Tải bản đầy đủ

Mặt trời Tự nhiên Xã hội lớp 2

Tự nhiên và Xã hội


TỰ NHIÊN- XÃ HỘI

Khởi động
Chúng ta đã biết cây,con sống ở khắp nơi.Vậy nếu trong bóng tối, vào ban đêm, chúng ta có dễ dàng quan sát chúng
không?

Vào lúc nào chúng ta dễ dàng quan sát chúng?

Nhờ đâu chúng ta có ban ngày ?


TỰ NHIÊN- XÃ HỘI

Mặt Trời

3

4


Các em nghe bài hát và kết hợp vẽ mặt trời. Kết thúc bài hát sẽ kết thúc tác phẩm của
mình nhé!
Hết giờ!
Cả lớp dừng lại nào!


TỰ NHIÊN- XÃ HỘI

Mặt Trời

rời có dạng cầu giống quả bóng màu đỏ, phun ra cột lửa cao sán
Em biết gì về mặt trời ?
ặt trời ở rất xa trái đất.


TỰ NHIÊN- XÃ HỘI

Mặt Trời
KhiKhi
đóng
cửa xung
quanhcác
rất tối,
không có
mặt trời Vì
chiếu
sáng.
đóng
kín cửa
emkhó
cónhìn
họcvì được
không?
sao?


TỰ NHIÊN- XÃ HỘI

Mặt trời


Mặt trời chiếu sáng,
sưởi
ấmcó
chotác
thựcdụng
vật, động
Mặt
trời
gì?vật và con người.


TỰ NHIÊN- XÃ HỘI

Mặt Trời
Thảo luận nhóm

1. 1.
Khi
nắng
em cảm
thấy
nào?
Khi
đi nắng
sẽ làm
tathế
nhức
đầu, nóng sốt và có thể bị say nắng.
2.2.
Em
làm tránh
gì để tránh
Muốn
nắng nắng?
chúng ta cần đội mũ, nón hoặc che ô.
3.3.
Tại
saonắng
trời nắng
không
nên
nhìn
MặtbịTrời.
Trời
to nếutonhìn
trực
tiếp
vàotrực
mặt tiếp
trời vào
có thể
mù mắt.
4.4.
Khi
muốn
quan
Mặt
Trời,
em làm
Muốn
quan
sátsát
Mặt
Trời
ta cần
đeo thế
kínhnào?
râm hoặc nhìn qua thau nước.


TỰ NHIÊN- XÃ HỘI

Mặt Trời
Các
các hành
tinh trong
hệ Trời.
mặt trời
từtrái
hành
gần
trờimà
nhất?
Nh
ư em
vậykể
8 hành
tinh trong
hệ Mặt
Duytính
nhất
đấttinh
là có
sựmặt
sống
thôi.


TỰ NHIÊN- XÃ HỘI

Mặt Trời
Bài học

Mặt Trời rất cần thiết cho sự sống. Nhưng không được trực tiếp
nhìn vào Mặt Trời, phải đeo kính râm hoặc nhìn qua chậu nước,
phải đội mũ khi đi nắng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×