Tải bản đầy đủ

Biết nói câu đề nghị Đạo đức lớp 2

ĐẠO ĐỨC


Đạo đức:

Bài 10
: BiếtHUỐNG:
nói lời yêu cầu, đề nghị (tiết 1)
* TÌNH
Khi em nhờ một bạn nhặt hộ em chiếc
bút bị rơi, em sẽ nói như thế nào với
bạn?


Đạo đức:

Bài 10 : Biết nói lời yêu cầu, đề nghị (tiết 1)

Trong
giờtranh
học vẽ,

Nambiết
muốn
bút chì
Quan sát
và cho
nộimượn
dung tranh
vẽcủa
bạn Tâm. Em hãy đoán xem Nam sẽ nói gì với


Đạo đức:

Bài 10 : Biết nói lời yêu cầu, đề nghị (tiết 1)
Nam có thể nói với Tâm:
- Bạn có thể cho mình mượn bút chì
được không?
- Tâm ơi, cho mình mượn cây bút
chì!
- Bạn cho tớ mượn bút chì với!
- …


Đạo đức:

Bài 10 : Biết nói lời yêu cầu, đề nghị (tiết 1
Kết luận:
Muốn mượn bút chì của bạn Tâm,
Nam cần sử dụng những câu yêu cầu,
đề nghị nhẹ nhàng, lịch sự. Như vậy
Nam đã tôn trọng bạn và có lòng tự
trọng.


Đạo đức:

ài 10 : Biết nói lời yêu cầu, đề nghị (tiết
Hoạt động 2: Đánh giá hành
vi
12

3

Các bạn trong tranh đang
làm gì?
Em có đồng tình với việc
làm của các bạn không? Vì
sao?

Thảo luận nhóm


Đạo đức:

Bài 10 : Biết nói lời yêu cầu, đề nghị (tiết 1
Sai

1


Đạo đức:

Bài 10 : Biết nói lời yêu cầu, đề nghị (tiết 1

Đúng

2


Đạo đức:

Bài 10 : Biết nói lời yêu cầu, đề nghị (tiết 1

Đúng

3


Đạo đức:

Bài 10 : Biết nói lời yêu cầu, đề nghị (tiết 1)
Kết luận:
Việc làm trong tranh 2, tranh 3 là
đúng vì các bạn đã biết dùng lời đề
nghị lịch sự khi cần được giúp đỡ.
Là anh, nếu muốn mượn đồ chơi
của em cũng cần phải nói lời yêu cầu,
đề nghị lịch sự.


Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến
Em cảm thấy ngại ngần khi phải nói lời
yêu cầu, đề nghị.
Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè,
người thân là không cần thiết.
Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với
người lớn tuổi
Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị khi
cần nhờ việc quan trọng.
Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự là tự
trọng và tôn trọng người khác.
Hoạt động cá nhân (Giơ thẻ xanh -


Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến
Em cảm thấy ngại ngần khi phải nói lời
yêu cầu, đề nghị.
Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè,
người thân là không cần thiết.
Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với
người lớn tuổi.
Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị khi
cần nhờ việc quan trọng.
Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự là
tự trọng và tôn trọng người khác.


Đạo
đức:cầu, đề nghị (tiết 1)
Bài 10 : Biết nói lời yêu

• Qua bài này em học được điều gì?
• Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp
thể hiện được điều gì?
• Biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị lịch
sự trong giao tiếp hằng ngày.
• Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp
thể hiện sự tự trọng và tôn trọng người
khác.


Đạo đức:

Bài 10 : Biết nói lời yêu cầu, đề nghị (tiết 1)
Ghi nhớ :
Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Ca daoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×