Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thói quen hành vi văn minh cho trẻ 3 4 tuổi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ TÀI:
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHẤT LƯỢNG GIÁO
DỤC
THÓI QUEN HÀNH VI VĂN MINH CHO TRẺ MẪU GIÁO 3 - 4 TUỔI

Quảng Bình, tháng 03 năm 2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


1. PHẦN MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài
“Trẻ em hôm nay ,thế giới ngày mai” trẻ em là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình,là
tương lai của mỗi đất nước. Bảo vệ và chăm sóc trẻ em là trách nhiệm của toàn đảng,
toàn dân và của mỗi gia đình. Ngay từ lứa tuổi mầm non, trẻ đã hình thành nền móng
đầu tiên của nhân cách; Sự phát triển đạo đức sau này của trẻ đều in rõ dấu ấn của thời
thơ ấu.Lương tâm, lòng nhân ái đã bắt đầu hình thành từ lứa tuổi mầm non và trở thành
nền tảng cơ bản cho sự phát triển một cách toàn diện về đạo đức của trẻ sau này.

Trong giai đoạn hiện nay, ngành học mầm non đã đưa nội dung giáo duc lễ giáo
vào chương trình giáo dục mầm non nhiều năm nay nhưng nội dung giáo dục lễ giáo chỉ
đáp ứng được phần nào.
Thực tế cho thấy rằng trẻ ở độ tuổi này trẻ chưa có thái độ ứng xử đúng trong khi
giao tiếp cho phù hợp với chuẩn mực xã hội, nhận thức đúng sai còn hạn chế. Chính vì
vậy, mục tiêu chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non là ngoài việc hình thành phát triển nhân
cách toàn diện về đức, trí, thể, mỹ còn phải giáo dục các nét tính cách, phẩm chất cần
thiết phù hợp với lứa tuổi như mạnh dạn, tự tin, độc lập... Hình thành nếp sống văn hóa,
có hành vi ứng xử, giao tiếp theo quy tắc, chuẩn mực, phù hợp với lứa tuổi... Đây là cấp
học nền tảng để giáo dục nhân cách con người toàn diện nói chung và giáo dục hành vi
văn minh cho trẻ nói riêng.
Là một giáo viên hằng ngày được tiếp xúc với những tâm hồn non nớt, thơ ngây
của trẻ, tôi nhận thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc giáo dục hành vi văn minh
cho trẻ, tôi đã trăn trở suy nghĩ và tìm tòi làm thế nào để trẻ hiểu được đâu là hành vi
văn minh, đâu là những chuẩn mực của đạo đức xã hội mà trẻ sẽ được tiếp xúc hằng
ngày trong cuộc sống mà trẻ gặp phải. Chính vì vậy mà tôi đã chọn đề tài "Một số biện
pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thói quen hành vi văn minh cho trẻ 3-4 tuổi" làm sáng
kiến cải tiến kỹ thuật cho bản thân. Với hy vọng những việc làm này sẽ góp phần tích
cực và có hiệu quả hơn trong việc giáo dục hành vi văn minh cho trẻ 3-4 tuổi ở lớp tôi
nói riêng và trong trường mầm non nói chung.
1.2. Phạm vi áp dụng của đề tài
Với đề tài sáng kiến kỹ thuật “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thói
quen hành vi văn minh cho trẻ 3-4 tuổi ở trường mầm non” được thực hiện trong năm
học 2018-2019. Đề tài được áp dụng với lớp mẫu giáo 3-4 tuổi nói riêng và có thể áp
dụng rộng rãi trong trường mầm non nói chung.


2. PHẦN NỘI DUNG
2.1. Thực trạng
Năm học 2018- 2019, tôi được nhà trường phân công dạy lớp mẫu giáo bé với tổng
số là 39 cháu. Ở độ tuổi này các cháu chưa có thói quen lễ phép chào hỏi, xin lỗi khi làm
điều gì sai hay cảm ơn khi nhận quà, chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân. Đầu năm
mới đến lớp trẻ có thói quen tự do như ra vào lớp tự nhiên không xin phép, trong các
hoạt động hay nói leo, trả lời câu hỏi thường không trọn câu.. Bên cạnh đó, một số trẻ lại
đón nhận được sự quan tâm quá chu đáo từ gia đình, trẻ thường được cưng chiều muốn
gì được nấy nên không quan tâm đến hành vi văn hóa của mình, một số trẻ sống trong
môi trường gia đình thiếu lành mạnh. Tất cả những yếu tố đó ảnh hưởng đến thói quen
hành vi văn minh của trẻ.
Với một ít kinh nghiệm của bản thân qua những năm gắn bó với nghề chăm sóc
giáo dục trẻ, bản thân tôi mạnh dạn thực hiện một số biện pháp nhằm giúp trẻ có những


hành vi văn minh trong cuộc sống hằng ngày. Khi bước vào thực hiện đề tài này, bản
thân thấy có những thuận lợi và khó khăn sau:
2.1.1. Thuận lợi
- Đơn vị trường nơi tôi công tác với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị khá đầy
đủ trường lớp rộng rãi đảm bảo việc học tập và sinh hoạt của trẻ.
- Bản thân có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, yêu nghề mến trẻ, tâm huyết với
nghề nghiệp, có thời gian công tác và kinh nghiệm giảng dạy trẻ mầm non khá nhiều
năm.
- Đa số trẻ đi học đều đặn thuận tiện cho việc giáo dục thói quen hành vi văn minh
của trẻ.
- Các cháu trong lớp có cùng độ tuổi, nên thuận tiện cho việc giáo dục trẻ.
2.1.2. Khó khăn
- Số lượng trẻ trên lớp quá đông ảnh hưởng đến việc chăm sóc, giáo dục và rèn thói
quen hành vi văn minh cho trẻ.
- Đa số bố mẹ các cháu làm nghề nông,nên ít quan tâm đến việc giáo dục lễ giáo
cho con em mình
- Một số trẻ được cha mẹ cưng chiều quá mức. Một số phụ huynh do công việc
buôn bán nên ít quan tâm đến con cái .
- Khả năng nhận thức của trẻ chưa đồng đều, một số trẻ chưa qua lớp nhà trẻ. Thời
gian đầu trẻ đến lớp với thói quen tự do, chưa biết lễ phép chào hỏi cô trước khi ra vào
lớp cũng như khi về, khả năng tự phục vụ bản thân còn hạn chế.
2.1.3. Khảo sát thực tiễn


- Vào đầu năm học sau khi quan sát thông qua các hoạt động của trẻ và thông qua
trò chuyện cởi mở với trẻ tôi nhận thấy các thói quen hành vi văn minh do lớp tôi phụ
trách có những kết quả sau:
- Trẻ có nề nếp, thói quen của lớp, trẻ mạnh dạn, tự tin khoảng 40%
- Một số trẻ có thói quen chào hỏi, biết nói lời cảm ơn, xin lỗi...tỷ lệ đạt được còn
thấp (30-35%); Trẻ có ý thức trong việc sắp xếp đồ dùng đồ chơi, các thói quen hành vi
văn minh theo độ tuổi, tỷ lệ 30%.
- Ngoài ra, có rất nhiều trẻ rụt rè, nhút nhát, khả năng diễn đạt giao tiếp với bạn bè,
cô giáo và mọi người xung quanh hạn chế.
2.1.4. Nguyên nhân
- Trẻ chịu ảnh hưởng của nề nếp gia đình, địa phương nơi trẻ sinh sống.
- Phần lớn phụ huynh không mấy quan tâm đến việc giáo dục hành vi văn minh, lễ
giáo cho con em, thường phó mặc việc giáo dục lễ giáo cho giáo viên.
- Trang thiết bị, đồ dùng học tập được bổ sung qua hàng năm nhưng vẫn hạn chế,
nhu cầu của trẻ ngày càng cao.
2.2. Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục hành vi văn minh cho trẻ
Với quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học do ngành phát động và luôn lấy mục
tiêu giáo dục thói quen hành vi văn minh là nhiệm vụ hàng đầu trong việc chăm sóc giáo
dục trẻ, bản thân luôn cố gắng để góp một phần năng lực nhỏ bé của mình vào quá trình
hình thành nhân cách cho trẻ một cách toàn diện.
2.2.1. Giáo dục thói quen hành vi văn minh thông qua các hoạt động chăm sóc
nuôi dưỡng
* Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt hàng ngày:
Chế độ sinh hoạt hằng ngày có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với trẻ. Chế độ sinh
hoạt tạo cho trẻ có một thói quen thực hiện giờ nào việc nấy và giúp trẻ dễ dàng chuyển
từ hoạt động này đến hoạt động khác.
Là giáo viên mầm non, để trẻ có những thói quen hành vi văn minh tốt thì trước hết
phải thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt hàng ngày, giờ nào việc đó, không tùy tiện
bớt xén một hoạt động nào đó trong chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ. Từ đó mới tạo
cho trẻ có những thói quen hành vi văn minh nhất định trong cuộc sống hàng ngày của
trẻ.
Ví dụ: Sau khi trẻ tham gia hoạt động học, giáo viên phải để trẻ giúp cô cất dọn đồ
dùng học tập vào đúng nơi quy định. Biết ổn định trật tự để đi vào hoạt động tiếp theo.
Trẻ ở độ tuổi mầm non học mà chơi, chơi mà học. Nắm được đặc điểm đó, giáo
viên phải tạo cho trẻ một tâm thế thật thoải mái, nhẹ nhàng để trẻ vừa học nhưng cũng
cảm nhận được sự gần gũi, thân mật với cô giáo. Từ đó giúp trẻ dễ dàng tiếp thu những


bài học mới, và việc giáo dục thói quen hành vi văn minh cho trẻ cũng được lòng ghép
vào một cách tự nhiên và nhẹ nhàng hơn.
* Giáo dục trẻ có thói quen hành vi văn minh qua các thời điểm trong ngày:
+ Đón trẻ: Khi trẻ đến lớp, tôi rèn cho trẻ thói quen biết xin phép cô trước khi vào
lớp. Với đặc điểm đa số phụ huynh thường bận biụ vào buổi sáng sớm nên khi đến trường
thường cho con ăn những đồ ăn bán ở dọc đường như xôi, bánh mì, bánh bao, khi trẻ ăn
xong tôi nhắc nhở trẻ uống nước, rửa tay, lau miệng sạch sẽ. Để tạo cho trẻ có thói quen
giữ gìn vệ sinh chung, tôi nhắc nhở trẻ ăn xong phải để rác vào sọt.
+ Giờ vệ sinh: Hình thành thói quen hành vi văn minh cho trẻ qua các thao tác rửa
tay - lau mặt trước và sau khi ăn; sau khi đi vệ sinh; sau khi chơi bẩn; sau khi ngủ dậy.
Ví dụ: Sau khi hoạt động góc, tôi thường cho trẻ xếp hàng ngay ngắn để rửa tay,
lau mặt. Nhắc trẻ chọn khăn đúng ký hiệu của mình và thực hiện đúng quy trình lau mặt.
Tôi rèn cho trẻ thao tác rửa tay bằng xà phòng theo 6 bước, trẻ rửa trật tự không đùa
nghịch, không xô đẩy lẫn nhau. Lau mặt xong trẻ biết lấy nghế ngồi vào đúng chỗ của
mình. Tổ trực nhật giúp cô dọn dẹp đồ dùng dụng cụ trẻ có thể làm được vào nơi quy
định.
+ Giờ ăn trưa: Việc ăn uống là vấn đề hết sức tế nhị, chính vì vậy mà ông bà ta có
câu “ ăn trông nồi , ngồi trong hướng” Thói quen hành vi văn minh được thể hiện rõ trên
bàn ăn, điều đó thể hiện sự tôn trọng mọi người xung quanh và người phục vụ. Trong
những giờ ăn trưa, tôi giáo dục cho trẻ có những thói quen hành vi văn minh trong ăn
uống (trước khi ăn phải mời cô, mời bạn, 01 tay giữ bát, 01 tay cầm thìa xúc cơm, biết ăn
từ tốn, nhai kỹ, ăn hết bát thứ nhất lên xin bát thứ hai, biết ăn hết suất, hiểu được tác dụng
của các món ăn...).
Ví dụ: Đến giờ ăn, trước khi ăn trẻ biết mời cô, mời các bạn cùng ăn cơm, trong khi
ăn tập cho trẻ có thói quen hành vi văn minh không được nói chuyện, không cười đùa, ăn
chậm, nhai kỷ, hắt hơi hoặc ho thì dùng tay che miệng. Khi lên lấy bát thứ 2 trẻ biết
đứng thành hàng dọc trật tự ai lên trước đứng trước, ai lên sau đứng sau lần lượt chờ cô
giáo lấy cơm. Khi xin cơm trẻ biết đưa bát cho cô bằng 2 tay và nói lời cảm ơn sau khi
nhận cơm..
+ Giờ ngủ: Tôi tạo cho trẻ có thói quen đi ngủ phải nằm đúng chỗ của mình, ngủ
đúng giờ, không được nói chuyện riêng, nằm đúng tư thế (có thể thay đổi tư thế ngửa,
nghiêng). Khi có nhu cầu đi vệ sinh phải xin phép cô và đi nhẹ nhàng không làm ảnh
hưởng đến giấc ngủ của bạn. Với cách hướng dẫn cụ thể, tận tình và được thực hiện có
nền nếp thường xuyên như vậy đã giúp cho trẻ có được thói quen tốt khi ngủ. Hầu hết
trẻ đã ngủ đầy giấc, đúng giờ.


2.2.2. Giáo dục cho trẻ có thói quen hành vi văn minh thông qua các hoạt động
giáo dục
- Thông qua các hoạt động này nhằm hình thành cho trẻ có những thói quen hành vi
văn hóa, tôn trọng tập thể biết chờ đến lượt.
- Qua các hoạt động khám phá tự nhiên xã hội ngoài việc cung cấp kiến thức kỹ
năng cho trẻ phù hợp với bài dạy thì trẻ có thể liên hệ và nói lên được cảm xúc của
mình.
Vào các hoạt động học là thời gian chiếm ưu thế hàng đầu trong việc giáo dục thói
quen hành vi văn minh cho trẻ, từ các môn học có thể hình thành cho trẻ những thói
quen, hành vi có văn hoá.
VD: Cho trẻ làm quen với bác nông dân trẻ có thể hiểu được công việc vất vả của
bố mẹ và các bác nông dân, biết được sự vất vả để làm ra sản phẩm từ đó trẻ biết yêu
quý, kính trọng và giữ gìn sản phẩm mà các bác nông dân làm ra
+ Giờ làm quen văn học:
- Mỗi bài thơ câu chuyện đều có những nội dung giáo dục khác nhau . Chính từ
những bài thơ câu chuyện trẻ biết phải có những thái độ phù hợp, biết yêu thương
kính trọn mọi người, biết giúp đỡ ngưới khác các công việc vừa sức của mình.
VD: Qua bài thơ"Lấy tăm cho bà".
Tôi đàm thoại cùng trẻ và kết hợp giáo dục trẻ phải biết thương yêu kính trọng
những người lớn tuổi và biết giúp đỡ bà những công việc vừa sức.
+ Đối với giờ học tạo hình: "Vẽ quà tặng chú bộ đội”
Hỏi trẻ : Chú bộ đội làm những công việc gì? Công việc của chú bộ đội có vất vã
không?
Qua đó giáo dục trẻ biết yêu thương, kính trọng các chú bộ đội
+ Giờ học âm nhạc:
Âm nhạc là loại hình nghệ thuật gắn bó mật thiết đối với cuộc sống hằng ngày của
chúng ta. Âm nhạc như một món ăn tinh thần đối với trẻ nhỏ. Những giai điệu nhẹ
nhàng nhí nhảnh luôn ăn sâu vào tiềm thức của trẻ nhỏ như: Cả nhà thương nhau, mẹ
yêu không nào, chiếc khăn tay. Qua đó tôi giáo dục trẻ biết lễ phép yêu thương bạn bè,
yêu những người thân trong gia đình.
+ Giờ hoạt động vui chơi:
Trẻ mầm non hoạt động qua hình thức học mà chơi, chơi mà học, thông qua các hoạt
động vui chơi, trẻ được trải nghiệm các vai chơi, tôi thường lồng ghép giáo dục lễ giáo cho
trẻ như khách đến mua hàng thì người bán hàng phải biết chào hỏi vui vẻ, còn người mua
hàng thì biết cảm ơn khi người bán hàng giá rẻ.


Sau một thời gian thực hiện giáo dục thói quen về lễ giáo chất lượng lớp tôi đã có
sự thay đổi hơn trước như: trẻ biết chào hỏi, thưa trình, biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, yêu
mến cô giáo, đoàn kết với bạn bè đặc biệt là có ý thức và nền nếp học tập, từ đó tạo động
lực cho tôi tiếp tục áp dụng những biện pháp giáo dục rèn luyện thói quen hành vi văn
minh cho trẻ.
2.2.3. Giáo dục thói quen hành vi văn minh thông qua các hoạt động lễ hội
- Ở trường mầm non việc tổ chức ngày lễ, ngày hội có ý nghĩa rất lớn trong việc
giáo dục cho trẻ những truyền thống văn hóa dân tộc, những tình cảm đạo đức, góp phần
hình thành, rèn luyện cho trẻ tính độc lập, sáng tạo, lòng tự tin vào bản thân, sự mạnh
dạn trong giao tiếp.
Thông qua các hình thức trang trí, trang phục đẹp, không khí tưng bừng của ngày
hội lễ, những bài thơ, điệu hát, điệu múa..v.v.. góp phần giáo dục cho trẻ những xúc cảm
thẩm mỹ, lòng yêu thích cái đẹp, muốn hướng tới cái đẹp và thích được tạo ra cái đẹp.
Ví dụ: Từ những ngày lễ hội như ngày 8/3 ngày quốc tế phụ nữ, ngày 19/5 – ngày
sinh nhật Bác, ngày 20/11... Từ ý nghĩa của những ngày lễ lớn, tôi đã tổ chức các hoạt
động giáo dục dưới hình thức là hội thi hay chương trình văn nghệ để chào mừng, qua
đó giáo dục trẻ lòng tự hào dân tộc, biết kính trọng những người đã hy sinh cho lợi ích
dân tộc, lợi ích trồng người. Nhằm hình thành cho trẻ lòng tự hào, kính yêu đối với
người lớn tuổi, thông qua đó khuyến khích trẻ học tập và phấn đấu thành con người có
ích cho xã hội.
Mặt khác, các ngày lễ hội tổ chức ở trường mầm non cho các cháu như: Ngày Hội
đến trường của bé, tết Trung thu, tết Thiếu nhi 1/6...Việc tổ chức các ngày lễ hội ở
trường mầm non có ý nghĩa giáo dục rất lớn. Thông qua lễ hội giúp cho trẻ xâm nhập
vào cuộc sống xã hội trong những thời điểm có ý nghĩa xã hội, để giáo dục truyền thống
và mang lại niềm vui, niềm tự hào cho trẻ, làm giàu cho tâm hồn trẻ thơ những tình cảm
đẹp đẽ, không khí vui vẻ tưng bừng của ngày hội ngày lễ làm thay đổi không khí của
những ngày học, tạo cho trẻ cảm xúc mới mẽ, thêm yêu gắn bó với trường, với lớp, với
cô giáo, với bạn bè của mình.
Ví dụ: Sắp đến ngày tết Thiếu nhi 1/6 được nhà trường phân công lớp tôi tập các
tiết mục văn nghệ thì tất cả các trẻ đều rất phấn khởi tập luyện cùng cô giáo và náo nức
chờ đón ngày đứng trên sân khấu để biểu diễn, được cô giáo trang điểm, được mặc áo
quần đẹp, được nhận quà.... Tất cả những cái đó tạo cho trẻ có thêm động lực muốn đến
lớp, đến trường, khả năng biểu diễn, tự tin, mạnh dạn..
2.2.4. Giáo dục thói quen hành vi văn minh ở mọi lúc mọi nơi


Một ngày hoạt động của trẻ ở trường có rất nhiều nội dung như: giờ đón, giờ học
tập, vui chơi, vệ sinh, giờ ăn, giờ ngủ, giờ trả... trẻ có thể được rèn luyện một cách tự
nhiên nhưng rất hiệu quả thông qua các hoạt động hằng ngày ở lớp.
Ví dụ: Giờ đón trẻ: Khi trẻ đến trường cũng là lúc bắt đầu một ngày mới của
bé ở trường mầm non. Để cho trẻ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và có những hành vi tốt khi
ở bên cô, bên các bạn tôi đón trẻ một cách thân tình, bày tỏ sự hoan nghênh đối với trẻ.
Tôi rất ân cần và chuẩn mực trong xưng hô với bố mẹ trẻ, tôi tập cho trẻ có thói quen khi
vào lớp, niềm nở, chào cô, chào bạn.
Trong giờ chơi tự do hay giờ lao động, sinh hoạt ngoài trời, nếu trẻ làm việc gì sai
đối với bạn, với cô thì phải biết xin lỗi, ai cho quà thì nhận bằng hai tay và nói lời cảm
ơn. Đối với độ tuổi này để đưa các cháu vào nền nếp thói quen không phải là chuyện
giản đơn. Thực tế các cháu còn bé, chưa có ý thức được như các anh chị lớn, điều này
cũng là một thử thách cho cô giáo. Muốn tạo cho trẻ có được thói quen thường xuyên
phải luôn nhẹ nhàng gần gũi và tình cảm với trẻ để uốn nắn trẻ hoặc thông qua bài hát, bài
thơ, câu chuyện... trò chơi có nội dung nói về các hành vi văn minh. Nhờ sự tạo điều kiện
giúp đỡ của cô, trẻ được uốn nắn kịp thời thường xuyên, liên tục, do đó việc rèn luyện nền
nếp thói quen của trẻ trong mọi hoạt động mọi lúc, mọi nơi mang lại hiệu quả cao hơn,
các cháu ngoan và nền nếp hơn.
Giờ chơi, trẻ đoàn kết với bạn bè, không tranh giành đồ chơi.
Giờ dạo chơi, sinh hoạt ngoài trời, trẻ biết nhặt rác bỏ vào thùng đúng nơi quy định.
Giáo dục trẻ kính trọng, yêu quý sản phẩm của những người lao động làm ra, khi ăn
phải từ tốn, chậm rãi, không vứt bừa bãi. Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ
sinh lớp, biết đoàn kết, giúp đỡ bạn bè và mọi người xung quanh. Qua nhiều lần như
vậy, trẻ lớp tôi có những thói quen, hành vi tốt.
Hoặc vào các giờ sinh hoạt chiều, tôi thường tổ chức các hoạt động sinh hoạt câu
lạc bộ thơ, truyện, sinh hoạt văn nghệ, qua đó rèn luyện cho trẻ thói quen biết chào hỏi
lễ phép.
Đối với lứa tuổi này, trẻ học mà chơi, chơi mà học, trong giờ vui chơi trẻ được thực
hành trải nghiệm nhiều vai chơi khác nhau trong cuộc sống của người lớn. Tôi tiến hành
lồng ghép các hành vi đạo đức vào vai chơi, qua đó trẻ được đối thoại những câu chào
hỏi lễ phép, câu cảm ơn, xin lỗi, trao nhận bằng hai tay. Tôi theo dõi quan sát lắng nghe
để kịp thời uốn nắn trẻ khi có biểu hiện chưa chuẩn mực. Qua đó giúp trẻ hình thành thói
quen hành vi văn minh trong giao tiếp.
Ví dụ: Qua trò chơi phân vai: khám bệnh
Bác sĩ biết thăm hỏi bệnh nhân ân cần, xưng hô cô, chú, bác, cháu đau chổ nào?
Đau ra sao? Bệnh nhân cũng phải làm theo lời dặn của bác sỹ, biết cảm ơn bác sĩ đã


khám bệnh cho mình. Qua hoạt động vui chơi, cháu mạnh dạn dần, thành thạo dần trong
giao tiếp ứng xử, chào hỏi đối với mọi người xung quanh mình. Từ đó trẻ lớp tôi đã biết
trả lời đầy đủ câu, biết xưng hô lễ phép.
Những hành động vứt rác vào sọt sau khi ăn quà hay những mảnh giấy vụn sau các
giờ hoạt động tạo hình đã trở thành thói quen đối với cháu lớp tôi.
2.2.5. Phối hợp với các bậc phụ huynh
Công tác phối kết hợp với phụ huynh trong việc chăm sóc giáo dục trẻ nói chung và
giáo dục hành vi văn minh nói riêng cũng đóng vai trò rất quan trọng. Ngay vào đầu
năm học, tôi mạnh dạn trao đổi với phụ huynh về tầm quan trọng của giáo dục thói quen
hành vi văn minh đối với trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi thông qua cuộc họp phụ huynh. Bởi vì ở
độ tuổi này mọi hành vi mọi ứng xử của người lớn sẽ đi vào tiềm thức của trẻ. Trẻ sẽ
xem đó như một tấm gương để trẻ học và làm theo. Chính vì vậy mà giữa nhà trường và
gia đình phải có sự phối kết hợp chặt chẽ trong việc giáo dục hành vi văn minh cho trẻ.
Ngoài ra, vào những giờ đón trẻ, trả trẻ, họp phụ huynh hay các thông tin trên góc
tuyên truyền ở lớp, tôi cũng thường xuyên trao đổi cởi mở với phụ huynh về các biểu
hiện hành vi tốt, xấu của trẻ ,những việc làm được và chưa được của trẻ ở lớp cũng như
ở nhà. Từ đó cô giáo cùng với các bậc phụ huynh đưa ra các biện pháp giáo dục trẻ cho
phù hợp bằng những hành động việc làm thích hợp nhưng không gây áp đặt cho trẻ.
Ví dụ: Phụ huynh cháu Thái Bảo trao đổi với cô giáo là cháu đi học về không chịu
thưa bà, ba mẹ, còn hay nói tục nữa. Bố mẹ cháu khuyên bảo cháu cũng không nghe.
Hoặc bố mẹ cháu Văn Anh trao đổi với cô là về nhà ông bà cho gì cũng không nói
lời cảm ơn ,nói chuyện còn không lễ phép.
Với sự phối kết hợp từ hai chiều nên việc giáo dục thói quen hành vi văn minh cho
trẻ diễn ra được kịp thời.
Qua đó tôi luôn trao đổi với phụ huynh hằng ngày về sự tiến bộ của mỗi cháu để
phụ huynh kịp thời nắm bắt. Qua thời gian, trẻ lớp tôi tiến bộ rõ rệt như: xưng hô lễ
phép, lịch sự trong giao tiếp, nhận ra được hành vi đúng sai của mình để từ đó kịp thời
sửa chữa.
2.3. Kết quả đạt được
Qua quá trình thực hiện, với những biện pháp và cách làm trên, lớp tôi đã đạt được
một số kết quả đáng phấn khởi.
* Đối với trẻ: Chất lượng giáo dục thói quen hành vi văn minh tăng lên rõ rệt, cụ
thể như sau:
- Trẻ biết chào hỏi, biết xưng hô lễ phép đạt 95%.
- Trẻ biết cảm ơn, xin lỗi đạt100%.
- Biết giữ gìn, cất, sắp xếp đồ chơi theo quy định đạt 97%.


- Biết giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đạt 98%.
- Biết nhường nhịn giúp đỡ bạn: 95%.
- Trẻ mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp: 90%.
Trẻ ngoan hơn, lễ phép hơn, trẻ được hình thành những thói quen vệ sinh văn minh,
biết chào hỏi khi có khách đến, biết trao nhận bằng hai tay, biết nói lên cảm ơn khi nhận
quà, biết xin lổi bạn, xin lổi cảm ơn khi mình nhận quà, biết quan tâm giúp đỡ bạn bè,
cô giáo, ba mẹ, không nói tục, không đánh bạn, kính trọng cô giáo và người lớn. Đa số
trẻ gọn gàng, sạch sẽ, biết chào cô khi đến lớp, thói quen hành vi văn minh của trẻ ngày
càng được hình thành một cách tự nhiên.
Trẻ thực hiện được một số thói quen hành vi văn minh đơn giản phù hợp độ tuổi.
Trẻ đã thực sự hòa nhập vào nền nếp, khuôn khổ của tập thể lớp một cách thoải mái, dễ
dàng và tự tin. Nhiều trẻ tỏ ra mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp.
* Đối với giáo viên
Qua việc trao đổi với phụ huynh, hắng ngày tiếp xúc và uốn nằn những hành vi cho
trẻ, bản than tôi đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc giáo dục trẻ, từ
đó được phụ huynh và các đồng nghiệp quý mến và tin yêu hơn.
* Đối với phụ huynh
Nhận thức được rõ về tầm quan trọng trong việc giáo dục hành vi văn minh cho trẻ
và sựu ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển toàn diện của trẻ sau này nên các bậc phụ
huynh có những chuyển biến rõ rệt về lời ăn tiếng nói, những hành động ,thái độ,
phong cách và quan tâm ngày càng nhiều đến những biểu hiện của con em mình.
Đa số các bậc phụ huynh hưởng ứng rất nhiệt tình sôi nổi các phong trào và ngày
lễ hội của trường đề ra. Giữa nhà trường - giáo viên - phụ huynh có sự hợp tác tích cực
hơn tạo được sự thống nhất cao trong việc chăm sóc giáo cho con em mình.
3. PHẦN KẾT LUẬN
3.1. Ý nghĩa của đề tài
Có thể khẳng định rằng việc giáo dục thói quen hành vi văn minh cho trẻ mầm non
đặc biệt là trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi là vô cùng quan trọng nhưng không đơn giản chút
nào.Ở độ tuổi này khả năng nhận thức của trẻ về thế giới xung quanh còn mới mẻ, nhận
thức của trẻ về mọi vấn đề còn mang tính cảm tính
Trình độ nhận thức tiếp thu của mỗi trẻ khác nhau, điều kiện hoàn cảnh sống từng
gia đình mỗi trẻ không đồng đều. Bản thân tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc
giáo dục hành vi văn minh đối với sự phát triển toàn diện của trẻ và đã làm thay đổi một
số hành vi văn minh gần gũi trong cuộc sống hàng ngày của trẻ. Nhờ đó, bản thân đã rút
đợc những bài học kinh nghiệm quý sau:


Trước hết bản thân tôi luôn phải có tấm gương sáng mẩu mực, có cách ứng xữ, lời
nói chuẩn mực, đối xữ công bằng với trẻ. Xem trẻ như con em của mình, quan hệ như
mẹ với con, nắm bắt được tâm sinh lý của trẻ để uốn nắn kịp thời qua các hành vi của
trẻ.
Luôn tạo không khí vui vẽ để gây hứng thú cho trẻ đến lớp học. Cô phải tâm huyết
với nghề, tận tụy với công việc của mình. Kiên trì tìm tòi nghiên cứu các phương pháp,
hình thức dạy trẻ phù hợp để thực hiện có kết quả cao.
Rèn trẻ mọi lúc mọi nơi, đặc biệt luôn quan tâm đến trẻ chậm tiến, trẻ có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn và trẻ có tính cá biệt. Thường xuyên trao đổi với phụ huynh
những gì mà trẻ chưa thực hiện được để tìm ra cách dạy trẻ tốt hơn.
Giáo viên luôn học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kiến thức về rèn luyện thói quen hành
vi văn minh cần thiết để lồng ghép giáo dục cho trẻ thông qua các hoạt động giáo dục
được tốt.
Tổ chức phong phú các hoạt động tập thể, các ngày lễ hội ở lớp cũng như ở trường
để tập cho trẻ thói quen mạnh dạn tự tin và giao tiếp với mọi người xung quanh.
Làm tốt công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục
thói quen hành vi văn minh cho trẻ.
Tuyên truyền với phụ huynh về tầm quan trọng của việc rèn luyện hành vi văn
minh cho trẻ. Muốn chăm sóc giáo dục trẻ đạt kết quả tốt thì phải có sự phối kết hợp
nhuần nhuyễn giữa các giáo viên trong lớp cũng như phối hợp chặt chẽ với các bậc phụ
huynh.
3.2. Kiến nghị đề xuất
* Đối với nhà trường.
Bổ sung thêm tài liệu, tập san, tranh ảnh, đĩa về các hoạt động giáo dục hành vi văn
minh cho trẻ.
- Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường gia đình và xã hội, đầu tư về cở vật chất trang thiết
bị cho dạy và học
Nên tổ chức các buổi dã ngoại để trẻ mở rộng phạm vi giao tiếp với môi trường bên
ngoài góp phần giáo dục hành vi văn minh cho trẻ.
Kết quả thực hiện hoạt động giáo dục thói quen hành vi văn minh cho trẻ 3-4 tuổi ở
trường tôi đang công tác trong có hiệu quả đáng trân trọng. Nhưng bản thân nhận thấy
vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục học hỏi, tìm kiếm giải pháp, đúc rút kinh nghiệm của
các đơn vị bạn để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục thói quen hành
vi văn minh cho trẻ 3-4 tuổi ở trường mầm non tôi đang công tác nói riêng, các trường
mầm non trên địa bàn huyện Lệ Thủy nói chung.


Do điều kiện thời gian và khuôn khổ của một sáng kiến cải tiến kỹ thuật, bản thân
rất mong nhận được sự góp ý, trao đổi ý kiến của Hội đồng khoa học các cấp để bản
sáng kiến cải tiến kỹ thuật của tôi hoàn thiện hơn, áp dụng rộng rãi hơn./.


NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NHÀ TRƯỜNG
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………


NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC PHÒNG GD & ĐT
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×