Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập Khách sạn du lịch NHÀ HÀNG vườn 66, hải PHÒNG 1

i

LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian học tập và rèn luyện tại trường Đại học Thương Mại, cũng như
thực tập tại Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội, em đã được thầy cô trong khoa
Khách sạn - Du lịch và Ban giám đốc cùng nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch
Hà Nội giúp đỡ tận tình giúp đỡ em hoàn thành báo cáo thực tập.
Em xin chân thành cảm ơn Thầy, Cô khoa Khách sạn - Du lịch, trường Đại học
Thương Mại đã tận tình chỉ dạy những kiến thức cơ bản và kinh nghiệm thực tế hữu
ích giúp em hoàn thành tốt kỳ thực tập tại Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội,
cũng như trong quá trình nghiên cứu, phân tích, viết báo cáo thực tập.
Em xin gửi lời cám ơn đặc biệt đến TS. Hoàng Thị Lan, người đã trực tiếp
hướng dẫn em hoàn thành báo cáo thực tập này.
Qua đây, em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban giám đốc Công ty Cổ
phần Đầu tư Du lịch Hà Nội đã tạo điều kiện và đào tạo hướng dẫn những kiến thức
thực tế và kỹ năng bổ ích trong quá trình học tập và làm báo cáo thực tập.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018
Sinh viên

Nguyễn Tú Dạ Ngânii

DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ
STT

Tên bảng

Trang

1

Hình 1.1. Logo của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội

02

2

Sơ đồ 1. Mô hình cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch
Hà Nội

03

3

Bảng 2.1. Một số chương trình Nội địa của Công ty Cổ phần Đầu
tư Du lịch Hà Nội

06

4

Bảng 2.2. Một số chương trình Outbound của Công ty Cổ phần
Đầu tư Du lịch Hà Nội

07

5


Bảng 2.3. Cơ cấu thị trường khách du lịch của Công ty Cổ phần
Đầu tư Du lịch Hà Nội qua 2 năm 2016 - 2017

08

6

Bảng 2.4. Cơ cấu nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà
Nội qua 2 năm 2016 - 2017

09

7

Bảng 2.5. Tình hình tiền lương của Công ty Cổ phần Đầu tư Du
lịch Hà Nội qua 2 năm 2016 - 2017

10

8

Bảng 2.6. Tình hình vốn kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư
Du lịch Hà Nội qua 2 năm 2016 - 2017

11

9

Bảng 2.7. Tình hình kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu
tư Du lịch Hà Nội qua 2 năm 2016 – 2017

12


iii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
STT
1
2
3
4
5
6
7
8

Từ viết tắt
Thành phố
Văn phòng
Chăm sóc khách hàng
Việt Nam Đồng
Đơn vị tính
Năng suất lao động
Triệu đồng
Số thứ tự

Kí hiệu
TP
VP
CSKH
VNĐ
ĐVT
NSLĐ
Trđ
STT


iv

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
MỤC LỤC.....................................................................................................................................................iv
PHẦN 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH HÀ NỘI - HANOI TOURISM.1
1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội..................1
1.1.1. Giới thiệu Công ty.............................................................................................................................1
1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty..............................................................................1
1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty..................................................................................................................3
1.2.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội...........................................................3
1.3. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội....................................5
PHẦN 2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH HÀ NỘI –
HANOI TOURISM.........................................................................................................................................6
2.1. Sản phẩm và thị trường khách của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội.....................................6
2.1.1. Sản phẩm của Công ty.......................................................................................................................6
2.1.2. Thị trường khách của Công ty...........................................................................................................8
Bảng 2.3. Cơ cấu thị trường khách du lịch của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội qua 2 năm 2016
- 2017...........................................................................................................................................................8
2.2. Tình hình nhân lực và tiền lương của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội.................................9
2.2.1. Tình hình nhân lực............................................................................................................................9
2.2.2. Tình hình tiền lương........................................................................................................................10
2.3. Tình hình vốn kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội...........................................11
2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội...................................12
PHẦN 3. PHÁT HIỆN VẤN ĐỀ TỪ THỰC TẾ VÀ ĐỀ XUẤT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU........................................15
3.1. Phát hiện vấn đề từ thực tế kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội....................15
3.1.1. Những thành công của Công ty......................................................................................................15
3.1.2. Những hạn chế của Công ty............................................................................................................15
3.2. Đề xuất vấn đề nghiên cứu................................................................................................................16


1

PHẦN 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DU LỊCH HÀ NỘI - HANOI TOURISM
1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Du
lịch Hà Nội
1.1.1. Giới thiệu Công ty
Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội
Tên giao dịch quốc tế: HANOI TOURISM INVESTMENT JOINT STOCK
COMPANY.
Tên viết tắt: HANOI TOURISM., JSC
Giấy phép kinh doanh và Mã số thuế: 0101909909.
Giấy phép lữ hành Quốc tế: 01-216/2010/TCDL-GPLHQT.
Vốn pháp định: 2.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỉ đồng)
Vốn đầu tư: 2.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỉ đồng)
Trụ sở chính: số 19 Phố Thuốc Bắc, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, TP.
Hà Nội.
Website tổng: www.hanoitourism.travel // www.hanoitourism.net
Văn phòng kinh doanh Hà Nội: 39 Phố Hồng Phúc, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 024.3928.4888 - Website: www.dulichhanoi.vn
Fax: (84) 04.3928.4849
Chi nhánh Hải Phòng: 111 Tôn Đức Thắng, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng.
Điện thoại: 0225.3606.148 - Website: www.dulichhaiphong.com.vn
Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh: 181 Xuân Hồng, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.
Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028.3501.7617 - Website: www.dulichsaigon.vn
Bên cạnh đó, Công ty có văn phòng đại diện tại Hải Dương, Bình Dương, Phú
Quốc (Kiên Giang) và Bangkok (Thái Lan).
1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
Thành lập tháng 4/2006 Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội đến nay đã
được hơn 11 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển.
Ngày 4, Tháng 4 năm 2006, Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội được
thành lập.
Năm 2010, hoàn thành hồ sơ chuyển giao Công ty cho Hội Đồng Quản Trị và
Ban lãnh đạo mới.
Năm 2011, Công ty mở chi nhánh Hải Phòng.
Năm 2012, Công ty mở chi nhánh Hồ Chí Minh, VP Bình Dương, VP. Phú
Quốc.
Năm 2014, Công ty mở VP tại Hải Dương và Bangkok.


2
Năm 2015, chuyển văn phòng giao dịch chính tại Hà Nội sang số 39 Hồng
Phúc, Ba Đình, Hà Nội.
Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà được Tổng cục du lịch Việt Nam cấp giấy
phép kinh doanh lữ hành quốc tế số 01-216/2010/TCDL-GPLHQT. Với sự nỗ lực trau
dồi kiến thức, nâng cao trình độ và sự tận tâm, chuyên nghiệp phục vụ khách hàng của
Đội ngũ lãnh đạo và nhân viên, sau 11 năm xây dựng và phát triển, đến nay Công ty cổ
phần đầu tư du lịch Hà Nội - Hanoi Tourism đã trở thành một thương hiệu có chỗ đứng
trên thị trường, khẳng định được uy tín đối với khách hàng, đối tác và các nhà đầu tư.

Hình 1.1. Logo của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội
Logo của Công ty dựa trên hình ảnh đại diện Khuê Văn Các, biểu tượng của Hà
Nội, nơi hội tụ tinh hoa đất trời, thể hiện sự hòa hợp âm dương, hi vọng mang lại sự
phát triển bền vững, thịnh vượng. Đặc biệt, hình ảnh Logo giống như hình ảnh ngôi
nhà, ban lãnh đạo và nhân viên của Công ty luôn gắn bó, đoàn kết, yêu thương, chia
sẻ, giúp đỡ nhau.
Những đường cong trên hình ảnh Logo thể hiện sự linh hoạt, luôn đáp ứng tất
cả nhu cầu của khách hàng một cách khéo léo, hiệu quả của đội ngũ nhân viên chuyên
nghiệp, tận tâm. Và chính sự bền bỉ, năng động của đội ngũ này là bệ đỡ cho mọi
thành công của Công ty.
Khẩu hiệu của Công ty: “Hanoi Tourism - Tốt hơn những gì bạn mong đợi”.
Công ty cam kết không chỉ thực hiện đúng và đủ những gì đã hứa, đã cam kết với
khách hàng, mà còn luôn nỗ lực mang lại cho du khách những lợi ích gia tăng cao hơn
sự mong đợi ban đầu.
Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội có văn hóa doanh nghiệp tốt và được
đánh giá cao. Phương châm đối với nội bộ: “Chung sức thành công”. Phương châm
đối ngoại (khách hàng, đối tác, đồng nghiệp): “Gửi một sẻ chia, nhận ngàn lợi ích”.
Triết lý kinh doanh: Công ty luôn coi trọng ý thức trách nhiệm của doanh
nghiệp đối với cộng đồng và môi trường, phát triển các sản phẩm dịch vụ và hoạt động
kinh doanh trên tiêu chí hài hòa lợi ích doanh nghiệp với cộng đồng xã hội, thân thiện
môi trường thiên nhiên.


3
1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty
1.2.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội
Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội hoạt động theo sơ đồ tổ chức bộ máy
quản lý:

Chủ tịch Hội đồng
quản trị

Tổng giám đốc

Phó tổng giám đốc

Phó tổng giám đốc

VP Bình Dương
VP Phú Quốc
VP Hải Dương

Trụ sở Hà Nội

Phòng
thị
trườn
g

Phòng
Sale

Phòng
Điều
hành

Chi nhánh Hải
Phòng

Phòng


Phòng
CSKH

Chi nhánh Hồ Chí
Minh

Phòng
MKT

Phòng
kế
toán

VP Bangkok

Phòng
hành
chính
Nhân
sự

C

Sơ đồ 1. Mô hình cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội
(Nguồn: Phòng Hành chính Nhân sự Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội)
Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận như sau:
Hội đồng quản trị: Quyết định các vấn đề mang tính định hướng chiến lược, kế
hoạch hoạt động phát triển của Công ty; ra quyết định quan trọng liên quan đến tài sản
lớn, nhân sự cấp; giám sát điều hành Công ty, các hoạt động kinh doanh của Công ty.
Ban Giám Đốc (01 Tổng Giám Đốc và 02 phó Tổng Giám Đốc): Trực tiếp điều
hành công việc của Công ty và chịu trách nhiệm kết quả hoạt động kinh doanh của
Công ty; định hướng chiến lược phác thảo kế hoạch phát triển, phương án kinh doanh;


4
điều hành tổ chức thực hiện chiến lược và kế hoạch đề ra; thiết lập mở rộng, duy trì
mối quan hệ đối tác; xây dựng củng cố, hoàn thiện bộ máy Công ty; quy chế làm việc.
Phòng Thị Trường: Tìm kiếm khách hàng; phối hợp cùng phòng Điều Hành
bán các chương trình du lịch trọn gói, tư vấn, báo giá cho khách các sản phẩm du lịch.
Phòng Sale: Phối hợp cùng phòng Điều Hành nghiên cứu, xây dựng và tổ chức
bán các chương trình du lịch trọn gói cho khách hàng; tư vấn và báo giá cho khách
hàng về các sản phẩm du lịch.
Phòng Điều Hành: Đóng vai trò tổ chức của doanh nghiệp, đảm bảo thực hiện
các chương trình du lịch; có chức năng điều hành các công việc như nhận và đặt dịch
vụ theo yêu cầu của khách hàng, phối hợp với các bộ phận để giải quyết phát sinh
trước, trong và sau quá trình đi tour; các công việc có liên quan đến chương trình du
lịch dịch vụ lưu trú, ăn uống, vé, phương tiện di chuyển và các dịch vụ bổ sung; phối
hợp cùng phòng Kinh doanh trong việc nghiên cứu, xây dựng chương trình du lịch.
Phòng Vé Máy Bay: Tiếp nhận các yêu cầu về vé trong nước và quốc tế của
khách hàng, đặt chỗ, giữ vé, tiếp nhận thanh toán và giao vé cho khách hàng; quản lý
các đại lý vé máy bay cấp 2 của Công ty.
Phòng Chăm Sóc Khách Hàng: CSKH; tiếp nhận phản hồi từ khách hàng về
dịch vụ của Công ty; giữ liên lạc và tạo mối quan hệ với khách hàng trước, trong và
sau khi sử dụng dịch vụ của Công ty.
Phòng Marketing: Thực hiện việc nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và triển khai
thực hiện các kế hoạch marketing; quản lý các kênh Marketing Online (hệ thống
Website, Fanpage Facebook, Email…); tiếp nhận yêu cầu của khách hàng và các thông
tin phản hồi khác qua kênh Online và chuyển cho bộ phận có trách nhiệm.
Phòng Kế Toán: Theo dõi, ghi chép thu chi theo đúng chế độ kế toán của Nhà
nước; chịu trách nhiệm việc thanh toán các dịch vụ với khách mua tour của Công ty;
đồng hời theo dõi, hạch toán chi phí, doanh thu, lợi nhuận của Công ty, chi trả tiền
lương, thưởng cho nhân viên Công ty.
Phòng Hành chính Nhân sự: Thực hiện quy chế, nội quy, khen thưởng, kỷ
luật; chế độ tiền lương; xây dựng đội ngũ lao động, tuyển dụng nhân lực, quản lý hồ
sơ, lý lịch nhân viên, phân công lao động; đưa ra chính sách đào tạo, đãi ngộ.
Các đơn vị trực thuộc (Chi nhánh, văn phòng, đại diện): thực hiện chức năng
được Ban Giám Đốc Công ty giao cho trong việc bán các sản phẩm dịch vụ của Công
ty như chương trình du lịch trọn gói, vé máy bay và các dịch vụ khác.
1.2.2. Nhận xét mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty
Công ty cổ phần đầu tư du lịch Hà Nội được tổ chức và điều hành theo mô hình
Công ty cổ phần, tuân thủ theo luật doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản hiện hành.


5
Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phẩn đầu tư du lịch Hà Nội là cơ cấu
tổ chức theo kiểu trực tuyến - chức năng (Sơ đồ 1), khá gọn nhẹ, không cồng kềnh,
phù hợp với quy mô Công ty và khá tập trung. Nhân viên phải thực thi đúng, đầy đủ và
chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định.
Ưu điểm: Ban Giám Đốc Công ty có quyền và chịu trách nhiệm quản lý tất cả
các nhân viên dưới quyền trong Công ty nên việc chỉ đạo, ra quyết định có tính thống
nhất cao từ trên xuống dưới. Công tác quản lý được chuyên môn hóa hơn: các phòng
ban của Công ty như phòng Kinh doanh, phòng Điều hành, phòng Kế toán… được
quản lý bởi các trưởng phòng khác nhau nên tính chuyên môn hóa cao, vận dụng được
khả năng, trình độ chuyên sâu của cán bộ quản lý, đảm bảo hoạt động một cách
chuyên nghiệp. Các bộ phận trong Công ty có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.
Hạn chế: Trách nhiệm giám sát, quản lý với Ban Giám Đốc và các trưởng
phòng ban. Ban Giám Đốc thường xuyên phải có mối quan hệ chặt chẽ với các phòng
ban chức năng và bộ phận trực tuyến, điều này có thể gây lãng phí không cần thiết. Tất
cả các quyết định đều phải thông qua sự đồng ý của Giám đốc, vì vậy các phòng chức
năng muốn thực hiện công việc phải do giám đốc quyết định, dẫn dến hạn chế trong
công tác thực hiện: thông tin không nhanh nhạy, kịp thời, sai lệch trong quá trình
truyền tin. Một số nhân viên chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu công việc dẫn đến
việc phối hợp giữa các phòng ban chưa nhịp nhàng, một số cán bộ nhân viên phải đảm
nhận quá nhiều công việc.
1.3. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội
Với mục tiêu trở thành Công ty phát triển trong ngành du lịch, Công ty không
ngừng mở rộng kinh doanh và đa dạng lĩnh vực hoạt động kinh doanh. Trong đó, lĩnh
vực hoạt động chủ yếu của Công ty gồm 3 lĩnh vực chính:
Dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế: Tổ chức chương trình du lịch trong nước
cho khách Việt Nam. Tổ chức chương trình hội nghị hội thảo kết hợp du lịch trong và
ngoài nước. Tổ chức chương trình Team Building kết hợp du lịch. Tổ chức chương
trình du lịch tham quan các nước trên thế giới
Vé máy bay: Công ty là đại lý chỉ định cấp 1 của hãng hàng không (Vietnam
Airlines, Jetstar Pacific, Air Mekong, Vietjet Air), là đại lý bán vé máy bay các hãng
hàng không nước ngoài tại Việt Nam
Bên cạnh đó, Công ty còn kinh doanh một số Dịch vụ bổ trợ khác như: Dịch vụ
làm visa, hộ chiếu nhập cảnh và xuất cảnh. Cho thuê xe du lịch. Đặt phòng khách sạn
trong nước và quốc tế. Tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo và các hoạt động kèm
theo.


6

PHẦN 2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH HÀ NỘI – HANOI TOURISM
2.1. Sản phẩm và thị trường khách của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội
2.1.1. Sản phẩm của Công ty
Sản phẩm của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội tương đối đa dạng và
phong phú. Công ty luôn không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, mang đến sự
hài lòng tốt nhất cho khách hàng. Bên cạnh đó, Công ty thường xuyên tiến hành
nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm cũ cũng như phát triển sản phẩm mới. Đặc biệt khi
nghiên cứu, xây dựng sản phẩm, Công ty quan tâm đến lợi ích khách hàng, chất lượng
sản phẩm và sự khác biệt lên hàng đầu. Cụ thể:
a, Chương trình du lịch trọn gói
Sản phẩm chủ yếu của Công ty cung cấp là chương trình du lịch, xây dựng, bán
chương trình du lịch trọn gói phù hợp với thời điểm, thời gian và tập khách hàng khác
nhau, gồm: chương trình du lịch nội địa và chương trình du lịch quốc tế Outbound.
Các chương trình du lịch trọn gói nội địa thường được tổ chức như: Các bộ
chương trình du lịch nghỉ mát, biển đảo; Các Tour tham quan khám phá các vùng miền
trên cả nước: Tour Đông - Tây Bắc, Tour Di sản Miền Trung, Tour Đông - Tây Nam
Bộ; Tour lễ hội và cuối tuần.
Bảng 2.1. Một số chương trình Nội địa của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch
Hà Nội
Tuyến điểm

Thời gian

Hà Nội - Hạ Long - Cát Bà
Bái Đính - Tràng An - Hoa Lư - Tam Cốc
Hà Nội - Sapa - Bắc Hà
Hồ Ba Bể - Thác Bản Giốc - Động Ngườm Ngao Hang Pác Bó
Hà Nội - Nha Trang - Đà Lạt
Phú Quốc khám phá thiên nhiên
Hà Nội - Đà Nẵng - Cù Lao Chàm - Hội An - Bà Nà
Hà Nội Xuyên Việt

3 Ngày 2 đêm
2 Ngày 1 Đêm
3 Ngày 2 Đêm

Giá
Tour(VNĐ)
3.550.000
2.200.000
2.900.000

3 Ngày 2 Đêm

2.450.000

4 Ngày 3 Đêm
4 Ngày 3 Đêm
4 Ngày 3 Đêm
14 Ngày 13 Đêm

5.750.000
5.100.000
5.900.000
15.200.000

Các chương trình du lịch quốc tế Outbound được thiết kế và cung cấp cho
những khách hàng có nhu cầu du lịch nước ngoài với nhiều sự lựa chọn. Các tour du
lịch được phân theo các quốc gia, các khu vực như: Tour Đông Nam Á; Tour Trung
Quốc - Hongkong; Tour Đông Bắc Á; Tour Châu Âu;...


7
Bảng 2.2. Một số chương trình Outbound của Công ty Cổ phần Đầu tư Du
lịch Hà Nội
Tuyến điểm
Thời gian
Giá Tour(VNĐ)
Tour du lịch Hàn Quốc
5 ngày 4 đêm
10.900.000
Tour Đài Loan mùa hoa anh đào
5 Ngày 4 Đêm
11.990.000
Singapore - Malaysia - Indonesia
6 Ngày 5 Đêm
11.990.000
Hà Nội - Thái Lan
5 Ngày 4 Đêm
6.400.000
Du lịch Châu Âu: Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức
9 Ngày 8 Đêm
54.900.000
Tour Nhật Bản - Lễ hội hoa anh đào
6 Ngày 6 Đêm
36.900.000
Nhìn chung, các chương trình du lịch quốc tế của Công ty mang lại có chất
lượng cao và mức giá phù hợp, đặc biệt phải kể đến chương trình du lịch Hàn Quốc,
đây được coi là chương trình du lịch mang lại khả năng cạnh tranh chính cho Công ty
trong hoạt động kinh doanh lữ hành.
b) Vé máy bay
Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội là đại lý vé máy bay cấp một của 3
hãng hàng không nội địa nổi tiếng là: Vietnam Airline, Vietjet Air, Jetstar Pacific và
hơn 40 hãng hàng không quốc tế như: Air Korea, Thai Airway,… Chính vì vậy Công
ty luôn được hưởng chính sách ưu đãi đặc biệt từ hãng hàng không, mang lại dịch vụ
tốt nhất cho khách hàng.
c) Các dịch vụ khác
Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội cung cấp các dịch vụ khác gồm: Dịch
vụ cho thuê xe du lịch và thương mại; Dịch vụ đặt phòng khách sạn trong và ngoài
nước; Dịch vụ tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, gala dinner, teambuilding; Dịch vụ
làm hộ chiếu, dịch vụ visa xuất - nhập cảnh. Ngoài những chương trình du lịch thiết kế
sẵn mang tính chất trọn gói cho khách có thể lựa chọn. Những sản phẩm trọn gói đang
hướng đến những khách hàng mong muốn sự an tâm và chưa đi lần nào. Ngoài ra,
Công ty cũng sẵn sàng thiết kế, xây dựng và tổ chức các chương trình đặc biệt theo
yêu cầu của khách hàng nhằm thỏa mãn nhu cầu khách một cách tốt nhất.
Tuy nhiên, danh mục sản phẩm của Công ty còn tồn tại một số hạn chế:
Công ty có Giấy phép kinh doanh Lữ hành quốc tế những chưa khai thác sản
phẩm tour Inbound. Do nhiều yếu tố về điều kiện trong và ngoài Công ty, nhưng chủ
yếu vẫn do hạn chế về nhân lực.
Ngoài nhóm sản phẩm chính là tour du lịch và vé máy bay, các sản phẩm khác
của Công ty chưa được đầu tư đúng mức nên hiệu quả thấp. Sản phẩm chủ yếu mũi
nhọn tập trung vào một thị phần nhất định thì Công ty vẫn chưa thực sự phát triển
được các mảng tour khác.


8
2.1.2. Thị trường khách của Công ty
Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội có thị trường khách đa dạng, phong
phú gồm tất cả các cá nhân, cơ quan, đơn vị sự nghiệp tư nhân, Nhà nước,... Hiện nay,
thị trường khách du lịch chủ yếu của Công ty là khách du lịch nội địa và khách du lịch
quốc tế Outbound. Dưới đây là bảng cơ cấu thị trường khách du lịch Công ty Cổ phần
Đầu tư Du lịch Hà Nội năm 2016 - 2017:
Bảng 2.3. Cơ cấu thị trường khách du lịch của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch
Hà Nội qua 2 năm 2016 - 2017
STT

I

II

Loại khách

ĐVT

Năm
2016

Năm 2017

So sánh năm
2017/2016
+/−

%

Tổng

Lượt

44.138

73.066

28.928

165,54

Nội địa

Lượt

27.506

30.359

2.853

110,37

Tỷ trọng

%

62,32

41,55

-20.77Outbound

Lượt

16.632

42.707

26.075

256,78

Tỷ trọng

%

37,68

58,45

20,77(Nguồn: Phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội)
Căn cứ bảng 2.3, có thể thấy thị trường khách du lịch tại Công ty Cổ phần Đầu
tư Du lịch Hà Nội tăng trưởng tốt: Tổng lượt khách năm 2016 là 44.138 lượt khách,
trong đó có 27.506 lượt khách du lịch nội địa và 16.632 lượt khách du lịch quốc tế
Outbound. Tổng lượt khách năm 2017 là 73.066 lượt khách, trong đó lượt khách du
lịch nội địa là 30.359, lượt khách du lịch quốc tế Outbound là 42.707 lượt khách. So
sánh 2 năm 2016 và 2017 thì tổng lượt khách của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà
Nội năm 2017 tăng so với 2016 là 28.928 lượt khách, tương ứng tăng 65,54%.
Khách du lịch nội địa: Lượt khách du lịch đến với Công ty năm 2017 tăng ít,
so với năm 2016 tăng 2.853 lượt khách, tương ứng tăng 10,37%, nhưng tỷ trọng giảm
79,23%. Nhìn chung, trong năm 2017, thị trường khách du lịch nội địa của Công ty
chưa tốt.
Khách du lịch quốc tế Outbound: Lượt khách Outbound đến với Công ty năm
2017 so với năm 2016 tăng mạnh 26.075 lượt khách, tương ứng với tăng 156,78%. Thị
trường khách du lịch quốc tế Outbound của Công ty trong năm 2017 có sự phát triền
vượt trội. Điều này cho thấy, chiến lược tăng mức độ tập trung vào thị trường khách du
lịch quốc tế Outbound của Công ty đang đạt hiệu quả cao. Sự phát triền này do Công
ty đã có kinh nghiệm, uy tín và sự tin tưởng từ đối tác và khách hàng.


9
Tóm lại, thị trường khách du lịch của Công ty đang tăng trưởng tốt, Công ty đã
đưa các chiến lược kinh doanh, chính sách một cách đứng đắn và hiệu quả.
2.2. Tình hình nhân lực và tiền lương của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà
Nội
2.2.1. Tình hình nhân lực
Bảng 2.4. Cơ cấu nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội qua 2
năm 2016 - 2017
STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm
2016

Năm
2017

I

Tổng số nhân viên

Người

64

67

3

104,69

Đại học

Người

50

53

3

106,00

Tỉ lệ

%

78,13

79,10

0,97

-

Cao đẳng

Người

14

14

0

0

Tỉ lệ

%

21,88

20,90

-0,98

-

Toeic > 650

Người

15

20

5

133,33

Tỉ lệ

%

23,44

29,85

6,41

-

Toeic 450 – 650

Người

30

38

8

126,67

Tỉ lệ

%

46,88

56,72

9,84

-

Toeic < 450

Người

19

9

-10

47,37

Tỉ lệ

%

29,69

13,43

-16,26

-

Nam

Người

6

6

0.00

0

Tỉ lệ

%

9,38

8,96

-0,42

-

Nữ

Người

58

61

3

105,17

Tỉ lệ

%

90,62

91,04

0,42

-

II

III

IV

Trình
độ
nhân
viên

Trình
độ
ngoại
ngữ

Giới
tính

So sánh năm
2017/2016

(Nguồn: Phòng hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội)
Qua bảng 2.4, có thể thấy, số lượng nhân lực của Công ty Cổ phần Đầu tư Du
lịch Hà Nội năm 2017 so với năm 2016 có sự tăng lên. Năm 2016, tổng số lao động
của Công ty là 64 người; năm 2017, tổng số lao động của Công ty tăng lên 67 người,
tương ứng tăng 4,69%. Cụ thể:
Theo tiêu chí trình độ chuyên môn: Trình độ của nhân viên năm 2017 với năm
2016 có sự thay đổi tích cực. Số nhân viên có trình độ đại học năm 2017 tăng 3 người
so với năm 2016, tương ứng tăng 6%. Nhân viên có trình độ đại học năm 2017 có tỷ
trọng chiếm đến 79,10%, tăng 0,97% so với 2017. Nhân viên có trình độ cao đẳng


10
không có sự thay đổi, chiếm tỷ trọng 20,90%, giảm 0,98% so với 2016. Điều này
chứng tỏ, Công ty luôn quan tâm đến trình độ và chất lượng đội ngũ nhân viên.
Theo tiêu chí trình độ ngoại ngữ: năm 2017, nhân viên có chứng chỉ TOEIC
lớn hơn 650 là 20 người, tăng 5 người so với năm 2016, tương đương tăng 33,33%. Tỷ
trọng nhân viên có chứng chỉ TOEIC lớn hơn 650 năm 2017 chiếm tỷ trọng 29,85%,
tăng 6,41%. Số nhân viên có chứng chỉ TOEIC 450 - 650 là 38 người, tăng 8 người so
với năm 2016, tương đương tăng 26,67%. Tỷ trọng nhân viên có chứng chỉ TOEIC
450 - 650 năm 2017 chiếm tỷ trọng 56,72 %, tăng 9,84% so với năm 2016.
Theo chỉ tiêu giới tính: Năm 2017, số lao động nam trong Công ty là 6 người,
không có sự thay đổi so với 2016. Năm 2017, tỷ trọng lao động nam chiếm 8,96% số
lao động Công ty, giảm 0,42% so với năm 2016. Trong năm 2017, số lao động nữ tăng
3 người, tương ứng tăng 5,17%. Tỷ trọng lao động nữ năm 2016 là 90,62%, năm 2017
là 91,04%, tăng 0,42%. Có thể thấy số nhân viên nữ chiếm số lượng nhiều hơn nhân
viên nam. Điều này tạo sự thuận lợi cho Công ty phối hợp linh hoạt trong công việc.
Như vậy, có thể thấy, đội ngũ nhân lực của Công ty có năng lực và trình độ
chuyên môn nghiệp vụ tốt. Công ty đang tăng cường đội ngũ nhân viên cả về số lượng
và chất lượng, nâng tầm ảnh hưởng của mình trên thị trường.
2.2.2. Tình hình tiền lương
Bảng 2.5. Tình hình tiền lương của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội
qua 2 năm 2016 - 2017
STT

Các chỉ tiêu

ĐVT

Năm
2016

Năm
2017

So sánh năm
2017/2016
+/-

%

I

Tổng doanh thu

Trđ

128.551

177.686

49.135

138,22

II

Tổng quỹ lương

Trđ

6.551

8.901

2.350

135,87

III

Tổng số lao động

Người

64

67

3

104,69

IV

NSLĐ bình quân

Trđ/người

2.008,61

2.652

643,39

132,03

V

Tiền lương bình quân năm

Trđ/người

102,36

132,85

30,49

129,79

VI

Tiền lương bình quân tháng

Trđ/người

8,53

11,07

2,54

129,79

VII

Tỷ suất tiền lương

%

5,10

5,01

- 0,09

-

(Nguồn: Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội)
Qua bảng 2.5, có thể thấy: Tổng quỹ lương năm 2017 tăng so với năm 2016 là
2.350 triệu đồng, tương ứng tăng 35,87%. Tổng doanh thu Công ty năm 2017 tăng


11
49.135 triệu đồng tương ứng tăng 38,22% . Số lao động bình quân năm 2017 tại Công
ty tăng 3 người, tương ứng tăng 4,69% so với năm 2016. Điều này chứng minh rằng,
Công ty đang ngày càng phát triển dẫn đến cần thêm nguồn nhân lực. Công ty không
những tăng về nhân lực mà còn tăng năng suất lao động bình quân. Năng suất lao động
bình quân năm 2017 tăng 643,39 triệu đồng/ người, tương ứng tăng 32,03%. Năng suất
lao động bình quân trực tiếp năm 2017 tăng 30,49 triệu đồng/ người, tương ứng tăng
29,79%. Tỷ suất tiền lương năm 2017 giảm 0,09% so với năm 2016, doanh thu tăng
mạnh hơn. Như vậy, công tác bố trí, sử dụng nhân lực Công ty đạt hiểu quả tích cực.
Tóm lại, tình hình tiền lương Công ty năm 2017 so với năm 2016 là tốt. Công
ty đã đạt hiệu quả cao trong công tác bố trí, sử dụng nhân lực nên doanh thu, năng suất
lao động tăng. Tuy nhiên, chế độ đãi ngộ đối với người lao động còn hạn chế.
2.3. Tình hình vốn kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội
Bảng 2.6. Tình hình vốn kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội
qua 2 năm 2016 - 2017
STT
I
II

III

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm
2016

Năm
2017

So sánh 2017/2016
+/-

%

Tổng số vốn kinh doanh

Trđ

24.500

29.454

4.954

120,22

Vốn cố định

Trđ

5.500

6.394

894

116,25

Tỷ trọng

%

22,45

21,71

-0,74Vốn lưu động

Trđ

19.000

23.060

4.060

121,37

Tỷ trọng

%

77,55

78,29

0,74(Nguồn: Phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội)
Qua bảng 2.6, có thể thấy: Tổng số vốn kinh doanh của Công ty: Tổng số vốn
kinh doanh năm 2016 là 24.500 triệu đồng, năm 2017 là 29.454 triệu đồng, tăng 4.954
triệu đồng so với năm 2016, tương ứng tăng 20,22%.
Vốn cố định: Vốn cố định chỉ có sự thay đổi nhỏ, vốn cố định năm 2017 là
6.394 triệu đồng và tăng 894 triệu đồng tương ứng với 16,25% so với năm 2015. Tỷ
trọng của vốn cố định năm 2017 là 21,71% và giảm 0,74% so với năm 2016.
Vốn lưu động: Vốn lưu động năm 2017 là 23.060 triệu đồng và tăng 4060 triệu
đồng tương ứng với 21,37% so với năm 2016. Tỷ trọng của vốn lưu động năm 2017 là
78,29% và tăng 0,74% so với năm 2016.
Điều này cho thấy, tình hình vốn kinh doanh của Công ty đang phù hợp với tình
hình kinh doanh thực tế cũng như quy mô. Vốn kinh doanh của Công ty tăng về vốn
cố định và vốn lưu động. Chứng minh rằng, Công ty đang từng bước đầu tư cơ sở vật
chất, mở rộng quy mô, tăng cường đầu tư nhằm tìm kiếm lợi nhuận.


12
2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội
Bảng 2.7. Tình hình kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà
Nội qua 2 năm 2016 – 2017Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×