Tải bản đầy đủ

Bắc kim thang Âm nhạc lớp 2

ÂM NHẠC LỚP 2Bản đồ hành chính Việt NamÂm nhạc
Tiết 30: Học hát bài: Bắc kim thang
Dân ca: Nam BộTập đọc lời ca theo tiết tấu
Bắc kim thang cà lang bí rợ.
Cột bên kèo là kèo bên cột.
Chú bán dầu qua cầu mà té.
Chú bán ếch ở lại làm chi.
Con le le đánh trống thổi kèn.
Con bìm bịp thổi tò tí te tò te.BÍ RỢ ( BÍ ĐỎ)


BÌM BỊP

LE LE


Học hát từng câu

Câu 1: Bắc kim thang cà lang bí rợ.


Câu 2: Cột bên kèo là kèo bên cột.


Ghép câu 1+2
Câu 1: Bắc kim thang cà lang bí rợ.

Câu 2: Cột bên kèo là kèo bên cột.


Câu 3: Chú bán dầu qua cầu mà té.


Câu 4: Chú bán ếch ở lại làm chi.


Ghép câu 3+4

Câu 3: Chú bán dầu qua cầu mà té.
Câu 4: Chú bán ếch ở lại làm chi.


Câu 5: Con le le đánh trống thổi kèn


Câu 6: Con bỡm bịp thổi tò tí te tò te
Ghép câu 5+6

Câu 5: Con le le đánh trống thổi kèn
Câu 6: Con bim bịp thổi tò tí te tò te


Hát kết hợp gõ đệm theo phách:
Bắc kim thang cà lang bí rợ.
X

X

X

X

Cột bên kèo là kèo bên cột.
X

X

X

X

Chú bán dầu qua cầu mà té.
X

X

X

X

Chú bán ếch ở lại làm chi.
X

X

X

X

Con le le đánh trống thổi kèn.
X

X

X

X

Con bìm bịp thổi tò tí te tò te.
X

X

X

X

X


Trò chơi: Khoèo chân.

Cách chơi:
Từng nhóm 3 em lên đứng hát trước lớp. Khi hát chỉ
đứng một chân, còn chân kia co về sau ngoắc vào nhau.
Hát xong một câu hát lại nhảy lò cò một bước. Ai để
chân chạm đất là phạm quy.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×