Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập Kinh tế Luật tại công ty cổ phần quốc tế sơn hà

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ HÌNH VẼ

1

1
1


UBND

Ủy ban nhân dân

GDCK

Giao dịch chứng khoán

EVN

Vietnam electricity (Tập đoàn Điện Lực Việt Nam)


CTCP

Công ty cổ phần

CBCNV

Cán bộ công nhân viên

BHXH, BHYT

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

SSP

Công ty TNHH MTV Sơn Hà (tách từ mảng sản xuất ống thép)

SHI

Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

XNK

Xuất nhập khẩu

ASEAN

Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á

AFTA

Khu vực mậu dịch tự do

WTO

Tổ chức thương mại thế giới
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

2


2
2


1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà
Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà tiền thân là công ty TNHH Cơ Kim khí Sơn
Hà, được thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 070376
ngày 23 tháng 11 năm 1998 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Công ty
chuyển đổi sang mô hình Công ty Cổ phần từ ngày 30 tháng 10 năm 2007 và hoạt
động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100776445 do Sở Kế hoạch và
Đầu tư thành phố Hà Nội cấp cùng ngày. Trong quá trình hoạt động Công ty đã mười
bốn (14) lần được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nọi cấp bổ sung Giấy chứng
nhận kinh doanh để phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty, trong đó lần đăng ký
thay đổi thứ mười lăm (15) ngày 02 tháng 12 năm 2016.
- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ
- Tên giao dịch quốc tế: SON HA INTERNATIONAL CORPORATION
- Tên công ty viết tắt: SONHA.,CORP
- Vốn điều lệ: 611.000.000.000 đồng (sáu trăm mười một tỷ đồng)
- Trụ sở chính: Cụm CN1 Cụm Công Nghiệp Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận
Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: +84-4-62656566
- Email: support@sonha.com.vn
- Người đại diện pháp luật: Chủ tịch hội đồng quản trị ông Lê Vĩnh Sơn
Một số mốc thời gian và sự kiện quan trọng của công ty:
Thời gian
1998
2002
2004
2006
2007
2008
2009

2010
2011
3

Sự kiện
Thành lập với tên Công ty TNHH Cơ Kim Khí Sơn Hà theo Giấy phép
TLDN ngày 17/11/1998 của UBND thành phố Hà Nội. Vốn điều lệ
600.000.000 đồng
Tăng vốn điều lệ đăng ký lên thành 05 tỷ đồng
Tăng vốn điều lệ đăng ký lên thành 30 tỷ đồng. Đạt chứng chỉ ISO
9001:2000
Tăng vốn điều lệ đăng ký lên thành 41 tỷ đồng
Chuyển đổi sang mô hình Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
Tăng vốn điều lệ đăng ký lên thành 120 tỷ đồng. Nhà máy sản xuất Inox
Sơn Hà (công nghiệp Phùng) hoàn thành và đi vào hoạt động
Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà trở thành công ty đại chúng. Tăng vốn
điều lệ đăng ký lên thành 150 tỷ đồng. Chính thức niêm yết 15 triệu cổ
phiếu tại Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh
Chuyển đổi thành công chứng chỉ ISO 9001:2000 lên ISO 9001:2008. Sơn
Hà và tập đoàn EVN ký thỏa thuận hợp tác thực hiện chương trình sử
dụng bình nước nóng bằng năng lượng mặt trời
Tăng vốn điều lệ lên 267 tỷ đồng


2012
2013
2014
2015

2016

Sản phẩm ống Inox xuất khẩu đến 20 quốc gia: Hoa Kỳ, Bra-xin,
Ác-hen-ti-a, Mê-xi-cô, Sing-ga-po
Bắt đầu thực hiện chiến lược mở rộng mạng lưới chi nhánh bắt đầu bằng
các chi nhánh Quảng Bình, Cẩm Phả, Hà Tĩnh
Phát hành 10 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 367 tỷ đồng, phát triển
mạng lưới nhanh chóng với hơn 20 chi nhánh được thành lập
Thành lập Công ty TNHH MTV Sơn Hà Nghệ An, thành lập Công ty
TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam (tách từ mảng sản xuất ống thép), Mở
rộng mạng lưới chi nhánh lên hơn 44 chi nhánh, tăng vốn điều lệ lên 547
tỷ đồng
Kết hợp hợp tác và trở thành đối tác độc quyền của tập đoàn CST (Mỹ )
tại Việt Nam; Khánh thành và đi vào sản xuất nhà máy Sơn Hà Nghệ An;
Chính thức ra mắt sản phẩm mới Bình nước nóng Sơn Hà ra thị trường;
Được Chính phủ vinh danh Thương hiệu Quốc gia 2016

1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty
1.2.1 Chức năng của công ty
Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà cung cấp các sản phẩm dịch vụ và giải pháp về
nước, thiết bị nhà bếp, hàng gia dụng khác và tư liệu sản xuất từ thép không gỉ công
nghiệp và dân dụng có chất lượng tiêu chuẩn quốc tế, đa dạng hóa hoạt động đầu tư để
mang lại cho khách hàng cuộc sống đầy đủ, tiện nghi.
1.2.2 Nhiệm vụ của công ty
Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam trong lĩnh vực mà mình
lựa chọn, Sơn Hà nhận thức rõ tầm ảnh hưởng của mình đến cộng đồng và sự phát
triển bền vững của xã hội. Nhiệm vụ của công ty là cung cấp những sản phẩm an toàn
với chất lượng hàng đầu; Đa dạng hóa sản phẩm, tạo ra những giá trị mới cho sản
phẩm để cải thiện và nâng cao sức khỏe con người với mức giá phù hợp.
Đối với người lao động đang làm việc tại công ty, Sơn Hà có trách nhiệm mang
đến sự thỏa mãn, hài lòng của nhân viên về môi trường làm việc an toàn, đào tạo bồi
dưỡng tay nghề nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên, giúp nhân viên phát huy
hết năng lực của mình, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động.
Đối với nhà nước, công ty phải có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân
sách nhà nước, tuân thủ những chính sách, quy định của nhà nước trong mọi hoạt động
của công ty.
1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty
1.3.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và sản xuất
Bộ máy quản trị được tổ chức theo kiểu trực tuyến chức năng. Cấp dưới thực
hiện nhiệm vụ từ quyết định của cấp trên trực tiếp. Các cấp quản lý khác nhau, các
4


phòng ban khác nhau đều có quan hệ chức năng với nhau nhằm hỗ trợ nhau trong việc
thực hiện các công việc để quá trình sản xuất được thông suốt. Đồng thời, các cấp
quản lý dưới ngoài chức năng và nhiệm vụ chuyên môn thì cũng phải có nhiệm vụ
cung cấp thông tin về công việc và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công
ty ngược trở lại cho cấp trên để làm cơ sở cho việc ra quyết định quản trị.
Bảng 1.3: Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và sản xuất CTCP Quốc tế Sơn Hà
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Ban Kiểm Soát
HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ

BAN TRỢ LÝ THƯ


BAN TỔNG GIÁM
ĐỐC

KHỐI KINH DOANH

BAN KIỂM SOÁT
NỘI BỘ
KHỐI SẢN XUẤT

KHỐI HỖ TRỢ

Ngành hàng gia dụng

Phòng QA & RD

Phòng hành chính nhân
sự

Ngành hàng công
nghiệp

Phòng kỹ thuật và cơ
điện

Phòng vật tư XNK

Phòng marketing

Phòng quản lý sản xuất

Phòng kế toán tài
chính

Phân xưởng ống thép

Phòng kế toán quản trị

Phân xưởng chậu và ép

Phòng công nghệ
thông tin

Phòng logistic

Phân xưởng cắt xả
băng
Phân xưởng bồn
Ban ATLĐ &PCCC

(Nguồn: Phòng Nhân sự- CTCP Quốc Tế Sơn Hà)
1.3.2 Mạng lưới kinh doanh
5


Công ty có địa bàn hoạt động sâu rộng và ngày càng mở rộng ra các nước trong
khu vực và trên thế giới. Tính đến tháng 12/2016 Công ty có 60 nhà phân phối hiện
diện ở tất cả các tỉnh, thành trên toàn quốc. Sản phẩm của Sơn Hà có mặt ở 20.000 đại
lý và điểm bán trên cả nước. Hệ thống chi nhánh của công ty có sự phát triển đột phá
với con số 98 chi nhánh trải đều ở khắp các tỉnh thành.
Sơn Hà không chỉ tạo được vị trí của mình với thị trường trong nước mà năng lực
của Sơn Hà cũng ngày càng được khẳng định trên thị trường nước ngoài, tiếp cận và
đẩy mạnh xuất khẩu sang quốc tế. Đến năm 2016, Sơn Hà xuất khẩu sản phẩm tới 30
quốc gia trên thế giới.
2. CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC
TẾ SƠN HÀ
2.1 Chính sách quản lý các nguồn lực
2.1.1 Chính sách về vốn
Nguồn vốn của công ty cổ phần được hình thành từ vốn chủ sở hữu là nguồn vốn
thuộc sở hữu của công ty, được hình thành từ nguồn đóng góp vốn của các cổ đông và
vốn do công ty tự bổ sung từ lợi nhuận của công ty. Các cổ đông được cấp một giấy
chứng nhận sở hữu cổ phần gọi là cổ phiếu. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu là
công cụ riêng của CTCP, nó đem đến ưu thế rất lớn nhờ khả năng thu hút vốn dễ dàng,
có thể huy động được một nguồn vốn lớn do mở rộng đối tượng huy động vốn và có
thể giảm chi phí huy động vốn do được tiếp cận trực tiếp với nhà đầu tư.
2.1.2 Chính sách về nguồn lao động
Sơn Hà xác định con người là yếu tố then chốt quyết định thành công của công
ty. Do đó, ngay từ khi mới thành lập Ban lãnh đạo đã hết sức quan tâm đến công tác
chăm lo đời sống CBNV. Định kỳ hàng năm công ty tiến hành khám sức khỏe cho toàn
bộ CBCNV. Công ty đóng BHXH, BHYT cho người lao động sau khi được tiếp nhận
chính thức làm việc. Các chế độ phúc lợi cho người lao động luôn được đảm bảo đầy
đủ. Bên cạnh đó, công ty còn chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi
dưỡng kỹ năng về nghiệp vụ chuyên môn. Ngoài ra, Sơn Hà luôn chú trọng đến đời
sống văn hóa, thể thao, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần của anh chị
em. Vào các dịp đặc biệt như 8/3, 20/10, Trung thu hay nghỉ hè, công ty đều có các
hoạt động tập thể nhằm giao lưu học hỏi, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó, hiểu biết lẫn
nhau, cùng tích cực thi đua hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
2.1.3 Chính sách về công nghệ
Năm 2016, Sơn Hà đánh dấu bước ngoặt trong Hệ thống quản lý An toàn- Sức
khỏe- Môi trường bằng việc triển khai đồng bộ chương trình 5S tại tất cả các nhà máy.
Trong quá trình sản xuất kinh doanh, Sơn Hà luôn phát huy những sáng kiến không
6


ngừng đổi mới và ứng dụng những công nghệ tiên tiến trong sản xuất để tận dụng
nguồn năng lượng thay thế. Tiêu biểu của sáng kiến này là máy nước nóng năng lượng
mặt trời Thái Dương Năng, được ra đời với mong muốn mang lại cho người Việt Nam
cơ hội “ Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”, góp phần bảo vệ môi trường xanh
sạch và dần thay thế cho những máy móc nước nóng sử dụng điện.
Về công nghệ sản xuất tại nhà máy, Sơn Hà đã đầu tư dây chuyền sản xuất liên
hoàn để nâng cao hiệu quả năng suất, bố trí lại quy trình máy ép ruột bình nước nóng
để thực hiện cân bằng sản xuất góp phần tăng năng suất sản xuất của bình nước nóng.
Ngoài ra công ty cải tiến tay đốt nung của máy làm bồn nhựa từ 4 cái bồn/tay lên 8 cái
bồn/tay góp phần tiết kiệm 15% Gas tiêu thụ và tăng năng suất sản xuất của máy lên
180%.
2.2 Chính sách chiến lược kinh doanh
Để duy trì hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như tạo tiền đề cho những đột
phá trong thời gian tới, công ty cần có những chiến lược kinh doanh cụ thể:
- Tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất: Hoàn thành đúng tiến độ dự án, mở rộng
quy mô sản xuất SSP, SHV; Hoàn thành thi công toàn bộ chuỗi Showroom/ Chi nhánh.
- Phát triển ra mắt các sản phẩm mới: Septic tanks; 2 loại bình nước nóng mới;
Cải tiến mẫu RO mới; Chậu inox: cải tiến chậu phổ thông, chậu 304, chậu cao cấp;
liên doanh sản xuất Pin mặt trời; Một số kiểu dáng ống công nghiệp, ống trang trí.
- Phát triển thị trường mới: Mở mới các chi nhánh của SHI, SHV và SSP.
- Nâng cao hiệu quả các hoạt động: Marketing, quản lý chi nhánh và thu hồi công
nợ, hệ thống quản lý trên cơ sở ứng dụng công cụ DMS, Video Conference, TMS và
KPIs, đào tạo trên quy mô tập đoàn, hoạt động mua hàng nhằm mục tiêu tiết kiệm chi
phí mua hàng.
- Hoàn thiện mô hình tổ chức công ty mẹ, công ty con với định hướng trở thành
nhóm công ty hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực sản xuất.
2.3 Chính sách giá
Công ty luôn cố gắng tối thiểu mọi chi phí liên quan đến hoạt động thu mua
nguyên, nhiệu liệu để có giá bán sản phẩm là thấp nhất, tạo lợi thế về giá đối với đối
thủ cạnh tranh, qua đó thỏa mãn nhu cầu của nhiều khách hàng tốt hơn. Công ty cũng
thực hiện đa dạng các mức giá theo chuỗi mặt hàng để khách hàng có thêm nhiều sự
lựa chọn đảm bảo khả năng thanh toán của khách hàng. Ngoài việc xác định giá bán
căn bản cho từng sản phẩm, công ty còn xây dựng được các chiến lược giá để đảm bảo
có thể thích ứng với sự thay đổi liên tục của thị trường, giá sản phẩm có thể dao động
để phù hợp với nhu cầu và số lượng đặt hàng.
2.4 Chính sách cạnh tranh
7


Ngay từ ban đầu, công ty đã rất coi trọng việc xây dựng và phát triển thương hiệu
sản phẩm nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh của công ty. Năm nào, công ty cũng trích
ra số cổ phần trăm trên doanh thu đáng kể dành cho việc quảng cáo trên các phương
tiện thông tin đại chúng hoặc tài trợ cho các giải thể thao. Công ty Cổ phần Quốc tế
Sơn Hà không ngại đầu tư để xây dựng sản phẩm mang nhãn hiệu Sơn Hà trở thành
một thương hiệu mạnh. Có như vậy, Sơn Hà mới duy trì được vị thế tại thị trường
trong nước và có cơ hội đưa sản phẩm ra tiêu thụ ở những thị trường khác trên thế
giới.
Ngoài ra, để nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp mình, công
ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đã không ngần ngại đầu tư cho đội ngũ nhân lực của mình.
Công ty có đội ngũ lao động trẻ, năng động, nhiệt tình trong công tác. Doanh nghiệp
phải được trang bị bằng những công nghệ hiện đại. Công nghệ hiện đại giúp sử dụng ít
nhân lực, thời gian tạo ra sản phẩm ngắn, tiêu hao năng lượng nguyên liệu thấp, năng
suất cao, tính linh hoạt cao. Từ đó, giúp công ty giảm giá thành sản phẩm, chất lượng
sản phẩm tốt giúp tăng khả năng cạnh canh của công ty với các doanh nghiệp khác.
3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI VÀ THỊ TRƯỜNG CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY
3.1 Thực trạng hoạt động thương mại của công ty
3.1.1 Hoạt động mua hàng của công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà là doanh nghiệp sản xuất nên hoạt động mua
NVL diễn ra thường xuyên liên tục. Hiện nay trên thị trường nhập NVL của Công ty
Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đa phần là các nguyên liệu sẵn có, dễ dàng mua được hình
thành từ nhập mua trong nước và nhập mua nước ngoài.
Nhập mua trong nước: gồm có một số nhà cung cấp như Công ty CPTM Quốc tế
Gia Phát, Công ty TNHH TM XNK Kim loại Việt, Công ty TNHH Sản xuất- Thương
mại- Dịch vụ Việt Phát, Công ty Cổ phần in và bao bì Qoldsun, Công ty CP đầu tư
phát triển Năng lượng Sơn Hà,…
Nhập mua ngoài nước: Gồm có một số nhà cung cấp như Foshan Real Leader
IMP & EXP.CO.,LTD China, Hyosung Corporation Choeng- Dam, Zhenshi Group
Eastern Special Steel Co.,Ltd, Inox- Jindal,…
Tại công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà, NVL chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng giá
hàng tồn kho, tỷ trọng NVL được thể hiện theo bảng sau:
Bảng 3.1: Tỷ trọng nguyên vật liệu của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà giai đoạn
2015- 2017
( Đơn vị: tỷ đồng)
Chỉ tiêu
8

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017


Trị giá
NVL chính

Tỷ trọng
NVL/ Hàng
tồn kho

300,7

Trị giá

Tỷ trọng
NVL/ Hàng
tồn kho

Trị
giá

Tỷ trọng
NVL/ Hàng
tồn kho

286,
5
60,7%
54,4%
44,5%
NVL phụ
54,2
41,3
40,2
Nhiên liệu
5,3
4,8
5,1
Phụ tùng thay thế
1,9
1,8
1,2
Vật tư quản lý
14,8
11,5
13,5
Tổng trị giá hàng 621,1
100%
637,5
100%
778,
100%
tồn kho
2
( Nguồn: Phòng kế toán Công ty CPQT Sơn Hà)
3.1.2. Hoạt động bán hàng của công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
Hoạt động bán hàng của công ty được biểu hiện thông qua bảng dưới đây:
Bảng 3.2: Kết quả doanh thu, lợi nhuận 2017 theo sản phẩm Công
ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
( Đơn vị: tỷ đồng)
Sản phẩm

287,6

ĐVT

Sản lượng

Bồn nước inox
Bồn nhựa
Chậu rửa inox
Ống thép inox
Thái Dương Năng
Gia công cuộn cán
inox

Cái
Cái
Cái
Kg
Bộ
Kg

281.026
58.910
218.427
15.973.179
56.612
12.871.933

Máy lọc nước RO

Cái
Cái
Cái

18.596
639
56.326

Doanh thu
thuần
629,4
90,6
85,6
700,7
236,4
342,2

Giá vốn
446,6
56,4
61,5
606,2
161,2
332,9

LN Gộp
182,8
34,2
24,1
94,5
75,2
9,3

48,9
39,2
9,7
Bếp các loại
0,2
0,02
0,18
Bình nước nóng
84,5
64,5
20
Khác
140,5
139
1,5
Tổng cộng
2.359,1
1.907,5
451,6
( Nguồn: Phòng kế toán Công ty CPQT Sơn Hà)
Biểu đồ 3.1: Cơ cấu doanh thu, lợi nhuận theo sản phẩm 2017 CTCP Quốc tế
Sơn Hà
(Nguồn: Báo cáo thường niên 2017- CTCP Quốc tế Sơn Hà)
Qua biểu đồ trên có thể thấy rằng, năm 2017 Công ty Sơn Hà đã gặt hái được
nhiều thành quả trong sản xuất và phân phối các dòng sản phẩm ống thép inox, bồn
nước inox, gia công cuộn cán inox với doanh số cao.
Doanh thu ống thép inox chiếm 30% tổng doanh thu sản phẩm của công ty. Sản
phẩm ống inox công nghiệp của Sơn Hà ứng dụng chủ yếu trong các công trình công
9


nghiệp nặng như giàn khoan, nhà máy lọc dầu, nhà máy thực phẩm, các hệ thống cấp
thoát nước, phòng cháy chữa cháy, tòa nhà cao ốc, các công trình thủy- nhiệt điện
Dòng sản phẩm bồn nước inox đóng góp 27% tổng doanh thu công ty. Hiện nay
Sơn Hà cung ứng ai dòng sản phẩm bồn chính: Bồn đứng và Bồn ngang.
Ngoài ra các sản phẩm về gia công cuộn cán inox (chiếm 14%), Thái dương năng
(10%), máy lọc nước RO (4%),… cũng đóng góp vào doanh thu của công ty cao.
Công y đã và đang tập trung việc ra phát triển ra mắt các sản phẩm mới như bồn tự
hoại Septic; cải tiến mẫu RO mới; chậu inox: cải tiến chậu phổ thông, chậu 304, chậu
cao cấp; liên doanh sản xuất Pin mặt trời; Một số kiểu dáng ống công nghiệp, ống
trang trí.
3.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
Bảng 3.3: Kết quả hoạt động kinh doanh của CTCP Quốc tế Sơn Hà giai đoạn
2015-2017
(Đơn vị: tỷ đồng)
NỘI DUNG
2015

Doanh thu

1994

Lợi nhuận sau thuế 35.8

2016

2017

So sánh tăng,
giảm 2016/2015

So sánh tăng,
giảm 2017/2016

111,2

Số
tuyệt
đối
141,9

106,4

2217,2

2359,1

Số
tuyệt
đối
223,2

80.3

113,3

44,5

224,3

33

141,1

%

%

Chi phí

1948,1 2116,8

2217,5

168,7

108,6

100,7

104,7

Vốn chủ sở hữu

440

843,3

246

155,9

157,3

122,9

686

(Nguồn: Phòng kế toán- CTCP Quốc tế Sơn Hà)
Qua vào bảng số liệu trên ta thấy, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Cổ
phần Quốc tế Sơn Hà có những bước tăng trưởng đáng kể.
+ Về doanh thu: năm 2015 là 1994 tỷ đồng, năm 2016 là 2217,2 tỷ đồng tăng
223,2 tỷ đồng hay tăng 11,2% so với năm 2015. Năm 2017 doanh thu công ty là
2359,1 tỷ đồng tăng 141,9 tỷ đồng hay 6,4% so với năm 2016. Nguyên nhân tăng
doanh thu là do trong những năm qua công ty đã không ngừng đổi mới về công nghê,
đưa ra các sản phẩm mới. Năm 2017, Công ty hợp nhất thêm 2 công ty con là Công ty
cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (SHE) và Công ty TNHH MTV Sơn Hà Nghệ
an (SHV) làm cho doanh thu của công ty tăng.
10


+ Lợi nhuận: năm 2015 là 35,8 tỷ đồng, năm 2016 là 80,3 tỷ đồng tăng 44,5 tỷ
đồng tức tăng 124,3% so với năm 2015. Có thể nói năm 2016 là năm đánh dấu bước
phát triển đột phá của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà. Năm 2017, lợi nhuận công ty
đạt 113,3 tỷ đồng tăng 33 tỷ đồng tương đương với 41,1% so với năm 2016.
+ Chi phí tăng nhưng có xu hướng giảm từ năm 2016 tăng 8,6% so với năm
2015. Năm 2017 tăng 100,7 tỷ đồng tức tăng 4,7% so với năm 2016.
+ Vốn chủ sở hữu tăng từ năm 2015 là 440 tỷ đồng đến năm 2016 là 686 tỷ đồng
tăng 246 tỷ đồng tức tăng 55,9%. Năm 2017 là 843,3 tỷ đồng tức tăng 157,3 tỷ đồng
hay tăng 22,9%.
Bảng 3.4: Đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch hoạt động kinh doanh của CTCP
Quốc tế Sơn Hà giai đoạn năm 2015-2017
Thời gian
2015

2016

2017

Chỉ tiêu

Kế
hoạc
h

Thực
hiện

So sánh kế
hoạch với
thực hiện
(%)

Kế
hoạch

Thực
hiện

So sánh
kế hoạch
với thực
hiện (%)

Kế
hoạc
h

Thực
hiện

So sánh kế
hoạch với
thực hiện
(%)

Doanh thu
(tỷ đồng)

2200

1994

90,6

2.400

2.217,
2

92

2500

2359,
1

94,4

Lợi nhuận
(tỷ đồng)

30

35,8

119,3

65

80,3

124

100

113,3

113

15

15%
mệnh
giá

20

10%
mệnh
giá

300đ

30

Cổ tức

5%
mệnh
giá

300đ

300đ

(Nguồn: Phòng kế toán- CTCP Quốc tế Sơn Hà)
Qua bảng số liệu trên ta có thể thấy, Sơn Hà trong suốt 3 năm đang ngày càng
phát triển với độ tăng có sự biến đổi theo từng giai đoạn song nó phát triển theo chiều
hướng tích cực.
Năm 2015, công ty đạt vượt mức kế hoạch lợi nhuận là 35,8 tỷ đồng so với kế
hoách là 30 tỷ đồng. Doanh thu thuần đạt 1994 tỷ đồng bằng 90,6% so với kế hoạch đã
đề ra.
Năm 2016 đánh dấu kết quả vượt bậc trong việc thực hiện kế hoạch lợi nhuận,
đạt 80,3 tỷ đồng, vượt 23,5% so với mức kế hoạch 65 tỷ đồng và bằng 224,3% so với
thực hiện 35,8 tỷ đồng năm 2015. Doanh thu đạt 2.217 tỷ đồng, đạt 92% so với mức kế
hoạch là 2.400 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu để công ty có doanh thu tăng cao so với
năm trước như vậy là do năm 2016 công ty tích cực mở thêm chi nhánh, về cơ bản đã
hoàn thiện hệ thống kênh phân phối. Việc hệ thống chi nhánh đi vào hoạt động hiệu
11


quả cơ bản đã chứng minh chiến lược của công ty về thay đổi mô hình phân phối là
đúng đắn.
Năm 2017 là năm tiếp theo công ty vượt kế hoạch lợi nhuận với mức là 113,3 tỷ
đồng so với kế hoạch là 100 tỷ đồng. Doanh thu thuần đạt 2.359,1 tỷ đồng, bằng
94,4% so với kế hoạch 2.500 tỷ đồng, tăng 6,5% so với mức thực hiện năm 2016 là
2.217,2 tỷ đồng.

3.2 Thực trạng thị trường của công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
Doanh thu sản phẩm theo thị trường được thể hiển qua bảng số liệu và biểu đồ
dưới đây:
Bảng 3.5: Cơ cấu doanh thu theo thị trường năm 2017
Thị trường
Trong nước
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Xuất khẩu
Ấn Độ
Brazil
Hong Kong
Indonesia
Nga
Singapore
Đài Loan
Thổ Nhĩ Kỳ
Tổng cộng

Sản lượng (Kg)
5.532.077
4.703.731
89.941
153.372
76.337
122.133
25.859
21.066
339.637

Doanh thu (Tỷ đồng)
2.096.737.922.176
1.566.099.756.114
333.192.255.852
197.445.910.210
262.319.315.470
217.921.433.269
4.747.711.565
14.079.784.137
3.429.548.184
5.476.217.381
1.393.901.309
1.313.026.579
13.957.693.046
2.359.057.237.646
(Nguồn: Phòng kế toán Công ty CPQT Sơn Hà)
Biểu đồ 3.2: Cơ cấu doanh thu theo thị trường Công ty CPQT Sơn Hà năm 2017

(Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2017- CTCP Quốc tế Sơn Hà)
Qua bảng số liệu và biểu đồ về cơ cấu doanh thu năm 2017 của Công ty Cổ phần
Quốc tế Sơn Hà cho thấy:
Doanh thu hoạt động kinh doanh trong nước chiếm 88,9% tổng doanh thu của
công ty. Trong đó, doanh thu tại thị trường miền Bắc đạt 75% hay 1566,1 tỷ đồng so
với thị trường trong nước, sau đó là khu vực miền Trung với 15% và cuối cùng là miền
Nam với 9%.
12


Trong năm 2017, công ty tập trung xuất khẩu vào các thị trường truyền thống
Trung Đông và tập trung khai thác các thị trường mới tiềm năng.Đóng góp khoảng
11,1% vào ttoorng doanh thu hợp nhất của công ty. Tiêu biểu là doanh thu thị trường
Ấn Độ đạt 83% tương đương với 218 tỷ đồng so với thị trường nước ngoài. Ngoài ra
doanh thu thu được từ các thị trường như Hong Kong, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil,…
Đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà:
Ưu điểm: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty có những bước tăng trưởng
đáng kể về doanh thu và lợi nhuận sau thuế. Công tác phát triển thị trường được đẩy
mạnh với việc phát triển mạng lưới phân phối. Nhiều sản phẩm được giới thiệu ra thị
trường mang lại nguồn doanh thu đánh kể cho công ty.
Nhược điểm: Do ảnh hưởng chung của nền kinh tế nước nhà nên giá nguyên liệu
thép nhập vào không ổn định, nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế của các
giảm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty.
4. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG CỤ, CHÍNH SÁCH KINH TẾ THƯƠNG
MẠI HIỆN HÀNH CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, hiện đang niêm yết
tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, hoạt động sản xuất kinh doanh của
công ty chịu sự quản lý của nhà nước thông qua Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng
khoán, các bộ luật về thuế quan và các quy định pháp luật khác của Việt Nam.
4.1 Chính sách thuế
Thuế và chính sách thuế luôn là mối quan tâm hàng đầu của bất kỳ doanh nhiệp
nào, năm 2014 Chính phủ đã có nhiều thay đổi trong chính sách thuế doanh nghiệp
trong Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế Doanh nghiệp, từ ngày
1/1/2014 thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22% và từ ngày 1/1/2016 là 20%.
 Chính sánh hỗ trợ, ưu đãi thuế
Việc điều chỉnh chính sách tài khóa năm 2014 theo hướng thực hiện biện pháp
miễn, giảm, ưu đãi với một số sắc thuế, khoản thu ngân sách nhà nước đã hỗ trợ và
trực tiệp giúp doanh nghiệp giảm bớt khó khăn trong hoạt động kinh doanh, nhất là
trong thời buổi đất nước còn chịu nhiều ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế toàn
cầu.
Những chính sách đưa ra sẽ tập trung và tháo gỡ những khó khăn cho doanh
nghiệp hướng vào việc giảm chi phí sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh
nghiệp hạn giá thành và tiêu thụ sản phẩm. Nhìn chung, công ty CPQT Sơn Hà cần
mạnh dạn đầu tư vốn hơn nữa để phát triển quy mô kinh doanh và thị trường nhằm
phát triển một cách có hiệu quả, góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận công ty.
 Chính sách về thuế XNK
13
Pháp luật về thuế đối với mặt hàng XNK cũng góp phần tích cực thúc đẩy phát triển
sản xuất và xuất khẩu của doanh nghiệp, hỗ trợ dịch chuyển cơ cấu nền kinh tế theo
hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa. Hàng loại ưu đãi về thuế xuất khẩu và nhập khẩu
được áp dụng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất giảm chi phí đầu vào của
sản phẩm.
4.2 Chính sách mở cửa hội nhập
Chính sách mở cửa nền kinh tế và tích cực tham gia vào quá trình toàn cầu hóa
đã mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu mặt hàng gia dụng và hàng công nghiệp của công ty.
Trong những năm qua, Việt Nam đã thiết lập quan hệ tốt với tất cả các nước lớn kí kết
các hiệp định song phương và đa phương WTO, ASEAN, AFTA và gần đây nhất là
TTP. Việc tham gia TTP là cơ hội giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và
công ty CPQT Sơn Hà nói riêng có thể gia nhập vào các chuỗi cung ứng nhiều tập
đoàn lớn trên thế giới, cơ cấu lại thị trường theo hướng cân bằng hơn. Điều đó mang
lại nhiều lợi ích cho công ty trong quá trình sản xuất cũng như cung cấp sản phẩm ra
thị trường nước ngoài. Vì phần lớn máy móc trang thiết bị, vật tư và nguyên phụ liệu
công ty được nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước cũng tham gia hiệp
định TTP nên gánh nặng về thuế nhập khẩu sẽ được giảm xuống từ đó hạ giá thành sản
phẩm giúp nâng cao sức cạnh tranh của công ty.
4.3 Chính sách tiền tệ
Công ty CPQT Sơn Hà tuy không phải huy động vốn nhiều nhưng lại có khoản
nợ lớn từ phía khách hàng. Việc thu hồi khoản nợ nếu không diễn ra nhanh chóng
doanh nghiệp có thể chịu những rủi ro lãi suất, rủi ro hụt nguồn vốn. Các chính sách về
lãi suất ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động knh doanh của công ty. Lãi suất ngân
hàng cao đi kèm với xu hướng cắt giảm, thu hẹp quy mô phạm vi hoạt động sản xuất
kinh doanh cồn nếu lãi suất cho vay thấy sẽ tạo động lực cho công ty mở rộng đầu tư,
phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty CPQT Sơn Hà luôn thực hiện chiến
lược tối đa hóa chi phí sử dụng trong các dự án khai thác để thu về hiệu quả nhất.

5. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CẦN GIẢI QUYẾT
Tuy những năm qua công ty có những bước tăng vọt thể hiện qua việc tăng
doanh thu và lợi nhuận sau thuế, nhưng cùng với đó công ty vẫn gặp phải những vấn
đề khó khăn cần phải giải quyết nhanh chóng như sau:
Thứ nhất, về khả năng cạnh tranh đối với những doanh nghiệp khác. Hiện nay,
tính cạnh tranh trong toàn ngành có thể nói chưa gay gắt, thị trường miền Bắc mới chỉ
có vài doanh nghiệp cùng cung cấp sản phẩm với Sơn Hà, thị trường miền nam tính
cạnh tranh có thể gay gắt hơn do có nhiều hơn những doanh nghiệp cùng cung cấp sản
14


phẩm này. Hiện tại, trong ngành có 4 doanh nghiệp lớn gồm Sơn hà, Toàn Mỹ, Tân Á,
Tân Mỹ và một số các doanh nghiệp nhỏ lẻ khác. Thị trường chủ yếu của Sơn Hà hiện
nay là các tỉnh phía Bắc và đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Sơn Hà trên thị trường khu
vực này là Tân Á. Với những sản phẩm kỹ thuật cao và đồng bộ để phục vụ cho các
ngành xây dựng dân dụng, các ngành công nghiệp và trang trí nội thất công trình nhà
ở. Toàn Mỹ hiện nay cũng là một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực sản xuất hàng inox
gia dụng tại Việt Nam. Sản phẩm của công ty Toàn Mỹ khá đa dạng và nhiều chủng
loại đáp ứng những nhu cầu về thiết bị nhà bếp và các sản phẩm làm từ Inox có tính
ứng dụng hàng ngày cao của khách hàng. Hơn nữa, công ty Toàn Mỹ thường xuyên
đầu tư quảng cáo trên những phương tiên thông tin đại chúng như truyền hình, báo,
đài,… Do đó, hầu hết người tiêu dùng đã biết đến nhãn hiệu của công ty. Chính vì vậy
công ty cần có những giải pháp mang tính chiến lược để nâng cao khả năng cạnh tranh
trên thị trường.
Thứ hai, hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của công ty. Trong xu thế cạnh tranh
ngày càng gay gắt thì nguồn nhân lực chất lượng cao là một lợi thế cạnh tranh hàng
đầu giúp doanh nghiệp tồn tại, đứng vững và phát triển trên thị trường. Đầu tư vào
nguồn nhân lực là ưu tiên số một của các doanh nghiệp. Công ty CPQT Sơn Hà cũng
như các công ty nói chung đều cần phải hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển
nguồn nhân lực bởi vì đào tạo và phát triển nguồn nhân lực mang lại nhiều lợi ích cho
công ty và người lao động đang làm việc tại Sơn Hà. Trong môi trường làm việc hiện
nay, tất cả đều diễn ra và thay đổi với tốc độ chóng mặt như đổi mới dây chuyền công
nghệ sản xuất sản phẩm, thay đổi cung cách quản lý của người đào tạo… đòi hỏi công
ty phải có những cơ chế, chính sách hoàn thiện công tác đào tạo giúp người lao động
có thể thích ứng được với những sự thay đổi đó.
6.ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN
Sau khi thực tập tại công ty và tìm hiểu về tình hình kinh doanh tại đây. Tôi xin
đề xuất hướng đề tài khoá luận như sau:
Đề tài 1: Nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm hàng gia dụng của Công ty Cổ phần
Quốc tế Sơn Hà trên thị trường Đông Nam Á.
Đề tài 2: Nâng cao hiệu quả kinh doanh thương mại của Công ty Cổ phần Quốc
tế Sơn Hà.

15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×