Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập Khách sạn du lịch công ty cổ phần thương mại du lịch Hà Nội xanh2

i
MỤC LỤC


ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
STT Tên bảng biểu
Bảng 2.1 Sản phẩm kinh doanh dịch vụ của công ty cổ phần
1
thương mại du lịch Hà Nội Xanh
2
3
4
5
6
7

Bảng 2.2 Thị trường khách du lịch của công ty cổ phần thương
mại du lịch Hà Nội Xanh năm 2016 - 2017
Bảng 2.3. Tình hình nhân lực tại Công ty cổ phần thương mại du
lịch Hà Nội Xanh năm 2016-2017

Bảng 2.4. Tình hình tiền lương tại Công ty cổ phần thương mại du
lịch Hà Nội Xanh
Bảng 2.5. Tình hình vốn kinh doanh của Công ty cổ phần thương
mại du lịch Hà Nội Xanh năm 2016-2017
Bảng 2.6. Kết quả kinh doanh của Công ty cổ phẩn thương mại du
lịch Hà Nội Xanh năm 2016 - 2017
Hình 1.1 Mô hình cơ cấu tổ chức của công ty CPTM du lịch Hà
Nội Xanh

Trang
4
5
6
7
7
8
2


iii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
STT
1
2
3
4
5

Ký hiệu
STT
Đvt
TR.đ
LNTT
LNST

Tên từ viết tắt
Số thứ tự
Đơn vị tính
Triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế


Lợi nhuận sau thuế


1
PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
DU LỊCH HÀ NỘI XANH
1.Sự hình thành và phát triển của công ty cổ phần thương mại du lịch Hà
Nội Xanh
Công ty cổ phần thương mại du lịch Hà Nội Xanh là một công ty trẻ được hình
thành từ 8/10/2012. Khởi đầu của công ty với số lượng nhân sự còn nhỏ chỉ khoảng 20
người nhưng sau hơn 5 năm hoạt động và phát triển số nhân viên của công ty cũng
tăng lên đến hơn 50 nhân viên. Với một đội ngũ cán bộ trẻ năng động, chế độ làm việc
hiệu quả của một công ty tư nhân, công ty cổ phần thương mại du lịch Hà Nội Xanh đã
và đang dần khẳng định mình đem tới cho khách hàng những dịch vụ hài lòng nhất.
Trong thời gian mới đầu hoạt động công ty bước đầu còn gặp nhiều khó khăn,
tuy nhiên với sự thấu hiểu các nhu cầu và mong muốn của khách hàng, công ty đã và
đang ngày càng nâng cao vị thế của mình trên thị trường bằng việc mở rộng trong lĩnh
vực hoạt động. Ban đầu công ty đa phần chú trọng đến những tour trong nước tuy
nhiên nhận thấy được nhu cầu đi tour du lịch nước ngoài càng nhiều, công ty mở rộng
hợp tác với các đối tác nước ngoài nhằm cung cấp được những dịch vụ hoàn hảo nhất
cho khách hàng.
Ngoài việc kinh doanh các chương trình du lịch, công ty còn mở rộng thêm các
dịch vụ hỗ trợ cho khách hàng như dịch vụ vé máy bay tàu hỏa, tàu cao tốc, tàu thủy,
dịch vụ xe ô tô và khách sạn…
Tên giao dịch: Công ty cổ phần thương mại du lịch Hà Nội Xanh
Địa chỉ: Tầng 1, Đơn Nguyên II, chung cư ngõ 130 Đốc Ngữ, Phường.Vĩnh
Phúc, Quận.Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Mã số thuế: 0106007968
Điện thoại: 0243.762.1796 - 043.7621796
Email : hanoigreen68@gmail.com
Công ty CPTM du lịch Hà Nội Xanh nằm trong trung tâm thành phố Hà Nội vì
thế mà rất thuận tiện cho việc di chuyển và đi lại nếu như khách hàng là người muốn
trực tiếp đăng kí và mua các dịch vụ hay chương trình du lịch của công ty.


2
1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần du lịch Hà Nội Xanh.
1.2.1 Mô hình cơ cấu tổ chức
Hình 1.1 Mô hình cơ cấu tổ chức của công ty CPTM du lịch Hà Nội Xanh

Giám đốc

Bộ phận
hướng dẫn
điều hành

Bộ phận thị
trường

Bộ phận nhân
sự

Bộ phận kế
toán

( Nguồn: Công ty CPTM du lịch Hà Nội Xanh)
1.2.2 Nhận xét về cơ cấu tổ chức.
Công ty CPTM du lịch Hà Nội Xanh có mô hình cơ cấu tổ chức theo kiểu mô
hình trực tuyến- chức năng. Đây là kiểu mô hình phổ biến ở các doanh nghiệp lữ hành.
- Ưu nhược điểm của mô hình cơ cấu tổ chức:
Ưu điểm: Với mô hình này ban giám đốc có thể kịp thời truyền các mệnh lệnh
dựa theo sự đóng góp của các trưởng bộ phận trong công ty lữ hành. Từ đó việc chỉ
đạo và ra quyết định được thống nhất từ cấp trên xuống cấp dưới.
- Nhược điểm của mô hình cơ cấu tổ chức:
Giám đốc luôn phải thường xuyên giải quyết các vấn đề các mối quan hệ giữa
các phòng ban chức năng và bộ phận trực tuyến, có thể gây mất thời gian.
- Nhiệm vụ của từng bộ phận:
Ban giám đốc: Chịu trách nhiệm trong việc tổ chức và điều hành công ty. Phê
duyệt các kế hoạch dự án của cấp dưới. Bên cạnh đó giám đốc là người chịu trách
nhiệm về mọi hoạt động của công ty trước pháp luật, quyết định phương hướng, kế
hoạch sản xuất kinh doanh trong phạm vi công ty.
- Bộ phận kế toán: ghi chép lại các giao dịch về tài chính, chuẩn bị và diễn giải
các bản báo cáo định kỳ về các kết quả hoạt động đạt được. Giair quyết việc thanh
quyết toán với hướng dẫn viên về những chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện
chương trình du lịch. Nhiệm vụ thường xuyên bao gồm việc chuẩn bảng lương, kế
toán thu và kế toán chi.
- Bộ phận nhân sự: quản lý đội ngũ nguồn nhân lực trong công ty. Chịu trách
nhiệm trong việc lên kế hoạch về nhân lực bao gồm tuyển dụng nhân lực, bố trí lao
động, tổ chức đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, các chế độ đãi ngộ nhân


3
viên, xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp, giúp các nhân viên trong công ty trở
nên gắn kết hơn.
- Bộ phận thị trường: Có vai trò quan trọng trong việc khai thác, tìm nguồn khách
mới và nghiên cứu về các đối tượng khách của công ty. Mục đích của bộ phận này là
thu hút nguồn khách bên ngoài đến với công ty, đồng thời giữ mối quan hệ đối với
những khách hàng trung thành của công ty. Bên cạnh đó, bộ phận này còn xác định
mức giá bán và điều chỉnh giá cho phù hợp với diễn biến của thị trường.
- Bộ phận hướng dẫn điều hành: Hướng dẫn viên là những người trực tiếp thực
hiện các chương trình du lịch của công ty theo hợp đồng thỏa thuận với khách hàng, là
người trực tiếp giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chương
trình du lịch. Bộ phận điều hành có chức năng quan trọng trong việc điều hành chỉ thị
giải quyết những vấn đề xảy ra trong quá trình thực chương trình du lịch.
Mỗi bộ phận, phòng ban trong công ty đều có những chức năng, nhiệm vụ riêng
tuy nhiên đều phối hợp nhịp nhàng, ăn ý hướng đến thực hiện mục tiêu chiến lược của
toàn công ty
Lĩnh vực hoạt động của công ty cổ phần thương mại du lịch Hà Nội Xanh
Công ty cổ phần thương mại du lịch Hà Nội Xanh hoạt động trong các lĩnh vực
khác nhau với các dịch vụ đa dạng cung cấp đầy đủ các nhu cầu cho khách hàng.
Trong đó có dịch vụ lữ hành là dịch vụ trọng tâm.
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành: Công ty cung cấp cho khách hàng dịch vụ lữ hành
nội địa và dịch vụ lữ hành quốc tê với các tour du lịch đa dạng. Trong nước nổi tiếng
và đặc thù với các tour du lịch từ Hà Nội đến Ninh Bình, Hà Giang... Tour du lịch
quốc cũng đa dạng gồm du lịch châu Á, châu Âu, Châu Mĩ và châu Úc. Như vậy dịch
vụ lữ hành đóng vai trò quan trọng là một trong những nguồn thu đáng kể trong tổng
doanh thu của công ty, góp phần xây dựng nên hệ thống sản phẩm đa dạng, chất lượng.
- Kinh doanh các dịch vụ khác: Công ty có các dịch vụ bổ sung nhằm đáp ứng
của khách hàng như việc cung cấp dịch vụ đặt vé máy bay, dịch vụ vận tải hành khách
bằng đường bộ, đường thủy. Bên cạnh đó còn có dịch vụ visa và dịch vụ đặt phòng
khách sạn. Việc kinh doanh các dịch vụ bổ sung của doanh nghiệp đã góp phần không
nhỏ trong viêc làm tăng doanh thu của công ty.


4
PHẦN 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ
PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH HÀ NỘI XANH
2.1 Sản phẩm và thị trường khách của công ty cổ phần thương mại du lịch
Hà Nội Xanh.
2.1.1. Danh mục sản phẩm dịch vụ của công ty cổ phần thương mại và du lịch
Hà Nội Xanh
Công ty cổ phần thương mại du lịch Hà Nội Xanh kinh doanh các sản phẩm dịch
vụ cơ bản bao gồm dịch vụ lữ hành và các dịch vụ bổ sung khác.
Bảng 2.1 Sản phẩm kinh doanh dịch vụ của công ty cổ phần thương mại du lịch
Hà Nội Xanh

STT

1

Lĩnh vực
kinh
doanh

Dịch vụ lữ
hành

Sản phẩm

Du lịch nội địa

Du lịch quốc tế
Dịch vụ visa- hộ chiếu

2

Dịch vụ bổ
sung

Dịch vụ đặt phòng nhà
hàng – khách sạn
Dịch vụ vé máy bay
Dịch vụ thuê xe du lịch

Du lịch miền Bắc
Du lịch miền Trung
Du lịch miền Nam
Du lịch biển đảo
Du lịch MICE
Du lịch trăng mật
Du lịch lễ hội đầu năm
Tour du lịch học sinh
Du lịch khởi hành hàng ngay
Du lịch inbound
Du lịch outbound
Visa Hàn Quốc
Visa Nhật Bản
Visa Singapore
Visa ẤN Độ
Đặt phòng khách sạn
Đặt chỗ nhà hàng
Đặt vé máy bay trong và ngoài
nước
Dịch vụ xe tham quan nghỉ mát
Dịch vụ xe đưa đón sân bay
Dịch vụ xe du lịch
Dịch vụ xe lễ hội

(Nguồn: công ty cổ phần du lịch Hà Nội Xanh)
Trong số các sản phẩm mà công ty đang kinh doanh thì dịch vụ lữ hành là dịch
vụ chính và cũng là mảng dịch vụ mang lại doanh thu lớn nhất cho công ty. Bằng


5
những kinh nghiệm và uy tín của mình công ty đang dần có chỗ đứng vững chắc trên
thị trường du lịch.
Bên cạnh đó công ty còn có các dịch vụ bổ sung như nhận đặt xe, đặt phòng, đặt
vé tàu, vé máy bay, làm visa cho những khách hàng có nhu cầu. Vì là dịch vụ bổ sung
của công ty nên việc chú trọng đẩy mạnh xúc tiến bán chưa thực sự hiệu quả vì thế mà
doanh thu từ dịch vụ bổ sung cũng không lớn.
2.1.2 Thị trường khách của công ty cổ phần thương mại du lịch Hà Nội Xanh
Theo như tiêu thức phân loại theo phạm vi địa lý công ty đang khai thác cả hai
thị trường khách là thị trường khách quốc tế và thị trường khách nội địa. Lượng khách
nội địa đến với công ty cổ phần thương mại du lịch Hà Nội Xanh từ năm 2016-2017
nhìn chung tăng mạnh hơn so với lượng khách đến với công ty.
Bảng 2.2 Thị trường khách du lịch của công ty cổ phần thương mại du lịch Hà
Nội Xanh năm 2016 - 2017
(Đơn vị: Lượt)
STT

Loại khách
Tổng

Lượ
t
Lượt
%
Lượt
%
Lượt
%

Năm 2017

21.367

27.938

12.356
57,83
3.878
18,15
5.133
24,02

15.254
54,6
5.830
20,87
6.854
24,53

So sánh 2016/2015
±
%
+6.671

130,75

+ 2.898
123,45
- 3,23
+1.952
150,34
+2,72
2
+1.721
133,53
3
+ 0,51
( Nguồn: Phòng kế toán)
Qua bảng số liệu bảng 2.2 thống kê lượt khách và cơ cấu khách của Công ty
trong 2 năm 2016 và 2017 ta thấy lượng khách tiêu dùng tour Outbound cũng như nội
địa đều có những chuyển biến nhất định. Lượng khách nội địa tăng 2.898 lượt khách
tương ứng tăng 30,75% (chiếm 57,83% năm 2016 và 54,6 % năm 2017). Bên cạnh đó
lượng khách outbound tăng 1952 lượt khách tương đương tăng 50,34% ( chiếm
18,15% năm 2016 và 20,87% năm 2017). Lượng khách inbound cũng có phần tăng cụ
thể tăng 1721 lượt khách tương ứng tăng 33,53% (chiếm 24,02% năm 2016 và 24,53%
năm 2017).
Như vậy công ty nhìn chung đã kinh doanh khá hiệu quả ở thị trường khách nội
địa. Thị trường khách inbound và outbound cũng có phần chuyển biến tích cực. Công
ty cần duy trì và phát triển để số lượng khách nội địa, inbound, outbound tăng hơn nữa
trong những năm tới.
1

Nội địa
Tỷ trọng
Outbound
Tỷ trọng
Inbound
Tỷ trọng

ĐVT Năm 2016


6
2.2. Tình hình nhân lực và tiền lương tại Công ty
2.2.1. Tình hình nhân lực của Công ty
Bảng 2.3. Tình hình nhân lực tại Công ty cổ phần thương mại du lịch Hà Nội
Xanh năm 2016-2017
So sánh
Chỉ tiêu
ĐVT
2017/2016
+/%
Tổng số lao động
Người
25
34
+9
136
Số lao động BQ
Người
19
27
+8
142,11
Phân theo Tỷ trọng
%
76
79,41
+3,41
t
Người
6
7
+1
116,67
GT, TT
Tỷ trọng
%
24
20,59
-3,11
Nam
Người
7
14
+7
177,78
Phân theo Tỷ trọng
%
28
41,18
+13,17
Người
18
20
+2
111,11
giới tính Nữ
Tỷ trọng
%
72
58,82
-13,18
Đã qua đào tạo
Người
22
29
+7
131,82
Tỷ
trọng
%
88
85,29
-2,71
Phân theo
Chưa qua đào tạo
Người
3
5
+2
166,67
trình độ
Tỷ trọng
%
12
14,71
+2,71
(Nguồn: Phòng nhân sự của Công ty)
Căn cứ vào bảng 2.3 nhìn chung ta thấy tổng số lao động của Công ty năm 2017
so với năm 2016 tăng đáng kể cụ thể tăng 9 người.
- Phân theo GT, TT:
Số lao động bình quân năm 2017 so với năm 2016 tăng 8 người tương đương
tăng 42,11%, và tỷ trọng lao động năm 2017 so với năm 2016 tăng 3,14. Số lao động
bình quân tăng 1 người chieemss 16,67%. Tuy nhiên tỷ trọng lao động lại giảm đi 3,11
- Phân theo giới tính:
Số lao động nam của năm 2017 so với năm 2016 tăng 7 người tăng 77,78% , Tỷ
trọng tăng 13,17%. Số lao động nữ cũng tăng thêm 2 lao động tương đương tăng
11,11%. Tuy nhiên tỷ trọng lao động nữ lại giảm đi 13,18%.
Phân theo trình độ
Số nhân viên đã qua đào tạo của công ty năm 2017 so với năm 2016 tăng 7 người
tương đương tăng 31,82%. Tuy nhiên tỷ trọng của năm 2017 so với năm 2016 lại giảm
đi 2,71%. Số lao động chưa qua đào tạo của năm 2017 so với năm 2016 tăng 5 người
chiếm 66,67% làm tỷ trọng tăng lên 2,71% so với năm 2016.
2.2.2. Tình hình tiền lương của Công ty
Bảng 2.4. Tình hình tiền lương tại Công ty cổ phần thương mại du lịch
Hà Nội Xanh
Năm
2016

Năm
2017


7

STT
1
2
3

Chỉ tiêu
Tổng số lao động
Tổng quỹ lương
Tiền lương bình
quân

ĐVT

2016

2017

So sánh
2017/2016
±

%

Người
Trđ

25
1.825

34
2.735

+9
+910

136
149,86

Trđ/ng/năm

73

80.44

+7.44

110,19

(Nguồn: Từ bộ phận kế toán của Công ty)
Từ bảng số liệu trên ta thấy:
- Tổng quỹ lương năm 2017 tăng 49,86% so với năm 2016 tương ứng với 910
triệu đồng.
- Tổng số lao động năm 2017 tăng 36% so với năm 2016 tương ứng tăng 9 người.
- Tiền lương bình quân năm 2017 tăng 10,19% so với năm 2016 tương ứng tăng
7.44 triệu đồng.
Cả tổng quỹ lương và số lao động của Công ty năm 2017 tăng hơn so với 2016.
Như vậy việc hoạt động kinh doanh trong năm 2017của Công ty là có hiệu quả. Ban
lãnh đạo của Công ty đã chú trọng hơn trong công tác đãi ngộ tài chính với nhân viên
Công ty
2.3. Tình hình vốn kinh doanh của Công ty
Bảng 2.5. Tình hình vốn kinh doanh của Công ty cổ phần thương mại du lịch Hà
Nội Xanh năm 2016-2017
So sánh
STT
Chỉ tiêu
ĐVT
2016
2017
2017/2016
±
%
1
Tổng số vốn
Trđ
9.500
15.200
+5700
160
Vốn cố định
Trđ
4.000
5.500
+1500 137.5
2
Tỷ trọng vốn cố định
%
42.11
36.18
-5.39
Vốn lưu động
Trđ
5.500
9.700
+4200 176.36
3
Tỷ trọng vốn lưu động
%
57.89
63.82
+5.93
(Nguồn: Bộ phận kế toán của Công ty)
- Tổng vốn kinh doanh của Công ty năm 2017 tăng 60% so với năm 2016 tương
ứng tăng 5700triệu đồng. Trong đó:
+ Vốn cố định năm 2017 tăng 37.5% so với năm 2016 tương ứng tăng 1500 triệu
đồng
+ Vốn lưu động năm 2017 tăng 76.36% so với năm 2016 tương ứng tăng 4200
triệu đồng.
Mặc dù cả vốn lưu động và vốn cố định năm 2017 đều tăng so với năm 2016
nhưng tỉ trọng của nó lại không có sự thay đổi quá nhiều. Tỉ trọng vốn cố định giảm


8
5,39% giữa năm 2017 so với năm 2016, tuy nhiên tỉ trọng vốn lưu động lại tăng tương
tứng 5.93% giữa năm 2017 với năm 2016. Điều đó chứng tỏ Công ty đang đi vào
chiến lược kinh doanh ngắn hạn nhằm thâm nhập thị trường một cách nhanh nhất.
Ngoài ra, tỉ trọng vốn lưu động tăng sẽ giúp Công ty dễ thu hồi vốn và sử dụng một
cách hiệu quả hơn.
2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
Bảng 2.6. Kết quả kinh doanh của Công ty cổ phẩn thương mại du lịch Hà Nội
Xanh năm 2016 - 2017
STT

Chỉ tiêu

ĐVT

2016

2017

So sánh 2017/2016
+/-

%

33.85 39.26
+5410
115,98
0
0
1. Doanh thu tour nội địa
Trđ 19.645 24.248 +4603
123,43
Tỷ trọng
%
58,04 61,76
+3,72
I
2. Doanh thu tour outbound Trđ 8.335 10.500 +2165
125,97
Tỷ trọng
%
24,62 26,74
+2,12
3. Doanh thu dịch vụ khác
Trđ
5870
4512
-1358
76,86
Tỷ trọng
%
17,34 11,49
-5,85
28.85 32.97
Tổng chi phí
Trđ
+4128
114,31
0
8
Tỷ suất chi phí
%
85,23 83,99
-1,23
1. Tiền lương nhân viên
Trđ
1825
2735
+910
149,86
Tỉ trọng
%
6,33
7,4
1,7
Trđ 15.600 16.359 +759
102,88
II 2. Chi phí tour nội địa
Tỷ trọng
%
54,07 49,61
-4,46
3. Chi phí tour outbound
Trđ 7.875 10.978 +3103
139,4
Tỷ trọng
%
27,3
33,29
+5,99
4. Chi phí khác
Trđ
3550
2906
-644
81,86
Tỷ trọng
%
12,31
8,81
-3,5
III Thuế VAT
Trđ
2885
3297
+812
128,15
Lợi nhuận trước thuế
Trđ
2115
2985
+870
141,13
IV
Tỷ suất LNTT
%
6,25
7,6
+1,35
V Thuế thu nhập DN
Trđ
423
597
+174
141,13
Lợi nhuận sau thuế
Trđ
1692
2388
+696
141,13
VI
Tỷ suất LNST
%
4,99
6,08
+1,09
(Nguồn: Bộ phận kế toán của Công ty)
Qua bảng 2.6 có thể thấy doanh nghiệp đang kinh doanh ngày càng có hiệu quả
Về doanh thu:
Từ 2016 đến 2017 tăng 5410 triệu đồng, tương ứng với 15,98%. Trong đó:
+ Doanh thu tour nội địa tăng 4603triệu đồng, tương ứng với 23,43%, tỉ trọng
doanh thu tour nội địa cũng tăng 3,72%
Tổng doanh thu

Trđ


9
+ Doanh thu tour Outbound tăng 2165 triệu đồng, tương ứng tăng 25,97%, tỉ
trọng doanh thu tour Outbound tăng 2,12%
+ Doanh thu từ dịch vụ khác giảm 1358triệu đồng, tương ứng với giảm 23,14%,
tỉ trọng doanh thu dịch vụ khác giảm 5,85%
Về chi phí:
Chi phí từ năm 2016 đến 2017 tăng, cụ thể tăng 4128 triệu đống, tương ứng tăng
14,31%. Tổng chi phí tăng là do:
+ Chi phí tiền lương cho nhân viên năm 2017 tăng 910 triệu đồng so với năm
2016, tương ứng tỷ lệ tăng 49,86%, tỉ trọng tiền lương tăng 1,7%.
+ Chi phí tour nội địa năm 2017 tăng 759 triệu đồng so với năm 2016, tương ứng
tỷ lệ tăng 2,88%, tỉ trọng chi phí tour nội đia giảm 4,46%.
+ Chi phí tour Outbound năm 2017 tăng 3.103 triệu đồng so với năm 2016, tương
ứng với tỷ lệ tăng 39,4%, tỉ trọng chi phí tour Outbound tăng 5,99%.
+ Chi phí khác năm 2017 giảm 644 triệu đồng so với năm 2016, tương ứng giảm
18,14%, tỉ trọng chi phí khác giảm 3,5%.
So sánh tốc độ tăng của tổng doanh thu lớn hơn tốc độ tăng của tổng chi phí nên
làm cho tỷ suất chi phí năm 2017 giảm 3,5 % so với năm 2016.
Về lợi nhuận trước thuế
Tổng mức lợi nhuận trước thuế của Công ty năm 2017 tăng 870 triệu đồng so với
năm 2016, tương ứng tăng 41,13%.
So sánh tốc độ tăng của tổng doanh thu nhỏ hơn tốc độ tăng của tổng mức lợi
nhuận trước thuế nên làm cho tỷ suất lợi nhuận trước thuế năm 2017 tăng 1,35% so
với năm 2016.
Tiền thuế: Năm 2017, Công ty cổ phần thương mại du lịch Hà Nội Xanh phải nộp
ngân sách Nhà nước là 597 triệu đồng, tăng 174 triệu đồng so với năm 2016.
Lợi nhuận sau thuế:
Tổng mức lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2017 tăng 696 triệu đồng so với
năm 2016, tương ứng tăng 41,13%.
So sánh tốc độ tăng của tổng doanh thu nhỏ hơn tốc độ tăng của mức lợi nhuận sau
thuế nên làm cho tỷ suất lợi nhuận sau thuế năm 2016 tăng 2,49% so với năm 2015.
Nhận xét chung: Tình hình kinh doanh của Công ty cổ phẩn du lịch Hà Nội Xanh
đang hoạt động khá hiệu quả, thể hiện rõ nhất ở lợi nhuận sau thuế tăng 696 triệu
đồng, tương ứng với 41,3%. Một trong trững mục tiêu mà nhiều doanh nghiệp dang cố
gắng để có được.
PHẦN 3: PHÁT HIỆN VẤN ĐỀ THỰC TẾ VÀ ĐỀ XUẤT VẤN ĐỀ CẦN
NGHIÊN CỨU
3.1. Phát hiện vấn đề từ thực tế kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch Hà
Nội Xanh


10
3.1.1. Ưu điểm
Sau 5 năm đi vào hoạt động công ty đang dần khẳng định vị thế của mình trên thị
trường biểu hiện ở hiệu quả kinh doanh. Hơn thế nữa công ty cũng đang đầ khẳng định
vị thế của mình trong lòng khách hàng.
Các nhân viên trong Công ty luôn có ý thức và hành động nhằm đổi mới cách
làm việc, nâng cao công suất và hiệu quả làm việc, tiết kiệm thời gian. Các bộ phận
luôn phối hợp với nhau để tạo điều kiện phục vụ khách một cách tốt nhất như sự phối
hợp giữa bộ phận điều hành với bộ phận kinh doanh, giữa bộ phận kế toán với bộ phận
nhân sự.
3.1.2. Nhược điểm
* Về nhân lực và đãi ngộ nhân lực còn nhiều hạn chế, cụ thể là:
- Nhân lực luôn là nhân tố quan trọng mà các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch
cần phải quan tâm hàng đầu, Công ty cổ phần thương mại du lịch Hà Nội Xanh cũng
không phải là một ngoại lệ. Nhưng trên thực tế, nhân viên tại Công ty chủ yếu là người
có hợp đồng lao động ngắn hạn, trình độ chưa cao, nghiệp vụ phục vụ chưa được đào
tạo rõ nét, biết ít ngoại ngữ, chủ yếu là sử dụng Tiếng Anh nhưng kĩ năng tiếng Anh
còn nhiều thiếu sót, hạn chế phát âm không chuẩn, chủ yếu là nói tiếng “bồi”.
- Ngoài ra, Công ty cổ phần du lịch Hà Nội Xanh là công ty mới thành lập được 5
năm vì thế mà vốn cò hẹn hẹp nên việc trả lương cho nhân viên còn chưa cao, các chế
độ đãi ngộ và các chính sách hay lộ trình thăng tiến cho nhân viên chưa cụ thể vì thế
mà chưa tạo được nhiều động lực làm việc cho nhân viên.
* Về sản phẩm kinh doanh của Công ty vẫn còn nhiều bất cập, cụ thể là:
- Công ty có sự đa dạng về sản phẩm tuy nhiên chưa tạo được ra những sản phẩm
đặc trưng, riêng biệt của công ty vì thế mà không tạo được nhiều ấn tượng và không
thu hút được nhiều khách hàng.
- Công ty vẫn chưa đẩy mạnh được kế hoạch chào bán các sản phẩm của mình
trên thị trường vì thế mà doanh số bán của các dịch vụ bổ sung chưa thật sự được như
mong muốn.
* Chất lượng tour du lịch của Công ty vẫn còn có những hạn chế nhất định, cụ
thể là:
- Trong quá trình tổ chức tour du lịch, chất lượng các dịch vụ của phía Công ty đã
đặt trước với đối tác vẫn không đáp ứng đúng như cam kết ban đầu với khách hàng,
nhiều tour vẫn có những phản hồi không tốt của khách hàng về chất lượng tour du lịch.
-Tour du lịch quốc tế chưa thực sự thu hút được khách và chưa đạt được chất
lượng như yêu cầu bởi những hướng dẫn chưa thực sự có kinh nghiệm trong các tour
du lịch quốc tế.Vì vậy mà khó làm hài lòng khách hàng và tạo được sự quay lại.
3.2. Đề xuất hướng nghiên cứu


11
Dựa trên những điểm phát hiện được từ thực tiễn nêu trên, em xin được đề xuất
một số hướng nghiên cứu như sau:
Hướng đề xuất 1: Hoàn thiện tổ chức đãi ngộ nhân lực trong công ty cổ phần du
lịch Hà Nội Xanh.
Hướng đề xuất 2: Nâng cao chất lượng tour du lịch tại công ty cổ phần du lịch Hà
Nội Xanh
Hướng đề xuất 3: Hoàn thiện chiến lược marketing của công ty cổ phần du lịch
Hà Nội Xanh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×