Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập Kinh tế Luật tại CÔNG TY cổ PHẦN MISA 1

MỤC LỤC

MỤC LỤC.............................................................................................................i
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU...................................................................ii
DANH MỤC VIẾT TẮT....................................................................................iii
LỜI MỞ ĐẦU.....................................................................................................iv
1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MISA...........................1
1.1 Chức năng......................................................................................................2
1.2 Nhiệm vụ........................................................................................................2
1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty..............................................................2
1.4 Cơ sở vật chất kỹ thuật và mạng lưới kinh doanh của công ty.................2
2. CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN MISA.................................................................................................3
2.1. Mục tiêu, phương châm của doanh nghiệp................................................3
2.2 Chế độ, chính sách, phương pháp quản lý các nguồn lực.........................4
2.3 Chiến lược và chính sách kinh doanh..........................................................6
3. Thực trạng hoạt động thương mại và thị trường của Công ty Cổ phần
MISA từ năm 2014 - 2016...................................................................................8
3.1 Thực trạng hoạt động thương mại của Công ty Cổ phần MISA từ năm
2014 - 2016............................................................................................................8
3.2 Thực trạng hoạt động thị trường của Công ty Cổ phần MISA.................9

4. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG CỤ, CHÍNH SÁCH KINH TẾ THƯƠNG
MẠI HIỆN HÀNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG
TY CỔ PHẦN MISA.........................................................................................10
4.1. Thuế GTGT đối với doanh nghiệp kê khai theo phương pháp trực tiếp....10
4.2. Thuế TNDN đối với phần mềm.................................................................10
5. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CẦN GIẢI QUYẾT.......................................11
5.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực........................................................11
5.2 Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm......................................................12
6. ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN...............................................................12
TÀI LIỆU THAM KHẢO

i


DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

BẢNG BIỂU
Bảng 2.2: Cơ cấu nguồn nhân lực theo trình độ học vấn
Bảng 3.1.1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2014 – 2016
Bảng 3.1.2: Bảng kế hoạch – thực hiện doanh thu và lợi nhuận năm 2014 - 2017
Bảng 3.2.1: Cơ cấu doanh thu trên từng thị trường 2014 – 2016
SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.3: Cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty Cổ phần MISA

ii


DANH MỤC VIẾT TẮT
Tổng công ty
CNH - HĐH
TNDN
CNTT
HCSN
CBCNV
GTGT

Công ty Cổ phần MISA
Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa
Thu nhập doanh nghiệp
Công nghệ thông tin


Hành chính sự nghiệp
Cán bộ công nhân viên
Giá trị gia tăng

iii


LỜI MỞ ĐẦU

Hiện nay, nền kinh tế nước ta đang từng bước hướng tới CNH - HĐH với
những bước đi vững chắc và đầy triển vọng trên con đường hội nhập kinh tế
quốc tế. Việc chuyển đổi từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường đã
tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển hết mình song cũng chứa đựng
không ít khó khăn buộc các doanh nghiệp phải tự tìm cách vượt qua, tự khẳng
định mình, nâng cao khả năng cạnh tranh để tự tồn tại trên thị trường. Để đạt
được mục đích đó thì điều kiện cần phải có là các doanh nghiệp hoạt động kinh
doanh phải có hiệu quả. Vì vậy để đạt đựơc mục tiêu đó, các nhà kinh doanh
phải có kiến thức, kinh nghiệm, óc sáng tạo, lòng dũng cảm và sự sáng suốt .
Xuất phát từ ý nghĩa và tầm quan trọng trên, qua thực tế nghiên cứu và thực
tập tại Công ty Cổ phần MISA, tôi đã được tham gia các hoạt động và chương
trình kinh doanh thực tế của công ty. Nhờ đó, tôi đã học hỏi được nhiều kiến
thức, kinh nghiệm thực tế cũng như những kỹ năng và thái độ làm việc. Tôi xin
gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Ban giám đốc Công ty đã tạo điều kiện và
cho phép tôi được thực tập tại công ty; tôi xin được cảm ơn các anh, chị đã tận
tình giúp đỡ, hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực tập.
Đồng thời, tôi xin gửi lời cảm ơn tới quý thầy cô trong Khoa Kinh tế luật,quý thầy cô trong bộ môn Quản lý kinh tế và đặc biệt là giảng viên - Ths.
Dương Hoàng Anh đã giúp đỡ tôi hoàn thành tốt đợt thực tập tốt nghiệp tại công ty.
Tuy đã cố gắng nhưng do hạn chế về mặt thời gian và kiến thức nên bài báo
cáo thực tập tổng hợp vẫn còn nhiều thiếu sót. Vì vậy, tôi rất mong sự đóng góp
ý kiến của các thầy cô để bài báo cáo của tôi được hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

iv


1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MISA
Tên công ty: Công ty Cổ phần MISA
Tên tiếng anh: MISA Joint Stock Company
Tên viết tắt: MISA JSC
Mã số thuế: 0101243150
Số giấy phép đăng ký kinh doanh: 0103000971
Ngày thành lập: 25/12/1994
Tình trạng hoạt động: đang hoạt động
Trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà Technosoft, 15 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 04.379.595.95 / 04.379.580.88
Website: misa.com.vn
Chủ tịch hội đồng quản trị: Ths. Lữ Thành Long
Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VNĐ
MISA là thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực phần mềm. Công ty Cổ phần MISA
là Công ty có kinh nghiệm lâu năm trong Hoạt động Tin học hoá công tác quản lý tại
nhiều Bộ, ngành và tại nhiều tỉnh thành. Sản phẩm của MISA được Ban chỉ đạo Chương
trình Quốc gia về CNTT khuyến cáo sử dụng trên toàn quốc. Với mục tiêu trở thành
phần mềm phổ biến nhất, với những thành công và nhiều giải thưởng lớn có uy tín đã
đạt được, MISA đã ngày càng khẳng định được vị trí của mình với hơn 150.000 khách
hàng trên toàn quốc.
Ngành nghề kinh doanh chính:
- Dịch vụ nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin
- Sản xuất phần mềm máy tính
- Dịch vụ tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý, tư vấn chuyển giao CNTT
- Các lĩnh vực kinh doanh khác theo giấy phép đầu tư
Các sản phẩm chính của MISA:
- MISA SME.NET – Phần mềm Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
- MISA CRM.NET – Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
- MISA Mimosa.NET – Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp
- MISA Mimosa.NET X1- Phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính HCSN
- MISA HRM.NET – Phần mềm quản trị nguồn nhân lực
- MISA Bamboo.NET – Phần mềm kế toán xã
- MISA Amis.vn – Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất
- MISA Cukcuk.vn – Phần mềm quản lý nhà hàng, quán cafe….

1


1.1 Chức năng
Công ty có chức năng kinh doanh chủ yếu như:
Cung cấp dịch vụ: tư vấn, thiết kế, cung cấp và cài đặt các phần mềm máy tính.
Cung cấp các sản phẩm phần mềm máy tính cho mọi loại hình doanh nghiệp
thuộc mọi lĩnh vực ngành nghề: Thương mại, Dịch vụ, Xây lắp và Sản xuất.
1.2 Nhiệm vụ
Nhiệm vụ của công ty là sản xuất và kinh doanh các phần mềm máy tính; thiết
kế, phát triển phần mềm máy tính đáp ứng đủ mọi yêu cầu của mọi loại hình doanh
nghiệp; xây dựng, tổ chức bộ máy kinh doanh; tổ chức các hoạt động kinh doanh có
hiệu quả; thực hiện chế độ Báo cáo tài chính theo đúng quy định hiện hành của Bộ tài
chính và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Báo cáo tài chính.
1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty.
Sơ đồ 1.3: Cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty Cổ phần MISA
Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

Ban tổng giám đốc

Ban thư ký

Các văn phòng đại
diện

Văn phòng tổng
công ty

Trung tâm phát
triển phần mềm

Trung tâm tư vấn
& hỗ trợ khách
hàng

(Nguồn: Phòng hành chính – nhân sự Công ty Cổ phần MISA)
1.4 Cơ sở vật chất kỹ thuật và mạng lưới kinh doanh của công ty.
- Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty:
Công ty Cổ phần MISA có trụ sở chính đặt tại Tầng 9, Tòa nhà Technosoft, 15
Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội; một địa điểm với không gian yên tĩnh giúp nhân viên có thể
tập trung cao độ trong công việc.
Công ty có các văn phòng làm việc khang trang, đầy đủ tiện nghi, có các phòng riêng
biệt giúp tách biệt các bộ phận, phòng ban và rất thuận lợi cho giao dịch với đối tấc.
Toàn bộ tài sản trong công ty không phải thuê mướn, tạo thế ổn định trong kinh doanh.

2


Các văn phòng của công ty được kết nối internet tốc độ cao, giúp nhân viên có thể
truy cập mạng dễ dàng để hỗ trợ tốt nhất các yêu cầu cần thiết đến công việc.
Công ty có trang bị những máy móc cần thiết giúp nâng cao hiệu quả trong công việc
như máy tính, điện thoại bàn,....
 Mạng lưới kinh doanh của công ty:
Trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, hiện MISA có Trụ sở chính tại Hà Nội,
01 trung tâm Phát triển phần mềm, 01 Trung tâm tư vấn và hỗ trợ khách hàng, 05 Văn
phòng đại diện tại Hà Nội, Tp.HCM, Tp.Đà Nẵng, Tp.Buôn Ma Thuột, Tp Cần Thơ và
hệ thống các đại lý, cộng tác viên tại 63 tỉnh thành.
2. CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN MISA.
2.1. Mục tiêu, phương châm của doanh nghiệp
- Mục tiêu: Với hơn 20 năm kinh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh và phát triển
phần mềm, bằng sự nỗ lực sáng tạo trong khoa học, công nghệ và đổi mới trong quản
trị, MISA mong muốn trở thành công ty có phần mềm và dịch vụ được sử dụng phổ
biến nhất trong nước và quốc tế.
- Sứ mệnh: Sứ mệnh của MISA là phát triển các sản phẩm và dịch vụ phần mềm
để giúp khách hàng thực hiện công việc theo một phương thức hoàn toàn mới, hiệu
quả hơn, tiết kiệm hơn nhằm thay đổi năng suất và hiệu quả không chỉ của một cá
nhân, tổ chức mà còn góp phần vào việc thúc đẩy năng suất và hiệu quả của đất nước.
- Giá trị cốt lõi: TIN CẬY – TIỆN ÍCH – TẬN TÌNH
MISA lấy khẩu hiệu Tin cậy - Tiện ích - Tận tình làm phương châm và kim chỉ
nam cho mọi hoạt động của hệ thống nhằm hướng tới việc thỏa mãn mọi nhu cầu của
khách hàng:
+ Tin cậy: Các sản phẩm và dịch vụ mà MISA mang lại cho khách hàng đều có
độ tin cậy cao, con người MISA với tri thức và văn hóa cao luôn mang lại cho khách
hàng cảm giác tin cậy trong giao dịch và chuyển giao tri thức, công nghệ.
+ Tiện ích: Các sản phẩm và dịch vụ MISA luôn thỏa mãn mọi yêu cầu nghiệp vụ
của khách hàng, khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của
MISA bất cứ khi nào, bất cứ nơi nào. Đội ngũ tư vấn, hỗ trợ khách hàng MISA luôn
sẵn sàng phục vụ 365 ngày/năm và 24h/ngày.
+ Tận tình: Con người MISA từ những người phát triển sản phẩm đến những
người kinh doanh tư vấn và các bộ phận khác luôn luôn tận tâm, tận lực phục vụ vì lợi
ích của khách hàng, làm cho khách hàng tin cậy và yêu mến như một người bạn, một
người đồng hành trong sự nghiệp.

3


2.2 Chế độ, chính sách, phương pháp quản lý các nguồn lực
 Chiến lược nguồn nhân lực:
Con người luôn là nguồn lực quan trọng hàng đầu của mọi doanh nghiệp, nhận
thức được điều nay, công ty Cổ phần MISA đã và đang có những chính sách và chế độ
đãi ngộ phù hợp, thu hút người tài nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn lực, tăng hiệu quả
kinh doanh và nâng cao tính chuyên nghiệp cũng như uy tín của công ty.
Cơ cấu nguồn nhân lực theo trình độ học vấn của Công ty Cổ phần MISA tại hà Nội
Bảng 2.2: Cơ cấu nguồn nhân lực theo trình độ học vấn
Năm 2014
STT

1
2
3
4
5

Trình độ

Số lao
động
bình
quân
(người)

Năm 2015
Số lao
động
bình
quân
(người)

Tỷ trọng
(%)

Tỷ trọng
(%)

Năm 2016
Số lao
động
bình
quân
(người)

Tỷ
trọng
(%)

Trên đại
17
3,25
19
3,25
30
3
học
Đại học
389
74,3
442
74,12
769
75,4
Cao đẳng
92
17,5
107
17,89
175
17,1
Trung cấp
16
3
15
2,44
30
3
Khác
10
1,95
14
2,3
16
1,5
Tổng
524
100
597
100
1020
100
(Nguồn: Phòng Hành chính – nhân sự Công ty Cổ phần MISA Hà Nội)

Dựa vào kết quả báo cáo đã trình bày phần trên về trình độ học vấn ta thấy rằng
tại Công ty Cổ phần MISA đội ngũ cán bộ làm việc chuyên môn nghiệp vụ có tỷ lệ tốt
nghiệp đại học cao. Tỷ lệ trình độ đại học chiếm tới 74,3% năm 2014; chiếm 74,12%
năm 2015 và chiếm tới 75,4% năm 2017. Kết hợp giữa trình độ học vấn và tính trẻ hoá
của nguồn nhân lực Văn phòng đã thực sự quan tâm tới việc nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực nhằm tạo động lực phát triển đội ngũ nguồn nhân lực ngày càng chất
lương hơn. Trình độ học vấn và tính trẻ hóa của nguồn nhân lực cũng là một trong
những thế mạnh để đưa Công ty Cổ phần MISA nói chung và Văn phòng Hà Nội nói
riêng ngày càng phát triển mạnh mẽ.
 Chính sách tuyển dụng:
Ngay từ những ngày đầu thành lập, đội ngũ lãnh đạo của MISA đã nhận thức
được tầm quan trọng của nguồn nhân lực và luôn đặt ra câu hỏi làm thế nào để nguồn
nhân lực ngày càng tốt lên, đời sống của nhân viên tại MISA ngày càng được cải
thiện. Bằng những chính sách và hành động cụ thể, công ty đã tạo lập được nguồn

4


nhân lực trẻ, nhiệt huyết, năng động, sẵn sàng gắn bó với MISA. Với đội ngũ nhân
viên tận tâm, nhiệt huyết và đầy năng lực nên chính sách tuyển dụng của Công ty luôn
hướng đến việc đa dạng hóa nguồn ứng viên từ sinh viên có thành tích học tập xuất sắc
đến các ứng viên có kỹ năng thích hợp, có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao phù
hợp với yêu cầu công việc. Công tác tuyển dụng được xem xét trên quan điểm công
tâm, công khai, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, giới tính và tuổi tác. Đặc biệt là
đội ngũ nhân viên kinh doanh của văn phòng trẻ trung và đầy sáng tạo.
Công ty với chính sách tuyển dụng không ngừng cải thiện nhằm thu hẹp khoảng
cách giữa nhà Tuyển dụng và ứng viên, tạo cho ứng viên tự tin phát huy hết khả năng
của mình trong quá trình tuyển dụng tại Công ty.
Chính sách đào tạo:
Với mong muốn xây dựng một đội ngũ nhân viên chuyên môn giỏi để đáp ứng
nhu cầu ngày càng cao, Công ty thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo thiết
thực, các buổi thảo luận học hỏi thực tế từ kinh nghiệm của nhân viên đi trước để tăng
sự gắn kết giữa các thành viên. Công ty thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nội bộ
và đào tạo bên ngoài nhằm bổ sung, mở rộng kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ năng
nghiệp vụ, tăng cường các kỹ năng sống và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp để phát
triển đội ngũ nhân lực có đủ khả năng đưa công ty chinh phục những mục tiêu cao
hơn, xa hơn qua đó phát hiện và đào tạo đội ngũ chuyên viên huấn luyện nội bộ cho
Công ty.
Ngoài ra, lãnh đạo các đơn vị luôn quan tâm, hướng dẫn nhân viên, đặc biệt trong
giai đoạn hội nhập nhân viên mới. Các điểm nổi bật trong quá trình làm việc của nhân
viên sẽ được ghi nhận để làm căn cứ xem xét và phát triển nghề nghiệp. Ðồng thời
Công ty cũng luôn đảm bảo quyền lợi cho nhân viên trong suốt thời gian làm việc tại
Công ty.
Chính sách lương thưởng:
Chính sách trả lương: Lương doanh thu cho những công việc có định mức doanh
thu cụ thể. Đối với nhân viên kinh doanh bao gồm: lương cứng 7.000.000VNĐ/tháng
+ thưởng theo doanh số; lương thời gian trả theo cấp bậc công việc của từng chức
danh/công việc.
Chính sách thưởng và đãi ngộ: Công ty có chính sách thưởng phạt thỏa đáng, rõ
rang, công bằng và phân minh để khuyến khích sự nỗ lực và gắn bó của CBCNV đối
với Công ty cũng như xây dựng một môi trường làm việc trong sạch và lạnh mạnh.

5


2.3 Chiến lược và chính sách kinh doanh.
Chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ: Với hơn 20 năm kinh nghiệp trong lĩnh
vực sản xuất và kinh doanh các phần mềm máy tính, các sản phẩm của MISA đã đánh
dấu nhiều cải tiến mang tính cách mạng. Đó là những phần mềm chạy tốt trên nhiều
thiết bị, bao gồm cả các thiết bị chuyên dụng như máy tính tiền trong các nhà hàng,
cửa hàng... Khách hàng của MISA không chỉ giới hạn trong các tổ chức doanh nghiệp,
đơn vị hành chính sự nghiệp mà mở rộng ra các hộ kinh doanh cá thể như cửa hàng
bán lẻ, quán ăn, nhà hàng... và người dùng cá nhân. Trong bối cảnh cuộc cách mạng
công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới, xã hội chúng ta bước
sang giai đoạn mới đầy thách thức. Năm 2018, MISA sẽ bắt đầu nghiên cứu và đưa
vào ứng dụng hàng loạt các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, rô-bốt, Internet vạn
vật (IoT), thực tế ảo, thực tại ảo,… Các sản phẩm, dịch vụ của MISA không đơn thuần
là những phần mềm công cụ mà thực sự sẽ trở thành những rô-bốt, những “chuyên
gia” trong lĩnh vực tài chính, quản trị doanh nghiệp, giáo dục, quản lý nhà hàng, quán
cafe. MISA cam kết hỗ trợ khách hàng có thể chuyển đổi toàn bộ hoạt động sản xuất,
kinh doanh, điều hành quản lý từ thế giới thực sang thế giới số, điều này giúp khách
hàng không chỉ hòa nhập, bắt kịp mà còn trở thành những đơn vị tiên phong trong
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
- Chiến lược phát triển con người: Sắp xếp bố trí lao động hợp lý, phù hợp với vị
trí công việc mà họ đảm nhiệm. Chú trọng nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán
bộ, nhân viên nhằm phát triển nguồn nhân lực có trình độ tay nghề cao, có phẩm chất
đạo đức tốt. Xây dựng các chính sách liên quan đến vấn đề tiền lương, tiền thưởng hợp
lý, xây dựng kỷ cương, quy định làm việc rõ ràng, chặt chẽ nhằm đảm bảo quyền lợi
và nghĩa vụ đối với người lao động.
- Chiến lược đối với khách hàng: Với phương châm thoả mãn tốt nhất những nhu
cầu của khách hàng, công ty luôn quan tâm và thực hiện tốt dịch vụ chăm sóc khách
hàng. Đối với mỗi loại sản phẩm, các ban quản lý, giám sát luôn yêu cầu nhân viên
kinh doanh phải luôn thân thiện đối với khách hàng, xây dựng mối quan hệ ngày càng
thân thiết hơn đối với khách hàng. Đồng thời, công ty cũng chủ trương xây dựng
những chính sách về chiết khấu và thưởng đối với những khách hàng lớn, là bạn hàng
lâu năm.
- Chính sách cạnh tranh:
+ Công ty Cổ phần MISA luôn đặt chất lượng các sản phẩm dịch vụ lên hàng
đầu, do vậy các nhân viên kỹ thuật và thiết kế phần mềm luôn nghiên cứu, phân tích
kỹ lưỡng từng tính năng của sản phẩm để đáp ứng đủ mọi nhu cầu của khách hàng.
Với những thay đổi của nhà nước về thuế, thông tư, hay các quy định hiện hành, MISA
luôn cập nhật kịp thời và đưa đến khách hàng những sản phẩm tốt nhất và hiệu quả

6


nhất. MISA luôn luôn lắng nghe và phân tích ý kiến của khách hàng về sản phẩm để
phát triển sản phẩm thành những sản phẩm chuyên nghiệp nhất. Cùng với đó, các
ban giám sát và ban quản lý luôn theo dõi chặt chẽ, kiểm tra, đốc thúc các nhân
viên kinh doanh của mình thực hiện nghiêm ngặt các yêu cầu về doanh số, chỉ tiêu
nhằm giữa vững thị phần của công ty. Đồng thời các nhân viên kinh doanh cũng là
những người trực tiếp quảng bá, giới thiệu sản phẩm tới khách hàng, góp phần mở
rộng thị trường.
Trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, MISA là công ty duy nhất trong
những công ty phần mềm có một trung tâm tư vấn và hỗ trợ khách hàng nhằm đáp ứng
các thắc mắc, câu hỏi của khách hàng về sản phẩm. Trung tâm hoạt động 24/24 nhằm
phục vụ khách hàng mọi lúc mọi nơi nếu khách hàng có nhu cầu.
+ Cùng với chính sách về chất lượng, chính sách về giá cả sản phẩm, về tối thiểu
hóa các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng được công ty chú trọng,
là nhân tố quyết định trong danh sách cạnh tranh của công ty. Trong những năm vừa
qua, công ty đã đầu tư xây dựng hệ thống văn phòng làm việc rộng hàng trăm m 2 , vị
trí đặt ngay tại các tầng trong tòa nhà trụ sở chính của công ty để các ban lãnh đạo dễ
dàng kiểm soát đến nhân viên của mình. Các văn phòng rộng rãi, hiện đại và yên tĩnh
giúp nhân viên có tinh thần làm việc tốt và hiệu quả trong công việc.
Ngoài ra công ty cũng liên tục cập nhật thông tin về thị trường, nhu cầu của
khách hàng nhằm phát triển, cập nhật phần mềm mang đến cho khách hàng những sản
phẩm chất lượng nhất, đáp ứng đầy đủ nhất mọi nhu cầu của khách hàng.

7


3. Thực trạng hoạt động thương mại và thị trường của Công ty Cổ phần
MISA từ năm 2014 - 2016
3.1 Thực trạng hoạt động thương mại của Công ty Cổ phần MISA từ năm
2014 - 2016
Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong khoảng 3 năm qua như sau:
Bảng 3.1.1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2014 – 2016
(Đơn vị: tỷ đồng)
Chỉ tiêu
2014
2015
2016
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
286,298
340,985
422,809
Các khoản giảm trừ doanh thu
1,723
2,043
2,105
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp
284,574
338,942
420,704
dịch vụ
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp
257,507
297,818
363,945
dịch vụ
Doanh thu hoạt động tài chính
4,863
7,907
9,635
Chi phí bán hàng
103,969
131,917
169,105
Chi phí quản lý doanh nghiệp
58,825
74,322
81,865
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
99,576
99,486
122.603
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
99,996
99,559
122,673
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
94,987
89,541
110,345
Giá vốn hàng bán
27,066
41,124
56,758
Chi phí thuế TNDN hiện hành
5,009
10,017
12,327
(Nguồn: Phòng tài chính – kế toán Công ty Cổ phần MISA)
Qua bảng số liệu ta có thể thấy từ năm 2014 – 2016 doanh thu và lợi nhuận của
công ty tăng đều qua các năm. Điều đó cho thấy tình hình phát triển của công ty bền
vững, ổn định và ngày càng lớn mạnh.
Năm 2015, doanh thu của công ty đạt 340,985 tỷ đồng tăng 19,1% so với năm
2014 và năm 2016 đạt 422,809 tỷ đồng tăng 23,99% so với năm 2015. Lợi nhuận
thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2016 đạt 122,603 tăng 23,1% so với năm 2014,
điều đó thể hiện sự cố gắng và nỗ lực không ngừng của công ty trong quá trình tìm
kiếm lợi nhuận, đồng thời nó cũng cho thấy sự phát triển của công ty trong quá trình
tìm kiếm lợi nhuận, đồng thời nó cũng cho thấy sự phát triển của công ty trong quá
trình kinh doanh. Doanh thu tăng do công ty tập trung vào việc phát triển phần mềm và
chăm sóc khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của khách hàng.
Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2017
Bảng 3.1.2: Bảng kế hoạch – thực hiện doanh thu và lợi nhuận năm 2014 - 2017
(Đơn vị: tỷ đồng)

2015
Chỉ tiêu
Tổng doanh thu

2016

Thực
%
Thực hiên
hiện
HTKH
289,4 346,85 119,84%
422,97

2014

8

2017
%
Kế
HTKH hoạch
121,95
656


4
Lợi nhuận thuần
99,58 99,49
99,91 115,24114 115,84 161,7
Lợi nhuận sau thuế TNDN
94,60 89,54
94,65
103,72 115,84 129,3
(Nguồn: Phòng tài chính – kế toán Công ty Cổ phần MISA)
Qua bảng số liệu trên ta thấy, doanh thu và lợi nhuận của toàn Công ty đạt mức
HTKH khá cao. Tổng doanh thu năm 2015 vượt mức HTKH 19,84%, năm 2016 vượt
mức HTKH 21,95%. Tổng doanh thu toàn công ty tăng đều và ổn định qua các năm
thể hiện sự phát triển bền vững của công ty, công ty ngày càng một lớn mạnh và
kahửng định một chỗ đứng cao trên thị trường.
Năm 2017, doanh thu và lợi nhuận của công ty tăng đều 46% so với năm 2016.
Qua số liệu bảng trên ta có thể thấy kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của công ty năm
2017 khá cao, điều này chứng tỏ công ty có một kế hoạch phát triển cụ thể, mong
muốn đưa sản phẩm tới nhiều khách hàng hơn. Do Công ty Cổ phần MISA kết toán và
báo cáo thường niên vào tháng 3 hàng năm, vì vậy hiện tại chưa có số liệu của thể về
doanh thu, chi phí, lợi nhuận của công ty trong năm 2017.
Việc mở rộng quy mô doanh nghiệp và doanh thu tăng liên tục từ năm 2014 –
2017, chứng tỏ được sự phát triển của công ty và uy tín của công ty luôn được khách
hàng biết đến rộng rãi.
3.2 Thực trạng hoạt động thị trường của Công ty Cổ phần MISA
Công ty Cổ phần MISA hiện tại có trụ sở chính đặt tại trung tâm Thành phố Hà
Nội và có 5 văn phòng đại diện được đặt tại Hà Nội, Tp.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng và
Buôn Ma Thuật.
Bảng 3.2.1: Cơ cấu doanh thu trên từng thị trường 2014 – 2016
(Đơn vị: Tỷ đồng)
Chỉ tiêu
Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Cần Thơ
Buôn Ma Thuật

2014
2015
2016
146,001
173,902
215,632
71,574
85,246
105,702
25,766
30,688
38,052
20,040
23,868
29,596
22,903
27,278
33,824
(Nguồn: Phòng tài chính – kế toán Công ty Cổ phần MISA)
Qua bảng số liệu trên ta có thể đánh giá chung về mức độ tăng trưởng và vai trò
của các thị trường trong tổng doanh thu giai đoạn 2014 – 2016, chúng ta nhận thấy
trong năm 2014 thị trường khu vực Hà Nội chiếm hơn một nửa tổng doanh thu của
toàn công ty cụ thể là 51% mặc dù doaanh thu của khu vực Tp Hồ Chí Minh và các
tỉnh thành khác đã liên tục tăng qua các năm, đặc biệt khu vực Tp Hồ Chí Minh tăng
mạnh lên 105,702 tỷ đồng; tại Đà Nẵng tăng lên 38,052 tỷ đồng, Cần thơ là 29,596 tỷ
đồng và cuối cùng là Buôn Ma Thuột tăng lên tới 33,824 tỷ đồng năm 2016.

9


4. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG CỤ, CHÍNH SÁCH KINH TẾ THƯƠNG
MẠI HIỆN HÀNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ
PHẦN MISA
4.1. Thuế GTGT đối với doanh nghiệp kê khai theo phương pháp trực tiếp
Theo khoản 2 điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC: Trường hợp cơ sở kinh
doanh có doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế
GTGT và doanh thu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thì không áp dụng tỷ lệ (%) trên
doanh thu đối với doanh thu này. Công ty Cổ phần MISA là công ty có doanh thu phát
sinh từ hoạt động bán phần mềm máy tính và dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp
nên Công ty không phải nộp thuế GTGT theo tỷ lệ (%) trên doanh thu từ hoạt động
bán phần mềm máy tính (do phần mềm máy tính thuộc đối tượng không chịu thuế
GTGT) và phải kê khai, nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 5% trên doanh thu từ dịch vụ tư vấn
thành lập doanh nghiệp. Hiện nay MISA chưa phải nộp thuế GTGT, vì thế doanh thu
của doanh nghiệp sẽ không bị giảm trừ và giữ mức độ ổn định.
4.2. Thuế TNDN đối với phần mềm.
Theo điều 19 và điều 20 thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014:
Điều 19. Thuế suất ưu đãi
Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với:
“Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực: nghiên
cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công
nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật Công nghệ cao; ươm
tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư mạo hiểm cho phát
triển công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển theo quy
định của pháp luật về công nghệ cao; đầu tư xây dựng – kinh doanh cơ sở ươm tạo
công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư phát triển nhà máy nước,
nhà máy điện,hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không,
cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng
khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định; sản xuất sản phẩm phần mềm; sản xuất vật
liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm, sản xuất năng lượng
tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải; phát triển công nghệ
sinh học.”
Điều 20. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế
- Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với: “a)
Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 1 Điều
19 Thông tư này”
Như vậy, đối với doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh phần mềm như Công ty
Cổ phần MISA kể từ khi thành lập áp dụng thuế suất như sau:

10


+ Từ năm 1 đến năm 4: Sẽ được miễn thuế TNDN.
+ Từ năm 5 đến năm 13 (9 năm tiếp theo): Giảm 50% thuế TNDN với thuế suất
10%. Như vậy chỉ phải nộp 5% thuế TNDN.
+ Từ năm 14 đến năm 15 (thuế suất 10% trong 15 năm): Thuế suất 10%.
+ Từ năm 15 trở đi: Nộp thuế TNDN như doanh nghiệp bình thường (từ năm
2016 trở đi là 20%).
Với những chính sách ưu đãi và hỗ trợ của nhà nước về thuế TNDN dành cho
doanh nghiệp kinh doanh phần mềm thì 5 năm đầu tiên công ty không phải chịu thuế
TNDN; 9 năm tiếp theo chỉ chịu 5% thuế TNDN; 15 năm tiếp theo sẽ chịu 10% thuế
TNDN.
Với hơn 20 năm hình thành và phát triển, hiện nay Công ty Cổ phần MISA sẽ
phải chịu một mức thuế TNDN là 20%. Theo Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh
doanh của công ty giai đoạn 2014 – 2016 (bảng 3.1.1) ta có thể thấy năm 2014 công ty
phải chịu mức thuế TNDN là 5,009 tỷ đồng; năm 2015 thuế TNDN tăng lên 10,017 tỷ
đồng tương ứng tăng 199,98% so với năm 2014; năm 2016 thuế TNDN của Công ty tăng
lên 12,327 tỷ đồng tương ứng tăng 123,06% so với năm 2015. Qua các năm trên ta thấy
thuế TNDN của công ty tăng lên theo từng năm, điều này làm giảm một phần thu nhập
của doanh nghiệp, làm hạn chế tốc độ gia tăng thu nhập hàng năm của công ty.
5. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CẦN GIẢI QUYẾT
5.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Nhân lực là yếu tố quyết định đến thành công và tiến bộ của mỗi loại hình doanh
nghiệp. Công ty Cổ phần MISA là một doanh nghiệp có kinh nghiệp lâu năm trong
lĩnh vực sản xuất và kinh doanh phần mềm máy tính, các sản phẩm của công ty đều là
thành quả của lao động trí tuệ, là các sản phẩm vô hình hình thành và phát triển bằng
trí tuệ của con người, vì vậy cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao và
khai thác hết các tính năng của mỗi loại sản phẩm để đáp ứng đủ mọi nhu cầu của
khách hàng để có thể cạnh tranh trên thị trường. Chất lượng nguồn nhân lực có vai trò
quan trọng trong tổ chức hoaạt động kinh doanh, công tác quản lý lao động được dễ
dàng và hiệu quả đồng thời tạo ra bầu không khí văn hóa tốt cho Công ty.
5.2 Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm
Đất nước đang chuyển sang nền kinh tế mở, giờ đây các doanh nghiệp phát triển
theo hướng CNH – HĐH đất nước, các doanh nghiệp có quyền độc lập trong hoạt
động kinh doanh của mình với sự quản lý vĩ mô của nhà nước nên việc duy trì và mở
rộng thị trường là tất yếu, là nhiệm vụ cơ bản và lâu dài của doanh nghiệp.
Hiện nay, kinh doanh chính các sản phẩm của chính mình tạo ra đang là xu thế
cho các doanh nghiệp hướng tới. Một loại hình kinh doanh không cần bỏ chi phí mua
đầu vào, đó là các sản phẩm vô hình ví dụ như các sản phẩm phần mềm ngày nay.

11


Hiện nay công ty đã có 5 văn phòng tại 5 thành phố khác nhau của đất nước, trong đó
có 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ chí Minh. Vì thế, công ty nên định hướng phát
triển ra thế giới, nhằm đưa các sản phẩm trí tuệ của mình tiếp cận với nhiều khách
hàng trên thế giới. Việc mở rộng thị trường đa quốc gia nhằm giúp cho Công ty đẩy
nhanh tốc độ doanh số bán hàng, khai thác mọi tiềm năng của thị trường một cách triệt
để hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh được nâng cao, tăng lợi nhuận và
khẳng định được vai trò, vị trí của Công ty trên thị trường trong nước và quốc tế. Do
vậy việc mở rộng thị trường là một hoạt động có tầm quan trọng đối với công ty, nó
góp phần không nhỏ vào việc thành công hay thất bại trong hoạt động của công ty.
6. ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN
Trên cơ sở đánh giá những hạn chế tồn tại tại Công ty, em xin đề xuất đề tài để
nghiên cứu làm khóa luận như sau.
STT
1

Hướng đề tài khóa luận
Dự kiến bộ môn hướng dẫn
Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn Quản lý kinh tế
nhân lực của công ty Cổ phần MISA
tại hà Nội

12


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần MISA giai đoạn 2014
– 2016
2. Báo cáo thường niên hàng năm Công ty Cổ phần MISA
3. Chị Đỗ kiều Liên – ban Giám đốc công ty Cổ phần MISATài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×