Tải bản đầy đủ

Sản phẩm lần 1 CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CÔNG TY
TỔ CHỨC SỰ KIỆN MÚA LÂN SƯ RỒNG
VÀ VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN “DINH TRẤN VÕ”

Họ và tên:

Tương Công Hiển

Lớp:

CD11

Ngành:

Quản Trị Kinh Doanh


Thời gian thực tập:

04/11/2018 – 20/01/2019

Giảng viên hướng dẫn: Tiến sĩ Phùng Danh Thắng

NĂM 2018


LỜI CAM ĐOAN
Tôi là Trương Công Hiển – sinh viên lớp CD11, ngành Quản trị kinh doanh, khóa
2016 – 2018 của Viện Đại Học Mở Hà Nội – Trung Tâm Đào Tạo E-learning.
Theo quyết định số: …………….. ngày …. Tháng …. năm 2018 của Hiệu
trưởng trường Viện Đại Học Mở Hà Nội – Trung Tâm Đào Tạo E-learning về việc làm
bài báo cáo thực tập tốt nghiệp đại học, dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Phùng Danh
Thắng, tôi đã hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp với đề tài: “Xây dựng kế hoạch
kinh doanh công ty tổ chức sự kiện múa lân sư rồng và võ thuật cổ truyền Dinh
Trấn Võ”. Tôi xin cam đoan báo cáo thực tập tốt nghiệp trên là bài báo cáo của riêng
tôi, được tập hợp từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và liên hệ với thực tế viết ra,
không sao chép từ bất kỳ báo cáo hay tài liệu nào trước đó.
Tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung của báo cáo thực tập tốt nghiệp này.
Tác giả chuyên đề

Trương Công Hiển


LỜI CẢM ƠN
Trong suốt thời gian học tập tại lớp CD11, ngành Quản trị kinh doanh, khóa 2016
– 2018 của Viện Đại Học Mở Hà Nội – Trung Tâm Đào Tạo E-learning, tôi đã được
đào tạo và tự trau dồi, tích lũy được nhiều kiến thức bổ ích cho hiểu biết cũng như
phục vụ công việc. Đặc biệt là khoảng thời gian thực tập tốt nghiệp thực hiện đề tài:
“Xây dựng kế hoạch kinh doanh công ty tổ chức sự kiện múa lân sư rồng và võ thuật
cổ truyền Dinh Trấn Võ” tôi đã tích lũy được những kinh nghiệm hữu ích, ứng dụng
được nhiều kiến thức đã được đào tạo và trau dồi vào thực tế kinh doanh.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy, cô giáo giảng dạy các môn và các
cô giáo Quản lý học tập trong khóa học của Viện Đại Học Mở Hà Nội – Trung Tâm
Đào Tạo E-learning đã giúp đỡ, hướng dẫn tôi trong học tập, nghiên cứu và hoàn thành
khóa học này.
Tôi xin đặc biệt cảm ơn sự chỉ bảo, giúp đỡ và những góp ý của Tiến sĩ Phùng
Danh Thắng – giảng viên đã trực tiếp hướng dẫn trực tuyến cho tôi thực hiện báo cáo


thực tập tốt nghiệp trên. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các bạn trong nhóm 1 – lớp
CD11 đã hỗ trợ, đóng góp ý kiến cùng tôi học tập hoàn thành tốt khóa học của Viện
Đại Học Mở Hà Nội – Trung Tâm Đào Tạo E-learning và các bạn sinh cùng khóa của
Chương trình TOPICA để tôi hoàn thành khóa học và hoàn thiện báo cáo thực tập tốt
hơn.
Xin chân thành cảm ơn!
Đà Nẵng, ngày 16 tháng 12 năm 2018
Sinh viên

Trương Công Hiển


MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU........................................................................................................................5
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN...............................................................................7
1.1. Giới thiệu về ý tưởng kinh doanh....................................................................................7
1.2. Tầm nhìn và sứ mệnh........................................................................................................8
1.3. Các dịch vụ sự kiện trọng điểm.......................................................................................9
1.4. Mục tiêu và nhiệm vụ của doanh nghiệp........................................................................9
1.5. Các yếu tố quyết định thành công.................................................................................10
CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH MARKETING.............................................................................11
2.1. Đánh giá công tác Marketing thị trường......................................................................11
2.2. Nội dung kế hoạch Marketing........................................................................................11
CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH.................................................................................18
3.1. Đánh giá tài chính của doanh nghiệp...........................................................................18
3.2. Nội dung kế hoạch tài chính...........................................................................................18
CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ.....................................................................................19
CHƯƠNG 5: DỰ PHÒNG RỦI RO.........................................................................................23
KẾT LUẬN..................................................................................................................................24


PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong xã hội hiện đại ngày nay, hình ảnh của lân sư rồng tượng trưng cho may
mắn, hạnh phúc và thịnh vượng. Lân sư rồng là khơi mở cho những điềm lành trong
năm mới, lễ động thổ, lễ khánh thành, lễ tổng kết trong hợp tác đầu tư, … Đặc biệt dịp
Tết Trung, với hình ảnh ông Địa lại dẫn lân đi vui Tết trung thu cùng mọi người và ban
phước lành, may mắn, ấm no đến cho mọi nhà. Lân xuất hiện ở đâu thì ở đó tà ma bị
loại trừ, nhân dân hạnh phúc, đất đai màu mỡ. Còn Võ cổ truyền là di sản văn hóa
truyền thống của dân tộc Việt Nam, vào những dịp sự kiện văn hóa truyền thống lịch
sử luôn diễn ra biểu diễn võ thuật cổ truyền tái hiện lại lịch sử hào hùng của dân tộc
hơn bốn ngàn năm dựng nước. Chính vì vậy, nhu cầu múa lân sư rồng và võ cổ truyền
kết hợp nhau trong xã hội hiện đại là một nhu cầu rất thiết yếu hiện nay.
Múa lân sư rồng và võ cổ truyền kết hợp đó là một nét văn hóa truyền thống đặc
trưng không thể thiếu của con người Việt Nam ngày nay. Với tầm nhìn chiến lược như
vậy cần tạo ra công ty dịch vụ sự kiện múa lân sư rồng kết hợp võ cổ truyền trong
những sự kiện văn hóa nói trên.
Với những mục đích trên, tác giả đề xuất thực hiện đề tài “Xây dựng kế hoạch
kinh doanh công ty tổ chức sự kiện múa lân sư rồng và võ thuật cổ truyền Dinh Trấn
Võ” làm đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp khoá học đại học ngành Quản trị kinh
doanh.
2. Mục tiêu, phạm vi và đối tượng nghiên cứu:
- Mục đích nghiên cứu chính của đề tài là nhằm hoạch định chiến lược
Marketing cho Chương trình đào tạo trực tuyến TOPICA đến 2015.
- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là Chương trình đào tạo trực tuyến TOPICA
tại Việt nam
- Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Hoạt động Marketing của TOPICA tại Việt
nam
2.1.Mục tiêu nghiên cứu
Tìm hiểu, phân tích thị trường dịch vụ tổ chức sự kiện múa lân sư rồng và võ cổ
truyền hiện nay để xây dựng kế hoạch kinh doanh công ty tổ chức sự kiện múa lân sư
rồng và võ thuật cổ truyền Dinh Trấn Võ.
2.2.Phạm vi nghiên cứu


Thị trường dịch vụ tổ chức sự kiện múa lân sư rồng và võ cổ truyền khu vực Đà
Nẵng, Quảng Nam.
2.3.Đối tượng nghiên cứu
Dịch vụ tổ chức sự kiện, nghệ thuật múa lân sư rồng và võ cổ truyền
3. Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện đề tài thực tập tốt nghiệp này, tác giả đã sử dụng phương pháp thu
thập số liệu thứ cấp và sơ cấp.
- Trong đó dữ liệu thứ cấp được trích sao từ các nguồn như: kiến thức cơ bản
được cung cấp trong quá trình học tập tại Topica và các thông tin đa chiều từ sách báo,
ấn phẩm và tích cực nhất là từ internet.
- Dữ liệu sơ cấp được lấy thông tin từ các chuyên gia như: các võ sư, các đội
trưởng quản lý đội lân sư rồng, các người hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện
múa lân sư rồng và võ cổ truyền.
Tác giả áp dụng phương pháp phân tích SWOT. Các phương pháp phân tích
định lượng thông qua các chỉ số tài chính. Đánh giá định tính theo ý kiến chuyên gia,
theo quan sát thực tế và các thông tin thu thập được.
4. Nguồn gốc số liệu và dữ liệu nghiên cứu.
Các nguồn số liệu và dữ liệu được dùng trong nghiên cứu của đề tài là được cập
nhật từ internet và một số nguồn tự khảo sát bên ngoài.
5. Kết cấu của Đề tài:
Ngoài phần mở đầu, danh mục bảng, biểu đồ, hình, phụ lục, tài liệu tham khảo,
và kết luận. Kết cấu chính của Đề tài bao gồm 5 chương:
Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Chương 2: KẾ HOẠCH MARKETING
Chương 3: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Chương 4: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
Chương 5: PHÒNG NGỪA VÀ GIẢM THIỂU RỦI RO


CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

1.1.

Giới thiệu về ý tưởng kinh doanh

1.1.1. Nguồn gốc hình thành ý tưởng

Với niềm đam mê võ thuật, được theo học võ cổ truyền và múa lân sư rồng từ
nhỏ. Vào những dịp lễ hội, khai trương, mừng tân gia, lễ động thổ, tri ân khách hàng,
tổng kết, khai giảng, … đặc biệt là Tết Nguyên Đán và Tết Trung Thu. Tôi cùng các
bạn võ sinh trong võ đường Kỳ Sơn – Hội An rong rủi đi biểu diễn khắp nơi ở các tỉnh
khu vực Miền Trung, đặc biện là ở Quảng Nam và Đà Nẵng. Hình tượng Ba con vật
này tượng trưng cho điềm lành, cho sự thịnh vượng, phát đạt. Nghệ thuật múa lân, sư,
rồng là một môn khó, chỉ những người biết võ, thật sự đam mê và kiên trì mới theo
đuổi được, bởi lẽ để có thể biểu diễn thành thạo một bài biểu diễn với nhiều động tác
khó, đòi hỏi sức khỏe, kỹ thuật cao người tập luyện phải đổ mồ hôi và công sức rất
nhiều. Để biểu diễn trên sân khấu chỉ 10-15 phút nhưng người biểu diễn phải tập luyện
cả năm trời. Võ cổ truyền và múa lân sư rồng còn giúp những em lầm đường lạc lối
trong xã quay về làm người tốt giúp người giúp đời, thông qua võ thuật và múa lân sư
rồng giúp các em các kỷ năng, hòa đồng, vui tươi và sống tốt hơn.
Ngày nay xã hội ngày càng phát triển, dịp lễ hội, khai trương, mừng tân gia, lễ
động thổ, tri ân khách hàng, tổng kết, khai giảng, … đặc biệt là Tết Nguyên Đán và
Tết Trung Thu luôn xuất hiện hoạt động múa lân, sư, rồng thu hút được sự quan tâm
của đông đảo mọi người người trong xã hội, đặc biệt là trẻ con và dịp Tết Nguyên Đán
và Tết Trung Thu. Bởi vậy, nghệ thuật múa lân sư rồng và võ cổ truyền không chỉ
mang trong mình vẻ đẹp văn hóa truyền thống mà nó còn có vai trò quan trọng trong
việc góp phần khôi phục, bảo tồn và phát triển các trò chơi dân gian, các môn thể thao
truyền thống của dân tộc.
Dự án thành lập công ty kinh doanh tổ chức sự kiện múa lân sư rồng và võ thuật
cổ truyền Dinh Trấn Võ nêu trên nhằm nâng cao niềm đam mê của tôi và những bạn
đồng môn trong võ đường Kỳ Sơn – Hội An lên một tầm cao mới. Một công ty dịch vụ
sự kiện chuyên phục vụ múa lân sư rồng và võ cổ truyền trong các dịp đã nói trên. Góp
phần khôi phục, bảo tồn và phát triển nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng
thời cũng tạo ra một sân chơi cho các thế hệ đàn em của võ đường sau này vừa học võ
vừa múa lân sư rồng hướng các em thành con người có ích cho xã hội sau này. Ngoài


ra, công ty sẽ tạo việc làm cho các bạn kiếm thêm thu nhập ngoài công việc hằng này
để cải thiện cuộc sống của các bạn đồng môn, giữ lửa đam mê võ cổ truyền và nghệ
thuật múa lân sư rồng.
1.1.2. Cơ sở thực hiện ý tưởng

Dựa trên cơ sở đang có của võ đường Kỳ Sơn – Hội An, với rất nhiều võ sinh
theo học, có các huấn luận viên, võ sư trình độ võ thuật cao và kinh nghiệm lâu năm
về bộ môn nghệ thuật múa lân sư rồng truyền thống. Võ đường đã đạt được rất nhiều
thành tích trong hoạt động võ cổ truyền, đặc biệt là múa lân đặt nhiều thành tích cao
trong các giải khu vực Miền Trung Tây Nguyên, Toàn Quốc và Quốc Tế trong những
năm gần đây.
Kể sơ qua thành tích của võ đường:
- Giải nhất múa Lân Địa bửu khuc vực Miền Trung Tây Nguyên năm 2017 tổ
chức tại Hội An
- Giải ba múa Lân Địa bửu Toàn Quốc năm 2017 tổ chức tại Cần Thơ
- Giải năm Giải Lân Địa bửu Thế giới tranh Cup tại Yoho - Malaysia diễn ra từ
ngày 17-18/8/2018 với 10 quốc gia tranh tài.
- Giải nhì nội dung Địa bửu tranh cúp Sun World năm 2018 tổ chức tại Đà
Nẵng.
- Giải nhất nội dung Địa bửu ngày hội lân Huế năm 2018
- Tham gia tổ chức sự kiện biểu diễn múa lân sư rồng và võ cổ truyền ở các sự
kiện thể thao như: Đại hội thể dục thể thao TP Hội An, Huyện Núi Thành, ….
1.1.3. Sự độc đáo, mới lạ của ý tưởng

Ý tưởng này không mới, đã có rất nhiều võ đường, đội nhóm chuyên phục vụ
múa lân sư rồng và võ cổ truyền hiện nay. Mới của ý tưởng là thành lập công ty
chuyên phục vụ dịch vụ sự kiện này, nâng nó lên một tầm cao mới
1.1.4. Sơ lược về tính khả thi của ý tưởng kinh doanh

Ý tưởng dựa trên nét đẹp truyền thống của dân tộc và tiềm lực hiện có của võ
đường Kỳ Sơn – Hội An. Vì vậy tính khả thi của ý tưởng kinh doanh rất lớn.

1.2.

Tầm nhìn và sứ mệnh

1.1.5. Tầm nhìn

Trở thành công ty dịch vụ tổ chức sự kiện múa lân sư rồng số 1 trong khu vực
Miền Trung Tây Nguyên, gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống của võ cổ truyền dân


tộc.
1.1.6. Sứ mệnh

Luôn biểu diễn phục vụ khách hàng một các tốt nhất, góp phần cho sự những sự
kiện của khách hàng diễn ra thành công tốt đẹp.
Luôn coi khách hàng là trọng tâm. Giữ vững uy tín với khách hàng và xã hội là
nguyên tắc sống còn để phát triển.
Tạo cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần cho các em võ sinh,
các sư huynh muội đồng môn trong võ đường.
Sự phát triển doanh nghiệp phải góp phần vào tạo ra một sân chơi, một môi
trường hoạt động lành mạnh cho các môn sinh của võ đường và các em nhỏ lầm đường
lỡ bước quay lại với con người tốt, giúp ích cho xã hội.
Góp sức mình vào khôi phục, bảo tồn và phát triển môn nghệ thuật múa lân sư
rồng và võ cổ truyền truyền thống của dân tộc.

1.3.

Các dịch vụ sự kiện trọng điểm

Thứ nhất là dịp Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán và Tết Trung Thu. Tết Dương
Lịch và Nguyên Đán múa lân sư rồng phục vụ xông đất, mừng năm mới của các doanh
nghiệp, Resort lớn ở Quảng Nam và Đà Nẵng phục vụ du khách nước ngoài. Còn Tết
Trung Thu, phục vụ múa lân sư rồng đến những ngôi nhà, những đại lý, cửa hàng, …
mang điềm lành, cho sự thịnh vượng, phát đạt cho gia chủ.
Thứ hai là phục vụ lễ hội văn hóa (lễ hội bắp, làng rau Trà Quế, …), khai
trương, khởi công xây dựng, khánh thành, đám cưới, hội nghị, tri ân khách hàng, …
của các công ty, đại lý, Resort khu vự Quảng Nam và Đà Nẵng.
Thứ ba là phục vụ múa võ cổ truyền tại các sự kiện như: Đại hội thể dục thể
thao các cấp, kỷ niệm về anh hùng dân tộc (Quang Trung, Lý Thường Kiệt, lý Công
Uẩn, Lê Lợi, Đinh Bộ Lĩnh, ….), lễ hội chiến thắng trong lịch sử của dân tộc (Ngọc
Hồi - Đống Đa, Bạch Đằng, Chi Lăng, ….)

1.4.

Mục tiêu và nhiệm vụ của doanh nghiệp

1.1.7. Mục tiêu

Tồn tại và phát triển bền vững doanh nghiệp, doanh thu và lợi nhuận luôn tăng
truởng.
Luôn đổi mới phương cách biểu diễn và điều hành tổ chức các sự kiện để đáp
ứng nhu cầu cao nhất và ngày càng phong phú của khách hàng.


Luôn hoàn thiện tư cách đạo đức nghề nghiệp và nghiệp vụ chuyên nghiệp của
từng bộ phận phục vụ tổ chức sự kiện và trong kinh doanh.
Thực hiện trách nhiệm xã hội, doanh nghiệp sẽ tham gia hoạt động và phục vụ
biểu diễn miễn phí các buổi tổ chức từ thiện đền ơn đáp nghĩa.
1.1.8. Nhiệm vụ

1.5.

Các yếu tố quyết định thành công

Dịch vụ tổ chức chuyên nghiệp, chất lượng cao, giá thành hợp lý.
Có lực lượng võ sinh với trình độ và kỹ năng biểu diễn tốt, được trau dồi kỹ
thuật và chuyên môn biểu diễn thường xuyên.
Mối quan hệ với đối tác tốt
Cơ chế quản lý linh động, tích cực, sáng tạo.


CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH MARKETING

1.6.
2.1. Đánh giá công tác Marketing thị trường
2.1.1. Phân tích môi trường marketing doanh nghiệp

2.1.1.1. Môi trường marketing của doanh nghiệp
2.1.1.2. Các mô hình phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp
2.1.2. Thị trường mục tiêu và định vị dịch vụ trên thị trường

2.1.1.3. Phân đoạn thị trường
2.1.1.4. Xác định thị trường mục tiêu
2.1.1.5. Định vị thị trường
2.1.3. Mục tiêu marketing
2.1.4. Chiến lược Marketing hỗn hợp
2.1.1.6. Chiến lược dịch vụ sự kiện
2.1.1.7. Chiến lược giá
2.1.1.8. Chiến lược phân phối
2.1.1.9. Chiến lược xúc tiến bán (truyền thông marketing)
2.1.5. Ngân quỹ Marketing

2.2. Nội dung kế hoạch Marketing
2.1.6. Tổng quan kế hoạch chiến lược Marketing

2.1.1.10.

Khái niệm, vai trò của chiến lược Marketing

“Chiến lược” là thuật ngữ có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp với hai từ “stratos”
(quân đội, bầy, đoàn) và “agos” (lãnh đạo, điều khiển) dùng trong quân đội từ thời xa
xưa. Nhà lý luận quân sự thời cận đại Clawzevit cũng cho rằng: Chiến lược quân sự là
nghệ thuật chỉ huy ở vị trí ưu thế. Một xuất bản của từ điển Larous coi: chiến lược là
nghệ thuật chỉ huy các phương tiện để giành chiến thắng. Học giả Đào Duy Anh, trong
từ điển tiếng Việt đã viết: chiến lược là các kế hoạch đặt ra để giành thắng lợi trên một
hay nhiều mặt trận. Như vậy, trong lĩnh vực quân sự, thuật ngữ chiến lược nói chung
đã được coi như một nghệ thuật chỉ huy nhằm giành thắng lợi của một cuộc chiến
tranh.
Năm 1962, Chandler định nghĩa chiến lược như là ” việc xác định mục tiêu,


mục đích cơ bản dài hạn của doanh nghiệp và việc áp dụng chuỗi các hành động cũng
như việc phân bổ các nguồn lực cần thiết để thực hiện mục tiêu này”. (Chandler, A.
(1962). Strategy and Structure. Cambrige Massachuaettes. MIT Press).
Có thể khái quát về Chiến lược Marketing như sau “Chiến lược Marketing là
cách mà doanh nghiệp thực hiện để đạt được mục tiêu Marketing của doanh nghiệp”
Chiến lược Marketing tồn tại ở ba cấp độ khác nhau. Ở cấp độ công ty, Marketing
cung cấp các yếu tố đầu vào vô giá cho các cơ hội tương lai. Nó mang lại sự hiểu biết
sâu sắc trong việc trả lời cho câu hỏi: chúng ta đang kinh doanh cái gì? Và quan trọng
hơn, marketing giúp trả lời câu hỏi: chúng ta nên kinh doanh cái gì? Ở cấp độ kinh
doanh, marketing kết hợp với chiến lược của các bộ phận khác để cung cấp sản phẩm
và dịch vụ cho thị trường và hy vọng sẽ đạt lợi thế cạnh tranh lâu dài. Còn ở cấp độ
thứ ba, chiến lược marketing bao gồm các chương trình marketing kế hoạch cũng như
việc thực thi và kiểm soát các tác động của nỗ lực marketing hiện hành. Nói một cách
đơn giản, các phân khúc phải được lựa chọn kỹ lưỡng và phải có mục đích rõ ràng, các
đề xuất phải được định vị, sản phẩm và các kênh phân phối phải được phát triển và các
kế hoạch truyền thông tiếp thị phải được thực thi.
2.1.1.11.

Khái niệm về hoạch định chiến lược marketing

Hoạch định chiến lược marketing là quá trình sử dụng các phương pháp, công
cụ và kỹ thuật thích hợp nhằm xác định chiến lược marketing của doanh nghiệp trong
thời kỳ chiến lược xác định.
2.1.7. Phân tích môi trường

2.1.1.12.

Phân tích thị trường

2.1.1.13.

Phân tích SWOT


Diễn giải ma trận SWOT:
ĐIỂM MẠNH – S

ĐIỂM YẾU – W

Dịch vụ góp phần khôi phục, bảo tồn

Doanh nghiệp mới thành lập.

và phát triển nét văn hóa truyền thống của

Chưa có lượng khách hàng

dân tộc.

nhất định.

Dịch vụ mang điềm lành, sự thịnh
vượng, phát đạt cho mọi người.
Doanh nghiệp thành lập trên cơ sở
của võ đường đã có tiếng vang tại các giải
thi múa lân trong thời gian gần đây.
Giá dịch vụ cạnh tranh, Dịch vụ tốt.
Lượng võ sinh, huấn luyện viên, võ
sư trình độ và kinh nghiệm, được luyện tập
thường xuyên.
CƠ HỘI – O
Dịch vụ tổ chức sự kiện múa lân sư

NGUY CƠ – T
Cạnh tranh với đội nhóm

đang thịnh hành trong cuộc sống hiện đại múa lân sư rồng trong khu vực
nên có nhiều tiềm năng.
Tận dụng nguồn nhân lực là lực
lượng đông đảo võ sinh của võ đường.

Quảng Nam và Đà Nẵng.
Sự xuất hiện của một số đội
nhóm cũng muốn thành lập công ty
tương tự.

SO: Dịch vụ góp phần khôi phục, bảo tồn và phát triển nét văn hóa truyền thống
của dân tộc.Văn hóa truyền thống đã di sâu vào con người và xã hội nên địch vụ múa
lân rất được yêu thích trong xã hội hiện đại, mang điềm lành, sự thịnh vượng, phát đạt.
Được thành lập trên cơ sở của võ đường đã có tiếng vang tại các giải thi múa
lân trong thời gian gần đây nên rất dễ được gọi mời phục vụ cho các sự kiện hiện nay.
Với mục tiêu tạo thương hiện dần dần cho khách hàng nên công ty đưa ra giá cả
hợp lý, chất lượng phục vụ tốt nhất.
Với nguồn nhân lực là lực lượng đông đảo võ sinh của võ đường có trình độ,
chuyên nghiệp được đào tạo bài bản trên nền tản thể lện của võ cổ truyền, công thêm
sự năng động sáng tạo, nhiệt tình trong công việc. Công ty sẽ dần được biết đến và
phục vụ rộng rãi trong khu vực Quảng Nam, Đà nẵng và xa hơn là các tỉnh thành trong


cả nước góp phần tạo nên doanh thu phát triển rộng lớn doanh nghiệp.
ST: Sự cạnh tranh với đội nhóm múa lân sư rồng trong khu vực Quảng Nam và
Đà Nẵng tạo áp lực trong quá trình kinh doanh. Chúng tôi hướng đến chất lượng phục
vụ, giá thành cũng như cung cách phục vụ tốt nhất để nâng cao giá trị cạnh tranh cho
doanh nghiệp.
WO: Vì là doanh nghiệp mới thành lập thường thiếu kinh nghiệm trong điều
hành và quản lý. Mức độ phát triển và ảnh huởng chưa cao. Chúng tôi sẽ luôn luôn học
hỏi, trao đồi và rút ra kinh nghiệm qua mỗi lần phục vụ khách hàng dần tạo uy tín,
nâng cao và truyền bá thương hiệu.
WT: Bất cứ trong lĩnh vực kinh doanh nào cũng tồn tại nhiều rủi ro và doanh
nghiệp chúng tôi cũng vậy. tuy nhiên trong những nguy cơ lúc nào cũng tồn tại những
cơ hội và đối với chúng tôi không có nguy cơ nào là thất bại mà chỉ là bài học kinh
doanh mà thôi.
2.1.1.14.

Phân tích các rủi ro từ môi trường bên ngoài

2.1.8. Chiến lược Marketing

2.1.1.15.

Thị trường mục tiêu

Chiến lược phát triển trong thời gian tới của công ty đã ưu tiên việc mở rộng
thị trường tiềm năng. Vậy đâu là thị trường mục tiêu của công ty trong thời gian tới
đây? Sau khi đã tìm hiểu, phân tích thị trường cũng như phân tích các đối thủ cạnh
tranh và căn cứ vào nguồn lực, vào mục tiêu của công ty, thị trường của công ty được
phân chia là:
Các Resort, các khách sạn, các công ty có nhiều đại lý bán hàng lớn tại Quảng
Nam và Đà Nẵng. Họ thường tổ chức các sự kiện lớn trong năm như đon tiếp đoàn du
lịch, hội nghị cấp cao, tri ân khách hàng, …. Nên hàng năm sẽ thường xuyên tổ chức
các sự kiện lớn trong có có múa lân sư rồng mang đến niềm vui, điềm lành, sự thịnh
vượng, phát đạt cho mọi người nhăm thu hút, lôi kéo khách hàng đến với công ty của
họ.
Các sở ban ngành thể thao và du lịch khi tổ chức đại hội thể dục thể thao, các sự
kiện văn hóa của dân tộc.
Tết trung thu và tết nguyên đán mang đến phước lành, may mắn, ấm no đến cho
mọi nhà.
2.1.1.16.

Định vị thị trường


Sau khi đã xác định được thị trường mục tiêu, công ty sẽ phải quyết định việc
xâm nhập vào thị trường,việc xây dựng hình ảnh của công ty trong tâm trí khách hàng.
Đồng thời công ty cũng phải phải xác định vị trí của các đối thủ cạnh tranh trong tâm
trí của khách hàng. So sánh vị trí tương quan của công ty với các đối thủ cạnh tranh
trên thị trường là rất quan trọng để công ty đưa ra quyết định cạnh tranh của mình và
chọn vị trí nào trên thị trường. Với doanh nghiệp, vị trí được lựa chọn là cung cấp các
dịch vụ khác biệt so với đối thủ cạnh tranh bằng cách tăng chất lượng dịch vụ, quan
tâm hơn đến khách hàng. Biết được khả năng sẽ khó có thể cạnh tranh được với các
đối thủ rất nặng ký trên thị trường nếu như công ty cũng có dịch vụ và giá dịch vụ
giống như đối thủ cạnh tranh. Do vậy, công ty sẽ tìm cách làm cho dịch vụ của mình,
hình ảnh của công ty khác biệt trước con mắt của những người quản lý của các khách
hàng tiềm năng. Cụ thể, công ty sẽ quyết định cung ứng cho khách hàng các dịch vụ có
giá trị cao và chất lượng cao bằng cách tạo dịch vụ có chất lượng hơn hẳn đối thủ cạnh
tranh, đào tạo và tuyển chọn những con người có năng khiếu, ham học hỏi, lễ phép,
lòng đam mê bộ môn nghệ thuật múa lân sư rồng và võ cổ truyền.
Việc định vị công ty trên thị trường bao gồm hai công việc chủ đạo là xác định
vị trí của công ty tên thị trường, sau đó là việc xây dựng vị trí hình ảnh của công ty
trên thị trường đó là việc được xác định rất quan trọng xây dựng thương hiệu của công
ty trên thị trường.
Ta đã biết rằng thương hiệu của một công ty chính là tên, thuật ngữ, dấu hiệu,
biểu trưng, hình vẽ, hay sự phối hợp giữa chúng có sự công nhận của cơ quan chức
năng để xác định công ty và phân biệt với các công ty khác. Doanh nghiệp sẽ nỗ lực
hết mình để xây dựng vị trí thương hiệu này trên thị trường bằng nhiều biện pháp đồng
bộ.
Công ty phát hiện những điểm khác biệt về dịch vụ, nhân sự và hình ảnh có thể
của công ty để phân biệt với đối thủ cạnh tranh như đã trình bày ở trên.
Công ty lựa chọn những điểm khác biệt quan trọng nhất theo các tiêu thức đã
định để tiến hành định vị công ty trên thị trường.
Công ty tạo được những tín hiệu có hiệu quả cho thị trường mục tiêu để có thể
phân biệt được mình với đối thủ cạnh tranh. Chiến lược định vị dịch vụ của công ty sẽ
là trong bước công việc này.
Khi đã xây dựng được chiến lược định vị, công ty sẽ tiến hành truyền bá ra thị


trường. Công ty đã chọn chiến lược dịch vụ tốt nhất cho khách hàng thì công ty phải
lựa chọn một số tiêu thức có dấu hiệu hữu hình mà khách hàng có thể căn cứ để phân
tích, xét đoán về dịch vụ của công ty. Chất lượng dịch vụ càng được truyền bá thông
qua công cụ marketing khác. Giá dịch vụ tỷ lệ thuận với chất lượng dịch vụ; các chiến
dịch quảng cáo, khuyễn mãi thêm các hoạt động múa lân sư rồng ngoài hợp đồng, đội
ngũ nhân viên giao tiếp tốt với khách hàng.
2.1.1.17.

Chiến lược dịch vụ sự kiện

Dịch vụ sự kiện múa lân sư rồng chính là những hình thức mà công ty mang ra
chào bán cho khách hàng của mình. Việc chào bán có thành công hay không phụ thuộc
vào việc khách hàng đón nhận dịch vụ của công ty như thế nào, dịch vụ đó có thoả
mãn được nhu cầu khách hàng hay không. Do vậy, để củng cố và tăng cường vị thế
của mình trên thị trường thì công ty phải tìm mọi biện pháp để phát triển hơn nữa các
dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ tạo những dịch vụ linh hoạt phù hợp với nhu cầu
thị hiếu của khách hàng.
Dịch vụ cơ bản mà công ty cung cấp cho khách hàng là múa lân sư rồng và võ
cổ truyền thực tế công ty khó có thể thực hiện trọn gói các hợp đồng lớn mà phải thuê
thêm dịch vụ từ các đối tác khác (thuê đồ, thêm trống và lân với số lượng lớn, …) hoặc
công ty thực hiện một số công đoạn trong quá trình dịch vụ của đối tác. Điều này làm
cho công ty khó có thể kiểm soát được dịch vụ và giá cả của dịch vụ cung ứng. Hơn
nữa nó làm giảm tính đồng bộ trong cảm nhận của khách hàng.
Do vậy công ty cần cố gắng giảm bớt hàm lượng dịch vụ đi mua hoặc đi thuê để
đảm bảo khả năng giám sát, chủ động vè giá và chất lượng dịch vụ trong cả quá trình
phục vụ khách hàng. Công ty cần chú ý xem xét hoàn thiện các bước trong quản lý,
cung cấp dịch vụ tốt và chất lượng. Phát triển cung ứng dịch vụ tăng thêm và quản trị
hình ảnh và sự liên kết.
2.1.1.18.

Chiến lược giá

Thực tế cạnh tranh cho thấy, trong dịch vụ thì chất lượng sẽ là quan trọng cho
cạnh tranh, nhưng điều kiện đầu tiên gây sự chú ý dẫn đến so sánh và cân nhắc vẫn là
giá cả. Vì vậy, công ty phải coi đây là một nhân tố quyết định tới sự thành bại trong
cạnh tranh của công ty.
Tuy nhiên giá thành phẩm của sản phẩm hiện nay có rất nhiều yếu tố chi phối
như số lượng võ sinh phục vụ, số lân sư rồng và trống theo yêu cầu của khách hàng.


Về số lượng võ sinh phục vụ tuy thuộc vào kỹ năng biểu diễn của võ sinh mà có múc
giá khác nhau, số lượng lân sư rồng và trông càng nhiều thì càng cần nhiều lục lượng
võ sinh phục vụ, giá vận chuyển dụng cụ và con người phục vụ tăng lên. Chính vì vậy
giá cả phục vụ tăng lên theo.
2.1.1.19.

Chiến lược phân phối

Doanh nghiệp sẽ thực hiện chính sách phân phối dụng cụ đầu lân sư rồng từ cơ
sở tự làm và nhân lực phục vụ dịch vụ trực tiếp chất lượng từ võ đường. Bằng cách
phân phối này doanh nghiệp sẽ dễ tiếp cận nhanh với khách hàng, tạo ra sự hài lòng,
tạo mối quan hệ song song, thân thiết với khách hàng. Để việc điều chỉnh hổ trợ khách
hàng đúng lúc và kịp thời, tạo sự tín nhiệm xây dựng hình ảnh doanh nghiệp trong
khách hàng.
2.1.1.20.

Chiến lược xúc tiến dịch vụ

Do doanh nghiệp còn mới, một số doanh nghiệp chưa tin vào năng lực phục vụ,
chất lượng của dịch vụ biểu diễn có hay hay không khi sử dụng dịch vụ của công ty.
Một số khách hàng lại ngần ngại khi thay đổi cách thức biểu diễn theo yêu cầu của sự
kiện cần thay đổi vì lo sợ lực lượng của công ty không đáp ứng đươc yêu cầu này mà
phải đào tạo đội ngũ biểu diễn theo yêu cầu mới làm tốn kém thêm chi phí. Vì vậy,
luôn tạo sự tin tưởng ở khách hàng, trao đổi, học hỏi thêm nghệ thuật biểu diễn để đáp
ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng từ đó xúc tiến dịch vụ ngày càng phát triển.
2.1.1.21.

Vai trò của kế hoạch marketing

Kế hoạch marketing giúp cho doanh nghiệp nhìn lại những cơ hội, thách thức
và nguy cơ. Tìm ra đường lối đúng đắn để phát triển doanh nghiệp. xác định phương
hướng để làm kim chỉ nam cho toàn doanh nghiệp và đạt những mục tiêu nhất định.


CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Một số yếu tố quyết định thành bại của một doanh nghiệp trên thị trường là
chiến lược phát triển. Chiến lược phát triển đúng đắn sẽ đảm bảo khả năng cạnh tranh
lâu dài của doanh nghiệp và đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển bền vững. chiến
lược của doanh nghiệp phản ánh tầm nhìn của các nhà quản lý đối với hoạt động của
doanh nghiệp trong một môi trường không thường xuyên ổn định. Chiến lược của các
doanh nghiệp đựơc thể hiện bằng các kế hoạch có kỳ hạn khác nhau và các mảng hoạt
động khác nhau. Có thể nói kế hoạch hóa tài chính là trọng tâm của kế hoạch hóa hoạt
động của doanh nghiệp.
3.1.

Đánh giá tài chính của doanh nghiệp

3.1.1. Doanh thu, chi phí, giá thành và lợi nhuận
Tuy có rất nhiều đối thủ cạnh tranh cung cấp các dịch vụ tương tự nhưng nhu
cầu của khách hàng tương đối cao nên dịch vụ múa lân sư rồng vẫn có xu hướng tăng
nên doanh thu của doanh cũng tăng theo ước tính tăng 5%/năm.
Chi phí đầu vào (đầu lân sư rồng, trang phục, trống hội, …) tăng tương đối thấp
tầm không bao nhiêu qua các năm.
Giá thành phục vụ tăng dần theo trình độ, kỹ năng biểu diễn ngày càng nghệ
thuật cao, uy tin từ việc tham gia các giả thi đấu trong nước và quốc tế. Doanh nghiệp
luôn tạo mới quan hệ tốt với khách hàng và cố găng giữ mức giá ổn định tăng khong
cao lắm để giữ khách hàng tiềm năng.
Lợi nhuận chỉ là một phần nhỏ của daonh nghiệp. Mục tiêu của doanh tạo thêm
sân chơi và thu nhập cho các môn sinh của võ đường.
3.1.2. Phân tích điểm hòa vốn
3.1.3. Các báo cáo tài chính
3.1.4. Dòng tiền và giá trị hiện tại thuần
3.2.

Nội dung kế hoạch tài chính


CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
4.1. Giới thiệu về kế hoạch nhân sự
Nhân sự là yếu tố sống còn của doanh nghiệp, đội ngũ nhân viên giàu kiến thức,
năng động sáng tạo là yếu tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp. đội ngũ nhân
viên giỏi là tài sản quý giá vô hình của doanh nghiệp giúp doanh nghiệp khẳng định vị
thế thương hiệu trên thị trường. Hình ảnh của nhân viên chính là hình ảnh của doanh
nghiệp. Do đó, doanh nghiệp cần phải có một kế hoạch nhân sự tốt và đầy đủ cho từng
giai đoạn phát triển của mình để đảm bảo đúng người đúng việc đúng lúc. Nâng cao
hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
4.2. Nội dung kế hoạch nhân sự
4.2.1. Xác định nhu cầu nhân sự
Kế hoạch nhân sự phải được thiết kế dựa trên những kế hoạch kinh doanh của
doanh nghiệp. Để đảm bảo đúng người đúng việc và đúng lúc. Mặt dù trong giao đoạn
đầu thành lập doanh nghiệp chưa xây dựng được cơ sở vật chất phục vụ dịch vụ múa
lân sư rồng. Nhưng doanh nghiệp vẫn hoạt động tiếp thị, xúc tiến dịch vụ bằng cách
lấy việc phục vụ những khách hàng, những công ty bạn để tạo dựng uy tính cho công
ty. Trong giao đoạn này doanh nghiệp cần tuyển dụng 2 nhân viên kinh doanh phát
triển thị trường và 1 nhân viên tìm kiếm và ký kết các hợp đồng cung cấp nguồn đụng
cụ phục vụ múa lân sư rồng lâu dài và luôn đáp ứng kịp thời mỗi khi công ty cần đến.
Dự trên nguồn nhân lực hiện có là các võ sinh của võ đường Kỳ Sơn – Hội An
doanh nghiệp đang tích cự đào tạo võ thuật và nghệ thuật múa lân sư rồng cho các võ
sinh tạo nguồn nhân lục phục vụ cho doanh nghiệp. Dự kiến công ty sẽ bắt đầu chính
thức hoạt động dịch vụ tổ chức sự kiện múa lân sư rồng và võ cổ truyền vào đầu năm
2019.
4.2.2. Xác định cơ cấu tổ chức
Công ty hoạt động trong lĩnh vực địch vụ tổ chức sự kiện múa lân sư rồng và võ
cổ truyền. Doanh nghiệp sẽ xây dựng cơ chế hoạt động một cách hợp lí đó là sự phân
cấp rõ ràng về chức trách quyền hạn của các phòng ban và đội biểu diễn trong đơn vị.
Phát huy một cách triệt để tính chủ động, tích cực trong hoạt động các phòng ban và
đội biểu diễn phục vụ múa, đặc biệt là các vấn đề khai thác thị trường và tổ chức phục
vụ khách hàng.


Cụ thể hàng năm, giám đốc, các phó giám đốc giao kế hoạch cho các đội biểu
diễn về các chỉ tiêu tài chính cơ bản, xây dựng cho công ty các chỉ tiêu doanh thu, thuế
trích nộp, chi phí quản lý, lợi nhuận, khấu hao, quỹ lương; hàng tháng tùy theo số
lượng của show diễn. Các đội biểu diễn có kế hoạch phân bố võ sinh cách hợp lí cho
các show diễn.
Về mặt tài chính, thực hiện theo các chỉ tiêu đã đặt ra. Phụ trách kế toán của
công ty, tổ chức kế toán theo pháp lệnh kế toán thống kê của Nhà nước chịu trách
nhiệm đảm bảo vốn và luân chuyển vốn kinh doanh.
Để đảm bảo quá trình hoạt động, công ty đã tổ chức quản lý một cách hợp lý
theo mô hình trực tuyến, đứng đầu là giám đốc công ty là người trực tiếp điều hành
hoạt động phòng ban.
Giám đốc

Phó giám đốc
Chuyên môn

Phòng quản
lý dụng cụ và
trang phục
biểu diễn

Phòng
phụ trách
chuyên
môn

Đội số 1

Phó giám đốc
kinh doanh

Các
đội
biểu
diễn

Phòng
kế toán

Đội số 2

Phòng tổ
chức – hành
chính

Phòng
kinh
doanh

Đội số 3

Trong đó chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của từng bộ phận:
Toàn bộ hoạt động của công ty đều chịu sự lãnh đạo thống nhất của ban Giám
đốc; Giám đốc có trách nhiệm chung về mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống
công nhân viên của công ty. Đồng thời, Giám đốc là người điều hành hoạt động sản
xuất kinh doanh của công ty theo mục tiêu, kế hoạch phù hợp với điều lệ của công ty
và các nghị quyết, nghị định của Nhà nước, phải chịu trách nhiệm trước toàn công ty
và trước pháp luật về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao. Các phòng ban và


đội biểu diễn chịu sự chỉ đạo của ban Giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ, cụ
thể:
Phó giám đốc chuyên môn: là người trực tiếp chỉ đạo khâu kĩ thuật biểu diễn,
dụng cụ và trang phục biểu diễn trong các show diễn đảm bảo có hiệu quả, là người
chịu trách nhiệm về công tác đào tạo điều hành các đội biểu diễn. Căn cứ theo quy chế
của công, phó giám đốc thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các đội thực hiện nghiêm túc
và báo cáo cho giám đốc những show diễn được phân công.
Phó giám đốc kinh doanh: là người chịu trách nhiệm về công tác marketing
quan hệ đối tác, tìm kiếm thị trường, lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch về dụng cụ và
trang phục phục vụ biễu diễn. Dưới phó giám đốc có các phòng ban chức năng:
Phòng kinh doanh: có nhiệm vụ tìm kiếm thị trường sử dụng dịch vụ múa lân
sư rồng, nhận các show sự kiện biểu diễn múa lân sư sư rồng và võ cổ truyền, từ đó lên
kế hoạch phục vụ; thực hiện các giao dịch kinh doanh dịch vụ với khách hàng. Vì vậy,
phòng kinh doanh có nhiệm vụ mở rộng và phát triển thị trường dịch vụ phục vụ cho
doanh nghiệp, tham mưu cho giám đốc kí kết hợp đồng và lập kế hoạch cho những
năm tiếp theo; đồng thời đề xuất những phương án nhằm quảng bá cho dịch vụ hoạt
động của công ty một cách có hiệu quả nhất.
Phòng tổ chức hành chính: có nhiệm vụ quản lý công tác tài chính cho toàn
công ty theo chế độ chính sách Nhà nước, các nguyên tắc về quản lý của chuyên ngành
tài chính và pháp luật ban hành để tránh lãng phí, có hiệu quả. Phản ánh kịp thời kết
quả sản xuất kinh doanh, tình hình luân chuyển vốn, biến động về tài sản, về bảo toàn
vốn từ công ty đến các đội phục vụ biểu diễn. Bên cạnh đó, phòng còn có nhiệm vụ
tham mưu cho giám đốc về thực hiện chế độ quản lý tài sản chung của toàn công ty
gồm mặt bằng tập luyện, trụ sở làm việc, điện, nước,…phục vụ công tác huấn luyện,
luyên tập và công tác điều hành. Tổ chức mua sắm, quản lý dụng cụ, trang phục biểu
diễn, trang thiết bị văn phòng và các văn phòng phẩm, quản lý và điều hành việc phục
vụ công tác tiếp khách, hội nghị của toàn công ty.
Phòng kế toán: chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tài chính, cân đối nguồn
vốn hàng năm để đảm bảo hoạt động của công ty, có nhiệm vụ tổ chức hạch toán cho
công ty theo quy định của bộ Tài chính ban hành. Đồng thời tổng hợp và cung cấp số
liệu, thông tin cho ban Giám đốc để kiểm tra giám sát quản lý chặt chẽ về dụng cụ biểu
diễn, trang phục biểu diễn, tiền vốn một cách có hiệu quả nhất.


Phòng phụ trách chuyên môn: chuyên đào tạo, huấn luyện thường xuyên các võ
sinh để đáp ứng nhu cầu biểu diễn cầng hay ngày một cao của khách hàng. Thu thập ý
kiến phản ánh của khách hàng để ngày càng phục vụ tốt hơn.
Các đội: việc tổ chức sự kiện của công ty cùng lúc ở nhiều địa điểm khác nhau
được chia làm từng đội biểu diễn ở các khu vực khác nhau. Để tận dụng được nguồn
nhân lục võ sinh của võ đườn rất đông, cũng như để tạo cơ hội cho nhiều em võ sinh
có sơ chơ bổ ích mà còn có chi phí để trang trỉ cuộc sống. Đồng thời cung cấp cho các
khách hàng một cách chất lượng thỏa mãn các yêu cầu của họ. Trong đội các em võ
sinh được phân chia thành các tổ biểu diễn khác nhau, phân chia rõ ràng (tổ múa lân,
tổ múa sư tử, tổ múa rồng, tổ đánh trống hội) và gắn liền với nhau để việc biểu diễn
được thành công cao nhất.
4.2.3. Xác định đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt
Cán bộ quản lý chủ chốt là là các phó giám đốc, trưởng phòng, các đội trưởng.
có nhiệm vụ quản lý vận hành công ty một các hiệu quả cao nhất. Đội ngũ cán bộ
chuyên môn và đội trưởn nền tản là từ các huấn luận viên, võ sư có kinh nghiệm lâu
năm của võ đường. Đội ngũ kinh doanh và tài chính được đào tạo chính quy trong các
trường cao đẳng và đại học.


CHƯƠNG 5: DỰ PHÒNG RỦI RO
Kế hoạch kinh doanh được lập trên cơ sở những dự báo của doanh nghiệp về
tương lai. Tuy nhiên, khi triển khai kế hoạch có rất nhiều yếu tố ngoài tầm kiểm soát
của doanh nghiệp - các yếu tố thuộc về môi trường bên ngoài: kinh tế, chính trị, pháp
luật, đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp dụng cụ và trang phục biểu diễn, khách hàng, …
có những khác biệt nhiều so với dự báo của doanh nghiệp. Bởi vậy, kinh doanh là mạo
hiểm. Mức độ mạo hiểm phụ thuộc vào năng lực xác định và khả năng ứng phó với
các yếu tố rủi ro trong kinh doanh của doanh nghiệp. Kế hoạch kinh doanh sẽ trở nên
thuyết phục hơn khi có thêm phần dự báo những rủi ro có thể ảnh hưởng đến các vấn
đề và các tính toán của doanh nghiệp. Và cũng như những kế hoạch, phương án đề
phòng và khắc phục khi có rủi ro xảy ra như:
- Rủi ro từ các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn
- Rủi ro marketing
- Rủi ro nhân sự


KẾT LUẬN
Xây dựng chiến lược phát triển cho công ty là một chuyện và việc tìm kiếm áp
dụng các nguồn lực để thực hiện được chiến lược đó là cả một vấn đề. Điều mà bản
thân các công ty tự hỏi là chiến lược đó của công ty sẽ thực hiện như thế nào và trong
bao lâu và chiến lược đó có phù hợp với công ty hay không, quá ít hay quá khả năng.
Một chiến lược tốt là một chiến lược rõ ràng cụ thể phù hợp với xu thế khả
năng của công ty khi đã đề ra được chiến lược thì việc thực hiện chiến lược phải luôn
sát cánh bên những chiến lược mà công ty đã đưa ra, quan trọng là nguồn lực của công
ty phải luôn phù hợp trong quá trình thực hiện chiến lược, nhà quản trị phải điều tiết
như thế nào tạo được sự liên kết giữa 2 vấn đề này thì mục tiêu chiến lược mới có thể
đạt được
Vai trò của nhà quản trị hết sức quan trọng trong quá trình đề ra cũng như hoạt
động của một công ty. Nếu nhà quản trị không có một cái nhìn tốt, rộng thì sẽ làm cho
công ty: một là không dùng hết nguồn thực lực, hai là sử dụng quá khả năng không
phù hợp với một công ty với quy mô như vậy.
Chúng tôi những nhà quản trị tương lai hiện tại chúng tôi còn ngồi ghế nhà
trường, chúng tôi sẽ luôn cố gắng trao dồi kiến thức để tạo cho bản thân một cái nhìn
rộng, một cái nhìn mới tạo sự riêng biệt, tạo một bước đột phá cho nền kinh tế nước
nhà, tạo sự cạnh tranh với các công ty bạn với quan niệm của chúng tôi không ngừng
học hỏi và tìm kiếm những sự khác biệt tạo ưu thế cho bản thân.
Và do thời gian cũng như trình độ có hạn, nên chuyên đề này chưa đi sâu
nghiên cứu sự biến động của thị trường trong tương lai vì biến động thị trường trong
tương lai có thể ảnh hưởng đến việc thực thi chiến lược thậm chí công ty có thể phải
thay đổi và xây dựng lại chiến lược.


TÀI LIỆU KHAM THẢO
1. Bài giảng môn Quản trị chiến lược.
2. Website: http://www.ebook.edu.vn
3. Website: http://www.gso.gov.vn
4. Website: http://www.saga.vn/view.aspx?id=2926
5. Hướng dẫn báo cáo thực tập của Topica
6. Bài giảng môn tài chính doanh nghiệp


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×