Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập Khách sạn du lịch Công ty TNHH thương mại và du lịch như ý hà nam

1
LỜI CẢM ƠN
Trước hết em xin chân thành cảm ơn các Thầy Cô giáo trường Đại học Thương
mại, Khoa Khách sạn – Du lịch đã trang bị cho em những kiến thức cơ sở, chuyên
ngành trong những năm em học tập tập tại trường và tạo điều kiện cho em được thực
tập ở Công ty TNHH Thương Mại và Du Lịch Như Ý Hà Nam.
Để có thể hoàn thành bài báo cáo thực tập tổng hợp này em xin chân thành cảm
ơn sâu sắc đến cô TS. Đỗ Minh Phượng về sự hướng dẫn tận tình của Cô trong suốt
thời gian em làm bài báo cáo thực tập tổng hợp.
Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên ở Công ty
TNHH Thương Mại và Du Lịch Như Ý Hà Nam đã tạo cơ hội và giúp đỡ em trong
thời gian vừa qua, giúp em vừa được thực hành vận dụng những kiến thức đã học trên
ghế nhà trường, vừa được học hỏi, tiếp cận với khách hàng từ đó có thêm nhiều kinh
nghiệm quý báu và nắm chắc được nghiệp vụ chuyên môn để sau khi ra trường giúp
em khỏi thấy bỡ ngỡ với công việc của mình.
Em xin chân thành cảm ơn!


2
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN................................................................................................................. i

MỤC LỤC..................................................................................................................... ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ............................................................................iii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT........................................................................................iv
PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ
DU LỊCH NHƯ Ý HÀ NAM.........................................................................................1
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thương Mại và Du Lịch
Như Ý Hà Nam..............................................................................................................1
1.1.1. Thông tin chung về công ty.................................................................................1
1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty.......................................................1
1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty..................................................................................2
1.2.1. Mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty...................................................................2
1.2.2. Chức năng của từng bộ phận trong Công ty........................................................2
1.2.3. Nhận xét về mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty..............................................4
1.3. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Thương Mại và Du Lịch Như
Ý Hà Nam...................................................................................................................... 5
PHẦN 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH NHƯ Ý HÀ NAM.......................................................6
2.1. Sản phẩm và thị trường khách của Công Ty TNHH Thương Mại và Du Lịch Như
Ý Hà Nam...................................................................................................................... 6
2.1.1. Sản phẩm kinh doanh của Công ty.......................................................................6
2.1.2. Thị trường khách của Công ty.............................................................................7
2.2. Tình hình nhân lực và tiền lương tại Công ty.........................................................8
2.2.1. Tình hình nhân lực của Công ty...........................................................................8
2.2.2. Tình hình tiền lương của Công ty.......................................................................10
2.3. Tình hình vốn kinh doanh của Công ty.................................................................11
2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty..........................................................11
PHẦN 3: PHÁT HIỆN VẤN ĐỀ THỰC TẾ VÀ ĐỀ XUẤT VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN
CỨU .......................................................................................................................... 14
3.1. Phát hiện vấn đề từ thực tế kinh doanh của Công ty TNHH Thương Mại và Du
Lịch Như Ý Hà Nam....................................................................................................14
3.1.1. Ưu điểm.............................................................................................................14
3.1.2. Nhược điểm.......................................................................................................14
3.2. Đề xuất hướng nghiên cứu....................................................................................15


3
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
STT
1
2


3
4
5
6
7
8

TÊN BẢNG BIỂU
Hình 1.1. Mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Thương
Mại và Du Lịch Như Ý Hà Nam
Bảng 2.1. Thông tin một số tour nội địa đang được khai thác của
Công ty năm 2016 - 2017
Bảng 2.2. Thông tin một số tour du lịch Outbound Công ty khai
thác năm 2016 - 2017
Bảng 2.3. Cơ cấu thị trường khách của Công ty TNHH Thương
Mại và Du Lịch Như Ý Hà Nam năm 2016 -2017
Bảng 2.4. Tình hình nhân lực tại Công ty TNHH Thương Mại và
Du Lịch Như Ý Hà Nam năm 2016 -2017
Bảng 2.5. Tình hình tiền lương tại Công ty TNHH Thương Mại
và Du Lịch Như Ý Hà Nam năm 2016 -2017
Bảng 2.6. Tình hình vốn kinh doanh của Công ty TNHH Thương
Mại và Du Lịch Như Ý Hà Nam năm 2016 – 2017
Bảng 2.7. Kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Thương Mại
và Du Lịch Như Ý Hà Nam năm 2016 – 2017

TRAN
G
2
6
7
8
9
10
11
12


4
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ký hiệu
TNHH
STT
ĐVT
TT
GT
BQTT
LĐBQTT
BQGT
LĐBQGT
DN
VNĐ
Trđ
GTGT

Tên từ viết tắt
Trách nhiệm hữu hạn
Số thứ tự
Đơn vị tính
Trực tiếp
Gián tiếp
Bình quân trực tiếp
Lao động bình quân trực tiếp
Bình quân gián tiếp
Lao động bình quân gián tiếp
Doanh nghiệp
Việt Nam Đồng
Triệu đồng
Giá trị gia tăng


5
PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG
MẠI VÀ DU LỊCH NHƯ Ý HÀ NAM.
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thương Mại và Du
Lịch Như Ý Hà Nam.
1.1.1. Thông tin chung về công ty
Tên chính thức: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH NHƯ Ý
HÀ NAM
Tên giao dịch: NHU Y HA NAM TRADE AND TOURISM COMPANY
LIMITED
Tên công ty viết tắt: NHU Y HA NAM TMDL CO., LTD
Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố Hưng Đạo, Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ
Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
Người đại diện pháp luật: Ông Lại Duy Khôi – Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế: 0700793932
Tel: 0948.291.361
Web: www.nhuyhanam.com
Mail: nhuytravel.opt@gmail.com
1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
Công ty TNHH Thương Mại và Du Lịch Như Ý Hà Nam được thành lập vào
ngày 19/08/2014 dưới giấy phép kinh doanh của sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam số
070093932
Công ty TNHH Thương Mại và Du Lịch Như Ý Hà Nam với ngành đăng ký kinh
doanh chính là: Đại lý du lịch đã gặt gái nhiều thành công qua 3 năm phát triển.
Với quy mô ban đầu chỉ gồm 12 nhân viên với trụ sở chính là: Tổ dân phố Hưng
Đạo, Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam. Sau 3 năm đi
vào hoạt động kinh doanh, hiện nay đội ngũ nhân viên hoạt động chính thức của công
ty là 31 nhân viên và 3 thực tập sinh để phục vụ đảm bảo việc phát triển kinh doanh.
Với kết quả kinh doanh thuận lợi và sự phát triển của công ty, cùng chiến lược
phát triển của Ban giám đốc công ty, hiện tại đang nghiên cứu tuyến điểm du lịch tâm
linh “Hà Nam – xuôi dòng sông Đáy” trong tương lai gần doanh nghiệp sẽ thử nghiệm
đưa tuyến điểm vào kinh doanh phục vụ mùa lễ hội 2018 và trở thành sản phẩm chính
của công để thu hút nguồn khách trong mùa lễ hội góp phần phát triển du lịch tỉnh nhà.
Hiện tại, Công ty cũng là một trong những đại lý ủy quyền của hãng hàng không
Vietjet cho các đường bay nội địa. Hiện tại, Công ty đang tiến hành khai thác các tour
có đường bay như: Hà Nội – Đà Nẵng, Hà Nội – Hồ Chí Minh, Hải Phòng – Buôn Ma
Thuột,...


6
1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty
1.2.1. Mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty

Giám Đốc

Phó Giám Đốc

Phòng Kế
toán - Tài
chính

Phòng Điều
Hành

Bộ phận vé
máy bay

Phòng Nhân
Sự

Điều hành
tour

Phòng Kinh
Doanh

Sale và chăm
sóc Đại lý

Phòng Kỹ
thuật

Sale và chăm
sóc Khách lẻ

Hình 1.1. Mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Thương Mại và Du
Lịch Như Ý Hà Nam
(Nguồn: Phòng nhân sự Công ty)
1.2.2. Chức năng của từng bộ phận trong Công ty
- Giám đốc:
Là người đứng đầu công ty, trực tiếp điều hành công việc và chịu trách nhiệm
quản lý toàn bộ hoạt động của cả công ty, quản lý các nhân viên dưới quyền, là người


7
ra quyết định đối với các vấn đề quan trọng của công ty. Là người quyết định cuối
cùng đến toàn bộ chiến lược của công ty trong cả ngắn hạn và dài hạn.
Ngoài ra, giám đốc còn lập kế hoạch công tác cũng như đưa ra các quy tắc và
điều lệ của công ty, chỉ đạo các bộ phận thực hiện các công việc đã được giao phó.
Thay mặt công ty tham gia ký kết các hợp đồng với đối tác và khách hàng, chịu trách
nhiệm trước pháp luật với các vấn đề của công ty, chịu trách nhiệm về kết quả kinh
doanh của công ty...
- Phó giám đốc:
Hiện nay, dưới quyền của giám đốc là một phó tổng giám đốc với nhiệm vụ
tham mưu hỗ trợ công việc trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty. Ngoài
ra, phó tổng giám đốc còn trực tiếp làm việc với các trưởng bộ phận để thực hiện giám
sát kết quả công việc của từng bộ phận và báo cáo lên Ban quản trị. Chỉ đạo cho các
phòng ban thực hiện kế hoạch, chiến lược đã đặt ra của công ty.
- Phòng Kinh doanh: là bộ phận nòng cốt trong hoạt động kinh doanh của
Công ty. Có thể nói việc phục vụ khách hàng tốt hay kém chính là do bộ phận này
quyết định do đó cơ cấu nhân lực tại bộ phận chiếm đến 35,5% tổng số lao động tại
công ty (11 nhân viên).
Chức năng:
+ Sale và chăm sóc Đại lý: Nhóm sale và chăm sóc Đại lý là nhóm đóng vai trò như
việc tìm kiếm nguồn khách hàng cho công ty từ các đại lý du lịch thông qua hoạt động gửi
thư mời hợp tác, xây dựng đại lý, duy trì và phát triển đại lý. Ngoài ra, sale và chăm sóc
Đại lý còn thực hiện việc tiếp nhận yêu cầu của khách hàng để gửi đến bộ phận điều hành
thực hiện thành lập tour theo đúng yêu cầu của khách. Ở nhóm sale và tư vấn sẽ thực hiện
việc tư vấn và lập hợp đồng cho khách du lịch và gửi lên Ban giám đốc
Sau khi kết thúc mỗi chương trình du lịch nhóm sale và chăm sóc khách hàng là
nhóm đóng vai trò quyết định trong việc lưu giữ hình ảnh và giữ chân khách hàng ở lại
với công ty. Với chức năng thực hiện các chính sách “hậu mãi” với khách hàng để hình
thành mối quan hệ với khách hàng. Ngoài ra, nhóm còn chịu trách nhiệm cho việc duy
trì mối quan hệ với tập khách hàng tiềm năng của công ty
+ Sale và chăm sóc Khách lẻ: Nhóm sale và chăm sóc Khách lẻ có chức năng
tương tự như nhóm sale và chăm sóc Đại lý, nhóm đóng vai trò như việc tìm kiếm nguồn
khách hàng cho công ty thông qua hoạt động gọi điện cũng như tư vấn cho khách hàng
các chương trình du lịch mà nhóm điều hành cung cấp.
- Phòng Điều hành: Thời gian đầu thành lập Điều hành của công ty phụ trách cả
2 mảng điều hành tour và vé máy bay, từ năm 2015 Ban lãnh đạo công ty quyết định
tách thành 2 nhóm: Nhóm vé máy bay (Phòng vé) và Nhóm điều hành tour để phục vụ
cho việc kinh doanh và dễ dàng hơn đào tạo chuyên sâu cho nhân viên Công ty.


8
+ Nhóm Điều hành tour: đóng vai trò tổ chức sản xuất của công ty như là một
chiếc cầu nối giữa công ty với thị trường cung cấp hàng hóa và dịch vụ du lịch bên
ngoài. Là đầu mối triển khai toàn bộ công việc, điều hành các chương trình, cung cấp
các sản phẩm dịch vụ du lịch trên cơ sở các kế hoạch thông báo do nhóm thị trường
gửi tới. Ngoài ra, lập kế hoạch triển khai công việc có liên quan đến việc thực hiện các
chương trình du lịch, thiết lập và duy trì các mối quan hệ mật thiết với các cơ quan hữu
quan. Lựa chọn các nhà cung cấp có những sản phẩm đảm bảo uy tín, chất lượng, giá
cả hợp lý. Theo giõi quá trình thực hiện các chương trình du lịch phối hợp với bộ phận
kế toán để thực hiện thanh toán.
+ Bộ phận vé máy bay: Có chức năng nhận đặt vé máy bay từ khách hàng (vé 1
chiều, hoặc vé khứ hồi), sau đó liên hệ với nhà cung cấp để đặt vé.
- Phòng tài chính - kế toán: Có chức năng theo dõi, ghi chép chỉ tiêu của công
ty theo đúng hệ thống tài khoản và chế độ kế toán của nhà nước, theo dõi tình hình sử
dụng vốn và tài sản để có những báo cáo kịp thời phản ánh những thay đổi để lãnh đạo
có biện pháp xử lý nhanh chóng kịp thời.
- Phòng nhân sự : Có chức năng quản lý các hoạt động về tuyển dụng, bố trí và
sử dụng, đào tạo và phát triển, đánh giá và đãi ngộ nhân lực trong Công ty.
- Phòng kỹ thuật: Có chức năng phụ trách về website, thiết kế logo, banner, tờ
rơi tập gấp... vận hành, tu bổ máy móc thiết bị và bảo trì toàn bộ cơ sở vật chất của
Công ty TNHH Thương Mại và Du Lịch Như Ý Hà Nam.
1.2.3. Nhận xét về mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty
Công ty TNHH Thương Mại và Du Lịch Như Ý Hà Nam có cơ cấu tổ chức theo
kiểu trực tuyến - chức năng (Hình 1.1), đây cũng là mô hình cơ cấu tổ chức phổ biến
của các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp lữ hành nói riêng ở nước ta.
Các trưởng bộ phận chịu trách nhiệm quản lý bộ phận mình dưới sự ủy quyền
của giám đốc. Hoạt động của bộ máy tổ chức rất hiệu quả, phù hợp với quy mô của
doanh nghiệp, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận để nâng cao hiệu lực quản lý
trong toàn doanh nghiệp. Theo đó, việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của
Tiến Phát có những đặc điểm sau:
- Ưu điểm:
Tính thống nhất chỉ huy: Nhà quản trị cấp cao có quyền và chịu trách nhiệm
quản lý tất cả các nhân viên dưới quyền trong Công ty nên việc chỉ đạo, ra quyết định
có tính thống nhất cao từ trên xuống dưới. Tập trung năng lực trong các lĩnh vực
chuyên sâu: Các phòng ban như Phòng Kinh doanh, Phòng kế toán – tài chính,… được
quản lý bởi các cá nhân khác nhau nên tính chuyên môn hóa cao, đảm bảo hoạt động
một cách chuyên nghiệp.
- Hạn chế:


9
Trách nhiệm quản lý và giám sát mang nặng lên vai giám đốc. Giám đốc doanh
nghiệp thường xuyên phải giải quyết mối quan hệ chặt chẽ giữa các phòng ban chức
năng và bộ phận trực tuyến, có thể gây lãng phí không cần thiết. Các bộ phận biết
nhiệm vụ của mình và dễ dàng đặt ra kế hoạch thực hiện. Tuy nhiên, vì lý do hoàn
thành mục tiêu của bộ phận mà có thể lại không quan tâm tới lợi ích chung, mục tiêu
chung của doanh nhiệp, không quan tâm đến thị trường nhiều, khiến tốn kém chi phí
hơn. Các nhân viên chỉ biết đến công việc chuyên môn của mình, ít có kiến thức về
các phòng ban khác, do vậy khi cần hỗ trợ về nhân lực sẽ gặp khó khăn nếu điều
chuyển nhân viên giữa các phòng ban. Điều này đòi hỏi người quản lý phải biết quản
lý tốt các nguồn lực, nhạy bén, đem lại hiệu quả công việc.
1.3. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Thương Mại và Du Lịch
Như Ý Hà Nam
Như Ý Hà Nam được du khách yêu mến và ưu tiên lựa chọn ngay từ khi doanh
nghiệp đi vào hoạt động. Với phong cách phục vụ chu đáo, chuyên nghiệp, có uy tín,
doanh nghiệp đã mang đến cho du khách cảm giác dễ chịu, thoải mái và thân thiện.
Hiện nay, Như Ý Hà Nam đang tiến hành hoạt động kinh doanh trên các lĩnh vực sau:
- Hoạt động kinh doanh tour nội địa
Sau khi Công ty được thành lập, mảng kinh doanh tour nội địa chính là mảng
kinh doanh chính của Công ty. Hằng năm, doanh thu của hoạt động kinh doanh nay
mang lại sự ổn định cho doanh thu của toàn Công ty. Các tour nội địa thường được đưa
ra để kinh doanh là các tour Đông Tây Bắc, tour tâm linh, tour nghỉ dưỡng,... phục vụ
các khách hàng nội đia.
- Hoạt động kinh doanh tour Outbound
Song hành với hoạt động kinh doanh các tour nội địa là các tour Outbound của
Công ty. Ngay từ khi được thành lập, nếu mảng kinh doanh tour nội địa là chính thì
việc phát triển tour Outbound mang lại những tiềm năng lợi nhuận cũng như những lợi
ích khác cho Công ty. Hiện nay, sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, các tour outbound
của Công ty đã được khách hàng tin tưởng, tin dùng. Các đối tác cung cấp landtour
cũng ngày càng gắn kết chặt chẽ với Công ty hơn. Các tour Outbound thường được
khai thác là: tour Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Thái Lan,...
- Hoạt động kinh doanh dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Hoạt động của
các đại lý bán vé máy bay)
Hiện nay, Như Ý Hà Nam đang là đại lý ủy quyền cấp 2 của hãng hàng không
Vietjet Air, Vietnam Airline, Jetstar và các hãng hàng không quốc tế khác chuyên cung
cấp các loại, hạng vé máy bay cho khách hàng. Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh này
cũng khá ổn định đem lại sự an toàn cho Công ty.


10
PHẦN 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH NHƯ Ý HÀ NAM
2.1. Sản phẩm và thị trường khách của Công Ty TNHH Thương Mại và Du Lịch
Như Ý Hà Nam
2.1.1. Sản phẩm kinh doanh của Công ty
a. Sản phẩm chương trình tour nội địa
Trong quá trình phát triển và hoạt động kinh doanh của Công ty, lĩnh vực kinh
doanh tour nội địa đã và đang chiếm tỉ trọng lớn trong tổng doanh thu và thị phần của
Công ty trên thị trường các công ty tư nhân kinh doanh hoạt động du lịch. Hiện nay,
Như Ý Hà Nam đang khai thác tập trung chủ yếu với các tour du lịch nội địa liên quan
đến các tour tâm linh, tour nghỉ dưỡng, tour trải nghiệm,.... Điểm đến khai thác chủ
yếu là Tây Bắc, Đồng Bằng Châu thổ sông Hồng, Duyên hải Nam Trung Bộ, Đồng
bằng sông Cửu Long,...
Bảng 2.1. Thông tin một số tour nội địa đang được khai thác của Công ty
năm 2016 - 2017
ST
T

Chương trình tour

Giá

Thời gian

Hà Nội – Chùa Phật Tích – Đình,
490.000 VNĐ/khách
1 ngày
Chùa Hoa Lâm – Hà Nội
Am Ngọa Vân – Đền An Sinh – Chùa
2
690.000 VNĐ/khách
1 ngày
Quỳnh Lâm
Hà Nội – Sapa – Cát Cát – Hàm
3
1.500.000 VNĐ/khách 2 ngày 1 đêm
Rồng – Hà Nội
4
Bái Đính – Tràng An – Tam Cốc
1.450.000 VNĐ/ khách 2 ngày 1 đêm
5
Hà Nội - Quy Nhơn - Tuy Hòa
5.990.000 VNĐ/khách 4 ngày 3 đêm
Lưu ý: Các tour dài ngày trong giá tour đã bao gồm dịch vụ lưu trú khách sạn 3 sao
Từ bảng 2.1 ta thấy sự đa dạng trong công tác tổ chức chương trình du lịch khá
đa dạng và phong phú. Từ tour dài ngày đến các tour ngắn ngày, giá tour phù hợp với
mọi tầng lớp và thu nhập của khách hàng. Ngoài ra, giá tour cũng có xu hướng giảm
trong các đợt khuyến mãi hoặc tri ân khách hàng của Công ty
Ngoài các tour khách theo đoàn, Công ty cũng tổ chức các chương trình du lịch
tour ghép đoàn khởi hành hàng tuần như: Tour Du Lịch Hà Nội – Tuần Châu – Cát Bà,
Tour Hà Nội – Mai Châu – Mộc Châu, Tour Hà Nội – Ninh Bình – Hạ Long, ...
b. Sản phẩm kinh doanh tour Outbound
Sau 3 năm đi vào hoạt động, bên cạnh mảng kinh doanh tour nội địa Công ty đã
đi vào khai thác các chương trình tour Outbound. Một số tour Outbound chính của
Công ty là các tour Đông Nam Á, Đông Bắc Á và Trung Quốc.
1


11
Bảng 2.2. Thông tin một số tour du lịch Outbound Công ty khai thác năm
2016 - 2017
ST
T

Chương trình Tour

Giá

Thời gian

Hà Nội - Bangkok – Pattaya –
5.990.000VNĐ/khách
5 ngày 4 đêm
Safari World
2
Hà Nội – Seoul – Everland – Nami
8.990.000VNĐ/khách
5 ngày 4 đêm
Hà Nội – Nagoya – Osaka – Kyoto
3
– Hakone – Kake Kawaguchi –
35.990.000VNĐ/khách
6 ngày 5 đêm
Fuji Mountain - Tokyo
Hà Nội – Cao Hùng – Đài Trung 4
19.900.000VNĐ/khách
5 ngày 4 đêm
Đài Bắc
Lưu ý: Tour sử dụng đường bay của hãng Vietnam Airline, dịch vụ lưu trú khách sạn 3
sao.
1

Các tour trên áp dụng đối với đối tượng khách lẻ ghép đoàn, giá thay đổi theo độ
tuổi khách hàng. Trẻ em dưới 2 tuổi áp dụng bằng 10% giá tour người lớn, giá tour có thể
được giảm trong các đợt khuyến mãi của Công ty, hoặc trong các dịp tri ân khách hàng.
c. Các sản phẩm dịch vụ khác
Cung cấp và bán vé máy bay: Hiện nay, Công ty đang là một trong những đại lý
phân phối vé máy bay của các hãng hàng không Vietnam Airline, Vietjet Air và Jetstar
Pacific trên các đường bay quốc tế và nội địa. Vé máy bay cung cấp đa dạng với các
loại vé như vé một chiều và vé khứ hồi. Phân hạng vé cũng được công khai như vé
hạng thương gia hay vé bình dân. Qua đó có thể thấy, ở dịch vụ bổ sung này nhằm
hướng tới mọi tầng lớp khách hàng và mọi đối tượng khách hàng
Dịch vụ cho thuê xe: Hiện nay Công ty cũng đang khai thác dịch vụ cho thuê xe
với nhiều mục đích nhu cầu khác nhau như xe thuê du lịch, xe tự lái, xe vận chuyển, xe
sử dụng cho các dịp đặc biệt, ...
2.1.2. Thị trường khách của Công ty
Qua bảng số liệu 2.3 thống kê lượt khách và cơ cấu khách của Công ty trong 2
năm 2016 và 2017 dưới đây, ta thấy lượng khách tiêu dùng tour Outbound cũng như
nội địa đều có những chuyển biến nhất định. Lượng khách nội địa chiếm ưu thế (chiếm
64,15% năm 2016 và 61,90% năm 2017) trong khi đó khách Outbound vào năm 2016
chỉ chiếm 35,85% và 38,10% năm 2017. Sự tăng lên của du lịch quốc tế gửi khách
trong năm 2017, tổng lượt khách Outbound của công ty tăng lên 2.705 lượt khách,
tương ứng tăng 30%. Cùng với đó là sự tăng nhẹ của lượng khách nội địa là 2.913 lượt
khách, tương ứng tăng 18,07%, bảo đảm hiệu quả kinh doanh phát triển theo từng năm
của Công ty.


12
Bảng 2.3 Cơ cấu thị trường khách của Công ty TNHH Thương Mại và Du
Lịch Như Ý Hà Nam năm 2016 -2017
STT
Tổn
g
1

Loại khách

Nội địa
Tỷ trọng
Outbound
Tỷ trọng

ĐVT
Lượt

Năm
2016
25.132

Năm
2017
30.750

Lượt
%
Lượt
%

16.121
64,15
9.011
35,85

19.034
61,90
11.716
38,10

So sánh
±
4.618

%
122,35

2.913
118,07
(-2.25)
2
2.705
130
2,25
(Nguồn: Phòng Kế Toán)
Như vậy Công ty đã kinh doanh khá hiệu quả ở thị trường khách Outbound với
số lượt khách Out bound năm 2017 tăng 30% so với năm 2016, tỷ trọng tăng 2,25%.
Mặc dù tỷ trọng khách nội địa năm 2017 có giảm 2,25% so với năm 2016.Tuy nhiên,
Công ty vẫn cần xác định khách nội địa là thị trường kinh doanh chính và tiềm năng
của công ty vì vậy cần có những biện pháp kịp thời để kinh doanh hiệu quả hơn ở thị
trường khách nội địa tại tập khách hàng mục tiêu mà công ty lựa chọn, đạt được mục
tiêu kinh doanh trong năm tới.
2.2. Tình hình nhân lực và tiền lương tại Công ty
2.2.1. Tình hình nhân lực của Công ty
Căn cứ vào bảng số liệu 2.4 ta thấy tổng số lao động của Công ty năm 2017 tăng
6 người so với năm 2016, tương đương với tỉ lệ tăng 24,00%. Trong đó số lao động
BQTT tăng 23,81%, tương đương với tăng 5 người, nhưng tỉ trọng LĐBQTT lại giảm
0,13%. Còn số LĐBQGT năm 2017 cũng tăng 1 người so với năm 2016, tương đương
với tăng 25,00% và tỉ trọng LĐBQGT cũng tăng 0,13%.
- Phân theo chuyên môn đào tạo:
Số lao động đã qua đào tạo năm 2017 tăng 7 người so với năm 2016, tương
đương với 31,82%, tỉ trọng lao động đã qua đào tạo lại tăng 5,55%.
Số lao động chưa qua đào tạo năm 2017 giảm 1 người so với năm 2016, tương
đương với giảm 66,67%, tỉ trọng lao động chưa qua đào tạo giảm 5,55%.
Số lao động chưa qua đào tạo có xu hướng giảm, số lao động qua đào tạo tăng
lên đây là một tín hiệu tốt cho nguồn nhân lực của Công ty và có thể thấy Như Ý
Hà Nam đang tập trung vào đào tạo và phát triển nhân lực, để có được lao động
vững chuyên môn, nghiệp vụ nhằm cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và tốt nhất tới
khách hàng.
Bảng 2.4. Tình hình nhân lực tại Công ty TNHH Thương Mại và Du Lịch
Như Ý Hà Nam năm 2016 -2017


13
Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2016

Năm 2017

Tổng số lao động
Số lao động
Phân
BQTT
theo gián
Tỷ trọng
tiếp, trực Số lao động
BQGT
tiếp
Tỷ trọng
Nam
Phân
Tỷ trọng
theo giới
Nữ
tính
Tỷ trọng
Đã qua đào
Phân
tạo
theo trình
Tỷ trọng
Chưa qua
đồ đào
đào tạo
tạo
Tỷ trọng
Phân
Tiếng Anh
Tỷ trọng
theo trình
Tiếng khác
độ ngoại
Tỷ trọng
ngữ

Người

25

Người

So sánh

31

±
6

%
124

21

26

5

123,81

%

84

83,87

(-0,13)

-

Người

4

5

1

125

%
Người
%
Người
%

16
10
40
15
60

16,13
15
48,39
16
51,61

0,13
5
8,39
1
(-8,39)

150
106,67
-

Người

22

29

7

131,82

%

88

93,55

5,55

-

Người

3

2

(-1)

66,67

%
Người
%
Người

12
11
44
14

6,45
15
48,39
16

(-5,55)
4
4,39
2

136,36
114,29

%

56

51,61

(-4,39)

-

(Nguồn: Phòng nhân sự của Công ty)
- Phân theo sử dụng ngoại ngữ
Số lượng lao động sử dụng tiếng anh trong doanh nghiệp năm 2017 tăng 4 người
so với năm 2016, tương ứng tăng 36,36% và tỉ trọng tăng 4,39%.
Số lượng lao động biết sử dụng các loại ngôn ngữ khác năm 2017 tăng 2 người
so với năm 2016, tương ứng tăng 14,29%, song tỉ trọng lại giảm 4,39%.
- Phân theo giới tính
Số lượng lao động là nam năm 2017 tăng 5 người so với năm 2016, tương đương
tăng 50,00%, tỷ trọng lao động là nam tăng 8,39%.
Số lượng lao động là nữ năm 2017 tăng 1 người so với năm 2016, tương đương
6,67%, tỷ trọng lao động là nữ giảm 8,39%
Có thể thấy rằng Công ty đang chú trọng và tập trung mạnh mẽ cho việc tuyển
dụng và bố trí sử dụng nhân lực là nam để thực hiện các công việc kinh doanh, chiến
lược kinh doanh của Công ty trong tương lai.
2.2.2. Tình hình tiền lương của Công ty
Bảng 2.5. Tình hình tiền lương tại Công ty TNHH Thương Mại và Du Lịch
Như Ý Hà Nam năm 2016 -2017


14
STT
1
2
3
4
5
6

Chỉ tiêu
Tổng doanh thu
Tổng số lao động
-Số lao động BQTT
-Tỷ trọng lao động
Tổng quỹ lương
Năng suất lao động
Tiền lương bình quân
Tỷ suất tiền lương

ĐVT
Trđ
Người
Người
%
Trđ
Trđ/người
Trđ/người/năm
%

Năm
Năm
So sánh
±
%
2016
2017
33.701
41.857
8.156
124,20
25
31
6
124
21
26
5
123,81
84
83,87
(-0,13)
1.723
2.815
1.092
163,38
1348,04
1350,23
2,19
100,16
68,92
90,80
21,88
131,75
5,11
6,73
1,62
(Nguồn: Phòng nhân sự của Công ty)

Từ bảng số liệu trên ta thấy:
- Tổng doanh thu năm 2017 tăng hơn năm 2016 là 24,20% tương ứng với 8.156
triệu đồng.
-Tổng quỹ lương năm 2017 tăng hơn năm 2016 là 63,38% tương ứng với 1.092
triệu đồng
- Năng suất lao động trong năm 2017 tăng nhưng tang không đáng kể chỉ tăng
0,16% so với năm 2016 tương ứng với 2.19 triệu đồng.
- Tổng số lao động năm 2017 tăng 24,00% so với năm 2016 tương ứng tăng 6 người.
- Tiền lương bình quân năm 2017 tăng 31,75% so với năm 2016 tương ứng tăng
21,88 triệu đồng.
- Tỷ suất tiền lương năm 2017 tăng 1,62% so với năm 2016.
Tổng quỹ lương và số lao động của Công ty năm 2017 tăng hơn so với 2016 phản
ánh rõ nét hai vấn đề đó là việc hoạt động kinh doanh trong năm 2017 của Công ty là
có hiệu quả và Như Ý Hà Nam chú trọng hơn trong công tác đãi ngộ tài chính với
nhân viên Công ty.


15
2.3. Tình hình vốn kinh doanh của Công ty
Bảng 2.6. Tình hình vốn kinh doanh của Công ty TNHH Thương Mại và Du
Lịch Mai Ý Hà Nam

Trđ
Trđ
%
Trđ

Năm
2016
8.580
3.480
40,56
5.100

Năm
2017
14.868
5.134
34,53
9.734

±
6.288
1.654
(-6,03)
4.634

%
173,29
147,53
190,86

%

59,44

65,47

6,03

-

STT

Các chỉ tiêu

ĐVT

1
2

Tổng số vốn
Vốn cố định
Tỷ trọng vốn cố định
Vốn lưu động
Tỷ trọng vốn lưu
động

3

So sánh

(Nguồn: Phòng kế toán của Công ty)
- Tổng vốn kinh doanh của Công ty năm 2017 tăng 73,29% so với năm 2016
tương ứng tăng 6.288 triệu đồng. Trong đó:
+ Vốn cố định năm 2017 tăng 47,53% so với năm 2016 tương ứng tăng 1.654
triệu đồng
+ Vốn lưu động năm 2017 tăng 90,86% so với năm 2016 tương ứng tăng 4.634
triệu đồng.
Vốn lưu động và vốn cố định năm 2017 đều tăng so với năm 2016 nhưng tỉ
trọng của nó lại không có sự thay đổi quá nhiều. Tỉ trọng vốn cố định giảm 6,03%
giữa năm 2017 so với năm 2016, tuy nhiên tỉ trọng vốn lưu động lại tăng tương tứng
6,03% giữa năm 2017 với năm 2016. Điều này cho thấy Công ty đang bước chiến lược
kinh doanh ngắn hạn nhằm thâm nhập thị trường một cách nhanh nhất. Thêm vào đó, tỉ
trọng vốn lưu động tăng sẽ giúp Công ty thu hồi vốn nhah chóng và sử dụng một cách
hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của mình.
2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
Qua bảng 2.7 có thể thấy doanh nghiệp đang kinh doanh ngày càng có hiệu quả
Về doanh thu:
Từ 2016 đến 2017 tăng 24,20%, tương ứng với 8.156 triệu đồng. Trong đó:
+ Doanh thu tour nội địa tang 13,94%, tương ứng với 2.551 triệu đồng, tỉ trọng
doanh thu tour nội địa giảm 4,49%
+ Doanh thu tour Outbound tăng 38,63%, tương ứng 4.186 triệu đồng, tỉ trọng
doanh thu tour Outbound tăng 3,73%
+ Doanh thu từ dịch vụ khác tăng 34,24%, tương ứng với 1.375 triệu đồng, tỉ
trọng doanh thu dịch vụ khác tăng 1,55%
Về chi phí:
Chi phí từ năm 2016 đến 2017 tăng, cụ thể tăng 6.147 triệu đống, tương ứng tăng
20,49%. Tổng chi phí tăng là do:


16
+ Chi phí tiền lương cho nhân viên năm 2017 tăng 1.092 triệu đồng so với năm
2016, tương ứng tỷ lệ tăng 63,38%, tỉ trọng tiền lương tăng 1,62%.
+ Chi phí tour nội địa năm 2017 tăng 2.617 triệu đồng so với năm 2016, tương
ứng tỷ lệ tăng 17,27%, tỉ trọng chi phí tour nội đia giảm 2,51%.
+ Chi phí tour Outbound năm 2017 tăng 3.654 triệu đồng so với năm 2016, tương
ứng với tỷ lệ tăng 37,96%, tỉ trọng chi phí tour Outbound tăng 3,16%.
+ Chi phí khác năm 2017 giảm 1.216 triệu đồng so với năm 2016, tương ứng
giảm 34,75%, tỉ trọng chi phí khác giảm 4,93%.
So sánh tốc độ tăng của tổng doanh thu lớn hơn tốc độ tăng của tổng chi phí nên
làm cho tỷ suất chi phí năm 2017 giảm 2,66% so với năm 2016.
Bảng 2.7 Tình hình lợi nhuận kinh doanh của công ty TNHH Thương Mại
và Du Lịch Như Ý Hà Nam năm 2016 - 2017
STT
1.

2.

3.
4.
5
6

Các chỉ tiêu
Tổng doanh thu
-Doanh thu tour nội địa
Tỷ trọng
-Doanh thu tour nước ngoài
Tỷ trọng
-Doanh thu dịch vụ khác
Tỷ trọng
Tổng chi phí
Tỷ suất chi phí
-Tiền lương nhân viên
Tỷ suất chi phí tiền lương
-Chi phí tour nội địa
Tỷ suất chi phí tour nội địa
-Chi phí tour nước ngoài
Tỷ suất chi phí tour nước
ngoài
-Chi phí khác
Tỷ suất chi phí khác
Thuế GTGT
Lợi nhuận trước thuế
-Tỷ suất LNTT
Thuế thu nhập DN
Lợi nhuận sau thuế
-Tỷ suất LNST

ĐVT Năm 2016 Năm 2017
Trđ
Trđ
%
Trđ
%
Trđ
%
Trđ
%
Trđ
%
Trđ
%
Trđ

33.701
18.302
54,31
10.837
32,16
4.562
13,53
29.998
89,01
1.723
5,11
15.152
44,96
9.625

41.857
20.853
49,82
15.023
35,89
5.981
14,29
36.145
86,35
2.815
6,73
17.769
42,45
13.279

%

28,56

31,72

Trđ
%
Trđ
Trđ
%
Trđ
Trđ
%

3.498
10,38
1.421
2.282
6,77
456,4
1825,6
5,42

So sánh
±
%
8.156
124,20
2.551
113,94
(-4,49)
4.186
138,63
3,73
1.419
131,10
0,76
6.147
120,49
(-2,66)
1.092
163,38
1,62
2.617
117,27
(-2,51)
3.654
137,96
3,16

-

2.282 (-1.216)
5,45 (-4,93)
2.213
792
3.499
1.217
8,36
1,59
699,8
243,4
2799,2
973,6
6,69
1,27

65,24
155,74
153,33
153,33
153,33
-

(Nguồn: Phòng Kế toán của Công ty)
Về lợi nhuận trước thuế
Tổng mức lợi nhuận trước thuế của Công ty năm 2017 tăng 1.217 triệu đồng so
với năm 2016, tương ứng tăng 53,33%.


17
So sánh tốc độ tăng của tổng mức lợi nhuận trước thuế lớn hơn tốc độ tăng của
tổng doanh thu nên làm cho tỷ suất lợi nhuận trước thuế năm 2017 tăng 1,59% so với
năm 2016.
Tiền thuế: Năm 2017, Công ty TNHH Thương Mại và Du Lịch Như ý Hà Nam
nộp vào ngân sách Nhà nước là 699,8 triệu đồng, tăng 243,4 triệu đồng so với năm
2016.
Lợi nhuận sau thuế:
Tổng mức lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2017 tăng 2799,2 triệu đồng so
với năm 2016, tương ứng tăng 53,33%.
So sánh tốc độ tăng của tổng doanh thu nhỏ hơn tốc độ tăng của mức lợi nhuận sau
thuế nên làm cho tỷ suất lợi nhuận sau thuế năm 2017 tăng 1,27% so với năm 2016.
Nhận xét chung: Tình hình kinh doanh của Công ty TNHH Thương Mại và Du
Lịch Như Ý Hà Nam đang rất hiệu quả, được biểu hiện rõ nhất ở lợi nhuận sau thuế
tăng 973,6 triệu đồng, tương ứng với 53,33%, cho thấy một năm kinh doanh vô cùng
khởi sắc của một doanh nghiệp với tuổi đời còn thấp này và là một con số đang mơ
ước của nhiều doanh nghiệp. Một lần nữa, những con số này đã thể hiện được sức
mạnh về chất lượng cũng như về quản lí của Công ty nói chung và các cá nhân làm
việc trong Công ty nói riêng.


18
PHẦN 3: PHÁT HIỆN VẤN ĐỀ THỰC TẾ VÀ ĐỀ XUẤT VẤN ĐỀ CẦN
NGHIÊN CỨU
3.1. Phát hiện vấn đề từ thực tế kinh doanh của Công ty TNHH Thương Mại và
Du Lịch Như Ý Hà Nam
3.1.1. Ưu điểm
Thương hiệu Công ty đang dần được khẳng định trên thị trường sau 3 năm đi vào
hoạt động với các tour đoàn hoặc các tour khách lẻ ghép đoàn. Khách hàng của Công
ty khá đa dạng tập trung chủ yếu là các tầng lớp trung lưu trong xã hội.
Liên kết với khá nhiều đối tác quan trọng cả về kinh tế, văn hóa, chính trị giúp
cho Công ty kinh doanh có hiệu quá theo hàng năm. Cùng với đó là sự tin tưởng của
khách du lịch vào thương hiệu, uy tín sẽ thu hút lượng lớn khách du lịch tới đây để sử
dụng dịch vụ.
Các nhân viên trong Công ty luôn có ý thức và hành động nhằm đổi mới cách làm
việc, nâng cao công suất và hiệu quả làm việc, tiết kiệm thời gian. Các bộ phận luôn phối
hợp với nhau để tạo điều kiện phục vụ khách một cách tốt nhất như sự phối hợp giữa bộ
phận điều hành với bộ phận kinh doanh, giữa bộ phận kế toán với bộ phận nhân sự.
3.1.2. Nhược điểm
* Về sản phẩm kinh doanh của Công ty vẫn còn nhiều bất cập, cụ thể là:
- Công ty TNHH Thương Mại và Du Lịch Như Ý Hà Nam đã thành lập được hơn
3 năm nhưng website của công ty chưa được chú trọng, các sản phẩm chưa được cập
nhật thường xuyên trên website, và việc bán hàng thông qua các kênh bán hàng trực
tuyến chưa được công ty chú trọng và phát triển trong quá trình kinh doanh.
- Sản phẩm kinh doanh có sự phân hóa nhưng chưa chuyên sâu, bề rộng của danh
mục sản phẩm chưa được phân hóa rõ ràng. Ngoài ra, các sản phẩm kinh doanh gần
như đều không có dịch vụ bổ trợ rõ ràng cho khách hàng trong khi sử dụng dịch vụ.
- Các sản phẩm không có sự đổi mới trong khi chu kỳ sản phẩm đã bước dần vào
giai đoạn chín muồi, chưa tạo ra được nhãn hiệu sản phẩm riêng biệt của Công ty trong
quá trình kinh doanh.
* Chất lượng tour du lịch của Công ty vẫn còn có những hạn chế nhất định, cụ
thể là:
- Trong quá trình tổ chức tour du lịch, chất lượng các dịch vụ của phía Công ty đã
đặt trước với đối tác vẫn không đáp ứng đúng như cam kết ban đầu với khách hàng,
nhiều tour vẫn có những phản hồi không tốt của khách hàng về chất lượng tour du lịch.
- Chất lượng hướng dẫn viên du lịch có ảnh hưởng trực tiếp với chất lượng tour
du lịch, song Công ty vẫn xem nhẹ trong việc tuyển chọn hướng dẫn viên trong quá
trình tổ chức tour du lịch.


19
* Về nhân lực và đãi ngộ nhân lực còn nhiều hạn chế, cụ thể là:
- Nhân lực luôn là nhân tố quan trọng mà các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch
cần phải chú trọng, quan tâm, Công ty TNHH Thương Mại và Du Lịch Như Ý Hà
Nam cũng không phải là một ngoại lệ. Nhưng trên thực tế, nhân viên tại Công ty chủ
yếu là người có hợp đồng lao động ngắn hạn, trình độ học vấn chưa cao, nghiệp vụ
phục vụ chưa được đào tạo rõ nét, biết ít ngoại ngữ, chủ yếu là sử dụng Tiếng Anh
nhưng kĩ năng tiếng Anh còn nhiều thiếu sót, hạn chế phát âm không chuẩn, chủ yếu là
nói tiếng “bồi”.
3.2. Đề xuất hướng nghiên cứu
Dựa trên những điểm phát hiện được từ thực tiễn nêu trên, em xin được đề xuất
một số hướng nghiên cứu như sau:
Hướng đề xuất 1: Phát triển chính sách sản phẩm kinh doanh tại Công ty TNHH
Thương Mại và Du Lịch Như Ý Hà Nam.
Hướng đề xuất 2: Nâng cao chất lượng tour du lịch tại Công ty TNHH Thương
Mại và Du Lịch Như Ý Hà Nam.
Hướng đề xuất 3: Hoàn thiện tổ chức đãi ngộ nhân lực tại Công ty TNHH
Thương Mại và Du Lịch Như Ý Hà Nam.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×