Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập Kinh tế Luật tại CÔNG TY cổ PHẦN dược PHẨM Hà Tây

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY............1
1.1. Chức năng...............................................................................................................1
1.2. Nhiệm vụ................................................................................................................1
1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty..................................................................2
1.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật............................................................................................3
1.5. Mạng lưới kinh doanh.............................................................................................3
2. CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ
TÂY ............................................................................................................................ 4
2.1. Chính sách quản lý các nguồn lực...........................................................................4
2.1.1 Chính sách quản lý nguồn nhân lực....................................................................4
2.1.2 Nguồn vốn và chính sách quản lý nguồn vốn........................................................5
2.2. Chính sách kinh doanh............................................................................................6
2.2.1 Chính sách sản phẩm............................................................................................6
2.2.2. Chính sách cạnh tranh.........................................................................................6
2.2.3. Chính sách quảng cáo..........................................................................................6
2.2.4 Chính sách hỗ trợ khách hàng..............................................................................6
2.3

Khoa học và công nghệ........................................................................................7


3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI VÀ THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG
TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY TRONG GIAI ĐOẠN 2015 - 2017...............7
3.1. Thực trạng hoạt động thương mại của công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây giai
đoạn 2015 – 2017..........................................................................................................7
3.1.1 Hoạt động bán hàng của công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây.............................7
3.1.2 Hoạt động mua hàng của công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây............................8
3.1.3 Hoạt động dự trữ của công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây..................................8
3.1.4 Phương thức bán hàng..........................................................................................8
3.1.5 Kết quả hoạt động thương mại..............................................................................8
3.2 Thực trạng hoạt động thị trường..............................................................................9
4. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG CỤ VÀ CHÍNH SÁCH KINH TẾ, THƯƠNG MẠI
HIỆN HÀNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ TÂY..............................................................................................10
4.1 Tác động của chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp...........................................10


4.2 Tác động của chính sách tiền lương và bảo hiểm...................................................10
4.2. Sự ổn định của tỷ giá hối đoái...............................................................................11
4.3 Sự ổn định lãi suất..................................................................................................11
4.4 Tác động của chính sách Pháp luật........................................................................11
5. Những vấn đề cần đặt ra..........................................................................................12
6. Đề xuất đề tài khóa luận...........................................................................................12


1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ
TÂY

Tên đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
Tên giao dịch: HATAPHAR
Ngày cấp: 02/02/2001
Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần ngoài quốc doanh (100% vốn tư

nhân).
Người đại diện theo pháp luật: Lê Xuân Thắng - Tổng giám đốc.
Trụ sở chính: Số 10A, phố Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà

Đông, Hà Nội
 Loại hình tổ chức: Tổ chức kinh tế sản xuất kinh doanh dịch vụ, hàng hóa.
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây tiền thân là Xí nghiệp Dược phẩm Hà Tây
được thành lập năm 1965. Năm 1985, Xí nghiệp Dược phẩm Hà Tây sáp nhập với
Công ty Dược phẩm Hà Tây và Công ty Dược liệu Hòa Bình thành Xí nghiệp liên hợp
Dược Hà Sơn Bình. Năm 1991, Xí nghiệp liên hợp Dược Hà Sơn Bình chia thành
Công ty Dược phẩm Hà Tây và Công ty Dược phẩm Hòa Bình. Năm 2000, Công ty
Dược phẩm Hà Tây được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây theo
quyết định số 1911/QĐ-UB ngày 21/12/2000. Sau hơn 50 năm thành lập và phát triển,
công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây là một trong những đơn vị sản xuất, kinh doanh
tiêu biểu trong lĩnh vực dược phẩm, hàng năm góp phần không nhỏ vào ngân sách của
thành phố cũng như tạo nguồn thu nhập đáng kể cho nhân viên trong công ty.
1.1. Chức năng.
Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây là đơn vị sản xuất: thuốc chữa bệnh, hóa
chất nguyên liệu làm thuốc, dược liệu, thực phẩm chức năng. Với phương thức kinh
doanh: sản xuất theo đơn đặt hàng, xuất nhập khẩu ủy thác, kinh doanh nguyên liệu.
Trên giấy kinh doanh, doanh nghiệp có đăng ký các ngành nghề:
- Sản xuất và kinh doanh thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng, nguyên liệu
làm thuốc, dược liệu.
- Bán buôn, bán lẻ nguyên liệu phục vụ ngành dược.
1.2. Nhiệm vụ.
- Tạo dựng các thương hiệu sản phẩm thuốc của Việt Nam. Phát triển các sản
phẩm thuốc mang giá trị thuần Việt, cố gắng từng bước xuất khẩu các sản phẩm có
nguồn gốc dược liệu Việt Nam ra ngoài thế giới.
- Tạo dựng những sản phẩm tốt cho sức khỏe người Việt, phòng và điều trị
hiệu quả các chứng bệnh. Khuyến khích tạo lòng tin với người tiêu dùng Việt sử dụng
hàng Việt Nam.

1


- Phổ biến đến đại lý bán thuốc đến người tiêu dùng về hàng giả, hàng kém
chất lượng.
- Không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tối đa hoá
lợi nhuận, nâng cao giá trị công ty và không ngừng cải thiện đời sống, điều kiện làm
việc, thu nhập cho nhân viên.
- Công ty thực hiện các nghĩa vụ về thuế, bảo hiểm, an toàn, vệ sinh, môi
trường, các nghĩa vụ khác. Đồng thời nỗ lực hết mình, đóng góp vào sự phát triển và
hội nhập của đất nước.
1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty
Sơ đồ 1.3: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty

Hội đồng quản trị

Tổng giám đốc

Phó tổng giám
đốc

Giám đốc
kinh doanh

Phòng
xuất
nhập
khẩu

Phòng
kinh
doanh

Phòng
tổ
chức
hành
chính

Kế toán
trưởng

Phòng
kế
toán

Giám đốc dự
án và đầu tư

Phòng
dự án
và đầu


Giám đốc
nhân sự

Phòng
nhân
sự

Kho và
các
hiệu
thuốc

Giám đốc
sản xuất

Xưởng
sản
xuất

Phòng
Kỹ
thuật
kiểm
nghiệm

Nguồn: Phòng nhân sự
Tính tới nay, công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây có hơn 1200 nhân viên được
điều hành bởi Tổng giám đốc: Ông Lê Xuân Thắng đồng thời ông cũng là thành viên
hội đồng quản trị. Là một đơn vị sản xuất kinh doanh, Công ty đã và đang xây dựng
cho mình một cơ cấu tổ chức điều hành theo mô hình trực tuyến, người lãnh đạo công
ty được sự trợ giúp của các trưởng phòng, chuyên viên để chuẩn bị các quyết định,
hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quyết định. Tổ chức bộ máy của Công ty có

2


thể chia thành ba bộ phận lớn bao gồm: Bộ phận quản lý, bộ phận sản xuất và Bộ phận
bán hàng
1.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật
Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây có đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất phục
vụ cho hoạt động kinh doanh của mình. Với khu văn phòng, được chia ra làm các
phòng ban được trang bị đầy đủ máy tính, máy in, máy photo, điều hòa, bình lọc nước,
…phục vụ tốt cho công việc và nhân viên. Với khu phân xưởng, được chia ra thành 5
phân xưởng sản xuất đa dạng các dạng bào chế, các dây chuyền xản suất thuốc độc lập
khép kín, các hệ thống máy móc thiết bị sản xuất chất lượng, thường xuyên được nâng
cấp như: dây chuyền sản xuất thuốc, máy đóng nang tự động, máy dập viên, máy ép vỉ,
máy nhũ hóa tự động,.... tổng giá trị lên tới hơn 200 tỷ đồng. Hệ thống kiểm soát chất
lượng đạt GLP - thực hành tốt phòng kiểm nghiệm. Hệ thống kho biệt trữ nguyên liệu
và kho thành phẩm đạt GSP – thực hành tốt bảo quản thuốc. Tổng diện tích nhà máy
sản xuất thuốc là 17000

; nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng gần 2000

.

Công ty có 10 chiếc xe ô tô phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa, công việc của
công ty.
1.5. Mạng lưới kinh doanh.
Công ty có hệ thống chi nhánh rộng khắp cả nước: chi nhánh Sơn Tây, chi nhánh
Thường Tín, chi nhánh Quốc Oai, Chi Nghệ An, Chi nhánh Thái Bình, chi nhánh miền
Nam,…; hệ thống đại lý toàn quốc; hệ thống nhà thuốc với gần 500 nhà thuốc đạt
chuẩn tại Hà Nội.
Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây có đối tác kinh doanh hầu hết các tỉnh, các
hiệu thuốc, quầy thuốc, nhà thuốc trên khắp cả nước, các nhà sản xuất dược phẩm lớn
như: Công ty cổ phần dược Hậu Giang, công ty cổ Phần dược 3/2, Dược 2/9, Khôi
Nguyên, Tiền Giang, Bến Tre, công ty cổ phần dược Cửu Long, công ty cổ phần dược
phẩm TW1, công ty cổ phần dược phẩm TW2, công ty cổ phần Mediplantex, công ty
cổ phần dược phẩm Nam Hà… Bên cạnh đó công ty còn đẩy mạnh xuất khẩu sang một
số nước như: Lào, Campuchi, Thụy sĩ, Cộng Hòa Séc…
Các dịch vụ cũng như hàng hóa của công ty hiện đã có vị thế nhất định trên địa
bàn trong nước và đang cố gắng đem sản phẩm của mình đến mọi người một cách tốt
nhất, đặc biệt là mở rộng hơn nữa ra nhiều quốc gia khác

3


2. CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
PHẨM HÀ TÂY
2.1. Chính sách quản lý các nguồn lực.
2.1.1 Chính sách quản lý nguồn nhân lực
- Chế độ làm việc:
Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8h/ngày, làm theo ca, một ngày có
2 ca, làm 5 ngày/tuần, nghỉ trưa 1h30; ăn uống tại công ty. Khi có yêu cầu về tiến độ
thì nhân viên Công ty có trách nhiệm làm thêm giờ và Công ty có những quy định đảm
bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của Nhà nước và đãi ngộ thoả đáng
cho người lao động.
Điều kiện làm việc: Văn phòng làm việc, nhà xưởng khang trang, vệ sinh sạch sẽ,
thoáng mát. Đối với lực lượng lao động trực tiếp sản xuất, Công ty trang bị đầy đủ các
phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, các nguyên tắc an toàn lao động được
tuân thủ nghiêm ngặt.
Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết: Nhân viên được nghỉ lễ và Tết theo quy định của Bộ
Luật Lao động. Những nhân viên có thời gian làm việc tại Công ty từ 12 tháng trở lên
được nghỉ phép 12 ngày mỗi năm, những nhân viên có thời gian làm việc tại Công ty
chưa đủ 12 tháng thì số ngày được nghỉ phép trong năm được tính theo tỷ lệ thời gian
làm việc.
Nghỉ ốm, thai sản: Nhân viên Công ty được nghỉ ốm 03 ngày (không liên tục)
trong năm và được hưởng nguyên lương. Trong thời gian nghỉ thai sản, ngoài thời gian
nghỉ 06 tháng với chế độ bảo hiểm theo đúng quy định do Bảo hiểm xã hội chi trả.
- Chính sách lương:
Công ty xây dựng chính sách lương riêng phù hợp với đặc trưng ngành nghề hoạt
động và bảo đảm cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của
Nhà nước, hệ số lương được xác lập dựa trên trình độ, cấp bậc và tay nghề của người
lao động, đảm bảo phù hợp với năng lực và công việc của từng người
- Chính sách thưởng:
Thưởng vượt doanh số khoán đối với nhân viên bán hàng (theo từng quý).
Khen, thưởng danh hiệu cuối năm: đối với cá nhân và tập thể toàn công ty. Việc
xét thưởng căn cứ vào thành tích của cá nhân và tập thể trong việc thực hiện tốt nội
quy, quy chế công ty; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao
trong kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng mới; có sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về
sản phẩm mới, về phương pháp tổ chức kinh doanh.
- Bảo hiểm và phúc lợi:

4


Công ty luôn thực hiện đúng quy định pháp luật lao động: ký hợp đồng lao động,
tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động; khám sức khỏe
định kỳ; bồi dưỡng độc hại; phụ cấp tiền ăn giữa ca theo định mức tối đa của Nhà
nước; trang bị đồng phục, đồ bảo hộ lao động…; bên cạch đó công ty còn tổ chức các
hoạt động thi đua, vui chơi, giải trí; các kỳ nghỉ dưỡng cho nhân viên.
Đặc biệt, khi đến tuổi nghỉ hưu ngoài các khoản do BHXH chi trả, người lao
động còn được Công ty tặng quà (tiền mặt).
- Chính sách tuyển dụng và đào tạo:
Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là về
kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn đối với nhân viên chế tạo, sản xuất. Chế độ tuyển
dụng: Đối với công nhân: Tuổi 20- 30, đã tốt nghiệp trung cấp trở lên, sức khỏe tốt,
thời gian thử việc 1 tháng. Đối với nhân viên văn phòng đã tốt nghiệp đại học, cao
đẳng trở lên, có trình độ chuyên môn phù hợp với từng vị trí ứng tuyển thời gian thử
việc 1 tháng.
2.1.2 Nguồn vốn và chính sách quản lý nguồn vốn
Trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty, hoạt động huy động và sử
dụng vốn là yếu tố rất quan trọng quyết định đến hiệu quả kinh doanh của công ty.
Bảng 1: Tình hình nguồn vốn công ty năm 2015 - 2017
Đơn vị tính: Nghìn đồng
Năm 2016
Năm 2017
513.966.841
589.389.583
311.618.678
358.284.835
202.348.163
231.074.748
Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2015 – 2017
Công ty luôn lỗ lực phát triển để tạo uy tín trên thị trường bằng việc sản xuất
những sản phẩm chất lượng từ đó lấy được lòng tin khách hàng, bán được hàng đồng
thời tạo uy tín thu hút nguồn vốn từ các doanh nghiệp và ngân hàng khác. Xu hướng
mấy năm gần đây công ty mở rộng sản suất theo hướng tăng vốn đầu tư ngắn hạn,
hàng tồn kho, giảm các khoản phải thu và tiền mặt. Gia tăng vốn chủ sở hữu để tạo nên
sự ổn định lâu dài cho công ty. Công ty quản lý nguồn lực tài chính một cách rất thận
trọng. Đối với các dự án lớn cần thêm vốn để sản xuất kinh doanh, công ty cân nhắc
tính toán rất kỹ càng để có thể đưa ra những quyết định tốt nhất. Các đại lý phân phối
trong quá trình kinh doanh có phát sinh thêm các khoản cần chi thì cần trình lên ban
giám đốc để được phê duyệt.

Tổng tài sản
Tổng nợ
Nguồn vốn chủ sở hữu

Năm 2015
436.565.222
266.413.289
170.151.933

5


2.2. Chính sách kinh doanh
2.2.1 Chính sách sản phẩm
“Chất lượng là sự tồn tại và phát triển” là mục tiêu phấn đấu không chỉ trong lĩnh
vực sản xuất, kinh doanh mà còn là chỉ tiêu hướng đến đầu tiên cho dịch vụ xuất nhập
khẩu. Trong đó chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ luôn được đưa lên hàng
đầu và là ý thức thường trực của mỗi nhân viên.
Nguyên liệu được nhập khẩu từ các nước phát triển và được kiểm tra nghiêm
ngặt bởi hệ thống kiểm nghiệm đạt GLP (thực hành tốt phòng thí nghiệm), được bảo
quản bởi hệ thống đạt tiêu chuẩn GSP (thực hành tốt bảo quản)
Các sản phẩm của công ty luôn có nguồn gốc rõ ràng, cơ sở sản xuất, thành phần,
hạn sử dụng, công dụng, cách dùng được in trên hướng dẫn. Các sản phẩm công ty
luôn là sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo cho người tiêu dùng, chữa đúng bệnh và
hạn chế gây tác dụng phụ.
2.2.2. Chính sách cạnh tranh
Với mạng lưới phân phối rộng khắp 63 tỉnh thành, Hataphar có được lợi thế về
mặt thời gian, đảm bảo tiến độ cung cấp hàng hóa bởi chuỗi cung ứng chuyên nghiệp.
Công ty chú trọng đến các chính sách giá, bảo hành, quảng cáo, xúc tiến thương mại…
nhằm đưa hình ảnh công ty ngày càng trở nên uy tín hơn.
Công ty cải thiện năng lực đôi ngũ nhân viên trong việc mua hàng đảm bảo hàng
hóa có chất lượng tốt giá thành hợp lý, tìm kiếm những đối tác chất lượng, đáng tin
cậy. Ngoài ra công ty áp dụng chính sách giá ưu đãi với các khách hàng truyền thống
và các khách hàng tiềm năng, các công trình lớn bằng việc giảm giá, triết khấu %.
2.2.3. Chính sách quảng cáo
Thường xuyên đến cung cấp thông tin về sản phẩm của công ty đến những hiệu
thuốc, nhà thuốc, phòng khám với thông tin đúng nhất, chính xác nhất về thành phần,
chức năng, công dụng, cách bảo quản. Đăng tải các thông tin, hình ảnh về sản phẩm
lên website của công ty để khách hàng dễ dàng tìm kiếm, nhanh chóng nắm bắt các sản
phẩm mới của công ty. Ngoài ra có thể quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại
chúng như: báo, tivi, các trang mạng,…
2.2.4 Chính sách hỗ trợ khách hàng
Công ty thường xuyên tìm những khách hàng tiềm năng. Với khách hàng thân
thiết được nhận mức giá hợp lý đảm bảo thu nhập cho các quầy thuốc, nhà thuốc,
phòng khám. Được nhân viên thường xuyên tư vấn về thuốc cũng như bảo quản và sử
dụng, kiểm tra chất lượng thuốc,…
Công ty có nhân viên chuyên trách cung cấp mọi thông tin liên quan đến quá
trình sản xuất gia công (qui trình đặt hàng gia công, theo dõi tiến độ ra hàng và giao
6


hàng, báo hàng tồn kho để giúp khách hàng có kế hoạch đặt hàng hợp lý, xử lý các vấn
đề phát sinh trong và sau khi giao hàng, cung cấp kịp thời các tài liệu phục vụ…). Có
đội ngũ thiết kế hiểu biết về thiết kế ngành Dược phẩm sẵn sàng phục vụ khách hàng.
Năng lực sản xuất có thể đáp ứng các đơn hàng số lượng lớn trong thời gian ngắn.
Dịch vụ hợp tác linh động, bao gồm cả hình thức sản xuất độc quyền. Hướng dẫn
khách hàng tỉ mỉ, chính xác trong các khâu làm thủ tục đặt cọc, thanh toán tiền hàng,
Giao hàng đến tận kho của khách hàng.
Các chính sách hỗ trợ khách hàng như: hỗ trợ kho bãi, hỗ trợ vốn vay, hỗ trợ tỷ
giá.
2.3 Khoa học và công nghệ
Công ty luôn xác định đầu tư trang thiết bị tiên tiến là một trong những yếu tố
quan trọng quyết định đến chất lượng sản phẩm, năng suất lao động và tính đa dạng
của sản phẩm. Chính vì vậy, liên tục trong nhiều năm liền, mỗi năm công ty đầu tư hơn
10 tỷ đồng để đầu tư trang thiết bị công nghệ mới và thay thế những thiết bị cũ, lạc
hậu, năng suất thấp.
3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI VÀ THỊ TRƯỜNG CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY TRONG GIAI ĐOẠN 2015 - 2017
3.1. Thực trạng hoạt động thương mại của công ty cổ phần dược phẩm Hà
Tây giai đoạn 2015 – 2017
3.1.1 Hoạt động bán hàng của công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây
Bảng 2: Hoạt động bán hàng của công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây
Đơn vị: Nghìn sản phẩm
% sản phẩm
Năm
tiêu thụ / sản
phẩm sản xuất
2015
56.738
49.731
7.007
87,65
2016
78.374
71.924
6.560
91,77
2017
86.169
82.154
4.015
95,34
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 - 2017
Trong những năm qua, công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây đã từng bước đẩy
mạnh công tác tổ chức sản xuất và bán hàng của mình điều đó được thể hiện của việc
số lượng sản phẩm sản xuất, sản phẩm tiêu thụ tăng lên và lượng sản phẩm tồn kho
giảm xuống.
Trong giai đoạn 2015 – 2017, số lượng sản phẩm sản xuất của công ty không
ngừng tăng. Cùng với việc mở rộng quy mô sản xuất công ty cũng phải đảm bảo ổn
định và tìm kiếm thị trường cho sản phẩm của mình. Do làm tốt công tác marketing
cũng như việc đảm bảo chất lượng nguồn hàng tạo niềm tin cho khách hàng nên gần
Sản phẩm sản
xuất

Sản phẩm tiêu
thụ

7

Sản phẩm tồn
kho


như sản phẩm của công ty sản xuất ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó, số lượng hàng tồn
kho không đáng kể.
3.1.2 Hoạt động mua hàng của công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây
Bên cạnh việc đáp ứng nguyên liệu cho hoạt động sản xuất thuốc của Công ty,
với mục tiêu trở thành nhà cung cấp nguyên liệu dược phẩm chuyên nghiệp cho các
doanh nghiệp sản xuất trong nước, công ty cam kết cung cấp nguyên liệu đảm bảo chất
lượng bởi nguồn nguyên liệu chủ yếu được nhập khẩu trực tiếp từ các nhà sản xuất
hoặc phân phối nguyên liệu dược phẩm thương hiệu uy tín trên thế giới như: BASF
(Đức), DSM (Thụy Sĩ), Pháp, Ấn độ và nhiều nhà cung ứng ở thị trường châu Á như
Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc,...
3.1.3 Hoạt động dự trữ của công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây
Thuốc là mặt hàng thiết yếu vì vậy công ty luôn có lượng dự trữ phù hợp để cung
ứng kịp thời tới khách hàng.
3.1.4 Phương thức bán hàng
Phương thức bán hàng của công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây là bán buôn và
bán lẻ. Hàng hóa sau khi sản xuất được công ty bán và chuyển giao cho các đối tác với
số lượng lớn và bán lẻ tại các nhà thuốc của công ty.
3.1.5 Kết quả hoạt động thương mại
Bảng 3: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2015 - 2017
Đơn vị: Nghìn đồng
Chỉ tiêu
Tổng
doanh thu
Tổng chi
phí
Lợi nhuận
trước thuế
Lợi nhuân
sau thuế

So sánh
năm
2016/2015

So sánh
năm
2017/2016

976.919.478 1.216.609.343 1.523.073.846

124,53

125,19

925.701.347 1.145.074.275 1.424.356.583

123,69

124,39

51.218.131

71.535.068

98.717.263

139,67

138

40.748.653

57.240.478

79.072.572

139,69

138,07

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh công ty năm 2015 - 2017

8


Qua bảng số liệu về kết quả kinh doanh của công ty giai đoạn 2015 – 2017, có
thể nhận thấy:
Doanh thu của công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây tăng liên tục qua các năm.
Năm 2015, tổng doanh thu đạt 976.919.478 (nghìn đồng). Năm 2016 – 2017 doanh thu
của công ty tăng trưởng nhanh, đạt mức 1.216.609.343 (nghìn đồng). Năm 2016, tăng
24,53% so với năm 2015 và đạt mức 1.523.073.846 năm 2017 tăng 25,19% so với năm
2016.
Về chi phí của công ty, có thể thấy, chi phí nguyên vật liệu tăng hki công ty mở
rộng sản xuất và gia tăng các dịch vụ. Tốc độ tăng năm 2016/2015 23,69%, năm
2016/2015 là 24,39%. Tốc độ tăng chi phí trong giai đoạn này lớn hơn tốc độ tăng của
doanh thu dẫn đến tốc độ tăng của lợi nhuận giảm. Do vậy, công ty cần chú trọng đến
việc tiết kiệm để giảm chi phí tốt nhất có thể để mang lại lợi nhuận cao trong những
năm rong những năm tới.
Lợi nhuận sau thuế qua các năm đều tăng: năm 2016 đạt 57.260 (triệu đồng) tăng
39,69%, năm 2017 đạt 79.072 (triệu đồng) tăn 38,07%
Có thể thấy rằng, các chỉ tiêu về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty đã có
những bước tiến đáng kể, tuy nhiên công ty cũng cần cố gắng, nỗ lực hơn nữa để phát
triển ổn định, bền vững, khẳng định vị trí trên thị trường.
3.2 Thực trạng hoạt động thị trường
Dược phẩm là một ngành ít chịu tác động của khủng hoảng kinh tế nhất. Ngành
Dược Việt Nam năm 2017 có sự tăng trưởng mạnh trong các nước Đông Nam Á, công
nghiệp dược Việt Nam đang có cơ hội rất lớn bởi thị trường dược phẩm trong nước là
thị trường tăng trưởng mạnh nhất khu vực Châu Á. Thị trường dược phẩm Việt Nam
đang chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa các công ty sản xuất, doanh nghiệp phân
phối dược phẩm trên cả hai kênh phân phối là kênh ETC (thông quan bệnh viện và các
cơ sở y tế) và kênh OTC (thông qua hệ thống nhà thuốc, các phòng mạch,…).
Hiện tại các sản phẩm của công ty đã có mặt ở hầu hết các tỉnh, thành phố trong
nước và chủ yếu là miền Bắc. công ty cũng đang trên đà mở rộng thị trường sâu và
rộng hơn nữa tại miền Trung, miền Nam và đặc biệt là đem sản phẩm mở rộng ra
nhiều quốc gia khác. Mục tiêu của công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây chính là đem
sản phẩm chất lượng, an toàn nhất đến tay người tiêu dùng
Cung, cầu giá cả của các sản phẩm của công ty:
Những năm gần đây, tỷ lệ người mắc bệnh ngày càng tăng, nhiều người có mong
muốn dùng thuốc để phòng và ngăn ngừa bệnh nên cầu về dược phẩm ngày càng tăng.
Cầu về dược phẩm tăng dẫn đến cung cũng tăng, nhiều công ty sản xuất thuốc ra đời
làm sức cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn. Vì vậy bằng kinh nghiệm sản xuất lâu năm,
9


công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây luôn đưa ra mức ra hợp lý và những ưu đãi dành
cho khách hàng để nâng cao khả năng cạnh tranh và thu hút khách hàng.
4. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG CỤ VÀ CHÍNH SÁCH KINH TẾ,
THƯƠNG MẠI HIỆN HÀNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY.
4.1 Tác động của chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế tính trên thu nhập chịu thuế của các doanh
nghiệp trong thời tính thuế. Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây là một đơn vị kinh
doanh nộp thuế thu nhập doanh nghiệp định kỳ cho nhà nước. Trong xu hướng chung
của hầu hết quốc gia, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ngày càng giảm. Đặc biệt
là quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Năm 2014 có sự điều chỉnh thuế suất hạ
thuế suất từ 25% năm 2013 xuống còn 22% tương ứng với mức thuế công ty phải nộp
giảm. Doanh nghiệp nhỏ và vừa đang áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh
nghiệp là 22% thì từ ngày 1/1/2016, thuế suất thuế TNDN sẽ giảm còn 20%, doanh
nghiệp có dự án đầu tư trong thời gian 10 năm thì mức thuế suất thuế TNDN chỉ còn
17%. Điều này đã giúp công ty tăng tích lũy để tái đầu tư, phát triển sản xuất kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách
Nhà nước.
4.2 Tác động của chính sách tiền lương và bảo hiểm.
Trong giai đoạn 2015 – 2017, mức lương tối thiểu vùng liên tục tăng qua các
năm. Cụ thể, năm 2015 mức lương tối thiểu các vùng (theo Nghị định 103/2014/NĐCP) là vùng I: 3.100.000 đồng/tháng, vùng II: 2.750.000 đồng/tháng, vùng III:
2.400.000 đồng/tháng, vùng IV: 2.150.000 đồng/tháng. Đến năm 2016, mức lương tối
thiểu vùng (theo nghị định 122/2015/NĐ-CP) vùng I: 3.500.000 đồng/tháng, vùng II:
3.100.000 đồng/tháng, vùng III: 2.700.000 đồng/tháng, vùng IV: 2.400.000
đồng/tháng. Năm 2017, mức lương tối thiểu vùng áp dụng là từ 2.580.000 đồng –
3.750.000 đồng/tháng (theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP)
Đối với công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây hiện nay, mức lương mà công ty trả
cho nhân viên dao động từ khoảng 4.500.000 đồng – 10.000.000 đồng/người/tháng về
cơ bản đã cao hơn nhiều so với mức lương tối thiểu vùng theo quy định, đáp ứng tối
thiểu của người lao động. Ngoài ra , công ty còn có chính sách khen thưởng các dịp lễ
Tết, thưởng theo doanh số bán hàng, làm them giờ, từ đó tạo niềm tin cho nhân viên,
giúp họ an tâm làm việc, công hiến lâu dài cho công ty.
Từ ngày 01/06/2017 mức đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp giảm từ 18%
xuống 17,5% giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí, mức đóng bảo hiểm của người lao

10


động tăng 8%, người lao động hưởng lương hưu nhiều hơn, tổng chiếm 25,5% lương
hàng tháng.
4.2. Sự ổn định của tỷ giá hối đoái
Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây hầu hết đều nhập khẩu nguyên vật liệu, các
sản phẩm thuốc tân dược cho hoạt động kinh doanh thương mại, xuất khẩu các sản
phẩm ra thị trường nước ngoài. Khi tỷ giá tăng, kết quả hoạt động kinh doanh cũng sẽ
trực tiếp bị ảnh hưởng. Chính vì thế, công ty luôn chủ động theo dõi các diễn biến về
tỷ giá, nhằm đánh giá, dự đoán xu hướng để có thể giảm thiểu tác động tiêu cực đến
hoạt động kinh doanh của công ty. Sự ổn định của tỷ giá trong những năm gần đây
giúp cho hoạt động xuất, nhập khẩu của công ty không bị ảnh hưởng nhiều bởi tỷ giá,
chi phí sản xuất ổn định nên giá sản phẩm không bị biến động nhiều., giúp nâng cao
khả năng cạnh tranh với những đối thủ khác.
4.3 Sự ổn định lãi suất
Từ năm 2015 – 2017, sự ổn định lãi suất đã hỗ trợ vay vốn tối đa cho doanh
nghiệp, giúp doanh nghiệp thực hiện được kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất, giảm
chi phí sản xuất cho doanh nghiệp.
4.4 Tác động của chính sách Pháp luật
Là một công ty đại chúng, hoạt động của công ty được điều chỉnh bởi hệ thống
luật và văn bản dưới luật liên quan như Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, Luật
Lao Động,…Ngoài ra, năm 2016, Luât Dược sửa đổi đã được thông qua và chính thức
có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 với những điều chỉnh về đầu tư, sản xuất thuốc cũng sẽ
ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Công ty trong năm 2017. Môi trường pháp luật
Việt Nam trong tương lai sẽ có nhiều sự thay đổi nhằm tạo ra hành lang pháp lý chặt
chẽ và khoa học, hướng đến một môi trường đầu tư tốt hơn cho doanh nghiệp sẽ liên
tục cập nhật và điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, để thích nghi với những sự
thay đổi từ pháp luật một cách kịp thời.
Trong ngành dược, vấn đề bản quyền thuốc khá nghiêm ngặt khiến cho doanh
nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với thuốc mới. Trong tương lai, các
hiệp định hợp tác song phương và đa phương giữa Việt Nam ký kết với các đối tác
cũng sẽ đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn đối với thuốc và các đối tác cũng thường có
xu hướng kéo dài thời gian bảo hộ đối với thuốc sáng chế. Vì thế, các công ty dược
Việt Nam nói chung và công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây nói riêng sẽ bị trở ngại lớn
trong việc phát triển sản phẩm và có thể dẫn đến mất thị phần trước các đối thủ lớn.

11


5. Những vấn đề cần đặt ra
Trên cơ sở nghiên cứu những tài liệu do công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây
cung cấp, được trực tiếp thực tập tại công ty trong thời gian 4 tuần, bên cạnh những
mặt tích cực, cũng còn tồn tại nhiều vấn đề cần giải quyết như sau:
Với số nhân viên lớn dẫn đến việc quản lý, đôn đốc và đào tạo nhân viên chưa
thực sự hiệu quả. Tình trạng kéo dài thời gian làm việc, chăm sóc khách hàng chưa tốt
vẫn còn tồn tại.
Dù mạng lưới kinh doanh lớn, các sản phẩm đa dạng, công ty vẫn chưa phát huy
được hết thế mạnh của mình trong cạnh tranh. Thị trường hiện nay có rất nhiều đối thủ
cạnh tranh, có sản phẩm giả nhãn mác của công ty tung ra thị trường.
Thị trường chủ yếu của công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây cung cấp là miền
Bắc, chính vì vậy công ty cần có những chính sách, xúc tiến thương mại để mở rộng
thị trường sang các khu vực miền Nam, Trung nhiều hơn nữa và đặc biệt là ra thị
trường quốc tế.
6. Đề xuất đề tài khóa luận
Trên cơ sở tồn tại của doanh nghiệp, em xin đề xuất đề tài nghiên cứu khóa luận
như sau:
Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thuốc của công ty cổ phần dược phẩm
Hà Tây.
- Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm thuốc của công ty cổ phần dược
phẩm Hà Tây.

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×