Tải bản đầy đủ

Dáp án trắc nghiệm môn QT318 Quản trị Marketing

QT318 – Quản trị Marketing

QT318 - Quản trị Marketing
----------yêu cầu việc điều tra nhu cầu và mong muốn của khách hàng đối với sản phẩm/dịch vụ mới hoặc sản
phẩm/dịch vụ cải tiến: C) Công nghệ mới. (Bình)
........ám chỉ những lợi ích cần thiết mà người mua mong nhận được từ sản phẩm. B) Sản phẩm hoàn chỉnh.
.......được truyền qua 3 yếu tố cơ bản: gia đình, tổ chức tôn giáo và cơ quan giáo dục; và trong xã hội ngày nay,
cơ quan giáo dục đang đóng một vai trò ngày càng lớn hơn Những giá trị văn hoá (VA)
……..là dựa trên khu vực địa lý, tôn giáo, dân tộc, nhóm người và độ tuổi. C) Nhánh văn hoá.
……..là những người tiêu dùng ở vị trí sẵn sàng thử nghiệm những thay đổi, người có thu nhập cao nhất và
được trọng vọng và có rất nhiều nguồn lực họ có thể sử dụng theo bất cứ định hướng cá nhân nào. A)
Người đổi mới.
……..Quá trình phân chia một thị trường ra thành những nhóm người tiêu dùng có những tính chất tương tự
nhau và công ty lựa chọn một nhóm khách hàng phù hợp nhất với dịch vụ của công ty gọi là……. C) Phân
đoạn thị trường.
…….là tài sản lớn của mọi doanh nghiệp. D) Khách hàng trung thành.
………..là truyền thông mặt đối mặt với các khách hàng tiềm năng để giới thiệu với họ và thuyết phục họ mua
sản phẩm và dịch vụ của tổ chức. B) Bán hàng cá nhân.
……………..là một trong những tác động cơ bản lên nhu cầu, ước muốn và thái độ của mỗi người. B) Văn hoá.
……cho Coca-Cola Classic bao gồm đồ uống chanh, nước ép hoa quả, nước đóng chai, nước dành cho hoạt động
thể thao, các loại cola khác, cola cà phê, đồ uống dành cho người ăn kiêng, đồ uống hương sơ ri, và đồ

uống bơ. A) Môi trường cạnh tranh.
"Có thể tiếp cận được", một trong những yêu cầu để phân đoạn thị trường hữu hiệu, là mức độ thể hiện: có
thể tiếp xúc và mô tả được các đặc tính của cầu. Vì: Theo mô tả về yêu cầu của việc phân đoạn. (VA)
"Doanh nghiệp sử dụng công cụ này để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với cộng đồng và các nhóm công chúng
khác nhau bằng việc đưa ra những thông tin tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng một
hình ảnh đẹp cho doanh nghiệp và xử lý những tin đồn, vụ việc bất lợi và rủi ro". Mô tả trên đây là đặc
điểm của công cụ truyền thông nào? Quan hệ công chúng (VA)
"Hãy cung cấp cho khách hàng các giải pháp sáng tạo đối với những mong muốn và nhu cầu của họ. Hãy cố gắng
giữ chi phí thấp hơn mức mà khách hàng sẵn sàng chi trả và đảm bảo đội ngũ nhân viên của bạn luôn năng
động, có động cơ thúc đẩy tinh thần làm việc, có kiến thức chuyên môn. Những yếu tố căn bản này sẽ dẫn
đến lợi nhuận, tăng trưởng, thành công, phát triển và sự nhìn nhận tích cực của công chúng". Lời kêu gọi
này thuộc quan điểm nào? Marketing (VA)
"Là góc nhìn khách quan từ khách hàng sẽ giúp doanh nghiệp đưa ra thị trường những sản phẩm đáp ứng được
mong đợi của khách hàng, bán với mức giá mà khách hàng chấp nhận được, phân phối ở nơi thuận tiện
cho khách hàng, và làm công tác truyền thông theo cách mà khách hàng thích". Cụm từ nào thích hợp cho
kết luận trên? 4P và 4C Vì: 4C thể hiện góc nhìn từ khách hàng, còn 4P là các công cụ trong Marketing-Mix nhằm đáp ứng 4C. (VA)
"Muốn làm tốt chữ P này, doanh nghiệp buộc phải nghiên cứu thật kỹ để tìm ra nhu cầu đích thực của khách
hàng và giải pháp để đáp ứng đúng nhu cầu này". Dấu chữ P nào thích hợp cho kết luận trên? P1. Vì: Doanh
nghiệp cung cấp sản phẩm cho khách hàng phải dựa trên nhu cầu, thị hiếu của khách hàng. (VA)
"Theo nghĩa rộng nhất, người làm marketing cần cố gắng mang lại những phản ứng có lợi đối với những sản
phẩm chào bán. Phản ứng có lợi mang tầm khái quát hơn việc mua - bán những sản phẩm và dịch vụ".
Đoạn trích dẫn này đề cập tới khái niệm nào? Trao đổi. Vì: Trao đổi là phương pháp giúp doanh nghiệp có thể đạt được lợi ích
của mình dựa trên quan hệ bình đẳng với khách hàng, đảm bảo lợi ích của khách hàng. (VA)
"Với chữ C này, doanh nghiệp buộc phải nghiên cứu thật kỹ để tìm ra nhu cầu đích thực của khách hàng và giải
pháp để đáp ứng đúng nhu cầu này". Dấu chữ C nào thích hợp cho kết luận trên? C1 (VA)
Ai chịu trách nhiệm "thiết kế" chiến lược của công ty? Ban lãnh đạo công ty, lãnh đạo các SBU và giám đốc
marketing. Vì: Việc lập chiến lược của công ty có sự tham gia của các lãnh đạo cấp cao từ cấp bộ phận trở lên. (VA)
Ba quy luật của nhận thức là gì? Sự chú ý có chọn lọc, sự nhận thức thiên vị và sự ghi nhớ có chọn lọc. (VA)

1


QT318 – Quản trị Marketing

Bài báo trên tờ báo địa phương xếp loại về khả năng của các nhà an dưỡng trong khu vực theo sự sạch sẽ, tỷ lệ
nhân viên-bệnh nhân, người quản lý trên mỗi nhân viên, và những yếu tố then chốt khác là một ví dụ về
nguồn nào.của thông tin.? D) Công cộng.
Bạn có cảm giác căng thẳng và chuẩn bị sẵn sàng để đi xem hòa nhạc. Tình huống này nằm trong nhóm khái
niệm nào? Cầu thị trường. Vì: Nhu cầu xả stress đã được xác định và lựa chọn hòa nhạc để giải quyết; đồng thời, đã chuẩn bị sẵn sàng, bao
gồm cả tài chính để thỏa mãn nhu cầu. (VA)


Bản đồ định vị…… D) Là phương tiện mô tả bằng hình ảnh nhận thức của khách hàng đối với sản phẩm, nhãn
hiệu hoặc mẫu mã của đối thủ cạnh tranh.
Bao gói sản phẩm có thể thực hiện các chức năng: A) Bảo quản, làm đẹp, truyền thông, khuyến mại sản phẩm
Bề sâu để chỉ cái gì? C) Số lượng TB các sản phẩm của mỗi chủng loại hàng hóa .(Bình)
Bước đầu tiên trong mô hình định giá chung là gì? A) Xác định các mục tiêu của việc định giá.
Bước đầu tiên trong quá trình quản trị thương hiệu là: xác định sứ mệnh/tầm nhìn cho thương hiệu doanh
nghiệp và tập hợp thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp (VA)
Các biện pháp marketing - mix phải được sắp xếp thành một kế hoạch hành động qua các giai đoạn trong đó
KHÔNG cần phải chỉ rõ: Trách nhiệm của từng bộ phận liên quan. Vì: Kế hoạch hành động cho chương trình marketing-mix chỉ
làm rõ cơ chế phối hợp với các bộ phận liên quan chứ không quy định trách nhiệm của các bộ phận khác. (VA)
Các biến số: tuổi, giới tính, qui mô gia đình, tôn giáo... marketing dùng để phân đoạn thị trường... thuộc nhóm:
Nhân khẩu. Vì: Theo bảng mô tả cơ sở cho phân đoạn thị trường người tiêu dùng và người mua công nghiệp. (VA)
Các bước thực hiện phương thức marketing theo mục tiêu là: Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục
tiêu, định vị sản phẩm. Vì: Theo sơ đồ các bước trong quá trình marketing mục tiêu. (VA)
Các căn cứ chủ yếu để lựa chọn phương pháp phân tích thống kê phù hợp là: A) Loại thang đo lường được sử
dụng
Các cấp độ của sản phẩm bao gồm: Sản phẩm ý tưởng, sản phẩm hiện thực và sản phẩm hoàn chỉnh. (VA)
Các chiến lược Marketing thường được thiết kế để tác động đến……và dẫn đến những trao đổi sinh lời. A) Sự
ra quyết định mua sắm
Các cửa hàng tự chọn hay siêu thị thu hút được khách hàng là do B) giảm được những rắc rối và không phải
mặc cả khi đi mua hàng.
Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam thường áp dụng quan điểm: B) Định hướng bán hàng
Các doanh nghiệp sản xuất hàng tư liệu sản xuất của Việt Nam thường áp dụng quan điểm: A) Định hướng sản
xuất.
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường áp dụng chiến lược nào khi đã xác định được thị trường mục tiêu: C)
Marketing tập trung
Các giả thuyết nghiên cứu không thể được xây dựng trên căn cứ: D) Quan điểm người bán hàng.
Các hành vi nào sau đây không bị ảnh hưởng bởi văn hóa: C) Quan niệm về khoa học kỹ thuật
Các hoạt động của marketing liên quan đến giá, xúc tiến thương mại, chiến lược và A) các kênh phân phối.
Các kênh phân phối với một hoặc nhiều hơn các trung gian được gọi là…… C) Các kênh gián tiếp. (VA)
Các loại biển hiệu, bảng điện tử và băng áp phích là những ví dụ của: B) Quảng cáo ngoài trời.
Các loại dịch vụ kèm theo sản phẩm được cân nhắc dựa trên: Chất lượng dịch vụ. Vì: Cách phân loại này giúp cân
nhắc lựa chọn các giải pháp markering thích hợp. (VA)
Các nhà hoạt động thị trường không cần phải thể hiện vai trò và có trách nhiệm xã hội đối với nhóm nào: B)
Mọi doanh nghiệp và cá nhân
Các nhà marketing đánh giá hiệu quả của hoạt động quảng cáo thông qua: D) Xác định việc hoàn thành mục
tiêu quảng cáo, góp phần tăng cường quảng cáo trong tương lai, sự tương xứng giữa doanh số và chi phí
Các nhà quản trị doanh nghiệp cũng có thể nhận quyền thương hiệu hoặc nhượng quyền sử dụng thương hiệu
của họ cho các nhà kinh doanh khác để: Thâm nhập hoặc mở rộng thị trường. (VA)

2


QT318 – Quản trị Marketing

Các nhân tố…….mà đặc biệt quan trọng với các quyết định về giá là tỷ lệ tiêu dùng mong đợi của các khách hàng
tiềm năng, và định điểm và vị trí của các khách hàng tiềm năng. C) Nhân khẩu.
Các nhân tố---------ảnh hưởng đến định giá, bao gồm các biết số mà người quản trị marketing không thể kiểm
soát nổi. C) Môi trường.
Các nhóm xã hội gây ảnh hưởng mạnh nhất tới hành vi người tiêu dùng thông qua kênh nào dưới đây? Nội quy
và quy ước mang tính cưỡng chế của nhóm, Tạo dư luận, dựa vào luật pháp. Vì: Họ cũng ảnh hưởng đến quan điểm và y
thức của một cá nhân thông qua ước muốn được gia nhập nhóm này, và tạo ra các áp lực buộc người ấy phải tuân theo qua tất cả các kênh trên.

(VA)
Các quyết định gắn với quản trị đơn vị sản phẩm bao gồm: A) Lựa chọn chất lượng, tính năng, kiểu dáng và thiết
kế
Các sản phẩm được mua bởi các doanh nghiệp kinh doanh để phục vụ sản xuất hàng hóa và dịch vụ được gọi
là…… B) Hàng hóa tổ chức. (VA)
Các sản phẩm thường được phân loại dựa vào 2 tiêu chí cơ bản. Đó là gì? C) Sản phẩm cuối cùng hoặc trong
quá trình chế biến .
Các sản phẩm tiện ích được mua…... A) Đều đặn
Các sản phẩm trải qua thời kỳ tăng trưởng mạnh nhưng ngắn ngủi là…… D) Mốt nhất thời
Các tầng lớp xã hội khác nhau có xu hướng mang những hình thái quan điểm và……khác nhau ảnh hưởng đến
thái độ của từng thành viên riêng lẻ B) Giá trị
Các thang đo lường và đánh giá trong nghiên cứu marketing phải thoả mãn các tiêu chuẩn: A) Đem lại những
kết quả đo lường giống nhau khi lặp lại một phương pháp đo lường
Các thông điệp quảng cáo phải được truyền đi và thực hiện bởi các kênh giao tiếp đặc biệt thường được gọi
là…….. B) Phương tiện quảng cáo.
Các thuộc tính của sản phẩm như chất lượng mẫu mã, kiểu dáng, nhãn hiệu, bao bì và những thuộc tính
khác, phối hợp lại nhằm chuyển tải lợi ích của sản phẩm cốt lõi được gọi là: A) Sản phẩm hiện thực. (Bình)
Các tiêu chí phân đoạn nào dưới đây KHÔNG thuộc nhóm tâm lý? Trình độ học vấn và dân trí. (VA)
Các tổ chức tài chính-tín dụng là các yếu tố thuộc về: C) Trung gian marketing
Các văn bản pháp luật về quảng cáo của Việt Nam hiện nay cho phép các hành vi quảng cáo nào? D) Sử dụng
thông tin của các công ty nghiên cứu thị trường.
Các văn bản pháp luật về quảng cáo của Việt Nam hiện nay cho phép các hành vi quảng cáo nào sau đây? D) Tất
cả các hành vi đã nêu đều bị cấm. (A) So sánh với các sản phẩm cạnh tranh; B) Nêu tên sản phẩm cạnh tranh; C) Khẳng định là vị trí số 1
nhưng không phải; => Căn cứ vào Luật số 16/2012/QH13 của Quốc hội: LUẬT QUẢNG CÁO)

(VA)

Căn cứ chủ yếu để lựa chọn phương pháp nghiên cứu phỏng vấn thích hợp là: D) Loại dữ liệu cần thu thập và
Đặc tính của mỗi dạng phỏng vấn
Cạnh tranh phi giá cả không phải là B) Giảm giá bán để tăng thị phần
Cấp độ 2 khai thác internet và các thiết bị di động trong marketing cho phép: B) Giao tiếp thông tin với khách
hàng
Cầu của doanh nghiệp là: D) Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.
Câu nào sau đây là SAI? Khi rào cản rút lui khỏi ngành là cao, các doanh nghiệp không thể ở lại trong ngành.

Vì: Khi
rào cản rút lui khỏi ngành là cao, các doanh nghiệp thường phải ở lại trong ngành để tồn tại, để thu hồi vốn mà họ đã đầu tư, chờ đợi tìm kiếm cơ hội
sau.

(VA)

Câu nào sau đây là SAI? Mức độ hấp dẫn của các cơ hội thị trường đối với một doanh nghiệp không phụ thuộc
vào nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp để khai thác những cơ hội đó (VA)
Câu nào sau đây nói về mục tiêu quảng cáo là không chính xác: A) Mục tiêu quảng cáo cụ thể hơn bán hàng cá
nhân
Chi phí tiêu dùng đối với một sản phẩm là: B) Toàn bộ các hao tổn của người tiêu dùng bỏ ra để có được các lợi
ích tiêu dùng của sản phẩm.

3


QT318 – Quản trị Marketing

Chiến lược bao trùm nhất, có tầm nhìn xa nhất về tương lai, liên quan tới tất cả các hoạt động, sản phẩm, dịch
vụ và thị trường toàn doanh nghiệp. Nó chỉ rõ toàn bộ doanh nghiệp sẽ phát triển như thế nào và ở vị trí
nào; thuộc cấp độ chiến lược? Công ty mẹ/hay tập đoàn. Vì: Đây là cấp chiến lược cao nhất. (VA)
Chiến lược cho sản phẩm/dịch vụ cụ thể nhằm vào thị trường mục tiêu cụ thể gọi là: Chiến lược thị trường/sản
phẩm. Vì: Đây là chiến lược cho sản phẩm cung cấp các định hướng về phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị, các yếu tố của
hỗn hợp marketing và chi phí. (VA)
Chiến lược định giá theo đó người bán bán với giá tương đối cao cho một sản phẩm mới được gọi là…….. D)
Giá hớt váng
Chiến lược định vị cạnh tranh bao gồm phương án nào dưới đây: A) Khác biệt hóa sản phẩm
Chiến lược đòi hỏi doanh nghiệp phải phát triển các sản phẩm mới cho các khách hàng không phải là khách
hàng hiện tại của nó; là chiến lược có mức độ rủi ro cao nhất. Đó là chiến lược gì? Đa dạng hóa. (VA)
Chiến lược giá lướt nhanh thường thích hợp với định giá: Sản phẩm công nghệ cao. Vì: Đó là những sản phẩm có các điều
kiện căn bản đáp ứng định giá lướt nhanh. (VA)
Chiến lược giá thâm nhập không thích hợp với: sản phẩm chất lượng cao (VA)
Chiến lược marketing của các công ty toàn cầu: C) Không cần xây dựng một nhãn hiệu riêng. (VA)
Chiến lược marketing kéo trong phân phối là chiến lược trong đó nhà sản xuất sử dụng các công cụ marketing
tác động vào: D) Người mua cuối cùng
Chiến lược marketing nào thường được áp dụng để gia tăng khối lượng tiêu thụ cho các thương hiệu sản phẩm
trong giai đoạn bão hòa: C) Khác biệt hóa sản phẩm.
Chiến lược quan hệ công chúng có thể được sử dụng A) Để tác động lên chính sách vĩ mô đang ảnh hưởng đến
hoạt động marketing của doanh nghiệp (VA)
Chiến lược tăng trưởng dựa trên các giải pháp gia tăng doanh số của "sản phẩm hiện có - thị trường mới" có
tên gọi là: phát triển thị trường. Vì: Doanh nghiệp phải tìm kiếm khách hàng mới (thị trường) cho sản phẩm hiện tại của nó. (VA)
Chiến lược tăng trưởng dựa trên giải pháp "sản phẩm hiện có - thị trường hiện có" được gọi là: Thâm nhập thị
trường. Vì: Chiến lược này cải thiện vị trí của sản phẩm hiện có với các khách hàng hiện tại của nó. (VA)
Chiến lược thương hiệu mới có ưu điểm nổi bật nào sau đây? Tạo sự phân biệt rõ ràng sản phẩm. Vì: Đầu tư vào xây
dựng thương hiệu mới tốn chi phí thiết kế thương hiệu và truyền thông, chưa chắc chắn sẽ được thị trường dễ dàng đón nhận song tạo được sự phân
biệt rõ ràng cho sản phẩm.

(VA)

Chính sách định vị thường được xây dựng: C) Trước khi thực hiện hoạt động quảng cáo
Chính sách giá hớt váng là: B) Bắt đầu với giá cao sau giảm khi có cạnh tranh và thay thế. (VA)
Cho biết những lý do người làm marketing chọn nghề nghiệp làm tiêu chí xác định thị trường mục tiêu? Nghề
nghiệp ảnh hưởng tới sức mua và nghề nghiệp khác nhau đòi hỏi sản phẩm/dịch vụ khác nhau để thực hiện
các kỹ năng. Vì: Nghề nghiệp khác nhau có thu nhập khác nhau, dẫn đến nhu cầu khác nhau và đòi hỏi sản phẩm/ dịch vụ khác nhau để thực hiện
các kỹ năng nghề nghiệp. (VA)
Chọn mẫu ngẫu xác suất là: B) Các phần tử được chọn một cách ngẫu nhiên.
Chủ nghĩa vật chất và thực dụng là một yếu tố của: A) Hệ thống giá trị
Chủ nghĩa vật chất và thực dụng là một yếu tố của: D) Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.
Chủ thể nào thuộc trung gian bán buôn? D) Đại lý hưởng hoa hồng, môi giới hưởng hoa hồng, chi nhánh bán của
người sản xuất .
Chức năng cơ bản của kênh phân phối là: A) Làm phù hợp về số lượng, chủng loại, không gian và thời gian giữa
sản xuất và tiêu dùng.
Chức năng của kênh phân phối: D) Tìm kiếm thông tin, Xúc tiến bán sản phẩm, Đàm phán, thương lượng
Chức năng của nhà bán buôn là cung cấp A) thông tin thị trường cho nhà sản xuất.
Chức năng marketing trong doanh nghiệp có vai trò: C) Có vai trò điều phối các chức năng khác để thỏa mãn
nhu cầu của khách hàng.
Chức năng nào của bao gói ít được quan tâm khi sản xuất sản phẩm sữa? Sử dụng lại (VA)
Chức năng nào dưới đây KHÔNG phải là chức năng của kênh phân phối? Phát triển sản phẩm mới. (VA)
4


QT318 – Quản trị Marketing

Chức năng tự giới thiệu cho sản phẩm của bao gói, đặc biệt quan trọng đối với loại sản phẩm nào sau đây?
Hàng tiêu dùng đóng gói. Vì: Hành vi mua hàng tại các cửa hàng tự chọn tăng và bao gói là một trong các tiêu chí khách hàng dùng để so
sánh và lựa chọn giữa các sản phẩm. (VA)
Cơ sở của định giá phân biệt theo thời điểm/thời gian mua là: Tiêu dùng có tính thời điểm. Vì: Người tiêu dùng có thói
quen mua sắm ở các thời điểm khác nhau, giá cả phân biệt theo thời điểm giúp khuyến khích tiêu dùng ở thời kỳ thấp điểm và ngược lại. (VA)
Cơ sở phân đoạn thị trường nào được đánh giá là có giá trị thực tiễn cao khi marketing muốn tìm kiếm những
giải pháp gia tăng doanh số ngắn, tr.ung hạn và xây dựng chiến lược chăm sóc khách hàng? Đặc điểm hành
vi. Vì: Nó thường cung cấp nhiều thông tin có giá trị về thị trường giúp doanh nghiệp điều chỉnh các chương trình marketing ngắn hạn cũng như chiến
lược. (VA)
Cơ sở phân đoạn thường được áp dụng phổ biến nhất là: Nhân khẩu học. Vì: Giúp đảm bảo yêu cầu đo lường được quy mô.
(VA)
Có thể tiếp cận được", một trong những yêu cầu để phân đoạn thị trường hữu hiệu, là mức độ thể hiện: Có thể
tiếp xúc và mô tả được các đặc tính của cầu. Vì: Theo mô tả về yêu cầu của việc phân đoạn. (VA)
Công cụ nào sau đây tính đại chúng kém nhất Marketing trực tiếp (VA)
Công cụ truyền thông marketing tích hợp nào được cho là có hiệu quả truyền thông cao nhất so với chi phí để
tiếp cận tới một lượng khán giả lớn? Quảng cáo. (VA)
Công cụ xúc tiến nào có thể thực hiện đại chúng nhưng lại có cảm nhận là cá nhân cao: C) Quan hệ công chúng
Công ty Hừng Sáng bán những con thú nhồi bông, hè 2009 họ có chương trình giặt thú bông miễn phí cho các
sản phẩm được tiêu thụ, dịch vụ của công ty thuộc cấp độ nào sau đây: B) Sản phẩm bổ sung
Công việc phân phối nào không đặc biệt thích hợp với người bán lẻ: B) Bao phủ thị trường. (Bình)
Cụm từ nào dưới đây cảnh báo cho doanh nghiệp rằng, sẽ không có thế độc quyền, không có sự áp đặt vô lý từ
phía người bán đối với người mua? P1 & C1. Vì: Doanh nghiệp có nhiều phân khúc khác nhau, với mỗi nhóm khách hàng lại có nhiều
doanh nghiệp cung cấp sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. (VA)
Đặc điểm nào dưới đây KHÔNG đúng đối với môi trường ngành? Ảnh hưởng tới tất cả các doanh nghiệp trong
nền kinh tế quốc dân. Vì: Chỉ ảnh hưởng tới các đối thủ đang hoạt động trong cùng một ngành nghề trên cùng khu vực thị trường. (VA)
Đặc điểm nào không phải của phỏng vấn cá nhân chuyên sâu? D) Có sử dụng bảng hỏi.
Danh mục sản phẩm của một doanh nghiệp được mô tả bằng……của nó. A) Bề rộng và bề sâu. (Bình)
Đâu KHÔNG phải là 1 trong các yếu tố chính để tạo thành thương hiệu mạnh? Sản phẩm có giá cao nhất thị
trường (VA)
Đâu KHÔNG phải là áp lực buộc doanh nghiệp phải tiến hành phân đoạn thị trường và chọn thị trường mục
tiêu? Dư thừa năng lực sản xuất. Vì: Đó không phải áp lực buộc doanh nghiệp phải phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu. (VA)
Đâu KHÔNG phải là đặc điểm của chất lượng tổng thể? Chất lượng là kết quả nỗ lực của riêng bộ phận sản xuất
trong doanh nghiệp. Vì: Chất lượng tổng thể là kết quả nỗ lực chung của tất cả các bộ phận tham gia vào chuỗi giá trị. (VA)
Đâu KHÔNG phải là đặc điểm của SBU? Mỗi SBU được kế hoạch hóa lệ thuộc vào các đơn vị kinh doanh khác của
doanh nghiệp. Vì: Mỗi SBU là các đơn vị kinh doanh độc lập. (VA)
Đâu không phải là lý do đòi hỏi các doanh nghiệp tiến hành phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục
tiêu, định vị thị trường. D) Thu nhập và khả năng chi tiêu của người tiêu dùng ngày càng tăng
Đâu KHÔNG phải là yêu cầu của việc đặt tên thương hiệu? Tên thương hiệu phải tương tự với những tên thương
hiệu của các doanh nghiệp cạnh tranh khác. Vì: Theo yêu cầu của việc đặt tên thương hiệu. (VA)
Đâu là công cụ giao tiếp truyền thông không được sử dụng trên internet: B) Bán hàng qua điện thoại
Đâu là hình thức khuyến khích mua hàng trong ngắn hạn? Xúc tiến bán Vì: Đây là công cụ chỉ thực hiện trong ngắn hạn nhằm
tăng doanh số bán. (VA)
Đâu là một trong những vấn đề chính trong việc cụ thể hoá chiến lược thị trường - sản phẩm? Marketing - mix.
Vì: Doanh nghiệp sử dụng Marketing - mix tác động tới thị trường mục tiêu để đạt được các mục tiêu đã lựa chọn. (VA)
Để khai thác được cơ hội và tránh được các nguy cơ thì cần phải thực hiện phân tích các yếu tố: Môi trường
bên ngoài. Vì: Những thay đổi trong môi trường bên ngoài tạo ra cơ hội/thách thức cho doanh nghiệp. (VA)

5


QT318 – Quản trị Marketing

Để lập kế hoạch marketing cho những dòng sản phẩm hiện tại, nhà quản trị KHÔNG cần các thông tin: kế hoạch
marketing của đối thủ cạnh tranh. (VA)
Để mô tả đặc trưng của danh mục sản phẩm có thể sử dụng các tiêu chí nào Chiều sâu, bề rộng (VA)
Để mô tả vị trí hiện tại của mình, một công ty nên tiến hành một…… C) Phân tích SWOT. (VA)
Để tăng doanh số bán của các sản phẩm hiện có, các doanh nghiệp tăng cường hoạt động khuyến mại đến
khách hàng, chiến lược marketing họ đang sử dụng là: B) Thâm nhập thị trường.
Để tạo dựng một hình ảnh tốt đẹp trên thị trường doanh nghiệp không cần phải: C) Bán hàng giá rẻ. (VA)
Để thấu hiểu khách hàng, marketing cần nghiên cứu những vấn đề nào được liệt kê dưới đây? Các nhân tố ảnh
hưởng tới hành vi và đặc điểm hành vi mua của khách hàng, quá trình ra quyết định mua và các thành viên
tham gia vào quá trình ra quyết định mua. (VA)
Để thông tin đến đông đảo khách hàng phương án truyền thông nào có hiệu quả cao nhất và chi phí tính trên
đơn vị tiếp xúc là thấp nhất: A) Tivi.
Để xác định giá trị của dữ liệu thứ cấp, người nghiên cứu cần phải dựa vào: A) Mục đích thu thập dữ liệu,
phương pháp thu thập
Để xây dựng thương hiệu thành công, các doanh nghiệp cần thực hiện một quá trình marketing liên tục, trong
đó bước đầu tiên là: Nghiên cứu thị trường. Vì: Theo quy trình xây dựng thương hiệu. (VA)
Điểm khác biệt giữa quan điểm bán hàng và quan điểm marketing là: D) Bán hàng tập trung nhu cầu người bán,
marketing tập trung nhu cầu người mua
Điểm khác biệt giữa quan điểm marketing đạo đức xã hội và quan điểm marketing là: C) Mục tiêu khác nhau.
Điểm khác biệt quan trọng giữa bán hàng trong cửa hàng và các hình thức bán hàng khác là do nhân viên bán
hàng ở đây Thường nhận được nhiều hơn sự tin tưởng và quý trọng của công chúng (VA)
Điều kiện cần để marketing tồn tại được là: hai hoặc nhiều bên mà mỗi bên có một thứ có giá trị và họ muốn trao
đổi để lấy thứ khác. Vì: Không có sự trao đổi sẽ không có hoạt động Marketing. (VA)
Điều kiện quan trọng để công ty có thể sử dụng giá cả để cạnh tranh là: mục tiêu của công ty là tăng thị phần
(VA)
Điều tra thăm dò là phương pháp nghiên cứu có thể phục vụ cho: C) Nghiên cứu nhân quả và nghiên cứu mô tả
Định nghĩa nào dưới đây đúng về "xây dựng chiến lược định hướng thị trường"? Là quá trình phát triển và duy
(VA)
Định nghĩa nào dưới đây đúng về "xây dựng chiến lược định hướng thị trường"? Là quá trình phát triển và duy
trì sự thích ứng mang tính chiến lược giữa mục tiêu và khả năng của công ty với những cơ hội marketing luôn
thay đổi. Vì: Đó là quá trình quản trị nhằm phát triển và duy trì một sự ăn khớp có thể thực hiện được giữa các mục tiêu, kỹ năng và nguồn lực của
doanh nghiệp với những cơ hội trong môi trường kinh doanh biến động, (VA)
Định vị sản phẩm trên thị trường chỉ D) là một chính sách marketing của doanh nghiệp
Định vị sản phẩm trên thị trường: A) Chỉ là chiến lược chung marketing chi phối đến các chính sách marketing
mix
Doanh nghiệp bán sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cần chú trọng giải pháp nào? Tư vấn, hướng dẫn người mua và
bán hàng gián tiếp thông qua các đại lý. Vì: Do đặc điểm của sản phẩm là khách hàng có nhu cầu thụ động. (VA)
Doanh nghiệp có thể định giá cao hơn đối thủ cạnh tranh khi: Sản phẩm có chất lượng cao hơn và khác biệt.
Đây là điều kiện đảm bảo mức giá cao hơn được chấp nhận. (VA)

Vì:

Doanh nghiệp có thể mở rộng danh mục sản phẩm bằng cách: Tăng số kiểu bao gói của một sản phẩm. Vì: Bằng cách
đó thay đổi độ sâu của hỗn hợp sản phẩm. (VA)
Doanh nghiệp hoàn thiện………của mình bằng việc chốt lại marketing hỗn hợp sử dụng cho mỗi phân đoạn. A)
Kế hoạch marketing
Doanh nghiệp không cần phải thiết lập kênh thông tin với các đối tượng nào dưới đây: D) Phân đoạn thị
trường
Doanh nghiệp không cần phải thiết lập mối quan hệ nào dưới đây: B) Đối thủ cạnh tranh.
6


QT318 – Quản trị Marketing

Doanh nghiệp không cần phải thực hiện các hoạt động marketing với các đối tượng nào dưới đây: D) Thị
trường mục tiêu của doanh nghiệp cạnh tranh.
Doanh nghiệp sản xuất hàng tư liệu sản xuất của Việt Nam thường: B) Bộ phận marketing thường thuộc bộ
phận bán hàng (VA)
Doanh nghiệp sử dụng công cụ này để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với cộng đồng và các nhóm công chúng
khác nhau bằng việc đưa ra những thông tin tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng một
hình ảnh đẹp cho doanh nghiệp và xử lý những tin đồn, vụ việc bất lợi và rủi ro". Mô tả trên đây là đặc
điểm của công cụ truyền thông nào? Quan hệ công chúng. Vì: Theo đặc điểm của công cụ quan hệ công chúng. (VA)
Doanh nghiệp tăng trưởng bằng phát triển sản phẩm hoàn toàn mới cho những khách hàng mới. Đó là chiến
lược gì? Đa dạng hoá toàn diện. Vì: Cả sản phẩm và khách hàng mục tiêu mà doanh nghiệp muốn phát triển đều hoàn toàn mới. (VA)
Doanh nghiệp thực hiện hoạt động khuyến mại: D) Phải đăng ký với một cơ quan quản lý cấp tỉnh, thành phố
Doanh nghiệp thực hiện hoạt động quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng: D) Phải đăng ký với
một cơ quan quản lý cấp tỉnh, thành phố
Doanh thu quảng cáo tại Việt Nam hiện này chủ yếu thuộc: A) Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Đối tượng nào không thuộc phạm vi làm marketing của doanh nghiệp: C) Đối thủ cạnh tranh
Đối tượng nhận tin trong truyền thông về các sản phẩm có thể là ai? D) Điều này tùy thuộc vào loại sản phẩm
Đối tượng nhận tin trong truyền thông hoạt động xúc tiến bao gồm: D) Khách hàng mục tiêu, trung gian phân
phối, công chúng trong xã hội
Đối với một số sản phẩm nhất định có một số lượng mua giới hạn. Được gọi là……. C ) Thị trường theo chiều
dọc (bề sâu).
Đối với sản phẩm nào sau đây người bán lẻ sử dụng định giá theo uy tín? D) Chai rượu Whiskey của Scotch.
Dòng chảy trong kênh thể hiện sự trao đổi song phương nhằm xác định trách nhiệm và quyền lợi giữa các bên
tham gia vào quá trình mua bán trong kênh được gọi là: Dòng đàm phán. Vì: Theo nội dung các dòng chảy trong kênh.
(VA)
Dự báo cầu không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây: A) Số lượng nhà cung cấp
Giá cả là nội dung cần trao đổi khi: B) Khi họ có ý định mua
Giá của sản phẩm thường để trả cho chi phí sản xuất, tiếp thị và....... C) Phân phối (VA)
Giá trị của một cuộc nghiên cứu marketing là: C) Chênh lệch giữa giá trị ước tính được của những quyết định
marketing có và không có sự giúp đỡ của các cuộc nghiên cứu marketing
Giá trị tiêu dùng đối với một sản phẩm là: C) Đánh giá chủ quan của khách hàng về lợi ích của sản phẩm
Giám đốc và các nhà nghiên cứu cần thảo luận và làm sáng tỏ tình trạng hiện tại, và giai đoạn cuối, họ nên cùng
nhau thống nhất: D) Tình trạng hiện tại liên quan đến vấn đề cần được nghiên cứu; Bản chất của vấn đề;
Câu hỏi xác định để thiết kế nghiên cứu chi tiết sản phẩm
Giảm giá cho người mua số lượng lớn một hàng hóa được gọi là…… A) Giảm giá theo số lượng
Giấy là một loại hàng A) Không lâu bền
Green Marketing thể hiện: Sự thay đổi thái độ của con người trong việc bảo vệ môi trường.

Vì: Green marketing hướng
tới việc phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường và là một xu hướng mạnh mẽ của thế kỷ 21 thể hiện sự thay đổi thái độ của con người
trong việc bảo vệ môi trường. (VA)

Hạ giá khuyến khích dùng thử thường thích hợp với: Bán sản phẩm mới. Vì: Sản phẩm chưa được biết đến, người tiêu dùng
chưa có trải nghiệm. (VA)
Hai phương thức thường được sử dụng trong phân đoạn thị trường là: D) Phân đoạn thị trường và phân đoạn
địa lý – nhân khẩu học.
Hai trong số các yếu tố sinh lý quan trọng nhất ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định mua sắm của người tiêu
dùng là -.......sản phẩm và sự lôi cuốn của sản phẩm D) Hiểu biết (VA)
Hạn chế của định giá dựa trên chi phí sản xuất là: Chủ yếu phản ánh các điều kiện bên trong doanh nghiệp.
Phương pháp này bỏ qua hoặc không tính đến đầy đủ các yếu tố về cầu thị trường, cạnh tranh... (VA)

Vì:

7


QT318 – Quản trị Marketing

Hạn chế quan trọng về mặt pháp lý đối với định giá là cố định giá, định giá không rõ ràng, phân biệt giá và……
C) Định giá khuyến mại.
Hãng Samsung gắn thương hiệu Samsung cho tất cả các dòng sản phẩm từ điện tử đến điện lạnh gia dụng như
điện thoại, tivi, tủ lạnh... Đây là ví dụ của chính sách đặt tên thương hiệu gì? Thương hiệu gia đình. Vì: Mọi sản
phẩm ở chủng loại khác nhau đều được gắn chung một thương hiệu. (VA)
Hãng Y có chi phí cố định là 150.000 USD, doanh số đạt 100.000 USD và lãi trên chi phí khả biến là 2 USD. Khối
lượng bán hoà vốn của hãng là: C) 750.000 đơn vị.
Hành động nào được liệt kê dưới đây không nằm trong "Quá trình ra quyết định mua"? Dùng thử. (VA)
Hành vi nào sau đây của các doanh nghiệp được coi là vi phạm pháp luật về cạnh tranh: B) Thỏa thuận liên
minh về giá bán
Hầu hết các nhà quản lý Marketing sử dụng máy tính dựa trên hệ thống giúp họ tổng hợp, phân loại, lưu trữ và
sắp xếp thông tin dành cho….. B) Ra quyết định marketing
Hãy chỉ ra một tình huống mà chính sách giá không liên quan khi hướng tới mục tiêu tối đa hoá doanh số: D)
Doanh số được xem như là một chỉ tiêu chiếm lĩnh thị trường
Hãy cung cấp cho khách hàng các giải pháp sáng tạo đối với những mong muốn và nhu cầu của họ. Hãy cố gắng
giữ chi phí thấp hơn mức mà khách hàng sẵn sàng chi trả và đảm bảo đội ngũ nhân viên của bạn luôn năng
động, có động cơ thúc đẩy tinh thần làm việc, có kiến thức chuyên môn. Những yếu tố căn bản này sẽ dẫn
đến lợi nhuận, tăng trưởng, thành công, phát triển và sự nhìn nhận tích cực của công chúng". Lời kêu gọi
này thuộc quan điểm nào? Marketing. Vì: Doanh nghiệp cần xác định nhu cầu, mong muốn, lợi ích của khách hàng mục tiêu bên ngoài
đồng thời phải thỏa mãn lợi ích của khách hàng nội bộ (nhân viên) và các đối tác trong chuỗi giá trị. (VA)
Hệ thống giá trị phương Tây không bao gồm giá trị nào sau đây: D) Định hướng dòng họ.
Hệ thống luật pháp Việt Nam cho phép: C) Chỉ có quy định cụ thể về mức lợi nhuận của một số doanh
nghiệp (a Bình)
Hệ thống luật pháp Việt Nam cho phép: C) Không có quy định cụ thể về mức lợi nhuận của doanh nghiệp
Hệ thống luật pháp Việt Nam quy định về quảng cáo trên phương tiện xe bus: C) Việc cấm hay không là quy
định của từng địa phương.
Hệ thống luật pháp Việt Nam quy định: B) Chỉ một số địa phương cấm quảng cáo trên xe bus.
Hiện nay quan điểm marketing đạo đức xã hội thường không được sử dụng trong các doanh nghiệp nào sau
đây: C) Doanh nghiệp theo chủ thuyết hoàn thiện sản phẩm
Hiểu được các giá trị văn hoá sẽ giúp ích cho hoạt động marketing bởi vì: C) Các chiến lược marketing muốn có
hiệu quả thì nhất định phải phản chiếu được những giá trị của nền văn hoá đó.
Hình thức định giá dựa trên chi phí nào sau đây là gần với hình thức định giá tăng. A) Định giá cộng chi phí
Hoạt động của đêm ca nhạc ngoài trời được một hãng nước giải khát tài trợ chính là hình thức marketing thuộc
về: C) Quan hệ công chúng
Hoạt động marketing dịch vụ trong các lĩnh vực nào dưới đây là cần thiết cho các công ty đa quốc gia? D) Các
dịch vụ ngân hàng, Các đại lý/hãng quảng cáo, Các hãng tư vấn luật...
Hoạt động marketing trong doanh nghiệp không liên quan đến: D) Tuyển nhân viên kinh doanh
Hoạt động nào không thuộc quá trình phân loại hàng hoá? A) Vận chuyển và lưu kho.
Hoạt động nghiên cứu marketing có thể được chia thành: C) Có nhiều giai đoạn và các công việc kế tiếp
nhau. (Hiển)
Hoạt động trả lời các nhà báo của lãnh đạo doanh nghiệp về sản phẩm có độc tố chính là hình thức marketing
thuộc về: D) Quan hệ công chúng.
Học thuyết nào cho rằng: Chỉ thật sự hiểu được động cơ của con người khi hiểu được tình trạng cụ thể của môi
trường sống họ phải đối mặt? A. Maslow. Vì: Theo nội dung của thuyết động cơ của Maslow. (VA)
Kế hoạch phân loại sản phẩm có thể có ích đối với quản lý tiếp thị như là một công cụ phân tích để lập kế
hoạch…….. A) Chiến lược và các chương trình Marketing

8


QT318 – Quản trị Marketing

Kênh phân phối: A) Là một dãy các công ty và cá nhân tham gia vào dòng chảy hàng hoá, dịch vụ từ người sản
xuất đến người tiêu dùng cuối cùng.
Kênh truyền thống có đặc điểm: A) Không ai có quyền quyết định trong kênh
Kênh truyền thông gián tiếp là các loại kênh thông tin sau: C) Phim quảng cáo.
Kết luận nào sau đây đúng khi định giá? B) Nhu cầu có khả năng thanh toán là mức cao của giá.
Khả năng sẵn sàng chi tiêu tiền nong của người tiêu dùng vào việc mua sắm một loại hàng hoá cụ thể nào đó sẽ
phụ thuộc chủ yếu vào: A) Giá cả, sự cảm nhận về tính hữu ích của sản phẩm và cái mà người ta mong
muốn
Khách hàng sẽ hài lòng hơn và doanh nghiệp sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn khi……. A) Doanh nghiệp và
khách hàng có mối quan hệ lâu dài.
Khi bạn dừng chân ăn sáng tại nhà hàng "Phở 24", quyết định của bạn thuộc nhóm khái niệm nào? Cầu có khả
năng thanh toán. Vì: Ăn sáng tại nhà hàng phải xuất phát từ mong muốn của bản thân. Bên cạnh đó phải có tiền để chi trả mới quyết định ăn.
(VA)
Khi các nhà sản xuất thực phẩm dành cho vật nuôi, chào bán thức ăn cho riêng từng loại: mèo con, mèo già,
mèo bị béo phì... họ áp dụng chiến lược marketing nào? Marketing phân biệt. Vì: Doanh nghiệp phát triển dòng sản
phẩm khác nhau dành cho các nhóm khách hàng khác nhau. (VA)
Khi đánh giá hoạt động của các thành viên kênh, nhà quản trị kênh cần xác định được: Kênh được thiết kế, quản
lý như thế nào, hoạt động hiệu quả ra sao và các thành viên hoạt động có hiệu quả không. Vì: Theo nội dung của
hoạt động đánh giá thành viên kênh. (VA)
Khi doanh nghiệp định giá dựa trên chi phí, cơ sở của mức giá dự kiến sẽ là: Chi phí sản xuất đơn vị sản phẩm dự
kiến. Vì: Giá cả được xác định khi doanh nghiệp chưa biết chính xác mức sản lượng tiêu thụ, do đó chỉ có thể dự kiến. (VA)
Khi doanh nghiệp quyết định chọn một loại khách hàng và đáp ứng một danh mục nhu cầu của họ; phương
pháp chọn thị trường mục tiêu của họ được gọi là: Chuyên môn hóa thị trường. Vì: Chuyên môn hoá thị trường nghĩa
là doanh nghiệp phát triển và chào bán nhiều chủng loại sản phẩm cho cùng một đối tượng khách hàng. (VA)
Khi đưa ra quyết định về bao gói sản phẩm, nhà quản trị KHÔNG cần xem xét yếu tố: Quan điểm thẩm mỹ của
lãnh đạo doanh nghiệp. Vì: Bao gói cần thiết kế đảm bảo tính cạnh tranh cho sản phẩm và đứng dưới góc độ thẩm mỹ đối với khách hàng
(thu hút khách hàng) chứ không phải theo quan điểm thẩm mỹ của lãnh đạo doanh nghiệp. (VA)
Khi kết thúc hoạt động khuyến mại, các tặng phẩm, giải thưởng không phát hết doanh nghiệp có thể: B) Nộp
vào quỹ từ thiện theo yêu cầu.
Khi kết thúc hoạt động khuyến mại, các tặng phẩm, giải thưởng không phát hết doanh nghiệp có thể D) làm từ
thiện
Khi kinh doanh trên một thị trường mức độ đồng nhất của sản phẩm rất cao, doanh nghiệp nên áp dụng chiến
lược nào? Chiến lược marketing không phân biệt. Vì: Các sản phẩm không có sự khác biệt. (VA)
Khi kinh tế chuyển từ khủng hoảng sang ổn định, chính sách marketing nào có thể được duy trì: C) Chính sách
phân đoạn thị trường
Khi kinh tế suy thoái doanh nghiệp cần làm các công việc marketing gì sau đây: C) Thu hẹp các hoạt động có lợi
nhuận thấp.
Khi kinh tế suy thoái, doanh nghiệp có thể có các phương án giá nào sau đây: D) Tất cả các đáp án đã nêu đều
đúng. (A) Giảm giá mặt hàng xa xỉ; B) Duy trì mức giá ổn định đối với hàng thiết yếu; C) Giảm giá hàng thiết yếu)
Khi kinh tế suy thoái, hoạt động marketing của các doanh nghiệp chịu tác động: A) Các sản phẩm thiết yếu
ít chịu tác động hơn so với các mặt hàng xa xỉ. (Bình)
Khi kinh tế tăng trưởng doanh nghiệp cần làm các công việc marketing gì sau đây: D) Quảng cáo nhiều đề bán
sản phẩm, cải tiến sản phẩm để bán được với giá cao hơn, mở rộng kênh phân phối để bán được nhiều sản
phẩm hơn.
Khi kinh tế tăng trưởng, doanh nghiệp có thể có các phương án giá nào sau đây A) Tăng giá mặt hàng xa xỉ (VA)
Khi lựa chọn một phân đoạn thị trường, doanh nghiệp phải có khả năng đo lường…..của phân đoạn thị trường
này. A) Lợi ích. (Bình)
9


QT318 – Quản trị Marketing

Khi lựa chọn thị trường mục tiêu dựa trên tiêu chí quy mô gia đình, bạn cần quan tâm nhất thông tin nào được
liệt kê dưới đây? Tỷ lệ của các kiểu hộ gia đình theo quy mô. (VA)
Khi mua một sản phẩm có sự quan tâm cao, khách hàng có vẻ sẽ có mức độ cao hơn về……do đó mà họ có thể
tự tin rằng sản phẩm mua được là hợp lý. C) Hiểu biết về sản phẩm.
Khi nào doanh nghiệp có lợi thế trong lựa chọn nhà phân phối: A) Có thương hiệu nổi tiếng.
Khi nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, nhà nghiên cứu có thể: D) Nghiên cứu tại bàn
Khi nhà sản xuất tăng giá của một sản phẩm có cầu co dãn lớn thì: thu nhập của nhà sản xuất sẽ giảm (VA)
Khi nhắm vào khách hàng, mục tiêu của phân phối bán hàng là…… D) Tất cả các đáp án đã nêu đều sai
Khi nhận thấy việc thu hồi những sản phẩm đã bán ra và bồi hoàn chi phí cho khách hàng là cần thiết thì doanh
nghiệp phải khẩn trương tiến hành vì nếu để chậm trễ sẽ gây ảnh hưởng xấu tới: D) Uy tín, hình ảnh sản
phẩm của công ty và hình ảnh về nhãn hiệu
Khi phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp, chúng ta có thể phát hiện: Điểm mạnh và điểm yếu của
doanh nghiệp. Vì: Môi trường nội bộ bao gồm các yếu tố về nguồn lực, năng lực, kỹ năng, quan hệ của doanh nghiệp và một phần là kết quả của
hoạt động marketing nội bộ. (VA)
Khi phỏng vấn người tiêu dùng, người điều tra không thể: C) gửi thư.
Khi ra quyết định về giá, doanh nghiệp có thể kiểm soát yếu tố nào sau đây? Các quyết định marketing mix khác.
(VA)
Khi sản phẩm đã không còn thỏa mãn nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp có thể: C) Chiến lược giá và phân
phối có tác dụng trong ngắn hạn.
Khi sử dụng kênh phân phối nhà sản xuất thu được những lợi ích gì: C) Tiết kiệm chi phí phân phối nhờ có mặt
của các trung gian
Khi xác định được mong muốn của khách hàng doanh nghiệp có thể: D) Xác định được loại sản phẩm dịch vụ để
thỏa mãn nhu cầu tự nhiên và Xác định được đặc tính các sản phẩm dịch vụ.
Khi xác định được nhu cầu có khả năng thanh toán của khách hàng doanh nghiệp có thể: D) Tất cả các đáp án
đã nêu đều đúng
Khi xác định được nhu cầu tự nhiên của khách hàng doanh nghiệp có thể: A) Xác định được loại sản phẩm dịch
vụ để thỏa mãn nhu cầu tự nhiên
Khi xác định giá cho chủng loại sản phẩm, người ta phải tính đến: D) Sự khác biệt về chi phí, nhận thức của
khách hàng, giá của cạnh tranh . (Bình)
Khó khăn của phân đoạn thị trường dựa trên "tầng lớp xã hội" là: B) Khó xác định và đo lường được. (Minh)
Khoảng cách giữa mức cầu tiềm năng và mức cầu cơ bản thể hiện: C) Độ co giãn của cầu theo hoạt động
marketing
Khung chọn mẫu không có đặc điểm là: D) Tập hợp các thành viên của mẫu (VA)
Khuyến mại có thể được thực hiện cho: D) Người tiêu dùng, sử dụng và các trung gian
Là góc nhìn khách quan từ khách hàng sẽ giúp doanh nghiệp đưa ra thị trường những sản phẩm đáp ứng được
mong đợi của khách hàng, bán với mức giá mà khách hàng chấp nhận được, phân phối ở nơi thuận tiện
cho khách hàng, và làm công tác truyền thông theo cách mà khách hàng thích". Cụm từ nào thích hợp cho
kết luận trên? 4P và 4C. Vì: 4C thể hiện góc nhìn từ khách hàng, còn 4P là các công cụ trong Marketing-Mix nhằm đáp ứng 4C. (VA)
Loại người nào dưới đây dễ chấp nhận các sản phẩm và nhãn hiệu mới nhất: A) Thanh niên
Loại sản phẩm nào được kể ra dưới đây thường áp dụng tiêu chí "phong cách sống" để phân đoạn? A) Mỹ
phẩm, quần áo
Loại sản phẩm nào được kể ra dưới đây thường áp dụng tiêu chí lợi ích tìm kiếm để phân đoạn? B) Thuốc chữa
bệnh
Loại thị trường sản phẩm nào nên áp dụng cơ sở phân đoạn theo các biến số tâm lý? Giải trí. Vì: Sản phẩm giải trí gắn
liền với yếu tố tâm ly như tính cách, lối sống... (VA)
Lời phát biếu sau "Nếu tạo ra một mức kỳ vọng quá thấp cho khách hàng, doanh nghiệp có thể thỏa mãn một
số người mua nào đó; nhưng lại không có khả năng thu hút đủ người mua. Nếu nâng mức kỳ vọng lên quá
10


QT318 – Quản trị Marketing

cao thì sẽ có nhiều người mua thất vọng", xuất phát từ nhóm khái niệm nào? Sự thoả mãn. Vì: Sự thỏa mãn là
mức độ của trạng thái cảm giác ở người tiêu dùng bắt nguồn từ việc so sánh lợi ích thu được từ việc sử dụng sản phẩm với kỳ vọng của họ. (VA)
Lối sống của người tiêu dùng không thể được xác định thông qua: D) bản năng tính dục
Lợi thế của quảng cáo tấm lớn là có thể B) Tồn tại lâu (VA)
Luật pháp Việt Nam cho phép quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng các loại sản phẩm nào? D)
Thực phẩm chức năng, thuốc đông dược
Luật pháp Việt Nam cho phép quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng các loại sản phẩm nào sau
đây: B) Sữa cho trẻ từ 2-4 tuổi, thuốc không kê đơn, thuốc đông dược
Luật pháp Việt Nam trong lĩnh vực bán hàng đa cấp: B) Chỉ thí điểm cho bán hàng đa cấp
Luật pháp Việt Nam về phân phối sản phẩm hiện nay C) thí điểm cấp phép một số doanh nghiệp bán hàng đa
cấp
Luật pháp Việt Nam: C) Cho phép hoạt động vận động hành lang.
Luật pháp Việt Nam: C) Không có quy định về vận động hành lang.
Lực lượng bán hàng phải là những người được đào tạo để: D) Có hiểu biết về sản phẩm và kỹ năng cơ bản, có
khả năng giao tiếp rộng, có thể chủ động và tự tin trong khi ứng xử bán hàng
Lượng cầu (tổng cầu trên cơ sở nhu cầu có khả năng thanh toán) đến từ tập hợp người tiêu dùng có các điều
kiện nào? Có nhu cầu, ước muốn về sản phẩm, có khả năng tài chính và khả năng tiếp cận với sản phẩm. Vì:
Cầu thị trường chỉ hình thành khi thoả mãn cả 2 yêu cầu: có nhu cầu và ước muốn về sản phẩm; và có khả năng chi trả cho sản phẩm đó. (VA)
Lượng cầu trên thương trường có sự khác biệt lớn giữa các thời điểm hoặc thời gian khác nhau, theo đó nhiệm
vụ của quản trị marketing là phải điều hòa nhu cầu theo thời gian, đó là: cầu thất thường. (VA)
Lượng cầu trên thương trường ở mức vượt quá khả năng cung ứng của doanh nghiệp, đó là: Cầu quá mức. Vì:
Doanh nghiệp không đủ khả năng đáp ứng lượng cầu đó. (VA)
Marketing hiện đại ra đời vào khoảng thời gian: C) Vào những năm 50 của thế kỷ XX.
Marketing internet đã đạt được thành công đầu tiên trong lĩnh vực marketing….. D) Doanh nghiệp – doanh
nghiệp
Marketing mix là: C) Tập hợp nhiều chính sách marketing trong đó 4 chính sách: sản phẩm, giá, phân phối, truyền
thông là các công cụ chính.
Marketing tham gia vào những hoạt động nào khi hoạch định chiến lược? Tham gia vào hoạch định chiến lược
với tư cách thành viên (VA)
Mô hình 4C theo khách hàng bao gồm: B) Thông tin, tiện lợi, chi phí, nhu cầu mong muốn.
Mô hình các áp lực cạnh tranh của Michael Porter được những người làm marketing sử dụng nhằm: đánh giá
sức hấp dẫn của các đoạn thị trường. Vì: Theo nội dung của hoạt động đánh giá sức hấp dẫn của thị trường. (VA)
Mô hình các áp lực cạnh tranh của Michael Porter được những người làm marketing sử dụng nhằm: Đánh giá
sức hấp dẫn của các đoạn thị trường. Vì: Theo nội dung của hoạt động đánh giá sức hấp dẫn của thị trường. (VA)
Mô hình chuỗi giá trị cho khách hàng của Micheal Porter: B) Là các giá trị hữu hình và vô hình mà mọi hoạt động
của doanh nghiệp đem lại cho khách hàng.
Mọi sản phẩm từ quả quất đến quả bưởi được tiếp thị bởi Ocean Spray đều được bán với tên công ty Ocean
Spray. Ocean Spray sử dụng: Thương hiệu chung cho từng dòng sản phẩm. Vì: Gắn thương hiệu chung cho từng dòng sản
phẩm là tất cả các chủng loại trong một dòng sản phẩm được bán dưới cùng một thương hiệu. (VA)
Mọi sản phẩm từ quả quất đến quả bưởi được tiếp thị bởi Ocean Spray đều được bán với tên công ty Ocean
Spray. Ocean Spray sử dụng....... C) Nhãn hiệu thống nhất cho các loại hàng hóa
Mọi tổ chức tồn tại để hoàn thành những công việc trong môi trường rộng lớn hơn và mục tiêu, tầm nhìn,
nhiệm vụ đã rất rõ ràng khi tổ chức được thành lập. Vì những mục tiêu này, tổ chức nên cung cấp -----------.
C) Chất lượng hàng hóa và dịch vụ tại mức giá có thể chấp nhận được
Môi trường cạnh tranh trong kênh bao gồm các loại cạnh tranh: D) theo chiều ngang, chiều dọc, giữa các kênh .
Môi trường chính trị - luật pháp có thể tác động đến: C) Chiến lược nhãn hiệu bao gói (VA)
11


QT318 – Quản trị Marketing

Môi trường chính trị - luật pháp có thể tác động đến: C) Chiến lược sản phẩm, phân phối (VA)
Môi trường chính trị - luật pháp có thể tác động đến: C) Chiến lược quảng cáo, xúc tiến.
Môi trường chính trị - luật pháp có thể tác động đến: C) Chiến lược giá
Môi trường chính trị - luật pháp có thể tác động đến: C) Chiến lược phân phối
Môi trường chính trị - luật pháp có thể tác động đến: C) Chiến lược marketing hỗn hợp
Môi trường chính trị luật pháp có tác động đến chính sách phân phối ở khía cạnh: C) Quyết định về số lượng
các trung gian phân phối đối với một số sản phẩm.
Môi trường chính trị luật pháp có tác động đến chính sách phân phối ở khía cạnh Quyết định loại kênh phân
phối đối với một số sản phẩm (VA)
Môi trường chính trị luật pháp có tác động đến chính sách sản phẩm ở khía cạnh C) Quyết định về nhãn hiệu,
bao gói (VA)
Môi trường chính trị luật pháp có tác động đến hoạt động marketing: C) Tùy thuộc hệ thống
Môi trường công nghệ trong thế kỷ 21 không có đặc điểm: D) Thu nhập của doanh nghiệp tăng.
Môi trường hợp tác, cạnh tranh, kinh tế, xã hội, chính trị và hợp pháp là sáu yếu tố chính cần quan tâm. Khi
phân tích mỗi yếu tố của những môi trường này, ban quản trị phải nghiên cứu cả…… C) Những cơ hội và
thách thức hay đe dọa
Môi trường kinh tế chi phối đến các chính sách marketing của doanh nghiệp thông qua: C) Ngân sách chi tiêu
và Các chi tiêu của khu vực công. (VA)
Môi trường kinh tế chi phối đến các chính sách marketing của doanh nghiệp thông qua: C) Ngân sách chi tiêu
và Các chi tiêu của khu vực công. (Bình)
Môi trường marketing vĩ mô không có đặc điểm nào sau đây? D) Có tác động riêng đối với doanh nghiệp.
Môi trường tự nhiên trong thế kỷ 21 có đặc điểm là: C) Thiếu hụt tài nguyên
Mong muốn sẽ có thể trở thành cầu có khả năng thanh toán khi có: năng lực mua sắm. Vì: Khách hàng có khả năng chi trả
cho sản phẩm đó để thoả mãn nhu cầu của mình. (VA)
Một bản báo cáo kết quả nghiên cứu marketing: C) Sẽ được viết trên cơ sở cân nhắc đặc điểm của đối tượng
đọc/nghe báo cáo và mục tiêu cần đạt tới của cuộc nghiên cứu.
Một cách điều tra làm thế nào để định vị một sản phẩm bằng cách sử dụng bản đồ định vị là: A) Miêu tả bằng
hình ảnh nhận thức của khách hàng đối với sản phẩm, nhãn hiệu hay mô hình của đối thủ cạnh tranh.
Một cách quan trọng để người làm Marketing có thể tạo được hình ảnh tích cực và khác biệt là thông qua…….
C) Truyền thông marketing
Một công ty có thể sử dụng phương pháp định giá xâm nhập thị trường khi…. C) Cạnh tranh với một sản phẩm
mới không xuất hiện không lâu sau khi nó xuất hiện . (VA)
Một công ty đầu tư 10.000.000 USD để sản xuất áo sơ mi với chi phí đơn vị là 12,5 USD. Công ty hy vọng đạt
được tỷ lệ hiệu quả là 20%. Nếu khối lượng bán là 800.000 áo, giá nào cho phép đạt được mục tiêu trên:
A) 15 USD (Với mức giá là 15 USD số sản phẩm tiêu thụ là 800.000 thì doanh số là 12 triệu USD, mức lợi nhuận thu được là 12 - 10 = 2 triệu. Như
vậy tỷ lệ lợi nhuận là 2/10 triệu = 20%)

Một công ty muốn áp dụng chiến lược tăng giá, phương pháp nào có thể được sử dụng: D) Tất cả các đáp án
đã nêu đều đúng. (Bình)
Một công ty tập trung nỗ lực vào việc sản xuất sản phẩm rẻ hơn và do đó mở rộng được thị trường. Đó là biểu
hiện của quan điểm: A) Sản xuất.
Một công ty thủ lĩnh có thể phản ứng trước việc giảm giá của đối thủ cạnh tranh theo cách: D) Duy trì mức giá,
giảm giá, tăng giá và tăng cường các chính sách marketing khác
Một công ty tiến hành giảm giá tạm thời (giá khuếch trương), dạng nào thuộc nhóm giá khuếch trương? D) Giá
cao cho những hàng hoá có chất lượng cao nhằm thu hút khách mua các sản phẩm khác; giảm giá theo phiếu
mua hàng; Giá với tín dụng ưu đãi đều thuộc nhóm giá khuếch trương .
Một doanh nghiệp kinh doanh theo quan điểm bán hàng sẽ thành công khi: C) Sản phẩm ít biến đổi về chất
lượng
12


QT318 – Quản trị Marketing

Một doanh nghiệp thường đánh giá những đặc tính của trung gian phân phối như: khả năng tài chính, khả năng
kỹ thuật, kinh nghiệm buôn bán, các điều kiện dịch vụ khách hàng.... nhằm: A) Lựa chọn trung gian phân
phối
Một doanh nghiệp trong hoạt động có thể có các tình huống nào sau đây: B) Nằm trong môi trường marketing
và tìm cách thích ứng với nó.
Một người bán hàng chuyên nghiệp phải là: C) Người biết lắng nghe và luôn suy nghĩ về quan điểm dịch vụ phục
vụ khách hàng
Một nhà quản lý có thể quyết định rằng thị trường được phân chia dựa trên cơ sở của việc liệu một người
---------- của một sản phẩm cụ thể. A) Không sử dụng, ít sử dụng hoặc sử dụng rất nhiều. (VA)
Một nhóm hoặc một phân đoạn thị trường mà công ty lựa chọn tập trung vào gọi là…... C) Thị trường mục tiêu.
Một sản phẩm là tổng hợp sự thỏa mãn về vật chất, tinh thần và…..mà người tiêu dùng có được thông qua mua
sắm, sở hữu hay tiêu dùng. B) Xã hội
Một số công ty du lịch Việt Nam chỉ tập trung nỗ lực vào hoạt động thu hút khách hàng hơn là "níu chân" họ.
Theo bạn họ áp dụng quan điểm nào? Tập trung vào bán hàng. Vì: Quan điểm tập trung vào bán hàng là doanh nghiệp tập
trung nỗ lực quản trị khâu tiêu thụ, "tiêu thụ" ở đây chính là việc thu hút được khách hàng tham gia du lịch. (VA)
Một thị trường theo quan điểm marketing bao gồm: B) Các khách hàng tiềm ẩn có cùng một nhu cầu và mong
muốn
Một thương hiệu được cân nhắc loại bỏ khi: Số lượng khách hàng giảm sút liên tục và không thể đảo ngược.
Trong trường hợp này DN không thể làm gì để thuyết phục khách hàng mua thương hiệu đó, nên đầu tư vào thương hiệu khác thay thế. (VA)

Vì:

Một trong những cách thức để tạo thị trường mới là nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới để: B) Bán trên
thị trường mới.
Một trong những chức năng của thương hiệu là: Khẳng định sản phẩm của doanh nghiệp.
thương hiệu gắn trên sản phẩm chỉ rõ sản phẩm là của doanh nghiệp. (VA)

Vì: Các yếu tố nhận diện

Một trong những nhiệm vụ cốt lõi của người làm Marketing là……và tạo ra sự chấp nhận mua sản phẩm của
khách hàng. C) Khác biệt hoá sản phẩm với sản phẩm cùng loại của đối thủ cạnh tranh
Một trong số những mục tiêu của xúc tiến thương mại là……. B) Đóng vai trò là phần thưởng cho các nỗ lực bán
hàng đã thực hiện
Một vài tổ chức kinh tế thành công ngày nay là bởi vì nhiều năm trước họ đã đưa ra….đúng đắn vào đúng thời
điểm hướng tới một thị trường tăng trưởng nhanh. A) Thường được sử dụng cho mục đích phân đoạn thị
trường. (Bình)
Một vài tổ chức kinh tế thành công ngày nay là bởi vì nhiều năm trước họ đã đưa ra….đúng đắn vào đúng thời
điểm hướng tới một thị trường tăng trưởng nhanh. C) Sản phẩm. (Bình)
Mục đích của các hoạt động xúc tiến hỗn hợp là gì? Truyền tin về sản phẩm và doanh nghiệp đến khách hàng.
Đó là chức năng của truyền thông marketing. (VA)

Vì:

Mục đích nghiên cứu các yếu tố vĩ mô của doanh nghiệp là để: Đánh giá được những nguy cơ và cơ hội của
doanh nghiệp trong kinh doanh. Vì: Những yếu tố môi trường marketing vĩ mô ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới hành vi mua của
khách hàng và điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp theo đó những thay đổi trong môi trường này có thể tạo ra cơ hội hoặc nguy cơ cho doanh
nghiệp. (VA)

Mức độ cạnh tranh trong nội bộ ngành sẽ càng quyết liệt nếu: Các đối thủ cạnh tranh có quy mô và sức cạnh
tranh cân bằng. Vì: Mức độ cạnh tranh trong nội bộ ngành sẽ càng quyết liệt trong các trường hợp: các đối thủ cạnh tranh có quy mô và sức
cạnh tranh cân bằng, quy mô thị trường nhỏ và thị trường tăng trưởng thấp, rào cản rút lui khỏi ngành cao, sự khác biệt về sản phẩm giữa các doanh
nghiệp trong ngành thấp. (VA)

Mức độ phạm tội và tình trạng đông đúc tại các đô thị là một đặc điểm của: Môi trường nhân khẩu. Vì: Môi trường
nhân khẩu bao gồm một tập hợp các yếu tố như: quy mô, cơ cấu (tuổi tác, giới tính...), tốc độ tăng và sự phân bố của dân số trong mối quan hệ với các
nhân tố xã hội chẳng hạn như biên giới địa ly, quá trình đô thị hóa... (VA)

Mục tiêu của phân đoạn thị trường là: Tìm được những đoạn thị trường "đủ lớn".
trường. (VA)

Vì: Theo yêu cầu của việc phân đoạn thị

Mục tiêu cuối cùng của những người làm quảng cáo doanh nghiệp là tạo ra được... Doanh số và lợi nhuận (VA)
13


QT318 – Quản trị Marketing

Muốn biết được quan niệm của một cộng đồng người tiêu dùng về các biểu tượng, màu sắc ưa thích; những
vấn đề về cạnh tranh; về sự thành đạt... trước hết, bạn cần phải nghiên cứu những nhân tố nào sau đây?
Văn hóa. (VA)
Muốn làm tốt chữ P này, doanh nghiệp buộc phải nghiên cứu thật kỹ để tìm ra nhu cầu đích thực của khách
hàng và giải pháp để đáp ứng đúng nhu cầu này". Dấu chữ P nào thích hợp cho kết luận trên? P1. Vì: Doanh
nghiệp cung cấp sản phẩm cho khách hàng phải dựa trên nhu cầu, thị hiếu của khách hàng. (VA)
năng chính được thực hiện ở kênh phân phối gồm có người trung gian , người trung niên thương nhân và.......
C) Các đại lý. (xem câu mở đầu bị mất là gì?)
Nếu một doanh nghiệp muốn gia tăng thị phần thì giải pháp tốt nhất đối với họ là: D) Thâm nhập thị trường
theo chiều sâu và Phát triển thị trường.
Nếu một nhà sản xuất bán buôn.... lâu năm cho các nhà bán lẻ ở trong thành phố, khả năng thích ứng với sự
dịch chuyển dân số từ nội thành ra ngoại ô có thể bị hạn chế đáng kể A) Có chọn lọc (VA)
Nếu một nhãn hiệu thống trị thị trường, việc định hướng mục tiêu vào một vài phân đoạn sẽ không mang lại lợi
ích cho Doanh thu và lợi nhuận
Nếu muốn nghiên cứu dự báo doanh thu của một cửa hàng sắp khai trương, chúng ta không thể khảo sát thông
tin từ: C) thu nhập của người tiêu dùng
Ngành mà công ty hoạt động xác định phạm vi của doanh nghiệp đối với ---------------. A) Hoạt động thoả mãn
nhu cầu khách hàng.
Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa tới hoạt động marketing được coi là cần thiết nằm ở công đoạn nào? Chọn
thị trường mục tiêu, định vị thị trường và 4P's. Vì: Văn hoá là yếu tố cơ bản nhất quyết định mong muốn và hành vi của người tiêu
dùng nên ảnh hưởng đến mọi hoạt động marketing của doanh nghiệp. (VA)
Nghiên cứu marketing được đặt ra trong tình huống nào sau đây: A) Nhà quản trị không có đủ thông tin ra quyết
định (VA)
Nghiên cứu quan sát là phương pháp thích hợp để: C) Thu thập các dữ liệu về hành vi mua mà các phương
pháp khác khó thu thập được
Nghiên cứu thực nghiệp là phương pháp: B) Chỉ nghiên cứu trên một số biến. (VA)
Người môi giới marketing và các tổ chức dịch vụ marketing là các yếu tố thuộc: C) Trung gian marketing. (Bình)
Người nào sau đây thường KHÔNG đứng ra bảo trợ thương hiệu? Các tổ chức bổ trợ. Vì: Nhà sản xuất, phân phối hay cả
người sản xuất và phân phối mới có thể đứng ra bảo trợ thương hiệu. (VA)
Người phương Tây thường dành nhiều thời gian cho công việc và cộng đồng trong khi đó người Việt Nam dành
rất nhiều thời gian cho gia đình và chăm sóc con cái. Đây là: Giá trị xã hội. Vì: Giá trị xã hội là sự biểu hiện của quan niệm
về đúng sai, tốt xấu trong suy nghĩ và hành động của con người. (VA)
Người tiêu dùng càng giầu lên thì họ: C) Giá lúc nào cũng quan trọng bất kể họ giầu hay nghèo.
Người tiêu dùng đầu tiên mua sản phẩm được gọi là D) người tiên phong
Người tiêu dùng được định hướng bởi mong muốn tham gia các hoạt động xã hội, thể chất, sự đa dạng và sẵn
sàng chấp nhận rủi ro thường bị khuyến khích bởi….. C) Bộc lộ bản thân.
Nguy cơ phải đối mặt với các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn là KHÔNG cao nếu: chi phí gia nhập ngành cao. (VA)
Nguyên tắc nào dưới đây KHÔNG nên áp dụng trong quá trình xác định nhu cầu và khó khăn của thành viên
kênh? Coi thành viên kênh là cá nhân hoặc tổ chức không liên quan tới doanh nghiệp. (VA)
Nhà quản trị kênh của doanh nghiệp nên khuyến khích các thành viên kênh như thế nào? Cần tìm các công cụ
khuyến khích đảm bảo sự hợp tác của thành viên kênh ngày càng mạnh mẽ giúp doanh nghiệp đạt được mục
tiêu phân phối. (VA)
Nhà quản trị thực hiện việc đánh giá xem các quyết định về quản lý thương hiệu hiện có của doanh nghiệp đã
có những ảnh hưởng gì và ảnh hưởng như thế nào tới hình ảnh của các thương hiệu trong bước nào trong
quá trình xây dựng thương hiệu? Phân tích các thương hiệu hiện có. Vì: Theo nội dung của các bước xây dựng thương hiệu.
(VA)
Nhận định nào dưới đây KHÔNG đúng về việc xây dựng thương hiệu? Xây dựng thương hiệu là một quyết định
làm một lần là xong. Vì: Đó là một quá trình lâu dài và liên tục, chứ không thể làm một lần là xong. (VA)
14


QT318 – Quản trị Marketing

Nhận định nào dưới đây KHÔNG đúng? Doanh nghiệp hoàn toàn có thể chi phối các yếu tố thuộc môi trường
marketing vĩ mô. Vì: Những yếu tố môi trường marketing vĩ mô nằm ngoài sự kiểm soát của các doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián
tiếp tới hành vi mua của khách hàng và điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp. (VA)
Nhận định nào dưới đây KHÔNG đúng? Trong bối cảnh cạnh tranh có độc quyền, các doanh nghiệp hoàn toàn
không có khả năng ảnh hưởng đến thị trường và chi phối giá cả. Vì: Các doanh nghiệp trong cạnh tranh độc quyền có đủ khả
năng ảnh hưởng đến thị trường và chi phối về giá cả của họ. (VA)
Nhận định nào dưới đây không phải là ưu điểm của câu hỏi đóng: B) Dễ soạn thảo và mã hoá. (Với câu hỏi đóng (các
phương án trả lời được liệt kê sẵn) nhà nghiên cứu mất nhiều thời gian và khó khăn để soạn thảo và mã hóa trong khi có ưu điểm là câu hỏi ngắn dễ
phân tích, được sử dụng để mở đầu cuộc phỏng vấn chỉ phải hỏi câu hỏi theo nguyên tắc nhất định)

Nhận định nào dưới đây không phải là ưu điểm của câu hỏi mở: C) Dễ mã hóa và phân tích (Câu hỏi mở là câu hỏi để
cho đối tượng nghiên cứu tự do trả lời, do đó việc mã hóa và phân tích dữ liệu gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp (mỗi người có thể có quan điểm khác
nhau, cách diễn đạt, từ ngữ khác nhau). Các đặc điểm còn lại, đều là ưu điểm của câu hỏi mở)

Nhận định nào dưới đây là đúng nhất về môi trường vi mô có tác động đến doanh nghiệp: C) Môi trường vi
mô tác động đến hoạt động marketing của các doanh nghiệp khác nhau với mức độ khác nhau.
Nhận định nào dưới đây là SAI? Văn hóa không ảnh hưởng đến việc lựa chọn sản phẩm tiêu dùng lâu bền.
yếu tố văn hóa xã hội chi phối đến mọi hành vi tiêu dùng và hành vi kinh doanh. (VA)

Vì: Các

Nhận định nào dưới đây về mối quan hệ giữa marketing và các bộ phận khác trong doanh nghiệp là KHÔNG
đúng? Nhà quản trị marketing có thể ra các quyết định marketing tách rời với khả năng sản xuất, tài chính và
lao động của doanh nghiệp. Vì: Chiến lược và kế hoạch marketing định hướng cho các chiến lược và kế hoạch sản xuất, tài chính, nhân sự.
Ngược lại, nhà quản trị marketing làm các quyết định marketing không thể tách rời khả năng sản xuất, tài chính và lao động của doanh nghiệp. (VA)
Nhận định nào dưới đây về quá trình cung ứng giá trị cho khách hàng là đúng? Đó là quá trình marketing được
thực hiện thường xuyên (VA)
Nhận định nào sau đây về các nhà kinh doanh nhỏ là đúng: C) Họ làm marketing nhưng không hiểu. (VA)
Nhận định nào sau đây về chọn mẫu phi xác suất là đúng: A) Không thể làm bài toán ước lượng giá trị của tổng
thể.
Nhận định nào sau đây về chọn mẫu xác suất là đúng: B) Có thể làm bài toán ước lượng giá trị của tổng thể
Nhận định nào sau đây về hệ thống thông tin marketing là đúng: B) Gồm con người và phương tiện phục vụ cho
việc thu thập, phân tích và truyền đi những thông tin kịp thời, chính xác phục vụ cho hoạt động quản trị
marketing.
Nhận định nào sau đây về thương hiệu là sai: B) Thuật ngữ “thương hiệu” được các văn bản pháp luật Việt Nam
sử dụng
Nhận định nào sau đây về văn hóa là sai: C) Văn hoá ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng bằng tác động trực tiếp
(VA)
Nhận định nào sau đây về văn hóa là sai: D) Văn hoá đang suy thoái.
Nhân tố nào không tương ứng với độ co giãn thấp của cầu: B) Người mua dễ thay đổi thói quen
Nhân tố nào sau đây không gây ảnh hưởng đến sức mạnh của một thương hiệu? B) Định giá theo chi phí.
Nhân tố nào sau đây KHÔNG góp phần nâng cao sức mạnh hình ảnh thương hiệu? Giảm giá bán để tăng tiêu
thụ. Vì: Giảm giá bán không làm tăng sức mạnh thương hiệu mà chỉ làm được vậy thông qua: Chất lượng sản phẩm phù hợp với mong muốn của
khách hàng; Hình ảnh định vị thống nhất; Quảng cáo phù hợp cũng như các hoạt động truyền thông marketing khác tốt; Tính độc đáo riêng có của
thương hiệu; và Doanh nghiệp đầu tư lâu dài và kiên định vào xây dựng thương hiệu. (VA)

Nhận xét nào dưới đây KHÔNG đúng? Cơ cấu ngành kinh doanh không thể biến đổi dù trong ngắn hạn hay dài
hạn. Vì: Các cơ cấu ngành nói trên có thể biến đổi theo thời gian do chính sự vận động của sản phẩm trên thị trường, chu kỳ sống của sản phẩm, hay
do tác động của môi trường (lối sống, sở thích), do sự vận động của mỗi công ty. (VA)
Nhận xét nào dưới đây không phải là ưu điểm của dữ liệu sơ cấp: A) Chi phí thu thập thấp.
Nhân xét nào dưới đây về môi trường chính trị, lu ât pháp là KHÔNG đúng? Doanh nghiệp chỉ có thể thụ động
tuân thủ các quy định, chính sách pháp luật của nhà nước. Vì: Doanh nghiệp có thể chủ động nắm bắt những thay đổi và thậm
chí tác động ngược trở lại các yếu tố môi trường vĩ mô tuỳ thuộc vào năng lực và vị thế của doanh nghiệp. (VA)
Nhânh định nào sau đây về hệ thống phân tích thông tin là sai: C) Giải thích dữ liệu là công việc cần tiến hành
trước phân tích dữ liệu
15


QT318 – Quản trị Marketing

Nhánh văn hoá được hiều như là Một nhóm khác biệt tồn tại trong một nền văn hoá, xã hội rộng lớn và phức tạp
hơn (VA)
Nhánh văn hoá không được hiểu như là: D) Một nhóm xã hội
Nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam như quần áo may sẵn, giầy dép bán ra thị trường thế giới dưới thương
hiệu của nước ngoài. Đây là ví dụ của: Bán sản phẩm ra thị trường dưới thương hiệu của các nhà phân phối.
Vì: Thương hiệu của nhà sản xuất chưa được biết đến nhiều và chấp nhận ở nước ngoài nên phải gắn thương hiệu của nhà phân phối đã được chấp
nhận trên thị trường thế giới. (VA)

Nhóm công chúng trực tiếp địa phương là: A) Đối tượng ưu tiên hàng đầu của công ty trong mọi hoạt động
quan hệ công cộng.
Nhóm khái niệm nào được coi là chìa khóa để xây dựng nền tảng cho phát triển và quản lý mối quan hệ với
khách hàng? Giá trị, chi phí và sự thỏa mãn. Vì: Marketing hướng tới sự thỏa mãn nhu cầu và mong muốn thông qua quá trình trao
đổi. Chìa khóa để đạt được mục tiêu giữa doanh nghiệp và khách hàng là trao đổi những thứ có giá trị giữa 2 bên. (VA)
Nhóm tham khảo không bao gồm: C) Những người mà cá nhân đó không chấp nhận hành vi của họ. (Bình)
Nhóm xã hội nào có nhiều khả năng nhất trong việc tạo ra hiệu ứng "phong trào" trong mua sắm và tiêu dùng?
Nhóm ngưỡng mộ. Vì: Các thành viên trong nhóm này có cùng sở thích. (VA)
Nhu cầu tự nhiên (needs) trong marketing được hiểu là: những đòi hỏi của tâm/sinh lý nảy sinh trong cuộc sống
của con người. Vì: Nhu cầu tự nhiên là trạng thái thiếu hụt của con người, nảy sinh từ những đòi hỏi của tâm sinh ly trong cuộc sống của mỗi con
người. (VA)
Những chiến dịch truyền thông hướng vào việc thay đổi hành vi về việc sử dụng một sản phẩm mới thân thiện
môi trường thương dùng đề tài: B) Hợp lý
Những chương trình “marketing xanh” ảnh hưởng mạnh mẽ đến: D) Chính sách bao bì nhãn hiệu, phân phối
bán hàng; Hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
Những điều kiện nào làm cho quan điểm marketing thiển cận, không còn là triết lý kinh doanh hiệu quả? Thị
trường đã trở nên bão hòa. Vì: Khi cầu thị trường của một sản phẩm nào đó đã bão hòa, doanh nghiệp cần phải nhìn nhận được sản phẩm
của họ là giải pháp cho các vấn đề (nhu cầu) của khách hàng thì mới tồn tại và phát triển được. (VA)
Những điều luật nghiêm ngặt hạn chế quảng cáo trên các chương trình truyền hình dành cho trẻ em là kết quả
của: lòng tin là trẻ em dễ bị thuyết phục hơn người lớn. Vì: Lòng tin là sự nhận định chứa đựng một y nghĩa cụ thể của con người
về cuộc sống và về những hiện tượng vật chất hay xã hội. (VA)
Những hoạt động nào được liệt kê dưới đây KHÔNG thuộc chức năng của marketing? Tuyển dụng nhân sự. Vì:
Đó là chức năng của bộ phận nhân sự. (VA)
Những khách hàng công nghiệp thường dàn xếp các hợp đồng mua sắm song phương với nhà cung cấp để thu
được lợi ích tối đa, trừ một trường hợp nào dưới đây: C) Kiểm soát tốt hơn tình hình tiêu thụ.
Những người mua là các tổ chức không thường xuyên mua sắm sản phẩm cho mục đích: D) Biếu tặng
Những người quản lý marketing cần phải cân nhắc điều gì khi đưa ra quyết định về bao bì? C) Người tiêu dùng
và chi phí
Những nhóm hàng hóa nào được liệt kê dưới đây nên áp dụng quan điểm bán hàng? Bảo hiểm và thực phẩm
chức năng. (VA)
Những quyết định Marketing hỗn hợp liên quan đến: D) Tất cả các thành viên của kênh và Những người tiêu thụ
Những quyết định xúc tiến hỗn hợp liên quan đến D) Tất cả các thành viên của kênh và khách hàng mục tiêu
Những thông tin về địa vị và giai tầng xã hội của người tiêu dùng giúp marketing dự báo được: Động cơ mua
sắm, sức mua và cách thức lựa chọn khi mua sắm. Vì: Nhóm yếu tố văn hoá-xã hội ảnh hưởng đến các nhóm yếu tố khác và đến
toàn bộ quá trình quyết định mua. (VA)
Những yếu tố nào được liệt kê dưới đây KHÔNG thuộc nhóm yếu tố xã hội? Cá tính (VA)
Những yếu tố nào dưới đây thuộc yếu tố xã hội ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng: D) Gia đình và địa vị
của cá nhân trong nhóm
Những yếu tố nào sau đây không thuộc yếu tố văn hóa: A) Phong cách sống
Những yếu tố và lực lượng mang tính chất xã hội rộng lớn có tác động đến nhiều yếu tố khác như doanh nghiệp
và các đối thủ cạnh tranh, khách hàng, nhà cung ứng... thuộc: môi trường marketing vĩ mô. (VA)
16


QT318 – Quản trị Marketing

Những yếu tố và lực lượng mang tính chất xã hội rộng lớn có tác động đến nhiều yếu tố khác như doanh nghiệp
và các đối thủ cạnh tranh, khách hàng, nhà cung ứng... thuộc: Môi trường marketing vĩ mô. Vì: 6 yếu tố thuộc môi
trường marketing vĩ mô: nhân khẩu; kinh tế; chính trị - luật pháp; công nghệ; tự nhiên; và văn hóa - xã hội có phạm vi ảnh hưởng bao trùm lên thị
trường và tất cả các yếu tố môi trường marketing vi mô và hoạt động marketing với nhiều mức độ và chiều hướng khác nhau.

(VA)

Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính của người bán hàng chuyên nghiệp: B) Biết cách đàm phán và
thuyết phục người khác thay đổi quan điểm.
Ở tầm chiến lược, nhu cầu và mong muốn của khách hàng được truyền đạt bằng: B) Nhu cầu thị trường
Ở tập đoàn đa quốc gia P&G, cơ cấu lực lượng bán được cấu trúc theo dạng ở mỗi một vùng có một người phụ
trách vùng riêng và mỗi một sản phẩm thuộc một vùng đó lại có một người quản lý sản phẩm. Cơ cấu lực
lượng bán này được gọi là: D) Lực lượng bán hàng có cơ cấu hỗn hợp
Phân đoạn lợi ích rõ ràng là một tiếp cân B) hành vi.
Phân đoạn theo hệ thống giá trị rõ ràng là một tiếp cân C) tâm lý – hành vi.
Phân đoạn thị trường theo lợi ích cố gắng đo hệ thống giá trị của người tiêu dùng và….. C) Nhận thức của
người tiêu dùng.
Phân đoạn thị trường theo tâm lý tập trung vào: D) Lối sống của người tiêu dùng
Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu: B) Chỉ là một giai đoạn của quá trình quản trị marketing,
diễn ra không thường xuyên
Phân đoạn thị trường: C) Hình thành các nhóm người tiêu dùng có nhu cầu hoặc đặc điểm giống nhau để doanh
nghiệp khai thác.
Phần lớn khách hàng không thích sản phẩm, đó là đặc điểm của: Cầu có khả năng thanh toán âm. Vì: Khách hàng
không thích thậm chí còn tránh mua sản phẩm. (VA)
Phân phối độc quyền là phương thức phân phối: doanh nghiệp chỉ bán sản phẩm qua một nhà bán lẻ duy nhất ở
một khu vực địa lý. (VA)
Phân tích SWOT nằm ở giai đoạn nào của quá trình xây dựng chiến lược? Phân tích tình huống kinh doanh hiện
tại. Vì: Phân tích, đánh giá hoàn cảnh thị trường, khách hàng và các yếu tố khác sẽ giúp nhà quản trị xác định được cơ hội, thách thức của doanh
nghiệp. (VA)
Phân tích về phân đoạn thị trường là cơ sở cho một kế hoach marketing tốt và…… C) Chiến lược marketing
Phản ứng của người mua đối với việc thay đổi giá không phụ thuộc vào: D) Chính sách nhà sản xuất. (Bình)
Phát biểu nào dưới đây chính xác về bản chất Marketing? Marketing là triết lý giúp các tổ chức và cá nhân hoạt
động có hiệu quả trong nền kinh tế thị trường. Vì: Marketing là tập hợp các hoạt động của doanh nghiệp nhằm thỏa mãn nhu cầu
của thị trường mục tiêu thông qua quá trình trao đổi. (VA)
Phát biểu nào dưới đây diễn đạt đúng chức năng của quản trị marketing? Quản trị marketing là quản trị khách
hàng và quản trị cầu. Vì: Quản trị Marketing có nhiệm vụ tác động đến mức độ, thời điểm, cơ cấu của nhu cầu có khả năng thanh toán để giúp
doanh nghiệp đạt được các mục tiêu. (VA)
Phát biểu nào sau đây là KHÔNG đúng với thương hiệu? Thương hiệu chỉ là tên, biểu tượng được đăng ký và bảo
hộ. Vì: Tên, biểu tượng được đăng ky và bảo hộ chỉ là các yếu tố trong hệ thống nhận diện thương hiệu, quan trọng là hình ảnh thương hiệu phải
được người tiêu dùng chấp nhận và tin tưởng. (VA)
Phỏng vấn cá nhân và phỏng vấn nhóm thường không được áp dụng trong trường hợp: D) Nghiên cứu hành vi
chọn hàng tại siêu thị
Phỏng vấn nhóm tập trung: A) Có chi phí cao
Phương án nào dưới đây KHÔNG phản ánh chức năng phải có của quảng cáo trong thực hiện nhiệm vụ
marketing nói chung? Trực tiếp tạo ra doanh số. Vì: Đánh giá dưới góc độ truyền thông. (VA)
Phương án nào phản ánh mục tiêu của hoạt động xúc tiến nhằm vào đối tượng là những người mua để bán lại?
Đạt được sự trưng bày và những hỗ trợ khác cho sản phẩm. Vì: Đây là công cụ đẩy tác động vào những trung gian thương mại
- họ có lợi hơn khi bán các sản phẩm của doanh nghiệp nên chú trọng bán sản phẩm của doanh nghiệp hơn. (VA)
Phương án nào sau đây KHÔNG phản ánh đúng bản chất của quảng cáo? Thông qua dư luận để truyền bá về
hình ảnh tốt đẹp của doanh nghiệp. Vì: Đó là đặc điểm của quan hệ công chúng. (VA)
17


QT318 – Quản trị Marketing

Phương án nào sau đây mô tả KHÔNG đúng về những bất lợi của bán hàng cá nhân? Tiếp cận nhiều khách hàng
không phải là khách hàng tiềm năng. Vì: Bán hàng cá nhân có thể tiếp cận nhiều khách hàng tiềm năng. (VA)
Phương pháp nghiên cứu định lượng là phương pháp: A) Thường hay được sử dụng.
Phương pháp nghiên cứu định tính là phương pháp: C) Có thông tin đa dạng
Phương pháp sử dụng ma trận BCG do công ty tư vấn Boston (Boston Consulting Group) phát triển, đánh giá
các đơn vị kinh doanh chiến lược của doanh nghiệp, dựa trên 2 chỉ tiêu là: Tốc độ tăng trưởng của thị
trường và thị phần tương đối của doanh nghiệp. Vì: Ma trận BCG hay ma trận tỷ lệ tăng trưởng và thị phần đánh giá các đơn vị kinh
doanh chiến lược của doanh nghiệp, dựa trên 2 chỉ tiêu là: tốc độ tăng trưởng của thị trường và thị phần tương đối của doanh nghiệp để phân biệt các
đơn vị kinh doanh. (VA)

Procter & Gamble sản xuất xà bông Camay cho các khách hàng muốn có làn da mềm mại và xà bông Safeguard
cho những người muốn được bảo vệ khỏi chất khử mùi. Procter & Gamble đã sử dụng một chiến lược:
Thương hiệu riêng biệt. Vì: Doanh nghiệp gắn thương hiệu khác nhau cho những sản phẩm có đặc tính khác nhau trong cùng chủng loại.
(VA)
Procter & Gamble sản xuất xà bông Camay cho các khách hàng muốn có làn da mềm mại và xà bông Safeguard
cho những người muốn được bảo vệ khỏi chất khử mùi. Procter & Gamble đã sử dụng một chiến
lược……... A) Đa nhãn hiệu
Quá trình cung ứng giá trị cho khách hàng Là quá trình marketing được thực hiện thường xuyên (VA)
Quá trình lên kế hoạch và thực hiện ý tưởng, định giá, quảng bá, phân phối hàng hóa và dịch vụ để tạo sự trao
đổi giúp thỏa mãn mục tiêu của cá nhân và tổ chức là định nghĩa của….. A) Marketing.
Quá trình marketing bao gồm tuần tự các bước nào sau đây: A) Phân tích cơ hội, phân đoạn và lựa chọn thị
trường mục tiêu, thiết lập chiến lược và kế hoạch, hoạch định chương trình marketing, tổ chức thực hiện và
kiểm tra.
Quá trình phân chia một thị trường ra thành những nhóm người tiêu dùng có những tính chất tương tự nhau
và công ty lựa chọn một nhóm khách hàng phù hợp nhất với dịch vụ của công ty gọi là…….. C) Phân đoạn
thị trường
Quá trình ra quyết định mua ở trong gia đình phức tạp hơn so với một doanh nghiệp vì: D) không có kết luận
về vấn đề nêu ra.
Quần áo mùa đông bán ở Hà Nội chạy hơn ở thành phố Hồ Chí Minh cho thấy sự ảnh hưởng của môi trường
nào sau đây đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp may mặc? Môi trường tự nhiên. Vì: Môi trường tự
nhiên bao gồm các tài nguyên, khí hậu, địa hình và các yếu tố tự nhiên khác. (VA)
Quan điểm bán hàng còn có thể thành công trong tình huống: B) Sản phẩm mua theo nhu cầu thụ động.
Quan điểm cơ bản của Marketing xoay quanh: D) Thoả mãn nhu cầu.
Quan điểm định hướng sản phẩm còn có thể thành công trong tình huống: B) Phòng thí nghiệm, phát minh,
sáng chế.(Hùng)
Quan điểm định hướng sản xuất còn có thể thành công trong tình huống: C) Nhu cầu lớn, có lợi thế theo quy
mô. (VA)
Quan điểm kinh doanh theo marketing hiện đại này chia quá trình kinh doanh thành 4 giai đoạn là: (1) lựa chọn
giá trị; (2) sáng tạo giá trị; (3) truyền thông giá trị; (4) phân phối giá trị. (VA)
Quan điểm Marketing bao gồm các yếu tố cấu thành cơ bản: A) Nhu cầu của người tiêu dùng, marketing-mix,
hiệu quả.
Quan điểm marketing đạo đức xã hội: C) Coi xã hội cũng như khách hàng trên khía cạnh là một đối tượng cần
được thỏa mãn nhu cầu, lợi ích.
Quan điểm nào cho rằng "Khách hàng phải là sự quan tâm chính của tất cả mọi người cho dù công việc của bạn
là giải quyết công việc tài chính, thiết kế sản phẩm hay nhân sự..."? Marketing. Vì: Marketing là hoạt động của con
người hướng tới sự thỏa mãn nhu cầu thông qua quá trình trao đổi. (VA)
Quan điểm nào cho rằng thỏa mãn nhu cầu, ước muốn của người tiêu dùng vừa là mục tiêu vừa là giải pháp để
đạt mục tiêu của doanh nghiệp? Marketing. Vì: Marketing là hoạt động của con người hướng tới sự thỏa mãn nhu cầu và ước muốn,
làm được điều đó doanh nghiệp sẽ đạt được mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. (VA)
18


QT318 – Quản trị Marketing

Quan điểm nào đã chuyển sự tập trung quản lý guồng máy sản xuất sang việc tìm hiểu và phục vụ khách hàng?
Marketing. Vì: Marketing hướng tới việc làm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. (VA)
Quan điểm nào dưới đây được coi là thích hợp khi thị trường ở tình trạng "khan hiếm" hoặc có sức mua thấp?
Tập trung vào sản xuất. Vì: Doanh nghiệp theo đuổi quan điểm này chỉ thành công khi thị trường có cung chưa đáp ứng cầu, sản phẩm sản
xuất ra chắc chắn tiêu thụ được. (VA)
Quản lý quá trình thu thập dữ liệu trên hiện trường là: A) Thực hiện một tập hợp các công việc về khảo sát
thử, tuyển chọn và huấn luyện nhân viên thu thập và kiểm tra giám sát quá trình thu thập. (Bình)
Quản trị danh mục sản phẩm; quản trị thương hiệu; quản trị bao bì; quản trị dịch vụ hỗ trợ tiêu thụ;... cung ứng
cho thị trường mục tiêu những sản phẩm chứa đựng các lợi ích, công dụng phù hợp với cầu thị trường và
có khả năng cạnh tranh; thuộc thành phần nào của chiến lược thị trường - sản phẩm? Marketing - mix. Vì: Đó
là những công việc mang tính tác nghiệp hàng ngày của bộ phận quản trị Marketing. (VA)
Quảng cáo trên truyền hình có thuận lợi là: thu hút các giác quan và đông khán giả. (VA)
Quảng cáo với nhiều cấp………được sử dụng ở các thị trường khác nhau, và các phép so sánh được thực hiện để
đánh giá hiệu quả. A) Cường độ.
Quy trình triển khai/khai thác các tài sản marketing để tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp được gọi là:
năng lực marketing (VA)
Rất nhiều thông tin thu thập được bởi một công ty nghiên cứu về truyền thông như Arbitron xác định rằng một
kênh đài có danh mục người nghe là nam giới ở độ tuổi 18 đến 25 và một kênh khác có danh mục người
nghe là nữ ở độ tuổi 25 tới 40 sử dụng cơ sở phân đoạn thị trường nào sau đây: B) Nhân khẩu học
Sản phẩm công nghiệp thường được phân loại theo: Mức độ hoàn thành của sản phẩm.
phẩm. (VA)

Vì: Theo cách phân loại sản

Sản phẩm hàng hóa có thể là: D) Một vật thể, một dịch vụ hay một ý tưởng
Sản phẩm Nutra sweet có thể sử dụng thay thế cho đường hay chất tạo ngọt nhân tạo/đường nhân tạo là ví dụ
về sự thay đổi trong môi trường nào? Môi trường khoa học và công nghệ. Vì: Đó là yếu tố ảnh hưởng đến công nghệ sản
xuất. (VA)
Sản phẩm theo quan điểm marketing là: Hàng hóa hay dịch vụ có khả năng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.
(VA)
Sau khi…….được triển khai, bản đồ định vị mới có thể được phát triển để theo dõi việc liệu nhãn hiệu sản
phẩm có được tăng cường định vị. B) Chiến lược Marketing hỗn hợp. (Bình)
SBU là: một đơn vị kinh doanh chiến lược cần có chiến lược riêng của mình (VA)
Số lượng các doanh nghiệp cung ứng khá lớn, mỗi doanh nghiệp đều có khả năng tạo khác biệt cho sản phẩm
song quy mô khách hàng tiêu thụ những sản phẩm khác biệt đó thường nhỏ là đặc điểm của ngành có cấu
trúc: Cạnh tranh có độc quyền. Vì: Theo đặc điểm của cơ cấu thị trường cạnh tranh có độc quyền. (VA)
Số lượng các doanh nghiệp cung ứng lớn và sản phẩm có tính đồng nhất cao là đặc điểm của ngành có cấu trúc:
cạnh tranh hoàn hảo. (VA)
Số lượng đối thủ cạnh tranh có nhiều nhất trong giai đoạn nào của chu kỳ sống sản phẩm: C) Bão hòa
Số lượng đối thủ cạnh tranh mới gia nhập thị trường nhiều nhất trong giai đoạn nào của chu kỳ sống sản phẩm:
B) Tăng trưởng.
Sự hình thành các đoạn thị trường: thành thị, nông thôn, vùng trung du và miền núi... là kết quả của phân đoạn
thị trường dựa trên cơ sở: Địa lý. Vì: Theo bảng mô tả cơ sở cho phân đoạn thị trường người tiêu dùng và người mua công nghiệp. (VA)
Sự kết hợp của nhiều yếu tố bao gồm tên, logo, ký hiệu, thiết kế, đóng gói và hoạt động của sản phẩm, dịch vụ
cũng như hình ảnh in sâu vào tâm trí của khách hàng khi họ nghĩ tới thương hiệu, được gọi là: Hệ thống
nhận diện thương hiệu. Vì: Theo khái niệm hệ thống nhận diện thương hiệu. (VA)
Sự khác biệt của hàng hóa theo quan điểm marketing và hàng hóa thông thường ở các yếu tố nào sau đây? Dịch
vụ bổ sung. Vì: Hàng hoá thông thường chỉ được hiểu là đầu ra của quá trình sản xuất. (VA)
Sự lựa chọn các phương tiện quảng cáo phụ thuộc các yếu tố nào sau đây: C) Đặc điểm của các đối tượng nhận
tin. Loại sản phẩm dịch vụ
19


QT318 – Quản trị Marketing

Sự lựa chọn thị trường mục tiêu và thiết kế chương trình marketing hỗn hợp luôn đi đôi với nhau, do đó nhiều
quyết định về việc nào sau đây cần được lên kế hoạch một cách kỹ lưỡng? A) Marketing hỗn hợp.
Sự lựa chọn thị trường mục tiêu và thiết kế chương trình marketing hỗn hợp luôn đi đôi với nhau, do đó nhiều
quyết định về……….cần được lên kế hoạch một cách kỹ lưỡng. A) Marketing hỗn hợp
Sự phát triển của công nghệ thông tin khiến cho: A) Phương pháp marketing trực tiếp không cần đến sự tham
gia của con người vào quá trình bán hàng. (Bình)
Sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin giúp Các hoạt động marketing toàn cầu mang tính chất "không
biên giới" (VA)
Sự phụ thuộc vào hệ thống phân phối có thể bắt nguồn từ việc tồn tại của một…….kênh phân phối mạnh khiến
cho các thành viên của kênh phân phối khác liên kết chặt chẽ để duy trì mối quan hệ dài hạn. C) Lãnh đạo
Sự quan tâm đến vẻ đẹp hình thể đang bắt buộc các nhà sản xuất quần áo, thực phẩm và nhiều hàng hoá khác
phải xem xét lại chiến lược marketing của họ. Các nhân tố nào sau đây ảnh hưởng đến xu hướng này: B)
Môi trường văn hoá xã hội.
Sự thỏa mãn của khách hàng là: B) Sự đánh giá chủ quan về lợi ích, công dụng của sản phẩm.
Sự tiện lợi và tính thời trang của Vina giày là 1 ví dụ về sản phẩm.... A) Cốt lõi/ ý tưởng
Sự trung thành của khách hàng là một tiêu chí để phân đoạn thị trường dựa trên cơ sở: Đặc điểm hành vi.
Theo nội dung của phân đoạn theo hành vi. (VA)

Vì:

Tái định vị thương hiệu cần được xem xét trong các điều kiện nào sau đây? Thay đổi trong thị hiếu của khách
hàng, trong vị thế của công ty so với đối thủ cạnh tranh và trong chiến lược marketing của công ty. Vì: Theo nội
dung về tái định vị. (VA)
Tân Hiệp Phát là ví dụ về tên thương mại của thương hiệu gì? Thương hiệu doanh nghiệp.
(VA)

Vì: Đó là tên doanh nghiệp.

Tập hợp các yếu tố tên thương mại, biểu tượng và hệ thống nhận diện thể hiện hình ảnh chung của doanh
nghiệp đó trên thị trường là: Thương hiệu doanh nghiệp. (VA)
Thái độ, sở thích và lợi ích mong muốn của khách hàng được xác định qua nghiên cứu thị trường……. A)
Thường được sử dụng cho mục đích phân đoạn thị trường.(Hùng)
Thành phần nào KHÔNG được coi là một bộ phận của chiến lược thị trường - sản phẩm (chiến lược marketing)?
Thị trường mục tiêu, mục tiêu kinh doanh, định vị và marketing mix. Vì: Doanh nghiệp cần xác định thị trường mục tiêu và
các hoạt động marketing khi thực hiện chiến lược marketing chứ không phải trong lập chiến lược thị trường - sản phẩm. (VA)
Theo học thuyết Abraham Maslow nhu cầu của con người được sắp xếp theo trình tự nào? Nhu cầu sinh lý; nhu
cầu an toàn; nhu cầu xã hội; nhu cầu địa vị; nhu cầu tự khẳng định. (VA)
Theo lý thuyết, mô hình "hộp đen" người tiêu dùng: B) Là mô hình kích thích - đáp lại.
Theo ma trận BCG, những đơn vị kinh doanh có thị trường tăng trưởng cao và doanh nghiệp cũng có thị phần
lớn - đang dẫn đầu thị trường mà nhà quản trị cần đầu tư nguồn lực để duy trì vị trí dẫn đầu là nhóm gì?
Ngôi sao. Vì: Nhóm ngôi sao là những SBU có thị trường tăng trưởng cao và doanh nghiệp cũng có thị phần lớn - đang dẫn đầu thị trường. (VA)
Theo ma trận BCG, những đơn vị kinh doanh có tốc độ tăng trưởng thị trường cao nhưng thị phần của doanh
nghiệp rất nhỏ mà theo đó nhà quản trị phải đánh giá lại để lựa chọn giữa hai hướng có nên đầu tư thêm
nhiều hơn để phát triển lên hay loại bỏ là nhóm gì? Dấu hỏi. Vì: Nhóm dấu hỏi là những đơn vị kinh doanh có tốc độ tăng
trưởng thị trường cao nhưng thị phần của doanh nghiệp rất nhỏ. (VA)
Theo ma trận BCG, những SBU có tốc độ tăng trưởng của thị trường thấp (bão hòa) nhưng doanh nghiệp lại có
thị phần lớn và cung cấp dòng thu nhập lớn nhất mà nhà quản trị doanh nghiệp không cần đầu tư thêm
nhiều thuộc nhóm đơn vị kinh doanh nào? Bò sữa. Vì: Nhóm bò sữa là những đơn vị kinh doanh có tốc độ tăng trưởng của thị
trường thấp (bão hòa) nhưng doanh nghiệp lại có thị phần lớn. (VA)
Theo ma trận BCG, những SBU nằm ở "điểm chết" với thị phần nhỏ và thị trường không tăng trưởng mà nhà
quản trị phải xem xét để dần rút lui/cắt lỗ/loại bỏ thuộc nhóm đơn vị kinh doanh nào? Con chó. Vì: Nhóm con
chó gồm những đơn vị kinh doanh nằm ở điểm chết với thị phần nhỏ và thị trường không tăng trưởng. (VA)
Theo nghĩa rộng nhất, người làm marketing cần cố gắng mang lại những phản ứng có lợi đối với những sản
phẩm chào bán. Phản ứng có lợi mang tầm khái quát hơn việc mua - bán những sản phẩm và dịch vụ".
20


QT318 – Quản trị Marketing

Đoạn trích dẫn này đề cập tới khái niệm nào? Trao đổi. Vì: Trao đổi là phương pháp giúp doanh nghiệp có thể đạt được lợi ích
của mình dựa trên quan hệ bình đẳng với khách hàng, đảm bảo lợi ích của khách hàng. (VA)
Theo quan điểm nào thì nhiệm vụ của doanh nghiệp là xác định đúng đắn những nhu cầu, mong muốn và lợi ích
của các thị trường mục tiêu, trên cơ sở đó thoả mãn nhu cầu và mong muốn đó hiệu quả hơn các đối thủ
cạnh tranh, đồng thời phải thoả mãn lợi ích của toàn xã hội nói chung? Marketing coi trọng lợi ích xã hội. Vì:
Với quan điểm này, doanh nghiệp phải kết hợp tốt lợi ích của ba lực lượng là xã hội, khách hàng và doanh nghiệp. (VA)
Thị trường điện thoại di động phát triển khá nhanh, nhưng điện thoại di động được sản xuất bởi công ty
Broadwing, lại có thị phần thấp tới mức Broadwing đang tìm kiếm phân đoạn để bán các sản phẩm của
mình. Theo mô hình BCG Portfolio, các loại điện thoại di động Broadwing là một ví dụ của giai đoạn……...
C) Dấu hỏi.
Thị trường thực phẩm ăn liền không phát triển được là vì: D) nền kinh tế tự cung tự cấp hoàn toàn.
Thói quen mua sắm và tiêu dùng của gia đình sẽ: C) Làm thay đổi hành vi tiêu tiết kiệm.
Thông tin của hệ thống báo cáo nội bộ là các thông tin nào sau đây: C) Từ các báo cáo của phòng ban trong
Doanh nghiệp. (VA)
Thông tin của hệ thống thu thập thông tin bên trong là các thông tin nào sau đây: C) Từ một số các báo cáo
của phòng ban trong doanh nghiệp. (Hiển)
Thông tin nào dưới đây KHÔNG liên quan đến các yếu tố thuộc môi trường marketing vĩ mô? Đối thủ cạnh tranh
quyết định nâng giá bán. Vì: Đây là yếu tố thuộc môi trường vi mô. (VA)
Tiêu chuẩn quan trọng nhất của nhân viên bán hàng là: A) Luôn luôn nhanh chóng tiếp cận và trò chuyện với
khách hàng khi họ tới mua hàng.
Tiêu thức phân đoạn thị trường dựa trên hành vi tiêu dùng bao gồm: A) Lợi ích tìm kiếm
Tiêu thức về quy mô của hộ gia đình trong thị trường mục tiêu sẽ: B) Tác động đến chính sách bao gói
Tìm câu diễn đạt chính xác nhất khái niệm "thị trường" của marketing: một nhóm người tiêu dùng có nhu cầu ước muốn về sản phẩm, sẵn sàng và có khả năng tham gia trao đổi. Vì: Thị trường của một doanh nghiệp chính là tập hợp
khách hàng hiện tại và tiềm năng của doanh nghiệp, những người có mong muốn, có khả năng, có điều kiện thực hiện hành vi mua sản phẩm. (VA)
Tìm kiếm lợi nhuận bằng cách đáp ứng nhu cầu của từng nhóm khách hàng được gọi là: A) Quan điểm
Marketing
Tình huống nào dưới đây là không đúng với một đại lý bán lẻ: B) Nó bao gồm việc bán hàng hoá công nghiệp và
sản phẩm tiêu dùng cho một trung gian khác.
Tổng cầu thị trường là: B) Là một hàm số bị chi phối bởi nhiều yếu tố
Tổng thể nghiên cứu: A) Thường là vô hạn.
TQM (total quality management) là một cam kết…….thỏa mãn khách hàng thông qua quá trình liên tục hoàn
thiện tất cả quy trình kinh doanh liên quan đến cung cấp sản phẩm và dịch vụ B) Toàn bộ tổ chức
Triết lý kinh doanh trong văn hóa của doanh nghiệp thường hướng tới quan điểm: C) Marketing đạo đức xã hội
Trình bày và báo cáo kết quả nghiên cứu: B) Là giai đoạn quan trọng vì nó phản ánh kết quả và chất lượng của
cuộc nghiên cứu.
Trình độ học vấn của dân cư là một yếu tố của môi trường… A) Nhân khẩu
Trình tự các bước cơ bản hoạch định chiến lược cấp công ty: (1) Xác định mục tiêu và sứ mệnh; (2) Xây dựng
chiến lược tăng trưởng; (3) Quyết định danh mục các SBU; (4) Phân bổ tài nguyên cho các SBU, là như thế
nào? 1, 2, 3, 4. Vì: Quá trình lập kế hoạch chiến lược bao gồm 4 bước cơ bản từ việc xác định sứ mệnh của doanh nghiệp tới xác định danh mục
đầu tư của doanh nghiệp. (VA)
Trình tự đúng khi xây dựng chiến lược thị trường - sản phẩm: (1) Phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu,
(2) Dự báo - đánh giá khả năng thực hiện mục tiêu; (3) Phân tích tình huống kinh doanh hiện tại,(4) Tổng
hợp chiến lược là: 3; 1; 2; 4 Vì: Doanh nghiệp cần phân tích tình huống, sau đó sẽ phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu. Trên cơ sở đó
sẽ dự báo khả năng thực hiện mục tiêu và đưa ra chiến lược. (VA)
Trình tự quá trình kiểm tra hoạt động của các thành viên: A) Phát triển các tiêu chuẩn đo lượng; Tiến hành đánh
giá, Kiến nghị
21


QT318 – Quản trị Marketing

Trong bước nào của quá trình xây dựng thương hiệu nhà quản trị so sánh các kết quả đạt được với mục tiêu đề
ra theo các chỉ tiêu về các chỉ tiêu doanh thu và chi phí để biết được mức độ thành công của chiến lược
thương hiệu? Triển khai và đánh giá kết quả truyền bá thương hiệu. (VA)
Trong bước này, nhà quản trị xác định vị trí của thương hiệu cần đạt được trong nhận thức của người tiêu
dùng, đó là bước: Xác định mục tiêu của thương hiệu. Vì: Theo nội dung của các bước xây dựng thương hiệu. (VA)
Trong các đặc điểm sau, đâu không phải là đặc điểm của Môi trường chính trị luật pháp? C) Tác động trực tiếp
đến chính sách lựa chọn thị trường mục tiêu
Trong các kiểu hộ gia đình được liệt kê dưới đây, marketing đặc biệt quan tâm tới: Gia đình hạt nhân. Vì: Số lượng
ngày càng tăng của kiểu gia đình này và vai trò của đứa con trong gia đình. (VA)
Trong các phương pháp xác định ngân sách cho quảng cáo, phương án nào dưới đây mô tả đặc điểm của
phương pháp dựa vào tỷ lệ doanh số bán hàng? Đưa một con số phần trăm và áp dụng nó cho doanh số bán
hàng trong quá khứ hoặc tương lai. Vì: Theo nội dung của phương pháp định giá dựa trên tỷ lệ doanh số bán hàng. (VA)
Trong chiến lược phân phối tăng cường, các nhà sản xuất cố gắng dành được nhiều không gian trưng bày hàng
thông qua càng nhiều…..càng tốt. B) Các nhà buôn và nhà bán lẻ
Trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế hàng hóa ế ẩm, nếu phải lựa chọn các biện pháp xúc tiến khuếch trương,
doanh nghiệp sản xuất hàng gia dụng sẽ ít chú ý nhất đến việc: C) Phân phát sản phẩm mẫu dùng thử miễn
phí
Trong giai đoạn khủng hoảng vì ế ẩm, nếu phải lựa chọn các biện pháp xúc tiến khuếch trương, doanh nghiệp sẽ
ít chú ý nhất đến việc: C) Phân phát sản phẩm mẫu dùng thử miễn phí.
Trong giai đoạn nào của chu kỳ sống của sản phẩm quảng cáo có vai trò nhắc nhở là chính: D) Suy thoái.
Trong giai đoạn nào của chu kỳ sống sản phẩm, khuyến mại được coi là trọng tâm của hoạt động xúc tiến: C)
Bão hòa
Trong giai đoạn suy thoái của chu kỳ đời sống sản phẩm doanh nghiệp có thể tiến hành nhiều hoạt động, trừ
một tình huống nào dưới đây: B) Thu hồi toàn bộ sản phẩm đã bán ra.
Trong hệ thống thông tin marketing bộ phận nào đóng vai trò thu thập thông tin theo dự án thu thập: B) Hệ
thống nghiên cứu marketing
Trong hệ thống thông tin marketing, bộ phận nào đóng vai trò thu thập thông tin thường xuyên bên ngoài theo
kế hoạch: C) Hệ thống thu thập thông tin.
Trong khi việc thiết kế chiến lược marketing hỗn hợp ở đầu cuối của mô hình marketing, rất nhiều quyết định
về marketing hỗn hợp được lập trong mối liên hệ với ...... C) Lựa chọn thị trường mục tiêu.
Trong kiểu tổ chức kênh tập đoàn, vai trò quản lý điều hành hoạt động trong kênh: Thuộc về thành viên sở hữu
hệ thống kênh. Vì: Các thành viên kênh đều thuộc sở hữu của doanh nghiệp. (VA)
Trong mô hình năm lực lượng cạnh tranh của Michael Porter, để đánh giá mức độ hấp dẫn dài hạn của một thị
trường KHÔNG có yếu tố nào sau đây? Các sản phẩm bổ sung. Vì: Trình bày mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael
Porter, trong đó có các sản phẩm thay thế chứ không phải là các sản phẩm bổ sung. (VA)
Trong một tổ chức -…..bán lẻ, một nhóm những nhà bán lẻ độc lập hợp nhất và đồng ý sát nhập các nguồn lực
về quản lý và sức mua để nân cao vị thế cạnh tranh. D) Hợp tác
Trong ngành công nghiệp bia có các doanh nghiệp với thị phần tương ứng như sau: doanh nghiệp A (30%)
doanh nghiệp B (27%) doanh nghiệp C (19%) các doanh nghiệp còn lại có thị phần từ 1-5%, đâu là doanh
nghiệp thách thức? B) Doanh nghiệp B
Trong quản lý kênh marketing, người quản lý kênh không phải đối mặt với các vấn đề D) giảm giá thời vụ
Trong trường hợp chi phí tăng, công ty có thể giữ nguyên mức giá bằng cách D) Tất cả các đáp án đã nêu đều
đúng (VA) ( A) Giảm chất lượng sản phẩm; B) Sử dụng các yếu tố đầu vào rẻ hơn; C) Cắt bỏ hoặc giảm bớt một số dịch vụ sau khi bán.)
Trong xây dựng và thực hiện chiến lược thương hiệu của doanh nghiệp, nhà quản trị phải quyết định các vấn đề
về thương hiệu hàng hóa, TRỪ: Định giá thương hiệu. Vì: Doanh nghiệp không định giá thương hiệu. (VA)
Từ phân tích SWOT, nhà quản trị có thể phát triển rất nhiều các định hướng chiến lược marketing, nhưng
KHÔNG bao gồm chiến lược nào dưới đây? Chiến lược khai thác điểm yếu. Vì: Từ ma trận SWOT doanh nghiệp có thể
22


QT318 – Quản trị Marketing
phát triển chiến lược sử dụng xây dựng sức mạnh hiện tại/mới để khai thác cơ hội/ vượt qua đe dọa, chứ không có chiến lược khai thác điểm yếu.

(VA)
Tuổi, giới tính, quy mô gia đình tôn giáo là các ví dụ về: A) Biến số dân số học.
Ưu điểm nổi bật của thương hiệu chung là: giảm chi phí trong thiết kế thương hiệu và sản phẩm được thị trường
chấp nhận nhanh nhờ sức mạnh của thương hiệu doanh nghiệp. Vì: Doanh nghiệp tận dụng được sức mạnh thương hiệu đã
được chấp nhận cho các sản phẩm khác nhau. (VA)
Ưu điểm nổi bật của việc xác định thương hiệu sản phẩm bằng cách kết hợp giữa thương hiệu công ty với
thương hiệu riêng của hàng hóa là: Vừa đem lại uy tín cho sản phẩm, vừa cung cấp thông tin riêng về tính
khác biệt của hàng hóa. Vì: Tận dụng được tên tuổi thương hiệu của doanh nghiệp và tạo sự khác biệt từ tên riêng cho từng sản phẩm. (VA)
Ủy ban kế hoạch hóa sản phẩm được hình thành bởi các thành viên từ các bộ phận chức năng nào? Marketing,
sản xuất, kỹ thuật, tài chính và nghiên cứu phát triển. Vì: Tất cả các bộ phận trên đều tham gia vào uỷ ban xem xét dự án
sản phẩm, đánh giá và phát triển chúng theo kiểu kiêm nhiệm, uỷ ban thường bị giải tán sau khi đã giới thiệu sản phẩm. Sau đó trách
nhiệm với sản phẩm thuộc về nhà quản trị sản phẩm. (VA)

Vai trò của marketing khi xây dựng chiến lược cấp công ty và SBU? Trợ giúp lập chiến lược/vai trò tư vấn "số 1".
(VA)
Vai trò của phụ nữ trong xã hội là một yếu tố của môi trường… A) Nhân khẩu
Vai trò quan trọng của nghiên cứu marketing là: D) Đánh giá các cơ hội và thách thức khi xây dựng chiến lược
marketing của doanh nghiệp và Đưa ra các gợi ý về biện pháp marketing - mix mà doanh nghiệp có thể thực
hiện.
Văn bản luật cao nhất điểu chỉnh hoạt động quảng cáo của Việt Nam hiện nay là: A) Luật về quảng cáo
Văn bản luật điều chỉnh hoạt động quảng cáo của Việt Nam hiện nay là: C) Pháp lệnh về quảng cáo. (VA)
Vấn đề khác biệt cơ bản giữa thị trường khách hàng tổ chức và thị trường khách hàng người tiêu dùng là: Cầu
thị trường người mua các tổ chức là cầu thứ phát. Vì: Theo bảng mô tả những sự khác nhau chủ yếu giữa người mua tổ chức và
người tiêu dùng cá nhân. (VA)
Vấn đề quan trọng nhất của định vị thị trường là C) Hình ảnh sản phẩm trong tâm trí khách hàng (VA)
Về cơ bản, mỗi khách hàng khác biệt nhau về nhu cầu, mong muốn, sở thích đối với B) sản phẩm và dịch vụ.
Việc các thành viên trong kênh phối hợp với nhau để cùng nhập khẩu một lô hàng là ví dụ của hành vi nào trong
kênh? Hợp tác. (VA)
Việc đặt tên cho thương hiệu phải đảm bảo: Nói lên được lợi ích của sản phẩm.
hiệu. (VA)

Vì: Theo yêu cầu của việc đặt tên thương

Việc doanh nghiệp muốn duy trì mối quan hệ khách hàng trong dài hạn qua đó khai thác các quan hệ khác với
khách hàng này được gọi là: C) Quản lý quan hệ khách hàng.
Việc doanh nghiệp sử dụng mối quan hệ riêng để thông qua luật thuế có lợi cho doanh nghiệp là hoạt động: A)
Vận động hành lang. (VA)
Việc lựa chọn kênh phân phối có thể được thực hiện dựa theo các yếu tố như phân phối tăng cường, phân phối
chọn lọc và….. C) Phân phối độc quyền
Việc sử dụng các phương tiện truyền thông để các tổ chức có thể trực tiếp giao tiếp với khách hàng mục tiêu
nhằm tạo ra sự phản hồi được gọi là: Marketing trực tiếp. Vì: Theo khái niệm về công cụ marketing trực tiếp. (VA)
Việc sử dụng dấu hiệu trùng với thương hiệu hàng hoá được bảo hộ của người khác cho hàng hoá, dịch vụ cùng
loại được coi là hành vi gì? Hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Vì: Theo quy định tại điều 804 và 805 Bộ luật
Dân sự, được cụ thể hoá tại điều 53 Nghị định số 63/CP, Nghị định 06/CP/2001/NĐ-CP ngày 1/2/2001 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
63/CP, đó là một trong những hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

(VA)

Việc thực hiện chiến lược mở rộng thương hiệu có nghĩa là sử dụng: Nhãn hiệu cũ gắn cho sản phẩm mới hoàn
toàn. Vì: Theo nội dung của chiến lược mở rộng thương hiệu. (VA)
Với chiến lược này, doanh nghiệp phát triển các mặt hàng có liên quan về sản xuất và marketing với các sản
phẩm hiện có để bán cho khách hàng mới hay còn gọi là "phát triển kinh doanh bằng tập trung sản phẩm".
Đây là phát biểu về chiến lược: Đa dạng hóa đồng tâm. Vì: Những mặt hàng mới mà doanh nghiệp phát triển có liên quan đến
những mặt hàng hiện có của doanh nghiệp. (VA)
23


QT318 – Quản trị Marketing

Với chiến lược này, doanh nghiệp tăng trưởng bằng cách phát triển sản phẩm mới nhằm khai thác những khách
hàng có liên quan với các khách hàng hiện tại hay còn gọi là "phát triển kinh doanh bằng tập trung thị
trường". Đây là chiến lược: đa dạng hóa ngang. Vì: Những sản phẩm mới mà doanh nghiệp phát triển nhằm phục vụ những khách
hàng mới có liên quan tới những khách hàng hiện có của doanh nghiệp. (VA)
Với một nhóm văn hóa, doanh nghiệp có thể: B) Khai thác chúng như những cơ hội marketing
Với sản phẩm và dịch vụ thông dụng hay mua khẩn cấp như thuốc, bình ga... nhà quản trị kênh nên sử dụng
phương thức: phân phối rộng rãi (VA)
Vòng đời sản phẩm có thể giúp các tổ chức phát triển các chiến lược sản phẩm hiệu quả gì: A) Giúp lập kế
hoạch dự báo sản xuất . (Bình)
World Explore Cruise quảng cáo rằng công ty này bán “du thuyền cho trái tim, khối óc, tâm hồn và điều kiện tài
chính tốt của bạn”. Công ty hoạt động về du thuyền này sử dụng cách thức phân đoạn theo: A) Tâm lý học
Xu hướng của giới trẻ hiện nay: A) Tin vào những người cùng độ tuổi hơn là các chuyên gia
Xúc tiến thương mại là các các hoạt động xúc tiếp tập trung vào các nhà phân phối và nhà bán lẻ các sản phẩm,
những người này tạo thành……. A) Kênh phân phối
Xung đột theo chiều ngang xảy ra trong kênh phân phối là: Xung đột giữa các trung gian trong cùng một cấp của
kênh. Vì: Theo khái niệm về xung đột theo chiều ngang. (VA)
Yếu tố “Văn hoá Công ty” đóng vai trò quan trọng khi: A) Tổ chức bộ phận marketing trong doanh nghiệp
Yếu tố nào dưới đây ảnh hưởng tới chiến lược sản phẩm của doanh nghiệp? Khả năng sử dụng nguyên vật liệu
của doanh nghiệp (VA)
Yếu tố nào dưới đây KHÔNG được nhắc đến trong mô hình năm lực lượng cạnh tranh của Michael Porter? Cạnh
tranh nhu cầu. Vì: Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của M. Porter chỉ đề cập đến: đối thủ cạnh tranh trong ngành, đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn, sản
phẩm thay thế, sức mạnh đàm phán của nhà cung cấp và khách hàng. (VA)
Yếu tố nào dưới đây KHÔNG góp phần phát triển thương hiệu thành thương hiệu mạnh? Khuyến mãi ồ ạt. Vì: 5
yếu tố chính tạo thành thương hiệu mạnh bao gồm: 1. Sản phẩm có chất lượng; 2. Sản phẩm xuất hiện đầu tiên trên thị trường; 3. Có chiến lược định
vị nhất quán; 4. Có chương trình truyền thông mạnh mẽ, hoạt động bán hàng hiệu quả, có các chiến dịch quảng cáo, khuyến mại phù hợp, quan hệ
công chúng tới khách hàng; 5. Thời gian và sự kiên định.

(VA)

Yếu tố nào dưới đây KHÔNG phải là căn cứ chủ yếu đối với công ty khi đưa ra các quyết định về giá? Mức tiêu
thụ sản phẩm kỳ trước. Vì: Yếu tố này không có liên quan trực tiếp. (VA)
Yếu tố nào dưới đây KHÔNG thuộc môi trường ngành của công ty thép Việt Ý? Người mua thép để xây nhà.
Đây là yếu tố thị trường (khách hàng). (VA)

Vì:

Yếu tố nào sau đây được coi là nhân tố môi trường ảnh hưởng lên định giá hàng hóa? D) Cơ cấu chi phí của các
đối thủ cạnh tranh, quy mô cạnh tranh, phản ứng trước đây của các đối thủ cạnh tranh khi có thay đổi về giá.
Yếu tố nào sau đây KHÔNG ảnh hưởng đến môi trường marketing nội bộ? Hiệp hội các doanh nghiệp trong
ngành (VA)
Yếu tố nào sau đây không phải là ảnh hưởng của xã hội? D) Cá tính
Yếu tố nào sau đây không phải là yếu tố tâm lý: B) Nghề nghiệp.
Yếu tố nào sau đây không phải môi trường marketing của doanh nghiệp: A) Chính sách phân phối sản phẩm.
Yếu tố nào sau đây KHÔNG thuộc môi trường marketing vĩ mô của công ty chuyên kinh doanh dịch vụ cưới hỏi?
Người làm dịch vụ nấu cỗ tại nhà thay đổi món ăn theo hướng tiết kiệm hơn. Vì: Đó là thay đổi trong nội bộ công ty.
(VA)
Yếu tố nào sau đây không thuộc môi trường vĩ mô B) Cạnh tranh
Yếu tố nào sau đây KHÔNG thuộc nhóm yếu tố tâm lý? Vai trò và địa vị xã hội. Vì: Vai trò và địa vị xã hội thuộc
nhóm yếu tố văn hoá - xã hội. (VA)
Yếu tố nào sau đây KHÔNG thuộc nhóm yếu tố văn hóa - xã hội? Lối sống và cá tính. Vì: Lối sống và cá tính thuộc nhóm yếu
tố tâm ly và cá nhân ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng. (VA)

24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×