Tải bản đầy đủ

thưởng thức mỹ thuật xem tranh tiếng đàn bầu Mỹ thuật lớp 2

KIỂM TRA ĐỒ DÙNG HỌC
TẬP
* VỞ TẬP VẼ.
* SƯU TẦM TRANH CỦA HỌA SỸ, THIẾU
NHI.


Các bức tranh trên vẽ về đề tài gì?Học
thêu

Múa rồng

Làng
tôi

Em hãy cho biết tên của các bức tranh?


Đọc thơ
Tiếng đàn
Cổng
bầu
làng
Các hình ảnh màu sắc trong tranh như thế

nào?
Các h/ảnh chính, h/ảnh phụ có rỏ không?
GócBài 8:

MĨ THUẬT

Thường thức mĩ thuật
Xem tranh Tiếng đàn bầu
(Tranh sơn dầu của họa sĩ Sỹ Tốt


MĨ THUẬT
Bài 8:

Sỹ Tốt)
-Trongsĩtranh
vẽ những
hình ảnh gì? .

-Tranh vẽ mấy người?

Thường thức mĩ thuật
Xem tranh Tiếng đàn bầu
(Tranh sơn dầu của họa


* Chú bộ đội,hai em bé,chiếc
chõng tre,cây đàn bầu và chiếc
vòng
* Ba người,là chú bộ đội và
hai
em bé.

-Chú bộ đội và hai em bé * Chú bộ đội đang đánh đàn
đang làm gì?.
bầu,hai m bé,một em quỳmột
em nằm trên chõng lắng
nghe đàn.
-Bức tranh họa sĩ vẽ
* Vẽ cảnh trong nhà.
cảnh trong nhà hay
ngoài trời ?.
-Trong tranh những
* Màu xanh lá cây và màu
màu nào chiếm nhiều
vàng.
nhất ?.


MĨ THUẬT
Bài 8 : Thường thức mĩ thuật
Xem tranh: Tiếng đàn bầu
Tranh sơn dầu của họa
sỹ Sỹ Tốt

GV: Em có thích bức tranh này
không? Vì sao em thích?
HS: Em rất thích bức tranh
Tiếng đàn bầu. Vì Bức tranh
đó rất đẹp, màu sắc nhẹ
nhàng tươi sáng, và hai bạn
nhỏ rất đáng yêu…


Bài 8:

MĨ THUẬT

Thường thức mĩ thuật
Xem tranh Tiếng đàn bầu
(Tranh sơn dầu của họa sĩ Sỹ

Tốt)


MĨ THUẬT
Bài 8:

Thường thức mĩ thuật
Xem tranh Tiếng đàn bầu
(Tranh sơn dầu của họa sĩ Sỹ

Tốt)

- Họa sĩ Sỹ Tốt quê ở làng Cổ Đô, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây (nay thuộc Thủ đô
Hà Nội )
- Ngoài bức tranh Tiếng đàn bầu, ông còn có nhiều tác phẩm hội họa khác
như: Em nào cũng được học cả; ơ ! bố;…
- Bức tranh Tiếng đàn bầu của ông vẽ về đề tài bộ đội .Hình ảnh chính là chú
bộ đội ngồi trên chiếc chõng tre đang say mê gảy đàn. Trước mặt chú là hai
em bé, một em quỳ bên chõng, một em nằm trên chõng, hai tay tì vào má.
Thấy khuôn mặt của hai em không những chăm chú lắng nghe mà nhìn một
cách tò mò vào cây đàn một dây và hai bàn tay nhẹ nhang đưa đi đưa lại của
chú bộ đội. Các hình mảng được sắp xếp chặt chẻ,các hinh ảnh chính rõ,
làm bật lên ý nghĩa và chủ đề của bức tranh. Màu sắc chủ yếu của bức
tranh là màu xanh lá cây và màu vàng chanh, màu sắc ở bức tranh trong
sáng, đậm nhạt nổi rõ làm cho hình ảnh chính của tranh rất sinh động. Tiếng


MĨ THUẬT
Bài 8:
thuật

Đọc thơ (Tranh sơn

Thường thức mĩ


Em Thúy ( Tranh Sơn dầu_ Họa sỹ Trần Văn


Đốt đuốc đi học
Tranh màu nước của Họa sỹ Tô Ngọc Vân


Bác Hồ thăm lớp vỡ lòng
Tranh Sơn dầu của Họa sỹ Đỗ Hữu Huề ( 1976 )


Chơi ô ăn quan
Tranh Lụa của Nguyễn Phan Chánh


Sau giờ trực chiến
Tranh Lụa của Nguyễn Phan Chánh


Gội đầu – Khắc gỗ màu của Trần Văn Cẩn
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×