Tải bản đầy đủ

Skkn một số giải pháp trong công tác chủ nhiệm lớp

I. PHẦN MỞ BÀI
1. Lý do chọn đề tài:
Giáo viên không chỉ là những người thầy được đào tạo về kiến thức,
nghiệp vụ chuyên môn, mà còn được trang bị kiến thức về công tác chủ
nhiệm nhằm giúp học sinh phát triển một cách toàn diện, để học sinh trở
thành một công dân tốt cho xã hội. Công tác chủ nhiệm là công tác mà
bất kì người giáo viên nào cũng không thể xem nhẹ. Tuy nhiên công tác
chủ nhiệm trong trường học hiện nay gặp không ít khó khăn trong việc
quản lí, giáo dục học sinh. Vì hiện nay tình trạng học sinh sa sút về đạo
đức, thiếu ý thức trong học tập, đặc biệt là những học sinh cá biệt, nghiện
game ngày càng nhiều.
Đã là một giáo viên chủ nhiệm, việc đưa lớp mình chủ nhiệm đi lên vừa
là trách nhiệm vừa là bổn phận đối với giáo viên và học sinh, đồng thời
cũng khẳng định được năng lực của bản thân. Giáo viên chủ nhiệm là
người nhận thấy rõ một tập thể lớp vững mạnh là một tập thể có những
học sinh ngoan, thực hiện tốt nội qui trường lớp. Như vậy người giáo viên
chủ nhiệm có vai trò quan trọng, ảnh hưởng nhất định đến việc học tập
cũng như rèn luyện nhân cách của học sinh.
Người ta thường nói con cái là hình ảnh của cha mẹ, một tập thể lớp là
hình ảnh của giáo viên chủ nhiệm, nói như vậy cũng đúng phần nào vì rõ
ràng giáo viên chủ nhiệm là người cha, người mẹ của các em trong môi

trường giáo dục. Ngoài những giờ giảng dạy trên lớp, giáo viên chủ
nhiệm dễ dàng tiếp cận các em qua những giờ sinh hoạt lớp, sinh hoạt 15
phút đầu giờ, những buổi lao động, những giờ hoạt động ngoại khóa, việc
tham gia các hội thi của đội, của trường tổ chức , hoặc những lúc đến
thăm gia đình học sinh, chia sẻ vui buồn với học sinh...Những lúc như
thế, thầy trò càng gần nhau hơn. Như vậy giáo viên chủ nhiệm là người
gần gũi với các em nhiều nhất, đồng thời cũng là cầu nối giữa nhà trường
với phụ huynh học sinh.
Trên thực tế bất kì giáo viên nào cũng muốn lớp mình được phân công
chủ nhiệm là một lớp học giỏi, ngoan, có nhiều học sinh năng nổ trong
học tập cũng như trong sinh hoạt đạt nhiều thành tích trong các hoạt động
do trường hoặc các đoàn thể phát động, tổ chức. Nhưng những lớp như
thế không nhiều, mỗi năm do sự phân công của nhà trường có thể chủ
nhiệm các lớp ở các khối khác nhau.Trong thực tế, chủ nhiệm lớp là công
tác vô cùng khó khăn, phức tạp, vất vả nhiều, thành công cũng có, thất
bại cũng không phải là ít. Bởi lẽ mổi tập thể lớp nó có đặc thù riêng của
lớp đó. Có lớp như thế này, có lớp như thế khác: nào là học sinh cá biệt
về học tập, về đạo đức, nào là học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn về
kinh tế, con mồ côi...
Trong số đó, đối tượng học sinh làm thầy cô giáo trăn trở nhiều nhất là
những học sinh lười học, vi phạm đạo đức. Bên cạnh đó trong lớp vẫn có
những học sinh ngoan, tự giác học tập và chấp hành tốt các nề nếp kỉ
GV: LÊ THỊ HOA

1

TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG


cương, xây dựng tập thể lớp tiến kịp với các lớp khác, để đạt được những
chỉ tiêu của trường đề ra.
Vì vậy mổi giáo viên chủ nhiệm phải có phương pháp như thế nào để có
hiệu quả cao nhất, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh. Qua
nhiều năm làm công tác chủ nhiệm , tôi xin mạo muội trình bày một số
suy nghĩ, kinh nghiệm được rút ra từ thực tế làm công tác chủ nhiệm của
mình trong một số năm qua.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài:
- Nêu ra một số giải pháp hữu hiệu, khả thi về công tác chủ nhiệm
- Tạo điều kiện cho phong trào thi đua của lớp đi vào nề nếp, quy cũ, phát
huy tính tích cực của học sinh và tinh thần làm chủ tập thể, tự quản của


học sinh.
3. Đối tượng nghiên cứu:
Công tác chủ nhiệm học sinh trường THCS Phan Đình Phùng
4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu:
Lớp 9A8 trường THCS Phan Đình Phùng
5. Phương pháp nghiên cứu:
Tìm hiểu công tác chủ nhiệm lớp những năm học trước

GV: LÊ THỊ HOA

2

TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG


II. PHẦN NỘI DUNG
1. Cơ sở lý luận:
Như chúng ta đã biết, lứa tuổi học sinh THCS có đặc điểm tâm lí hết sức
điển hình. Đây là thời kì chuyển từ trẻ em sang giai đoạn người lớn.
Những đặc điểm tâm lý, trình độ hiểu biết, vốn sống của học sinh THCS
còn nhiều hạn chế, vì vậy không thể phủ nhận vai trò của giáo viên chủ
nhiệm ở trường THCS trong việc xác định vị trí, nhiệm vụ, tổ chức giáo
dục, thường xuyên hướng dẫn giúp đỡ, chỉ bảo các em. Để làm tốt điều
này, giáo viên chủ nhiệm phải thực hiện tốt những nhiệm vụ của một thầy
cô giáo, phải nắm được đường lối quan điểm lí luận giáo dục, đồng thời
giáo dục những phẩm chất đạo đức rèn luyện năng lực cho học sinh để trở
thành công dân tốt mai sau.
2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu:
a. Về giáo viên :
Đa số giáo viên khi được phân công chủ nhiệm đều có tinh thần trách
nhiệm cao đối với công việc, đều tích cực xây dựng cho mình một kế
hoạch hoạt động sao cho hiệu quả nhất. Tuy nhiên một số giáo viên còn
chưa nâng cao tinh thần trách nhiệm, ít quan tâm đến lớp, thực hiện kế
hoạch theo kiểu « đánh trống bỏ dùi » hay « đầu voi đuôi chuột » dẫn
đến chất lượng giáo dục chưa cao, tình trạng học sinh bỏ học có chiều
hướng gia tăng nhất là vào cuối năm.
b. Về học sinh :
Đa số học sinh chăm ngoan có ý thức học tập và tu dưỡng đạo đức. Bên
cạnh đó vẫn nhiều học sinh trây lười, ỷ lại vào thầy cô, tập thể, nghịch
ngợm và thường xuyên vi phạm nề nếp, gia đình một số em lại nuông
chiều con thái quá hoặc ít quan tâm đến con, khoán trắng cho nhà trường
nên ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của nhà trường nói chung.
3. Nội dung và hình thức của giải pháp
a. Mục tiêu của giải pháp :
Nhằm khắc phục tình trạng học sinh vi phạm nội quy trường, lớp. Các em
có tinh thần học tập tốt, ít chịu tác động của các yếu tố khách quan bên
ngoài.
Năm học 2017-2018 tôi được Ban giám hiệu nhà trường phân công chủ
nhiệm lớp 9A8 một lớp có nhiều học sinh vi phạm nội quy lớp học, nhiều
em thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo... Nhưng dù là đối tượng học sinh
nào, tôi đều xem các em như những người thân của mình. Xuất phát từ
nhận thức trên, người giáo viên chủ nhiệm mới có thể để hết tâm trí, tình
cảm của mình vào công việc quan trọng này. Chính vì vậy tôi mạnh dạn
đưa ra một số giải pháp thực tế mà giáo viên chủ nhiệm có thể áp dụng
trong công tác chủ nhiệm một lớp để đạt kết quả tốt :
b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp
* Công việc đầu tiên khi mới nhận lớp chủ nhiệm :

GV: LÊ THỊ HOA

3

TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG


- Giáo viên chủ nhiệm phải nắm bắt được tình hình của lớp như sỉ số, số
lượng học sinh nam, nữ, học sinh dân tộc, thông qua giáo viên chủ nhiệm
năm học trước, giáo viên giảng dạy và anh (chị) phụ trách đội.
Sau đó giáo viên chủ nhiệm cần ổn định tổ chức lớp càng sớm càng tốt để
lớp đi vào nề nếp cũng như việc học tập.
- Bầu ban cán sự lớp cần hết sức cẩn trọng, nhất là bầu lớp trưởng. Lớp
trưởng là học sinh nam hay nữ cũng được, miễn là em đó có bản lĩnh ,
năng lực, được các bạn trong lớp tín nhiệm. Thường là các em nam hay tự
ái khi lớp trưởng là nữ. Trường hợp này giáo viên chủ nhiệm phải hết sức
khéo léo tạo nên việc sớm hòa đồng giữa các em bằng mọi cách, khẳng
định khả năng của lớp trưởng. Tiếp đến là sắp xếp chổ ngồi cho các em.
Chổ ngồi có tác động tâm lý rất lớn đến các em, nếu có thể tránh được
giáo viên chủ nhiệm nên tránh các trường hợp :
+ Không nên sắp xếp các em học sinh nữ lớn tuổi, ngồi xen với các em
học sinh nam, sẽ mất tự tin về việc hàng tháng.
+ Không nên để các em học sinh yếu, hay nói chuyện ngồi bên nhau.
Những em này cũng không nên cho ngồi bên cửa lớn hoặc của sổ, cố
gắng sắp xếp các em học yếu, hay nói chuyện ngồi cùng với các bạn học
tốt, có đạo đức tốt để được các bạn đó giúp đỡ.
- Có kế hoạch, chỉ tiêu phấn đấu của lớp trong từng học kì và cả năm học,
thông qua quy ước cộng trừ điểm thi đua của từng nội dung.
- Tiến hành đại hội chi đội theo kế hoạch của liên đội trường, thành lập
những đôi bạn cùng tiến ở trên trường cũng như ở nhà. Để các em có thể
hộ trợ, giúp đỡ nhau trong học tập.
* Giáo viên chủ nhiệm cần thường xuyên sinh hoạt 15 phút đầu giờ
và tiếp xúc với học sinh của lớp mình chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên sinh hoạt 15 phút đầu giờ cùng với
các em, đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện các nề nếp, khắc phục kịp thời
những biểu hiện vi phạm. khi giáo viên chủ nhiệm tiếp xúc với học sinh
mới biết được các em muốn gì, cần gì, các em là người như thế nào. Có
tiếp xúc với các em giáo viên chủ nhiệm mới rút ngắn được khoảng cách
giữa thầy và trò, các em không còn e ngại, rụt rè, chắc chắn sẽ tự tin hơn
và mạnh dạn bộc bạch những việc của lớp những thiếu sót của bản thân....
Khi tiếp xúc với học sinh những việc giáo viên chủ nhiệm nên làm và
không nên làm :
- Đối với học sinh có gia đình quan tâm, giáo viên nên phát huy thế mạnh
này. Vì thường học sinh được giáo dục tốt, được chăm lo việc học tập
thường chăm ngoan hơn, chính những em như thế là nhân tố tích cực của
lớp.
- Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giáo viên phải thật khéo léo
hỏi thăm về gia cảnh để biết được đó có phải là do điều kiện khó khăn,
ảnh hưởng đến học tập, đạo đức của các em. Học sinh gặp phải những
khó khăn về gia đình như : kinh tế, bố mẹ li hôn...giáo viên và tập thể lớp
GV: LÊ THỊ HOA

4

TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG


quan tâm giúp đỡ. Đối tượng này thường tự ti, mặc cảm nên cần phải
khéo léo tế nhị trong cách đối xử cũng như giúp đỡ, không phải lúc nào
các em cũng nhận sự quan tâm, giúp đỡ của thầy cô, bạn bè. Nếu học sinh
có biểu hiện lười học, chán học, nguy cơ bỏ học thì giáo viên cần quan
tâm, động viên, giúp đỡ, trực tiếp liên hệ chặt chẽ với gia đình, đoàn thể,
chính quyền địa phương... để tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục,
không nên để học sinh bỏ học nhiều ngày mới vào cuộc.
- Thông qua những buổi lao động, sinh hoạt đội, văn nghệ... rất dễ dàng
tạo điều kiện để thầy và trò gần gũi và hiểu nhau hơn. Giáo viên hướng
dẫn cặn kẻ công việc để các em tự tin phát huy khả năng của mình. Trong
quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao các em không tránh được những
sai sót thay vì nhăn nhó, giáo viên nên nhẹ nhàng nhắc nhở, hướng dẫn
lại. Có như vậy, giáo viên mới giúp các em rút ra được kinh nghiệm, tự
tin hơn. Đặc biệt trong lao động, ngoài việc hướng dẫn phân công, công
việc nặng nhọc khó khăn. Thử hỏi có mấy học sinh đứng chơi, không
chịu lao động trong khi thấy Cô đang làm ? Giáo viên cùng lao động với
các em vừa tạo nên không khí sôi nổi trong lao động, vừa giáo dục tính
tích cực, không lánh nặng tìm nhẹ trong lao động. Như vậy có nghĩa là
giáo viên cùng san sẻ niềm vui, nổi buồn, thành công, thất bại với học
sinh lớp chủ nhiệm.
- Họp với cán bộ lớp, cán sự bộ môn để biết được mọi hoạt động của lớp
là việc làm hết sức cần thiết. Những thông tin về lớp chủ nhiệm chủ yếu
là do các em cung cấp. Nhưng việc làm này còn là con dao hai lưỡi, nếu
giáo viên không khéo léo xử lý sẽ dễ làm cho học sinh ấn tượng không tốt
với cán sự bộ môn.
Thiết nghĩ, để xác minh thông tin từ phía học sinh, giáo viên chủ nhiệm
nên khéo léo tiếp xúc với giáo viên bộ môn, tìm hiểu tường tận để vừa
giải thích, động viên học sinh học tốt, yêu thích bộ môn đó, vừa bảo vệ
uy tín của đồng nghiệp.
* Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong lớp vào giờ sinh hoạt lớp :
- Trong một tập thể lớp, việc nảy sinh mâu thuẩn trong mổi buổi học là
điều không thể tránh khỏi, giáo viên chủ nhiệm phải có mặt với lớp trong
sinh hoạt 15 phút đầu giờ để giúp các em ôn bài, chuẩn bị bài mới hoặc
có sự việc xảy ra ở buổi học trước kịp thời chấn chỉnh...Nếu thực hiện tốt
sinh hoạt 15 phút đầu giờ, học sinh sẽ ổn định tâm thế để bước vào tiết
học đầu tiên tốt hơn, kể cả các tiết học sau. Sau buổi học, xét thấy có việc
gì cần giải quyết ngay, giáo viên yêu cầu các em ở lại năm, mười phút để
làm việc và hàng tuần nên có cuộc họp với cán bộ lớp. Tuy rằng lớp có
lớp trưởng, lớp phó... nhưng giáo viên không hoàn toàn giao cho các em
mà phải để ý đến lớp thường xuyên, kịp thời nhắc nhở, động viên.
- Giáo viên chủ nhiệm cần phải biết phát huy khả năng làm việc của cán
bộ lớp, nhất là lớp trưởng. Định hướng cho cán bộ lớp làm việc, tôn trọng
ý kiến đề xuất, cách làm việc của các em, giáo viên giúp cán bộ lớp làm
GV: LÊ THỊ HOA

5

TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG


việc là chính thay vì làm tất cả. Cán bộ lớp gần gũi, sát với lớp nhiều hơn
giáo viên chủ nhiệm nên các em giúp giáo viên giải quyết các vấn đề của
lớp nhanh hơn, có hiệu quả tốt, giáo viên chủ nhiệm đỡ vất vả hơn.
- Có một số học sinh thường chán ngán giờ sinh hoạt lớp, thậm chí có
trường hợp vài em bỏ trốn. Sở dĩ có hiện tượng này vì giờ sinh hoạt lớp
giáo viên chủ nhiệm chủ yếu kiểm điểm những sai sót của một số em vi
phạm nội quy của trường, lớp. Vì vậy, giáo viên cần phải tạo không khí
vui vẻ, thoải mái trong giờ sinh hoạt lớp. Giáo viên cho lớp nhận xét,
đánh giá hoạt động trong tuần với thời gian ngắn, dành thời gian nhiều
hơn cho việc vạch ra phương hướng tuần tới, sinh hoạt văn nghệ, thi sáng
tác thơ, văn...Giáo viên chủ nhiệm không để học sinh lạm dụng việc phê
bình và tự phê bình. Những em vi phạm nội quy hầu hết đều nhận thấy sai
lầm của mình, kể cả học sinh cá biệt, các em vừa hối hận vừa xấu hổ. Nếu
tập thể lớp cứ tập trung vào sai sót của bạn mà phê bình, chỉ trích, nặng
lời thay vì giúp bạn tiến bộ thì ngược lại học sinh sẽ lì lợm hơn, xa rời tập
thể có khi cố tình phá lớp.
- Đối với học sinh cá biệt, khó bảo, giáo viên cũng như tập thể quan tâm
theo dõi giúp đỡ thay vì nghiêm khắc phê bình trước tập thể lớp. Cần phê
bình đối tượng này nhưng tránh căng thẳng giữa học sinh đó với giáo
viên, với tập thể lớp. Điều đó có thể xảy ra là học sinh cá biệt phản ứng
mạnh khi bị phê bình, tự ý bỏ ra khỏi lớp, đập phá đồ dùng trong lớp,
hoặc có lời lẽ vô lễ với giáo viên... Trường hợp này xảy ra, chắc chắn
giáo viên sẽ bị mang tiếng, bị mất uy tín, cho nên giáo viên chủ nhiệm
phải lấy tình yêu thương, lời hay lẽ phải phân tích nhẹ nhàng để các em
nhận ra việc làm sai của mình để tự nhận lỗi và sửa lỗi.
- Giáo viên chủ nhiệm cần chú ý đến việc khen chê kịp thời đối với học
sinh. Giáo viên không thiên vị, phải công minh trong khi khen cũng như
chê các em. Những lời động viên khi các em làm việc tốt, những lời nhắc
nhở khi các em làm việc sai có tác dụng rất lớn đến việc tự rèn luyện của
các em.
Như vậy việc gì cần giải quyết giáo viên chủ nhiệm giải quyết kịp thời
sau mỗi buổi học, không đợi đến sinh hoạt lớp. Làm như vậy rất dễ dàng
chấn chỉnh nề nếp của tập thể, điều hết sức quan trọng là cách đối xử, xử
lý học sinh cá biệt không nên quá nghiêm khắc. Khen chê học sinh phải
công minh, có làm được như vậy học sinh mới nể phục và tự thấy mình
cần phải phấn đấu hay khắc phục những điểm nào.
* Mối quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh :
Việc giáo dục học sinh trong nhà trường là sự kết hợp gữa nhà trường với
đoàn thể, địa phương, gia đình...Trong đó, mối quan hệ giữa gia đình và
nhà trường nhất là đối với giáo viên chủ nhiệm là hết sức cần thiết. Chính
vì vậy, công tác chủ nhiệm của một giáo viên thành công hay không đừng
bao giờ quên gia đình gọc sinh là yếu tố quan trọng.

GV: LÊ THỊ HOA

6

TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG


Với tôi việc đến thăm gia đình học sinh rất cần thiết. Trước khi đến thăm
phụ huynh học sinh, giáo viên cần phải phân loại đối tượng học sinh để
có kế hoạch đi thăm.
- Đối với học sinh hay nghịch ngợm, lơ là việc học tập, ham chơi điện tử,
việc giáo viên chủ nhiệm đến nhà thăm gia đình là hết sức cần thiết. Gặp
phụ huynh học sinh cá biệt, tôi thấy muốn có tác dụng tốt có thể thực hiện
như sau :
+ Có thể lần đầu đến thăm gia đình mà không bàn chuyện giáo dục học
sinh.
+ Nếu muốn bàn chuyện giáo dục các em phải thật bình tỉnh, trao đổi ôn
hòa, đừng để phụ huynh có cảm nhận là mình mắng khéo. Cần trao đổi
với họ thật tình cảm, thân thiện, có trách nhiệm làm sao để cho họ thấm,
thay vì làm cho họ tức.
Theo tôi việc đến thăm gia đình của các em sẽ giúp cho phụ huynh biết
khá tường tận về con em mình. Từ đó họ chú ý hơn đến việc dạy bảo các
em. Bản thân các em cũng sợ việc này của thầy cô, nên cố gắng sữa chữa
những sai sót của mình.
Nếu học sinh có biểu hiện lười học, chán học, có nguy cơ bỏ học thì giáo
viên cần quan tâm, động viên giúp đỡ, trực tiếp liên hệ chặt chẽ với gia
đình, đoàn thể, chính quyền địa phương...để tìm nguyên nhân và biện
pháp khắc phục, không nên để học sinh vắng học nhiều ngày mới vào
cuộc.
Mời phu huynh học sinh đến trường gặp giáo viên chủ nhiệm cũng cần
nhưng chỉ khi giáo viên không thể đến thăm gia đình học sinh. Tôi nghĩ
rằng làm như vậy mất thời gian của họ, mà chính bản thân giáo viên
chẳng biết học sinh mình có một gia đình như thế nào. Vì đa số con cái là
hình ảnh của cha mẹ. Hơn nữa có một số phụ huynh nghe thầy cô báo về
tình hình học tập của con mình ở trường, họ rất tức giận. Cho nên khi về
nhà họ trút hết tức giận vào con bằng những trận đòn nhừ tử. Như thế
chẳng có kết quả gì qua lần gặp gỡ ấy.
Đến thăm gia đình, cùng trao đổi việc giáo dục học sinh là việc làm
thường xuyên, tuy mất nhiều thời gian của giáo viên chủ nhiệm. Sau mỗi
lần được giáo viên chủ nhiệm đến thăm bản thân học sinh có tiến bộ rõ,
nếu tiến bộ chậm cũng là dấu hiệu đáng mừng.
d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu,
phạm vi và hiệu quả ứng dụng
Từ những kinh nghiệm của bản thân, cùng với sự tìm tòi học hỏi những
kinh nghiệm quý báu của đồng nghiệp, nên trong năm học trước, lớp chủ
nhiệm của tôi là lớp 9A8, năm học 2017-2018 có 4 em học sinh cá biệt, 2
học sinh thuộc diện hộ nghèo, 6 em học sinh hộ cận nghèo. Nhưng đến
học kì II các em đã biết vâng lời thầy cô, quan tâm đến lớp hơn, chịu khó
học tập hơn. Tiêu biểu là em Phan Thanh Tùng, Phan Văn Hậu… Những
em có hoàn cảnh khó khăn cũng đã khắc phục được hoàn cảnh đi học đều
GV: LÊ THỊ HOA

7

TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG


hơn. Vì thế lớp 9A8 đã duy trì sĩ số được 100%, chất lượng giáo dục cũng
được nâng lên. Năm học 2017-2018 lớp 9A8 có 29 học sinh và đã đạt
được kết quả cụ thể như sau :
Học lực :
Giỏi
Khá
TB
SL
%
SL
%
SL
%
01
3,44
14
48,27
14
48,27
Hạnh kiểm :

SL
28

Tốt
%
96,55

SL
1

Khá
%
3,44

SL

TB
%

III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. Kết luận :
Nhiệm vụ chủ nhiệm một lớp của giáo viên quả là không dễ dàng, nó
phức tạp rất nhiều. Năm học nào cũng vậy, lớp học nào cũng thế, có thể là
lớp nhiều học sinh cá biệt, khó khăn. Những học sinh này làm giáo viên
chật vật vô cùng. Nhưng giáo viên đừng nên tập trung vào đối tượng này
mà hãy nghĩ đến tập thể lớp, hãy phát huy những thế mạnh của lớp bằng
tình yêu thương đưa các em hòa nhập vào tập thể. Hay là một lớp giỏi,
ngoan thì việc duy trì được nề nếp học tập và các nề nếp khác trong cả
năm học cũng không phải không kém phần khó khăn. Dù là đối tượng
học sinh như thế nào, giáo viên chủ nhiệm phải xem tập thể lớp mình chủ
nhiệm là một mái ấm gia đình, dồn hết tâm huyết của mình vào lớp thì
chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ được Ban giám hiệu giao phó.
2. Kiến nghị :
- Đối với nhà trường : Thực tế nhà trường đã quan tâm và có kế hoạch
chỉ đạo sát sao hàng tuần, hàng tháng, giảm tiết cho giáo viên chủ nhiệm
lớp. Nhưng vẫn cần sự quan tâm hơn nữa từ Ban giám hiệu, các đoàn thể
trong trường, có kế hoạch phân công theo dõi, đôn đốc giám sát các hoạt
động của giáo viên chủ nhiệm. Kịp thời động viên, khen, chê...Có như
vậy mới phát huy được hết vai trò của giáo viên làm công tác chủ nhiệm.
Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, giảm thiểu số học sinh bỏ học,
đang là vấn đề nan giải hiện nay.
- Đối với giáo viên : Dẫu biết rằng cuộc sống trong mổi gia đình chúng ta
vẫn còn rất nhiều khó khăn, lo toan... Nhưng đã là giáo viên, đặc biệt là
giáo viên chủ nhiệm, chúng ta nên giành nhiều thời gian, tâm huyết tình
cảm cho học sinh nói chung và học sinh lớp mình chủ nhiệm nói riêng.
Liên hệ chặt chẽ với Ban giám hiệu và các đoàn thể trong trường...Thì
chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả.
GV: LÊ THỊ HOA

8

TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG


- Đối với phụ huynh học sinh : Cần quan tâm sâu sát đến con em mình,
chia sẽ vui buồn với chúng, phải kiểm tra nhắc nhở, theo dõi kết quả học
tập hàng ngày của con em mình, đồng thời liên hệ chặt chẽ với giáo viên
nhất là giáo viên chủ nhiệm để kịp thời nắm bắt thông tin về con ở
trường.
- Đối với chính quyền địa phương : Quản lý việc kinh doanh Iternet của
các hộ trên địa bàn, có biên pháp xử lí nghiêm những trường hợp vi
phạm. Phối hợp chặt chẽ với các ban nghành, đoàn thể các thôn buôn và
gia đình trong việc quản lí, giáo dục học sinh tại địa phương.
Trên đây là vài giải pháp rút ra từ thực tế trong công tác chủ nhiệm của
tôi một số năm qua, chắc không tránh khỏi thiếu sót, rất mong được đồng
nghiệp góp ý, chia sẽ.

Quảng Hiệp, ngày 01 tháng 03 năm 2019
Người viết

Lê Thị Hoa

GV: LÊ THỊ HOA

9

TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG


PHẦN ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÁC CẤP
1. Đánh giá của Hội đồng khoa học nhà trường
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Chủ tịch Hội đồng khoa học trường
Hiệu trưởng

2. Đánh giá của Hội đồng khoa học ngành
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Chủ tịch Hội đồng khoa học

GV: LÊ THỊ HOA

10

TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tâm lí học sinh THCS
2. Công tác chủ nhiệm của bản thân và đồng nghiệp những năm học trước
3. Kết quả giáo dục năm học 2017-2018

GV: LÊ THỊ HOA

11

TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG


Mục lục

NỘI DUNG

Trang

I. PHẦN MỞ ĐẦU

1

I.1. Lý do chọn đề tài

1

I.2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

2

I.3. Đối tượng nghiên cứu

3

I.4. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu

3

I.5. Phương pháp nghiên cứu

4

II. PHẦN NỘI DUNG

5

II.1. Cơ sở lý luận

5

II.2. Thực trạng

6

II. 3. Giải pháp, biện pháp

9

II.4. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề
nghiên cứu.

14

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

15

III.1. Kết luận

15

III.2. Kiến nghị

16

GV: LÊ THỊ HOA

12

TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG


ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÁC CẤP

17

TÀI LIỆU THAM KHẢO

18

GV: LÊ THỊ HOA

13

TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×