Tải bản đầy đủ

Giữ gìn trường lớp sạch sẽ Đạo đức lớp 2

Môn Đạo Đức Lớp 2
GIỮ GÌN TRƯỜNG LỚP SẠCH ĐẸP
(Tiết 1)


Đạo đức

Những hình ảnh nào dưới đây

Thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn ?
Đỡmượn
khi bạn
ngãsách của bạn
Giành
Cho
bạn
viết
Trong giờ kiểm tra

Trong giờ
kiểm tra


Cho bạn
mượn viết


Đạo đức

- Những bạn nào đã từng cho bạn
mượn đồ dùng học tập ?
- Những bạn nào đã từng giúp đỡ
khi bạn gặp khó khăn, hoạn nạn ?
- Những bạn nào đã từng giúp đỡ
bạn trong học tập ?


Thứ sáu, ngày 26 tháng 11 năm 2010
Đạo đức


Đạo đức

GIỮ GÌN TRƯỜNG LỚP SẠCH ĐẸP
(Tiết 1)

HOẠT ĐỘNG 1:

QUAN SÁT TRƯỜNG và LỚP HỌC
:

- Thực hiện nhóm đôi trong thời gian 5
phút.

- Quan sát trường, lớp học và thực
hiện các câu hỏi trong phiếu.


Đạo đức

PHIẾU HỌC TẬP
1. Em thấy sân trường nơi mình đang học


như thế nào ?
Sạch, đẹp, thoáng mát.
Bẩn, mất vệ sinh.
Ý kiến khác của em :
…………………………………………………
………………………………
2. Em thấy lớp học của em như thế nào ?
Ghi lại ý kiến của em.
…………………………………………………
……………………………..
…………………………………………………


Đạo đức
HOẠT ĐỘNG 1:

KẾT LUẬN
Các em cần phải giữ vệ sinh
trường lớp cho sạch đẹp.


Đạo đức
HOẠT ĐỘNG 2:

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM ĐỂ GIỮ GÌN
TRƯỜNG LỚP SẠCH ĐẸP :
- Thực hiện nhóm 4 trong thời gian 7 phút.

- Trình bày các việc nên làm và không
nên làm để giữ gìn trường lớp sạch đẹp
vào bảng nhóm.


1

2

NHỮNG VIỆC

NHỮNG VIỆC

NÊN LÀM

KHÔNG NÊN LÀM

Luôn kê bàn ghế ngay ngắn

Vứt rác ra sàn lớp, sân trường.

Bỏ rác đúng nơi quy định.

Bôi bẩn, vẽ bậy lên tường lớp.

Quét dọn lớp học hằng ngày.

Bỏ rác, giấy vụn vào hộc bàn.

TÓM LẠI : Muốn giữ trường lớp sạch đẹp, ta không vứt rác ra sàn lớp,
bỏ rác, giấy vụn vào hộc bàn ; không bôi bẩn, vẽ bậy lên tường.
Luôn kê bàn ghế ngay ngắn, bỏ rác đúng nơi quy định, quét dọn
Lớp học hàng ngày.


Đạo đức
HOẠT ĐỘNG 3:

NÊU Ý KIẾN CỦA EM, TÁN THÀNH HAY
KHÔNG TÁN THÀNH :
Thực hiện cá nhân : học sinh làm việc trên phiếu học tập.
Trường lớp sạch đẹp có lợi cho sức khỏe.
Trường lớp sạch đẹp giúp em học tập tốt hơn.
Giữ gìn trường lớp sạch đẹp là trách nhiệm của
mỗi học sinh.
Giữ gìn trường lớp sạch đẹp thể hiện lòng yêu
thương trường lớp.
Giữ gìn trường lớp sạch đẹp là trách nhiệm của
bác phục vụ và các cô bảo mẫu


Đạo đức
HOẠT ĐỘNG 3:

NÊU Ý KIẾN CỦA EM, TÁN THÀNH HAY
KHÔNG TÁN THÀNH :
Thực hiện cá nhân : học sinh làm việc trên phiếu học tập.

T

Trường lớp sạch đẹp có lợi cho sức khỏe.

T

Trường lớp sạch đẹp giúp em học tập tốt hơn.

T

Giữ gìn trường lớp sạch đẹp là trách nhiệm của
mỗi học sinh.

T

Giữ gìn trường lớp sạch đẹp thể hiện lòng yêu
thương trường lớp.

K

Giữ gìn trường lớp sạch đẹp là trách nhiệm của
bác phục vụ và các cô bảo mẫu


Đạo đức

HOẠT ĐỘNG 3:

KẾT LUẬN
Giữ gìn trường lớp sạch đẹp là bổn phận
của mỗi học sinh, điều đó thể hiện lòng
yêu trường, yêu lớp và giúp các em được
sinh hoạt, học tập trong một môi trường
trong lành.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×