Tải bản đầy đủ

Chăm chỉ học tập Đạo đức lớp 2

Đạo đức:

Chăm chỉ học tập

Hoạt động 1: Đóng vai, xử lí tình huống


Đạo đức:

Chăm chỉ học tập

Hoạt động 1: Đóng vai, xử lí tình huống

N: 2

Kết luận: Khi đang học, các em cần cố gắng hoàn thành công việc, không nên bỏ
dở, như thế mới là chăm chỉ học tập.


Đạo đức:


Chăm chỉ học tập

Hoạt động 1: Đóng vai, xử lí tình huống
Hoạt động 2:Thảo luận nhóm
Bài tập 2: Đánh dấu + vào ô trước ý kiến đúng.

Chăm chỉ học tập là:
+
a, Cố gắng tự hoàn thành bài tập được giao.
 +b, Tích cực tham gia học tập cùng bạn trong nhóm, trong tổ.
 c, Chỉ dành tất cả thời gian cho việc học tập mà không làm các việc khác.
 d, Tự giác học bài mà không cần nhắc nhở.
 đ, Tự sửa chữa sai sót trong bài làm của mình.
+
+


Đạo đức:

Chăm chỉ học tập

Hoạt động 1: Đóng vai, xử lí tình huống
Hoạt động 2:Thảo luận nhóm
Hoạt động 3: Liên hệ thực tế.
Bài tập 3: Hãy ghi những lợi ích của việc chăm chỉ học tập:
………………………………………………………………………………………
V: 16

Chăm chỉ học tập giúp cho việc học tập đạt kết quả cao, được
………………………………………………………………………………………
thầy yêu, bạn mến, bố mẹ vui lòng, giúp em thực hiện tốt quyền
………………………………………………………………………………
được học tập.


Đạo đức:

Chăm chỉ học tập

Hoạt động 1: Đóng vai, xử lí tình huống
Hoạt động 2:Thảo luận nhóm
Hoạt động 3: Liên hệ thực tế.

Ghi nhớ:
Chăm chỉ học tập giúp em mau tiến bộTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×