Tải bản đầy đủ

Trắc nghiệm quản lý tồn trữ thuốc

Câu 1. Các yếu tố quyết định sự lựa chọn thiết kế kho dược là
A.
B.
C.
D.
E.

Hàng hóa vật tư được lưu chuyển qua kho
Số lượng cơ cấu thuốc men
Chủng loại thuốc men và hang hóa
Tất cả đều đúng
Tất cả đều sai

Câu 2. Đối với cơ sở sx bán buôn, thuốc tân dược, thủ kho phải có trình độ tối thiểu là
A.
B.
C.
D.
E.

Lương dược

Dược sỹ trung học
Dược sỹ ĐH
Dược tá
Tất cả đều đúng

Câu 3. Nhiệm vụ của kho
A.
B.
C.
D.
E.

Xuất nhập thuốc men
Phát triển dịch vụ khách hang
Giảm chi phí kinh doanh
Dữ trữ, bảo quản, bảo vệ
Tất cả đều đúng

Câu 4. Đối với chất lỏng,rắn dễ cháy nổ,các khí nén phải được bảo quản trong
A.
B.
C.
D.
E.

Kho kín, trang bị đèn chống cháy nổ
Kho lạnh, trang bị đèn chống cháy nổ
Kho mát, trang bị đèn chống cháy nổ
Kho khô, trang bị đèn chống cháy nổ
Kho thông thoáng, trang bị đèn chống cháy nổ

Câu 5. Tủ đá dùng cho
A. Vaccin bại liệt uống trong 1­3 tháng tại tuyến tỉnh trở lên
B. Vaccine với số lượng không nhiều trong 1­3 tháng tủ lạnh (+2 ­ +8)
C. Vaccine dễ bị hỏng với nhiệt độ cao với số lượng lớn trong nhiều tháng buồng lạnh 
âm (­15 ­ ­25)
D.  Vaccine dễ bị hỏng với nhiệt độ đóng băng với số lượng lớn trong nhiều tháng buồng
lạnh dương (2­8)
E. Vaccine dễ bị hỏng với nhiệt độ cao với số lượng lớn trong 1­3 tháng
Câu 6. Chức năng không phải của kho dược là


A.
B.
C.
D.
E.

Điều hòa vật tư hàng hóa
Dự trữ
Giảm chi phí kinh doanh
Kiểm tra thuốc
Bảo quản


Câu 7. Vaccine còn được sử dụng trong trường hợp
A.
B.
C.
D.
E.

Hình vuông bên trong có màu sáng hơn hình tròn bên ngoài
Hình vuông bên trong có màu sáng hơn hình tròn bên ngoài, còn hạn sử dụng
Hình vuông bên trong có màu sẫm hơn hình tròn bên ngoài
Hình vuông bên trong có màu sẫm hơn hình tròn bên ngoài, còn hạn sử dụng
Hình vuông bên trong cùng màu với hình tròn bên ngoài

Câu 8. Các thuốc rất dễ hút ẩm là
A.
B.
C.
D.
E.

Calci clorid
Thimotripsin
Vitamin A
Huyết thanh các loại
Chloroform

Câu 9. Các thuốc cần bảo quản lạnh là
A.
B.
C.
D.
E.

Insulin
Vitamin
Isoniazid
Streptomycin
Iodoform

Câu 10.Buồng lạnh âm dùng cho
A.
B.
C.
D.
E.

Vaccin bại liệt uống trong 1­3 tháng tại tuyến tỉnh trở lên
Vaccine dễ bị hỏng với nhiệt độ đóng băng với số lượng lớn trong nhiều tháng
Vaccine với số lượng không nhiều trong 1­3 tháng
Vaccine dễ bị hỏng với nhiệt độ đóng băng với số lượng lớn trong 1­3 tháng
Vaccine dễ bị hỏng với nhiệt độ cao với số lượng lớn trong nhiều tháng

Câu 11. Các thuốc rất dễ hút ẩm là
A.
B.
C.
D.
E.

Huyết thanh các loại
Calci clorid
Chloroform
Thimotripsin
Vitamin A

Câu 12. Kho hóa chất đặt gần các xí nghiệp sản xuất thuốc là loại kho gì
A.
B.
C.
D.
E.

Kho tiêu thụ
Kho thu mua, tiếp nhận
Kho trung chuyển
Kho cấp phát, cung ứng
Kho dữ trữ

Câu 13. Cách khắc phục dụng cụ thủy tinh bị kết dính


A.
B.
C.
D.
E.

Ngâm vào acid
Nhỏ acid
Cho dụng cụ vào nước, đem luộc sôi
 Sấy nóng dụng cụ ở 100oC trong 10­15phut
Tất cả đều đúng

Câu 14. Các dược liệu chứa tinh dầu được bảo quản trong
A.
B.
C.
D.
E.

Bao bì không có ánh sáng truyền qua
Buồng kín
Kho lạnh
Phòng tối
Bao bì kín

Câu 15. Loại nào sau đây là loại vaccine dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao nhất, tiếp xúc 
37oC trong 2 ngày sẽ bị mất hiệu lực
A.
B.
C.
D.
E.

Vaccin viêm gan B
Vaccine sởi
Vaccine BCG
Vaccine bại liệt uống (OPV)
Không có câu trả lời đúng

Câu 16. Kho chứa cao lỏng chưa ra lẻ được gọi là kho
A.
B.
C.
D.
E.

Kho dược liệu
Kho hóa chất
Kho bán thành phẩm
Kho thành phẩm
Kho hóa dược

Câu 17. Công tác xuất hàng là nhiệm vụ quang trọng là…….. quá trình nghiệp vụ kho
A.
B.
C.
D.
E.

Khâu kết thúc
Khâu trung gian
Khâu mở đầu
Tất cả đúng
Tất cả sai

Câu 18.Diện tích kho hữu ích chiếm bao nhiêu diện tích tàn bộ kho
A.
B.
C.
D.
E.

½ ­ 3/2
½ ­ ¾
1/3­1/2
½­2/3
Tất cả sai

Câu 19. Sắp xếp hệ số chất xếp hàng hóa theo thứ tự giảm dần
A. Hàng hóa xếp trên bục, khối đứng, trên giá


B.
C.
D.
E.

Hàng hóa xếp khối đứng, trên bục, trên giá
Hàng hóa xếp trên bục, trên giá, khối đứng
Hàng hóa xếp khối đứng, trên giá, trên bục
Hàng hóa xếp trên giá, trên bục, khối đứng

Câu 20. Nhiệt độ tự bốc lửa của ether ethylic 
A.
B.
C.
D.
E.

6oC(toluen)
­1,8 oC (aceton)
­50 oC­28 oC(xăng)
­15 oC (benzene)
9 oC(ancol ethylic)

Câu 21. Aut.AV 01.00 có nghĩa là
A.
B.
C.
D.
E.

Thuốc được dùng hết tháng 01 năm 2000
Thuốc đăng kí vào tháng 01 năm 2000
Thuốc được sản xuất vào tháng 01 năm 2001
Thuốc hết hạn đăng kí vào đầu tháng 01 năm 2000
Thuốc được dùng đến đầu tháng 01 năm 2000

Câu 22. Các chất rất dễ hút ẩm là
A.
B.
C.
D.
E.

Vitamin, Benzonaphtal
Vitamin,Pepsin
Benzonaphtal
Vitamin
Pepsin

Câu 23. Đối với thành phẩm thuốc, khi nhập kho được phân loại
A.
B.
C.
D.
E.

Phân loại theo dạng thuốc
Phân loại theo độc tính
Phân loại theo tác dụng dược lý
Tất cả đều đúng
Tất cả đều sai

Câu 24. Nội dung về bảo hộ và an toàn lao động ở kho gồm
A.
B.
C.
D.
E.

Khám sức khỏe định kì cho công nhân
Phương tiện bảo hộ lao động
Trang bị các thiết bị chuyên dụng
Trang bị và tổ chức khoa học nơi làm việc
Tất cả đúng

Câu 25. Nhiệt độ tự bốc cháy của bezen
A. 724 oC aceton
B. 659 oC
C. 400 oC ( ether etylic)


D. 523 oC glycerin
E. 633 oC toluen
Câu 26. Diện tích phòng thí nghiệm kiểm tra hàng hóa là loại
A.
B.
C.
D.
E.

Diện tích nghiệp vụ
Diện tích phụ
Diện tích hữu ích
Diện tích làm văn phòng
Diện tích làm sinh hoạt

Câu 27. Kho bán thành phẩm được phân loại theo
A.
B.
C.
D.
E.

Theo nhiệm vụ chính của kho
Theo loại hình xây dựng
Theo tính chất hàng hóa
Theo mức độ cơ giới hóa
Theo độ bền

Câu 28. Điều kiện bảo quản “khô” được hiểu là độ ẩm tương đối 
A.
B.
C.
D.
E.

60 oC
Không quá 70 oC
70 oC
Không quá 60 oC
Tất cả đều sai

Câu 29. Quy tắc 5 chống: 1. Chống nóng ẩm, 2……., 3……., 4. chống bão lụt, 5. Chống mất 
trộm
A.
B.
C.
D.
E.

Chống côn trùng; chống mốc
Chống mốc; chống cháy nổ
Chống côn trùng, mối mọt, chuột; chống cháy nổ
Chống mốc; chống mối mọt
Chống côn trùng; chống cháy nổ

Câu 30. Máy in được xếp vào loại trang thiết bị nào trong kho
A.
B.
C.
D.
E.

Thiết bị chất xếp
Thiết bị phục vụ công tác bảo quản hàng hóa
Thiết bị vận chuyển
Thiết bị văn phòng
Thiết bị phòng chống cháy

Câu 31. Thời hạn lưu dữ lọ vaccine và dung môi đã sử dụng
A.
B.
C.
D.

2 năm
1 tuần
2 tuần
1 năm


E. 1 tháng
Câu 32. Kho chứa gì thì không được thông gió
A.
B.
C.
D.
E.

DCYT bằng chất dẻo
DCYT bằng kim loại
DCYT bằng cao su
Thuốc viên
Dược liệu

Câu 33. Hết hạn trước, cấp phát trươc được viết tắt là
A.
B.
C.
D.
E.

FIPO
FEBO
FIFO
FIBO
FEFO

Câu 34. “Bảo đảm quá trình sản xuất liên tục, đồng bộ và mở rộng lưu thông phân phối, 
nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ cho chăm sóc sức khỏe” có được khi thực hiện chức năng nào
A.
B.
C.
D.
E.

Dự trữ
Bảo quản
Giảm chi phí kinh doanh
Điều hòa vật tư hàng hóa
Kiểm tra, kiểm soát, kiểm nghiệm thuốc

Câu 35. Diện tích phòng thí nghiệm kiểm tra hàng hóa là loại
A.
B.
C.
D.
E.

Diện tích làm văn phòng
Diện tích làm sinh hoạt
Diện tích nghiệp vụ
Diện tích phụ
Diện tích hữu ích

Câu 36. Yêu cầu nào quan trọng nhất đối với một phương án thiết kế
A.
B.
C.
D.
E.

Đảm bảo được 5 chống
 Kiều nhà hợp lý,khóa học
Hợp lý hóa dây chuyền, quy trình nghiệp vụ kho
Phù hợp với từng đối tượng bảo quản
Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của phương tiện vận chuyển hàng hóa vào

Câu 37. Nhiệt độ tự bốc cháy của glycerin
A.
B.
C.
D.
E.

400 oC(ether etylic)
724 oC(aceton)
659 oC(benzene)
633 oC(toluene)
523 oC


Câu 38. Phát biểu nào sau đây đúng
A.
B.
C.
D.
E.

Bảo quản là khấu cuối cùng nhằm gìn giữ chất lượng sp đã làm ra
Bảo quản tốt ở kho thì sẽ đảm bảo được chất lượng thuốc đến người dân
Bảo quản là cất giữ hàng hóa trong kho
Tồn trữ là bảo quản các nguyên liệu, các bán thành phẩm và các thành phẩm 
Tồn trữ là bảo quản các nguyên liệu, vật tư, bao bì, dùng trong sx, mọi bán thành 
phẩm trong quá trình sx và các thành phẩm trong kho

Câu 39. Số dân tiêu thụ thuốc là 20.000 người thời gin một chu kì cung ứng thuốc là 4 tháng 
thì diện tích hữu ích kho cần có là 
A.
B.
C.
D.
E.

10m2
20m2
80m2
100m2
40m2

Câu 40. Hoạt động dịch vụ khách hàng là hoạt động…….không phải là yếu tố quyết định của 
quá trình sx, kinh doanh nhưng có vai trò tích cực nâng cao uy tín của doanh nghiệp
A.
B.
C.
D.
E.

Dvu văn minh
Mang t.c sx
Làm hài long khách hàng
Trao đổi hàng hóa
Phục vụ KH

Câu 41: Đối với mỗi nhóm thuốc, sắp xếp tên thuốc theo trình tự ABC theo
A. Danh pháp quốc tế
B. Công thức hóa học
C. Tên biệt dược
D. Tên công ty sản xuất
E. Tên công ty nhập khẩu đối với thuốc nhập khẩu
Câu 42: Sau khi pha dung môi vaccin thì dùng được trong thời gian bao lâu:
A. Trong vòng 5h
B. Trong vòng 24h
C. Trong vòng 6h
D. Trong vòng 4h
E. Trong vòng 12h 


Câu 43: Đối với mỗi loại thuốc, sắp theo nguyên tắc FIFO và lưu ý … phải sắp xếp phía 
ngoài để ưu tiên cần phát trước
A. Thuốc hay lưu chuyển
B. Thuốc cận hạn
C. Thuốc không đủ chất lượng
D. Thuốc hết hạn
E. Thuốc cấp phát nhiều
Câu 44: Dịch vụ quảng cáo thuê cho khách hàng là dịch vụ thuộc 
A. Dịch vụ phục vụ khách hàng
B. Không phải là dịch vụ của kho
C. Dịch vụ liên quan sản xuất
D. Dịch vụ liên quan thương mại
E. Dịch vụ kinh doanh
Câu 45:Hàng hóa là dược phẩm nguyên hàng nguyên kiện thì sức chứa tiêu chuẩn P có trị số 
là:
A. 5
B. 0.5
C. 0.2
D. 2
E. 0.25
Câu 46: Các thuốc cần tránh ánh sáng là
A. Cao gan khô
B. Calci clorid
C. Iod
D. Penicillin
E. Natri clorid
Câu 47: Vật liệu lie dùng làm bao bì đóng gói thuộc nhóm nào
A. Cellulose
B. Kim loại


C. Chất dẻo
D. Thủy tinh
E. Nhóm khác 
Câu 48: Vaccin nào sau đây nhạy cảm với nhiệt độ thấp
A. Vaccin viêm não nhật bản B
B. Vaccin uốn ván
C. Vaccin viêm gan B
D. Vaccin sởi
E. Vaccin BCG
Câu 49: Kho dược vừa có tính chất …. Vừa có tính chất …. Nên phải mang đầy đủ tính khoa 
học, tính chuyên môn, cao đảm bảo cung ứng thuốc kịp thời, chất lượng tốt:
A. Bảo quản, tồn trữ
B. Bảo quản, dự trữ
C. Kinh doanh, phục vụ
D. Bảo quản, phục vụ
E. Kiểm tra, bảo quản
Câu 50: Hệ số chất xếp hàng hóa trên giá là
A. 0.47­0.65
B. 0.4­0.42
C. 0.65­0.7
D. 0.42­0.47
E. 0.68­0.75
Câu 51: “Hạn chế hao hụt, hư hỏng, mất mát, quá hạn dùng” có được khi thực hiện chức năng
nào của kho dược:
A. Dự trữ
B. Kiểm tra, kiểm soát, kiểm nghiệm thuốc
C. Bảo quản
D. Phát triển dịch vụ khách hàng
E. Điều hòa vật tư hàng hóa


Câu 52: Xây dựng kho dược phải tuân theo … và phải được tư vấn để đạt các yêu cầu pháp 
lý: khảo sát, địa chất, lập thiết kế, dự toán kinh phí:
A. Quy trình xây dựng
B. Pháp luật 
C. Địa chất từng khu vực
D. Khoa học
E. Bản vẽ kỹ thuật
Câu 53: Yêu cầu tối thiểu của khu vực phân liều các thuốc điều trị ung thư độc hại 
A. Phòng sạch cấp B, cấp độ sạch không khí Iso class 7
B. Phòng sạch cấp C, cấp độ sạch không khí Iso class 7
C. Phòng sạch cấp D, cấp độ sạch không khí Iso class 6
D. Phòng sạch cấp B, cấp độ sạch không khí Iso class 6
E. Phòng sạch cấp C, cấp độ sạch không khí Iso class 5
Câu 54: Đặc điểm của kho dự trữ là
A. Gần cơ sở tiêu dùng
B. Kiểm tra, kiểm soát, kiểm nghiệm
C. Gom hàng, di chuyển đến nơi tiêu dùng
D. Hàng hóa vẫn nguyên đai nguyên kiện
E. Dự trữ hàng hóa chỉ xuất dùng khi có lệnh
Câu 55: …. Bằng gỗ hoặc bằng sắt, chỉ có 1 tầng, chắc chắn, kích thước thường dài từ 2m 
đến 5m, rộng 0,4m đến 0,6m; cao từ 0,2 đến 0,3m:
A. Pallet
B. Bục
C. Tủ
D. Kệ
E. Giá
Câu 56: Sau khi pha hồi chỉnh Vaccin BCG dùng được trong thời gian bao lâu
A. 8h
B. 5h


C. 7h
D. 6h
E. 4h
Câu 57: Các thuốc nhạy cảm với nhiệt độ phải được bảo quản ở:
A. Kho mát
B. Kho khô
C. Kho kín
D. Kho lạnh  hoặc trong tủ lạnh
E. Tất cả đều đúng
Câu 58: Chức năng quan trọng nhất đối với một kho dược là
A. Xuất nhập thuốc men
B. Phát triển dịch vụ khách hàng
C. Dự trữ
D. Điều hòa vật tư hàng hóa
E. Bảo quản
Câu 59: Nếu thuốc ghi Exp.04.12 có nghĩa là
A. Đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2012 thì thuốc hết hạn dùng
B. Đến tháng tư năm 2012 thì thuốc hết hạn dùng
C. Đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2012 thì thuốc sẽ hết hạn dùng
D. Đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2012 thì thuốc sẽ hết hạn dùng
E. Tất cả đều sai
Câu 60: Kho tiêu thụ là được phân loại theo kiểu nào sau đây
A. Theo tính chất hàng hóa
B. Theo mục đích
C. Theo độ bền
D. Theo nhiệm vụ chính
E. Theo quy mô
Câu 61: Đặc điểm của kho tiêu thụ là
A. Hàng hóa được chia nhỏ ra


B. Mục đích là dự trữ hàng hóa chỉ xuất dùng khi có lệnh
C. Gần cơ sở tiêu dùng
D. Kiểm soát thuốc để phát hiện thuốc không đạt chất lượng
E. Hàng hóa vẫn nguyên đai nguyên kiện
Câu 62: Nhiệt độ buồng lạnh dương nhiệt độ là bao nhiêu
A. 2 đến 8 
B. ­20 đến ­10
C. Trên 0
D. ­15 đến 25
E. Dưới 10
Câu 63: Nhiệt độ tự bốc lửa của toluen
A. 9 alcol etylic
B. ­15 benzen 
C. 6
D. ­ 1,8 aceton, ete etylic
E. ­50 đến 28 xăng oto
Câu 64: Isulin được bảo quản ở nhiệt độ
A. 1­10 ACTH
B. 4­10 Schick, gama globulin, huyết thanh các loại, tubecurlin
C. 2­10 Fibrinogen
D. 2­15 pepsin 
E. 5­10
Câu 65: Cấp độ sạch tối thiểu của môi trường tủ an toàn sinh học điều phân liều thuốc ung 
thư là:
A. Iso class 7
B. Iso class 6
C. Iso class 4
D. Iso class 5
E. Iso class 8


Câu 66: Dạng thuốc nào sau đây thì phải dùng dụng cụ đừng bằng thủy tinh trung tính
A. Thuốc viên
B. Thuốc bột
C. Thuốc đông dược
D. Thuốc nhỏ mắt
E. Thuốc nước
Câu 67: Phát biểu nào sau đây là đúng: khi sắp xếp trên giá thì
A. Hàng hóa có kích thước nhỏ được đặt trên hàng nặng hay xuất nhập
B. Hàng hóa có kích thước nhỏ được trên hàng hóa nhẹ cồng kềnh
C. Hàng nặng dễ đổ vỡ được đặt trên hàng hóa có kích thước nhỏ
D. Hàng nặng dễ đổ vỡ được đặt trên hàng nặng hay xuất nhập
E. Hàng nặng hay xuất nhập được đặt trên hàng hóa có kích thước nhỏ
Câu 68: Chỉ thị nhiệt độ lọ vaccin ký hiệu là gì
A. VVM
B. VNW
C. VVW
D. VMW
E. VWW
Câu 69: Công thứ c S=S1/ alpha thì S có nghĩa gì
A. Diện tích hữu ích kho
B. Diện tích phụ của kho
C. Diện tích của khu vực bảo quản, sinh hoạt kho
D. Diện tích chiếm đất của toàn bộ khu vực kho dược
E. Diện tích để giá, kệ
Câu 70: Yêu cầu nào quan trọng nhất đối với một phương án thiết kế:
A. Phù hợp từng đối tượng bảo quản
B. Đảm bảo được 5 chống
C. Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của phương tiện vận chuyển hàng hóa ra vào kho
D. Hợp lý hóa dây chuyền quy trình nghiệp vụ kho


E. Kiểu nhà hợp lý, khoa học
Câu 71: Đối với mỗi loại thuốc, sắp xếp theo nguyên tắc FIFO và lưu ý … phải sắp xếp phía 
ngoài để ưu tiên cấp phát trước
A. Thuốc hết hạn
B. Thuốc cấp phát nhiều
C. Thuốc cận hạn
D. Thuốc không đủ chất lượng
E. Thuốc hay lưu chuyển
Câu 72: Đối với dụng cụ là đệm chống loét bằng cao su để tránh tác động của oxy, người ta 
thường làm gì 
A. Bột parafin
B. Ngâm vào dung dịch glycerin
C. Xoa bột talc
D. Bôi vaselin
E. Bảo quản trong fenol
Câu 73: Lưu huỳnh được dùng bảo quản các nguyên liệu sau:
A. Dược liệu
B. Hóa chất dễ gây cháy
C. Hóa chất dễ gây nổ
D. Hóa chất dễ ăn mòn
E. Hóa chất hút ẩm
Câu 74: Lưu huỳnh được dùng bảo quản các nguyên liệu sau
A. Hóa chất dễ gây chát
B. Hóa chất dễ ăn mòn
C. Dược liệu
D. Hóa chất dễ gây nổ
E. Hóa chất hút ẩm
Câu 75: Dịch vụ cho thuê các phương tiện bốc dỡ là thuộc dịch vụ nào của kho
A. Dịch vụ liên quan sx


B. Dịch vụ liên quan thương mại
C. Dịch vụ theo yêu cầu
D. Dịch vụ phục vụ kho
E. Dịch vụ kinh doanh kho
Câu 76: Chất nào sau đây sau khi hút ẩm, thể tích tăng lên gấp 3 lần, bở ra thành dạng bột
A. Silicagel
B. Khâu kết thúc
C. CaO
D. Tất cả đều đúng
E. Tất cả đều sai
Câu 77: Vaccin nào sau đây nhạy cảm với ánh sáng
A. Vaccin viêm não nhật bản B
B. Vaccin Hib
C. Vaccin viêm gan B
D. Vaccin BCG, sởi
E. Vaccin uốn ván
Câu 78: Các thuốc cần tránh ánh sáng là:
A. Cao gan khô
B. Iod
C. Natri clorid
D. Penicillin
E. Calci clorid
Câu 79:Phát biểu nào sau đây là sai: khi sắp xếp trên giá thì
A. Hàng hóa có kích thước nhỏ được đặt trên hàng nặng hay xuất nhập
B. Hàng hóa nhẹ cồng kềnh được đặt trên hàng hóa có kích thước nhỏ
C. Hàng hóa có kích thước nhỏ được đặt trên hàng hóa có khối lượng bình thường hay 
nhập xuất
D. Hàng hóa có khối lượng bình thường hay nhập xuất được đặt trên hàng nặng dễ đổ vỡ
E. Hàng hóa có kích thước nhỏ được đặt trên hàng nặng dễ đổ vỡ


Câu 80: Phát biểu nào sau đây là sai:
A. Chỉ thị nhiệt độ cho biết vaccin có tiếp xúc với nhiệt độ đông băng
B. Các vaccin đông khô đều trở nên nhạy cảm với nhiệt độ cao khi pha hồi chỉnh
C. Chỉ thị nhiệt độ cho biết vaccin có tiếp xúc với nhiệt độ nóng
D. Các lọ vaccin đỡ mở, cần hủy sau buổi tiêm
E. Pha hồi chỉnh nếu vaccin đông khô.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×