Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp nâng cao chất lượng phát triển thể chất cho trẻ 3 4 tuổi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MỘT SỐ BIỆN PHÁP BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHÁT TRIỂN THỂ
CHẤT CHO TRẺ 3 – 4 TUỔI

Họ và tên : Lê Thị Hồng Lệ
Chức vụ: Giáo viên

Quảng Bình, tháng 09 năm 2018


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MỘT SỐ BIỆN PHÁP BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHÁT TRIỂN THỂ
CHẤT CHO TRẺ 3 – 4 TUỔI

Họ và tên : Lê Thị Hồng Lệ

Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị : Trường mầm non Hồng Thủy

Quảng Bình, tháng 09 năm 2018


1. PHẦN MỞ ĐẦU
1.1 Lí do chọn đề tài:
Trẻ em là tương lai của đất nước là hạnh phúc của mọi gia đình, viêc bảo vệ chăm
sóc và giáo dục trẻ không là trách nhiệm của riêng ai mà mọi người trong xã hội cùng
với gia đình đều có trách nhiệm, chăm sóc giáo dục trẻ em ngay từ những tháng năm đầu
của cuộc đời là một việc làm hết sức cần thiết và vô cùng quan trọng.
Một đứa trẻ có một trí tuệ tốt, thông minh, nhanh nhẹn thì yếu tố đầu tiên là phải
có một thể chất tốt, đó là trẻ khỏe mạnh, có cân nặng và chiều cao phát triển bình thường
theo lứa tuổi, thực hiện được các vận động cơ bản một cách vững vàng, đúng tư thế, có
khả năng phối hợp các giác quan, vận động nhịp nhàng, biết định hướng trong không
gian, có kỹ năng trong một số hoạt động cần sự khéo léo của đôi tay, đôi chân……
Để giúp trẻ phát triển thể lực được tốt, có cơ thể khỏe mạnh hài hòa, cân đối là
một trong những nhiệm vụ quan trọng của trường mầm non. Trong chương trình chăm
sóc giáo dục trẻ, để phát triển tốt thể chất cho trẻ thì cần hai yếu tố, hai yếu tố này luôn
luôn song hành, bổ trợ cho nhau, góp sức cùng nhau để tạo dựng một thân hình, một trí
tuệ tốt đó chính là “Phát triển vận động và giáo dục dinh dưỡng sức khỏe”. Đó là hai nội
dung cơ bản ảnh hưởng trực tiếp đến việc nâng cao chất lượng của quá trình giáo dục thể
chất cho trẻ nhằm đào tạo thế hệ trẻ phát triển trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú
về tinh thần và trong sáng về đạo đức.
Trong quá trình giáo dục thể chất (GDTC) cho trẻ mầm non, các nhiệm vụ GDTC
được hoàn thành bằng các hình thức khác nhau. Hình thức GDTC ở trường mầm non là
sự tổng hợp giáo dục về những hoạt động vận động nhiều dạng của trẻ, mà cơ bản là tính
tích cực vận động của chúng. Sự tổng hợp những hình thức đó tạo nên một chế độ vận
động nhất định, cần thiết cho sự phát triển đầy đủ về thể chất và củng cố sức khỏe cho
trẻ. Ở trường mầm non sử dụng hình thức GDTC qua các tiết học thể dục Thể dục sáng
và các tiết thể dục được tiến hành với tất cả các lớp mẫu giáo, nhưng trong các hình thức


đó đòi hỏi giáo viên phải chọn lọc những bài tập vận động và phương pháp tiến hành
với từng độ tuổi nhất định. Ngoài ra giáo viên cần chú ý hướng đến việc giáo dục trí tuệ,
cảm xúc, điều khiển hành vi vận động ở trẻ, giúp trẻ hiểu được ý nghĩa của nhiệm vụ do
giáo viên đề ra và tích cực vượt qua khó khăn xuất hiện trong hoạt động của mình. Thực
tế hiện nay trong trường mẫu giáo, chúng tôi thấy rằng sự quan tâm đúng mức tới thể
dục cho trẻ mẫu giáo thực sự chưa đầy đủ lắm. Chính vì vậy tôi đã chọn đề tài “ Một số


biện pháp nâng cao chất lượng phát triển thể chất cho trẻ 3 - 4 tuổi”
1.2. Phạm vi áp dụng đề tài:
Đề tài này được lựa chọn nghiên cứu trong phạm vi lớp mẫu giáo bé 3 - 4 tuổi
trong trường mầm non
1.3. Điểm mới của đề tài:
Nội dung đề tài sẽ có nhiều người lựa chọn để viết song mỗi độ tuổi, mỗi vùng
miền, mỗi trường sẽ có một đặc trưng, giải pháp riêng không ai viết giống ai cả. Với đề
tài này tôi đưa ra 7 giải pháp song điểm mới của đề tài mà tôi chú trọng là hoạt động
giáo dục thể chất nhằm phát huy tính tích cực hoạt động của trẻ trong các giờ học thể
dục. Quan tâm đánh giá trẻ trong hoạt động thể chất để có biện pháp bồi dưỡng đúng
đắn; Tổ chức dạy các tiết thể dục cho trẻ đạt hiệu quả, xây dựng góc vận động phù hợp
trong lớp học, xây dựng khu vận động phong phú và đa dạng cho trẻ hoạt động. Vì nó
có một vai trò hết sức quan trọng trong chương trình giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non
đặc biệt trẻ 3 - 4 tuổi. Vận dụng những kiến thức đã học tổ chức cho trẻ 3- 4 tuổi phát
huy tính tích cực vận động trong lĩnh vực phát triển thể chất.
2. PHẦN NỘI DUNG
2.1. Thực trạng trước khi nghiên cứu “Mét sè biện pháp nâng cao chất
lượng phát triển thể chất cho trẻ 3 -4 tuổi”
Căn cứ vào công văn số 1700/KH-UBND ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh về
thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Đề án “Phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020,
định hướng đến 2025” trong các cơ sở GDMN. Chỉ đạo nhân rộng kết quả thực hiện


chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường Mầm
non”; chú trọng đổi mới phương pháp, hình thức giáo dục phát triển thể chất cho trẻ
Mầm non theo hướng lồng ghép, tích hợp với các hoạt động giáo dục khác trong chương
trình GDMN; tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ giáo viên về
giáo dục phát triển thể chất cho trẻ; tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư, tăng tỷ
lệ sân chơi có đồ chơi ngoài trời, phòng giáo dục thể chất, khu phát triển vận động, đảm
bảo đủ thiết bị, đồ chơi phát triển vận động cho trẻ theo quy định, được sắp xếp khoa
học, hợp lý, tạo nhiều cơ hội cho trẻ được vận động và phát triển.
Như chúng ta đã biết tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em Việt Nam là 16,2% (thể nhẹ cân),
26,7% (thể thấp còi) và 6,7% (thể gầy còm). Thống kê trên ước lượng tại Việt Nam hiện
nay có khoảng 7,6 triệu trẻ dưới 5 tuổi thì số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân hiện có hơn
1,2 triệu trẻ và suy dinh dưỡng thấp còi vào khoảng trên 2 triệu trẻ. Những năm gần

đây, tốc độ giảm suy dinh dưỡng thể thấp còi đã chậm lại so với những năm trước
đây ở tất cả các địa phương. Tuy nhiên, hiện nay trên toàn quốc vẫn còn 17 tỉnh/thành
phố có tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở mức cao, trên 20%; 21 tỉnh/thành phố có tỷ
lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi trên 30% (mức cao). Bên cạnh vấn đề suy dinh dưỡng
ở trẻ em, tình trạng trẻ thừa cân béo phì những năm gần đây tiếp tục tăng nhanh, đặc
biệt trong 10 năm (từ 2005- 2015), tỉ lệ trẻ béo phì tăng 9 lần.Theo các chuyên gia
dinh dưỡng, chiều cao và thể chất con người phụ thuộc 20% vào di truyền và 80%
vào dinh dưỡng, môi trường sống và rèn luyện thể thao. Vì vậy, một chế độ ăn với
liều lượng dinh dưỡng hợp lý cùng với sự tập luyên thể dục dục thể thao sẽ giúp trẻ
phát triển toàn diện về thể chất. Nói như thế để chúng ta biết được thực trạng chung
của phát triển thể chất của trẻ em Việt Nam hiện nay rất cần có sự thay đổi về chế độ
dinh dưỡng củng như phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ.
Qua quá trình giảng dạy tôi đã tìm hiểu thực trạng tiếp thu môn học thể chất của
trẻ như thế nào, tính tích cực hoạt động của trẻ ra sao? Và tôi đã thấy được thực trạng
của lớp tôi như sau: Trẻ chưa tập trung chú ý trong giờ học thể dục, chưa hứng thú với
các bài tập vận động, trò chơi vận động mà giáo viên trong lớp tổ chức. Về phía giáo
viên, nhìn chung đa số giáo viên trong trường đều có trình độ chuyên môn cao, nhận


thức được tầm quan trọng của việc giáo dục phát triển thể chất cho trẻ ở trường mầm
non. Nhưng bên cạnh đó việc tổ chức hoạt động giáo dục phát triển thể chất cho trẻ còn
có những bất cập sau: Năng khiếu thể dục thể thao của giáo viên còn hạn chế, cơ sở vật
chất còn thiếu thốn.
Năm học 2018 – 2019 bản thân tôi được nhà trường phân công giảng dạy lớp mẫu
giáo bé 3 - 4 tuổi. Được sự phân công của nhà trường, bản thân tôi đã tiếp nhận lớp và
nghiên cứu hồ sơ của trẻ, nắm bắt tình hình tâm sinh lý của từng trẻ để có kế hoạch giáo
dục. Vào đầu năm học, tôi đã tổ chức nhiều trò chơi vận động nhằm khảo sát tình hình
của trẻ. Qua đó tôi nhận thấy một số nhược điểm lớn là đa số trẻ chưa hứng thú tham gia
tích cực các trò chơi vận động, cho nên dẫn đến trong quá trình tổ chức lớp tôi đã đạt
được kết quả khá thấp.
Kết quả đó được thể hiện qua khảo sát như sau:
Số trẻ ( 34)
Sự tập trung chú ý, hứng thú
của trẻ khi tham gia vận động.
Trẻ tích cực tự giác trong giờ

Số trẻ đạt
Số trẻ
%
19
52,8%

Số trẻ không đạt
Số trẻ
%
17
47,2%

20

55,6%

16

44,4%

Trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn, có

21

58,3%

15

41,7%

thể lực tốt
Trẻ có các kỹ năng kỹ xảo vận

18

50%

18

50%

học

động tốt
2.1.1.Thuận lợi
- Trong những năm gần đây trường Mầm Non tôi đang công tác luôn nhận được sự
quan tâm tạo điều của Phòng GD&ĐT Lệ Thủy về việc đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất
phục vụ cho công tác dạy và học của cô và trò trong nhà trường. Nhà trường đã tiếp
nhận được một số trang thiết bị do sở giáo dục đầu tư cho trường, Vì vậy thuận tiện cho
việc tổ chức trò chơi vận động cho trẻ mầm non.
- Nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi để cho giáo viên học tập lẫn nhau qua các
buổi sinh hoạt chuyên môn, thao giảng chuyên đề về phát triển vận động cho trẻ và thực
hành luyện tập . Được sự quan tâm giúp đỡ, sự ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh


đã ủng hộ nguyên vật liệu để lớp tôi làm các loại đồ dung đồ chơi góp phần cho việc
thực hiện chuyên đề phát triển vận động cho trẻ.
2.1.2. Khó khăn:
- Phòng hoạt động giáo dục thể chất chưa có nên còn nhiều ảnh hưởng đến việc cho
trẻ làm quen với 1 số trò chơi vận động.
- Cây xanh, bóng mát ở sân trường chưa được nhiều, các đồ chơi ngoài trời đã bị
xuống cấp, nên ảnh hưởng đến hoạt động vui chơi của trẻ.
- Giáo viên chưa linh hoạt, sáng tạo trong việc tổ chức các trò chơi vận động cho trẻ
– Cơ sở vật chất nhà trường gặp nhiều khó khăn: Diện tích lớp học chật hẹp, số học
sinh trong lớp đông. Tỷ lệ bé trai chiếm 2/3 số trẻ trong lớp nên trẻ rất hiếu động. Trong
lớp có rất nhiều trẻ bị suy dinh đưỡng, thấp còi, nên gây rất nhiều khó khăn cho việc
tham gia vào các hoạt động, nhất là giờ giáo dục thể chất.
– 90% phụ huynh học sinh trong lớp làm nghề nông, kinh tế thấp không có điều kiện
quan tâm đến con cái, trẻ không được va chạm nhiều nên còn nhút nhát, chưa mạnh dạn
trong các hoạt động.
2.2 Các biện pháp và hình thức tổ chức nhằm năng cao chất lượng phát triển thể
chât cho trẻ mẫu giáo bé 3 -4 tuổi.
Trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ, phát triển thể lực thông qua phát triển
vận động là một nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với trẻ mầm non. Phát triển vận động
là một trong những điều cơ bản để trẻ nhận thức thế giới xung quanh, trẻ biết nhiều kỹ
năng vận động thì trẻ càng có nhiều cơ hội tiếp xúc, khám phá thế giới xung quanh tạo
điều kiện tốt để trẻ tham gia vào nhiều hoạt động và trẻ sẽ tích luỹ được nhiều kinh
nghiệm qua các hoạt động đó, nhờ thế mà vốn kiến thức của trẻ được tăng lên, đồng thời
khi thực hiện các yêu cầu của vận động cũng giúp thêm cho trẻ rèn một số kỹ năng nhận
thức như sự chú ý, tính kiên trì...Trong quá trình tham gia vào các trò chơi vận động trẻ
còn được phát triển thêm cả về mặt tình cảm xã hội cũng như thẩm mỹ. Khi nói đến thể
lực chúng ta có thể nghĩ ngay rằng đó là chất lượng của cơ thể con người có thể sử dụng


vào thực tiễn một việc nào đó trong học tập, lao động, thể thao... Phạm trù thể chất bao
gồm các mặt sau:
Tầm vóc cơ thể là trạng thái phát triển và hình thái, cấu trúc cơ thể bao gồm sự
sinh trưởng hình thể và tư thế thân người của một cơ thể. Sinh trưởng chủ yếu chỉ qua
quá trình biến đổi dần về khối lượng cơ thể từ nhỏ đến lớn, từ thấp đến cao, từ nhẹ đến
nặng.
Năng lực tham gia vận động thể lực của một cơ thể, đây là một nhân tố hết sức
quan trọng nó thúc đẩy và giúp cho các chức năng sinh lý của cơ thể phát triển một cách
nhịp nhàng.
Khả năng thích ứng của cơ thể đối với môi trường bên ngoài, trong đó có khả
năng chống lại bệnh tật. Trạng thái tâm lý là chỉ tình cảm, ý chí, cá tính của con người,
nếu một con người có trạng thái tâm lý tốt thì cơ thể sẽ phát triển khỏe mạnh
Theo Jean Piaget: Trẻ nhỏ có vai trò tích cực trong sự phát triển nhận thức của
mình thông qua sự tương tác qua lại tích cực với cả môi trường tự nhiên và môi trường
xã hội. Chơi là hình thức cơ bản giúp trẻ phát triển khả năng suy nghĩ và sự giao tiếp
tích cực của trẻ, vai trò của giáo viên là khai thác các tình huống và các vật liệu trong
môi trường để khuyến khích trẻ chơi. Hoạt động cùng nhau, hoạt động hợp tác giữa cô
và trẻ, hoạt động cá nhân kết hợp với hoạt động nhóm có tác dụng to lớn trong phát triển
trí thông minh và trong phát triển nhân cách.
Có thể nói, Phát triển thể chất là hình thức hoạt động phát triển thể lực phù hợp
và có hiệu quả nhất ở lứa tuổi mầm non nói chung và trẻ mẫu giáo bé nói riêng. Phát
triển thể không những giúp trẻ phát triển về thể lực mà còn phát huy tính tích cực, ham
muốn vận động. Vì vậy mỗi giáo viên cần quan tâm đến phát triển thể chất và sử dụng
một cách tối đa để giúp trẻ phát triển toàn diện. Biết được tầm quan trọng đó
nên bản thân tôi đã rất chú trọng việc giáo dục thể chất cho trẻ, tôi đã
nghiên cứu được các biện pháp và hình thức tổ chức nhằm năng cao chất
lượng phát triển thể chất cho trẻ mẫu giáo bé như sau:
2.2.1: Xây dựng lập kế hoạch tổ chức cho trẻ vận động và xây dựng góc vận động:


Dựa trên kế hoạch năm học của nhà trường xây dựng và căn cứ vào nội dung
trong chương trình theo độ tuổi; Căn cứ vào thời gian, thời điểm thực hiện bài tập ở
vào giai đoạn nào của chương trình năm học; Căn cứ vào mức độ phát triển ,
khả năng thực tế của trẻ,

tôi đã xây dựng kế hoạch nội dung các vận động tập

luyện cho trẻ, xác định độ khó của từng bài tập và sắp xếp theo trình tự để đưa vào
hướng dẫn trẻ cho phù hợp đi từ dễ đến khó đảm bảo củng cố, phát triển những vận
động trẻ đã biết, đồng thời chuẩn bị cho những kỹ năng vận động cao hơn. Nội
dung trong chương trình đã được trình bày theo từng loại vận động và theo mức độ tăng
dần từ dễ đến khó, đồng thời phù hợp với từng chủ đề chủ điểm, phù hợp với các
hoạt động khác và các sự kiện . Khi lập được kế hoạch tổ chức rồi tôi thấy rất yên
tâm và thực hiện rất hiệu quả.
* VD: Kế hoạch tổ chức các hoạt động Giáo dục thể chất.
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT LỚP BÉ NĂM HỌC
2018 - 2019
TT
1

CHỦ ĐỀ
Trường

NỘI DUNG
- Đi trong đường hẹp

YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Trẻ biết đi trong đường hẹp.

2

mầm non
Bản thân

- Bật tại chổ
- Ném xa bằng 1 tay

- Trẻ biết bật tại chổ
- Trẻ biết ném xa bằng 1 tay

- Bật về phía trước

- Trẻ biết bật liên tục về phía
trước.

- Bò theo hướng

- Biết bò theo hướng thẳng

- Trẻ biết lăn và bắt bóng
- Lăn và bắt bóng bằng hai
tay
bằng 2 tay.
- Chạy đổi hướng theo
3

Gia đình

đường dích dắc
- Trườn về phía trước

- Trẻ biết chạy đổi hướng
theo đường dích dắc.
- Trẻ biết trườn về phía trước

- Chuyền bắt bóng hai bên - Trẻ biết chuyền bắt bóng hai
theo hàng ngang.

bên theo hàng ngang.

- Bật về phía trước

- Trẻ biết bật về phía trước.

- Bò theo đường dích dắc

- Trẻ biết bò theo đường dích


4

Nghề

- Ném trúng đích bằng hai

dắc.
- Biết ném trúng đích bắng

nghiệp

tay.

hai tay.

- Bò theo hướng thắng

- Biết bò theo hướng thẳng

(T2)

đúng tư thế.

- Tung và bắt bóng với cô

- Trẻ biết tung và bắt bóng

khoảng cách 2,5m

cùng cô.

- Bước lên xuống bậc cao

- Trẻ biết bước lên xuống bậc
cao (T1)

5

Động vật

- Bò theo đường dích dắc.
- Bật xa 20 -25cm ( T1)

- Trẻ biết bò theo dích dắc
- Trẻ biết bật xa 20 – 25cm

- Bò chui qua cổng

- Trẻ biết bò chui qua cổng

- Chuyền bắt bóng hai bên - Trẻ biết trườn bắt bóng hai

6

theo hàng dọc

bên theo hàng dọc.

- Chạy thay đổi hướng

- Trẻ biết chạy thay đổi

theo đường dích dắc
Thực vật-tết - Trườn theo hướng thẳng
và mùa
xuân

hướng theo đường dích dắc.
- Trẻ biết trườn theo hướng
thẳng.

- BTTH: Chuyền bắt bóng

- Trẻ thực hiện BTTH chính

hai bên theo hàng dọc –

xác.

Bò chui qua cổng.
- Trườn theo hướng thẳng

- Biết trườn theo hướng

( T2)

thẳng..

- Bước lên xuống bậc cao

- Trẻ biết bước lên xuống bậc.
- Trẻ biết thực hiện bài tập

- Chạy đổi hướng theo

theo hướng dẫn

đường dích dắc .
7

Phương tiện - Đập và bắt bóng cùng cô

- Biết đập bắt bóng cùng cô

và luật lệ

- Ném xa bằng 1 tay.

- Biết ném xa bằng 1 tay đúng

giao thông

- BTTH: Ném xa bằng

tư thế.


8

một tay - Chạy đổi hướng

- Trẻ biết thực hiện bài tập 2

theo đường dích dắc.

vận động.

Nước và

- Bật xa 20 – 25cm (T1)
- Bò chui qua cổng (T1)

- Trẻ biết bật xa 20 – 25cm
- Biết bò chui qua cổng

hiện tượng

- Trườn theo đường dích

- Trẻ biết trườn theo đường

dắc.

dích dắc.

- BTTH: Bật xa 20 - 25cm

- Trẻ biết thực hiện bài tập 2

Trườn theo đường dích

vận động

tự nhiên.

9

dắc.
Quê hương- - Bật xa 20 -25 cm

- Trẻ biết bật xa 20 - 25 cm

Đất nước-

- Ném xa bằng 1 tay

- Trẻ biết ném xa bằng 1 tay

Bác Hồ-

- BTTH: Bật xa 20 -25

- Thực hiện được BTTH

cm - Ném xa bằng 1 tay

thuần thục.

Sau khi xây dựng kế hoạch nội dung các vận động tập luyện cho trẻ tôi tiếp tục
xây dựng “góc vận động”. Xây dựng góc vận động , để thuận tiện cho trẻ sử
dụng và tuyên truyền đến tất cả các bậc phụ huynh, tôi chọn vị trí trước cửa
lớp. Tôi sắp xếp các đồ dùng dụng cụ để cho trẻ dễ lấy, dễ sử dụng. đến mỗi
hoạt động như thể dục sáng, giờ học thể dục, hoạt động ngoài trời trẻ có thể tự lấy đồ
dùng đồ chơi phù hợp với vận động mà giáo viên yêu cầu. Ngoài ra khi xây dựng góc
vận động trẻ có thể tự tham gia vận động khi trẻ được bố mẹ đón và cho chơi ở sân
trường, trẻ có thể rủ bạn cùng tập lại bài tập mà buổi sáng đã học cho bố mẹ xem. Khi
xây dựng góc vận động tôi nhận thấy trẻ lớp tôi tiến bộ nhiều hơn, trẻ tham gia vận động
tự nhiên và tích cực hơn, đồng thời phụ huynh lớp tôi thấy được rõ hơn tầm quan trọng
của giáo dục thể chất, họ quan tâm hơn đến sự vận động của con mình, xem với vận
động này, vận động kia con mình thực hiện được đến đâu, có thực hiện tốt bài tập không,
có mạnh dạn tự tin khi trèo thang hay đi trên cầu thăng bằng không. Ngoài xây dựng góc
vận động, tôi đã kết hợp với nhà trường tuyên truyên với các đoàn thể, phụ huynh góp
công sức và vật chất để xây dựng khu vận động ngoài trời cho trẻ. Nhờ đó mà khu vận
động của trường tôi đã có nhiều đồ chơi và công cụ dành cho trẻ hoạt động như: Ống


chui , xích đu bằng lốp, bằng tre, đường gồ ghề được làm bằng lốp, thang leo, đu tay, cử
tạ, đích ném …
2.2.2: Phát triển tính tích cực vận động trong giáo dục thể chất cho trẻ thông
qua tiết học thể dục, dạy học lấy trẻ làm trung tâm.
Với quan điểm “mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt” và “mỗi đứa trẻ đều có cơ
hội được học bằng nhiều cách khác nhau”, vì vậy dạy cho trẻ mầm non cần được tiếp
cận với phương pháp “lấy trẻ làm trung tâm”. Đó là phương pháp mà giáo viên cần chú
ý đến hứng thú, nhu cầu, khả năng, thế mạnh của mỗi trẻ để hiểu, đánh giá đúng và tôn
trọng. Căn cứ vào khả năng, nhu cầu học tập, kinh nghiệm sống của trẻ để xác định mục
tiêu, nội dung cụ thể trong từng hoạt động và đảm bảo tốt mục tiêu giáo dục đề ra. GV
có nhiều sáng tạo trong việc đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt
động nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ trong quá trình tham gia
các hoạt động giáo dục tại trường. Có nhiều sáng tạo trong việc làm đồ dùng, đồ chơi
phong phú, đa dạng mang tính giáo dục và thẩm mỹ cao.
Trẻ sẽ tích cực, chủ động tham gia các hoạt động thể dục thể thao, làm việc theo
nhóm để được trải nghiệm, trao đổi, chia sẻ và trình bày ý kiến của mình; biết suy nghĩ
và vận dụng những điều đã học vào thực tế cuộc sống, giải quyết các tình huống mà trẻ
gặp phải… Từ đó, trẻ mạnh dạn, tự tin, tích cực, chủ động, tư duy, sáng tạo, thích thú
tìm tòi, khám phá trong quá trình tham gia các hoạt động giáo dục ở trường, ở lớp. Vì
thế giáo viên cần chú ý giáo dục lấy trẻ làm trung tâm để tiết học thể dục của trẻ luôn
đạt kết quả cao. Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
Trong một tiết học thể dục luôn có 3 phần: Phần khởi động, phần trọng động và
phần hồi tĩnh. Trong phần trọng động có: Bài tập phát triển chung và vận động cơ bản.
*Khởi động:
- Để trẻ tập trung chú ý, giáo viên cần sử dụng tín hiệu khác nhau như : Trống,
xắc xô,...Ngoài ra, nếu có điều kiện, giáo viên sử dụng tín hiệu âm thanh.
- Âm nhạc, đó là tín hiệu dễ thu hút sự chú ý của trẻ. Tuy nhiên, trong một tiết
học, giáo viên nên sử dụng một loại dụng cụ tín hiệu thống nhất để khỏi ảnh hưởng đến


sự chú ý của trẻ. Bên cạnh những tín hiệu trên, giáo viên có thể sử dụng khẩu lệnh, mệnh
lệnh. Có thể tiến hành phần khởi động như sau:
Giáo viên cho trẻ đi bộ thành vòng tròn khép kín, giáo viên đi vào phía trong vòng tròn
ngược chiều với trẻ để theo dõi và điều khiển trẻ tập. Cho trẻ đi thường phối hợp với các
kiểu đi: đi kiễng gót 2m, đi thường 5m, 2m đi bằng gót chân, 5m đi thường, đi như vậy
khoảng 2-3lần. Sau đó, cho trẻ chuyển sang chạy thay đổi tốc độ: chậm-nhanh-chậm.
Hoặc cuối phần khởi động, giáo viên có thể cho trẻ chơi một trò chơi vận động nhẹ
nhàng như: “Tiếng gọi của ai?”, “Chuông reo ở đâu?”, có tác dụng làm cho trẻ phấn
khởi, thích thú trước khi chuyển sang phần trọng động.
* Trọng động: Tập những động tác mới, hoặc ôn động tác cũ hay nâng cao trình độ
luyện tập của trẻ.
- Rèn luyện phát triển thân thể toàn diện và các tố chất thể lực.Bồi dưỡng và giáo dục ý
chí, phẩm chất đạo đức tốt cho trẻ.
-Thực hiện bài tập phát triển chung:
- Phát triển và rèn luyện các nhóm cơ chính; cơ bả vai, cơ chân, cơ mình, những động
tác phát triển hệ hô hấp và những động tác hỗ trợ cho bài tập vận động cơ bản.
Ví dụ: Bài tập vận động cơ bản là “ném xa”thì khi chọn động tác cho bài tập phát triển
chung, giáo viên lưu ý chọn động tác tay đưa từ dưới lên cao và tập động tác này số lần
nhiều hơn các động tác còn lại. Hoặc bài tập vận động cơ bản là “bật xa”, nhiệm vụ
chính là tập cho trẻ biết nhún chân, giáo viên nên chọn bài tập phát triển chung có
động tác đứng lên ngồi xuống nhiều hơn.Khi tập, nên cho trẻ cầm các dụng cụ như cờ,
nơ, gậy thể dục,...nhưng các dụng cụ đó phải phù hợp với vận động và không gây mệt
mỏi cho trẻ. Các dụng cụ đó phải tạo cho trẻ lượng vận động chính xác, được sắp đặt
theo từng thể loại để dễ lấy và phân phát cho trẻ. Khi chia dụng cụ cho trẻ, giáo viên
phải lựa chọn các biện pháp sao cho không mất thời gian và phải được tiến hành nhanh,
gọn. Cần chú ý kết hợp sử dụng dụng cụ và tập tay không cho trẻ để trẻ có cảm giác
đúng về động tác khi tập không có dụng cụ.
+Vận động cơ bản. Hình thành và vận động kĩ năng cơ bản ở trẻ. Giáo viên cần hướng
dẫn tỉ mỉ tiến hành theo các bước sau : Tập mẫu, cho một số trẻ tập thử, cả lớp tập. Giáo


viên áp dụng các hình thức tổ chức: Cả lớp, nhóm, cá nhân tùy thuộc vào bài tập và khả
năng của trẻ.
- Ví dụ: Dạy cho trẻ thực hiện bài tập "Ném xa bằng 1 tay – chạy đổi hướng theo đường
dích dắc”. Cô giáo có thể gợi ý :
- Đố các con gì đây ?
- Các con có muốn đến thăm doanh trại bộ đội không ? Muốn đến được đó các con phải
vượt qua rất nhiều chướng ngại vật.
- Hôm nay cô sẽ cho các con tập bài: Ném xa bằng 1 tay – chạy đổi hướng theo đường
dích dắc”.Cô cho trẻ nhắc lại tên bài học.
- Cô làm mẫu lần 1.
- Cô làm mẫu lần 2 giải thích :Tư thế chuẩn bị : Cô đứng tự nhiên chân trước chân sau
tay cầm túi cát cùng với chân sau, khi có hiệu lệnh cô đưa tay ra trước lên cao và ném
túi cát đi xa. Tiếp đến cô đi đến vạch vạch xuất phát chạy đổi hướng theo đường dích
dắc , khi chạy cô chú ý mắt nhìn thẳng, không chạm vào vạch, cô chạy hết con đường,
sau đó cô đi nhẹ nhàng về đứng cuối hàng.
- Cô có thể cho 2 trẻ lên làm mẫu, khi trẻ làm cô kết hợp giãi thích rõ hơn.
- Lớp thực hiện lần lượt (cô quan sát sửa sai )
- Chia 2 nhóm thi đua thực hiện (cô bao quát và sửa sai)
* Trò chơi vận động:
Trò chơi vận động nhằm củng cố rèn luyện và hỗ trợ cho bài tập vận động cơ bản.
Giáo viên lựa chọn những trò chơi vận động cơ bản như trò chơi : Tín hiệu , Chó sói xấu
tính , Bắt chước tạo dáng ,cáo và thỏ ...
Ví dụ : Bài tập vận động bật qua vật cản thì trò chơi vận động là “Thi ném vào vòng”;
ném xa bằng một tay thì trò chơi vận động là “ Đua ngựa”. Mục đích nhằm rèn luyện
những kỉ năng của các vận động cơ bản.
*Lưu ý: Đối với những bàn tập có 1 vận động thì giáo viên nên tổ chức trò chơi
vận động, còn với những bài tập có 2 đến 3 vận động thì giáo viên không nên tổ chức trò
chơi vận động vì trẻ vận động quá sức.
* Hồi tỉnh:


Đưa cơ thể về trạng thái bình thường sau quá trình vận động liên tục. Giáo viên
phải làm cho trẻ có cảm giác thoải mái, phấn khởi đỡ mệt mỏi, không chán học. Giáo
viên có thể tiến hành nhiều hình thức : cho trẻ đi vòng tròn, hít thở , trò chơi vận động
tĩnh như : “Bóng bay xanh”, “Tìm đồ chơi”. Ví dụ :Cô cho trẻ đi vòng tròn đọc thơ “Bé
bước một hai”, hít thở sâu.
Nhận xét tiết học: Giáo viên có thể nhận xét ngay trong tiết học hoặc cuối tiết
học, trong tiết học khen trẻ kịp thời. Cuối tiết học chủ yếu động viên trẻ, khen là chính
2.2.3: Tập luyện thường xuyên liên tục đúng giờ ( Đối với thể dục sáng)
- Như chúng ta đã biết ,tác dụng của thể dục buổi sáng đối với trẻ em hàng ngày có ý
nghĩa to lớn về giáo dục và sức khỏe cho trẻ em, đặc biệt là trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo .
Buổi sáng ngay sau khi ngủ dậy tập thể dục đơn giản, trẻ tích lũy được sự sảng khoái
cho cả ngày. Tập luyện thường xuyên như vậy , cơ thể của trẻ nâng cao hoạt động của
các cơ quan của cơ thể, thúc đẩy sự phát triển những kỹ năng vận động cần thiết, củng
cố các nhóm cơ, hình thành tư thế đúng đắn. Vì vậy tôi cho trẻ tập thể dục sáng hàng
ngày vào một thời gian nhất định sau giờ đón trẻ . Thời gian tập khoảng 10 – 15 phút.,
Trang bị dụng cụ như gậy , nơ , vòng , hoa tua , cờ …thể dục phù hợp với động tác để
tạo hứng thú cho trẻ tập. Khi trẻ tập giáo viên quan sát cách đứng của trẻ, tư thế đầu, vai,
mông và đặc biệt là cột sống của trẻ. Trẻ cần đứng thẳng, vai thả đều, không lên gân, tay
cử động thoải mái, không cúi đầu. Giữ cho trẻ tư thế đứng ngay cả khi nghỉ, khi đi bộ,
chạy và làm các cử động khác. Số lần lặp lại mỗi bài tập phụ thuộc vào tính chất mỗi
động tác, cũng như trình độ thể lực của trẻ. Những bài tập khó, có khối lượng vận động
lớn chỉ nên lặp lại 1- 2 lần, còn động tác phát triển chung đối với tay, chân thì nên từ 3
- 4 lần. Chọn động tác và sắp xếp bài tập cho trẻ cần theo một số quy định. Trước hết
động tác phải phù hợp và hấp dẫn đối với trẻ em. Bài tập phải có tác động hoàn thiện kĩ
năng đi, chạy, trèo, ném, thúc đẩy sự hình thành tư thế đúng, gây sự hoạt động tích cực
của các cơ quan hô hấp, tuần hoàn, các nhóm cơ…
2.2. 4: Sử dụng đồ dùng trực quan phong phú và đa dạng:
Trẻ mầm non có tư duy và nhận thức theo lối trực quan cảm tính, vì vậy mọi hoạt
động giảng dạy đối với lứa tuổi này đều cần phải sử dụng những hình mẫu trực tiếp và


hấp dẫn. Giáo viên cần hình thành cho trẻ những thói quen vận động dựa trên cơ sở cảm
giác một cách trực tiếp với động tác. Có hai hình thức giảng dạy trực quan là làm mẫu
trực tiếp cho trẻ quan sát (trực quan trực tiếp) và dùng lời nói để mô tả động tác kèm với
phim, ảnh, mô hình cho trẻ hình dung ra cách tập (trực quan gián tiếp). Khi giảng dạy
giáo dục thể chất cho trẻ mầm non cô cần phải phối hợp vận dụng cả hai loại trực quan
trên, nhất là ở giai đoạn đầu khi mới học động tác vì ở giai đoạn này, nguyên tắc trực
quan là tiền đề để trẻ tập và làm quen với động tác mới.
2.2.5: Xây dựng bài tập vận động đảm bảo tính khoa học và hệ thống , đảm bảo
tính vừa sức và coi trọng đặc điểm cá nhân của trẻ.
Xuất phát từ đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, giới tính, sức khỏe, trình độ, khả năng
tiếp thu của trẻ mầm non, giáo viên cần phải xây dựng bài tập sao cho phù hợp, cân đối
vận động giữa chân và tay, giữa cơ quan vận động và cơ quan nội tạng, giữa các tố chất
nhanh, mạnh, bền, khéo của cơ thể…Việc giảng dạy giáo dục thể chất cần phải có hệ
thống cụ thể và toàn diện như vậy, và cần nâng dần độ khó của các bài tập để cơ thể trẻ
quen dần với vận động, các cơ quan và hệ thống trong cơ thể tăng dần khả năng thích
ứng. Trong khi đưa vào giảng dạy cũng cần lưu ý dạy từ dễ đến khó, từ đơn giản đến
phức tạp, khối lượng vận động từ ít đến nhiều, và phải thường xuyên luyện tập, thường
xuyên theo dõi, cập nhật tình trạng phát triển của trẻ để làm cơ sở xây dựng các hệ thống
tập luyện về sau.
Khi giảng dạy giáo dục thể chất, cần phải hiểu rõ đặc điểm cá nhân của trẻ để từ
đó xây dựng chương trình vận động, nội dung, phương pháp và khối lượng vận động sao
cho phù hợp với khả năng tiếp thu của trẻ. Nếu bài dạy có nội dung quá đơn giản, khối
lượng vận động quá ít sẽ khiến tác dụng rèn luyện cơ thể không cao và cũng khiến cho
người tập không hứng thú. Ngược lại, nếu nội dung và lượng vận động quá cao có thể sẽ
khiến người tập sợ hãi và không tiếp thu được bài tập. Bên cạnh đó, trong một lớp học,
trình độ và sức khỏe của học sinh là không đồng đều, giáo viên ngoài việc quan tâm đến
sức khỏe chung của toàn lớp còn cần phải tìm cách hướng dẫn riêng và giúp đỡ từng trẻ
cá biệt trong lớp. Biện pháp này cần được thực hiện dựa trên sự quan tâm và thấu hiếu
đặc điểm cá nhân của từng trẻ của giáo viên.


2.2.6: Tổ chức cho trẻ tham gia vận động ở mọi lúc, mọi nơi để củng cố và
nâng cao khả năng vận động cho trẻ. Lồng ghép các bài hát vào tiết thể dục và đưa
bài tập Erobic vào bài tập phát triển chung.
Biện pháp này rất cần thiết để đảm bảo và giữ vững kết quả của bài tập trước và
duy trì thói quen vận động đã tiếp thu được, đồng thời củng cố sự bền vững cho những
thói quen này trong cơ thể. Để vận dụng biện pháp này trong giảng dạy giáo dục thể
chất, giáo viên cần cho trẻ tập đi tập lại động tác thật nhiều lần để trẻ hình thành phản xạ
có điều kiện với động tác đó. Nhờ việc củng cố những biểu tượng vận động này, trẻ sẽ
có trong mình những vận động cơ bản rất chắc chắn và có tính ứng dụng cao trong
tương . Sau đó tổ chức cho trẻ tham gia vận động ở mọi lúc, mọi nơi. Cho trẻ vui đùa
chơi thỏa thích nhưng trẻ rất hứng thú tham gia các trò chơi vận động, thể hiện những
bài tập Erobic. Hay khi cho trẻ tham gia hoạt động ngoài trời giáo viên cũng cho trẻ
tham gia vận động dưới hình thức vui chơi, dựa trên những kỹ năng đã học ở trên tiết
học trẻ vừa chơi vừa củng cố lại những kiến thức đã học.
Theo chương trình giáo dục trẻ mầm non cấu trúc một tiết học giáo dục thể chất
bao gồm 3 phần: Phần khởi động, trọng động và hồi tĩnh. Thường thì các giáo viên tổ
chức phần khởi động cho trẻ hát bài: “ một đoàn tàu” đi các kiểu chân sau đó về hàng
tập bài tập phát triển chung là các động tác tay, bụng lườn, chân với nhịp hô của cô,…
nếu tiết thể dục nào tôi cũng cho trẻ tập như vậy thì trẻ sẽ chán, uể oải trong giờ học,
không phát huy tính tích cực vận động ở trẻ. Vì vậy tôi đã mạnh dạn đưa yếu tố âm nhạc
vào trong giờ dạy thể dục. Cụ thể: Với phần khởi động tôi dẫn dắt hoặc kể câu chuyện
phù hợp với chủ đề cho trẻ hát một bài hát phù hợp với chủ đề và đi khởi động kết hợp
các kiểu chân.. sau đó cho trẻ về đội hình hàng dọc điểm số, tách hàng để tập bài tập
phát triển chung. Bài tập phát triển chung tôi lựa chọn là bài tập Erobic có động tác phù
hợp với bài tập vận động cơ bản đầy đủ các động tác tay, bụng lườn, chân ( bật) có nhịp
đầy đủ, có động tác nhấn mạnh cho vận động cơ bản. Và khi tập vận động cơ bản, quá
trình trẻ tập tôi cho trẻ tập cùng với nhạc, nhạc là những bài hát phù hợp với chủ đề, khi
tập cùng bài hát trẻ rất hào hứng thực hiện bài tập của mình. Đến phần hồi tĩnh tôi cho
trẻ vận động nhẹ nhàng như: Tập dưỡng sinh, yoga,... kết hợp với nhạc du dương, nhẹ


nhàng tạo cho trẻ thấy thoải mái và vui vẻ hoàn thành bài tập. Khi đưa biện pháp này
vào dạy trẻ trong tiết học giáo dục thể chất tôi thấy trẻ lớp tôi học tốt hơn, hứng thú hơn
và kiến thức, kỹ năng của trẻ được nâng lên rõ rệt.
2.2.7: Làm tốt công tác phối kết hợp với phụ huynh và cộng đồng.
Đối với tôi sự kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội để giáo dục trẻ đóng một
vai trò hết sức quan trọng, nhất là với trẻ lứa tuổi này, trẻ rất nhanh quên nếu như
không có ai nhắc cho trẻ nhớ, cũng thông qua phụ huynh giáo viên có thể biết được
những tâm sinh lý của trẻ đó và ngược lại, thông qua giáo viên phụ huynh có thể biết
được việc học của con em mình. Vì thế ngay từ đầu năm học, dưới sự chỉ đạo nhà
trường tôi đã tổ chức họp phụ huynh, thông qua nhiệm vụ trọng tâm trong năm học và
đề ra phương hướng để nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ trong nhà trường.
Trong buổi họp phụ huynh tôi đã thông báo những trẻ bị suy dinh dưỡng, thấp còi để
phụ huynh biết. Vấn đề này đã được đưa ra trước cuộc họp, đã được phụ huynh đặc biệt
quan tâm và thảo luận sôi nổi. Tôi trao đổi với phụ huynh về kiến thức, kinh nghiệm để
giúp trẻ phát triển thể lực tốt, sự cần thiết phải nâng cao thể lực cho trẻ như thế nào. Tôi
đề nghị các bậc phụ huynh cần quan tâm tìm hiểu cách rèn luyện ở trường để tìm ra
phương pháp hiệu quả kết hợp cùng nhà trường chăm sóc giáo dục trẻ
Và tôi cũng nhận thức được rằng phụ huynh là một nguồn lực mạnh mẽ hỗ trợ các
loại nguyên vật liệu có sẵn ở địa phương, khi làm đồ dùng đồ chơi tôi kêu gọi phụ huynh
đóng góp những nguyên vật liệu có sẵn giúp đỡ việc học của con em mình được tốt hơn.
Như: Vận động phụ huynh hổ trợ vật liệu : lốp xe, tre, nứa, gỗ… để làm khu vận động
Để việc phối kết hợp giữa phụ huynh và giáo viên được tốt hơn tôi lên kế hoạch cần
phối hợp hàng tháng ở bảng cha mẹ cần biết. Lên bảng tin về chương trình dạy theo chủ
điểm và thay tin hàng tuần để phụ huynh biết và phối hợp với giáo viên rèn luyện thêm
cho trẻ. Giáo viên cần làm tốt công tác tuyên truyền các nội dung về sự phát triển toàn
diện của trẻ, sức khỏe thể chất và tinh thần, vai trò và nội dung của phát triển thể chất,
nhu cầu dinh dưỡng, thói quen vệ sinh, mốc phát triển thể chất, các bài tập cần dạy trẻ
hàng ngày. Trong đó tập trung vào nội dung phát triển vận động cho trẻ như các trò chơi
vận động, một số môn thể thao phù hợp, các trò chơi dân gian. Tại các khu vực có hình


ảnh minh họa, chỉ dẫn cách chơi trò chơi vận động để phụ huynh có thể hướng dẫn và
chơi cùng con.
- Hình thức tuyên truyền:
+ Tổ chức hội thảo về dinh dưỡng tại đây phụ huynh được bác sỹ hướng dẫn cách
chăm sóc trẻ theo khoa học để có thể lực tốt tham gia được các trò chơi vận động. Ngoài
ra bác sỹ còn tư vấn, khuyên cha mẹ nên cho trẻ tham gia một số trò chơi vận động, một
số môn thể thao phù hợp với từng độ tuổi để giúp trẻ tăng chiều cao và phát triển thể
chất.
+ Tại bảng tin: Tuyên truyền các nội dung về dinh dưỡng, vệ sinh, thói quen tốt
cho sức khỏe, mốc phát triển thể chất…
+ Các hộp: Đựng các tờ rơi về chăm sóc, nuôi dưỡng, phát triển vận động.
+ Tài liệu phát tay: Phát tại các giờ đón, trả, tại cuộc họp phụ huynh.
+ Mời tham dự trực tiếp tại các buổi giao lưu thể thao, tham gia các trò chơi trong
ngày hội ngày lễ.
Đối với cộng đồng: Tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và huy
động sự tham gia phối hợp của cộng đồng nhằm tạo sự thống nhất giữa nhà trường, gia
đình và xã hội cùng chăm lo giáo dục phát triển vận động cho trẻ tuổi mầm non.
Cuối cùng, hãy xem đây là một niềm vui thích và tạo ra nhiều niềm vui, đừng tạo cho trẻ
cảm giác giờ hoạt động thể dục là một buổi học tập bài bản và căng thẳng!
* Từ những biện pháp trên tôi đã áp dụng với trẻ và kết quả của lớp tôi như sau:
+ Đối với trẻ: Qua quá trình tổ chức hoạt động phát triển thể chất trong hơn 3 tháng
nhận thấy kết quả tăng lên , cụ thể là:
Số trẻ ( 34)

Số trẻ đạt
Số trẻ

%

27

79,4%

Số trẻ không đạt
Số trẻ
%

Sự tập trung chú ý,
hứng thú của trẻ khi
tham gia vận động.
Trẻ tích cực tự giác

7

20,6%


trong giờ học
Trẻ

khỏe

28

82,4%

6

17,6%

28

82,4%

6

17,6%

mạnh,

nhanh nhẹn, có thể
lực tốt
Trẻ có các kỹ năng kỹ

xảo vận động tốt
26
76,5%
8
23,5%
Ngoài ra việc xây dựng kế hoạch khoa học hợp lý phù hợp với từng giai đoạn phát
triển của trẻ. Từ đó tôi giúp trẻ phát triển đầy đủ và có hệ thống các nhóm cơ, hô hấp
đến các vận động bền khéo léo.
Việc lồng ghép các trò chơi vận động, các vận động cơ bản vào các hoạt động
trong ngày đã thu hút trẻ tham gia hoạt động một cách tích cực và hứng thú
Bằng nhiều hình thức tổ chức giảng dạy khác nhau tôi làm cho giờ học không còn
nhàm chán như trước nữa. Với việc lựa chọn trò chơi vận động bổ trợ cho vận động cơ
bản hợp lý, đảm bảo theo nguyên tắc phát triển và nâng cao dần độ khó của bài tập tôi
thấy trẻ lớp tôi đã tiến bộ hơn rất nhiều. Đảm bảo kỹ năng sự khéo léo bền bỉ nhanh
nhẹn khi trẻ thực hiện các vận động đi, bò, trườn, trèo, ném, bắt ...
+ Đối với giáo viên
- Từ những nghiên cứu tìm tòi và áp dụng vào thực tế giảng dạy của lớp tôi bằng
những giải pháp cụ thể đã đem lại cho tôi rất nhiều thành công.
- Thông qua góc vận động và những đồ dùng, dụng cụ dạy học đã giúp trẻ có thể
phát triển vận động mọi lúc mọi nơi, đặc biệt nó đã giúp tôi truyền thụ kiến thức cho trẻ
dễ dàng.
- Giáo viên nắm chắc phương pháp, hình thức tổ chức, tự tin, linh hoạt, sáng tạo hơn
trong các hoạt động, qua đó giúp trẻ hứng thú hơn trong các hoạt động, giờ học, giờ
chơi.
- Giáo viên đã biết lập kế hoạch thực hiện phù hợp với nhóm lớp của mình dựa trên
mục tiêu chung của nhà trường.


- Sáng tạo hơn trong công tác làm đồ dùng, đồ chơi, biết tận dụng và làm ra những
đồ dùng, đồ chơi bằng những đồ dùng nguyên vật liệu dễ kiếm phù hợp với chủ đề, với
hoạt động phát triển thể chất, đảm bảo khoa học và an toàn cho trẻ.
+ Đối với phụ huynh
- Tầm nhận thức của phụ huynh cũng được nâng lên, phụ huynh đã hiểu rõ về nội
dung và ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng phát triển thể chất cho trẻ nói riêng và các
môn học khác nói chung. Hình thành cho trẻ những kỹ năng, kỹ xảo, thói quen luyện tập
thể dục khi rời trường mầm non.
3. PHẦN KẾT LUẬN
3.1 Ý nghĩa của đề tài:
Thông qua việc áp dụng “ Một số biện pháp nâng cao chất lượng phát triển thể
chất cho trẻ 3 - 4 tuổi” tôi thấy các cháu lớp tôi đã tiến bộ nên rất nhiều, mạnh dạn tự
tin , khỏe mạnh, thích học thể dục, chăm chỉ luyện tập, sức đề kháng của trẻ tốt hơn, có
thể lực khỏe mạnh vì vậy trẻ ít ốm hơn, đi học đều hơn, đa số trẻ đều có kiến thức và kỹ
năng tập các bài tập vận động. Những trẻ lười vận động đến bây giờ đã chăm chỉ luyện
tập hơn, có lúc các trẻ tự ra góc vận động lấy đồ dùng ra và tự tập với nhau, ngay cả khi
giờ trả trẻ, có nhiều trẻ được bố mẹ đón ra ngoài, cho chơi đồ chơi ngoài trời nhưng có
mấy trẻ tạo thành một nhóm tự ra góc vận động lấy đồ dùng thể dục ra và luyện tập lẫn
nhau. Trẻ thường xuyên chơi đùa và vận động, và đặc biệt là trẻ thích đi học hơn. Và
điều mà bản thân tôi và cha mẹ trẻ nhận biết được rõ nhất ở trẻ là: Hệ cơ xương của trẻ
vững chắc hơn, trong lớp không có trẻ có nguy cơ béo phì, và là tiền đề nâng cao chất
lượng cuộc sống và sức khỏe ở tuổi trưởng thành với thói quen thể dục thể thao đã có
sẵn...
Bên cạnh những lợi ích về sức khỏe, các trẻ có thói quen vận động thường sẽ ngủ
ngon hơn và ngủ sâu hơn. Sau một thời gian quen với việc tập luyện, trẻ sẽ dễ dàng
đứng vững trước những thay đổi trong cuộc sống và không bị mệt mỏi khi vượt qua
những khó khăn thử thách của cuộc đời.
Nâng cao chất lượng phát triển thể chất cho trẻ đòi hỏi ở giáo viên và phụ huynh
cần phải kiên trì, luôn là tấm gương sáng cho trẻ noi theo, trẻ sẽ thể hiện được sự dẻo


dai, sức mạnh của các cơ và sự linh hoạt của mình qua các vận động. Không chỉ có chế
độ dinh dưỡng mà những hoạt động thể chất cũng đóng góp một phần không nhỏ trong
sự phát triển toàn diện của bé. Việc rèn luyện sẽ giúp trẻ có thể trạng tốt và khỏe mạnh
hơn vì những hoạt động này giúp bé cảm thấy thoải mái tinh thần và ăn ngon miệng hơn
rất nhiều. Ngoài ra, vận động giúp bé tăng cường sức khỏe. Đi bộ, chạy bộ, nhảy cao,
ném bóng và các hoạt động chơi đùa giúp con bạn củng cố xương và cơ chắc khỏe, giúp
cho tim phổi, mạch máu khỏe mạnh, đồng thời cải thiện sự cân bằng phối hợp, dáng đi
và tính linh hoạt của trẻ.
3. 2. Kiến nghị đề xuất
* Đối với phòng giáo dục:
- Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên đề thể dục cho giáo viên…
- Trang cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho trẻ học tốt bộ môn này.
* Đối với địa phương:
- Cần quan tâm hơn nữa việc xây dựng cơ sở vật chất như xây thêm phòng học
cho các cháu, có phòng chức năng cho trẻ hoạt động.
- Tăng trưởng thêm về cơ sở vật chất cho nhà trường đảm bảo cho trẻ hoạt động.
- Phối hợp với nhà trường và gia đình để làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục.
* Đối với nhà trường:
- Bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị tạo điều kiện tốt nhất để giáo viên cho trẻ
hoạt động.
- Mua sắm thêm các nguồn tài liệu, sách báo, tạp chí để giáo viên có thể tham
khảo, học tập, trau dồi thêm kiến thức và áp dụng.
- Tăng cường tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn hay dự giờ góp ý để giáo
viên đúc rút kinh nghiệm.
* Đối với phụ huynh:
- Cần quan tâm hơn nữa việc bồi dưỡng về lĩnh vực phát triển thể chất cho con em
mình.
- Cần quan tâm hơn công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc
chăm sóc giáo dục trẻ.


- Đưa đón con em đi học đúng giờ và chuyên cần để đảm bảo trẻ được tiếp thu
kiến thức một cách có hệ thống, liên tục
- Phụ huynh cần tạo điều kiện giúp đỡ cho giáo viên trong việc sưu tầm các
nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương để phục vụ cho việc làm đồ dùng đồ chơi phục vụ
cho việc dạy và học của cô và trẻ.
Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ của bản thân tôi về một số biện pháp và hình
thức tổ chức nhằm nâng cao chất lượng phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo 3- 4 tuổi.
Bên cạnh những kết quả thu được là trẻ mạnh dạn tự tin, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, phát
triển tốt về thể lực vẫn không tránh khỏi những hạn chế. Rất mong Ban giám hiệu nhà
trường và hội đồng chuyên môn bậc học mầm non, cùng các chị em đồng nghiệp đóng
góp ý kiến để tôi có thêm nhiều kinh nghiệm tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất
cho trẻ tốt hơn nữa.
Xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NHÀ TRƯỜNG
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
................................................................................................................


XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC PHÒNG GIÁO DỤC
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
........................................................................................................ ....................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×