Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập Khoa kinh doanh quốc tế tại công ty cổ phần máy và thiết bị thủy lưc Thành Công

MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG................................................................................................ii
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ
THỦY LỰC THÀNH CÔNG.................................................................................1
1.1 Giới thiệu về công ty cổ phần máy và thiết bị thủy lưc Thành Công...................1
1.2. Quá trình hình thành và phát triển......................................................................2
1.3. Lĩnh vực kinh doanh ..........................................................................................2
1.4. Cơ cấu tổ chức ...................................................................................................2
1.5. Nhân lực của công ty..........................................................................................4
1.6 Cơ sở vật chất kĩ thuật .......................................................................................5
1.7 Năng lực tài chính ..............................................................................................6
CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
MÁY VÀ THIẾT BỊ THỦY LỰC THÀNH CÔNG .............................................7
2.1 Khái quát hoạt động kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2013-2016.................7
2.2. Hoạt động kinh doanh quốc tế của công ty .......................................................8
2.3.Quy mô mặt hàng nhập khẩu :.............................................................................8
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI VÀ ĐỀ XUẤT VẤN ĐỀ NGHIÊN
CỨU........................................................................................................................ 13
3.1. Nhận xét sơ bộ về hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty........................13
3.1.1. Thành công....................................................................................................13
3.1.2. Tồn tại ...........................................................................................................13

3.1.3. Nguyên nhân của những vấn đề còn tồn tại...................................................14
3.2. Đề xuất 2 vấn đề cần nghiên cứu để làm khóa luận tốt nghiệp.........................14
TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................1


DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1 Cơ cấu lao động tại công ty cổ phần máy và thiết bị thủy lực Thành Công.
................................................................................................................................... 5
Bảng 1.2 Năng lực tài chính công ty cổ phần máy và thiết bi thủy lực Thành Công
qua các năm 2015 đến 2017.......................................................................................6
Bảng 2.1: Kết quả kinh doanh của công ty cổ phần máy và thiết bị thủy lực Thành
Công 2013-2016........................................................................................................7
Bảng 2.2 Kim nghạch nhập khẩu sản phẩm thủy lực từ năm 2013-2017 của công ty
cổ phần máy và thiết bị thủy lực Thành Công .( đơn vị tỉ VND)...............................8


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ
THỦY LỰC THÀNH CÔNG
1.1 Giới thiệu về công ty cổ phần máy và thiết bị thủy lưc Thành Công
Công ty CP Máy và TB Thủy Lực Thành Công có nhiều năm kinh nghiệm hoạt
động trong lĩnh vực kinh doanh, cung ứng các thiết bị thủy lực, khí nén như: bơm, van,
motor, xilanh, bộ lọc, đầu nối, đường ống..... - Tư vấn cải tạo, bảo dưỡng, sửa chữa các
thiết bị, hệ thống thủy lực và khí nén cho cả nhà máy công nghiệp. - Phục hồi, sửa
chữa, chế tạo mới các loại xilanh thủy lực theo yêu cầu kích thước lắp đặt. - Phân phối
độc quyền sản phẩm tinh bột sắn mang thương hiệu Sepon- Quảng Trị. Hiện tại Công
ty đang cung cấp các thiết bị thủy lực, khí nén của các hãng nổi tiếng trên thế giới như:
Ashun, OMFB, Vivoil, JND, Winner, GRH, Vicker, Bosch Rexroth
Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ THỦY LỰC
THÀNH CÔNG
Tên viết tắt : TC HYDRAULIC,JSC
Địa chỉ :Số 12 liền kề 6c phố Nguyễn Văn Lộc Khu đô thi Mỗ Lao Hà Đông
Thành Phố Hà Nội
Xưởng sản xuất:
- 930/9 quốc lộ 1A Bình Trị Đông , Quận Bình Tân , HCM
-Số 977 QL 5 - Thị Trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - TP.Hà Nội
Điện thoại :(024)37737409,36451985
Website:

http://www.tc-hydraulic.com
http://thuylucthanhcong.com/Thành công là nhà sản xuất:
- Chế tạo , lắp ráp bộ nguồn thủy lực theo yêu cầu của khách hàng
- Chế tạo xilanh thủy lực đến 250mm, hành trình đến 4000mm
- Chế tạo máy ép thủy lực- Khí nén
- Chế tạo và lắp ráp hệ thống thủy lực - khí nén
Trong suất 10 năm hoạt động công ty đã tạo lập được thương hiệu và uy tín rất
lớn trên thị trường thiết bị và chế tạo thủy lực không chỉ ở khu vực phía bắc mà còn
đang dần mở rộng thâm nhập vào thị trường trung và nam bộ .
1


1.2. Quá trình hình thành và phát triển
Công ty cổ phần máy và thiết bị thủy lực Thành Công được thành lập vào
ngày 30 tháng 6 năm 2008
Sau 10 năm thành lập và hoạt động công ty đã và đang chiếm lĩnh được lòng
tin và thị phần của khách hàng trong lĩnh vực thiết bị và máy thủy lực không chỉ ở
khu vực thi trường phía bắc mà công ty đã mở rộng thêm chi nhánh ở thị trường
phía nam và sắp tới là thị trường miền trung .
1.3. Lĩnh vực kinh doanh .
Thành Công là nhà phân phối chính thức sản phẩm của các nhà sản xuất thiết
bị công nghiệp có tiếng trên thế giới:
+ Thiết bị thuỷ lực : BOSCH - REXROTH: GERMANY
+ Thiết bị thuỷ lực - khí nén: YUKEN - KONAN - KOGANEI: JAPAN
+ Động cơ liền hộp giảm tốc: ROSSI - ITALY
+ Thiết bị thuỷ lực : ATOS - BREVINI - HYDROMASTER - OLEO : ITALY
+ Thiết bị thuỷ lực: PARKER - VICKER - ROSS : USA
Chuyên thiết kế, chế tạo : Xilanh thuỷ lực, Bộ nguồn, Máy ép thuỷ lực và hệ
thống thuỷ lực - khí nén công nghiệp
+ Khảo sát thực tế yêu cầu của Quí khách hàng
+ Tư vấn lựa chọn thiết bị phù hợp điều kiện kỹ thuật
+ Hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt, sử dụng bảo dưỡng thiết bị
1.4. Cơ cấu tổ chức .

Giám đốc

Phòng kỹ thuật

Phòng kế toán

Phòng XNK

2

Phòng kho


Bộ máy cơ cấu tổ chức của thủy lực Thành Công được tổ chức khá đơn giản
gọn nhẹ . Trong đó mỗi phòng ban đều được phân chia trách nhiệm chức năng một
cách cụ thể rõ ràng góp phần làm tăng hiệu quả kinh doanh và đồng thời tạo nên sự
phối hợp chặt chẽ thống nhất giữa các phòng ban và các bộ phận trong công ty .
Giám đốc : Là người chỉ huy cao nhất trong doanh nghiệp, có nhiệm vụ quản
lý toàn diện, điều hành hoạt động của công ty theo đúng mục tiêu, chiến lược phát
triển của công ty đã đề ra, thay mặt công ty chịu trách nhiệm trước nhà nước về toàn
bộ hoạt động của mình. Giám đốc có nhiệm vụ quản lý cơ cấu tổ chức bộ máy giúp
việc và quy chế quản lý nội bộ, quyết định các biện pháp tuyên truyền, quảng cáo,
tiếp thị, khen thưởng đối với người lao động. Ký kết các hợp đồng kinh tế, đại diện
cho công ty khởi kiện liên quan đến quyền lợi của công ty.
Phòng kĩ thuật :
- Là nơi đảm nhận trách nhiệm của tất cả các sản phẩm do phân xưởng chế tạo ra .
- Đảm bảo kĩ thuật đầu vào cũng như kĩ thuật đầu ra cho thiết bị máy.
- Đảm bảo chất lượng tốt nhất đến cho khách hang.
- Là nơi các kĩ sự khảo sát thực địa , lên phương án thiết kế chế tạo máy móc
cho các công trình cụ thể.
- Hỗ trợ tư vấn lựa chọn hướng dẫn lắp đặt , sử dụng bảo dưỡng thiết bị .
Phòng kế toán :
- Có nhiệm vụ quản lý, tổ chức tài chính; hạch toán kinh tế, đánh giá kết quả
hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo kế hoạch, thực hiện tốt kế toán tài
chính cho công ty đảm bảo không bị ách tắc trong sản xuất kinh doanh; theo dõi và
thanh toán các hợp đồng kinh tế để chỉ đạo về công nợ và thu hồi công nợ, không để
khách hàng nợ dây dưa khó đòi; quyết toán với cơ quan cấp trên và các cơ quan hữu
quan của Nhà nước.
Có chức năng - nhiệm vụ tổ chức và thực hiện mọi hoạt động có liên quan đến
tài chính của công ty như:
- Quản lý và sử dụng vốn, tiền hàng, theo dõi và đôn đốc tình hình công nợ
của khách hang.
- Tổ chức công tác kế toán và xây dựng sổ sách chứng từ kế toán.
- Lập các báo cáo tài chính theo quy định.

3


- Thực hiện các nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước.
- Lập kế hoạch tài chính và tham mưu cho ban giám đốc về công tác kế toán –
tài chính của công ty.
- Tập hợp xử lý số liệu thống kê phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh theo
từng thời kỳ, hạch toán thống kê theo quy định hiện hành.
Phòng xuất nhập khẩu:
- phụ trách việc đặt hàng các linh phụ kiện từ nước ngoài về Việt Nam , đảm
bảo cho hàng hóa về nước đúng lộ trình.
- thương lượng đàm phán về các điều khoản giao nhận với đối tác nước
ngoài , đảm bảo giá tốt nhất và hàng về nước đúng thời hạn nhất .
- thường xuyên theo dõi đường đi của hàng hóa , đảm bảo hàng hóa về cảng
đúng thời gian , làm các thủ tục chứng từ nhập khẩu tại cảng , thuê mượn các
phương tiện để vận chuyển hàng hóa về kho an toàn .
Phòng kho:
Là bộ phận bảo quản , kiểm kê số lượng hàng hóa còn tồn dư trong kho , bảo
quản hàng hóa tránh sự hư hỏng của thời gian , đảm bảo chất lượng tốt nhất đến tay
của người mua .
1.5. Nhân lực của công ty
Lực lượng lao động của công ty bao gồm lao động trực tiếp và gián tiếp với 40
người bao gồm kĩ sư , kĩ thuật viên , công nhân được tuyển chọn từ lao động phổ
thông , qua các trường đại học các trường cao đẳng và trung cấp nghề , am hiểu các
kiến thức về xuất nhập khẩu , về kĩ thuật cơ khí và kĩ thuật thiết bị thủy lực .
Đội ngũ lãnh đạo và kĩ sư được tuyển chon từ những trường đại học , các
trường kĩ thuật đầu nghành có kinh nghiệm nhiều năm , đảm bảo vận hành chính
xác máy móc cũng như đảm bảo kĩ thuật của thiết bị bán ra.

4


Bảng 1.1 Cơ cấu lao động tại công ty cổ phần máy
và thiết bị thủy lực Thành Công.

Tiêu chí

Số lượng

Tỉ lệ %

Phân theo trình độ

40

100%

Đại học

29

72,5%

Cao đẳng , trung cấp

2

5%

Lao động phổ thông

9

22,5%

Lao động nam

28

70%

Lao động nữ

12

30%

( Nguồn công ty cổ phần máy và thiết bị thủy lực Thành Công )
1.6 Cơ sở vật chất kĩ thuật .
Công ty gồm có hai phân xưởng sản xuất và một văn phòng đại diện :
Phân xưởng 1: ở Số 977 QL 5 - Thị Trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - TP.Hà Nội
Phân xưởng 2: 930/9 quốc lộ 1A Bình Trị Đông , Quận Bình Tân , HCM
Văn phòng đại diện ở :số 12 liền kề 6c phố Nguyễn Văn Lộc Khu đô thi Mỗ
Lao Hà Đông Thành Phố Hà Nội
- Hai phân xưởng của công ty là nơi lưu trữ hàng hóa thiết bị máy móc của công
ty cũng như là nơi để các công nhân và kĩ sư , thiết kế và chế tạo các loại máy , xilanh
thủy lực , máy nén vv để đáp ứng các nhu cầu của khách hàng , cũng như là nơi tư vấn
lắp đặt , thiết kế các loại máy móc , bảo dưỡng các thiết bị , bảo hành để mang đến cho
khách hàng những thiết bị tốt nhất và đảm bảo hài lòng nhất từ khách hàng .
- Văn phòng đại diện , là nơi ban giám đốc và các phòng ban hành chính làm
việc , cũng như là nơi tiếp đón và tiếp nhận các đơn hàng từ khắp cả nước cũng như
điều hành hoạt động của hai phân xưởng , văn phòng cũng là nơi trưng bày các thiết
bị mẫu , các sản phẩm chủ yếu của công ty để khách hàng khi ghé thăm có thể giới
thiệu và để khách hàng tham quan sản phẩm của công ty .

5


1.7 Năng lực tài chính .
Bảng 1.2 Năng lực tài chính công ty cổ phần máy và thiết bi thủy lực Thành
Công qua các năm 2015 đến 2017.
( đơn vị tỉ VND)

ST
T

Các chỉ tiêu

2015

2016

2017

1

Tổng TS

1,2048

2,3067

3,489

2

Vốn chủ sở hữu

1,705

1,2729

2,0419

3

Tổng nợ

2,414

2,379

5,056

(Nguồn báo cáo tài chính của phòng kế toán năm 2015,2016,2017)
Nhìn vào báo cáo tài chính của công ty ta có thể nhận thấy những điểm sau :
- Về chỉ tiêu tổng tài sản : tổng tài sản của các năm đều tăng lên đáng kể năm
2015 tổng tài sản của công ty là 1,2048 tỉ vnd nhưng sang năm 2017 tổng tài sản
của công ty đã tăng lên 3,489 tỉ vnd , một sự tăng trưởng thấy rõ qua các năm với
khối tài sản lớn và ổn định công ty luôn đảm bảo hoạt động kinh doanh và uy tín
với đối tác .
- Về chỉ tiêu vốn chủ sở hữu :không giống như sự tăng trưởng của tổng tài
sản , vốn chủ sở hữu có sự thay đổi theo các năm như năm 2015 vốn chủ sở hữu đạt
ở mức 1,705 tỉ VND nhưng sang năm 2016 vốn chủ sở hữu đã giảm xuống chỉ còn
1,2729 tỉ VND , nhưng sang đến năm 2017 con số này đã tăng lên một cách đáng kể
2,0419 điều này cho thấy sự tăng trưởng của vốn chủ sở hữu .
- Về chỉ tiêu tổng nợ : tổng nợ của công ty có sự biến động rõ ràng qua các
năm năm 2015 là 2,414 tỉ VND nhưng sang năm 2017 tổng nợ đã lên con số 2,056
tỉ VND, sự biến động của tổng nợ biến động theo tình hình kinh doanh của công ty
theo từng năm cũng như biến động theo từng thời kì phát triển của đất nước , tổng
nợ tăng lên quy mô của doanh nghiệp cũng lớn dần lên .

6


CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
MÁY VÀ THIẾT BỊ THỦY LỰC THÀNH CÔNG .
2.1 Khái quát hoạt động kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2013-2016.
Với việc đề ra những mục tiêu , những định hướng tốt cho quá trình phát triển
của công ty cũng như có sự đầu tư hiệu quả nâng cao cơ sở vật chất , nâng cao
nghiệp vụ chất lượng của yếu con người. Trong vòng 10 năm qua nỗ lực của ban
giám đốc cùng toàn thể công nhân viên của công ty cổ phần máy và thiết bị thủy lực
thành công đã đạt được những thành công đáng kể trong lĩnh vực kinh doanh của
mình dù tình hình kinh tế có nhiều biến động và rủi ro nhưng công ty vẫn tiếp tục
đứng vững và tiếp tục phát triển . Điều đó được phản ánh cụ thể qua kết quả hoạt
động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây (2013-2016)
Bảng 2.1: Kết quả kinh doanh của công ty cổ phần máy
và thiết bị thủy lực Thành Công 2013-2016
(Đơn vị tỉ VND)
Năm

Doanh thu

Lợi nhuận

2013

3,049832

0,625

2014

8,316167

1,7539

2015

25,6846

5,8963

2016

43,8615

10,1893

(Nguồn báo cái tài chính phòng kế toán năm 2013-2016 công ty cổ phần máy
và thiết bị thủy lực Thành Công )
Qua bảng số liệu trên ta có thể nhận thấy :
- Về doanh thu : ta thấy doanh thu của công ty có sự biến động cực kì mạnh cụ
thể là tăng dần theo các năm , điều này thể hiện hoạt động kinh doanh của công ty
ngày càng được mở rộng , làm ăn kinh doanh ngày càng hiệu quả , và công ty càng
ngày càng lớn mạnh , năm 2013 doanh thu của công ty mới chỉ dừng lại ở con số
3,049832 tỉ vnd nhưng đến năm 2016 con số đã là 43,8615 một con số cực kì ấn
tượng đi ngược lại với sự biến động kinh tế của đất nước ta trong những năm gần
đây , nhưng điều này hoàn toàn dễ hiểu , vì sản phầm chủ đạo của công ty là máy và
thiết bị thủy lực , trong những năm gần đây đất nước ta đang thúc đẩy mạnh công
7


cuộc xây dựng và khai thác khoáng sản , vậy nên doanh thu của công ty cũng tăng
trưởng cùng với chính sách của nhà nước .
- Về lợi nhuận của công ty : hiệu quả hoạt động của công ty thể hiện qua lợi
nhuận đạt được , lợi nhuận của công ty cũng tỉ lệ thuận với doanh thu của công ty ,
năm 2013 lợi nhuận của công ty mới chỉ đạt 0,625 tỉ vnd nhưng chỉ sau 3 năm lợi
nhuận của công ty vào năm 2016 đã đạt được 10,1893 tỉ vnd , một sự tăng trưởng
thần kì và cực kì đáng kể , nó hoàn toàn tỉ lệ thuận với doanh thu , điều này càng
cho ta thấy hoạt động của công ty là vô cùng hiệu quả , thêm nữa quy mô cũng như
thị trường của công ty ngày càng được mở rộng .
2.2. Hoạt động kinh doanh quốc tế của công ty .
Hoạt động chủ yếu của công ty cổ phần máy và thiết bị thủy lực thành công là
nhập khẩu các thiết bị linh phụ kiện từ các nước như Đài Loan , Tung Quốc , Hàn
Quốc , Châu Âu về Việt Nam để chế tạo xilanh , chế tạo các thiết bị thủy lực , cũng
như là phân phối các thiết bị cho các phân xưởng chế tạo máy , các cửa hàng bán lẻ
thiết bị , cũng như các cá nhân sửa chữa và lắp đặt các thiết bị thủy lực .
2.3.Quy mô mặt hàng nhập khẩu :
a: Quy mô hàng nhập khẩu .
Từ khi thành lập các hoạt động chủ yếu của công ty là nhập khẩu các thiết bị
ống cần , bơm van , thiết bị thủy lực từ nước ngoài về để chế tạo và bán ở Việt Nam
để minh chứng cho điều này là bảng số liệu về hoạt động nhập khẩu của công ty cổ
phần máy và thiết bị thủy lực Thành Công :
Bảng 2.2 Kim nghạch nhập khẩu sản phẩm thủy lực từ năm 2013-2017 của
công ty cổ phần máy và thiết bị thủy lực Thành Công .( đơn vị tỉ VND)
Năm

Bơm van

Ống cần

2013

2,5

1,1158

2014

3,9

1,1159

2015

8,0

11,197

2016

15,5

15,9

2017

23,8

19,3

( Nguồn phòng kế toán công ty cổ phần máy và thiết bị thủy lực Thành Công )

8


Nhìn vào bảng trên ta thấy sản lượng nhập khẩu của công ty tăng dần qua các
năm , tỉ lệ thuận với đấy là sự phát triển về quy mô sản xuất cũng như mở rộng thị
trường phân phối thiết bị thủy lực . hai nhóm mặt hàng chính của công ty là bơm
van thủy lực và ống cần thủy lực , đều có sự tăng trưởng mạnh mẽ qua các năm ,
những năm đầu hoạt động phạm vi và quy mô còn nhỏ hẹp nên kim nghạch nhập
khẩu về còn rất thấp cụ thể như vào năm 2013 ống cần đạt 1,1158 tỉ , bơm van đạt
2,5 tỉ nhưng sang các năm con số càng ngày càng tăng trưởng một cách đáng kể ,
cụ thể năm vừa qua công ty nhập khẩu sản phẩm bơm van đã đạt 23,8 tỉ và ống cần
là 19,3 tỉ vnd
b. Đối tác nhập khẩu chính .
Hoạt động nhập khẩu là hoạt động chính của công ty nên công ty luôn cố gắng
mở rộng và phát triển thị trường , tìm thêm các đối tác ở các quốc gia khác nhau để
đa dạng hàng hóa về mẫu mã và chất lượng sản phẩm , hơn nữa giúp trạnh bị phụ
thuộc và ảnh hưởng khi một nhà cung cấp xảy ra rủi ro
Các nhà cung cấp thiết bị chủ yếu cho thủy lực Thành Công là các công ty đến
từ Trung Quốc , Đài Loan , Hàn quốc ,Italia .
- Với đối tác Trung Quốc có thể kế đến những nhãn hàng trực tiếp cho công ty
như :GRH, KINDU, JIANGSU, Thượng Hải , là các đối tác chính của thủy lực
Thành Công cung cấp tới hơn 40% sản phẩm của công ty , cung cấp ống cần để chế
taok xilanh , các thiết bị đế van phức tạp , đến những thiết bị đơn giản hơn như lọc
dầu , nắp dầu ,thước dầu , vv
- Đối tác đài loan của công ty thường nhập khẩu như :HONOR, YUKEN,
HPM,YOULI, đây là những đối tác quan trọng tiếp theo của thành công , những đối
tác này cung cấp hơn 30% sản phẩm của công ty , chủ yếu là cung cấp các lại bơm
van , tay lái , bót lái , van một chiều van chống lún , các sản phẩm từ đài loan luôn
có độ chính xác cao , giá cả hợp lý và mẫu mã cũng cực kì đa dạng .
- Với Hàn Quốc và ITALY , là hai đối tác chiếm tổng cộng 30% sản phẩm của
công ty , đây chủ yếu là những sản phẩm yêu cầu độ chính xác tuyệt đối , và đảm
bảo sự an toàn lâu dài của thiết bị cũng như đáp ứng yêu cầu của những khách hàng
khó tính nhất , các đối tác chủ yếu như OLEO WEB, OMFB , VIVOIL

9


c. Quy trình thực hiện hoạt động nhập khẩu tại công ty .
Hoạt động nhập khẩu của công ty do phòng xuất nhập khẩu đảm nhận, phòng
xuất nhập khẩu đã lên kế hoạch thực hiện quy trình nhập khẩu hàng hóa theo một
quy trình thực hiện có kế hoạch và hiệu quả
Bước 1: Soạn thảo và ký kết hợp đồng
Sau khi đã tìm được đối tác và xác định các điều khoản, căn cứ vào tờ trình
mua hàng hóa và phương án kinh doanh,Phòng xuất nhập khẩu soạn thảo hợp đồng
ngoại với các nhà cung cấp nước ngoài theo các điều khoản cần thiết.
Bước 2: Lập kế hoạch mở L/C
Sau khi 2bên ký đồng, làm tờ trình mở L/C, lên phướng án mở L/C trong thời
gian nhanh nhất để gửi sang nhà cung cấp nước ngoài, tránh bị ảnh hương tới tiến
độ giao hàng như trong điều khoản hợp đồng.
Bước 3: Chuẩn bị mở tờ khai hải quan
Trong thời gian chờ giao hàng (20-30 ngày kể từ ngày mở L/C), cập nhật
thông tin với nhà sản xuất về thời gian giao hàng, chất lượng hàng hóa, các chứng
từ để chuẩn bị mở tờ khai khi giao hàng.
Bước 4: Kiểm tra bộ chứng từ
- Trước khi hàng cập cảng 5 ngày, nhà sản xuất sẽ gửi toàn bộ bộ chứng từ
nhập khẩu để kiểm tra đối chiếu lại với các điều khoản trong hợp đồng.
- Chứng từ gốc của bộ chứng từ nhập khẩu được gửi về ngân hàng, ngân hàng
sẽ kiểm tra tính hợp pháp và gửi phiếu kiểm tra L/C cán bộ phụ trách kiểm tra sự
phù hợp của bộ chứng từ với L/C trình lãnh đạo công ty 1 bộ gốc, gồm:
+ Vận đơn đường biển: 1 bản gốc 3 copy
+ Bảng kê danh sách hàng hóa: 3 bản gốc
+ Hóa đơn thương mại: 3 bản gốc
+ Chứng nhận bảo hiểm hàng hóa: 3 bản gốc
+ C/O: 1 bản gốc, 2 bản copy
+ C/Q: 3 bản gốc
+ Giấy sang tải (nếu có)

10


Bước 5: Mở tờ khai hải quan điện tử và nộp thuế:
Sau khi nhận được các chứng từ cần thiết và giấy thông báo tàu đến của đại lý
tàu thì phòng xuất nhập khẩu sẽ mở tờ khai hải quan điện tử và làm tờ trình nộp
thuế GTGT, thuế chống bán phá giá (nếu có), thuế nhập khẩu theo thông báo thuế
của hải quan.
Bước 6: Thanh toán
Làm tờ trình thanh toán L/C cho ngân hàng và xác nhận chứng từ với ngân
hàng (có L/C trả ngay, L/C trả chậm để lấy chứng từ gốc từ ngân hàng về để mở tờ
khai và giao cho hải quan.
Bước 7: Mở tờ khai hàng hóa nhập khẩu
Căn cứ và số lượng, khối lượng, mác thép, tiêu chuẩn để mở tờ khai hàng hóa
nhập khẩu, kết quả phân luồng kiểm hóa (tự động): luồng xanh, luồng vàng thì
không bị kiểm hóa, luồng đỏ hàng bị kiểm hóa cắt mẫu đi giám định (tùy thuộc từng
lô hàng.
Bước 8: Nhận hàng, vận chuyển hàng về kho
Hàng hóa về tới cảng nhập công ty chuyển thuê một bên thứ 3 là các đại lý để
thực hiện công việc nhận hàng và bốc dỡ hàng hóa và vận chuyển về kho của công
ty, phòng xuất nhập khẩu đảm nhận.
Sau khi hàng được giải phóng khỏi cảng và mang hàng về kho mời bên giám
định chất lượng của: Quatest, Vinacontro, Viện mỏ đến kho để cùng kiểm tra lô
hàng nhập khẩu và cắt mẫu mang đi kiểm định. Thời gian để ra được kiểm định chất
lượng từ 8 – 14 ngày kể từ ngày cắt mẫu. Chuyên viên phụ trách bàn giao hàng hóa
với thủ kho để thể hiện số lượng hàng hóa, chất lượng hàng hóa và các lưu ý khác
trong quá trình bàn giao. Biên bản bàn giao hàng hóa được lập thành 3 bản (1 lưu
tại kho, 1 lưu tại phòng xuất nhập khẩu, 1 bản chuyển ngay cho Phòng giám đốc ).
Nhận chứng thư phù hợp chất lượng và nộp ngay cho bên Hải quan để đóng
dấu thông quan hàng hóa (thời gian từ khi mở tờ khai đến khi nộp lại chứng thư phù
hợp của lô hàng là trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở tờ khai. Thời gian chứng thư
kiểm định phải có thời hạn trước ngày hết hạn tờ khai (hạn tờ khai 20 ngày kể từ
ngày mở tờ khai)

11


Hàng hóa buộc phải về kho, trường hợp đặc biệt muốn giao cho khách mà
không thông qua kho phải được sự đồng ý của BGĐ, đồng thời thủ tục nhập kho khi
đó có thêm sự xuất hiện của khách hàng
Bước 9: Giải quyết khiếu nại và tranh chấp
Nếu trong quá trình nhập kho mà hàng hóa phát sinh vấn đê lỗi, hỏng, thiếu
cân, phải ghi vào biên bản bàn giao hàng sau đó báo cáo kịp thời lên BGĐ để xin
chỉ đạo làm khiếu nại với nhà cung cấp.
Khi xảy ra trường hợp bị khiếu nại, công ty thường đặt vấn đề hoà giải lên hàng
đầu, thương lượng để đi đến kết quả tốt đẹp cho cả hai bên nhằm tạo dựng quan hệ làm
ăn lâu dài, củng cố uy tín của doanh nghiệp với bạn hàng. Khi không giải quyết bằng
thương lượng, hoà giải thì công ty sẽ nhờ đến sự can thiệp của Trung tâm trọng tài quốc
tế, bên cạnh phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

12


CHƯƠNG 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI
VÀ ĐỀ XUẤT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
3.1. Nhận xét sơ bộ về hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty
3.1.1. Thành công
Công ty đã xây dựng được quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu chính xác
và đầy đủ nên hạn chế xảy ra tình trạng có những sai sót, nhầm lẫn không đáng có.
Hầu hết 100% các hợp đồng nhập khẩu ký kết với các đối tác nước ngoài đều
được thực hiện. Các chỉ tiêu kinh tế tài chính đặt ra đều hoàn thành khá tốt và luôn
báo lãi trong 5 năm.
Thị trường nhập khẩu không chỉ dừng lại ở một vài thị trường truyền thống
mà luôn mở rộng và tìm cơ hội mở rộng hơn sang các thị trường mới. Công ty luôn
tăng cường hợp tác kinh doanh với các bạn hàng trong nước cũng như ngoài nước
nhằm nâng cao uy tín của mình.Từ đó, công ty đã thiết lập một hệ thống các chân
hàng, đại lý bán hàng ở nhiều tỉnh thành. các đối tác bán các thiết bị của thủy lực
Thành Công ngày càng tăng lên .
Công ty luôn có trách nhiệm cao và thận trọng trong việc thực hiện các khâu
quan trọng trong hợp đồng như kiểm tra chất lượng, giao hàng lên tàu, làm thủ tục
hải quan... nhằm đảm bảo thực hiện tốt hợp đồng, từ đó nâng cao uy tín của công ty.
Các khâu trong hợp đồng được thực hiện theo một trình tự hợp lý, linh hoạt, phù
hợp với năng lực của công ty.
Ngoài ra, công ty luôn tích cực tham gia các hội chợ, triển lãm nhằm phát huy
tốt hơn năng lực kinh doanh của mình, tạo điều kiện quảng bá cho các mặt hàng
kinh doanh.
3.1.2. Tồn tại .
Mặc dù mắc tăng trưởng về lợi nhuận qua các năm là hết sức đáng kể nhưng
vẫn còn một số tồn tại chính ở công ty
Trong khâu soạn thảo hợp đồng:Các điều khoản của hợp đồng còn chưa chặt
chẽ, còn nhiều kẽ hở nếu có tranh chấp xảy ra sẽ bất lợi
Nhận hàng nhập khẩu tại kho của công ty nên hàng hóa xảy ra sai sót công ty
không xử lý được kịp thời dẫn tới giải quyết khiếu nại chậm. Đồng thời, công ty
dựa trên đặc điểm hàng hóa nhập khẩu ít bị biến đổi và dựa vào mối quan hệ làm ăn
lâu dài giữa công ty và đối tác nên cắt giảm một số khâu để tiết kiệm chi phí nên đôi

13


khi xảy ra lỗi với hàng hóa nhập khẩu, từ đó phát sinh khiếu nại
Trong khâu làm thủ tục hải quan:Song song với việc khai hải quan điện tử thì
công ty vẫn phải cử nhân viên đến cơ quan Hải quan để kê khai chi tiết. Điều này gây
ra bất lợi đối với không chỉ … nói riêng mà còn cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu
khác. Đôi khi do thủ tục hành chính rườm rà, các cán bộ nghiệp vụ còn sơ suất trong
khâu chuẩn bị giấy tờ, gây ra mất thời gian và tăng chi phí cho công ty.
3.1.3. Nguyên nhân của những vấn đề còn tồn tại
a. Nguyên nhân chủ quan
- Do cơ sở hạ tầng còn thiếu, bộ máy tổ chức tối giản hóa, chưa có bộ phận
Marketing hay phòng kế hoạch,… nên nghiệp vụ chức năng do các phòng ban chia
nhau đảm nhiệm do dó mà chưa thực sự hiệu quả.
- Hoạt động nhập khẩu tìm kiếm nhà cung ứng nước ngoài và tìm kiếm khách
hàng trong nước cũng luôn phải đi liền nhau do một phòng kinh doanh thực hiện, do
đó mà làm giảm lượng hợp đồng có thể ký kết trong một thời gian
- Nguồn lực của công ty hạn chế, vốn hạn hẹp, nhân lực ít, do đó còn thiếu
nhiều phòng ban chức năng, phải đi thuê ngoài trong nhiều khâu dẫn đến tăng chi
phí hoạt động.
b. Nguyên nhân khách quan
- Sự thiếu đồng bộ trong các chính sách pháp luật, quy chế, quy định của Nhà
nước về quản lý hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, gây khó khăn trong việc
xuất khẩu hàng hóa.
- Tỷ giá biến động liên tục ảnh hưởng đến thanh toán của công ty với bạn hàng
nước ngoài khi đồng tiền mình lại liên tục mất giá, công ty phải chi trả những khoản
tiền lớn hơn nhiều.
- Các ngân hàng không thể cung ứng ngoại tệ đầy đủ cho công ty đẩy công ty gặp
nhiều khó khăn trong việc thanh toán với bạn hàng, ảnh hưởng tới uy tín của công ty.
3.2. Đề xuất 2 vấn đề cần nghiên cứu để làm khóa luận tốt nghiệp
Vấn đề 1: Nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập Khẩu của mặt hàng ống cần tại
công ty cổ phần máy và thiết bị thủy lực Thành Công
Vấn đề 2: Khai thác cơ hội của chính sách tự do thương mại Việt Nam với các
nước , EU, Trung Quốc, Hàn quốc… tới hoạt động kinh doanh nhập khẩu của công
ty cổ phần máy và thiết bị thủy lực Thành Công

14


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.Giáo trình quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế-Doãn Kế Bôn-NXB Chính
trị hành chính-2010
2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại công ty cổ phần máy và thiết bị
thủy lực Thành Công (2012-2017)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×