Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập Khách sạn du lịch công ty TNHH du lịch tùng ngọc

MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ............................................................................2
PHẦN 1 :NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH DU LỊCH TÙNG
NGỌC............................................................................................................................ 3
1.1Khái quát quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH du lịch Tùng Ngọc3
1.2Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty TNHH Tùng Ngọc............................................4
1.2.2 Chức năng của từng bộ phận trong công ty...........................................................4
1.2.3 Nhận xét về mô hình cơ cấu của Tung Ngoc Travel..............................................5
1.3 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp...................................................6
1.3.1 Kinh doanh dịch vụ lữ hành :................................................................................6
1.3.2 Kinh doanh các dịch vụ bổ sung :........................................................................6
PHẦN II : TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH DU
LỊCH TÙNG NGỌC......................................................................................................7
2.1 Sản phẩm và thị trường khách của công ty..............................................................7
2.1.1 Sản phẩm của công ty...........................................................................................7
2.1.2 Thị trường khách của công ty................................................................................9
2.2 Tình hình nhân lực và tiền lương...........................................................................10
2.2.1 Tình hình nhân lực..............................................................................................10
2.2.2 Tình hình tiền lương............................................................................................11
2.3 Tình hình vốn kinh doanh......................................................................................12
2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH du lịch Tùng Ngọc.................12

PHẦN 3 : PHÁT HIỆN VẤN ĐỀ THỰC TẾ VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG NGHIÊN CỨU
..................................................................................................................................... 15
3.1 Phát hiện vấn đề từ thực tế kinh doanh của Tung Ngoc Travel..............................15
3.1.1 Ưu điểm và nguyên nhân....................................................................................15
3.1.2 Hạn chế và nguyên nhân.....................................................................................15
3.2 Đề xuất hướng nghiên cứu ....................................................................................16

1


DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.1 Cơ cấu tổ chức công ty Tung Ngoc Travel.................................................................4
Bảng 2.1 Một số chương trình du lịch nội địa............................................................................7
Bảng 2.2 Một số chương trình du lịch quốc tế............................................................................8
Bảng 2.3 Cơ cấu thị trường khách tại Tung Ngoc Travel...........................................................9
Bảng 2.4 Tình hình nhân lực của Tung Ngoc Travel năm 2016 – 2017...................................10
Bảng 2.5 Tình hình tiền lương của Tung Ngoc Travel năm 2016 – 2017.................................11
Bảng 2.6 Tình hình vốn kinh doanh của Tung Ngoc Travel năm 2016 – 2017........................12
Bảng 2.7 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Tung Ngoc Travel.................................13

2


PHẦN 1 :NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH
DU LỊCH TÙNG NGỌC
1.1Khái quát quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH du
lịch Tùng Ngọc
Một số thông tin về Công ty TNHH du lịch Tùng Ngọc
Tên công ty :

Công ty TNHH du lịch Tùng Ngọc

Tên viết tắt :

Tung Ngoc Travel

Địa chỉ cũ :

Số 24 & 26 phố Bát Sứ , Phường Hàng Bồ , Quận Hoàn Kiếm,


Hà Nội
Địa chỉ mới:

Số 48 Ngõ Ngô Sĩ Liên, Phường Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại :

024.38281991

Fax :

024.38281928

Website :

http://www.tuntravel.com/

Công ty TNHH du lịch Tùng Ngọc được thành lập ngày 15/11/2003 . Là một
trong những doanh nghiệp hàng đầu, với hơn 10 năm hoạt động lĩnh vực kinh doanh lữ
hành Quốc Tế và Nội địa nhưng mục tiêu của Công ty TNHH du lịch Tùng Ngọc
không phải là phấn đấu thành một công ty lớn nhất trong ngành du lịch mà là Công ty
uy tín nhất trong lòng khách hàng, điều đó được thể hiện qua sự nỗ lực phấn đấu của
tập thể Cán bộ, nhân viên Công ty với trình độ cao nhưng vẫn luôn trau dồi kiến thức,
trao đổi kinh nghiệm cũng như nâng cao chất lượng phục vụ
Công ty luôn thực hiện nghiêm túc các quy chế phân phối tiền lương, khen
thưởng, quy chế khoán.Bên cạnh đó đầu tư phát triển nguồn lực cũng là một trong
những chính sách quan trọng của công ty.Với rất nhiều cách thức, công ty đã tuyển
dụng những nhân viên có năng lực, chuyên môn cao từ nhiều nơi khác nhau Song song
với nó là việc củng cố đoàn kết nội bộ, mở rộng hợp tác, tạo mối quan hệ với các
doanh nghiệp và các công ty lữ hành trong và ngoài nước. Đây cũng là tiền đề để công
ty phát triển và mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh của mình
Từ khi thành lập cho đến nay công ty đã trải qua nhiều biến động kinh tế trong
nước cũng như sự ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế trong khu vực. Đến nay,
công ty là một trong những đơn vị hoạt động có uy tín về hoạt động kinh doanh lữ
hành trong nước và quốc tế.
3


Được sự tín nhiệm của Quý khách cùng những đóng góp cho sự phát triển chung,
Công ty TNHH du lịch Tùng Ngọc đã vinh dự dành được nhiều danh hiệu cao quý như
: Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội và nhiều giải thưởng khác của các phương
tiện thông tin đại chúng.
1.2Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty TNHH Tùng Ngọc
Mô hình cơ cấu tổ chức
Với quy mô vừa và nhỏ, công ty Tung Ngoc Travel đã chọn cho mình mô hình cơ
cấu tổ chức trực tuyến :

Sơ đồ 1.1 Cơ cấu tổ chức công ty Tung Ngoc Travel
(Nguồn : Phòng Nhân sự của công ty)
1.2.2 Chức năng của từng bộ phận trong công ty
Cơ cấu tổ chức quản lí của Công ty bao gồm:
-

Ban giám đốc: gồm 4 người chịu trách nhiệm hoạch định toàn bộ các chiến

lược kinh doanh của Công ty

4


-

Các phó giám đốc: là những người đảm nhiệm công việc quản lý của 2 mảng

chính: Khối kinh doanh và Khối hành chính- quản lý.
Công việc của Phó giám đốc khối kinh doanh là lập kế hoạch kinh doanh chung,
quản lý các trưởng phòng kinh doanh và chịu trách nhiệm trước giám đốc về kết quả
làm việc của bộ phận kinh doanh của Công ty.
Công việc của Phó giám đốc khối hành chính- quản lý là việc chỉ đạo, quản lý
các bộ phận trực thuộc hoàn thành công việc của Công ty như nhân sự,kỹ thuật, kế
toán…
-

Các trưởng bộ phận: trực tiếp hoạch định các chiến thuật kinh doanh, và trực

tiếp tác nghiệp để hoàn thành mục tiêu, thu về phí dịch vụ cho Công ty.
1.2.3 Nhận xét về mô hình cơ cấu của Tung Ngoc Travel
Tung Ngoc Travel có cơ cấu tổ chức theo kiểu trực tuyến (Sơ đồ 1.1), đây cũng
là mô hình cơ cấu tổ chức phổ biến của các công ty du lịch ở nước ta. Các trưởng bộ
phận chịu trách nhiệm quản lý bộ phận mình dưới sự ủy quyền của Tổng Giám Đốc.
Ban giám đốc công ty quản lý và giao công việc của mình cho các Phó giám
đốc và đưa mệnh lệnh của mình xuống toàn công ty. Ban giám đốc có quan hệ trực tiếp
với các Phó giám đốc , mỗi Phó giám đốc lại có một nhóm các trưởng bộ phận phụ
thuộc . Các Phó giám đốc hoàn toàn độc lập với nhau và chỉ nhận chỉ thị của Ban giám
đốc và các Phó giám đốc cũng tương tự như vậy.
Theo đó, việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Hanoi Isotour có những
đặc điểm sau:
- Ưu điểm :
+ Đảm bảo được hiệu lực điều hành của cấp trên : Cấp trên là người duy nhất
trực tiếp và ra quyết định và chỉ đạo xuống cấp dưới, vì vậy nghĩa vụ của người chấp
hành được xác định một các chính xác và cụ thể.
+ Thông tin mệnh lệnh được truyền theo chiều dọc của cơ cấu tổ chức công ty :
Đám bảo nguồn thông tin được truyền đi một các nhanh chóng, chính xác và kịp thời.
+ Cán bộ quản lý từng hệ thống có điều kiện đi sâu vào từng nghiệp vụ và
không chỉ đạo trung trung.
- Nhược điểm :
+ Trách nhiệm quản lý và giám sát mang nặng nên vai giám đốc và các trưởng bộ
phận. Trong công ty, người lãnh đạo phải giải quyết những nhệm vụ hết sức phức tạp
5


và phải chỉ trị cho những người phục thuộc về mọi vấn đề trong công tác đòi hỏi người
lãnh đạo phải có kiến thức toàn diện, tính quyết đoán cao… để chỉ đọa tất cả các bộ
phận quản lý chuyên môn.
+ Cán bộ quản lý của từng bộ phận dễ gây ra tính cục bộ, thiếu sự nhìn nhận toàn
diện nhất là trong lĩnh vực Kinh doanh.
1.3 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Tung Ngoc Travel được du khách mến mộ và ưu tiên lựa chọn ngay từ khi Công
ty đi vào hoạt động. Hiện nay, Tung Ngoc Travel đã có đầy đủ hệ thống dịch vụ chất
lượng cao và tiến hành hoạt động kinh doanh trên các lĩnh vực sau :
1.3.1 Kinh doanh dịch vụ lữ hành :
- Tổ chức các tour du lịch trong nước : Tham quan nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa,
truyền thống, giao lưu, khám phá, mạo hiểm, DMZ, Team building.
- Tổ chức các tour du lịch quốc tế : Đông Nam Á, Châu Á, Châu Âu, Châu Úc,
Bắc Mỹ…
- Tổ chức các chương trình tham quan kết hợp khảo sát thị trường, Hội chợ, Triển
lãm
- Du lịch kết hợp chương trình hội nghị khách hàng, Hội thảo, trao đổi kinh
nghiệm, tìm kiếm đối tác.
- Tổ chức đón khách Quốc tế vào Việt Nam tham quan du lịch kết hợp MICE
1.3.2 Kinh doanh các dịch vụ bổ sung :
- Cho thuê xe loại tốt, đời cao từ 4 – 45 chỗ
- Dịch vụ khách sạn trong và ngoài nước, thuê phiên dịch
- Dịch vụ vé máy bay trong nước và Quốc tế
- Dịch vụ Visa, hộ chiếu

6


PHẦN II : TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
TNHH DU LỊCH TÙNG NGỌC
2.1 Sản phẩm và thị trường khách của công ty
2.1.1 Sản phẩm của công ty
2.1.1.1 Kinh doanh dịch vụ lữ hành
- Về kinh doanh các chương trình du lịch nội địa :
Bảng 2.1 Một số chương trình du lịch nội địa

STT
1
2
3
4
5
6
7

Tên chương trình
Hà Nội - Cát Bà - Hạ Long - Tuần Châu (
ô tô )
Hà Nội – Sài Gòn - Mũi Né
Hà Nội - Bái Đính - Tràng An
Hà Nội - Chùa Chuông - Đền Mẫu Chùa Thiên Hậu
Côn Sơn -Chùa Dâu – Chùa Bút Tháp
Hà Nội - Huế - Đà Nẵng - Hội An
Hà Nội - Nha Trang - Đà Lạt - TPHCM

Thời gian

Giá

(ngày/đêm)

(VND/người)

3/2

3.350.000

4/3
1

7.100.000
780.000

1

890.000

1
4/3
5/4

675.000
2.950.000
7.750.000

(Nguồn: http://www.tuntravel.com/)
Trước yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, Công ty Tung Ngoc Travel luôn
mở rộng phong phú đa dạng các loại hình du lịch đặc sắc đáng kể như:
+ Du lịch cuối tuần : chương trình du lịch từ 1-2 ngày vào các dịp cuối tuần tại
các khu vực địa bàn ở Hà Nội hoặc ngoại thành Hà Nội như : Bái Đính , Ninh Bình …
Hình thức du lịch cuối tuần rất phù hợp cho các đối tượng công nhân, viên chức, các
đoàn thể Sinh viên – Học sinh , các hộ gia đình có nhu cầu đi du lịch nhưng còn hạn
chế về thời gian và tài chính
+ Du lịch lễ hội : Chương trình du lịch phụ thuộc vào các lễ hội nhưng chủ yếu
vào các dịp đầu năm giành cho đối tượng người cao tuổi , người trung niên và các đối
tượng khách nước ngoài tại các địa điểm khu vực đền, chùa, di tích lịch sử. Các tour
du lịch lễ hội nổi bật của Tung Ngoc Travel bao gồm : tour Hà Nội – Bái Đính- Tràng
An (1ngày) ; Côn Sơn – Chùa Dâu – Chùa Bút Tháp (1ngày)…
+ Du lịch hè : Các chương trình lịch hè được tổ chức chủ yếu ở các địa điểm có
7


bãi biển đẹp từ tháng 4 đến tháng 8 giành cho các đối tượng như công nhân, viên chức,
các tổ chức đoàn hội, các hộ gia đình . Thời gian tour phụ thuộc vào địa điểm cũng
như nhu cầu của khách hàng. Các chương trình du lịch hè nổi bật của công ty Tung
Ngoc Travel gồm có : Tour Hà Nội – Cát Bà – Tuần Châu ( 3 ngày 2 đêm) ; Tour Hà
Nội – Huế - Đà Nẵng – Hội An ( 4 ngày 3 đêm )…
+ Du lịch miền Bắc, miến Trung, miền Nam và xuyên Việt : Các tour du lịch có
thời gian khoảng từ 3-8 ngày tại mọi thời điểm trong năm.
Đối với Tung Ngoc Travel, các loại hình du lịch nội địa thường được khách
hàng lựa chọn : du lịch hè, du lịch cuối tuần đặc biệt là du lịch lễ hội phát triển mạnh
mẽ trong những năm gần đây.
- Về kinh doanh các chương trình du lịch quốc tế :
Bảng 2.2 Một số chương trình du lịch quốc tế
STT
1
2
3
4
5
6
7
8

Thời gian

Tên chương trình

(ngày/đêm)

New York – Washington DC – Las Vegas –
Los Angeles
Tình yêu London
Lãng mạn Paris
Đức – Hà Lan – Bỉ - Pháp
Lễ hội Hawaii
Du lịch Hàn Quốc
Du lịch Thái Lan
Sydney – Gold Coast - Brisbane

Giá (VND/người)

10/9

77.690.000

7/6
7/6
10/9
6/5
5/4
5/4
7/6

62.432.000
14.756.000
67.808.000
63.240.000
10.900.000
6.990.000
63.240.000

(Nguồn: http://www.tuntravel.com/)
+ Du lịch Châu Á : chương trình du lịch từ 5-8 ngày tại các nước châu Á: Thái
Lan, Singapore, Indonesia, Hàn Quốc. Du lịch Châu Á rất phù hợp cho các đối tượng
công nhân, viên chức , các hộ gia đình có thu nhập khá.
+ Du lịch Châu Âu – Châu Mỹ : Các chương trình lịch Châu Âu – Châu Mỹ
bao gồm các nước : Mỹ, Anh, Pháp, Áo, Hà Lan, Bỉ… trong khoảng thời gian 7-10
ngày giành cho các đối tượng như công nhân, viên chức, các tổ chức đoàn hội, các hộ
gia đình có thu nhập cao .
Hiện nay , công ty Tung Ngoc Travel có thế mạnh về các tour du lịch Châu Á
đặc biệt là các nước : Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan…
8


2.1.1.2 Kinh doanh dịch vụ bổ sung :
Tung Ngoc Travel ngoài việc tổ chức tour du lịch còn có các dịch vụ khác như :
- Đăng ký đặt chỗ và bán vé các loại phương tiện : Máy bay , tàu thủy, đường sắt,
ô tô…
- Dịch vụ làm visa : Pháp, Nhật Bản , Hàn Quốc, Úc
- Dịch vụ làm hộ chiếu
- Cho thuê xe du lịch : 16, 29, 35, 45 chỗ
- Tư vấn các tour du lịch cho khách hàng
2.1.2 Thị trường khách của công ty
Bảng cơ cấu thị trường khách tại Tung Ngoc Travel thể hiện số lượng khách
đến với công ty qua 2 năm 2016 và 2017 ngày càng phát triên ở cả thị trường khách
nội địa và thị trường khách quốc tế.
Bảng 2.3 Cơ cấu thị trường khách tại Tung Ngoc Travel
Năm 2017

Năm 2016
Thị trường khách

Lượt
khách
( Người)

Tỉ
trọng
(%)

Lượt
khách
( Người)

Tỉ trọng
(%)

±

%

a. Khách quốc tế
Australia
Nhật
Anh
Mỹ
Pháp
Khách nước khác

144
36
21
20
28
25
14

5,95
1,48
0,86
0,82
1,15
1,03
0,57

168
46
29
32
37
31
23

4,59
1,25
0,79
0,87
1,01
0,84
0,62

24
10
8
12
9
6
9

116.67
127,77
138,09
160
132,14
124
164,28

b. Khách nội địa

2275

94,04

3497

95,41

1222

153,71

Tổng

2419

100

3665
100
1246
151,5
(Nguồn : Bộ phận kế toán của công ty)

Từ bảng 2.1 ta thấy: Lượng khách đến với Tung Ngoc Travel năm 2017 tăng so
với lượt khách năm 2016 ( năm 2017 là 3665 lượt khách, năm 2016 là 2419 lượt khách
tăng 1246 lượt).
Trong đó, thị trường khách nội địa chiếm tỷ trọng rất lớn, năm 2016 chiếm
94,04% tổng lượt khách, năm 2017 chiếm 95,41%, thị trường khách quốc tế chiếm tỷ
trọng nhỏ hơn nhiều so với thị trường khách nội địa .
9


2.2 Tình hình nhân lực và tiền lương
2.2.1 Tình hình nhân lực
Nhân sự là yếu tố quan trọng hàng đầu trong quá trình hoạt động kinh doanh của
công ty Tung Ngoc Travel. Bảng số liệu về tình hình nhân sự của công ty được phân
chia theo các tính chất lao động
Bảng 2.4 Tình hình nhân lực của Tung Ngoc Travel năm 2016 – 2017
Năm

Năm

2016

2017

So sánh

Chỉ tiêu

ĐVT

Tổng số lao động
Nam
Phân theo
Tỷ trọng
Nữ
giới tính
Tỷ trọng
Đã qua đào tạo
Phân theo
Tỷ trọng
trình độ
Chưa qua đào tạo
chuyên môn
Tỷ trọng
Phân theo
Đã qua đào tạo
Tỷ trọng
trình độ ngoại
Chưa qua đào tạo
ngữ (Tiếng
Tỷ trọng
Anh)

Người
Người
%
Người
%
Người
%
Người
%
Người
%
Người

68
40
58,8
28
41,2
36
52,9
32
47,0
39
57,3
29

82
51
62,1
31
37,8
62
75,6
20
24,3
67
81,7
15

2017/2016
±
%
14
120,58
11
127,5
3,3
3
110,71
(3,4)
26
172,22
22,7
(12)
62,5
(22,7)
28
171,79
24,4
(14)
51,72

%

42,6

18,29

(24,35)

-

(Nguồn : phòng Tổ chức -Hành chính của công ty)

10


Căn cứ vào bảng số liệu ta thấy tổng số lao động của công ty năm 2017 tăng 14
người so với năm 2016, tương đương với tỉ lệ tăng 20,5 % . Trong đó số lao động nam
tăng 11 người tương đương tăng 27,5 % . Còn số lao động nữ tăng 3 người tương
đương tăng 10,7% nhưng tỉ trọng lại giảm 3,4 %
Phân theo trình độ:
- Số lao động đã qua đào tạo năm 2017 tăng 26 người so với năm 2016, tương
đương với 72,2%, tỉ trọng lao động đã qua đào tạo cũng tăng 22,7%
- Số lao động đã qua đào tạo trình độ ngoại ngữ năm 2017 tăng 28 người so với
năm 2016 tương đương với 71,7 %
Số lao động qua đào tạo tăng lên có thể thấy công ty đang tập trung vào đào tạo
và phát triển nhân lực, để có được lao động trong công ty vững chuyên môn, nghiệp vụ
nhằm cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và tốt nhất tới khách hàng. Tuy nhiên tỉ trọng
của nó vẫn còn chưa cao, do đó vấn đề đặt ra cho công ty là phải chú trọng hơn nữa tới
khâu tuyển dụng và đào tạo nhân lực, để tạo ra một đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp,
có trình độ .
2.2.2 Tình hình tiền lương
Bảng 2.5 Tình hình tiền lương của Tung Ngoc Travel năm 2016 – 2017
STT

Chỉ tiêu

ĐVT

2016

2017

1

Tổng số lao động

Người

68

2

Tổng quỹ lương

Trđ

3
4

Tiền lương bình quân Trđ/ng/năm
Tỷ suất tiền lương

%

So sánh 2017/2016
±

%

82

14

120,58

2579,8

4059,82

1480,02

157,36

37,93

49,51

11,58

130,52

68,06

89,7

21,64

-

(Nguồn :Phòng Tổ chức – Hành chính của công ty)
Tổng quỹ lương của Tung Ngoc Travel năm 2017 tăng so với năm 2016 là
1490,02 triệu đồng, tương đương với tăng 57,3 % .Tiền lương bình quân năm 2017
cũng tăng 11,58 triệu đồng so với năm 2016, tương ứng với tăng 30,5%.
Chi phí tiền lương cho nhân viên trong công ty tăng lên một phần là do số
lượng lao động trong công ty tăng lên nhưng cũng là do chế độ đãi ngộ của công ty với
nhân viên. Có thể thấy lãnh đạo công ty đang có sự quan tâm tới chế độ đãi ngộ với
11


nhân viên, đó là một động lực tốt nhất kích thích khả năng làm việc có hiệu quả cho
nhân viên nhất là trong môi trường dịch vụ thì tâm tư tình cảm của nhân viên quyết
định rất lớn tới chất lượng sản phẩm dịch vụ, cảm nhận của khách hàng.
2.3 Tình hình vốn kinh doanh
Bảng 2.6 Tình hình vốn kinh doanh của Tung Ngoc Travel năm 2016 – 2017
So sánh
STT

Chỉ tiêu

ĐVT

2016

2017

1

Tổng số vốn
Vốn cố định
Tỷ trọng vốn cố định
Vốn lưu động
Tỷ trọng vốn lưu động

Trđ
Trđ
%
Trđ
%

3077
1095
35,58
1982
64,41

5008
1724
43,01
3364
67,17

2
3

2017/2016
±
%
1931
162,75
629
157,44
7,43
1382
169,72
2,76
-

(Nguồn : Báo cáo tài chính của công ty)
Nhìn vào bảng số liệu ta thấy tổng nguồn vốn kinh doanh của công ty biến động
qua các năm. Tổng nguồn vốn kinh doanh của công ty năm 2016 là 3077 triệu đồng,
năm 2017 là 4008 triệu đồng tăng 30,25 % như vậy quy mô hoạt động kinh doanh của
công ty ngày càng mở rộng và phát triển. Trong đó vốn cố định và vốn lưu động của
năm 2017 có sự thay đổi rõ rệt so với năm 2016: Vốn cố định tăng 629 triệu đồng,
tương ứng tỉ lệ tăng 57,44 %, Vốn lưu động tăng 1382 triệu đồng, tương ứng tỉ lệ tăng
69,72 %.
Cơ cấu vốn lưu động chiếm tỉ trọng khá lớn trong tổng cơ cấu vốn của Tung
Ngoc Travel vì lĩnh vực chủ yếu mà công ty hướng đến là kinh doanh dịch vụ du lịch
trọn gói và các dịch vụ bổ sung, việc đầu tư vào cơ sở vật chất cố định chiếm tỷ trọng
nhỏ là hoàn toàn hợp lý. Tỷ lệ vốn lưu động lớn và sử dụng hợp lý đem lại cho Tung
Ngoc Travel nhiều thuận lợi trong kinh doanh.
2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH du lịch Tùng
Ngọc
Qua Bảng 2.7 bên dưới ta thấy:
- Doanh thu: Tổng doanh thu của Tung Ngoc Travel năm 2017 tăng 8607 triệu
đồng so với năm 2016, tương ứng với tỷ lệ tăng 50,52 %. Trong đó:
Doanh thu dịch vụ lữ hành năm 2017 tăng 5082 triệu đồng so với năm 2016,
tương ứng với tỷ lệ tăng 45,2 %, tỉ trọng doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 2,33 %.
12


Doanh thu dịch vụ bổ sung năm 2017 tăng 3525 triệu đồng so với năm 2016,
tương ứng với tỷ lệ tăng 60,84 % ,tỉ trọng ăn doanh thu dịch vụ bổ sung cũng tăng
2,33%.
Bảng 2.7 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Tung Ngoc Travel
STT

1

2

3
4
5

Chỉ tiêu

ĐVT

2016

2017

So sánh 2017/2016

Tổng doanh thu
1. Doanh thu dịch vụ lữ
hành
Tỷ trọng
2. Doanh thu dịch vụ bổ
sung
Tỷ trọng

Trđ

17035

25642

±
8607

%
150,52

Trđ

11242

16324

5082

145,2

%

65,99

63,66

(2.33)

-

Trđ

5793

9318

3525

160,84

%

34,0

36,33

2,33

Tổng chi phí

Trđ

10252,8

15865,82

5613,02

Tỷ suất chi phí
1. Tiền lương nhân viên
Tỉ trọng

%
Trđ
%

60,18
2579,8
25,16

61,87
4059,82
25,58

1,69
1480,02
0,42

154,7
4
157,36
-

2. Chi phí cho hoạt động
kinh doanh dịch vụ lữ
hành

Trđ

5423

7839

2416

144,55

Tỷ trọng

%

52,89

49,40

(3,49)

-

3. Chi phí cho hoạt động
kinh doanh dịch vụ bổ
sung

Trđ

2250

3967

1717

176,31

Tỷ trọng

%

21,94

25,0

3,06

Lợi nhuận trước thuế

Trđ

6782,2

9776,18

2993,98

Tỷ suất LNTT
Thuế thu nhập DN

%
Trđ

39,81
1695,55

38,12
2440,045

(1.69)
744,495

Lợi nhuận sau thuế

Trđ

5086,65

7336,135

2249,48

Tỷ suất LNST

%

29,85

28,60

(1,25)

144,1
4
143,9
144,2
2
-

(Nguồn : Phòng Kinh Doanh của công ty)
- Chi phí: Tổng chi phí của Tung Ngoc Travel năm 2017 tăng 5613,02 triệu
đồng so với năm 2016, tương ứng tỷ lệ tăng 54,74%, tỷ suất chi phí tăng 1,69%
Chi phí tiền lương cho nhân viên năm 2017 tăng 1480,02 triệu đồng so với năm
13


2016, tương ứng tỷ lệ tăng 57,36%, tỉ trọng tiền lương tăng 0,42%.
Chi phí cho hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành năm 2017 tăng 2416 triệu
đồng so với năm 2016, tương ứng tỷ lệ tăng 44,55%, tỉ trọng chi phí cho hoạt động
kinh doanh dịch vụ lữ hành lại giảm 3,49%.
Chi phí cho hoạt động kinh doanh dịch vụ bổ sung năm 2017 tăng 1717 triệu
đồng so với năm 2016, tương ứng với tỷ lệ tăng 76,53%, tỉ trọng chi phí cho hoạt động
kinh doanh dịch vụ bổ sung tăng 3,06%.
- Lợi nhuận trước thuế:
Tổng mức lợi nhuận trước thuế của Tung Ngoc Travel năm 2017 tăng 2993,98
triệu đồng so với năm 2016, tương ứng tăng 44,14%.
So sánh tốc độ tăng của tổng doanh thu lớn hơn tốc độ tăng của tổng mức lợi nhuận
trước thuế nên làm cho tỷ suất lợi nhuận trước thuế năm 2017 giảm 1,69% so với năm
2016.
- Tổng tiền thuế mà Tung Ngoc Travel nộp ngân sách Nhà nước năm 2017 là
2440,045 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế
Tổng mức lợi nhuận sau thuế của Tung Ngoc Travel năm 2017 tăng 2249,48 triệu
đồng so với năm 2016, tương ứng tăng 44,22,0%.
So sánh tốc độ tăng của tổng doanh thu lớn hơn tốc độ tăng của mức lợi nhuận sau
thuế nên làm cho tỷ suất lợi nhuận sau thuế năm 2017 giảm 1,25% so với năm 2017.
Dựa vào bảng số liệu ta thấy cả doanh thu và lợi nhuận của công ty từ năm
2016 đến năm 2017 đều tăng. Cụ thế, tổng doanh thu từ năm 2016 đến năm 2017 tăng
từ 17035 triệu đồng lên 25642 triệu đồng tăng 50,52%.
Về lợi nhuận sau thuế từ năm 2016 đến năm 2017 tăng 44,22 % từ 5086,65
triệu đồng lên 7336,135 triệu đồng. Ta có thể thấy lợi nhuận của công ty tăng khá
nhiều cho thấy đây là một năm kinh doanh hiệu quả của công ty so với tình hình phát
triển chung của các đơn vị khác, là kết quả của sự chỉ đạo đúng đắn của đội ngũ ban
quản trị và sự nỗ lực của toàn thể nhân viên trong công ty .
Tuy nhiên, công ty cần có những chính sách marketing, phát triển các sản phẩm
bổ sung để tăng thêm doanh thu đa dạng các sản phẩm dịch vụ.

14


PHẦN 3 : PHÁT HIỆN VẤN ĐỀ THỰC TẾ VÀ ĐỀ XUẤT
HƯỚNG NGHIÊN CỨU
3.1 Phát hiện vấn đề từ thực tế kinh doanh của Tung Ngoc Travel
3.1.1 Ưu điểm và nguyên nhân
Công ty nằm ở gần trung tâm thủ đô Hà Nội nơi tập trung dân cư đông đúc nên
có những thuận lợi nhất định cho việc kinh doanh của công ty
Với thế mạnh là một công ty có năng lực lãnh đạo và quản lý xuất sắc, cùng với
đội ngũ nhân viên tận tụy, được đào tạo bài bản chuyên nghiệp, Tung Ngoc Travel
đang ngày càng tăng dần quy mô, cung cấp đầy đủ các loại hình dịch vụ góp phần
không nhỏ vào việc mở rộng tập khách hàng của công ty. Những Thành công của Tung
Ngoc Trvel thể hiện rõ ở mức doanh thu và lợi nhuận rất cao của mình.
Công ty Tung Ngoc Travel được thành lập bởi những nhà lãnh đạo có chuyên
môn cao và lòng yêu nghề sau sắc. Đồng thơi đội ngũ nhân viên được tuyển chọn vào
công ty là những cá nhân có trình độ học vấn cao, tận tâm với nghề, có tinh thần làm
việc hết mình vì công việc . Đó là những nguồn tài nguyên vô cùng quý báu để công ty
phát triển , có sức cạnh tranh cáo với các doanh nghiệp trong ngành và mục tiêu cao
hơn là vươn tới sự lớn mạnh, trở thành doanh nghiệp hàng đầu về du lịch tại Việt Nam.
3.1.2 Hạn chế và nguyên nhân
Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty được trang bị đầy đủ tiện nghi nhưng qua quá
trình sử dụng một số trang thiết bị đã lạc hậu nhưng chưa được thay mới kịp thời dẫn
đến việc không đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho công .
Về nhân lực và đào tạo nhân lực còn nhiều hạn chế. Số nhân viên được đào tạo
đúng chuyên ngành du lịch chưa nhiều, đa phần là từ các ngành khác chuyển sang làm
du lịch. Điều đó khiến cho những kiến thức chuyên môn về du lịch phần nào bị hạn
chế. Một số nhân viên còn làm du lịch theo kinh nghiệm, điều đó đã khiến cho chất
lượng công việc bị ảnh hưởng phần nào
Việc xúc tiến, quảng bá hình ảnh của công ty còn chưa được chú trọng đặc biệt
là trong công việc cập nhật những thông tin về giá cả trên website, gây khó khăn cho
khách hàng và công ty trong quá trình tìm hiểu về tour và giao dịch.
Đối với thị trường khách nội địa, mặc dù lượt khách nội địa trong công ty chiếm
tỷ trọng rất lớn so với thị trường khách quốc tế nhưng, so với các công ty đối thủ như
15


Vietravel, Vietrantour … lượng khách nội địa của Tung Ngoc Travel còn thấp hơn rất
nhiều. Điều này cho thấy công ty Tung Ngoc Travel chưa thực sự thu hút được khách
hàng đặc biệt là khách du lịch nội địa
3.2 Đề xuất hướng nghiên cứu .
-Hướng đề xuất 1 :Giải pháp marketing thu hút khách du lịch nội địa của Công ty
TNHH du lịch Tùng Ngọc
- Hướng đề xuất 2 : Hoàn thiện chương trình đào tạo nhân lực tại Công ty TNHH
du lịch Tùng Ngọc
- Hướng đề xuất 3 : Nâng cao chất lượng tour du lịch của Công ty TNHH du lịch
Tùng Ngọc

16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×