Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập Kinh doanh thương mại tại Công ty cổ phần dịch vụ nghị lực sống

MỤC LỤC
MỤC LỤC........................................................................................................................ i
LỜI MỞ ĐẦU................................................................................................................iii
PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY KINH DOANH..............................1
1.1

Sự hình thành và phát triển của công ty.............................................................1

1.1.1 Sơ lược hình thành và phát triển:..........................................................................1
1.2 . Cơ cấu quản tổ chức quản lý của công ty............................................................2
1.2.1 Cơ cấu tổ chức quản lý:........................................................................................2
1.2.2 Ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty....................................3
1.2.3 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần dịch vụ nghị lực
sống trong 3 năm gần nhất ( 2015 – 2017 )....................................................................3
PHẦN 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY...................4
2.1 Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường vĩ mô, ngành tới hoạt động của kinh
doanh của công ty...........................................................................................................4
2.1.1. Môi trường vĩ mô...................................................................................................4
2.1.2 Môi trường vi mô..................................................................................................4
2.2. Thực trạng hoạt động marketing của công ty.......................................................5
2.2.1 Thực trạng đặc điểm thị trường, khách hàng và các yếu tố nội bộ của công ty......5

2.2.2 Thực trạng nghiên cứu và phân tích marketing, chiến lược marketing/thương
hiệu của công ty............................................................................................................... 7
2.3. Thực trạng hoạt động quản trị thương hiệu / liên quan đến thương hiệu của
công ty ............................................................................................................................ 9
2.3.1 Xây dựng và triển khai các kế hoạch tác nghiệp cơ bản thuộc lĩnh vực thương
hiệu của công ty............................................................................................................... 9
2.3.2. Thực trạng lập và thẩm định cặp sản phẩm/thương hiệu gắn với dự án kinh
doanh của doanh nghiệp.................................................................................................9
2.3.3 Thực trạng quản trị sự thay đổi, quản trị rủi ro thương hiệu công ty, và thương
hiệu sản phẩm doanh nghiệp........................................................................................10
2.4. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN TRỊ LOGISTIC CỦA
CÔNG TY..................................................................................................................... 10
2.4.1 Thực trạng quản trị chất lượng của công ty......................................................10

i


2.4.2 Thực trạng quản trị logistics của công ty...........................................................11
PHẦN 3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
NGHỊ LỰC SỐNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP....12
3.1. Đánh giá về thực trạng hoạt động marketing, thương hiệu, kinh doanh của
công ty............................................................................................................................ 12
3.2 . ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP....................................13

ii


LỜI MỞ ĐẦU
Thực tập thực tế tại một Doanh nghiệp là cơ hội rất bổ ích đối với những sinh viên
năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp ra trường nói chung và cho bản thân em nói riêng. Sau gần
4 năm được học tập và rèn luyện những kỹ năng, kiến thức tại trường Đại học Thương
mại, em đã may mắn xin được thực tập tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Nghị Lực Sống đê
trau dồi những kỹ năng đã tích lũy được cũng như học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm thực
tế về Marketing, Thương hiệu thông qua các hoạt động làm việc, kinh doanh tại công ty.
Trong thời gian thực tập tại công ty Cổ Phần Dịch Vụ Nghị Lực Sống, em đã
nhận được sự giúp đỡ, chỉ bảo rất nhiệt tình của các anh chị nhân viên, các anh chị, cô
chú trong ban lãnh đạo, và đăc biệt là các anh chị trong phòng Marketing của công ty.
Mọi người đã giúp em ghi nhớ được nhiều điều bổ ích trong các hoạt động kinh doanh
và các hoạt động marketing, các vấn đề quan trọng về Thương hiệu mà có lẽ ở trường
đại học em chưa đươc biết rõ hơn. Anh chị tại công ty đã rất nhiệt tình chỉ bảo, và cung


cấp cho em những thông tin , số liệu rất quan trọng giúp em hoàn thành bài báo cáo thực
tập được đầy đủ và chính xác hơn .
Và đê hoàn thành bài báo cáo thực tập này em xin chân thành cảm ơn các thầy cô
giáo trong trường, trong khoa và ban lãnh đạo công ty đã tạo điều kiện thuận lợi đê em
thực tập, đặc biệt em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Quốc Thịnh – Trưởng khoa
Quản trị thương hiệu đã hướng dẫn và góp ý đê em hoàn thành bản báo cáo thực tập tốt
nghiệp. Tuy rất cố gắng nỗ lực nhưng bản thân em cũng còn nhiều hạn chế về mặt kiến
thức và kỹ năng vì vậy em rất mong được các thầy cô giúp đỡ hướng dẫn tận tình đê em
hoàn thành tốt hơn báo cáo thực tập này. Em xin chân thành cảm ơn !

iii


PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY KINH DOANH
1.1 Sự hình thành và phát triển của công ty
1.1.1 Sơ lược hình thành và phát triển:
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Nghị Lực Sống là Doanh nghiệp xã hội thành viên trực
thuộc mạng lưới trung tâm Nghị Lực Sống. Trong suốt 14 năm hoạt động của mình,
trung tâm Nghị Lực Sống đã đào tạo nghề thiết kế web, dịch vụ chỉnh sửa ảnh bằng
photoshop : các sản phẩm chính là về ảnh bất động sản , dịch vụ 2D – 3D floorplan cho
hơn 800 em khuyết tật và yếu thế , và trên 80% các em đã có việc làm tốt và ổn định
sau tốt nghiệp. Và công ty Cổ Phần Dịch Vụ Nghị Lực Sống được thành lập với sứ
mệnh cùng đồng hành với trung tâm Nghị Lực Sống trong việc đào tạo nghề chuyên sâu,
cũng như tạo dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, hỗ trợ và bền
vững chuyên nghiệp cho cộng đồng khuyết tật và yếu thế tại Việt Nam.
- Tên đầy đủ : Công ty Cổ phần Dich Vụ Nghị Lực Sống
- Thương hiệu : Imagtor
- Slogan : Fly your bisiness – Seed our future
- Ngày hoạt động: 01/02/2003
- Email : hr@imagtor.com
- Địa chỉ : : Phòng 203, toà nhà Thanh Hà, CC2 Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim,
Hoàng Mai, Hà Nội
- Điện thoại : 0422469009
- Giám đốc : Phan Đình Bình
Loại hình tổ chức kinh doanh của công ty :
- Lĩnh vực kinh tế: Kinh tế tư nhân
- Loại hình kinh tế: Công ty Cổ phần ngoài Nhà nước

Là Công ty trực thuộc mạng lưới của Trunng tâm Nghị Lực Sống , được thành lập
với sứ mệnh cùng đồng hành với trung tâm Nghị Lực Sống trong việc đào tạo nghề
chuyên sâu, cũng như tạo dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, hỗ trợ
và bền vững chuyên nghiệp cho cộng đồng khuyết tật và yếu thế tại Việt Nam, Công ty
luôn luôn ý thức được trách nhiệm cũng như nhiệm vụ cao cả của mình : ngày càng
nâng cao hình ảnh công ty ra thị trường nhằm phát triên công ty tạo ra nhiều điều kiện

1


công ăn việc làm cho người khuyết tật, người yếu thế, thiệt thòi , từ đó giúp họ có thu
nhập ổn định cải thiện chất lượng cuộc sống cho họ nói riêng và xã hội nói chung.
1.2 . Cơ cấu quản tổ chức quản lý của công ty
1.2.1 Cơ cấu tổ chức quản lý:
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC

PHÒNG TÀI
CHÍNH KẾ
TOÁN

PHÒNG R&D

PHÒNG
HÀNH CHÍNH
NHÂN SỰ

PHÒNG
MARKETING

PHÒNG SẢN
XUẤT

- Cơ cấu bộ phận marketing
PHÒNG
MARKETING

Sales

CHĂM SÓC
PR & QUẢNG
THIẾT KẾ
HÀNG
CÁO
- Chức năngKHÁCH
: Nghiên
cứu thị trường thương mại,
các thị trường mục tiêu, tiềm

năng, dự báo doanh thu; quản trị các chiến dịch PR & Quảng cáo, xúc tiến sản phẩm,
quản trị thương hiệu; thiết kế web, bán các sản phẩm dịch vụ của công ty , chăm sóc và
duy trì mối quan hệ khách hàng.
- Nhân sự: 13 người , 5 nam và 8 nữ.
- Trưởng phòng Marketing: đã có kinh nghiệm 4,5 năm tại vị trí tương đương của
công ty truyền thông, có kỹ năng và kiến thức chuyên sâu về thị trường, thương hiệu,
PR, quảng cáo; công việc chính là quản lý toàn bộ hoạt động marketing của công ty.
- Nhân viên Markeiting : công việc chính là triên khai các chương trình marketing
đã được xây dựng và tiến hành
- Nhân viên thiết kế: chuyên thiết kế và quản trị website, thiết kế các ấn phẩm
truyền thông.
- Nhân viên Sales: có kỹ năng , kinh nghiệm từ 1 năm trở lên và kiến thức về bán
hàng, công việc chính là bán các sản phẩm dịch vụ cho công ty, công tác phát triên thị
trường.
2


- Nhân viên chăm sóc khách hàng: chăm sóc và quản trị mối quan hệ khách hàng
nhằm thực hiện công việc tư vấn, chăm sóc và duy trì mối quan hệ khách hàng
1.2.2 Ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty
Có 2 lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính Công ty Cổ phần dịch vụ Nghị Lực
Sống là thiết kế nội thất, chỉnh sửa hình ảnh bằng công nghệ Photoshop, các sản phẩm
chủ yếu là các bất động sản, nhà cửa, biệt thự; Và dịch vụ edit video bất động sản, các
dịch vụ 2D-3D floorplan nhằm tạo nên những hình ảnh sống động, chân thực, chất
lượng cung cấp cho khách hàng, giúp khách hàng có thẻ bao quát được hình ảnh trong
các thiết kế của mình.
1.2.3 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần dịch vụ nghị
lực sống trong 3 năm gần nhất ( 2015 – 2017 )
(Đơn vị: tỉ đồng)
2015 - 2016
Chênh
Chênh
lệch
lệch
tuyệt đối tương
đối (%)
23.69
18.81
9.55
1.09
19.35
55.32

Năm

Chỉ tiêu
Doanh thu
Chi phí
Lợi nhuận

2015

2016

2017

26,311
10,456
15,855

37,467
12.568
24,899

61.91
16,235
45.675

2016-2017
Chênh
Chênh
lệch
lệch
tuyệt đối tương
đối (%)
45.95
37.34
39.55
35.67
25.36
41.11

Qua bảng báo cáo ta có thê thấy, năm 2016 tổng doanh thu thuần về bán hàng, tổng
chi phí và lợi nhuận đều tăng hơn năm 2016 và tiếp tục tăng nhanh hơn trong năm 2017
vừa rồi.. Với tốc độ tăng trưởng như vậy có thê thấy sự phát triên ngày càng lớn mạnh
của công ty ngày càng tốt hơn. Mặc dù phần lớn khách hàng chính của công ty phần lớn
là nước ngoài, nhưng mức doanh thu luôn tăng liên tục, chứng tỏ công ty có chỗ đứng
vững chắc trên thị trường, năng lực cạnh tranh rất cao, thê hiện qua mức lợi nhuận và
doanh thu tăng cao ngất ngưởng trong 3 năm qua.

3


PHẦN 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
2.1 Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường vĩ mô, ngành tới hoạt động của
kinh doanh của công ty
2.1.1. Môi trường vĩ mô
- Môi trường kinh tế : Môi trường kinh tế có tác động lớn đến các hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên do khách hàng là người nước ngoài nên phần lớn các
yếu tố về lạm phát hay tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước họ mới ảnh hưởng đến hoạt
động kinh doanh của công ty, tại Việt Nam các yếu tố này ít bị tác động đến công ty.
- Môi trường công nghệ : Kinh tế ngày càng phát triên đi cùng với rất nhiều các
hệ thống thông tin, công nghệ hiện đại ra đời, Imagtor luôn biết ứng dụng và bắt kịp xu
hướng nhất đê áp dụng các cộng nghệ hiện đại phục vụ hoạt động kinh doanh được tốt
nhất.
- Môi trường chính trị, pháp luật: Các yếu tố thuộc môi trường chính trị và luật
pháp có tác động mạnh đến việc hình thành và khai thác cơ hội kinh doanh và thực hiện
mục tiêu của doanh nghiệp, và ở Imagtor cũng không ngoại lệ, tuy nhiên mức ảnh
hưởng cũng không qúa lớn đối với tính chất và đặc thù công việc, thị trường kinh doanh
của Imagtor
- Môi trường văn hóa, xã hội : khách hàng phần lớn là các cá nhân, doanh
nghiệp nước ngoài nên bắt buộc các nhân viên sẽ thiết kế , sản xuất ra sản phẩm phải
phù hợp với môi trường , sở thích của người Phương tây, Châu Âu, Úc.
2.1.2 Môi trường vi mô
- Doanh nghiệp
Các yếu tố thuộc doanh nghiệp bao gồm: Sức mạnh về tài chính, tiềm năng về con
người, tài sản vô hình, trình độ tổ chức quản lí, trình độ trang thiết bị công nghệ,… đều
ảnh hưởng đế hoạt động kinh doanh của công ty Imagtor nói riêng và các Doanh nghiệp
nói chung.
- Nhà cung ứng : đối với Imagtor thì khách hàng chính là các nhà cung ứng, khi
nhận được yêu cầu từ khách hàng, ngay lập tức Imagtor sẽ thiết kế và sản xuất cho
khách mà không qua các nhà cung ứng nào.
- Khách hàng: Khách hàng là người quyết định thành bại đối với doanh nghiệp,
là mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy Imagtor luôn quan tâm đến thắc mắc
của khách, cũng như tư vấn nhiệt tình, xây dựng đội ngũ chăm sóc khách hàng chuyên
nghiệp nhằm tạo ra chất lượng tốt nhất cho khách hàng.
- Trung gian Marketing : thị trương chủ yếu là ở nước ngoài, việc tìm kiếm các
Khách hàng mục tiêu, khách mới là khá khó, nên Imagtor luôn không ngừng hợp tác

4


với các nhà trung qian, các nhà quảng cáo nhằm tìm kiếm nguồn khách hàng mới cho
công ty.
- Đối thủ cạnh tranh : Đối thủ cạnh tranh là nhân tố có ảnh hưởng tiêu cực đến
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. vậy nên Imagtor vẫn luôn không ngừng nỗ lực
cả về nhân sự lẫn chất lượng sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh nhờ đáp ứng nhu cầu
khách hàng .
2.2. Thực trạng hoạt động marketing của công ty
2.2.1 Thực trạng đặc điểm thị trường, khách hàng và các yếu tố nội bộ của công ty
- Thị trường :
Là công ty chuyên nhận làm các thiết kế bất động sản, chỉnh sửa hình ảnh và thiết
kế các bất động sản từ các khách hàng là người nước ngoài nên thị trường hướng đến là
phân khúc thị trường nước ngoài, chủ yếu là Châu Âu, Úc và Bắc Âu… Khách hàng
mục tiêu khá đa dạng nhưng chủ yếu là những tập khách hàng đang hoạt động trong lĩnh
vực kinh doanh và Bất động sản có nhu cầu cao trong việc chỉnh sửa ảnh các phần mềm
photoshop, thiết kế 2D-3D floorplan…
- Khách hàng của công ty được chia làm 2 nhóm:
Khách hàng tổ chức: là các trung gian Marketing ở nước ngoài, bên cạnh đó còn
có một bộ phận là các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam có nhu cầu trong các lĩnh vực
kinh doanh và thiết kế bất động sản.
Khách hàng cá nhân: mặc dù lượng lớn khách hàng của công ty là các Doanh
nghiệp, tổ chức nhưng công ty vẫn chú trọng tìm kiếm các khách hàng là cá nhân có
chung nhu cầu, hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh và bất động sản.
Tất cả các sản phẩm của công ty đều mang Thương hiệu Imagtor. Một số lĩnh vực
kinh doanh mà công ty đang hoạt động :
- Lĩnh vực phân tích VIRTUAL (dàn dựng ảo)
Dàn dựng ảo sử dụng công nghệ đê tạo lại các phòng trống rỗng thành đồ nội thất,
đã được dàn dựng. Nó có thê giúp khách hàng hình dung những gì khác sẽ là một khung
cảnh trống và giúp nắm bắt tốt hơn vị trí đồ nội thất và làm cho một ngôi nhà hấp dẫn
hơn. Lĩnh vực này của công ty hướng đến những sản phẩm về thiết kê nội thất, nhà ở,
tập trung cho các Khách hàng đã đi làm và trên 20 tuổi. Khách hàng trong lĩnh vực này
chủ yếu là các khách hàng đến từ các nước Châu Âu, ngoài ra còn ở Bắc Âu và Úc
- Lĩnh vực VIRTUAL DUSK ( chỉnh sửa ảnh bằng các phần mềm photoshop)
Tại Imagtor, sẽ cung cấp dịch vụ chỉnh sửa hoàng hôn vào chiều tối, hoặc dịch vụ
chỉnh sửa hoàng hôn vào bất động sản bên ngoài và chụp hình bay không người lái, giúp
cho danh mục ảnh của bạn nổi bật với hình ảnh hoàng hôn tuyệt đẹp đê gây ấn tượng với

5


khách hàng của đối tác. Khách hàng mà công ty hướng đến trong lĩnh vực này là các
công ty, tổ chức chuyên quảng cáo, marketing, bán hàng.
- Lĩnh vực 720 PANORAMA ( trang mạng )
Ảnh toàn cảnh toàn cảnh 360/720 đang trở nên phổ biến với sự phát triên của nền
tảng Google Street View và nhu cầu ngày càng tăng của chủ sở hữu và khách truy cập về
trải nghiệm 3D và VR / AR. Đối tượng khách mà công ty hướng đến là các cá nhân trẻ,
tổ chức hoạt động kinh doanh chủ yếu qua mạng Xã hội và Internet.
Ngoài ra còn rất nhiều các lĩnh vực khác như video & slideshow, dusk ảo, kế
hoạch sàn, thiết kế web.. Tất cả đều mang tên thương hiệu chung của công ty là Imagtor.
-Đặc điểm nội bộ, các sản phẩm/thương hiệu, mục tiêu marketing và mục tiêu
quản trị thương hiệu của công ty
- Đặc điêm nội bộ của công ty:
- Tài chính : là công ty cổ phần nên Imagtor luôn có một nguồn vốn huy động từ
cổ đông của công ty, bên cạnh đó, công ty cũng huy động vốn từ các ngân hàng uy tín
( như Ngân hàng Á Châu ACB )
- Nguồn nhân lực, nhân sự của Imagtor khoảng 60 người.
+ Hội đồng quản trị: 5 thành viên
+ Ban giám đốc; 1 người, trực tiếp điều hành và quản lý toàn bộ hoạt động của
công ty.
+ Phòng tài chính kế toán: 2 người (Kế toán trưởng, kế toán viên) có nhiệm vụ
trong công tác tài chính, kế toán tài vụ, kiêm toán nội bộ, quản lý tài sản, thanh quyết
toán các hợp đồng kinh tế và các công việc do Ban Giám đốc giao phó.
+ Phòng R&D: 5 người có nhiệm vụ nghiên cứu và phát triên các sản phẩm mới,
hoặc cải tiến các sản phẩm cũ nhằm phù hợp với khách hàng và thị trường.
+ Phòng hành chính nhân sự: 5 người, đảm nhận các công việc liên quan đến
tuyên dụng, bố trí nhân sự, đào tạo và tái đào tạo, đãi ngộ và đánh giá nhân viên của
toàn bộ công ty.
+ Phòng Marketing: 20 người đảm nhận các công việc liên quan đến phát triên sản
phẩm, khai thác và phát triên thị trường, truyền thông, xúc tiến thương mại , duy trì mối
quan hệ khách hàng..
+ phòng sản xuất: 22 người bao gồm các công việc chỉnh sửa thiết kế hình ảnh
bằng các phần mềm photoshop, thiết kế hình ảnh 2D- 3D,
- Cơ sở vật chất, Imagtor sử dụng và ứng dụng các cộng nghệ thông tin hiện đại, và
trang thiết bị máy móc kỹ thuật tốt nhất , mỗi nhân viên thiết kế đều được trang bị 2 máy
tính màn hình to, nối kết với nhau nhằm tạo ra sự thuận tiện, hiệu quả nhanh chóng
trong công việc, ứng dụng các phần mềm hiện đại như Photoshop, Light Room hiệu quả
nhằm tạo ra chất lượng làm việc tốt nhất cho nhân viên , cũng như cho công ty.
6


- Mục tiêu marketing và mục tiêu quản trị thương hiệu của công ty:
Imagtor đã trải qua gần gần 14 năm hình thành và phát triên, với những dòng sản
phẩm chất lượng được xây dựng và thiết kế từ những nhân viên chuyên nghiệp, đã có
kinh nghiệm và được đào tạo chuyên sâu. Điều đó đã giúp công ty phát triên mạnh hơn
và có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Trong năm 2018, mục tiêu Marketing của
doanh nghiệp đó là tăng doanh thu, mở rộng thương hiệu trên thị trường nước ngoài.
Với những công tác chuẩn bị đó đê nhằm đạt được mục tiêu tăng doanh thu, phát triên
các chiến lược Markting quảng bá thương hiệu cho công ty. Hiện tại, phân khúc thị
trường của Imagtor là thị trường nuwosc ngoài nhưng Imagtor đang nghiên cứu thêm thị
trường trong nước trong 5 năm tới. Đây vừa là cơ hội phát triên, vừa là thách thức lớn
đối với Imagtor.
Song song với mục tiêu Marketing là mục tiêu phát triên thương hiệu, Imagtor đã
và đang nghiên cứu thêm thị trường trong nước , kết hợp với các đơn vị truyền thông,
quảng cáo nhằm quảng bá thương hiệu, tạo ra sự nhận biết thương hiệu của công ty đến
Khách hàng. Từ đó gia tăng số lượng công việc, hợp đồng từ những đối tác mục tiêu.
2.2.2 Thực trạng nghiên cứu và phân tích marketing, chiến lược
marketing/thương hiệu của công ty
2.2.2.1. Thực trạng nghiên cứu marketing , thu thập thông tin và phân tích thông
tin của công ty.s
Các chiến lược Marketing là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự
thành công hay thất bại của một Doanh nghiệp, vì vậy đê thực hiện bất kì một kế hoạch
kinh doanh nào thì việc nghiên cứu thị trường, nghiên cứu marketing luôn là công việc
cấp thiết và cực kỳ quan trọng.
- Thu thập thông tin:
Trưởng phòng Marketing sẽ cùng với các nhân viên Marketing sẽ đảm nhận công
việc thu thập thông tin từ đối thủ cạnh tranh, sự biến động của thị trường, nhà phân phối
về chương trình xúc tiến, chính sách ưu đãi, sản phẩm… Bên cạnh đó, nhân viên Chăm
sóc khách hàng là cầu nối tiếp nhận mọi phản hồi từ khách hàng (Người tiêu dùng) về
chất lượng sản phẩm, chương trình marketing liên quan.

7


- Phân tích thông tin:
Sau khi có những kết quả về việc thu thập thông tin thì trưởng phòng Marketing sẽ
cử một nhóm chuyên phân tích, thông kế kết quả dựa trên những tiêu chí ban đầu. Từ đó
đưa ra những kết luận cuối cùng cho từng vấn đề nghiên cứu. Và đề xuất lên Ban giám
đốc đê lấy dữ liệu cho những hoạch định chiến lược.
- Phân đoạn, lựa chọn, định vị thị trường:
Thị trường thiết kế đồ họa, thiết kế hình ảnh 2D- 3D, chỉnh sửa photoshop, edit
vieo tuy không còn lạ trên thị trường cũng như nhu cầu cần đến của Khách hàng nhưng
lại khá khó đê tiếp cận hay phân khúc thị trường ở lĩnh vực này. Tuy nhiên phần lớn
khách hàng là người nước ngoài nên thị trường định vị của công ty vẫn ở nước ngoài ,
chủ yếu là các nước Châu Âu, Úc và Bắc Âu.
2.2.2.2 Thực trạng chương trình và chiến lược marketing sản phẩm / thương hiệu
của công ty .
Trong sự phát triên của nền kinh tế hiện đại cùng với sự ứng dụng vượt trội của
mạng Internet vào các hoạt động kinh doanh, công ty đã luôn lắm bắt xu hướng kịp thời,
ứng dụng nhanh chóng các công nghệ thông tin hiện đại đê hỗ trợ các chiến lược
Marketing cũng như các chương trình xúc tiến của công ty. Cụ thê các chương trình
Marketing mà công ty thực hiện như:
- makeeting online trên các kênh chuyên về các dịch vụ công ty hợp tác làm.
- Chạy quảng cáo trên các kênh mạng quảng cáo qua Internet
- Quan tâm đặc biệt và hỗ trợ đến công cụ xúc tiến Quan hệ công chúng, vì công ty
có một lượng khách quen rất lớn, và nhiều khách hàng mới luôn được giới thiệu cho
công ty qua những khách quen này, tạo lên tập khách hàng mục tiêu mới cho Imagtor.
Về phân đoạn và lựa chọn thị trường thì công ty sẽ tập chung vào thị trường nước
ngoài, như Châu Âu, Úc và Bắc Âu . Cụ thê về bên thiết kế nội thất và bất động sản
(như Virtual Dusk, 720 Panorama) thì công ty tập trung ở thị trường Châu Âu, các lĩnh
vực chỉnh sửa ảnh 2D – 3D (floorplan), thiết kế web thì phân khúc đồng đều tại tất cả
các thị trường mục tiêu của công ty. Lĩnh vự kinh doanh này tại Việt Nam chưa phát
triên nhiều nên công ty chưa có chiến lược Marketing cụ thê nào cũng như định vị trên
thị trường Việt Nam trong năm 2018, mà các dự án này sẽ được lên kế hoạch trong 3
năm tới.

8


2.3. Thực trạng hoạt động quản trị thương hiệu / liên quan đến thương hiệu
của công ty .
2.3.1 Xây dựng và triển khai các kế hoạch tác nghiệp cơ bản thuộc lĩnh vực
thương hiệu của công ty.
-Tên thương hiệu : Thương hiệu của công ty được gắn cho tất cả các sản phảm và
lĩnh vực mà công ty đang hoạt động, một cái tên khá đơn giản - Imagtor. Không hiêu ý
nghĩa của tên thương hiệu này có ý nghĩa gì, tuy nhiên nó vẫn khá dễ nhớ, và vì tiếp xúc
với đa phần khách là người nước ngoài nên tên thương hiệu đặt theo tiếng Anh cũng là
điều hợp lý, giúp công ty tạo được ấn tượng trong tâm trí khách hàng.
- Slogan : Slogan của công ty cũng mang tiếng anh “ Fly your bisiness – Seed our
future” được hiêu theo nghĩa tiếng việt : thúc đẩy sự nghiệp – gặt hái tương lai . Khẩu
hiệu này mang đậm chất những gì mà công ty đang thê hiện, đang hành động, thê hiện
được ý nghĩa sâu xa trong tâm trí khách hàng.
- Biêu trưng (Logo) : Ngay từ khi thành lập công ty, Imagtor đã mang một sứ
mệnh cao cả đó là cùng đồng hành với Trung tâm Nghị Lực Sống hỗ trợ việc làm cho
những người khuyết tật và kém may mắn tại Việt Nam, giúp họ tự tin hơn ở bản thân,
sống vui vẻ và không mang gánh nặng cho gia đình, những người xung quanh, và vẫn
có thêm thu nhập, nâng cáo chất lượng cuộc sống cho họ. Vì thế hình ảnh Logo của
công ty được tạo ra mang một ý nghĩa vô hình nào đó mà khách hàng có thê cảm nhận
được ý nghĩa của biêu tượng Logo này. Đó là hình cánh chim được thiết kế rất hài hòa
và phù hợp với chữ I trong từ Imagtor, cho thấy được sự khao khát bay lên, đam mê,
niềm tin của những con người nhỏ bé kém may mắn, cùng với màu xanh lá ở chữ I hình
cánh chim thê hiện sự tươi mới, đầy năng lượng nhiệt huyết của họ.
2.3.2. Thực trạng lập và thẩm định cặp sản phẩm/thương hiệu gắn với dự án
kinh doanh của doanh nghiệp.
- Kiến trúc thương hiệu: Imagtor luôn cố gắng mở rộng thương hiệu của mình lên
từng ngày thông qua các trang mạng quảng cáo, intrenet, các nhà báo đài, truyền thông.
Xây dựng công ty trở thành một công ty lớn mạnh và chất lượng .Trở thành một công ty
chất lượng, tạo ra giá trị thương hiệu cao quý.
- Điêm tiếp xúc thương hiệu: Imagtor sử dụng điêm nhấn của logo làm điêm tiếp
xúc thương hiệu mạnh nhất, ngoài ra còn có các điêm tiếp xúc qua kênh quảng cáo qua
mạng internet và trên báo trí .
Ngoài ra bộ phận Marketing của công ty vẫn luôn đo lường những mức độ nhận
thức thương hiệu của công ty thông qua các công cụ tìm kiếm khi khách hàng truy cập ,
thống kê những con số liên quan đến lượt view, tần suất truy cập của khách hàng.

9


2.3.3 Thực trạng quản trị sự thay đổi, quản trị rủi ro thương hiệu công ty, và
thương hiệu sản phẩm doanh nghiệp.
Là công ty làm việc với khách hàng là người nước ngoài nên tất cả mọi thành viên
trong Imagtor đều nâng cao tinh tình trách nhiệm cũng như tính cẩn thận trong công
việc. Bởi vì tất cả mọi giao tiếp, công việc đều được thông qua mạng internet và điện
thoại là chủ yếu, chứ không gặp trực tiếp khách hàng ở ngoài. Nếu có sai sót xảy ra và
khách hàng phản hổi, nhân viên sẽ nhanh chóng nhận sai và sửa đổi lại sản phẩm ngay
cho khách, đồng thời trao đổi nhanh chóng các vấn đề liên quan đến sản phẩm, nhằm tạo
ra sự chuyên nghiệp và yên tâm cho khách hàng.
Trong quá trinh kinh doanh, chắc chắn không thiếu những sai sót, nhầm lẫn hay
các rủi ro không mong muốn xảy ra, công ty luôn đưa ra các phương án dự bị hay xử lý
rủi ro một cách chu đáo, tỉ mỉ đính kèm các chiến lược hay sản phẩm đó mỗi khi tung
ra, tránh được các vấn đề kéo theo sau gây thiệt hại cho công ty, đồng thời nâng cao chất
lượng cũng như sự chuyên nghiệp của công ty.
2.4. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN TRỊ LOGISTIC
CỦA CÔNG TY
2.4.1 Thực trạng quản trị chất lượng của công ty.
Chất lượng là yếu tố quan trọng , quyết định sừ thành công hay thất bại của Doanh
nghiệp, chưa kê sự khắt khe về chất lượng những yêu cầu về thẩm mỹ ngày càng cao
của người tiêu dùng về sản phẩm, đặc biệt trong những lĩnh vực chỉnh sửa thiết kế đồ
họa như công ty Imagtor đang kinh doanh lại càng phải cố gắng hơn rất nhiều đê tăng
năng lực cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh.
Biết được điều đó, công ty luôn xem chất lượng là vấn đề trên hết và đầu tư khá
nhiều cho việc quản trị chất lượng về cả chất lượng sản phẩm cũng như chất lượng công
việc. Hiện tại công ty đang áp dụng hệ thống quản trị chất lượng KPI – Key
Performance Indicator có nghĩa là chỉ số đánh giá thực hiện công việc hay còn gọi là đo
lường hiệu quả công việc. Công cụ đánh giá này được thê hiện qua số liệu, tỉ lệ, chỉ tiêu
định lượng, nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của công ty. Đảm bảo sự hoàn thiện
công việc tốt nhất , đồng thời cũng giúp nhà quản trị có cái nhìn bao quát hơn năng lực
làm việc của từng nhân viên.
Bên cạnh đó công ty còn áp dụng Phần mềm ERP BRAVO 7 (ERP-VN) - ERP
viết tắt của “Enterprise Resources Planning” là một mô hình ứng dụng công nghệ thông
tin vào quản lý hoạt động kinh doanh, thu thập dữ liệu, lưu trữ, phân tích, diễn giải. Một
giải pháp ERP tích hợp bao gồm cả phần mềm và hoạt động tư vấn với nhiều chức năng
được ứng dụng cho việc: quản lý kế hoạch, chi phí sản xuất hay giao hàng, quản lý hàng
tồn kho và mua hàng, tiếp thị và bán hàng, quản lý kho quỹ, kế toán… Imagtor áp dụng
10


phần mềm đặc biệt này cho bộ phận kế toán và cho các nhà quản trị. Nhờ vào phần mềm
này mà Imagtor luôn thực hiện tốt, hợp lý các chiến lước đề ra, giúp tính toán được các
khoản thu chi rõ ràng nhất từ đó giúp các nhà quản trị ra quyết định đúng đắn hơn, tiết
kiệm nhất có thê mà vẫn rất hiệu quả.
Đối với phòng sản xuất , công ty sẽ có một nhóm quản trị chất lượng sản phẩm
riêng. Sau khi các nhân viên thiết kế, hoàn thiện xong sản phẩm sẽ được gửi qua bộ
phận sản xuất, tại đây các nhân viên kiêm tra chất lượng sản phẩm sẽ kiêm tra cẩn thận
lại lần cuối trước khi đến tay khách hàng. Nếu sản phẩm lỗi sẽ phải làm lại, và hệ thống
KPI sẽ ghi lại , đo lường hiệu quả, đánh giá chất lượng công việc.
2.4.2 Thực trạng quản trị logistics của công ty
Do tính chất và đặc thù của công việc, lĩnh vực kinh doanh của công ty nên hệ
thống Logistics của công ty hầu như là không có. Tất cả mọi giao tiếp, nhận việc và trả
sản phẩm đều thực hiện qua mạng internet, Gmail, Skype. Sản xuất hay thực hiện công
việc đều qua máy tính , các phần mềm ứng dụng.

11


PHẦN 3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
NGHỊ LỰC SỐNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
3.1. Đánh giá về thực trạng hoạt động marketing, thương hiệu, kinh doanh
của công ty.
- THỰC TRẠNG
Sau quá trình được làm việc cũng nhưng quan sát, học hỏi và tìm hiêu tại Công
ty thực tập, thì nhìn chung tất cả các hoạt động kinh doanh , marketing, thương hiệu của
công ty đều phát triên tốt và ngày càng mở rộng nâng cao so với những năm đầu vừa
thành lập. Cụ thê như sau :
Về hoạt động Marketing, công ty đã xây và phát triên thành một văn phòng
marketing chuyên nghiệp đê nhằm thực hiện các chiến lược xúc tiến, quảng bá thương
hiệu cũng như sản phẩm của công ty đến khách hàng. Tuy nhiên vì đây là Công ty
được thành lập với sứ mệnh cùng đồng hành với trung tâm Nghị Lực Sống trong việc
đào tạo nghề chuyên sâu,giúp đỡ cho cộng đồng người khuyết tật và yếu thế tại Việt
Nam nên việc thực hiện các hoạt động marketing khá tốn kém và vất vả, đôi khi quá
trình thực hiện còn mất nhiều thời gian do các vấn đề về có liên quan ảnh hưởng đến
phần nào, như ngoại hình, khả năng di chuyên..
Về hoạt động quản trị thương hiệu, công ty b luôn biết phát triên ra nhiều mảng
kinh doanh khác nhau nhằm quảng bá rộng rãi thương hiệu đến khách hàng, từ
photoshop, thiết kế web, thiết kế nội thất đến các chuyên ngành marketing, chăm sóc
khách hàng, telesales. Với sự phong phú về dịch vụ, chất lượng tốt, công ty đã đưa được
hình ảnh, tên gọi thương hiệu của mình đến sự nhận biết và trong tâm trí khách hàng.
Cùng với sự mở rộng đa dạng các mảng kinh doanh nhưng chưa có sự thống nhất chặt
chẽ giữa các mảng khi sử dụng chung 1 thương hiệu Imagtor nên khách hàng vẫn còn bị
nhầm lần về các lĩnh vực hoạt của công ty.
Về hoạt động kinh doanh, như đã trình bày ở trên công ty luôn cố gắng phát triên
đa dạng các lĩnh vực kinh doanh, và cùng với những hoạt động hiệu quả từ các hoạt
động marketing, quản tri thương hiệu, quản trị nhân lực, chất lượng,.. công ty đã gặt hái
được nhiều thành công, doanh thu, lợi nhuận, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hỗ trợ các
nhân viên khuyết tật, yếu thế tại Việt Nam có thu nhập cao và công việc ổn định.
ĐỀ XUẤT MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG GIẢI QUYẾT CHO CÁC VẤN ĐỀ
ĐƯỢC ĐẶT RA
-Công ty nên phân bổ, sắp xếp hợp lý khả năng đáp ứng tính chất của công việc
trong từng lĩnh vực, đặc biệt là bên Marketing đê đạt được hiệu quả tốt nhất, tiết kiệm
được chi phí và thời gian.
12


-Văn phòng làm việc hơi bé nên tân trang lại các văn phòng chu đáo hơn, đặc biệt
văn phòng Marketing theo hướng trang trí phòng sáng tạo, thoải mái đê nhân viên làm
việc có thê có không gian bổ ích, di chuyên dễ dàng giúp sáng tạo nhiều ý tưởng hay,
hiệu quả trong các hoạt động quảng cáo, xúc tiến.
-Nên tập chung Thương hiệu cho vài lĩnh vự mũi nhọn nhất như thiết kế nội thât và
chỉnh sửa photoshop, vì đây là 2 lĩnh vực kinh doanh mạnh nhất tại công ty, đã làm lên
giá trị thương hiệu imagtor của công ty.
3.2 . ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Định hướng 1: Đánh giá hiệu quả hoạt động telesales về các sản phẩm thiết kế nội
thất nói chung của Imagtor.
Định hướng 2 : Xây dựng chiến lược Nhận diện thương hiệu Imagtor của Công ty
trên thị trường Việt nam qua lĩnh vực thiết kế nội thất.
Định hướng 3: Xây dựng và phát triên các chiến lược Marketing của thương hiệu
Imagtor tại Việt nam trong 5 năm tới.

13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×