Tải bản đầy đủ

màu sắc và cách vẽ màu vào hình có sẵn Mỹ thuật lớp 2

Mã số học sinh được chọn tham
gia trò chơi : xem tranh đoán màu
6

25

35

11
8

16
14

29

19

30

5

27

38

42
21

1

28

11
22

18

13

40

27

23

31

17

33

37

10
7

25

2

4332

24

15

41

4

12
36

9
34

26Màu sắc, cách vẽ
màu vào hình có sẵn

Bài 6:


HOẠT ĐỘNG 1

Quan sát một số hình ảnh
và nhận xét.


Đỏ

Vàng

Lam


Màu đỏ
Màu đỏ

Màu tím
Màu tím

Màu lam
Màu lamMàu xanh
lá cây
Màu
vàng
Màu
lam
Màu
lam
Màu vàng


Đỏ

Vàng

Lam

Tím

Da cam

Xanh lá cây


HOẠT ĐỘNG 2

Tìm hiểu cách vẽ màu
và thực hành.


Vẽ màu vào hình có sẵn


CÁCH VẼ MÀU :

Em bé
Con gà
Hoa cúc
Nền tranhThực hành


Vẽ màu vào hình có sẵn


HOẠT ĐỘNG 3

Quan sát và nhận xét
tranh vẽ của bạn.


TRƯNG BÀY SẢN PHẨM

Nhận xét tranh:
1. Màu sắc ?
2. Cách vẽ màu?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×