Tải bản đầy đủ

hoa lá mùa xuân Âm nhạc lớp 2Học hát bài : Hoa lá Mùa xuân


Thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 2011

Âm nhạc


Hoa lá mùa xuân
Nhạc và lời: Hoàng


Tôi là lá, tôi là hoa
Tôi là hoa lá hoa mùa xuân
Tôi cùng múa, tôi cùng ca
Tôi cùng ca múa ca mừng xuân
Xuân vừa đến trên cành cao
Cho ngàn muôn lá hoa đẹp tươi
Cho nhựa mới, cho đời vui

Cho người muôn tiếng ca rộn vang nơi


Hoa lá mùa xuân
Nhạc và lời: Hoàng

1. Tôi là lá, tôi là hoa. Tôi là hoa lá hoa
mùa xuân.
2. Tôi cùng múa, tôi cùng ca. Tôi cùng ca
múa ca mừng xuân.
3. Xuân vừa đến trên cành cao. Cho
ngàn muôn lá hoa đẹp tươi.
4. Cho nhựa mới, cho đời vui. Cho người
muôn tiếng ca rộn vang nơi nơi.Hoa lá mùa xuân
Nhạc và lời: Hoàng

Tôi

lá,
tôi

hoa.
x
x
x x
Tôi là hoa lá hoa mùa xuân.
x
x
x
Tôi cùng múa, tôi cùng ca.
x
x
x
x
Tôi cùng ca múa ca mừng xuân.
x


x
x
x
Xuân vừa đến trên cành cao.
x
x
x
x
Cho ngàn muôn lá hoa đẹp tươi.
x
x
x
x
Cho nhựa mới, cho đời vui.
x
x
x
x
Cho người muôn tiếng ca rộn vang nơi
x

x

x

x

x

x

x


Hoa lá mùa xuân
Nhạc và lời: Hoàng Hà
Tôi

lá,
tôi

hoa.
x
x x
x
x
x
Tôi là hoa lá hoa mùa xuân.
x
x
x
x
x
x
x
Tôi cùng múa, tôi cùng ca.
x
x
x
x
x
x
Tôi cùng ca múa ca mừng xuân.
x
x
x
x
x
x
x
Xuân vừa đến trên cành cao.
x
x
x
x
x
x
Cho ngàn muôn lá hoa đẹp tươi.
x
x
x
x
x
x
x
Cho nhựa mới, cho đời vui.
x
x
x
x
x
x
Cho người muôn tiếng ca rộn vang nơi
x
x
x
x
x
x
x
x
nơi. x


c

h
n
m
â
i
ơ
h
c
trò
Chiếc hộp Âm nhạcCHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×