Tải bản đầy đủ

giáo án toán lớp 1giải toán có lời văn năm học 20192020

Môn : Toán

Giải toán có lời vănBài toán :

Nhà An có 5 con gà, mẹ mua thêm 4 con gà.
Hỏi nhà An có tất cả mấy con gà ?

Tóm tắt :
5 con gà
:…
: …con

4
: …con gà ?
Bài giải :
Nhà An có tất cả số con gà là:
5 + 4 = 9 ( con gà )

Đáp số: 9 con gà.


Thêm
Có tất cả


Cách trình bày bài toán có lời văn
Lùi 5 ô
Lùi 2 ô
Lùi 4 ô
Lùi 6 ô

Bài giải :
Nhà An có tất cả số con gà là:
5 + 4 = 9 ( con gà )
Đáp số : 9 con gà


Các bước giải bài toán có lời văn
Bài giải :
Nhà An có tất cả số con gà là:
5 + 4 = 9 ( con gà )
Đáp số : 9 con gà

Viết bài giải
Viết câu lời giải
Viết phép tính(đơn vị)
Viết đáp số


Bài 1 : An có 4 quả bóng, Bình có 3 quả bóng.
Hỏi cả hai bạn có mấy quả bóng ?


Bài 1 : An có 4 quả bóng, Bình có 3 quả
bóng. Hỏi cả hai bạn có mấy quả bóng ?

Toùm
Antaét:
4 quả bóng
:....
3 quả bóng
Bình có
:….
Cả hai bạn có :…. quả bóng ?
Bài giải
Cả hai bạn có số quả bóng là:
4 + 3 = 7 ( quả bóng )
Đáp số : 7 quả bóng


Bài 2 : Lúc đầu tổ em có 6 bạn, sau đó có thêm
3 bạn nữa. Hỏi tổ em có tất cả mấy bạn?


Bài 2 : Lúc đầu tổ em có 6 bạn, sau đó có thêm 3 bạn
nữa. Hỏi tổ em có tất cả mấy bạn ?
Tóm tắt

: ….
6 bạn
3 bạn
Thêm
: ….
Có tất cả : …..bạn ?
Bài giải
Có tất cả số bạn là :
6 + 3 = 9 ( bạn)
Đáp số : 9 bạn


Bài 3 :Đàn vịt có 5 con ở dưới ao và 4 con
trên bờ. Hỏi đàn vịt có tất cả mấy con ?
Tóm tắt
Dưới ao
Trên bờ
Có tất cả

5
: …con
vịt
4
: …con
vịt
: ...con vịt ?
Bài giải
Đàn vịt có tất cả số con là :
5 + 4 = 9 (con )
Đáp số: 9 con
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×