Tải bản đầy đủ

Mặt trời và phương hướng Tự nhiên Xã hội lớp 2

Tự nhiên và xã hội:

Bài 32
MẶT TRỜI VÀ PHƯƠNG HƯỚNG


Hàng ngày, mặt trời mọc vào lúc
nào, lặn vào lúc nào?


THẢO LUẬN NHÓM ĐÔI

Trong không gian, có mấy phương
chính đó là phương nào?
Người ta quy ước, trong không gian có
4 phương chính là:Đông, Tây, Nam,
Bắc


Mặt Trời mọc ở phương nào và lặn ở phương
nào?


Mặt
trời
mọc
Mặt
trời
lặn


Người ta cũng quy ước :
phương Mặt Trời mọc là phương
Đông, phương mặt trời lặn là
phương Tây


THẢO LUẬN THEO NHÓM BỐN

Dựa vào hình vẽ nói cách xác
định phương hướng bằng Mặt
TrờiNếu biết phương Mặt Trời mọc , ta sẽ
đứng thẳng, tay phải hướng về phía Mặt
Trời mọc (phương Đông) thì:
* Tay trái của ta sẽ chỉ phương Tây
* Trước mặt ta là phương Bắc
* Sau lưng ta là phương Nam


Trò chơi :
TÌM PHƯƠNG HƯỚNG BẰNG MẶT TRỜI
 * Số lượng : 6 bạn làm một nhóm
 * Cách chơi: một bạn đứng làm trục, một
bạn đóng vai Mặt Trời, bốn bạn khác mỗi
bạn là một phương. Khi cô giáo nói: Ò…ó…
o…Mặt Trời mọc, bạn học sinh làm Mặt Trời
sẽ chạy ra đứng một chỗ nào đó, lập tức
bạn làm trục sẽ chạy theo và đứng dang tay
như hình vẽ, các bạn cầm tấm bìa ghi tên
phương nào sẽ đứng đúng vị trí của phương
đó. Cuộc chơi được lặp lại với Mặt Trời lặn.
 * Luật chơi: Bạn nào đứng sai vị trí là thua
và phải hát một bài.


CỦNG CỐ
- Kể tên 4 phương chính?
- Mặt trời mọc ở phương nào và lặn ở
phương nào?
DẶN DÒ
- Cùng các bạn chơi trò chơi Tìm
phương hướng bằng Mặt Trời
- Quan sát bầu trời về ban đêm


chúc các em chăm ngoan học giỏiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×