Tải bản đầy đủ

Vẽ trang trí vẽ tiếp vào hình vuông và vẽ màu Mỹ thuật lớp 2

18

MỸ THUẬT

BÀI 14: VẼ TRANG TRÍ
Vẽ tiếp họa tiết vào hình vuông và vẽ màu


MỸ THUẬT

Bài 14: Vẽ trang trí
VẼ TIẾP HỌA TIẾT VÀO HÌNH VUÔNG VÀ VẼ MÀU
1. QUAN SÁT NHẬN XÉT2. CÁCH VẼ TIẾP HỌA TIẾT


3. CÁCH TÔ MÀUMỘT SỐ BÀI VẼ THAM KHẢO


18
MỸ THUẬT

Bài 14: Vẽ trang trí
VẼ TIẾP HỌA TIẾT VÀO HÌNH VUÔNG VÀ VẼ MÀU
1. QUAN SÁT NHẬN XÉT
2. CÁCH VẼ TIẾP HỌA TIẾT
3. CÁCH TÔ MÀU
4. THỰC HÀNH
- Vẽ tiếp họa tiếp vào hình vuông và vẽ màu vào sách tập vẽ trang 18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×