Tải bản đầy đủ

Vẽ tranh đề tài em đi học Mỹ thuật lớp 2

Bài 7:

Tập vẽ tranh
ĐỀ TÀI EM ĐI HỌC*. Hoạt động 2

Hướng dẫn cách vẽ


*. tranh vẽ của thiếu nhi

2

1

*. Ngôi trường thân yêu

3


Đi học

Đến trường

4

*.Giúp bạn đến trường.


*. Hoạt động 3:

thực hành


*. Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá:

TRƯNG BÀY SẢN PHẨM
Nhận xét tranh
1. Cách sắp xếp các hình ảnh (bố
cục) trong tranh như thế nào ?
2. Cách vẽ màu ?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×