Tải bản đầy đủ

vẽ mẹ và cô giáo Mỹ thuật lớp 2

MĨ THUẬT:

BÀI 23: VẼ TRANH

ĐỀ TÀI TỰ CHỌN


Hoạt động 1 : Quan sát, nhận xét- Vẽ về đề tài Nhà trường có thể vẽ phong cảnh trường em, giờ học trên lớp , giờ ra
chơi ở sân trường, vệ sinh trường lớp,..


- Vẽ tranh đề tài Vui chơi có thể vẽ các hoạt động như nhẩy dây, đá bóng, thả diều,….

1

3


2

4


- Vẽ về đề tài An toàn giao thông có thể vẽ những hình ảnh đường phố, xe đạp, xe
máy, ô tô, biển báo…
2

1

3

4


- Vẽ về đề tài Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân có thể vẽ về những hoạt
động như múa lân, chọi gà, đua thuyền, đi chợ tết…


HOẠT ĐỘNG 2 : HƯỚNG DẪN CÁCH VẼ


Bước 1:
Tìm và chọn nội dung đề tài

9


Bước 2: Xác định và vẽ hình ảnh chính
10


Bước 3: Vẽ hình ảnh phụ và sắp xếp hình vẽ
11


Bước 3: Vẽ hình ảnh phụ và sắp xếp hình vẽ
12


Bước 4: Sửa hình và vẽ màu
13


II. Các bước vẽ tranh đề tài tự chọn

Bước 1: Tìm và chọn nội dung đề tài

Bước 3: Vẽ hình ảnh phụ và sắp xếp hình vẽ

Bước 2: Xác định và vẽ hình ảnh chính

Bước 4: Sửa hình và vẽ màu

14
Hoạt động 3 : Thực hànhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×