Tải bản đầy đủ

Quan tâm giúp đỡ bạn bè Đạo đức lớp 2

Đạo đức
Bài 6: Quan tâm giúp đỡ bạn
Truyện kể:(t1)
Trong giờ ra chơi

Thảo luận
nhóm 4

+ Các bạn trong lớp 2A đã làm gì khi bạn Cường bị ngã ?
Em có đồng tình với các bạn lớp 2A không ? Tại sao?


Đạo đức
Bài 6: Quan tâm giúp đỡ bạn
Truyện kể:(t1)
Trong giờ ra chơi

 Khi bạn ngã, em cần hỏi thăm và đỡ bạn dậy. Đó là
biểu hiện của việc quan tâm giúp đỡ bạn.Đạo đức Bài 6: Quan tâm giúp đỡ bạn (t1)
Quan sát tranh và chỉ ra được những hành vi nào là quan tâm, giúp đỡ
bạn? Tại sao?


Đạo đức
Bài 6: Quan tâm giúp đỡ bạn

(t1)

Cho
bạn
mượn
đồ dùng
học tập.
Đúng


Đạo đức
Bài 6: Quan tâm giúp đỡ bạn

(t1)

Cho
bạn
chép
bài khi
kiểm
tra.

Sai


Đạo đức
Bài 6: Quan tâm giúp đỡ bạn

(t1)

Giản
g bài


cho
bạn.
Đúng


Đạo đức
Bài 6: Quan tâm giúp đỡ bạn

(t1)
Nhắc bạn
không
được xem
truyện
trong giờ
học.

Đúng


Đạo đức
Bài 6: Quan tâm giúp đỡ bạn

(t1)

Đánh
nhau
với
bạn.
Sai


Đạo đức
Bài 6: Quan tâm giúp đỡ bạn

(t1)

Thăm
bạn
bị
bệnh.
Đúng


Đạo đức

Bài 6: Quan tâm giúp đỡ bạn

(t1)
Những hành vi quan tâm, giúp đỡ bạn

Những hành vi không quan
tâm, giúp đỡ bạn


Đạo đức
Bài 6: Quan tâm giúp đỡ bạn

(t1)

Luôn vui vẻ, chan hòa với bạn,
sẵn sàng giúp đỡ khi bạn gặp
khó khăn trong học tập, trong
cuộc sống là quan tâm giúp đỡ
bạn bè.


Đạo đức

Bài 6: Quan tâm giúp đỡ bạn

(t1)
Bài tập 3: Hãy đánh dấu cộng vào ô trống trước những lí
a) quan
Em yêu
mếnđỡcác
do em
tâm giúp
bạn bạn.
bè mà em tán thành.

b) Em làm theo lời dạy của thầy cô giáo.
c) Bạn sẽ cho em đồ chơi.
d) Vì bạn nhắc bài cho em trong giờ kiểm tra.
đ) Vì bạn có hoàn cảnh khó khăn.
e) Vì bạn che dấu khuyết điểm cho em.
Hãy thể hiện ý kiến của em bằng cách giơ thẻ đỏ nếu đồng ý, giơ
thẻ xanh nếu không đồng ý với những lí do em quan tâm giúp
đỡ bạn vì:


Đạo đức

Bài 6: Quan tâm giúp đỡ bạn

(t1)

Quan tâm giúp đỡ bạn là
việc làm cần thiết của mỗi học
sinh. Khi quan tâm đến bạn, em
sẽ mang lại niềm vui cho bạn,
cho mình và tình bạn ngày thêm
thân thiết gắn bó.


Đạo đức

Ghi nhớ:

Bài 6: Quan tâm giúp đỡ bạn

(t1)

Bạn bè như thể anh em
Quan tâm giúp đỡ càng thêm thân tìnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×