Tải bản đầy đủ

Vẽ tranh đề tài vệ sinh môi trường Mỹ thuật lớp 2

KIỂM TRA ĐỒ DÙNG HỌC TẬP

.Vở tập vẽ

. Bút chì , tẩy

. Màu vẽ


* Giới thiệu bài


Mĩ thuật

BÀI 30 : VẼ TRANH
ĐỀ TÀI VỆ SINH MÔI TRƯỜNG


BÀI 30:VẼ TRANH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
* Môi trường làng quêBÀI 30:VẼ TRANH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
* Môi trường đô thị


BÀI 30:VẼ TRANH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
* Môi trường vùng núi


BÀI 30:VẼ TRANH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
* Môi trường vùng biển


BÀI 30:VẼ TRANH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

- Bức
tranh
này
vẽ
vềtranh
nội
dung
gì? làm gì ?
- Hình
ảnh
chính
trong
bức
là ai đang
- Màu
sắc
trong
như
thế
nào?


BÀI 30:VẼ TRANH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

- Bức


tranh
này
vẽ
vềtranh
nội
dung
gì? làm gì ?
- Hình
ảnh
chính
trong
bức
là ai đang
- Màu
sắc
trong
như
thế
nào?


BÀI 30:VẼ TRANH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
Thảo luận
nhóm

1. Vì sao cần phải
bảo vệ môi trường
?

2. Những biện
pháp nào để bảo
vệ môi trường
không bị ô
nhiễm ?

1. Vì môi trường bị ô
nhiễm sẽ ảnh hưởng xấu
đến cuộc sống của mỗi
người.
2. Trồng cây xanh, thu
gom rác, làm vệ sinh
đường phố, làm sạch
nguồn nuớc, chống phá
rừng,…


BÀI 30:VẼ TRANH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

* Cho hs xem thêm tranh để HS thấy được các công việc phải
làm cho môi trường xanh, sạch, đẹp......


BÀI 30:VẼ TRANH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG


BÀI 30:VẼ TRANH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG


BÀI 30:VẼ TRANH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
* Hoạt động 2: Cách vẽ tranh .

- Bước 1 : Tìm và chọn nội dung đề tài
vẽ phác các mảng chính phụ.
- Bước 3 : Vẽ hình ảnh vào mảng chính,
mảng phụ cho phù hợp.
- Bước 4 : Sửa hình vẽ chi tiết.
- Bước 5 : Vẽ màu theo ý thích.


* Bài vẽ của các bạn HS :


* Bước 1 : Tìm chọn nội dung đề tài vẽ phác các
mảng chính, phụ.


* Bước 2 : Vẽ hình ảnh vào mảng chính, mảng phụ cho
phù hợp.


* Bước 3 : Sửa hình vẽ chi tiết.


* Bước 4 : Vẽ màu theo ý thích.


THỰC HÀNH


BÀI 30:VẼ TRANH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
* Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá .
- Nhận xét về :
- Hình vẽ .
- Mầu sắc
- Em thích bài vẽ nào nhất ? Vì sao ?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×