Tải bản đầy đủ

tương tác người máy thiết kế phần mềm quản lý băng đĩa

Nhập môn tương tác người - máy

BÁO CÁO
NHẬP MÔN TƯƠNG TÁC NGƯỜI – MÁY
ĐỀ TÀI: Thiết kế giao diện phần mềm quản lý băng đĩa

MỤC LỤ

1


Nhập môn tương tác người - máy

LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................4
CHƯƠNG I: THÔNG TIN ĐỀ TÀI...........................................................................6
I. Khảo sát hiện trạng...........................................................................................6
II. Mô tả bài toán...................................................................................................7
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG..................................................................8
I. Xây dựng biểu đồ phân cấp chức năng.............................................................8
1. Biểu đồ phân cấp chức năng..........................................................................8
2. Phân tích biểu đồ phân cấp chức năng..........................................................8

2.1. Quản lý người dùng....................................................................................8
2.2. Quản lý băng đĩa.........................................................................................9
2.3. Thống kê, in ấn.........................................................................................10
2.4. Trợ giúp....................................................................................................11
II. Xác định Actor................................................................................................11
III. Xác định Use Case.......................................................................................11
1. UC đăng nhập..............................................................................................11
2. UC quản lý tài khoản người dùng................................................................11
3. UC quản lý thông tin băng đĩa.....................................................................12
4. UC lập phiếu................................................................................................12
5. UC thống kê, báo cáo..................................................................................12
IV. Biểu đồ luồng dữ liệu.......................................................................................12
V. Xác định trình tự xử lý....................................................................................17
1. Tiến trình thực hiện đăng nhập...................................................................17
2. Tiến trình thực hiện lập hóa đơn..................................................................18
3. Tiến trình thực hiện quản lý nhập hàng.......................................................19
4. Tiến trình thực hiện quản lý xuất hàng........................................................20
5. Tiến trình thực hiện thống kê.......................................................................21
2


Nhập môn tương tác người - máy

VI. Đặc tả yêu cầu..............................................................................................22
1. UC Đăng nhập.............................................................................................22
2. UC Quản lý tài khoản người dùng...............................................................23
3. UC Quản lý thông tin băng đĩa....................................................................24
4. UC Lập phiếu..............................................................................................25
5. UC Thống kê, báo cáo.................................................................................26
VII. Biểu đồ thực thể liên kết...................................................................................28
VIII. Biểu đồ dữ liệu quan hệ..................................................................................29
CHƯƠNG III: THIẾT KẾ GIAO DIỆN..................................................................30
I. Đăng nhập.......................................................................................................30
II. Trang chủ........................................................................................................30
III. Danh sách đĩa.................................................................................................32
IV. Danh sách khách hàng....................................................................................34
V. Danh sách nhà cung cấp...................................................................................36
VI. Danh sách đĩa tồn kho....................................................................................36
VII. Danh sách hóa đơn xuất................................................................................37
VIII. Danh sách đĩa cho thuê................................................................................38


IX. Danh sách hóa đơn nhập................................................................................39
X. Quản lý nhân viên...........................................................................................41
KẾT LUẬN..............................................................................................................42
TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................................43

3


Nhập môn tương tác người - máy

LỜI MỞ ĐẦU
Việt Nam hiện nay đang đứng trước thời buổi công nghiệp hóa, hiện đại hóa,
thời buổi của hội nhập kinh tế và tri thức, thời buổi của Công nghệ 4.0 thì lao động
trí óc đang dần thay thế cho lao động chân tay, khoa học kỹ thuật vì vậy cũng đòi
hỏi phải phát triển một cách nhanh chóng và vượt bậc để góp phần làm trợ thủ đắc
lực cho con người trong cuộc sống hằng ngày. Bằng những ứng dụng khoa học kỹ
thuật vượt trội, máy móc đang dần thay thế cho hoạt động chân tay của con người,
công nghệ thông tin cũng đang góp phần đắc lực cho cuộc cách mạng khoa học trên
toàn thế giới khi được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực, ngay cả đối với cuộc sống
thường nhật của con người.
Nói đến việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực của cuộc sống
thì không thể không nói đến sự ứng dụng mạnh mẽ trong công tác quản lý kinh
doanh của rất nhiều cửa hàng và các công ty lớn nói chung. So với việc tiến hành
quản lý một cách thủ công, ghi chép qua sổ sách gặp phải rất nhiều khó khăn, trở
ngại cho công tác quản lý thì việc áp dụng những công nghệ tiên tiến sẽ góp phần
lớn vào việc giảm bớt quá trình quản lý, tiết kiệm thời gian, nhân lực và tiền bạc.
Từ thực tế trên, nhóm chúng em đã lựa chọn và tiến hành xây dựng phần mềm quản
lý cho một cửa hàng kinh doanh, cụ thể là bán và cho thuê băng đĩa làm đề tài báo
cáo.
Với sự cố gắng và nỗ lực của cả nhóm nhưng do kiến thức hạn hẹp và thời
gian gấp rút nên bài báo cáo của chúng em còn nhiều thiếu sót, vì vậy, chúng em rất
mong nhận được sự góp ý của thầy và các bạn để đề tài của chúng em được hoàn
thiện hơn.
Chúng em xin chân thành cảm ơn!

4


Nhập môn tương tác người - máy

CHƯƠNG I: THÔNG TIN ĐỀ TÀI
I.

Khảo sát hiện trạng
Để bài báo cáo giữa kỳ được trực quan, nhóm 8 chúng em đã tiến hành khảo

sát tại một số cửa hàng bán và cho thuê băng đĩa nhỏ và vừa gần nơi cư trú của các
thành viên. Qua việc quan sát, tìm hiểu cũng như việc trải nghiệm thực tế việc mua
băng đĩa thì nhóm chúng em thấy được rằng: nhìn chung, các công đoạn mà cửa
hàng đã làm, từ lúc khách hàng yêu cầu mua/thuê đĩa cho tới công đoạn tìm đĩa và
thanh toán phải mất khá nhiều thời gian vì không quản lý được hết lượng đĩa trong
cửa hàng, các đĩa được sắp xếp lộn xộn.
Khi có khách hàng đến thuê đĩa thì chủ của hàng phải tìm lọai đĩa mà khách
hàng yêu cầu ở nhiều nơi trong cửa hàng do sắp xếp lộn xộn, không quản lý được
mặt hàng. Vì vậy, để tìm được loại đĩa mà khách hàng muốn cần khá nhiều thời
gian. Ngoài ra, khách hàng đến trả đĩa cũng còn gặp phải nhiều bất cập, xảy ra
ngoài ý muốn… Đặc biệt, khách hàng trả đĩa thì người chủ cửa hàng phải lấy sổ ra
để kiểm tra, tìm thông tin về khách hàng, hay thông tin về đĩa… Xem số lượng đĩa
họ thuê là bao nhiêu, số tiền phải trả và số tiền đã đặt cọc là bao nhiêu. Đó là chưa
kể đến quá trình nhập đĩa vào cửa hàng cũng sẽ gặp nhiều khó khăn khi không
kiểm soát được lượng đĩa đang còn tồn đọng trong cửa hàng, hay loại đĩa nào đang
được ưa chuộng để nhập thêm.
Dựa vào quá trình khảo sát hiện trạng thực tế, nhóm chúng em đã tiến hành
xây dựng báo cáo và thiết kế giao diện thực hiện các quá trình mua, bán, cho thuê
băng đĩa của cửa hàng với hy vọng sẽ góp được một phần nào đó cho việc tiết kiệm
thời gian, nguồn nhân lực cũng như sự phát triển kinh doanh của các cửa hàng băng
đĩa hiện vẫn còn quản lý bằng phương pháp thủ công.

5


Nhập môn tương tác người - máy

II.

Mô tả bài toán
- Mục đích: Xây dựng phần mềm quản lý cửa hàng bán và cho thuê băng đĩa
- Mô tả: Phần mềm được xây dựng là một chương trình cho phép người sử

dụng thực hiện một cách nhanh chóng, chính xác việc nhập dữ liệu, lưu trữ cập
nhật thông tin cho các loại băng đĩa , thực hiện yêu cầu tìm kiếm thông tin thống kê
bán hàng hay báo cáo tài chính của cửa hàng …với giao diện làm việc thân thiện,
dễ sử dụng ... Người dùng phải có tài khoản admin mới có quyền đăng nhập vào hệ
thống quản lý của cửa hàng.
- Phạm vi: phần mềm được nhóm xây dựng sẽ bao gồm các chức năng chính
sau:
 Quản lý tài khoản
 Tìm kiếm thông tin băng đĩa
 Quản lý kho: số băng đĩa trong kho, số băng đĩa được đặt hàng, số
băng đĩa mới nhập về, số băng đĩa đã giao cho khách hàng, số băng đĩa
đang được thuê, số băng đĩa thuê đã được trả, phân loại băng đĩa, nhập
băng đĩa mới, lưu trữ và cập nhật thông tin về các loại băng đĩa hiện
có trong cửa hàng
 Quản lý tài chính: thống kê bán hàng của cửa hàng theo
ngày/tháng/quý.
 Hệ thống mang tính bảo mật, nhân viên của cửa hàng chỉ được phép
cập nhật thông tin, không được xem doanh thu và lãi xuất, chủ cửa
hàng được toàn quyền với hệ thống.
 Có khả năng tạo, in hóa đơn mỗi khi khách hàng mua hay thuê đĩa.
 Chương trình chạy trên môi trường Windows với giao diện và các thao
tác đơn giản, dễ thực hiện.

6


Nhập môn tương tác người - máy

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG
I.

Xây dựng biểu đồ phân cấp chức năng

1. Biểu đồ phân cấp chức năng

Biểu đồ phân cấp chức năng
2. Phân tích biểu đồ phân cấp chức năng
Theo biểu đồ phân cấp chức năng thì phần mềm có các chức năng sau :
 Quản lý người dùng
 Quản lý băng đĩa
 Thống kê và in ấn
 Trợ giúp
2.1. Quản lý người dùng
 Chức năng đăng nhập: Đăng nhập là chức năng cần thiết của bất kỳ hệ
thống chương trình quản lý nào. Chức năng bảo mật giúp cho người
quản lý có toàn quyền thao tác phần mềm và tất cả thông tin về các
7


Nhập môn tương tác người - máy

loại đĩa cũng như các thông tin về khách hàng. Chỉ khi người quản lý
có User và Password thì mới có thể đăng nhập vào hệ thống và có thể
sử dụng các chức năng của chương trình.
 Chức năng đăng ký: Phần mềm cho phép đăng kí thêm người dùng khi
công việc cần thêm người quản lý hay có nhân viên mới vào.
 Chức năng sửa đổi: cho phép thay đổi thông tin của người quản lý
hoặc xóa tài khoản của bất kỳ người quản lý nào khi người đó nghỉ
việc.
2.2.

Quản lý băng đĩa
 Nhập đĩa: cho phép nhập thông tin về đĩa mới mà người quản lý mới
nhập vào cơ sở dữ liệu bao gồm:
+ Mã CD
+ Tên CD
+ Số lượng
+ Nhà cung cấp
 Cho thuê:
- Cho phép người dùng nhập tất cả thông tin về đĩa cho thuê
+ Mã CD
+ Tên CD
+ Số lượng
+ Nhà cung cấp
- Nhập thông tin của khách hàng thuê đĩa :
+ Tên khách hàng
+ Địa chỉ khách hàng
+ Thông tin đĩa thuê
+ Số lượng
+ Số tiền đã thanh toán
+ Số tiền còn nợ
- Nhập thông tin nhà cung cấp:
+ Mã nhà cung cấp
+ Mã sản phẩm
8


Nhập môn tương tác người - máy

+ Tên nhà cung cấp
+ Tên sản phẩm
+ Phone
+ Fax
 Kiểm tra: cho phép người dùng kiểm tra đĩa mới nhập về có trùng bất
cứ thông tin nào với đĩa đã có trong cửa hàng hay không, khách trả có
đúng đĩa thuê hay không...
2.3. Thống kê, in ấn
 Tìm kiếm: cho phép người dùng tìm kiếm thông tin theo:
+Tên đĩa
+ Mã đĩa
+ Tên khách hàng
+ Mã khách hàng
+ Tên ca sĩ, diễn viên
 Báo cáo: cho phép người dùng thống kê:
+ Nhập – xuất hàng
+ Tổng doanh thu, lãi suất, số nợ
+ Hàng tồn, hàng bán chạy nhất
+ Quản lý nhân viên
+ Khách hàng
Để từ đó giúp cho người chủ cửa hàng có thể cân đối lại việc nhập đĩa mới
cho cửa hàng, xem loại đĩa nào được bán chạy nhất và được đa số khách hàng yêu
thích hiện nay nhờ vào đó mà biết được loại đĩa nào nên nhập nhiều hơn, loại đĩa
nào phải nhập ít đi, nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho cửa hàng và các
hoạt động khác của cửa hàng.

9


Nhập môn tương tác người - máy

Trong báo cáo bao gồm cả in ấn ,cho phép in các list đĩa có trong cửa hàng
theo nhiều định dạng như: in toàn bộ các đĩa có trong cửa hàng hay chỉ in list đĩa
của 1 diễn viên/ ca sĩ…
2.4. Trợ giúp
Chức năng trợ giúp có tác dụng hướng dẫn cho người sử dụng phần mềm
giải quyết các công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả.
II.

Xác định Actor

Tên tác nhân

Hoạt Động của tác nhân

UC tác động

Nhân viên
bán hàng

Là người chịu trách nhiệm
bán hàng, tham gia vào quá
trình Nhập/Xuất hàng hóa,
có nhiệm vụ báo cáo tình
hình tới chủ doanh nghiệp
theo thời gian yêu cầu.

Đăng Nhập
Tìm kiếm, xem thông tin hàng
hóa.
Thêm, sửa phiếu Nhập – phiếu
Xuất.
Thêm mới, sửa, xóa thông tin
băng đĩa.
Tạo báo cáo, thống kê.
Đăng Nhập.
Thêm mới, sửa, xóa thông tin
nhân viên.
Thêm mới, sửa, xóa thông tin
hàng hóa.
Thêm mới, sửa, xóa phiếu chứng
từ, hóa đơn xuất/ nhập hàng.

Quản trị viên Là chủ doanh nghiệp, người
nắm được tình hình của cả
doanh nghiệp, quản lý nhân
viên, quyết định nhập/xuất
hàng hóa.
Có toàn quyền đối với hệ
thống.
III.

Xác định Use Case

1. UC đăng nhập
2. UC quản lý tài khoản người dùng
Thêm mới/ Sửa/ Xóa thông tin tài khoản
3. UC quản lý thông tin băng đĩa
- Thêm / Sửa/ Xóa thông tin băng đĩa

10


Nhập môn tương tác người - máy

- Nhập/ xuất thông tin vào/ra Excel
4. UC lập phiếu
Lập phiếu Nhập/ Xuất/ biên bản (Tạo/ Sửa/ Xóa/ In phiếu)
5. UC thống kê, báo cáo
- Thống kê các loại băng đĩa còn trong cửa hàng, tình hình nhập/xuất
- Tạo báo cáo (Thêm/ Sửa/ Xóa/ In báo cáo)
IV.

Biểu đồ luồng dữ liệu

Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0

11


Nhập môn tương tác người - máy

Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1

12


Nhập môn tương tác người - máy

Biểu đồ luồng dữ liệu chức năng đăng nhập

Biểu đồ luồng dữ liệu chức năng tìm kiếm, thống kê
13


Nhập môn tương tác người - máy

Biểu đồ luồng dữ liệu chức năng quản lý đĩa

14


Nhập môn tương tác người - máy

Biểu đồ luồng dữ liệu

15


Nhập môn tương tác người - máy

V.

Xác định trình tự xử lý

1. Tiến trình thực hiện đăng nhập

Biểu đồ trình tự tiến trình thực hiện đăng nhập
Đặc tả hành vi đăng nhập:
- Nhân viên bán hàng chọn chức năng đăng nhập.
- Nhân viên nhập tên truy nhập và mật khẩu.
- Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của tài khoản.

16


Nhập môn tương tác người - máy

2. Tiến trình thực hiện lập hóa đơn

Biểu đồ trình tự tiến trình lập hóa đơn
Đặc tả hành vi lập hóa đơn:
- Nhân viên nhập hóa đơn của khách hàng vào hệ thống.
- Hệ thống tự động tính tổng số tiền khách phải trả dựa trên đơn giá và số
lượng của mặt hàng.
- Nhân viên in hóa đơn cho khách hàng.

17


Nhập môn tương tác người - máy

3. Tiến trình thực hiện quản lý nhập hàng

Biểu đồ trình tự tiến trình thực hiện quản lý nhập hàng
Đặc tả hành vi nhập hàng:
- Người quản lý (chủ cửa hàng – quản trị viên) chọn chức năng Quản lý nhập
hàng của hệ thống.
- Hệ thống yêu cầu nhập mã hàng cần nhập.
- Người quản lý nhập mã hàng.
- Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của mã hàng.
- Hệ thống yêu cầu nhập số lượng.
- Người quản lý nhập số lượng hàng cần nhập.
- Hệ thống ghi nhận số lượng.
- Hệ thống yêu cầu nhập mã nhà sản xuất. 
18


Nhập môn tương tác người - máy

- Hệ thống ghi nhận mã nhà SX.
- Hệ thống chuyển thông tin vừa nhập đến CSDL.
4. Tiến trình thực hiện quản lý xuất hàng

Biểu đồ trình tự tiến trình thực hiện quản lý xuất hàng
Đặc tả hành vi xuất hàng:
-

Người quản lý chọn chức năng Quản lý xuất hàng của hệ thống.
Hệ thống yêu cầu nhập mã hàng cần nhập.
Người quản lý nhập mã hàng.
Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của mã hàng.
Hệ thống chuyển thông tin vừa nhập đến CSDL.

19


Nhập môn tương tác người - máy

5.

Tiến trình thực hiện thống kê

Biểu đồ trình tự tiến trình thực hiện thống kê
Đặc tả hành vi thống kê:
-

Người quản lý chọn chức năng thống kê.
Hệ thống yêu cầu chọn chức năng thông kê.
Người quản lí chọn hình thức thống kê(tháng, quý, thời điểm hiện tại)
Hệ thống hiển thị bảng thống kê.

20


Nhập môn tương tác người - máy

VI.

Đặc tả yêu cầu

1. UC Đăng nhập
1.1. Biểu đồ UC

1.2. Mô tả
Tên Use case: Đăng Nhập
Tác nhân: Admin, Nhân viên bán hàng
Mô tả chức năng: Đăng nhập vào hệ thống
Luồng sự kiện chính
Actor
Hệ thống
1. Mở chương trình
2. Hệ thống hiển thị form Đăng
Nhập
3. Nhập thông tin tài khoản và
4. Hiển thị giao diện chính
Click Đăng Nhập
Luồng sự kiện phụ
 Người dùng thoát chương
 Thông tin tài khoản không
trình.
hợp lệ.

21


Nhập môn tương tác người - máy

2. UC Quản lý tài khoản người dùng
2.1. Biểu đồ UC

2.2. Mô tả
Tên Use case: Quản lý Người dùng.
Tác nhân: Admin, Nhân viên bán hàng
Mô tả chức năng:
Thêm, sửa, xóa tài khoản Người dùng.
Tìm kiếm theo Username, Tên phục vụ chức năng Sửa, Xóa.
Reset mật khẩu mặc định là Ngày Sinh của Người dùng.
Luồng sự kiện chính
Actor
Hệ thống
1. Tại giao diện chính người
2. Hệ thống hiển thị form Quản
dùng chọn Hệ Thống, chọn
lý tài khoản người dùng.
Quản lý tài khoản
3.1 -Lựa chọn các chức năng
Thêm mới, sửa, nhập thông tin
đầy đủ và Click Lưu lại.
3.2 - Lựa chọn chức năng Xóa
3.3 - Nhập kí tự vào ô txtSearch

4.1 - Thực hiện chức năng và
thông báo cho người dùng.
4.2 - Hiển thị Yêu cầu xác nhận
Xóa
4.3 - Hiển thị ds Người dùng
22


Nhập môn tương tác người - máy

và Click Tìm Kiếm
3.4 - Chọn Người dùng và Click
Reset

theo tiêu chí.
4.4 - Hệ thống Reset mật khẩu
tài khoản thành mặc định

Luồng sự kiện phụ

Người dùng thoát chương
trình.

 Thông tin không hợp lệ, lỗi
trùng mã.

3. UC Quản lý thông tin băng đĩa
3.1. Biểu đồ UC

3.2. Mô tả
Tên Use case: Quản lý Thông tin băng đĩa.
Tác nhân: Admin, Nhân viên bán hàng
Mô tả: Nhân viên được thêm, sửa, chỉ Admin được quyển xóa thông tin
hàng hóa
Tìm kiếm băng đĩa Mã, theo Tên, theo size,.. phục vụ chức năng Thêm,
Sửa, Xóa.
Luồng sự kiện chính
Actor
Hệ thống

23


Nhập môn tương tác người - máy

1. Tại giao diện chính người
dùng chọn chức năng Thông tin
băng đĩa

2. Hệ thống hiển thị form Quản
lý thông tin băng đĩa

3.1 - Lựa chọn các chức năng
Thêm mới, sửa, nhập thông tin
đầy đủ và Click Lưu lại.
3.2 - Lựa chọn chức năng Xóa,
Xóa tất cả
3.3 - Nhập kí tự vào ô txtSearch
và Click Tìm Kiếm
3.4 – Click Import
3.5 – Click Export

4.1 - Thực hiện chức năng và
thông báo cho người dùng.

Luồng sự kiện phụ

Người dùng thoát chương
trình.

4.2 - Hiển thị Yêu cầu xác nhận
Xóa
4.3 - Hiển thị ds hàng hóa theo
tiêu chí.
4.4 – Hệ thống kết nối với Exel
và import dữ liệu vào bảng.
4.5 – Hệ thống kết nối với Exel
và export dữ liệu ra Exel.
 Thông tin không hợp lệ, lỗi
trùng mã.

4. UC Lập phiếu
4.1. Biểu đồ UC

24


Nhập môn tương tác người - máy

4.2. Mô tả
Tên Use case: Lập phiếu
Tác nhân: Admin, Nhân viên bán hàng.
Mô tả chức năng: Nhân viên được quyền tạo, sửa và in phiếu
Chỉ Admin được quyền xóa phiếu
Luồng sự kiện chính
Actor
Hệ thống
1. Tại giao diện chính, người
2. Hệ thống hiển thị form Lập
dùng chọn chức năng Lập phiếu
phiếu
3.1. Lựa chọn các chức năng
4.1. Thực hiện chức năng và
Thêm mới, Sửa, nhập thông tin
thông báo cho người dùng
đầy đủ và Click Lưu lại hoặc In
3.2. Lựa chọn chức năng Xóa
4.2. Hiển thị yêu cầu xác nhận
Xóa
Luồng sự kiện phụ

Người dùng thoát chương
 Thông tin không hợp lệ.
trình.
5. UC Thống kê, báo cáo
5.1. Biểu đồ UC

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×