Tải bản đầy đủ

Tài liệu lớp học Price action (Hướng dẫn toàn diện về Price action)

TÀI LIỆU LỚP HỌC
PRICE ACTION
LƯỢC DỊCH TỪ PRICEACTION.COM

Hướng dẫn toàn diện về giao dịch theo Price action


MỤC LỤC
I - LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................................. 1
II - PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH THEO HÀNH ĐỘNG GIÁ LÀ GÌ? ............................ 2
2.1. Price action (PA) là gì?.................................................................................................. 3
2.2. PA – Hãy giữ mọi thứ đơn giản..................................................................................... 3
III - CÁC MẪU HÌNH PRICE ACTION QUAN TRỌNG ................................................. 3
3.1. Mẫu hình Inside Bar ...................................................................................................... 3
3.2. Mẫu hình Pin Bar ........................................................................................................... 4
3.3. Mẫu hình Fakey ............................................................................................................. 5
3.4. Giao dịch với các mô hình hành động giá ..................................................................... 5
3.5. Giao dịch tại nơi mô hình giá hợp lưu ........................................................................... 7
IV - CHIẾN THUẬT VỚI HÀNH ĐỘNG GIÁ ĐẢO CHIỀU ........................................... 8
4.1. Làm thế nào để giao dịch hành động giá thuận trend? .................................................. 9
4.2. Làm thế nào để giao dịch tín hiệu hành động giá đảo chiều với trend? ...................... 10

V - CHIẾN THUẬT VỚI HÀNH ĐỘNG GIÁ PHÁ VỠ .................................................. 12
5.1. Mẫu hình hành động giá phá vỡ để tiếp tục ................................................................ 12
5.2. Giao dịch phá vỡ mô hình hành động giá tại các mức giá quan trọng ........................ 14
VI - CHIẾN THUẬT GIAO DỊCH VỚI MẪU HÌNH FAKEY (INSIDE BAR FALSE
BREAK OUT) .................................................................................................................... 15
6.1. Mẫu hình Fakey ........................................................................................................... 15
6.2. Giao dịch với mẫu hình fakey thế nào? ....................................................................... 16
6.2.1. Giao dịch với mẫu hình fakey trong thị trường có trend .......................................... 17
6.2.2. Giao dịch tín hiệu fakey ngược trend từ mức giá quan trọng................................... 18
VII - CHIẾN THUẬT GIAO DỊCH VỚI MẪU HÌNH PHÁ VỠ GIẢ ............................. 19
7.1. Mẫu hình phá vỡ giả .................................................................................................... 19
7.2. Giao dịch mẫu hình phá vỡ giả thế nào? ..................................................................... 20
VIII - CHIẾN THUẬT GIAO DỊCH VỚI MẪU HÌNH INSIDE BAR ............................ 23
8.1. Mẫu hình inside bar (mẫu hình phá vỡ hoặc quay đầu) .............................................. 23
8.2. Cách giao dịch với inside bar ...................................................................................... 23
Page | i


8.2.1. Giao dịch inside bar trong thị trường có trend ......................................................... 24
8.2.2. Giao dịch inside bar ngược trend từ mức giá quan trọng ......................................... 25
IX - CHIẾN THUẬT GIAO DỊCH KẾT HỢP MẪU HÌNH INSIDE BAR & PIN BAR
............................................................................................................................................ 26
9.1. Mẫu hình kết hợp pin bar và inside bar ....................................................................... 26
9.2. Làm thế nào để giao dịch mẫu hình kết hợp pin bar và inside bar .............................. 26
9.3. Làm thế nào để giao dịch mẫu hình inside-pin bar ..................................................... 28
X - CHIẾN THUẬT GIAO DỊCH VỚI MẪU HÌNH PIN BAR ....................................... 28
10.1. Mẫu hình pin bar (đảo chiều hoặc tiếp tục) ............................................................... 28
10.2. Làm thế nào để giao dịch với pin bar ........................................................................ 29
10.2.1. Giao dịch pin bar trong thị trường có trend ............................................................ 29
10.2.2. Giao dịch pin bar ngược trend từ một mức giá quan trọng .................................... 30
10.2.3. Mẫu hình pin bar combo......................................................................................... 30
10.2.4. Mẫu hình hai pin bar............................................................................................... 31
XI - CHIẾN THUẬT GIAO DỊCH TẠI NGƯỠNG HỖ TRỢ & KHÁNG CỰ ............... 32
11.1. Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự là gì? ............................................................................. 32
11.2. Làm thế nào để giao dịch tín hiệu hành động giá từ các mức hỗ trợ và kháng cự .... 34

Page | ii


I - LỜI MỞ ĐẦU


Lớp học này là phần lược dịch có chỉnh sửa từ trang Priceaction.com do một
thành viên của Traderviet là anh Hùng đóng góp. Sự chia sẻ cộng đồng của anh Hùng
là điều rất đáng trân trọng. Biết đâu lớp học này sẽ tạo “duyên” của bạn với thị trường
tài chính và giúp ích cho con đường trở thành trader vốn gập ghềnh và nhiều đau
thương. Thay mặt cộng đồng Traderviet, xin chân thành cảm ơn anh Hùng.
Không có phương pháp nào giúp bạn toàn thắng trên thị trường này. Hiểu thị
trường, hiểu phương pháp mình sử dụng và trên hết, hiểu chính bản thân mình sẽ
giúp bạn trở thành một trader giỏi.
Không ngừng học hỏi và chia sẻ cũng sẽ giúp bạn sớm hoàn thiện bản thân và
mài sắc phương pháp “chiến đấu” với thị trường của cá nhân bạn.
Cùng học Price Action nhé.
Chúc vui !!!

Page | 1


II - PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH THEO HÀNH ĐỘNG GIÁ LÀ GÌ?

Phương pháp giao dịch theo hành động giá (còn được gọi là Price Action
Trading – viết tắt là PA) gồm nghệ thuật và kỹ năng giao dịch chỉ dựa trên dữ liệu
giá mà không cần bất cứ chỉ báo, tin tức hay phân tích cơ bản nào. Phương pháp này
còn được gọi là “phương pháp giao dịch trần trụi” (naked trading) bởi vì việc giao
dịch được thực hiện trên một chart trần trụi, không có bất cứ chỉ báo hay công cụ kỹ
thuật nào mà chỉ có dữ liệu và hành động giá của thị trường.
PA không sử dụng các chỉ báo và giải thuật có độ trễ (lagging). Trader phải
“đọc” và xác định các mức giá quan trọng của thị trường, xác định các tín hiệu PA
và các mẫu hình chart cung cấp khả năng di chuyển của thị trường trên các khung
thời gian khác nhau.
Tất cả các thị trường tài chính đều cung cấp sự chuyển động của giá trên các
khung thời gian khác nhau. Dữ liệu này được hiển thị trên chart dưới dạng hành động
giá. Chart thể hiện niềm tin và hành động của tất cả các đối tượng tham gia (người
và máy) giao dịch trên thị trường trong một khoảng thời gian xác định và điều này
được vẽ lại trên chart thành hành động giá.
Trader theo PA tin rằng tất cả các thông tin kinh tế và thế giới (là chất xúc tác)
gây nên chuyển động của thị trường đều được phản ánh hết vào hành động giá. Vì
vậy trader không cần thiết phải phân tích các thông tin này nữa.
Bởi vì hành động giá đã phản ánh hết sự ảnh hưởng của tất cả các yếu tố đến
thị trường tại mỗi thời điểm nên việc sử dụng các chỉ báo có độ trễ như Stochastic,
MACD hay RSI là không cần thiết.
Sự chuyển động tự nhiên của giá cung cấp các setup và tín hiệu mà chúng ta
có thể phát triển thành một phương pháp giao dịch có lợi và có xác xuất cao. Những
tín hiệu như vậy được tập hợp lại và được gọi là PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH
THEO HÀNH ĐỘNG GIÁ.
Page | 2


2.1. Price action (PA) là gì?
PA là một phương pháp luận để tiên đoán thị trường tài chính dựa trên sự phân
tích sự chuyển động của giá theo thời gian. Nó được rất nhiều trader nhỏ lẻ, các trader
chuyên nghiệp và các quỹ đầu tư sử dụng để dự đoán hướng di chuyển của cổ phiếu
và thị trường tài chính.
 Đơn giản, PA là cách mà giá thay đổi, là “hành động” của giá.
PA bỏ qua các yếu tố cơ bản mà thay vào đó, nó quan sát lịch sử giá của thị
trường. PA cũng là một dạng phân tích kỹ thuật, nhưng PA khác các phương pháp
phân tích kỹ thuật khác ở chỗ nó tập trung vào mối quan hệ giữa giá hiện tại với giá
quá khứ và giá lân cận chứ không so sánh với các giá trị tạo ra bởi các chỉ báo. Nói
cách khác, PA là phương pháp phân tích kỹ thuật tinh khiết nhất.
PA giúp trader định hình sự chuyển động của market và cung cấp các luận lý
giải thích cấu trúc hiện tại của thị trường dựa trên lịch sử giá, bao gồm các nhịp cao
(swing high), nhịp thấp (swing low) cũng như các mức kháng cự và hỗ trợ quan trọng.
Trader có thể sử dụng hành động giá để mô tả quá trình suy nghĩ của con người
đằng sau sự chuyển động của thị trường. Mỗi thành viên tham gia thị trường đều để
lại những dấu vết trên chart và những dấu vết này có thể được “đọc” và suy đoán sự
di chuyển tiếp theo của thị trường.
2.2. PA – Hãy giữ mọi thứ đơn giản
Trader theo phương pháp PA luôn tâm niệm “Hãy giữ mọi thứ đơn giản”, tránh
làm rối chart với các indicator và tránh phân tích quá mức (over analyzing).
III - CÁC MẪU HÌNH PRICE ACTION QUAN TRỌNG
Các mẫu hình PA hay còn gọi là các “trigger”, “setup” hay “signal” cung cấp
cho trader những dấu căn cứ xác đáng về sự dịch chuyển tiếp theo của giá. Sau đây
là một vài mẫu hình PA đơn giản có thể dùng để giao dịch.
3.1. Mẫu hình Inside Bar
Mẫu hình Inside Bar bao gồm hai nến gồm inside bar và một nến trước đó,
thường được gọi là “mother bar”. Nến inside phải nằm hoàn toàn bên trong high và
low của mother bar. Mẫu hình này thường được dùng để giao dịch breakout trong
một thị trường có trend nhưng nó cũng được hiểu là một tín hiệu đảo chiều nếu hình
thành tại một mức giá quan trọng.

Page | 3


3.2. Mẫu hình Pin Bar
Mẫu hình Pin Bar chỉ bao gồm một nến đơn biểu hiện sự từ chối giá và đảo
chiều của thị trường. Tín hiệu pin bar rất tốt khi thị trường có trend, range bound
hoặc có thể được giao dịch ngược trend tại các mức cản và hỗ trợ quan trọng. Mẫu
hình này ngụ ý rằng giá có thể đi ngược hướng mà đuôi nến chỉ vì nó thể hiện sự từ
chối của giá và quay đầu.

Page | 4


3.3. Mẫu hình Fakey
Mẫu hình fakey bao gồm một sự phá vỡ không thành công (false breakout)
của mẫu hình inside bar. Nói cách khác, nếu mẫu hình inside bar bị phá vỡ nhưng
quay đầu và nến đóng bên trong thân của mother bar hoặc inside bar thì đó là mẫu
hình fakey. Thị trường dường như muốn phá vỡ theo một hướng nhưng sau đó quay
đầu và di chuyển theo hướng ngược lại. Fakey rất phù hợp khi giao dịch thuận trend,
ngược trend hoặc trong vùng giá (range).

3.4. Giao dịch với các mô hình hành động giá
Hãy xem các ví dụ thực tế về giao dịch bằng các mô hình hành động giá:
Chart đầu tiên cho thấy một tín hiệu sell fakey giảm giá. Ở ví dụ này, trend
đang down từ phía trên bên trái của chart. Tín hiệu fakey sell là phù hợp với trend
chính. Giao dịch thuận trend bằng các setup hành động giá luôn có xác xuất thành
công lớn hơn.

Page | 5


Chart bên dưới là một ví dụ về một setup gồm fakey tăng giá kết hợp pin bar
trong bối cảnh trend chính đang tăng. Thông thường, khi thị trường đang có một
trend ngắn hạn mạnh thì trader nên giao dịch cùng xu hướng ngắn hạn đó.

Ở ví dụ sau là mô hình inside bar. Chart cho thấy cả một mô hình inside bar
bình thường và một mô hình inside bar kết hợp pin bar (bar inside cũng là pin bar).
Mô hình này rất tốt khi thị trường có trend.

Page | 6


Chart cuối cùng là một mô hình pin bar. Hãy để ý sự di chuyển rất mạnh của
thị trường sau pin bar. Pin bar có đuôi khá dài so với các bar khác thì có thể xem là
pin bar. Những pin bar có đuôi dài nhô ra so với các vùng giá lân cận như hai trường
hợp sau đều là những cơ hội tốt để giao dịch.

3.5. Giao dịch tại nơi mô hình giá hợp lưu
Giao dịch bằng tín hiệu mô hình giá không chỉ dựa vào bản thân các mô hình
đó mà còn kết hợp nơi vùng giá mà nó hình thành. Mỗi pin bar, inside bar,... đều
không giống nhau. Tùy vào vùng giá mà nó hình thành, trader có thể muốn giao dịch
hoặc đứng ngoài.
Page | 7


Tín hiệu hành động giá tốt nhất được hình thành tại các điểm hợp lưu của thị
trường. Ở chart bên dưới là một ví dụ rõ ràng về pin bar tại nơi hợp lưu. Nó được tạo
thành cùng với trend tăng của thị trường tại một ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Vì thế,
đây là vùng hợp lưu của xu hướng và ngưỡng hỗ trợ làm pin bar có giá trị hơn. Càng
có nhiều yếu tố hợp lưu hỗ trợ thì tín hiệu càng tốt để giao dịch.

IV - CHIẾN THUẬT VỚI HÀNH ĐỘNG GIÁ ĐẢO CHIỀU
Một trong những cách giao dịch sử dụng hành động giá là tín hiệu đảo chiều.
Những chiến thuật hành động giá đảo chiều này thường cho những điểm vào tốt cả
khi thị trường có trend, dao động trong biên hoặc ngược trend và nó cũng cho một tỉ
lệ Rủi ro:Lợi nhuận (R:R) tốt.
Dưới đây là một ví dụng về pin bar đảo chiều xuất hiệu sau pin bar.

Page | 8


Ở ví dụ trên, tín hiệu hành động giá có thể được sử dụng để giao dịch ngược
trend (bên trái) và thuận trend (bên phải). Nhiều trader nghĩ không đúng rằng tín hiệu
đảo chiều chỉ dùng để giao dịch ngược trend. Trend di chuyển lên và xuống, thoái
lui về các mức quan trọng và khi đó trader có thể tìm những tín hiệu hành động giá
đảo chiều hình thành tại các mức này để giao dịch hợp lưu với trend chủ đạo.
4.1. Làm thế nào để giao dịch hành động giá thuận trend?
Khi có thể thấy rõ một trend xuất hiện trên thị trường, trader có thể tìm các tín
hiệu hành động giá đảo chiều theo sau các cú thoái lui về các mức giá quan trọng của
trend. Trader thường nhầm lẫn các cú thoái lui với việc trend đã đảo chiều. Nhớ rằng
trend có thể tiếp tục với nhiều cú thoái lui về các ngưỡng hỗ trợ trước khi kết thúc.
Nguyên tắc là giao dịch cùng chiều với trend ngày cho đến khi hành động giá cho
thấy rõ ràng nó đã chấm dứt. Đừng thử cố gắng bắt đáy/đỉnh, nhất là khi bạn là người
mới. Thay vào đó, khi thị trường có trend và bắt đầu thoái lui, hãy quan sát các mức
cản và hỗ trợ quan trọng để tìm những tín hiệu hành động giá đảo chiều để vào theo
trend với xác xuất tốt nhất.
Ở ví dụ bên dưới, một trend lên đang diễn ra rõ ràng và khi giá hình thành
fakey kết hợp pin bar tại ngưỡng hỗ trợ thì trader có một điểm vào tốt theo trend .

Chart kế tiếp là một ví dụ về pin bar kết hợp inside bar để tạo thành tín hiệu
đảo chiều theo trend. Để ý rằng giá đang trong trend tăng rõ ràng, sau đó thoái lui về
mức hỗ trợ và hình thành một pin bar và inside bar kết hợp. Đây là tín hiệu đảo chiều
vì giá quay lại tăng theo trend hình thành trước đó.
Page | 9


Chart sau là một ví dụ sử dụng inside bar để giao dịch đảo chiều theo trend
trước đó. Trend đang tăng rất rõ ràng và giá thoái lui về vùng hỗ trợ ngắn hạn, hình
thành inside bar sau đó tăng lại theo trend.

4.2. Làm thế nào để giao dịch tín hiệu hành động giá đảo chiều với trend?
Mô hình hành động giá đảo chiều cũng có thể sử dụng để giao dịch ngược
trend. Vì giao dịch ngược trend khó hơn nên trader cần phải chuẩn bị vài thứ để tăng
lợi thế cho mình.
Điều quan trọng nhất khi xem xét một tín hiệu đảo chiều trend là xem thị
trường đã tạo một mức cản hoặc hỗ trợ quan trọng chưa. Nếu đã có thì một tín hiệu
từ chối (rejecting) hay tốt hơn là một tín hiệu phá vỡ giả (false break) sẽ là một tín
hiệu hành động giá ngược trend tốt.
Hãy xem một vài ví dụ:
Page | 10


Chart bên dưới là một ví dụ rõ ràng về tín hiệu hành động giá ngược trend.
Một pin bar giảm giá xuất hiện tại ngưỡng cản quan trọng. Đó là một dạng tín hiệu
đảo chiều trend, đặc biệt trên chart daily và thường dẫn đến một sự di chuyển mạnh
về hướng ngược lại.

Chart tiếp theo bên dưới là một ví dụ về tín hiệu fakey đảo chiều xuất hiện tại
ngưỡng cản quan trọng. Để ý sự giống nhau giữa tín hiệu đảo chiều ở trên và tín hiệu
pin bar ở ví dụ trước. Cả hai đều là những phá vỡ không thành mức giá quan trọng
của chart daily. Đuôi nến dài thể hiện sự từ chối rõ ràng mức giá chứng tỏ một lực
đảo chiều mạnh mẽ.

Một vài lời khuyên khi giao dịch bằng chiến thuận hành động giá đảo chiều:
Page | 11


- Hành động giá đảo chiều là một setup linh hoạt, có thể áp dụng theo trend,
ngược trend hoặc trong biên.
- Khung thời gian daily và 4H là tốt nhất để áp dụng pin bar và fakey đảo chiều.
V - CHIẾN THUẬT VỚI HÀNH ĐỘNG GIÁ PHÁ VỠ
Chiến thuật hành động giá phá vỡ là các tín hiệu rất mạnh thường dẫn tới sự
di chuyển mạnh mẽ trên thị trường. Chiến thuật phá vỡ có thể được hình thành trong
một thị trường có trend hay ngược trend. Yếu tố khẳng định một chiến thuật là hành
động giá phá vỡ là sự phá vỡ đó làm thị trường di chuyển mạnh mẽ lên hoặc xuống.
Hãy xem một vài ví dụ:
5.1. Mẫu hình hành động giá phá vỡ để tiếp tục
Ở chart sau, có thể thấy một trend tăng rõ ràng trước khi có sự hình thành một
fakey tăng giá. Để ý khi giá phá vỡ giá high của mother bar của fakey thì trend tăng
thêm một nhịp cao hơn. Đây là ví dụ điển hình của chiến thuật hành động giá phá vỡ
tiếp diễn theo trend.

Chart sau là một ví dụ về sự phá vỡ inside bar tiếp diễn theo trend. Inside bar
có lẽ là chiến thuật phá vỡ cổ điển nhất. Trên khung thời gian thấp hơn, ví dụ 1H,
inside bar của chart daily thường giống một vùng dao động hẹp đôi khi có dạng tam
giác. Vì vậy, khi giá phá vỡ inside bar của chart daily thì đồng thời nó cũng phá vỡ
vùng giá trên chart nhỏ hơn.

Page | 12


Chart tiếp theo là cách sử dụng kết hợp fakey và pin bar trong một trend mạnh
mẽ. Để ý sự tăng giá mạnh trước khi mẫu hình fakey và pin bar hình thành và sau đó
là một fakey tăng giá. Có thể nói rằng pin bar và sự phá vỡ không thành về vùng giá
thấp tạo điều kiện để giá tăng mạnh.

Đôi khi trong một trend mạnh, chúng ta sẽ thấy các mẫu hình inside bar, pin
bar hay ngay cả fakey hình thành gần các đỉnh và đáy gần nhất. Những mẫu hình này
có thể dẫn đến một sự tiếp diễn của trend một khi giá phá vỡ. Thông thường nếu
trend rất mạnh, như ví dụ bên dưới, một tín hiệu hành động giá hình thành gần cuối
sự dịch chuyển giá có thể dẫn đến sự tiếp tục dịch chuyển theo hướng đó ngay cả khi
giá chỉ thoái lui một ít. Chúng ta thấy rõ một tín hiệu pin bar hình thành gần mức
thấp của sự dịch chuyển giá và để ý ngay cả khi giá chỉ thoái lui một ít thì khi giá
phá vỡ low của pin bar, nó tiếp tục xuống thấp hơn.
Page | 13


5.2. Giao dịch phá vỡ mô hình hành động giá tại các mức giá quan trọng
Nếu một mô hình hành động giá hình thành tại một mức cản hay hỗ trợ quan
trọng và sau đó giá phá vỡ khỏi mô hình rồi quay đầu khỏi mức giá đó thì ta có tín
hiệu phá vỡ quay đầu (break out-reversal play).
Ở chart bên dưới, một sự kết hợp pin bar và inside bar hình thành tại một mức
cản quan trọng. Để ý khi giá phá vỡ mức low của pin bar (và cũng là mother bar), thì
giá xuống một đoạn lớn.

Sau đây là một ví dụ khác về cách giao dịch phá vỡ mô hình hành động giá tại
một mức quan trọng. Chúng ta thấy một fakey tăng giá tại vùng hỗ trợ quan trọng.
Để ý rằng khi giá phá vỡ high của mother bar của inside bar thì nó dẫn đến một sự

Page | 14


dịch chuyển mạnh mẽ. Khi bạn thấy một mẫu hình fakey như thế này tại một mức
giá hỗ trợ hoặc kháng cự thì đó là lúc sắp xảy ra một sự dịch chuyển giá mạnh.

Một vài lời khuyên khi giao dịch phá vỡ mô hình hành động giá:
- Chiến thuật phá vỡ hành động giá luôn tạo ra những sự dịch chuyển giá mạnh
mẽ. Có thể tìm thấy nó khi thị trường có trend từ những mức giá quan trọng hoặc khi
phá vỡ vùng dao động (range).
- Chiến thuật phá vỡ thường được sử dụng với các lệnh chờ stop. Có nghĩa là
bạn đặt lệnh buy stop hoặc sell stop gần các vùng giá phá vỡ và khi giá phá vỡ thì
bạn vào thị trường.
VI - CHIẾN THUẬT GIAO DỊCH VỚI MẪU HÌNH FAKEY (INSIDE BAR
FALSE BREAK OUT)
6.1. Mẫu hình Fakey
Mẫu hình fakey có thể được mô tả là một sự phá vỡ giả khỏi mô hình inside bar.
Mô hình này luôn bắt đầu bằng một mô hình inside bar. Khi giá bắt đầu phá vỡ ra khỏi
mô hình inside bar nhưng nhanh chóng quay đầu tạo nên một cú phá vỡ giả đồng thời
đóng cửa vào khoảng giá của mother bar hoặc inside bar thì ta có mô hình fakey.
Inside bar + Phá vỡ giả = Mô hình fakey.
Fakey là một chiến thuật giao dịch hành động giá quan trọng và hiệu quả bởi
vì nó giúp trader xác định việc săn stop (stop-hunting) của các big boy và cho thấy
căn cứ giá sẽ di chuyển tiếp theo như thế nào.

Page | 15


Hình trên mô tả bốn mẫu hình fakey thông dụng. Luôn có một inside bar setup
trước tiên và theo sau là một phá vỡ giả.
6.2. Giao dịch với mẫu hình fakey thế nào?
Mẫu hình fakey có thể được giao dịch trong thị trường có trend, trong biên
(range bound), hoặc ngược trend tại những mức quan trọng. Có rất nhiều sự phá vỡ
giả trên thị trường forex nên việc học cách giao dịch fakey có thể đem lại ưu thế và
lợi nhuận lớn cho bạn thay vì làm nạn nhân của nó như nhiều trader khác.
Những điểm vào (entry) thông dụng khi có tín hiệu fakey:
- Vào khi giá phá vỡ high hoặc low của inside bar hoặc mother bar ngược
hướng phá vỡ giả ban đầu. Có thể dùng lệnh chờ hoặc lệnh thị trường.
- Nếu mô hình fakey có pin bar thì vào theo nguyên tắc của pin bar.

Page | 16


Hãy xem vài ví dụ khác:
6.2.1. Giao dịch với mẫu hình fakey trong thị trường có trend
Chart bên dưới là một ví dụ tốt về fakey cho tín hiệu buy có pin bar làm tín
hiệu phá vỡ giả trong thị trường có trend. Để ý rằng trong tín hiệu này có ba inside
bar trong một mother bar. Điều này rất phổ biến và đôi khi còn có 4 inside bar trước
khi xảy ra sự phá vỡ giả.

Chart tiếp theo là một ví dụ khác về fakey khi có trend. Có một trend tăng rõ
ràng trước khi hình thành mô hình fakey. Để ý rằng mô hình fakey này chỉ gồm hai
nến phá vỡ giả. Sự phá vỡ giả thay vì xảy ra trên một nến thì ở đây nó xảy ra trên hai
nến liên tiếp. Đây cũng là một dạng fakey thông dụng.

Page | 17


6.2.2. Giao dịch tín hiệu fakey ngược trend từ mức giá quan trọng
Tiếp theo, bạn hãy xem một ví dụ về fakey ngược trend. Điều đó có nghĩa giá
có thể di chuyển ngược với xu hướng gần nhất. Trong trường hợp này là một tín hiệu
buy bullish fakey hình thành tại mức hỗ trợ quan trọng theo sau một đợt giảm giá.
Tín hiệu fakey rất “đẹp” và được hợp lưu bởi mức hỗ trợ.

Tiếp sau là một ví dụ về fakey ngược trend. Lần này là một tín hiệu sell bearish
fakey hình thành tại mức cản quan trọng. Để ý rằng thị trường tăng giá trước đó. Sau
đó fakey hình thành, nó phá vỡ giả mức cản quan trọng và tạo thêm sức ép để giá
xuống thấp hơn.
Page | 18


Một vài lời khuyên khi giao dịch fakey:
- Các ví dụ trên không bao hàm tất cả các trường hợp fakey mà bạn sẽ gặp phải
mà chỉ ra các trường hợp phổ biến. Chỉ cần nhớ nếu bạn có một mẫu hình inside bar
và sau đó là một sự phá vỡ giả thì đó là mẫu hình fakey.
- Bạn không nên giao dịch tất cả các mẫu hình thỏa điều kiện fakey. Điều này
không phụ thuộc vào hình dạng của nó mà phụ thuộc vào nơi nó xuất hiện trên chart,
nghĩa là nó có hợp lưu với xu hướng của chart hay không. Kiến thức và kinh nghiệm
sẽ giúp bạn biết được khi nào nên giao dịch và khi nào không.
- Khi bắt đầu, hãy để ý tín hiệu fakey trên chart daily vì nó có độ tin cậy cao
so với các khung thời gian nhỏ hơn. Khi đã quen thì có thể sử dụng khung thời gian
4H hoặc thậm chí 1H.
VII - CHIẾN THUẬT GIAO DỊCH VỚI MẪU HÌNH PHÁ VỠ GIẢ
7.1. Mẫu hình phá vỡ giả
Mẫu hình phá vỡ giả là sự phá vỡ một mức giá nhưng không tiếp tục di chuyển
được. Mẫu hình này rất quan trọng bởi vì sự phá vỡ giả là một căn cứ rất vững chắc
rằng giá sẽ đổi hướng hoặc trend sẽ sớm được tiếp tục. Một sự phá vỡ giả của một
mức giá có thể được tư duy như một sự từ chối của market bở vì nó phá vỡ nhưng
nhanh chóng quay đầu, từ chối tất cả những trader theo sự phá vỡ đó.
Sau đây là hai ví dụ về sự phá vỡ giả diễn ra bên trên và dưới một mức giá.
Chú ý rằng sự phá vỡ giả có nhiều hình dạng khác nhau, đôi khi có pin bar hoặc
fakey, đôi khi không có:
Page | 19


Một sự phá vỡ giả thực chất là một sự di chuyển ngược trên thị trường, quét
sạch những trader vào thị trường theo cảm xúc thay vì suy nghĩ logic và tích cực.
Sự phá vỡ giả xảy ra vì những trader nghiệp dư và nhỏ lẻ thường vào thị trường
khi cảm thấy an toàn. Có nghĩa là họ thường vào thị trường khi nó đã di chuyển theo
một hướng và họ thường cố đoán quá sớm thị trường sẽ phá vỡ từ các ngưỡng cản
và hỗ trợ.
7.2. Giao dịch mẫu hình phá vỡ giả thế nào?
Sự phá vỡ giả có thể xảy ra trong nhiều tình huống thị trường: có trend, tích
lũy, ngược trend. Nhưng cách tốt nhất là giao dịch chúng cùng với trend daily.
Ở chart bên dưới, chúng ta có một trend down rất rõ ràng và nhiều lần phá vỡ
giả về phía trên. Khi bạn thấy một sự phá vỡ giả ngược trend như thế thì đó thường
là một tín hiệu tốt báo trend sẽ tiếp tục. Các trader nghiệp dư thường yêu thích việc
bắt đáy trong down trend và bắt đỉnh trong up trend, điều này tạo nên các phá vỡ giả.
Ở mỗi sự phá vỡ giả ở chart bên dưới, dường như các trader nghĩ rằng down trend
đã kết thúc và họ bắt đầu buy lên. Khi đó, các trader chuyên nghiệp trở lại, lợi dụng
sức mạnh tạm thời của trend down, vào vị thế bán (short) quét sạch các trader cố tìm
cách bắt đáy thị trường.

Page | 20


Sự phá vỡ giả rất phổ biến khi giao dịch trong biên vì các trader thường cố chớp
cơ hội giá phá biên nhưng giá thường ở lại trong biên lâu hơn hầu hết các dự đoán.
Giao dịch trong biên rất có lợi thế khi bạn có thể chờ đợi tín hiệu hành động
giá tại biên cản hoặc hỗ trợ và giao dịch ngược về phía bên kia. Cách tốt nhất để
tránh việc vào thị trường nhầm khi có sự phá vỡ giả là đợi giá đóng cửa ngoài biên
từ hai ngày trở lên. Nếu điều này xảy ra, đó là cơ hội tốt báo rằng giá đã kết thúc biên
và bắt đầu có trend.
Ở chart bên dưới, chúng ta có thể thấy cách mà một trader hành động giá sử
dụng pin bar để giao dịch phá vỡ giả ở biên. Chú ý pin bar phá vỡ giả ở kháng cự và
hai phá vỡ giả ở mức hỗ trợ. Một trader nhiều kinh nghiệm có thể giao dịch sự phá
vỡ giả mà không cần đến một tín hiệu như pin bar.

Page | 21


Sự phá vỡ giả đôi khi báo hiệu kết thúc trend và một trend mới bắt đầu. Ở chart
bên dưới, chúng ta thấy một ngưỡng cản quan trọng đã giữ giá sau hai lần test và ở
lần thứ ba, giá tạo một sự phá vỡ giả bằng một pin bar lớn báo hiệu một sự đảo chiều
sắp xảy ra.

Một vài lời khuyên khi giao dịch sự phá vỡ giả:
- Sự phá vỡ giả có thể xảy ra ở thị trường có trend, trong biên và ngược trend.
Hãy để ý chúng cẩn thận vì chúng cung cấp các căn cứ về hướng thị trường sẽ di chuyển.

Page | 22


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×