Tải bản đầy đủ

Chart of clause 5 article 5 219 2014

SƠ ĐỒ TÍNH THUẾ GTGT ĐỐI VỚI NÔNG SẢN
CHƯA QUA CHẾ BIẾN/SƠ CHẾ
Nông
sản
chưa
qua
chế
biến,
sơ chế

Do người SX trực tiếp bán ra và ở khâu nhập
khẩu  Không chịu VAT
Người mua là DN, HTX
Khâu Người bán là  Không tính VAT
KDTM DN, HTX nộp Người mua không phải
thuế
GTGT
(trừ
là DN, HTX (Cá nhân,
nhập theo phương cơ quan nhà nước, tổ
khấu

khẩu) pháp
trừ
chức xã hội…)  Chịu
VAT (5%)
Người bán nộp thuế theo PP trực tiếp
 Chịu thuế, tỷ lệ ấn định là 1%.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×