Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động góc theo hướng lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm non” làm đề tài nghiên cứu cho bản thân trong năm học 2017 2018

“ Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động góc theo hướng lấy trẻ
làm trung tâm cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non”
1. Phần mở đầu.
1.1. Lí do chọn đề tài:
Các nhà giáo dục đều phải thừa nhận một điều rằng cách tiếp cận tốt nhất để
giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non đó là lấy trẻ làm trung tâm và ứng dụng các phương
pháp dạy học “ Học mà chơi, chơi mà học” để thúc đẩy sự phát triển tính chủ động,
khả năng tư duy và giải quyết vấn đề của trẻ. Các cách tiếp cận tốt nhất thường thể
hiện tính tích hợp cao và kết nối việc học với đời sống của trẻ.
Giáo dục mầm non hiện nay đã và đang tìm ra những phương pháp mới để
giảng dạy trong đó có nhu cầu về vui chơi hay còn gọi là hoạt động góc, được phân
bổ như một loại hoạt động chính trong một ngày của trẻ. Ở đó, trẻ là trung tâm thông
qua giờ hoạt động góc trẻ được tham gia vào những vai chơi như: bán hàng, bác sĩ,
gia đình... trẻ tái hiện và tự tạo ra những tình huống, trẻ hợp tác với bạn khi chơi, tự
phân vai và thể hiện các vai chơi. Qua đó, giúp trẻ hiểu thêm bài học, phát triển trí tuệ
một cách toàn diện. Hoạt động góc là các hoạt động của trẻ được diễn ra tại các góc
chơi ở trong nhóm lớp, trẻ có thể tự làm việc một mình hoặc trong nhóm theo hứng
thú và nhu cầu riêng, trẻ mẫu giáo được hoạt động thực hành, trải nghiệm, khám phá
những điều mới lạ nhằm củng cố và phát triển các kỹ năng trong các lĩnh vực giáo
dục, trong các chủ đề, trẻ nhà trẻ được tích cực hoạt động giao lưu cảm xúc, hoạt
động với đồ vật và vui chơi, kích thích sự phát triển các giác quan và các chức năng

tâm-sinh lý.
Các góc chơi càng phong phú bao nhiêu thì càng kích thích trẻ chơi bấy nhiêu
và tạo sự ham muốn được khám phá mở mang kiến thức về thế giới xung quanh trẻ
bấy nhiêu. Từ thực tế việc cho trẻ hoạt động góc, mỗi ngày tôi đã nhận thấy được
rằng việc thực hiện hoạt động góc không chỉ để cho trẻ chơi mà còn giúp trẻ phát
triển toàn diện trong các lĩnh vực ngôn ngữ, thẩm mỹ, thể chất, nhận thức và tình cảm
xã hội, hay nói một cách khác đây là cách để trẻ tiếp cận xã hội cuộc sống của người
lớn.


Chính những lý do đó mà tôi nghĩ rằng khi cho trẻ chơi hoạt động góc nếu chưa
bố trí góc chơi hợp lý, đồ dùng chưa phong phú, chưa bắt mắt trẻ thì trẻ sẽ không
thích chơi và chơi nhanh nhàm chán, giữa các góc chơi chưa gắn kết được với nhau,
rời rạc thì các góc chơi trẻ không hỗ trợ được cho nhau. Trong quá trình chăm sóc và
giáo dục cháu, khi tổ chức cho trẻ tham gia chơi hoạt động góc, tôi cũng đã quan sát,
tìm hiểu và biết được các cháu thích chơi ở góc nào? Vì sao? Cháu không thích chơi
ở góc nào? Vì sao?
Tôi cũng được biết nội dung trẻ hoạt động ở các góc chơi thiết kế theo tính chất
mở, nội dung được phát triển nâng cao dần trong việc thực hiện chủ đề và các lĩnh
vực phát triển của từng độ tuổi chương trình giáo dục mầm non. Khi thiết kế nội dung
chơi ở các góc phải mang tính độc lập, sáng tạo của từng cá nhân trẻ tại các góc chơi
đồng thời cần chú ý tạo tình huống phát triển các thao tác, kỹ năng chơi, thái độ, hành
động chơi theo từng vai của trò chơi và phát triển nhóm chơi trong trò chơi “Đóng
vai có chủ đề”. Không những thế, thông qua các hoạt động góc hàng ngày còn giúp
trẻ chia sẻ niềm vui của mình với bạn bè, làm cho thế giới xung quanh của các bé đẹp
hơn và rộng lớn hơn, tuổi thơ của các em sẽ trở thành những kỷ niệm quý báu theo
suốt cuộc đời, làm giàu nguồn tình cảm và trí tuệ cho các bé sau này.
Chính vì vậy, tôi đó chọn đề tài “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức
hoạt động góc theo hướng lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm
non” làm đề tài nghiên cứu cho bản thân trong năm học 2017-2018.
1.2. Điểm mới và phạm vi áp dụng của đề tài.
1.2.1. Điểm mới của đề tài:
Tăng cường các hoạt động lấy trẻ làm trung tâm mà cụ thể là hoạt động góc.
Nếu áp dụng tốt một số biện pháp này sẽ mang lại hiệu quả cao trong việc tổ chức
hoạt động góc cho trẻ và là một hoạt động hấp dẫn, bổ ích, thiết thực đối với trẻ, đó là
một hoạt động phản ánh sự sáng tạo, độc đáo, sự tác động qua lại giữa trẻ và môi
trường xung quanh. Đặc biệt, thông qua hoạt động góc trẻ tái hiện nhập vai giống như
người lớn, trẻ được tái hiện công việc mà trẻ từng biết. Vì vậy, không chỉ giúp trẻ
trưởng thành hơn mà còn tạo cho trẻ những phản xạ tự nhiên và tính sáng tạo trong
khi đóng vai.
Mặt khác, cách tổ chức các hoạt động chơi ở các góc như thế nào cho khoa học
để phát huy tối đa tính độc lập sáng tạo của trẻ cũng là một trong những điểm mới
của đề tài.
1.2.2. Phạm vi áp dụng của đề tài:
Đề tài sáng kiến kỹ thuật “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt
động góc theo hướng lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non”, với
đề tài này có lẽ đã có nhiều giáo viên áp dụng, song đối với lớp tôi , trường tôi thì đây
là đề tài mới phù hợp và góp phần mang lại hiệu quả cao trong quá trình tổ chức hoạt
động theo hướng lấy trẻ làm trung tâm. Đề tài này có thể áp dụng rộng rãi, có hiệu
quả đối với các trường mầm non trên địa bàn huyện, tỉnh nói riêng và có thể áp dụng
rộng rãi trên toàn quốc nói chung.
Nội dung đề tài được viết trên tinh thần tổng hợp những kinh nghiệm của bản
thân, chủ yếu là những biện pháp tích cực qua công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
2. Phần nội dung.
2.1. Thực trạng nội dung cần giải quyết:
Việc áp dụng chuyên đề lấy trẻ làm trung tâm đã được thực hiện nhưng trong
qúa trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều bất cập nên chưa tận dụng và phát huy tối đa sự
sáng tạo, trí tưởng tượng mà ở đó trẻ là trung tâm, giáo viên chỉ là người hướng dẫn.
Nên việc lồng ghép đan xen hoạt động học trong quá trình chơi là một trong những
mục tiêu hàng đầu mà các nhà giáo dục quan tâm tới, bởi kiến thức và kỹ năng sẽ
được hình thành ở trẻ một cách tự nhiên nhất thông qua hoạt động chơi. Đặc biệt là
hoạt động chơi ở các góc.
Đối với trường chúng tôi, qua hàng năm nhà trường đã bám sát các văn bản
hướng dẫn của các cấp nên đó xây dựng kế hoạch lồng ghép các hoạt động lấy trẻ
làm trung tâm. Làm thế nào để tổ chức có hiệu quả các góc chơi trong hoạt động góc
giúp trẻ ngày càng tích cực tham gia vào các góc chơi, tạo ra một hoạt động thật bổ
ích đó là điều không đơn giản. Khi thực hiện đề tài này, tôi gặp những thuận lợi, khó
khăn sau:


2.1.1. Thuận lợi:
Bản thân được phân công dạy lớp 5-6 tuổi, độ tuổi dễ dàng tiếp thu lĩnh hội trò
chơi thuận lợi hơn những độ tuổi khác trong nhà trường.
Năm học 2017-2018, lớp tôi được ban giám hiệu nhà trường tiếp tục lựa chọn
xây dựng lớp điểm về hoạt động “ Lấy trẻ làm trung tâm” nên đã trang bị khá đầy đủ
trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, nhất là các đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc tổ chức
các hoạt động góc.
Bản thân được nhà trường cho tham dự các đợt tập huấn, bồi dưỡng chuyên
môn của Sở, của Phòng giáo dục về chuyên đề lấy trẻ làm trung tâm, từ đó đã tích lũy
được kinh nghiệm trong việc tổ chức, hướng dẫn các hoạt động lấy trẻ làm trung
tâm..
Bản thân tôi yêu nghề, mến trẻ, tôi luôn tìm tòi những cái mới để giúp trẻ phát
triển toàn diện, giúp trẻ thông qua các góc chơi hoàn thiện nhân cách của mình hơn,
trau dồi cho trẻ thêm vốn hiểu biết một cách tự nhiên thông qua hoạt động chơi ở các
góc.
Hoạt động góc ở trường đã thu hút sự quan tâm của phụ huynh. Thông qua đó
trẻ được tái hiện lại những vai chơi trong cuộc sống hằng ngày. Trẻ tham gia vào các
vai chơi phải điều chỉnh thái độ hành vi phù hợp nên phụ huynh đã nhận thức rất rõ
tầm quan trọng của trò chơi góc đối với trẻ. Phụ huynh đã chú ý đến việc cùng trẻ
tham gia vào các hoạt động hằng ngày, gương mẫu trong cách giao tiếp, xử sự hay
giúp trẻ giải quyết những vướng mắc trong cuộc sống hằng ngày..
2.1 2. Khó khăn:
Một số trẻ sinh ra trong gia đình làm ăn buôn bán, một số thì do điều kiện kinh
tế gia đình khó khăn. Trẻ ít có cơ hội được tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau.
thời nên sự tiếp thu của trẻ chưa được đồng đều.
Do diện tích phòng học ở lớp còn hạn chế nên việc tạo ra nhiều góc chơi tạo sự
lôi cuốn cho trẻ đang còn hạn chế, việc bố trí sắp xếp các góc chơi đang còn gặp khó
khăn.
Trẻ ở lớp đông, nhiều trẻ chưa mạnh dạn tự tin trong giao tiếp nên việc lựa chọn
góc chơi còn mang tính thói quen.


Khả năng chú ý có chủ định của trẻ còn hạn chế, trẻ dễ dàng nhập cuộc chơi
nhưng cũng nhanh chóng tự rút ra khỏi trò chơi nếu nó không còn hứng thú.
2.1.3. Nguyên nhân của thực trạng trên:
Điều kiện cơ sở vật chất còn chưa được đảm bảo, diện tích phòng học và số
lượng cháu chưa tương xứng.
Khối lượng công việc của giáo viên nhiều nên chưa có sự phân bổ hợp lý vào các
hoạt động khác.
Nhiều trẻ còn mang tính thụ động nên việc bao quát của giáo viên còn chưa sâu
sát. Tâm lý lứa tuổi mầm non ghi nhớ có chủ định, trẻ nhanh thích nhưng cũng nhanh
chán.
2.1.4. Điều tra thực tiễn:
Để có cơ sở cho việc nghiên cứu của mình, tôi tiến hành điều tra, khảo sát tình
hình của trẻ ở lớp tôi đầu năm. Qua điều tra khảo sát kết quả cho thấy như sau:
Nội dung

Tỷ lệ

- Trẻ chơi hứng thú

60%

- Trẻ chơi kỹ năng chưa thành thạo

30%

- Trẻ chơi còn rụt rè, chưa có nề nếp

10%

Từ thực tế trên, là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi băn khoăn suy nghĩ, làm thế nào
để tìm ra giải pháp, những cách làm hay để tổ chức hoạt động góc lấy trẻ làm trung
tâm được tốt, giúp trẻ phát huy tính tù mó, khám phá, kích thích tạo sự ham muốn
được khám phá mở mang kiến thức, qua đó giúp trẻ tự tin hơn, phát triển vốn từ của
trẻ một cách khoa học đưa chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ trong nhà
trường đạt kết quả cao và tôi đã sử dụng một số biện pháp và cách làm sau:
2.2. Một số biện pháp thực hiện.
2.2.1. Tạo môi trường đẹp, hấp dẫn, lôi cuốn trẻ:
Khi bước chân vào lớp mầm non bạn sẽ được bước chân vào một thế giới khác:
thế giới của trẻ thơ với nhưng gam màu đầy màu sắc, từ những nhân vật cổ tích, cỏ,


cây, hoa, lá đến những nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh... được trang trí bắt mắt. Trẻ
lứa tuổi mầm non “Học mà chơi chơi mà học”. Tạo môi trường hoạt động cho trẻ
chính là tạo cơ hội cho trẻ được tìm tòi, khám phá những điều mới lạ, hấp dẫn trẻ đến
với các hoạt động một cách tự nhiên nhất, qua đó kiến thức và kỹ năng đến với trẻ
một cách tự nhiên thông qua hoạt động chơi. Môi trường học tập ở mầm non với các
mảng tường, các góc chơi, đồ chơi được sắp xếp nổi bật nhằm thu hút sự chú ý của
trẻ cùng với không khí lớp học vui tươi, chan hòa gần gũi giữa cô và trẻ. Môi trường
giáo dục được ví như người giáo viên thứ hai tổ chức và hướng dẫn trẻ chơi.
Tạo môi trường đẹp ở lớp, ở các góc chơi là nguyên tắc quan trọng để khi trẻ
đến lớp ấn tượng đầu tiên tác động vào trẻ là toàn bộ sự bày trí, sắp xếp, trang trí lớp
học của trẻ. Chính môi trường đó sẽ tạo ấn tượng với trẻ, tác động cần thiết để trẻ tích
cực hoạt động chơi ở các góc.
Ví dụ:
- Tôi luôn sắp xếp đồ dùng, đồ chơi sao cho trẻ dễ thấy, dễ lựa chọn, để theo
từng thể loại, chất liệu và từng bộ phận với nhau.
- Luôn đổi mới và sắp xếp các loại đồ dùng đồ chơi trong các góc thật linh
hoạt, hấp dẫn, vừa phải, phù hợp với các góc.
- Các góc chơi được trang trí thay đổi thay đổi theo chủ đề nhằm tạo hứng thú
cho trẻ khi chơi.
- Ví dụ như: Chủ đề gia đình ở góc xây dựng tôi chuẩn bị các nguyên vật liệu
như nhà, cỏ, cây, hoa, hàng rào để trẻ chơi xây nhà chung cư, nhà tầng, ở góc phân
vai tôi chuẩn bị một số nguyên vật liệu giúp trẻ có thể chơi đi siêu thị hay chuẩn bị
bữa ăn gia đình, tôi làm thêm một số hình ảnh rối tay những người thân trong gia
đình, làm thêm một số quyển album về các kiểu nhà, các món ăn trong gia đình, quần
áo, đồ dùng trong gia đình tôi cũng có thể tạo môi trường lớp học ở các góc trong lớp
như chủ đề động vật cô trang trí lớp bằng các con vật gần gũi đáng yêu, làm thêm
các con vật bằng rối tay cho trẻ chơi ở góc thư viện, chuẩn bị một số con vật bằng
nhựa khi cho trẻ chơi ở góc xây dựng, còn chủ đề thực vật cô trang trí lớp và các góc
bằng các loại hoa, rau… có thể cho trẻ cùng làm một số rau hoa để trẻ chơi ở góc xây
dựng, góc phân vai và cô gieo lúa, các loại đậu để cho trẻ quan sát khám phá quá


trình nảy mầm của hạt giúp trẻ học và chơi được tốt hơn. Ở chủ đề giao thông tôi làm
một số phương tiện giao thông như làm xe ô tô, máy bay, tàu thuyền để ở các kệ góc,
các biển báo giao thông được gắn xung quanh lớp để trẻ biết được mình đang học về
chủ đề giao thông…
Thông qua hoạt động góc còn giúp trẻ hiểu được nội dung của công việc thật
mà trẻ chưa hề thực hiện được. Giúp trẻ rèn luyện trí nhớ, tính quan sát, khả năng
sáng tạo, giao tiếp với nhau, nhằm giúp trẻ khắc sâu kiến thức, phát triển trí tuệ ở trẻ
một cách toàn diện.
2.2.2. Lựa chọn các góc chơi phù hợp với trẻ ở lớp mình
Với quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, ở các hoạt động góc giáo viên dựa vào
nhu cầu, hứng thú, khả năng, thế mạnh của trẻ để giúp đỡ trẻ tham gia vào hoạt động
góc. Trẻ ở mỗi lứa tuổi có mức độ nhận thức và khả năng chú ý có chủ định khác
nhau. Chính vì vậy các góc chơi trong lớp cũng cần phải được lựa chọn phù hợp với
từng độ tuổi. Tôi đã dựa vào mức độ nhận thức và khả năng chú ý có chủ đích cũng
như tâm sinh lí của lứa tuổi mẫu giáo lớn của lớp tôi để lựa chọn các góc chơi sao
cho phù hợp, cụ thể:
Khi lựa chọn các góc chơi cho trẻ lớp tôi, tôi thực hiện theo các tiêu chí sau:
Thứ nhất, tôi phân chia các góc chơi trong lớp phù hợp và hợp lý, thuận tiện
cho trẻ hoạt động. Góc yên tĩnh, xa góc hoạt động ồn ào (góc xây dựng, góc đóng vai
ở gần nhau và xa góc sách).
Thứ hai, tôi tuyệt đối không sắp xếp góc động – tĩnh xen nhau sẽ làm ảnh
hưởng đến hoạt động của trẻ. Ví dụ: Góc xây dựng gần với góc bán hàng để trẻ có thể
đi lại dễ dàng trao đổi mua bán đồ.
Thứ ba, tôi luôn dành chỗ cho hoạt động chung theo nhóm và chỗ cho hoạt
động cá nhân. Các góc nên có khoảng rộng, cách nhau hợp lý để đảm bảo an toàn và
vận động của trẻ.
Thứ tư, tôi luôn tạo khoảng cách giữa các góc chơi một cách hợp lý, chẳng hạn
góc xây dựng chiếm nhiều vị trí nhất.
VD: Ở chủ điểm thế giới động vật tôi cho trẻ xây vườn thú và trẻ sắp xếp thành
từng khu như: động vật sống trong rừng, động vật sống nuôi trong nhà.


Thứ nữa, khi xây dựng các góc luôn chú ý đến thuận lợi cho sự bao quát trẻ của
cô.
2.2.3. Chuẩn bị nguyên vật liệu, đồ đựng đồ chơi ở các góc chơi.
Muốn cho trẻ hoạt động tốt hoạt động này, thì ngay từ đầu năm học tôi đã lên
kế hoạch cho việc làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ ở các góc cho trẻ trong lớp của
mình. Vì vậy, sự chuẩn bị đồ dùng của cô là hình thức hấp dẫn để trẻ khám phá và
tham gia vào các vai một cách cụ thể. Nhờ có đồ dùng, đồ chơi sáng tạo sẽ thu hút trẻ
tham gia vào các góc chơi. Mỗi góc chơi có một hoặc nhiều loại đồ dùng, đồ chơi phù
hợp với góc chơi đó. Một số loại đồ dùng đơn giản trẻ hợp tác cùng bạn, cùng cô để
tạo ra.
Từ những nguyên vật liệu rất đơn giản như vải nỉ, que đè lưỡi, hộp sữa chua,
hộp váng sữa, xốp bitip, vỏ hộp phomai, thùng catton, tranh ảnh, giấy màu,
format….tôi đã làm ra những đồ dùng đồ chơi đẹp, hấp dẫn ở các góc chơi giúp trẻ
chơi hứng thú hơn mà đảm bảo an toàn, không có tính chất độc hại.
Ví dụ như: Góc xây dựng tôi đó làm cỏ bằng xốp bitip rồi gắn vào hộp sữa
chua, phomai.
+ Tạo cây: cây dừa dựng xốp bitit làm thân cây và lá cây, còn chậu cây tôi đẫ
tận dụng chai nước lọc, hộp sữa chua
+ Làm hàng rào: Dựng miếng format làm hàng rào.
+ Làm ngôi nhà bằng các hộp sữa chua, giấy màu cắt gộp lại thành ngôi nhà.
Góc sách truyện, tôi đó tận dụng các tranh ảnh về các chủ đề như thực vật,
trang phục, đồ dùng trong gia đình, giao thông,…. để làm nên những quyển album
đẹp cho trẻ chơi ở góc sách truyện.
Góc học tập chúng tôi cũng đã tận dụng những miếng vải nỉ, giấy màu mĩ
thuật, đề can, lịch để cắt số… để tạo nên bộ đồ dùng đồ chơi cho trẻ khi chơi làm
quen với toán . Khi trẻ chơi sẽ dưới sự hướng dẫn của cô.
Còn ở góc cổ tích, thư viện tôi cũng làm một số con vật bằng rối tay khi tận
dụng những miếng vải nỉ may lại và sử dụng que đè lưỡi, tôi còn làm thêm một số rối
tay những người thân trong gia đình.


Ở góc âm nhạc tôi cũng làm một số mũ múa, hoa tay cho trẻ tham gia ở góc âm
nhạc.
Còn góc nội trợ hay là góc phân vai, tôi tận dụng các đồ dùng đồ chơi có sẵn
giúp trẻ chơi được tốt hơn và hứng thú trong khi chơi.
2.2.4. Cách hướng dẫn trẻ chơi ở các góc chơi:
Thỏa thuận trong vai chơi là điều quan trọng nhất khi trẻ tiến hành chơi ở các
góc chơi, khi thỏa thuận giữa cô và cháu có sự trao đổi về cách chơi, vai chơi mà trẻ
chơi, ngoài ra trẻ còn biết một số nội dung cần thiết trong quá trình chơi.
Giáo viên cần chuẩn bị chu đáo các góc mà trẻ sẽ thực hiện chơi trong ngày
hôm đó, cô cần tôn trọng quyết định của trẻ khi trẻ quyết định chọn góc cháu thích.
Cô cần nêu ra góc chơi chính để trẻ thấy được tầm quan trọng của góc chơi
chính để trong buổi chơi sẽ làm nổi bật hơn các góc khác.
Trong quá tŕnh chơi giáo viên nên hòa nhập đóng vai chơi.
Ví dụ như: Góc xây dựng, trẻ hiểu được xây nhà là cần có ai để xây, nguyên vật
liệu gỗ để xây nhà, khi xây công viên thì cần có những gì, xây như thế nào, hàng rào
các con sẽ xây như thế nào,… khi xây xong cho các chú kỹ sư xây dựng khánh thành
công trình của mình. Cô cần bao quát hết góc chơi và biết được cách nhập vai của trẻ
trong khi chơi.
Góc phân vai: Khu vực chơi đóng vai là nơi trẻ chơi các trò chơi giả bộ, đóng
vai. Trẻ rất thích chơi ở góc gia đình và tìm thấy ở đây sự liên kết giữa gia đình và
lớp học. Trẻ được tự do suy nghĩ, tưởng tượng và đóng vai: giáo viên, bác sĩ, cha, mẹ,
em bé,…..Trẻ khám phá, tìm hiểu các vai mà trẻ đóng. Qua góc phân vai giúp trẻ
hình thành kỹ năng sáng tạo, giao tiếp, xã hội, nhận thức, cảm xúc giúp trẻ phát triển
sự giao lưu qua lời nói, làm giàu vốn từ cho trẻ.. Bên cạnh đó, còn giáo dục nhân
cách cho trẻ
Góc nghệ thuật: Được chia ra thành 2 góc nhỏ, góc tạo hình và góc âm nhạc.
Đối với góc tạo hình: Tạo hình là hoạt động nghệ thuật luôn được trẻ ưa thích,
tạo cơ hội cho trẻ thử nghiệm, sáng tạo, khám phá mới, thích thú và tiếp nhận cảm
xúc. Ở góc tạo hình này cung cấp cho trẻ những vật liệu và cơ hội hoạt động khác
nhau như trẻ được vẽ bằng sáp màu, vẽ bằng cách in hình vân tay, tô màu, nặn, xé


dán, cắt dán, gấp… Ở góc nghệ thuật cháu sáng tạo ra các sản phẩm mà cháu thích,
năng khiếu cháu được phát triển qua hoạt động chơi.
Đối với góc âm nhạc: Âm nhạc đóng vai trò quan trọng trong chương trình mẫu
giáo. Đây là một hoạt động vui vẻ, giải trí, kích thích vận động chân tay và được trẻ
rất yêu thích. Âm nhạc cũng tạo nhiều cơ hội cho trẻ học được nhiều kỹ năng, trẻ có
thể thưởng thức âm nhạc một mình hay cùng với các bạn. Khi chơi ở góc âm nhạc
cần có dụng cụ âm nhạc, mũ múa, hoa tay, nhạc, máy catset hoặc băng đĩa.
Góc thư viện: Sách, truyện là phần quan trọng trong đời sống của trẻ thơ. Xem
sách, nghe đọc chuyện là một hoạt động thú vị đối với trẻ. Trẻ có thể xem sách,
truyện, các quyển album hay có thể dùng rối que để tự kể chuyện với nhau nghe.
Góc học tập: Ở đây trẻ được chơi với những con số, giúp trẻ nhận biết được các
chữ số, biết đếm và biết đặt số tương ứng khi chơi ở góc học tập.
Góc ghép hình và lắp ráp: Hoạt động ghép hình và lắp ráp cung cấp nhiều cơ
hội phát triển sức tưởng tượng, sáng tạo, giúp phát triển kỹ năng và sự phối hợp giữa
mắt và tay. Cách bố trí các đồ chơi và các đồ vật khác cũng rất quan trọng, giúp trẻ dễ
dàng lựa chọn. Những nguyện vật liệu cần thiết cho góc ghép hình và lắp ráp như các
bộ ghép hình, lắp ráp đa dạng về hình dáng và kích thước.
Ví dụ: “Bác sĩ khám bệnh chăm sóc cho bệnh nhân, gia đình, bố mẹ chăm sóc
con, chuẩn bị bữa cơm cho gia đình, bán hàng, hay đóng vai những chú kỹ sư xây
những công trình đẹp” Trẻ xúc động buồn vui theo vai chơi của mình, trẻ hồi hộp lo
lắng khi con ốm (trong trò chơi mẹ - con); Trẻ biết âu yếm, vuốt ve, chải đầu cho búp
bờ (trò chơi với búp bê); Trẻ ân cần có trách nhiệm với bệnh nhân; Trẻ cần cù xếp
từng viên gạch một cách kiên trì hoàn thành công trình xây dựng; Trẻ sử dụng đầu óc
tư duy khi chơi trò chơi ở góc học tập; Trẻ thể hiện khả năng thẩm mỹ trong góc nghệ
thuật....
Dù trẻ tham gia chơi ở góc chơi nào thì ở đó trẻ vẫn tự nhập vai và hoàn thành
tốt vai chơi của mình. Giáo viên cần hướng dẫn trẻ để trẻ tự hoàn thiện vai chơi của
mình, trẻ bước vào thế giới người lớn một cách tự nhiên nhất để thể hiện hoạt động
của họ qua đó giáo viên giúp trẻ mở rộng vốn hiểu biết về thế giới xung quanh. Nội
dung của hoạt động góc là cuộc sống hiện thực xung quanh trẻ, trong khi hoạt động


trẻ phản ánh cuộc sống đó một cách sáng tạo và độc đáo chứ không phải mô phỏng
hoàn toàn. Thông qua hoạt động góc trẻ thực sự làm chủ những gì trẻ biết tức là trẻ
vận dụng những kinh nghiệm hiểu biết về cuộc sống xung quanh để thực hiện nhu
cầu chơi. Có thể nói trẻ thực sự là một chủ thể tích cực, hành động một cách tự lực, tự
nguyện và tự tin.
2.2.5. Đánh giá trẻ trong quá trình chơi:
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “Giao công việc mà không kiểm
tra, đến lúc thất bại mới chú ý đến. Thế là không biết yêu dấu cán bộ”. Công tác kiểm
tra, đánh giá trẻ trong quá trình chơi là một việc làm không thể thiếu nhằm định
hướng, hướng dẫn và khích lệ trẻ.
Trong quá trình trẻ nhập vai tham gia các hoạt động góc là một giáo viên tôi
luôn bao quát trẻ để có biện pháp và cách xử lí kịp thời, phù hợp và động viên
khuyến khích trẻ chơi tốt hơn. Tôi để trẻ sẽ tự giải quyết các vấn vấn đề theo suy nghĩ
của trẻ. Bản thân tôi hiểu được rằng khi trẻ hoạt động góc có nghĩa là đang sống trong
cuộc sống thực, trong khi chơi trẻ được đối thoại cùng nhau, trao đổi thỏa thuận,
thương lượng cùng nhau, trẻ phải nói cho bạn chơi hiểu và phải hiểu lời bạn cùng
chơi. Tình huống chơi và những hành động chơi ảnh hưởng thường xuyên đến sự
phát triển của hoạt động trí tuệ đặc biệt là tư duy, trí tưởng tượng của trẻ. Trong hoạt
động vui chơi đứa trẻ học thay thế đồ vật này bằng đồ vật khác, nhận đóng các vai
khác nhau. Đó chính là cơ sở để phát triển trí tưởng tượng, vui chơi cũng ảnh hưởng
rất lớn đến sự phát triển ngôn ngữ của trẻ, tình huống chơi đòi hỏi mọi đứa trẻ tham
gia vào trò chơi phải có một trình độ giao tiếp bằng ngôn ngữ nhất định. Nếu đứa trẻ
không diễn đạt được mạch lạc nguyện vọng, ý kiến của mình, nếu trẻ không hiểu
được lời chỉ dẫn hay bàn bạc của bạn cùng chơi thì trẻ không thể tham gia vào trò
chơi được.
Bên cạnh đó tôi nhận thấy rằng vui chơi tác động rất mạnh đến đời sống tình
cảm của trẻ. Đưá trẻ lao vào trò chơi với tất cả tinh thần say mê của nó. Trong khi
chơi nó tỏ ra rất sung sướng và nhiệt tình. Khi phản ánh vào trò chơi những mối quan
hệ giữa người với người và nhập vào những mối quan hệ đó thì những rung động
mang tính người được gợi lên ở trẻ. Trong trò chơi trẻ thể hiện được tình người. Trò


chơi tác động mạnh đến trẻ em trước hết là vì nó thâm nhập một cách dễ dàng hơn cả
vào thế giới tình cảm của chúng mà tình cảm đối với trẻ lại là động cơ hành động
mạnh mẽ nhất. Giáo viên cần động viên khích lệ trẻ, ở hoạt động góc giáo viên chỉ
giữ vai trò hướng dẫn, giúp trẻ tạo ra những tình huống có vấn đề.
Ví dụ: Ở “Góc xây dựng” trẻ giả vờ đóng vai chú công nhân, những việc làm
của trẻ giáo viên có thể quan sát xem sự cần cù, cặm cụi làm việc của người công
nhân, sự hợp tác với nhau trong công việc của trẻ để giáo viên có thể gợi ý, uốn nắn
kịp thời, tạo cho trẻ những đức tính lao động tốt. Hay ở góc “phân vai” trẻ thể hiện là
bác sĩ tốt hết lòng chăm sóc bệnh nhân của mình nhưng hoạt động của trẻ không phải
nhằm đến mục đích cuối cùng để chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân mà chỉ để thỏa mãn
nhu cầu xã hội của trẻ - làm quen và tham gia vào xã hội người lớn, tức là hoạt động
góc của trẻ không nhằm làm ra sản phẩm mà nằm trong sự hấp dẫn của quá trình hoạt
động.
Ví dụ: Ở “Góc học tập” Trẻ tái tạo lại những gì cô dạy trẻ trên tiết học hoặc
những kiến thức chưa truyền tải hết trong tiết học, nhằm tạo cho trẻ sự ghi nhớ bền
vững, tư duy trừu tượng phát triển, tư duy logic, tư duy ngôn ngữ phát triển.
2.2.6. Phối hợp với phụ huynh:
Phối hợp với phụ huynh là một việc rất quan trọng. Bởi việc giáo dục trẻ là sự
phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường. Các kiến thức trẻ tiếp thu được sẽ được
khắc sâu hơn nếu cả gia đình và cô giáo cùng dạy trẻ. Giáo viên nên trao đổi với phụ
huynh về trẻ khi học và chơi ở lớp không những thế giáo viên còn trao đổi về các mặt
phát triển của trẻ khi được học và được chơi để phụ huynh phấn khởi và yên tâm khi
gửi con đến trường và có những cử chỉ đẹp tôn trọng cô giáo. Từ đó phụ huynh sẽ
động viên cháu đi học đều hơn. Bên cạnh đó là giáo viên đứng lớp tôi mạnh
dạn tuyên truyền phụ huynh để xin lịch cũ, họa báo, đồ dùng phế liệu lựa chọn hình
ảnh để trang trí phù hợp làm phong phú thêm các góc chơi.
2.3. Kết quả đạt được.
Qua quá trình thực hiện với những biện pháp và cách làm trên, việc tổ
chức hoạt động góc của trẻ ở lớp tôi đạt được những kết quả đáng phấn khởi, cụ thể:


* Đối với trẻ:
- 100% trẻ rất yêu thích và hứng thú tham gia vào các hoạt động chơi ở các
góc. Trẻ mạnh dạn tự tin hơn trong giao tiếp với mọi người, chơi hòa đồng, nhường
nhịn các bạn trong nhóm chơi.
- 100% trẻ được mở rộng kiến thức và có thêm rất nhiều hiểu biết về các vai
chơi ở các góc theo từng chủ đề khác nhau.
- Trẻ nhanh nhạy trong các tình huống, trẻ đó biết tự tổ chức các hoạt động
chơi ở các góc, thỏa thuận vai chơi, chơi đúng vai chơi.
Đặc biệt, thông qua hoạt động góc trẻ nhanh nhẹn, tự tin hơn khi giao tiếp. Trẻ
có nhu cầu chơi ở các góc khác nhau. Trẻ biết đoàn kết khi chơi ở các góc, Trong quá
trình chơi trẻ có thể tự điều chỉnh một số hành vi không phù hợp.
Qua đánh giá trẻ cuối học kỳ 1 vừa qua, kết quả cho thấy:
TT
1
2
3

Tiêu chí

Chưa


Trẻ hoạt động tích cực
vào hoạt động góc
Kỹ năng chơi hoạt động
góc
Hứng thú tham gia vào
hoạt động góc

Tỷ

Thỉnh

Tỷ

lệ % thoảng lệ %

Thường
xuyên

Tỷ lệ %

0

0

0

0

35/35

100

0

0

2/35

5,7

33/35

94,3

0

0

0

0

35/35

100

Ghi
chú

* Đối với giáo viên:
Có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc lựa chọn đồ dựng đồ chơi và trang trí
các góc chơi sinh động lôi cuốn, kích thích trẻ tham gia vào các hoạt động.
Giáo viên linh hoạt, sáng tạo hơn trong việc tổ hoạt động góc cho trẻ và có thể
lồng ghép nhiều bài học giáo dục phù hợp trong các hoạt động. Đồng thời tạo được
sự đoàn kết, thân thiện, sự nỗ lực hoàn thành tốt vai chơi của trẻ.
Giáo viên góp phần xây dựng lấy trẻ làm trung tâm thông qua việc trẻ tự lựa
chọn và thể hiện vai chơi của mình.
* Đối với phụ huynh:


Phụ huynh rất phấn khởi và quan tâm hơn về việc tổ chức cho trẻ những hoạt
động “Học mà chơi, chơi mà học”. Đồng thời tự nguyện đóng góp nguyên liệu, phế
liệu để cô và cháu cùng chuẩn bị đồ dùng cho các hoạt động.
* Bài học kinh nghiệm:
Qua gần một năm thực hiện đề tài “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tổ
chức hoạt động góc theo hướng lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm
non” bản thân tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:
- Làm tốt công tác tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường trong việc mua
sắm các trang thiết bị, các loại đồ dùng đồ chơi phục vụ việc dạy và học.
- Giáo viên không ngừng học tập, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nắm chắc cách
tổ chức hướng dẫn không ngừng đổi mới trong phương pháp dạy và học lấy trẻ làm
trung tâm.
- Tích cực chủ động tìm tòi, sưu tầm thêm nhiều nguyên liệu làm phong phú,
làm nhiều đồ dựng đồ chơi đẹp, hấp dẫn trẻ và thay đổi theo chủ đề.
- Cần nắm vững đặc điểm và khả năng nhận thức của trẻ để giúp trẻ lựa chọn
góc chơi phù hợp. Luôn gần gũi với trẻ, tạo tình huống để kích thích trẻ chứ không áp
đặt trẻ.
- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, phương tiện để tổ chức cho trẻ chơi một cách
có hiệu quả.
- Tích cực lồng ghép các bài học vào trong hoạt động góc của trẻ để trẻ lĩnh hội
bài học thông qua các vai chơi một cách tự nhiên nhất.
- Chú ý đến giáo dục từng cá nhân trẻ, luôn động viên, khuyến khích trẻ.
- Thường xuyên phối hợp với phụ huynh và các tổ chức xã hội để giáo dục trẻ,
người lớn phải luôn là tấm gương mẫu mực của trẻ.
Giáo viên có làm được những điều trên thì mới nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt
động góc ở trường Mầm non.
3. Phần kết luận:
3.1. Ý nghĩa của đề tài:


Hoạt động góc là một hoạt động ý nghĩa và thiết thực xoay quanh trẻ, lấy trẻ
làm tung tâm. Bởi trong quá trình chơi trẻ tự bổ sung để mở rộng chủ đề chơi, nội
dung chơi, nội dung hoạt động. Hoạt động chơi của trẻ không phải là thật mà là giả
vờ, nhưng sự giả vờ lại mang tính chất rất thật.
Các trò chơi trong hoạt động góc không ngừng làm cho trí tuệ trẻ phátt triển
mạnh mà còn ảnh hưởng đến phát triển tình cảm xã hội của trẻ. Là phương tiện giáo
dục đạo đức cho trẻ hướng tới cái đẹp, hình thành hành vi xã hội của trẻ, thông qua
đó giáo viên có thể nhận ra những hành vi không đúng để kịp thời uốn nắn trẻ, hình
thành thái độ tích cực của trẻ đối với bản thân.
Trong quá trình tổ chức cho trẻ hoạt động góc thì người giáo viên là người nắm
chắc phương pháp, có những biện pháp tổ chức linh hoạt thì mới tạo được sự hứng
thú cho trẻ khi tham gia hoạt động.
Từ kết quả của việc tổ chức hoạt động chơi lấy trẻ làm trung tâm ở các
góc trong các hoạt động ở lớp mẫu giáo 5-6 tuổi do tôi trực tiếp giảng dạy trong năm
học 2017-2018 bước đầu có những hiệu quả tích cực đối với trẻ và phụ huynh. Bản
thân tôi nhận thấy vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục học hỏi, tìm kiếm giải pháp, đúc
rút kinh nghiệm ở các đơn vị bạn, để làm thế nào tổ chức các hoạt động góc vào các
hoạt động của trẻ 5 - 6 tuổi nói riêng và trẻ mẫu giáo trong trường nói chung được
phát triển toàn diện, thỏa mãn nhu cầu vui chơi của trẻ. Vì thế, việc tổ chức các hoạt
động lấy trẻ làm trung tâm đặc biệt là thông qua hoạt động góc thì chất lượng chăm
sóc giáo dục trẻ mầm non ngày một nâng cao, đạt được mục tiêu đề ra không phụ
lòng tin của các bậc phụ huynh và sự mong muốn của xã hội.
3.2. Kiến nghị, đề xuất:
* Đối với nhà trường:
- Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tham mưu với các cấp, ban ngành, đoàn
thể, các tổ chức và cá nhân để huy động có nguồn kinh phí mua sắm các loại đồ dùng,
đồ chơi, trang thiết bị phù hợp phục vụ các hoạt động trong nhóm, lớp.
- Hàng năm bổ sung thêm tài liệu về lấy trẻ làm trung tâm, cũng như việc ứng
dụng chuyên đề lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non cho giáo viên. Điều này
góp phần nâng cao nhận thức của giáo viên về chuyên đề này.


- Tổ chức cho giáo viên đi tham quan trường bạn để học tập kinh nghiệm trong
việc trong việc tổ chức các hoạt động lấy trẻ làm trung tâm vào các hoạt động của trẻ.
- Tổ chức tập huấn cho giáo viên thường xuyên chuyên đề tổ chức các hoạt động
lấy trẻ làm trung tâm vào các hoạt động của trẻ.
* Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Tổ chức tập huấn chuyên đề, giới thiệu phổ biến các hoạt động lấy trẻ làm
trung tâm cho giáo viên để giáo viên có vốn hiểu biết về chuyên đề lấy trẻ làm trung
tâm.
* Đối với địa phương:
- Tạo điều kiện về nguồn kinh phí cho nhà trường tăng trưởng cơ sở vật chất, tu
sửa nâng cấp trường lớp tạo điều kiện cho trẻ hoạt động.
Từ thực tế lớp tôi phụ trách, với những khó khăn mà bản thân tôi gặp phải tôi
đưa ra một số biện pháp, những kiến nghị, đề xuất để tháo gỡ những vướng mắc trong
việc nâng cao chất lượng hiệu quả tổ chức hoạt động góc lấy trẻ làm trung tâm cho
trẻ 5-6 tuổi trong trường mầm non. Mong rằng những biện pháp này sẽ được áp dụng
một cách có hiệu quả khi được các cấp, các đồng nghiệp góp ý, bổ sung thêm và tích
cực đổi mới trong công tác vận dụng để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ,
đáp ứng với nhu cầu giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong giai đoạn hiện nay./.


MỤC LỤC
1. Phần mở đầu:.......................................................................................Trang 1
1.1. Lý do chọn đề tài:...............................................................................Trang 1
1.2. Điểm mới và phạm vi áp dụng của đề tài : ............................................Trang 2
1.2.1. Điểm mới của đề tài:.........................................................................Trang 2
1.2.2. Phạm vi áp dụng của đề tài:...............................................................Trang 2
2. PHẦN NỘI DUNG:....................................................................................Trang 2
2.1. Thực trạng:..........................................................................................Trang 2
2.1.1. Thuận lợi:..........................................................................................Trang 2
2.1.2. Khó khăn:..........................................................................................Trang 3
2.1.3. Nguyên nhân của thực trạng:................................................................Trang 4
2.1.4. Điều tra thực tiễn:................................................................................Trang 4
2.2. Các giải pháp:........................................................................................ Trang 4
2.2.1. Tạo môi trường đẹp, hấp dẫn, lôi cuốn trẻ: ................................... ......Trang 5
2.2.2.Lựa chọn các góc chơi phù hợp với trẻ ở lớp mình: .............................Trang 6
2.2.3. Chuẩn bị nguyên vật liệu, đồ dựng đồ chơi ở các góc chơi: ...............Trang 7
2.2.4. Cách hướng dẫn trẻ chơi ở các góc chơi: ............................................Trang 7
2.2.5. Phối hợp với phụ huynh: ....................................................................Trang 10
2.3. Kết quả đạt được:...................................................................................Trang 10
3. PHẦN KẾT LUẬN: ............................................................................... Trang 12
3.1. Ý nghĩa của đề tài:...... ..........................................................................Trang 12
3.2. Kiến nghị, đề xuất:.................................................................................Trang 13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×