Tải bản đầy đủ

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho trẻ 4 5 tuổi làm quen với các tác phẩm văn học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÊN ĐỀ TÀI:
“MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO TRẺ 4-5
TUỔI THEO HƯỚNG GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM”

Lệ Thủy, tháng 12 năm 2018


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÊN ĐỀ TÀI:
“MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO TRẺ 4-5
TUỔI THEO HƯỚNG GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM”

Họ và tên: Lê Thị Ngọc Linh
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường mầm non Sơn Thủy


Lệ Thủy, tháng 12 năm 2018


1. Phần mở đầu:
1.1. Lý do chọn đề tài:
Như chúng ta đã biết: Tác phẩm văn học là món ăn tinh thần không thể thiếu
đối với trẻ thơ, nhất là trẻ mẫu giáo. Ở giai đoạn này sự phát triển nhân cách của trẻ
qua các tác phẩm văn học vô cùng quan trọng, bởi văn học là một loại hình nghệ
thuật, là một bộ phận hoạt động tinh thần cơ bản làm nên sự phong phú của nhân
cách, và làm nảy sinh tư tưởng, tình cảm, niềm tin và hành động nhân đạo của con
người trong môi trường tự nhiên và xã hội. Các tác phẩm văn học còn là phương
tiện giáo dục đạo đức cho trẻ vì thông qua các tác phẩm văn học trẻ nhận thức được
cái hay, cái đẹp ở thế giới xung quanh qua đó tâm hồn trẻ thơ càng thêm bay bổng,
trí tưởng tượng càng thêm phong phú đồng thời cũng yêu quý cái hay, cái đẹp, trân
trọng nó và có ý thức sáng tạo ra cái hay cái đẹp đó.
Tác phẩm văn học đem lại cho trẻ những hiểu biết đầu tiên về thế giới xung
quanh, mở rộng vốn hiểu biết của trẻ đối với thiên nhiên và cuộc sống, thông qua
đó trẻ biết tích lũy được những kinh nghiệm sống. Đồng thời nuôi dưỡng và phát
triển ở trẻ trí tưởng tượng, sáng tạo nghệ thuật, thông qua việc làm quen với tác
phẩm văn học giúp cho ngôn ngữ của trẻ phát triển, làm phong phú thêm vốn từ của
trẻ, trẻ biết dùng từ chính xác, biểu cảm. Vì vậy việc đem tác phẩm văn học đến
cho trẻ là một việc rất quan trọng và cần thiết.
Văn học là nghệ thuật của ngôn từ phản ánh cuộc sống bằng hình tượng, là
nguồn tri thức, kinh nghiệm sống của nhân loại mà con người cần tiếp thu và phát
triển, qua các tác phẩm văn học có ý nghĩa giáo dục trẻ hiểu việc gì tốt, việc gì
chưa tốt, việc gì làm, việc gì không nên làm một cách dễ hiểu nhất. Chính vì vậy là
một giáo viên dạy lớp mẫu giáo 4-5 tuổi tôi nhận thấy mình cần giúp trẻ cảm nhận
các tác phẩm văn học một cách tốt nhất, có hứng thú nhất để từ đó phát triển nhân
cách tốt nhất cho trẻ.
Các tác phẩm văn học không chỉ giúp trẻ cảm nhận được nghệ thuật mà còn
phát triển ngôn ngữ làm tăng thêm vốn từ cho trẻ. Phát triển ngôn ngữ là phát triển


khả năng nghe, hiểu ngôn ngữ, khả năng trình bày lôgic, có trình tự, chính xác và
có hình ảnh của một nội dung nhất định. Chính vì vậy phát triển ngôn ngữ thông
qua việc cho trẻ làm quen các tác phẩm văn học là sự chuẩn bị cho trẻ học tiếng mẹ
đẻ, học cách phát âm đúng, tích lũy vốn từ ngữ phong phú, học những mẫu câu
hoàn chỉnh, sinh động, giàu sức biểu cảm, thông qua đó giúp trẻ yêu mến, trân
trọng tiếng nói dân tộc.
Để làm cho quá trình này phát triển có phương hướng, có mục đích đòi hỏi


cô giáo phải có trình độ chuyên môn, nắm chắc phương pháp của bộ môn hiểu biết
về giá trị của các tác phẩm văn học và luôn tìm tòi sáng tạo những hình thức tổ
chức phong phú trên quan điểm “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”. Với mục đích
mong muốn tổ chức cho trẻ nắm được những kiến thức và kỹ năng về các tác phẩm
văn học. Vậy làm thế nào để giúp trẻ cảm thụ tốt tác phẩm văn học thì mỗi giáo
viên luôn chọn cho mình những nội dung, hình thức, giải pháp, xây dựng kế hoạch
và tiến hành triển khai thực hiện để việc phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo
của trẻ ngày càng được nâng lên, giúp trẻ mạnh dạn, tự tin hơn. Từ đó, trẻ có tính
chủ động hơn trong học tập và biết phấn đấu thi đua nhau để việc tham gia vào hoạt
động đạt kết quả tốt nhất nhằm đáp ứng được yêu cầu về đổi mới giáo dục mầm
non hiện nay.
Với thực tế tại nhóm lớp mình đang phụ trách, tôi đã nhận thức và xác định
rõ những việc cần làm để giúp trẻ 4-5 tuổi cảm thụ tốt các tác phẩm văn học. Vì
vậy, tôi mạnh dạn chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho
trẻ 4-5 tuổi làm quen với các tác phẩm văn học”.
1.2. Điểm mới của đề tài:
Nội dung sáng kiến này lần đầu tiên tôi nghiên cứu nhưng cũng sẽ có nhiều
người lựa chọn để viết. Song mỗi giáo viên, mỗi trường và mỗi vùng miền sẽ có
một đặc trưng, giải pháp riêng không ai viết giống ai. Riêng bản thân tôi, với đề tài
này tôi nghiên cứu để tìm ra những giải pháp thiết thực và có hiệu quả trong việc tổ
chức hoạt động với quan điểm “giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”. Vì vậy tôi đi sâu
vào việc nghiên cứu, vấn đề cốt lõi tôi chú trọng là hoạt động cho trẻ làm quen với


các tác phẩm văn học ở trường mầm non một cách tốt nhất, có hiệu quả nhất thông
qua các thời điểm trong ngày và các hoạt động khác ở trường mầm non. Qua các
tác phẩm văn học tôi giúp trẻ cảm nhận được cái đẹp chân, thiện, mĩ, phát triển
ngôn ngữ mạch lạc, hình thành và phát triển nhân cách tốt nhất cho trẻ.
1.3. Phạm vi áp dụng đề tài, sáng kiến:
Là đề tài được nghiên cứu trong việc nâng cao chất lượng cho trẻ 4-5 tuổi
làm quen với các tác phẩm văn học tại trường mầm non nơi địa bàn xã nhà tôi đang
công tác và được áp dụng rộng rãi trong Huyện.
2. Phần nội dung:
2.1. Thực trạng của nội dung cần nghiên cứu :
Trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, hội nhập kinh tế
ngày càng mở rộng đòi hỏi nền giáo dục Việt Nam không ngừng cải tiến, đổi mới
phù hợp với thế giới và các quốc gia trong khu vực. Nhưng, nhiều giáo viên sử
dụng phương pháp dạy học còn lạc hậu đã gây nên tình trạng thụ động trong học
tập của trẻ dẫn đến hiệu quả dạy học chưa cao.
Trong qúa trình chăm sóc giáo dục trẻ chúng ta có thể phát huy tính tích cực,
chủ động, sáng tạo cho trẻ thông qua rất nhiều hoạt động bằng các phương tiện
khác nhau. Nhưng, là giáo viên trực tiếp đứng lớp mẫu giáo nhỡ, qua quá trình thực
hiện tôi tự nhận thấy có một số thuận lợi và khó khăn như sau:
a. Thuận lợi:
Năm học 2017 - 2018 tôi được Ban giám hiệu nhà trường phân công dạy
lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi, với sĩ số 30 cháu; Đa số cháu đã được học lớp mẫu giáo bé.
Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Huyện, xã và đặc biệt là sự chỉ đạo sâu sát,
tận tình của lãnh đạo phòng GD&ĐT Lệ Thuỷ và bộ phận chuyên môn cấp học
mầm non chỉ đạo tổ chức các buổi tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho
giáo viên; sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban giám hiệu nhà trường về bồi dưỡng
chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm và chú trọng nhất là chuyên đề “giáo dục
lấy trẻ làm trung tâm” Cơ sở vật chất trang thiết bị, phương tiện được bổ sung theo
hướng hiện đại và chuẩn hóa cơ bản đáp ứng yêu cầu giáo dục mầm non trong giai


đoạn hiện nay: Phòng học rộng rãi, thoáng mát có đủ ánh sáng, mát mẻ về mùa hè,
ấm áp về mùa đông. Có đầy đủ phòng chức năng với đồ dùng phục vụ các hoạt
động khá phong phú phù hợp theo từng chủ đề, từng nội dung hoạt động. Khuôn
viên có sân bãi và khu vui chơi đầy đủ đồ dùng đồ chơi, dụng cụ cho cô và trẻ tham
gia vào các hoạt động một cách dễ dàng, thoải mái và tự tin hơn.
Bản thân tôi thích thú với bộ môn văn học, luôn yêu nghề mến trẻ, say sưa với
công việc. Không ngừng tìm tòi, học hỏi, sáng tạo để nâng cao trình độ chuyên
môn nghiệp vụ.
Phụ huynh luôn quan tâm, nhiệt tình ủng hộ các nguyên vật liệu sẳn có ở địa
phương để giáo viên làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho bộ môn văn học.
b. Khó Khăn:
Bên cạnh những thuận lợi trên thì bản thân tôi gặp không ít những khó khăn
đó là: Trẻ cùng độ tuổi nhưng là lớp học ở khu vực lẽ nên đa số trẻ còn rụt rè chưa
mạnh dạn khi tham gia vào hoạt động đọc thơ, kể chuyện diễn cảm… Một số trẻ
tiếp thu kiến thức còn thụ động, chưa có cảm xúc khi tham gia vào hoạt động làm
quen các tác phẩm văn học. Trẻ chưa tích cực hoạt động nhóm, một số cháu chưa
mạnh dạn bày tỏ ý kiến cá nhân của mình, trẻ trả lời chưa trọn câu, đọc thơ chưa
được diễn cảm, ngắt nghĩ chưa đúng. Trẻ thiếu tự tin mạnh dạn trong giao tiếp, kinh
nghiệm sống của trẻ còn nghèo nàn, nhận thức của trẻ còn hạn chế. Thời gian cho
việc tạo môi trường hoạt động, tìm tòi khám phá các bài thơ, câu chuyện trong và
ngoài chương trình chưa nhiều. Các thể loại văn học, trò chơi dân gian và cách gây
hứng thú trẻ chưa được chú ý đưa vào hoạt động giảng dạy hàng ngày. Giáo viên
còn cứng nhắc, dạy theo lối mòn, lặp đi lặp lại các hình thức cho trẻ làm quen với
tác phẩm văn học dẫn đến trẻ nhàm chán với các giờ học văn học.
Một số phụ huynh do hoàn cảnh phải đi làm ăn xa nhà nên chưa có điều kiện
để quan tâm đến việc học của con trẻ, Đa số phụ huynh là nông dân, nhận thức tầm
quan trọng của các tác phẩm văn học đối với trẻ ở chưa cao.


c. Điều tra thực tiễn: Ngay đầu năm học; tôi tiến hành khảo sát kết quả trên trẻ
để nắm được khả năng nhận thức của từng cháu và phân loại. Từ đó tôi có kế hoạch bồi
dưỡng những trẻ có năng khiếu, kèm cặp những trẻ yếu.

Xếp
loại

Đạt
Không
đạt

Trẻ nhớ tên
Trẻ hiểu nội
chuyện, tên các
dung câu
nhân vật trong
chuyện
chuyện
Số
Số
%
%
lượng
lượng
22
73,3
21 70,0
8
26,7
9 30,0

Trẻ nhớ tên
bài thơ, tên
tác giả.
Số
lượng
25
5

Trẻ đọc thuộc,
diễn cảm bài
thơ

Số
lượng
83,3
23
16,7
7
%

%
76,7
23,3

Từ những nguyên nhân trên cùng với kết quả thực chất này quả là một vấn đề
báo động mà giáo viên cần phải quan tâm. Vì vậy, tôi luôn băn khoăn, suy nghĩ:
“mình thực hiện giải pháp nào để nhằm nâng cao chất lượng cho trẻ 4-5 tuổi làm
quen các tác phẩm văn học đạt kết quả cao?” Tôi mạnh dạn đưa ra một số giải
pháp nhằm nâng cao chất lượng cho trẻ 4-5 tuổi làm quen các tác phẩm văn học
như sau:
2.2 Các biện pháp :
2.2.1. Nghiên cứu, tham khảo và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ:
Bản thân luôn học tập và nghiên cứu các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết của
Đảng và chỉ thị của cấp trên; Quy chế nuôi dạy trẻ; Điều lệ trường mầm non… để
có kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ được tốt hơn; Tham gia các buổi tập huấn
chuyên môn do Phòng, Cụm và nhà trường tổ chức; Thường xuyên tìm tòi sách
báo, intnert, nghiên cứu và tìm hiểu thêm về tầm quan trọng của các chuyên đề đối
với trẻ; Tham gia tốt các đợt thao giảng, dự giờ đồng nghiệp để học hỏi thêm kinh
nghiệm cho bản thân.
2.2.2. Lựa chọn nội dung, Xây dựng kế hoạch cho trẻ làm quen với các tác
phẩm văn học:


Muốn thực hiện được tốt những biện pháp đặt ra điều đầu tiên là tôi phải xác
định được những công việc quan trọng và cần làm để xây dựng cho mình kế hoạch
cho trẻ làm quen với các tác phẩm văn học. Dựa vào tình hình của lớp, trên cơ sở
kế hoạch của nhà trường, tôi đã lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch cho từng
năm, tháng, tuần, ngày và thực hiện theo kế hoạch đề ra.
Được sự đồng ý của ban giám hiệu, tôi phân công cụ thể nội dung, phần hành
công việc cho giáo viên trong lớp, triển khai cụ thể kế hoạch trong tháng, chủ đề,
tuần, ngày. Dựa vào những kế hoạch đã đề ra để đánh giá lại những công việc mình
đã làm được và chưa làm được, từ đó rút kinh nghiệm và tiếp tục triển khai thực
hiện ở chủ đề sau.
Việc xây dựng kế hoạch rất quan trọng bởi nó giúp tôi định hướng được những
công việc cần làm trong tháng, trong tuần, trong ngày. Xác định được việc gì làm
trước, việc gì làm sau, nội dung nào cần làm quen, nội dung nào đưa vào giảng dạy,
nội dung nào cần ôn luyện....
Trong quá trình thực hiện tôi luôn bám sát chương trình giảng dạy, xây dựng
kế hoạch bồi dưỡng cho những trẻ có năng khiếu, những trẻ yếu, trẻ cá biệt.
Tôi củng xây dựng kế hoạch vận động phụ huynh phối hợp để cùng thực hiện
chuyên đề theo từng ngày, tuần, tháng của từng chủ đề..
VD1: Khi thực hiện chủ đề nhánh “Cơ thể tôi” tôi xây dựng kế hoạch cho trẻ
làm quen tác phẩm văn học nội dung chuyện: “Gấu con bị đau răng”.
Chiều thứ 4 của chủ đề “Tôi là ai” tôi cho trẻ làm quen câu chuyện “Gấu con bị đau
răng”, hoạt động chiều thứ 5 tôi cho trẻ tìm hiểu nội dung câu chuyện “Gấu con bị
đau răng”. Ngày thứ 6 của tuần thực hiện chủ đề “Cơ thể tôi” hoạt động chung ở
nội dung dạy trẻ kể chuyện “Gấu con bị đau răng” như vậy trẻ đã được làm quen,
tìm hiểu câu chuyện ở các thời điểm trước nên tôi cho trẻ đóng kịch “Gấu con bị
đau răng” còn sau đó ở các thời điểm khác trong ngày tôi cho trẻ ôn lại hoặc thực
hiện kế hoạch bồi dưỡng trẻ năng khiếu, trẻ yếu… tương tự đối với các chủ đề khác
tôi cũng tiến hành như trên.
2.2.3. Cho trẻ làm quen các tác phẩm văn học qua bộ môn văn học:


Giờ học cho trẻ làm quen tác phẩm văn học là hình thức chính, xuyên suốt,
cơ bản nhất trong chương trình. Các tác phẩm văn học cho trẻ làm quen trong hình
thức này thường nằm trong chương trình khung, nội dung lựa chọn phù hợp với chủ
đề đang thực hiện, thời gian kéo dài 20 - 25 phút, vì vậy trong giờ hoạt động này tôi
tận dụng thời gian và sử dụng rất nhiều biện pháp nhằm gây hứng thú cho trẻ, giúp
trẻ nhanh chóng hiểu được nội dung của tác phẩm văn học và biết đọc, kể tác phẩm
diễn cảm.
Ở hình thức này muốn trẻ cảm thụ các tác phẩm văn học yêu cầu quan trọng
nhất đối với giáo viên là phải có biện pháp đọc, kể diễn cảm tác phẩm. Đọc, kể diễn
cảm tác phẩm không chỉ là giọng đọc, kể hay mà phải có cảm xúc, có ngữ điệu,
nhịp điệu, có giọng điệu, tính cách. Giọng đọc phải toát lên vẻ nhí nhảnh, ngây thơ,
hồn nhiên của trẻ con. Vẻ ấm cúng, ngọt ngào, trìu mến, đầy tình yêu thương của
người bà, người mẹ, hay ông bụt, bà tiên. Sự nghiêm khắc, dũng cảm, cứng cáp
nhưng đầy vị tha, nhân hậu của người cha, người anh hay sự ác độc, tham lam,
đáng ghét của những tên nhà giàu, địa chủ, quan lại. Qua giọng đọc kể diễn cảm tôi
đả hình thành cho trẻ biết yêu quý lòng tốt, trân trọng cái hay, cái đẹp, luôn muốn
học tập noi theo những tấm gương tốt tuy nhiên cũng thể hiện sự phẫn nộ, căm
ghét, phê phán cái xấu, cái ác, tham lam, chuyên quyền, áp bức, bóc lột, như vậy là
trẻ đả hình thành nhân cách tốt qua việc cảm thụ các tác phẩm văn học. Để làm
được điều này thì giáo viên phải nghiên cứu kỹ tác phẩm trước khi đọc, kể cho trẻ.
Giáo viên học hỏi nhiều ở bạn bè đồng nghiệp và trên các phương tiện thông tin,
sách báo, tạp chí...
Thủ thuật gây hứng thú với trẻ qua đồ dùng trực quan như: Tranh ảnh minh
họa, bài giảng powerpoint, mô hình sa bàn, rối que, rối dẹt, rối tay, trang phục, sân
khấu, băng đài, ti vi, máy vi tính, máy chiếu...
VD1: Chuyện: “Tích Chu”, chủ đề (Gia đình) câu chuyện này nói về tình cảm
của bà và cậu bé Tích Chu. Để gây hứng thú với câu chuyện này tôi sử dụng bài
giảng powerpoint hình ảnh bạn Tích Chu dễ thương, cô Tiên với trang phục sặc
sỡ… với lời dẫn chuyện vừa tình cảm vừa hấp dẩn thu hút trẻ ngay từ đầu, lôi cuốn


trẻ vào nội dung câu chuyện, khơi dậy sự tò mò muốn khám phá xem câu chuyện
xảy ra như thế nào. Và đưa trẻ từ sự ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác, cuối
cùng là sự hối hận của cậu bé Tích Chu. Muốn làm được điều đó tôi phải suy nghĩ
tìm tòi, sáng tạo trong lời kể chuyện của mình để không gây nhàm chán đối với trẻ.
Đồ dùng trực quan tranh, rối tay mang tính động...góp phần kích thích hứng thú của
trẻ.
Việc thay đổi và sử dụng nhiều đồ dùng trực quan cho trẻ làm quen cùng một
tác phẩm đem lại hiệu quả cao cho cô và trẻ.
- Ngoài ra đồ dùng trực quan còn là hình thức sử dụng để giảng giải từ khó
trong nội dung của tác phẩm.
VD1: Trong bài thơ: “Thăm nhà bà”, chủ đề (Gia đình) Có từ : (bặp bặp bặp)
đây là một điệp từ, khó hiểu, cô phải giải thích để trẻ hiểu được ý nghĩa của từ. Hay
từ “chạy nhanh nhanh”, cô làm động tác và giải thích cho trẻ nghe.
- Sử dụng đồ dùng trực quan còn là hình thức để trẻ kể lại tác phẩm.
Khi tiến hành dạy trẻ kể lại chuyện sẽ có rất nhiều hình thức đó là kể theo
tranh, kể toàn bộ câu chuyện, kể theo vai...và hình thức kể chuyện theo tranh được
trẻ thích thú nhất. Hình thức này được trẻ thể hiện qua tranh vẽ, hoặc qua bài giảng
powerpont, cô điều khiển các cảnh để trẻ tự kể
VD1: Chuyện: “Bác sĩ chim”
+ Cảnh 1: Các chú chim nhỏ quyết định mở bệnh viện để khám bệnh cho các
con vật
+ Cảnh 2: Bệnh nhân Trâu đến xin khám và quá trình khám ,chữa bệnh của bác
sĩ chim cò.
+ Cảnh 3: Bệnh nhân Tê giác đến xin khám và quá trình khám ,chữa bệnh của
bác sĩ chim Bắt ve.
+ Cảnh 4: Bệnh nhân Cá sấu đến xin khám và quá trình khám ,chữa bệnh của
bác sĩ chim Sáo.


- Cách 1: Cô điều khiển các Sile hoặc tranh vẽ theo thứ tự từng cảnh từ đầu đến
cuối câu chuyện, trẻ nhìn màn hình rồi kể lại câu chuyện tương ứng với nội dung
của sile, tranh vẽ.
- Cách 2: Sau khi trẻ biết và thuộc chuyện cô thay đổi trật tự của các cảnh, các
sile, tranh vẽ trẻ kể lại câu chuyện nhưng phải đúng với trật tự nội dung câu
chuyện thông qua các sile, tranh vẽ và trẻ biết sắp xếp thứ tự các sile, tranh vẽ theo
trình tự câu chuyện (trẻ tự sắp xếp tranh, trẻ nói lên trình tự các sile)
Đây là hình thức có hiệu quả bởi vì khi trẻ nhìn vào các tranh vẽ hoặc các sile,
trẻ sẽ hình dung ra diễn biến câu chuyện một cách đầy đủ từ đó có thể kể lại chuyện
mà không bị nhầm lẩn.
Qua những ví dụ minh họa trên, tôi thấy sử dụng hình thức dùng đồ dùng
trực quan trong các giờ hoạt động cho trẻ làm quen các tác phẩm văn học là hình
thức cơ bản nhất, giúp giáo viên đạt được mục đích đề ra của giờ hoạt động. Ngoài
ra tùy theo từng nội dung của tác phẩm mà lựa chọn những địa điểm thích hợp
nhằm tạo cho trẻ một tâm thế thoải mái, gần gũi với trẻ.
Căn cứ vào sự chú ý của trẻ và sự hướng dẫn của cô để tổ chức cho trẻ làm
quen tác phẩm theo cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân:
+ Đối với việc tổ chức cho trẻ làm quen tác phẩm văn học cho cả lớp, giáo viên
làm vị trí trung tâm, điều khiển việc lĩnh hội kiến thức mới, hay việc ôn tập củng cố
kiến thức đã học, tuy nhiên với cách tổ chức này còn mang tính tổng quát, chung
chung.
+ Đối với việc dạy theo nhóm, trẻ trở thành đối tượng trung tâm, trẻ được trao
đổi ý tưởng, kiến thức giữa các nhóm và có sự giúp đở, hợp tác quan tâm lẫn nhau
không chỉ với bản thân mà còn có trách nhiệm với các bạn khác trong nhóm.
+ Việc tổ chức dạy học cá nhân dưới sự điều khiển của giáo viên, mỗi trẻ được
độc lập thực hiện những nhiệm vụ học tập của mình theo nhịp độ riêng, để đạt đến
mục tiêu dạy học chung.
2.2.4. Tổ chức cho trẻ làm quen tác phẩm văn học lồng ghép qua các bộ môn
khác:


Với phương pháp lồng ghép tích hợp nội dung vào trong các giờ hoạt động
của các lĩnh vực phát triển khác cụ thể qua từng bộ môn: Tạo hình, âm nhạc, môi
trường xung quanh, thể dục, toán... Qua đây giáo viên có thể giới thiệu, mở rộng,
củng cố kiến thức văn học cho trẻ qua các thủ thuật sử dụng để giới thiệu bài,
hoặc củng cố bài.
VD1: Khi tổ chức giờ học tạo hình: (Vẽ theo ý thích) cô cho trẻ đọc bài thơ
“Em vẽ” nhằm giúp trẻ củng cố bài học, hoặc gợi ý đề tài cho trẻ vẽ về những con
gà trống, con mèo, bướm trắng...
VD2: Trong giờ hoạt động âm nhạc khi dạy trẻ hát bài hát: Cháu yêu bà, cô
kết hợp cho trẻ đọc bài thơ “Bà ơi” bài hát: Cô giáo em, cho trẻ đọc bài thơ “Bàn
tay cô giáo” bài hát: Em đi qua ngả tư đường phố, dẫn dắt trẻ đến câu chuyện “Qua
đường”.
VD3: Hoạt động cho trẻ khám phá môi trường xung quanh, nội dung khám
phá về bản thân, các bộ phận trên cơ thể. Cô cho trẻ nghe bài thơ “Cái mũi” giáo
dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh cá nhân. Với chủ đề những người thân trong gia đình cô
cho trẻ nghe bài thơ “Lời chào”. Từ đó giáo dục trẻ phải biết lễ phép với ông bà, bố
mẹ.
Việc lồng ghép bộ môn văn học nhằm giúp trẻ học các môn học khác không bị
nhàm chán, và càng yêu quý môn học của mình hơn mà qua đây giáo viên đạt được
mục tiêu phát triển toàn diện cho trẻ về đức, trí, thể, mĩ.
Tóm lại, cho trẻ làm quen các tác phẩm văn học qua việc lồng ghép với các
môn học khác là hình thức rất có ích giúp trẻ đạt được những kiến thức, kĩ năng cần
thiết.
2.2.5. Cho trẻ làm quen các tác phẩm văn học qua các hoạt động ngoài giờ.
Với trẻ mầm non, việc tổ chức cho trẻ làm quen tác phẩm văn học qua một tiết
học thường tiến hành trong một thời gian ngắn, do đó tôi đã tận dụng thời gian đón
trẻ, trả trẻ, giờ hoạt động ngoài trời, hoạt động vui chơi, sinh hoạt chiều hay giữa
các hoạt động chuyển tiếp để giới thiệu hay củng cố, ôn tập các bài thơ, câu
chuyện.


Tôi cố gắng tìm tòi, suy nghĩ, sáng tạo, sử dụng cách đọc kể diễn cảm của
mình để tận dụng thời gian này cho trẻ được ôn tập, củng cố nội dung, hay làm
quen với các tác phẩm văn học.
Giáo viên cho trẻ làm quen các tác phẩm văn học thông qua hoạt động ngoài
giờ chỉ là cho trẻ biết tên bài thơ, câu chuyện, tên tác giả, thể loại thơ truyện, tên
nhân vật, hay nội dung của bài thơ, câu chuyện. Cô giáo cho trẻ ôn tập hay củng cố
kiến thức là cô đọc hoặc kể diễn cảm các tác phẩm cho trẻ nghe, sau đó cho trẻ đọc,
kể lại. Giáo viên theo dõi, sửa sai cho trẻ để trẻ thể hiện chính xác, và diễn cảm tác
phẩm. Muốn cho việc ôn luyện, củng cố kiến thức hấp dẫn có hứng thú giáo viên
nên tổ chức theo hình thức trò chơi: Đoán tên, đóng kịch, thi biểu diễn giữa các cá
nhân, các tổ theo những đề tài khác nhau: VD: Tổ Chim non đọc các bài thơ về gia
đình, Tổ Sơn Ca đọc bài thơ về Bác Hồ, Các tổ thi đua nhau đọc thơ về ngày
20/11....
Đối với các tác phẩm văn học dân gian tôi tận dụng đưa vào hoạt động ngoài
giờ bởi các tác phẩm văn học dân gian rất dễ hiểu, dễ thuộc và phù hợp với những
vận động mang tính nhẹ nhàng, nhí nhỏm, vui nhộn như các bài ca dao, đồng dao
được lồng ghép vào các trò chơi của trẻ (Dung dăng dung dẻ, Rồng rắn lên mây, đi
cầu đi quán, kéo cưa lừa xẻ...). Thông qua đó trẻ được tham gia các trò chơi dân
gian và trẻ đọc các bài ca dao, đồng dao dễ nhớ, dễ thuộc, trẻ có hứng thú hơn khi
cô muốn truyền thụ kiến thức văn học dân gian cho trẻ.
Đặc biệt với những trẻ nói lắp, nói ngọng; tôi thường xuyên quan tâm dành
thời gian trò chuyện với trẻ nhiều hơn. Cho trẻ tham gia chơi dân gian để trẻ mạnh
dạn tự tin vào chính bản thân mình từ đó trẻ được phát triển ngôn ngữ nhiều hơn.
2.2.6. Cho trẻ làm quen các tác phẩm văn học qua góc Bé đọc thơ, kể chuyện:
Lớp học chúng tôi có góc Bé đọc thơ, kể chuyện đủ ánh sáng, có bàn ghế đúng
quy cách, có các loại sách tranh chuyện hấp dẫn, cô trang trí góc văn học đẹp mắt,
có hình ảnh các nhân vật cổ tích như Ông tiên, Bà tiên, Công chúa, Hoàng tử, cô
Tấm, cô bé Lọ Lem, nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, có bàn ghế ngồi êm, dễ
chịu... Tạo góc kể chuyện hấp dẫn như vườn cổ tích thu hút tính tò mò, muốn khám


phá của trẻ, cô gợi ý cho trẻ tự lấy sách chuyện ra xem tranh và kể lại các câu
chuyện, đọc lại các bài thơ. Trẻ có thể kể khi trẻ củng đã được cô đọc cho nghe
thuộc hoặc kể theo trí tưởng tượng sáng tạo của trẻ, cô cho trẻ tự tìm hiểu qua tranh
vẽ, sau đó kể, đọc cho trẻ nghe, cô dùng các câu hỏi gợi ý để hướng trẻ chú ý vào
những hình ảnh chính của bức tranh. Cô kể một đoạn chuyện, bài thơ ở dưới bức
tranh, đọc xong chuyện, thơ cho trẻ xem tranh một lần nữa, những tranh trẻ đã được
xem nhiều lần cô có thể cho trẻ kể lại nội dung của từng tranh, hoặc kích thích gợi
ý cho trẻ kể chuyện sáng tạo nhằm phát triển tư duy, trí nhớ, tưởng tượng cho trẻ
hình thành kỹ năng đọc viết sau này của trẻ.
Hoạt động ở góc văn học cô giáo cũng lấy trẻ làm trung tâm, trẻ tự mình tìm
tòi, khám phá, sáng tạo, tự thể hiện sở thích, ham muốn của bản thân, cô chỉ quan
sát, gợi ý thêm cho trẻ, giúp đở trẻ khi trẻ cần, không gây áp lực cho trẻ để trẻ thấy
đây là góc chơi đầy thú vị của mình và thích tham gia vào góc chơi này.
2.2.7. Tổ chức dạy trẻ kể lại chuyện, đọc thơ, chơi đóng kịch và đóng vai trong
các nhân vật trong từng câu chuyện, bài thơ.
Cho trẻ làm quen các tác phẩm văn học thông qua nhiều hình thức khác nhau
đó là: Dạy trẻ kể chuyện, đọc thơ, chơi đóng kịch, đóng vai theo chủ đề. Tôi thường
chú ý đến ngôn ngữ, cử chỉ hành động của trẻ. Nhắc trẻ nói trọn câu, nói mạch lạc
không ngắt quảng, không nói lắp. Tôi cho trẻ đọc, kể theo trí nhớ của trẻ, sau đó
sửa sai cho trẻ. Đối với các bài thơ, tôi chú ý tập cho trẻ đọc thuộc thơ, luyện giọng
đọc, tập ngắt nhịp điệu, ngữ điệu, thể hiện điệu bộ, cử chỉ sao cho truyền cảm. Cô
giáo tổ chức cho trẻ nhập vai và đóng kịch các câu chuyện bài thơ vào các thời
điểm lồng ghép vào các hoạt động khác như: Biểu diễn văn nghệ cuối tuần, sinh
hoạt chiều, tham gia vào các ngày lễ hội trong năm học...
Việc rèn luyện khả năng diễn đạt cho trẻ rất có ý nghĩa nên phải đưa trẻ vào
các hoạt động kể chuyện, đọc thơ, đóng kịch để trẻ có thể diễn đạt được những vai
trò mà mình được tham gia trong các tác phẩm văn học, từ đó phát triển ngôn ngữ
cho trẻ, có như vậy trẻ mới có đủ năng lực tham gia vào đọc, kể diễn đạt các tác
phẩm văn học được.


Trong khi chơi đóng kịch hay chơi đóng vai theo chủ đề, ngôn ngữ rất cần
thiết, giúp trẻ giao tiếp với nhau là thông qua nhân vật. Trẻ thể hiện được ngôn ngữ,
cử chỉ, hành động, tính cách của các nhân vật qua vai diễn. Trẻ phân biệt được
giọng điệu của các nhân vật để nhập vai ăn khớp và vai diễn thành công hơn.
Khi tập cho trẻ kểl ại một câu chuyện hay đọc một bài thơ tôi không bắt trẻ
kể cả câu chuyện, hay đọc cả bài thơ mà tôi cho trẻ luân phiên đọc, kể theo đoạn,
kể theo lời của các nhân vật để giúp trẻ phát triển ngôn ngữ và trẻ cảm nhận được ý
nghĩa của từng đoạn chuyện ,bài thơ hay cả câu chuyện, bài thơ. Đối với trẻ nói
ngọng, nói lắp tôi sửa sai kịp thời để trẻ phát âm rỏ ràng, rành mạch hơn.
VD: Bài thơ: “Gấu qua cầu” Tôi mời 4 trẻ nhập vai và đóng kịch; hai trẻ
đóng vai hai chú gấu, một trẻ đóng vai chú Nhái bén, một trẻ đóng vai người dẫn
dắt bài thơ. Thông qua đó khi trẻ đọc đến hình ảnh vai nào thì trẻ đó thể hiện vai
chơi của mình. Khi trẻ đóng kịch cô giáo hướng dẫn trẻ thực hiện các vai từ giọng
đọc, nét mặt cử chỉ điệu bộ của từng vai để làm toát lên nội dung vở kịch sinh
động, hấp dẫn; làm cho người xem thấy ưa thích và hứng thú hơn.
2.2.8. Cho trẻ làm quen tác phẩm văn học qua đọc, kể sáng tạo:
Muốn trẻ đọc, kể sáng tạo được đòi hỏi trẻ có vốn từ phong phú, có các kỹ
năng tổng hợp mở nút, thắt nút tác phẩm, kỹ năng truyền đạt lại ý nghĩ của mình
một cách chính xác, tập trung, biểu cảm. Biện pháp này có tác dụng kích thích tư
duy của trẻ đồng thời giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, năng lực tri giác cụ thể và trí
nhớ tức thì. Xuất phát từ một hiện tượng diễn ra xung quanh trẻ hay một tình huống
bất ngờ xảy ra cũng có thể là tự bịa. Cô đóng vai trò gợi ý, khuyến khích trẻ kể lại
sự việc hay câu chuyện đó một cách logic, theo cách trình bày của một tác phẩm
văn học, hoặc sử dụng câu nói vần, nói ngắn để tạo thành thơ.
Trẻ mẫu giáo có nhu cầu khám phá, tìm hiểu thế giới xung quanh mình. Trong
đó ngôn ngữ là công cụ giao tiếp quan trọng nhất của con người, nhờ có ngôn ngữ
mà con người khi giao tiếp có khả năng hiểu biết lẫn nhau, cho dù ngôn ngữ bằng
lời của con người có bị hạn chế về không gian và thời gian. Cho dù ngoài ngôn ngữ


ra con người có thể dùng những phương tiện giao tiếp khác nhau như: cử chỉ, điệu
bộ, tín hiệu, âm thanh vv. Nhưng ở vị trí trên hết và trước hết vẫn phải là ngôn ngữ
Ở trẻ mẫu giáo nhu cầu giao tiếp rất lớn trong giao tiếp trẻ sử dụng ngôn ngữ
của mình để trình bày ý nghĩ, biểu cảm hiểu biết của mình với mọi người xung
quanh. Cho nên việc tạo ra cho trẻ được nghe hiểu và được nói là hết sức cần thiết
trong giao tiếp mà hình thành và phát triển nhân cách cho trẻ.
Ngôn ngữ là phương tiện biểu hiện nhận thức khi trẻ nhận thức được thế giới
khách quan trẻ tiến hành các hoạt động với nó và trẻ sử dụng ngôn ngữ kể lại, miêu
tả lại sự vật hiện tượng để trình bày những hiểu biết của mình. Ngôn ngữ còn là
phương tiện giáo dục đạo đức cho trẻ vì thông qua ngôn ngữ trẻ nhận thức được cái
hay, cái đẹp ở thế giới xung quanh qua đó tâm hồn trẻ thơ càng thêm bay bổng, trí
tưởng tượng càng thêm phong phú đồng thời cũng yêu quí cái hay, cái đẹp, trân
trọng nó và có ý thức sáng tạo ra cái hay cái đẹp đó.
VD1: Trẻ bất chợt khoe “Hôm qua cháu được mẹ cho đi siêu thị” từ đó cô
gợi mở, dẫn dắt để trẻ kể lại tiến trình đi siêu thị, cho trẻ kể lại những gì trẻ thấy và
cô giúp trẻ liên kết các diễn biến đó lại thành một câu chuyện cho trẻ tự đặt tên câu
chuyện của mình.
VD2: Trong giờ hoạt động tạo hình tình huống xảy ra có hai bạn tranh giành đồ
dùng của nhau, cô dựng thành câu chuyện: “Tâm sự của đồ dùng” Trong câu
chuyện có hai bạn tranh giành đồ dùng của nhau từ đó giúp trẻ nhận ra hành động
của mình và phải xử lý tình huống trên như thế nào?.
“Hôm nay giờ hoạt động Tạo hình có bạn A và bạn B tranh giành nhau hộp bút
màu và rơi xuống đất làm gãy bút. Tối hôm đó bạn A mơ thấy có một hộp bút khóc
lóc, bạn A đến hỏi :
-Vì sao bạn khóc? Bút màu nói: Mình bị hai bạn tranh giành nhau và làm gảy
bút của mình bị gãy, đau lắm, mình rất buồn và giận hai bạn ấy. Tỉnh dậy, bạn A
lấy làm ân hận và từ đó không tranh dành đồ dùng nữa mà cùng chia sẽ dùng với
bạn và luôn yêu quý dùng của mình.”
Vậy hai con học tập bạn A đi nào!


Đây là biện pháp mới, việc thử nghiệm biện pháp này có nhiều điểm hay, kích
thích ham muốn tự thể hiện mình của trẻ, giáo viên được khám phá khả năng sáng
tạo của trẻ nhiều hơn.
2.2.9. Cho trẻ làm quen tác phẩm văn học qua việc tuyên truyền với phụ huynh.
Cho trẻ làm quen các tác phẩm văn học qua việc tuyên truyền với phụ huynh
không kém phần quan trọng bởi qua biện pháp này phụ huynh nhận thức được việc
cho trẻ đến lớp không chỉ vui chơi, múa hát mà việc học các tác phẩm văn học giúp
trẻ hình thành nhân cách toàn diện một cách tốt nhất từ đó các bậc phụ huynh
chung tay phối hợp với nhà trường và cô giáo.
Qua các buổi họp phụ huynh của nhà trường và các buổi họp phụ huynh của
lớp và qua việc đón, trả trẻ hàng ngày tôi tuyên truyền chuyên đề này bằng cách in
các tờ rơi, các bài thơ, câu chuyện phát cho phụ huynh mang về nghiên cứu hoặc để
trong góc “Cha mẹ cần biết” để phụ huynh phối hợp với giáo viên giúp trẻ làm
quen, ôn luyện khi ở nhà, những bài thơ câu chuyện trên thay đổi theo từng chủ đề,
chủ điểm và in thành nhiều bản phát cho phụ huynh. Ngoài ra tôi trao đổi trực tiếp
với phụ huynh vận động các bậc phụ huynh tích cực tham gia sáng tác, sưu tầm
thơ, chuyện để hưởng ứng các cuộc thi do nhà trường tổ chức như cuộc thi “Bé với
ca dao, đồng dao, trò chơi dân gian” Và thi “Làm đồ dùng phục vụ góc văn học”
Qua việc tuyên truyền có nhiều phụ huynh đã tích cực tham gia, hằng ngày
khi có bài thơ câu chuyện nào hay, mới, phụ huynh mang đến. Tôi đọc cho trẻ
nghe, tuyên dương, khích lệ trẻ để trẻ có hứng thú cùng bố mẹ sáng tác, sưu tầm
thơ, chuyện. Tôi phối hợp với phụ huynh làm nhiều mô hình sa bàn, rối que, rối tay,
rối dẹt... về các tác phẩm văn học từ đó giúp giáo viên có thêm nhiều dụng cụ trực
quan để phục vụ giảng dạy.
Trong tháng tôi lựa chọn những tác phẩm vui, hài hước cho trẻ tập luyện, và
cuối giờ chiều chuẩn bị trả trẻ tôi cho trẻ chơi đóng kịch, khi phụ huynh đến đón trẻ
thấy được hoạt động của con mình và những hoạt động của trẻ khác thì tỏ ra thích
thú, sẽ có hứng thú hơn và nhận ra sự thay đổi của con, của trẻ trong lớp từ đó có
thái độ tích cực hợp tác hơn nữa ở các chủ đề của các tháng tới.


Hình thức này tôi thấy nhận thức của phụ huynh ngày càng tăng, có nhiều phụ
huynh phấn khởi thấy được việc xây dựng nền móng vững chắc cho trẻ ngay những
ngày đầu tiên quan trọng như thế nào cho việc chuẩn bị hành trang cho trẻ vào lớp
1. Kết quả tôi thấy trẻ lớp tôi thích thú với các tác phẩm văn học.
2.2.10. Cho trẻ làm quen tác phẩm văn học thông qua các ngày hội, ngày lễ.
VD: Ngày Tết trung thu, 20/10; 20/11; 22/12... Cô tổ chức cho trẻ biểu diễn
qua các tiết mục liên hoan văn nghệ. Lồng ghép các tiết mục đọc thơ, kể chuyện,
đóng kịch... Qua hoạt động này các tác phẩm văn học dễ thu hút trẻ hơn, trẻ tham
gia, luyện tập biểu diễn có hứng thú hơn, nó có tác dụng động viên cổ vũ cho trẻ
những trẻ khá giỏi có năng khiếu, đồng thời cũng khuyến khích các trẻ yếu, nhút
nhát được tham gia vào các hoạt động nghệ thuật. Để việc tổ chức các ngày hội,
ngày lễ có hiệu quả cô giáo lên kế hoạch tập luyện từ trước không nên áp đặt, bắt
buộc và tập luyện nhiều dẫn đến trẻ mệt mỏi, chán nản. Sau thời gian tập luyện cho
tất cả trẻ trong lớp, cô lựa chọn các cháu có năng khiếu tập luyện thêm để tham gia
biểu diễn cho cả lớp xem hoặc cho các lớp khác xem. Tôi đã tổ chức cho trẻ đóng
kịch thành công qua vở kịch “Nhổ củ cải” ; “Tích Chu”;... Các vở kịch này được
chọn để biểu diễn trong các buổi lễ hội, để lại nhiều cảm xúc cho các bạn được
xem.
Đối với các tác phẩm văn học dân gian, tôi tận dụng đưa vào hoạt động vui
chơi tập thể trong các buổi lễ hội bởi các tác phẩm văn học dân gian rất dễ hiểu, dễ
thuộc và phù hợp với những vận động vui nhộn có tính tập thể, thi đua, cổ vũ
mang tính nhẹ nhàng, nhí nhỏm, như các bài ca dao, đồng dao được lồng ghép vào
các trò chơi của trẻ (Rồng rắn lên mây ; Đi cầu đi quán; Kéo cưa lừa xẻ...) qua đây
trẻ hứng thú hơn khi tham gia các hoạt động lễ hội cô muốn truyền kiến thức văn
học dân gian cho trẻ.
Đặc biệt với những trẻ khuyết tật, trẻ nói chớt, nói lắp... trẻ có cơ hội hòa
nhập với bạn bè, được trãi nghiệm vui chơi vơi tập thể, trẻ tự tin hơn, mạnh dạn, và
yêu quý môi trường trẻ đang tham gia hoạt động.
* Kết quả đạt được:


+ Đối với trẻ: Qua thời gian áp dụng những biện pháp trên tôi thấy chất lượng làm quen với
các tác phẩm văn học ở trẻ có những chuyển biến rõ rệt, cụ thể qua kết quả khảo sát sau:

Xếp
loại

Trẻ nhớ tên
Trẻ hiểu nội
chuyện, tên các
dung câu
nhân vật trong
chuyện
chuyện
Số
Số
Tỷ lệ
Tỷ lệ %
lượng
lượng
%
29
96,7
28
93,3
1
3,3
2
7,7

Trẻ nhớ tên
bài thơ, tên
tác giả.

Trẻ đọc thuộc,
diễn cảm bài
thơ

Số
Tỷ lệ
Số
lượng
%
lượng
30
100
29
0
0
1

Tỷ lệ %

Đạt
96,7
Không
3,3
đạt
Tôi so sánh kết quả của lần khảo sát này so với lần trước, tôi thấy tỉ lệ trẻ đạt
khá cao, tỉ lệ không đạt giảm nhiều. Đa số trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động
làm quen các tác phẩm văn học, trẻ nhớ được tên bài thơ, câu chuyện, thuộc thơ, trẻ
biết đọc, kể diễn cảm, trẻ tham gia chơi đóng kịch tốt, kỷ năng giao tiếp, phát triển
ngôn ngữ mạch lạc của trẻ tiến bộ rỏ rệt. Nhiều trẻ phát huy được năng khiếu của
bản thân .
+ Đối với giáo viên:
Qua việc thực hiện đề tài này tôi thấy hiệu quả thay đổi hẳn, nhất là hiệu quả
của công việc giảng dạy, tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học.
Vì vậy, việc vận dụng linh hoạt một số Biện pháp cho trẻ làm quen các tác phẩm
văn học là cần thiết không thể thiếu trong quá trình tổ chức hoạt động cho cô và trẻ.
Tôi thấy việc thực hiện đề tài này không chỉ phù hợp với lớp tôi mà còn có thể triển
khai ở lớp khác, cũng như các độ tuổi mẫu giáo nói chung, việc nghiên cứu đề tài
này giúp tôi dễ dàng trong việc tổ chức các hoạt động giúp trẻ nắm được yêu cầu,
kỹ năng, kiến thức cần đạt cho trẻ trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ, tạo cho trẻ
niềm vui, hứng thú khi tham gia vào các hoạt động, cũng như tạo sự gần gũi, yêu
thương giữa cô và trẻ.
+ Đối với phụ huynh:
Đa số phụ huynh đã nhận thức vai trò quan trọng của việc cho trẻ làm quen
các tác phẩm văn học, phụ huynh phấn khởi, vui vẽ, hứng thú cùng chung tay phối
hợp với nhà trường và cô giáo, phụ huynh tham gia vào các hoạt động của cô và trẻ


nhiều hơn, các phong trào do nhà trường tổ chức được phụ huynh quan tâm, tin
tưởng, quý trọng về chất lượng chăm sóc, giáo dục của nhà trường, của giáo viên.
* Một số tồn tại:
Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện, đề tài mới thí điểm trên một phạm vi
hẹp của một lớp mẫu giáo Nhỡ nên tôi chưa thể đánh giá hết những mặt ưu điểm,
và hạn chế khi phổ biến các hình thức này trên diện rộng. Vì vậy, những năm sau
tôi tiếp tục thực hiện đề tài này ở các lớp khác mà tôi được phân công chủ nhiệm để
tiếp tục đánh giá những ưu điểm và hạn chế của đề tài.
3. PHẦN KẾT LUẬN:

3.1. Ý nghĩa của đề tài:
Với đề tài: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 4-5 tuổi làm quen
với tác phẩm văn học” mang một ý nghĩa rất quan trọng và là việc làm hết sức
cần thiết, bởi lẽ trẻ sẽ học bài một cách hứng thú hơn. Với sự miệt mài, kiên trì,
bền bỉ, phấn đấu không mệt mỏi trong quá trình áp dụng nhiều giải pháp phù hợp
tác động đến trẻ, tôi đã đưa đến cho trẻ một cách học nhẹ nhàng, thoải mái. Trẻ đã
mạnh dạn tự tin, tích cực hoạt động và phát huy tính sáng tạo của bản thân, phát
triển mạnh về tất cả mọi mặt. Trẻ đã có thái độ hứng thú, chú ý lắng nghe cô giáo
đọc thơ, kể chuyện hay sự hướng dẫn của cô giáo khi thực hiện các nội dung khác.
100% trẻ tích cực tham gia vào hoạt động một cách hứng thú và say mê.
Trong quá trình nghiên cứu đề tài, tôi tự rút ra cho mình bài học đó là:
Là người giáo viên mầm non, bản thân tôi thật sự yêu nghề, mến trẻ, nhiệt tình
trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Luôn trau dồi phẩm chất đạo đức của người
nhà giáo, nói đi đôi với làm “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh”, Cố gắng vượt qua mọi khó khăn thử thách. Tích cực tham khảo
nghiên cứu sách báo; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào bài dạy. Bản thân
cần cố gắng nổ lực hơn nữa nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ đạt
kết quả cao hơn.


Luôn luôn nắm chắc nội dung, mục tiêu và phương pháp bộ môn, biết lựa
chọn và linh hoạt vận dụng các hình thức trên quan điểm “Giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm” để tổ chức tốt việc cho trẻ làm quen các tác phẩm văn học.
Xây dựng kế hoạch chuyên đề cho từng tháng, tuần, ngày phù hợp với tình
hình của lớp, thực tiễn của địa phương, của nhà trường. Trong quá trình thực hiện
đề tài cần nhận ra những ưu, nhược để rút ra bài học kinh nghiệm.
Thường xuyên vận dụng các hình thức ở mọi lúc, mọi nơi để phục vụ cho việc
làm quen, ôn luyện, củng cố các tác phẩm văn học.
Tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường để nhà trường mua sắm trang bị,
sưu tầm các dụng cụ trực quan phục vụ việc triển khai các chuyên đề. Tích cực làm
nhiều đồ dùng dạy học và đồ dùng phải hấp dẫn, đẹp, an toàn và gần gũi với trẻ.
Phối hợp tốt với phụ huynh mua sắm đồ dùng học tập cho trẻ phục vụ cho các hoạt
động nói chung và hoạt động văn học nói riêng.
Biết chọn bài kết hợp phù hợp theo nội dung bài dạy và sắp xếp bài dạy hợp
lý, giờ hoạt động phải biết sử dụng đồ dùng phù hợp, gây hứng thú cho trẻ. Biết
chọn nội dung tích hợp, hấp dẫn phù hợp với độ tuổi. Nắm vững đặc điểm nhận
thức của từng trẻ để có phương pháp dạy học phù hợp. Phát triển khả năng nhận
thức về văn học cho trẻ và đảm bảo chất lượng giáo dục đồng bộ.
Thường xuyên thay đổi, tạo môi trường học tập, thay đổi đồ dùng đồ chơi
theo nội dung từng hoạt động, chủ đề.
Muốn nâng cao chất lượng cho trẻ 4-5 tuổi có kiến thức vững vàng và đạt
kết quả cao, giáo viên không chỉ cung cấp kiến thức cho trẻ ở trong hoạt động mà
phải tạo điều kiện dạy trẻ ở mọi lúc, mọi nơi, kết hợp với nhiều hoạt động khác, có
như vậy trẻ mới tiếp thu lĩnh hội kiến thức về văn học một cách dễ dàng và khắc
sâu kiến thức cho trẻ.
Sau một thời gian nghiên cứu và thử nghiệm trên đề tài, tôi nhận thấy việc
lựa chọn các biện pháp cho trẻ làm quen các tác phẩm văn học là rất quan trọng bởi
nó quyết định thành công của giáo viên khi tổ chức các hoạt động cho trẻ làm quen
các tác phẩm văn học, giáo viên tự đúc rút kinh nghiệm cho sự nghiệp chăm sóc


giáo dục trẻ mầm non và trong những năm sau khi tiếp tục thực hiện đề tài này kết
quả, mục đích của các hoạt động sẽ tốt hơn.
3.2. Những ý kiến, đề xuất:
Thông qua việc áp dụng một số giải pháp trên, tôi đã tổ chức tốt các hoạt
động nhằm nâng cao chất lượng cho trẻ 4-5 tuổi làm quen với tác phẩm văn học ở
trường mầm non trong giai đoạn hiện nay. Bản thân xin có một số ý kiến, đề xuất
như sau:
Lãnh đạo cấp trên cần quan tâm nhiều hơn nữa đến cấp học mầm non nói
chung, trường mầm non chúng tôi nói riêng để tạo điều kiện giúp đỡ nhà trường
tăng trưởng thêm về cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi phục vụ cho công
tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tốt hơn.
Với một số giải pháp và những kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng
cho trẻ 4-5 tuổi làm quen với tác phẩm văn ở trường mầm non mà bản thân tôi đã
tìm tòi nghiên cứu và đưa vào áp dụng trong việc giảng dạy và mang lại hiệu quả
cao. Song, không tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót. Kính mong Hội đồng khoa
học và các cấp lãnh đạo quan tâm chỉ dẫn thêm để đề tài của tôi có thêm giải pháp
hay, hiệu quả cao và sáng tạo hơn nữa.
Xin trân trọng cảm ơn Hội đồng khoa học các cấp!


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
TRƯỜNG MẦM NON SƠN THỦY
Họ và tên người viết: Trương Thị Tình
Tên đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho trẻ 4-5 tuổi
làm quen với các tác phẩm văn học”.
Nhận xét của Hội đồng khoa học trường Mầm non Sơn Thủy:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Xếp loại: ……………………………
Sơn Thủy, ngày tháng năm 2018
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

Bùi Thị ThươngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×