Tải bản đầy đủ

GTKD 6 chiếc mũ tư duy

6 chiếc mũ tư duy
GVHD: Thầy Quang Anh


Đặt Vấn Đề
Trăm nghe không bằng một
thấy
Trăm thấy không bằng một
sờ


Thảo luận


Edward de Bono
Tư duy song song, tách suy nghĩ thành
từng luồng suy nghĩ khác nhau để
nhìn nhận 1 sự việc, một cách trọn
vẹn, từ chi tiết đến tổng thể.Mục Tiêu
Ý nghĩa 6 chiếc nón

Cách sử dụng

Ứng dụng trong cuộc họp, thảo luân


Giá trị 6 chiếc nón


Đặc điểm
Điều khiển, kiểm soát

Luật được tôn trọng

Định hướng câu hỏi

Mở đầu -> Kết luận


Chức năng

Giúp điều phối, dẫn dắt cuộc họp, buổi thảo luận
Kiểm soát quá trình tư duy


Ai sẽ đội chiếc nón này?


Ứng dụng hiệu quả
Mở đầu hoặc kết thúc
Đảm bảo khoảng riêng cho từng
nón
Dùng quyền kiểm soát của quan
tòa
Phải đúc kết sau mỗi phần thảo
luận
Tùy tình huống, thiết lập lộ
trình tư duy và ứng dụng linh


hoạt


Đặc điểm
Tr u n g l ậ p , m i n h b ạ c h ,
khách quan

Sự thật, dấu hiệu rõ ràng

Dữ liệu,con số

Mô phỏng máy tính


Chức năng

Tìm kiếm số liệu, dữ kiện, sự thật khách quan


Ai sẽ đội chiếc nón này?


Ứng dụng hiệu quả
Không đưa kết luận trước,
rồi tìm dữ liệu chứng minh
Phân biệt sự thật là dữ liệu
đã được xác thực, khác với
niềm tin đó là sự thật
Lập luận của chuyên gia cũng
là một sự thật, nhưng mang
tính tương đối


Đặc điểm
Sáng tạo

Ý tưởng mới

Dồi dào, sức tăng trưởng

Giải pháp mới


Chức năng

Đưa ra các ý tưởng mới, giải pháp sáng tạo


Ai sẽ đội chiếc nón này?


Ứng dụng hiệu quả
Cần phân biệt với nón
vàng
Học các phương pháp sáng
tạo
Luôn rèn luyện khả năng sáng
tạo


02

01

03

04


Chức năng

Tìm kiếm những lợi ích, cơ hội và ý nghĩa tích cực


Ai sẽ đội chiếc nón này?


Ứng dụng hiệu quả
Luyện tập
chuyển hóa ý
nghĩa

Tránh lạc quan
tếu
kiểu tự an ủi bản
thân

Tránh lạc quan mù quáng
ảo tưởng

Tránh nhầm lẫn với
nón xanh lá


Cảnh giác, thận trọng

Hạn Chế, mặt tiêu cực

Rủi ro, nguy cơ tiềm tàng


Chức năng

Tìm kiếm, đánh giá những nguy cơ, rủi ro tiềm ẩn


Ai sẽ đội chiếc nón này?


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×