Tải bản đầy đủ

bài tập viết chữ y cho trẻ vào lớp 1

Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt www.netchuviet.com

Bài tập
ngày
viết 29
tên:
yy y y y y y y
yy y y y y y y
yy y y y y y y
yy y y y y y y
yy y y y y y y
yy y y y y y y
yy y y y y y y
yy y y y y y y

yy y y y y y y
yy y y y y y y
yy y y y y y y
yy y y y y y y
yy y y y y y y
yy y y y y y y

yy y y y y y y
yy y y y y y y
yy y y y y y y
yy y y y y y y
yy y y y y y yTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×