Tải bản đầy đủ

QUY TRÌNH XỬ LÝ SAU KHI HOÀN THÀNH TỔ CHỨC SỰ KIỆN TIỆC HỘI NGHỊ TẠI NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN DUY TÂN 1

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ


KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
MÔN: HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN 1

QUY TRÌNH XỬ LÝ SAU KHI HOÀN THÀNH DỊCH VỤ
TỔ CHỨC SỰ KIỆN - TIỆC - HỘI NGHỊ
TẠI NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN DUY TÂN 1
Giảng viên hướng dẫn: TÔN THẤT LÊ HOÀNG THIỆN.
NHÓM 1

Danh sách thành viên:
1.
2.
3.
4.
5.
6.


Nguyễn Thị Thu Thảo
Trương Thị Thúy Vân
Nguyễn Thị Thùy Linh
Dương Thị Thùy Dung
Đặng Lưu Bảo Ngọc
Lê Thị Hồng Trang

100%
100%
100%
100%
100%
100%
Huế, 04/2018


MỤC LỤC:
I.
1.
2.
3.
4.
II.
1.
2.
3.
4.

5.

III.
1.

TỔNG QUAN.........................................................................................1
Thông tin về doanh nghiệp......................................................................1
Sơ lược về dịch vụ tổ chức sự kiện - tiệc - hội nghị của Nhà hàng
Khách sạn Duy Tân 1...............................................................................2
Cơ cấu tổ chức..........................................................................................4
Chế độ kế toán..........................................................................................4
QUY TRÌNH XỬ LÝ SAU KHI HOÀN THÀNH DỊCH VỤ TỔ CHỨC


SỰ KIỆN - TIỆC - HỘI NGHỊ.............................................................4
Mô tả quy trình.........................................................................................4
Sơ đồ dòng dữ liệu....................................................................................5
Bảng mô tả hoạt động..............................................................................5
Lưu đồ chứng từ.......................................................................................6
4.1 Quầy nhà hàng..................................................................................6
4.2 Kế toán đơn vị...................................................................................7
4.3 Thủ quỹ..............................................................................................8
Hình ảnh một số chứng từ.....................................................................10
5.1 Hợp đồng.........................................................................................10
5.2 Phiếu thanh toán (Kiêm thực đơn)................................................11
5.3 Thanh lý hợp đồng..........................................................................12
5.4 Hóa đơn GTGT...............................................................................13
5.5 Phiếu thu..........................................................................................14
NHẬN XÉT..........................................................................................14
Ưu điểm...................................................................................................14

Nhược điểm, rủi ro, giải pháp

15


I.

TỔNG QUAN :

1. Thông tin về doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp:

KHÁCH SẠN DUY TÂN HUẾ

Loại hình doanh nghiệp: Khách sạn
Mã số thuế:

3300100642

Lĩnh vực hoạt động:

Du lịch – Thể thao – Ăn uống

Địa chỉ:

12 Hùng Vương, Thành phố Huế, Việt Nam

Điện thoại:

0234.3825001

Fax:

0234.3826477

Email:

duytanhuehotel@vnn.vn

Website:

www.duytanhotel.com.vn

Số tài khoản:

0161000000712 tại Ngân hàng Ngoại thương
CNHuế
5011100064006 tại Ngân hàng Quân đội CN Huế
Ngoài ra còn có số tài khoản tại NH Công Thương
và Ngân hàng Đầu tư và phát triển CN Huế
3


2. Sơ lược về dịch vụ tổ chứcsự kiện - tiệc - hội nghị của Nhà hàng Khách sạn
Duy Tân 1:
Không gian tổ chức Hội nghị - sự kiện: 1 phòng hội nghị lớn với sức chứa
250 người và 3 phòng họp khác với sức chứa từ 80 đến 120 người.

Hội trường khu A.

Hội trường tầng 10.

4


Không gian tổ chức Tiệc cưới bao gồm:

Phòng tiệc Khu A: Có sức chứa 300 chỗ

Phòng tiệc Khu B: Có sức chứa 500 chỗ
Chúng tôi tâm niệm mỗi lễ cưới sẽ là một kiệt tác nghệ thuật khi người tổ
chức biết hóa thân vào vị trí của chủ nhân buổi tiệc. Sự tri âm của chúng tôi sẽ
biến mỗi tiệc cưới của bạn thành mỗi ngày trọng đại của Nhà Hàng Duy Tân.
Sứ mệnh của Nhà Hàng Duy Tân là tạo dấu ấn khác biệt cho tiệc cưới của
bạn, là phá cách trong không gian, là chuyên nghiệp trong phục vụ, là đỉnh cao
của tiện nghi và trang hoàng. Lựa chọn của bạn hôm nay sẽ là ngưỡng mộ của
mọi người ngày mai.
Slogan: Your Wedding Day, Our Special Day ( Ngày cưới của bạn, ngày
trọng đại của chúng tôi.)
Ngoài ra, còn đi kèm với nhiều quyền lợi và ưu đãi đặc biệt khác.
5


3. Cơ cấu tổ chức :
GIÁM ĐỐC

PHÒNG
TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

LỄ TÂN

BUỒNG PHÒNG

PHÒNG
KẾ HOẠCH KINH DOANH

NHÀ HÀNG

BẢO VỆ

PHÒNG
TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

BẢO TRÌ

LỮ HÀNH

Cơ cấu tổ chức quản lý của Khách sạn Duy Tân
4. Chế độ kế toán :Phần mềm kế toán: Cyber Soft.
Phương pháp khấu hao: Đường thẳng.
Hình thức thu hồi: tiền mặt và chuyển khoản.
Chế độ kế toán: Theo Quyết định 15/2014/TT-BTC về chế độ kế toán
Doanh nghiệp.
Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên.
Phương pháp tính giá xuất kho: Bình quân gia quyền cả kỳ (cuối tháng
cập nhật).

II. QUY TRÌNH XỬ LÝ SAU KHI HOÀN THÀNH DỊCH VỤ TỔ CHỨC
SỰ KIỆN - TIỆC - HỘI NGHỊ:
1. Mô tả quy trình:
Sau khi thực hiện hợp đồng, căn cứ vào Hợp đồng đặt tiệc và thực tế phát
sinh mà khách hàng đã chấp nhận do Trường nhà hàng chuyển sang thì Quầy nhà
hàng lập Phiếu thanh toán (2 liên), 1 liên kẹp vào Hợp đồng đặt tiệc, 1 liên lưu tại
đây theo ngày.
Dựa trên Phiếu thanh toán và Hợp đồng đặt tiệc , Quầy nhà hàng lập Thanh
lý hợp đồng (2 liên). Sau đó, gửi Thanh lý hợp đồng. Hợp đồng đặt tiệc và Phiếu
thanh toán đến Giám đốc đối chiếu và ký duyệt. Tiếp theo. gửi khách hàng Phiếu
Thanh toán và Thanh lý hợp đồng đã ký duyệt.
6


Dựa trên Hợp đồng đặt tiệc và Thanh lý hợp đồng còn lại, tiến hành xuất hóa
đơn GTGT (3 liên) và lập Báo cáo bán hàng. Một liên hóa đơn GTGT giao khách
hàng.
Kết thúc ngày làm việc, Báo cáo bán hàng và 2 liên còn lại của Hóa đơn
GTGT chuyển cho Kế toán đơn vị cập nhật vào Phần mềm thanh toán. Thanh lý
Hợp đồng chuyển cho Thủ quỹ thu tiền và lập phiếu thu 2 liên. Một liên lưu gốc
và một liên chuyển cho Quầy nhà hàng lưu theo ngày cùng Thanh lý hợp đồng.
2. Sơ đồ dòng dữ liệu :
2.1. Sơ đồ dòng dữ liệu tổng quát:

2.2. Sơ đồ dòng dữ liệu chi tiết:

7


3. Bảng mô tả hoạt động:
Đối tượng
Trưởng nhà hàng
Quầy nhà hàng

Kế toán đơn vị
Khách hàng
Thủ quỹ

Hoạt động
- Chuyển Hợp đồng đã ký và đóng dấu
-Lập Phiếu thanh toán (2 liên), kẹp vào hợp đồng
-Lập Thanh lí hợp đồng (2 liên), gửi cùng hợp đồng và phiếu
thanh toán lên giám đốc
-Gửi khách hàng Thanh lí hợp đồng và Phiếu thanh toán đã
duyệt, lưu 1 liên Phiếu thanh toán
-Xuất hóa đơn GTGT 3 liên và lập báo cáo bán hàng
-Nhận 2 liên hóa đơn GTGT và Báo cáo bán hàng cập nhật
vào phần mềm thanh toán
- Nhận bảng TLHĐ đã ký liên 1 và Phiếu TT đã ký liên 2
- Nhận hóa đơn GTGT liên 2
-Thu tiền, lập Phiếu thu 2 liên, 1 liên lưu, 1 liên gửi quầy nhà
hàng

8


4. Lưu đồ chứng từ :
4.1. Quầy nhà hàng:

9


4.2.

Kế toán đơn vị:

10


4.3. Thủ quỹ:

11


12


5. Hình ảnh một số chứng từ :
5.1. Hợp đồng :

13


5.2. Phiếu thanh toán: (kiêm thực đơn)

14


5.3.

Thanh lý hợp đồng :

15


5.4. Hóa đơn GTGT:
16


5.5. Phiếu thu:

17


II.

NHẬN XÉT
1. Ưu điểm
 Các hóa đơn, chứng từ liên quan được lập và cung cấp đầy đủ cho
các bộ phận liên quan.
 Có sự đối chiếu kiểm tra chứng từ giữa các bộ phận đảm bảo giảm sai
sót trong quá trình lập chứng từ mới.
 Việc sử dụng phần mềm SyberSoft giúp cho việc quản lý và xử lý dữ
liệu nhanh chóng phù hợp.
 Chứng từ được lưu trữ cả trên phần mềm và cả trên giấy tờ giúp cho
việc đối chiếu khi cần thiết.
 Hợp đồng bao gồm các dịch vụ kèm theo giúp khách hàng hài lòng
hơn trong việc lựa chọn dịch vụ.
2.

Nhược điểm, rủi ro, giải pháp
18


Nhược điểm

Rủi ro

Giải pháp

Doanh nghiệp sử dụng
phương pháp hạch toán
hàng tồn kho là kê khai
thương xuyên và phương
pháp tính giá xuất kho là
Bình quân gia quyền

Thông tin kế toán không
liên tục, khối lượng công
việc dồn vào cuối kỳ, giá
xuất kho không phản ánh
được biến động giá đầu
vào.

Có thể lựa chọn phương
pháp tính giá xuất kho là
FIFO hoặc bình quân gia
quyền liên hoàn.

Quầy Nhà Hàng đảm nhiệm Dễ dẫn đến gian lận
trong suốt quá trình thực
hiện và kết thúc hợp đồng

Trưởng nhà hàng kiểm tra
trực tiếp và giám sát các
khâu liên quan

Có quá nhiều chứng từ và Dễ dẫn đến hư hỏng, thất Cần phải cẩn thận và giữ
được luận chuyển đến các lạc ngoài ý muốn
gìn trong việc luân
bộ phận khác nhau
chuyển
Việc cập nhập lên hệ thống Dễ dẫn đến nhầm lẫn, sai
máy tính
sót trong quá trình cập
nhập hay do lỗi máy tính
phần mềm

Bộ phận cập nhập cần
chú ý tránh sai sót đồng
thời thường xuyên kiểm
tra tình trạng vận hành
của hệ thống máy tính,
phần mềm, sửa chữa hư
hỏng kịp thời.

۩۩۩۩۩۩۩۩

19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×