Tải bản đầy đủ

Vẽ lá cỏ Mỹ thuật lớp 2

Mĩ thuật

Vẽ theo mẫu - Vẽ lá cờ

KIỂM TRA ĐỒ DÙNG
HỌC TẬP:
*Giấy vẽ
*Bút chì
*Tẩy
*Màu vẽ


Mĩ thuật

Vẽ theo mẫu - Vẽ lá cờ
1/. Quan sát, nhận xét
* Cờ lễ hội
Có nhiều
hình dạng,
màu sắc
khác nhau* Cờ Tổ
quốc
Hình chữ nhật,
Nền đỏ,
Ngôi sao vàng
5 cánh ở giữa

Mĩ thuật

Vẽ theo mẫu - Vẽ lá cờ


Mĩ thuật

Vẽ theo mẫu - Vẽ lá cờ
2/. Cách vẽ lá cờ


Mĩ thuật

Vẽ theo mẫu - Vẽ lá cờ

Vẽ đường nét


Mĩ thuật

Vẽ theo mẫu - Vẽ lá cờ

Hoàn chỉnh hình


Mĩ thuật

Vẽ theo mẫu - Vẽ lá cờ
Vẽ màu


Mĩ thuật

Vẽ theo mẫu - Vẽ lá cờ

3/. Thực hành

Vẽ một lá cờ Tổ quốc


Mĩ thuật

Vẽ theo mẫu - Vẽ lá cờ

• 4/ Nhận xét, đánh giá
4/. Nhận xét, đánh giá
Nhận xét các bài vẽ :

- Về hình .

- Về màu .


Mĩ thuật

Vẽ theo mẫu - Vẽ lá cờ

Tham gia lựa chọn bài vẽ đẹp nhất

Tiêu chí : -Vẽ giống mẫu
-Bố cục hợp lý.
-Màu sắc tươi sáng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×