Tải bản đầy đủ

Loài vật sống trên cạn Tự nhiên Xã hội lớp 2

BÀI 28: Một số loài vật sống trên cạn


BÀI 28: Một số loài vật sống trên cạn
1. Quan sát và nêu tên các con vật có trong hình.

1 Con hổ

5 Con lạc đà

2 Con bò

3 Con thỏ

6 Con nai

4 Con chó

7

Con gàBÀI 28: Một số loài vật sống trên
Hãy cho biết con nào là vậtcạn
nuôi, con nào sống
hoang dã?

Con hổ

Con lạc đà

Con bò

Con thỏ

Con nai

Con chó

Con gà


BÀI 28: Một số loài vật sống trên cạn

Con vật nuôi:

Con bò

Con chó

Con gà

Con vật sống hoang dã:

Con hổ

Con nai

Con lạc đà


Con thỏ


BÀI 28: Một số loài vật sống trên cạn
Trong
cácnào
conăn
vật sau, con vật nào ăn cỏ? Con vật nào ăn
Con vật
thịt?
cỏ: Con vật nào ăn thóc gạo?

Con hổ

Con lạc đà

Con bò

Con nai

Con thỏ

Con chó

Con gà


BÀI 28: Một số loài vật sống trên cạn
Con vật nào ăn thịt:

Con hổ
Con chó
Con vật nào ăn thóc gạo:

Con gà


BÀI 28: Một số loài vật sống trên cạn
Con vật nào sống ở sa mạc?

Con lạc đà

Con vật nào thường đào hang sống dưới mặt đất?

Con thỏ


BÀI 28: Một số loài vật sống trên cạn
Hãy cho biết ích lợi của một số con vật?

Lạc Đà chở hàng

Lạc Đà phục vụ
khách du lịch


BÀI 28: Một số loài vật sống trên cạn
Hãy cho biết ích lợi của một số con vật?
Bò phục vụ cho
Nông nghiệp

Bò cho sữa

Bò dùng để chở hàng

Thịt bò


BÀI 28: Một số loài vật sống trên cạn
Hãy cho biết ích lợi của một số con vật?

*Con nai:
1. Cho thịt,
2. Cho lộc nhung.


BÀI 28: Một số loài vật sống trên cạn

Hãy cho biết ích lợi của một số con vật?

* Con chó:
*Giữ nhà.


BÀI 28: Một số loài vật sống trên cạn

Hãy cho biết ích lợi của một số con vật?

Con thỏ:

Cho thịt.


BÀI 28: Một số loài vật sống trên cạn
Hãy cho biết ích lợi của một số con vật?

* Con gà:

1. Cho thịt,.

2. Cho trứng.


BÀI 28: Một số loài vật sống trên cạn

Hãy cho biết ích lợi của một số con vật?

* Con hổ:

Cho thịt, da, cao hổ.


Thứ sáu ngày 25 tháng 3 năm 2011
MÔN TN-XH
Bài 28: Một số loài vật sống trên cạn

Hươu cao cổ là con vật cao nhất, sống theo bầy đàn
Con Đà
Điểu:
Chạy
rất
nhanh
con
voi
Con
Trăn
Báo Ghê-pa

con
thú
chạy
nhanh
nhất trên thế giới.
ở Châu Phi

Con BáoCon KhỉGấu trúc


BÀI 28: Một số loài vật sống trên cạn

Có rất nhiều loài vật sống trên cạn, trong đó có
những loài vật chuyên sống trên mặt đất như : voi,
hươu, lạc đà, chó, gà, trâu, bò…
Ngoài ra còn có những loài đào hang sống dưới
mặt đất như: thỏ rừng, giun, dế, nhím…
Các con vật quý hiếm trong tự nhiên ta cần phải
làm gì?

Các con vật quý hiếm trong tự nhiên
ta cần phải yêu quý và bảo vệ chúng.


BÀI 28: Một số loài vật sống trên cạn

2. Các tổ thi đua sưu tầm tranh, ảnh các
con vật, dán vào khung giấy đã chuẩn bị
sẵn theo nhóm: loài vật sống trên cạn.
3 . Củng cố


BÀI 28: Một số loài vật sống trên cạn
Tổ chức trò chơi

Đố bạn
con gì ?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×