Tải bản đầy đủ

Bày tỏ ý kiến Đạo đức lớp 2

Tuần 1

Môn : Đạo đức
Bài 1: Học tập, sinh hoạt đúng giờ
Tiết 1


Khởi động


Bài mới
 Hoạt động 1: Bày tỏ ý kiến
 Hoạt động 2: Xử lí tình huống
 Hoạt động 3: Lập kế
hoạch, thời gian biểu học
tập và sinh hoạt


Hoạt động 1:

Bày tỏ ý kiếnThảo luận: Việc làm nào đúng, việc
làm nào sai? Tại sao đúng (sai)?

 Tranh 1: Cả lớp say sưa nghe cô giáo giảng

bài nhưng riêng hai bạn Nam và Tuấn lại nói
chuyện riêng
 Tranh 2: Đang là giờ nghỉ trưa của cả nhà

nhưng Thái và em vẫn còn đùa nghịch với
nhau


Kết luận
Làm việc, học tập và sinh hoạt phải
đúng giờ.
 Sinh hoạt, học tập đúng giờ mang lại
lợi ích cho bản thân và không ảnh
hưởng đến người khác.


Cần sắp xếp thời gian hợp lí để đảm
bảo thời gian học tập, vui chơi, làm việc
nhà và nghỉ ngơi .Hoạt động 2

Xử lí tình huống


Thảo luận tìm cách xử lí tình huống và
đóng vai diễn lại tình huống
 Tình huống 1: Đã đến giờ học bài nhưng Tuấn
vẫn ngồi xem ti vi. Mẹ giục Tuấn đi học bài.
 Tình huống 2: Đã đến giờ ăn cơm nhưng không
thấy Hùng đâu. Hà chạy đi tìm thì bắt gặp em đang


ngồi trong quán chơi điện tử. Hà bảo em về ăn
cơm.
 Tình huống 3: Cả lớp đang chăm chú làm bài
tập, riêng Nam ngồi gấp máy bay.
 Tình huống 4: Vào giờ cơm tối, khi cả nhà đã
bắt đầu ăn cơm thì Tùng vẫn mải mê đá bóng.


Thư giãn


Hoạt động 3:

Lập kế hoạch, thời
gian biểu học tập và
sinh hoạt


Thảo luận để lập ra thời gian biểu học tập,
sinh hoạt trong ngày sao cho phù hợp.
Việc làm

Thời
gian

1

Thức dậy buổi sáng

….
……………
…….

2

……………………………………
…………………………

….
……………
…….

3

……………………………………
…………………………

….
……………
…….

4

……………………………………

….
……………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×