Tải bản đầy đủ

ATGT lớp 1 Bài 9 Không hái hoa bẻ cành cây trên trường

ỦỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU
TRƯỜNG TiỂU HỌC TÂY HỒ

BÀI 9:

KHÔNG HÁI HOA, BẺ CÂY TRÊN ĐƯỜNG


MỤC TIÊU
1/ Kiến thức
- Học sinh hiểu hành động hái hoa, bẻ cây nơi công
cộng là sai.
2/ Kĩ năng
- Học sinh biết bảo vệ cây và hoa ở trường, ở đường
làng , ngõ xóm và những nơi công cộng khác .
3/ Thái độ
- Học sinh biết nhắc nhở những người xung quanh
cùng thực hiện không hái hoa, bẻ cây và bảo vệ cây
xanh; Yêu thiên nhiên, thích gần gũi với thiên nhiên;
Thái độ ứng xử thân thiện với môi trường qua bảo vệ
các loài cây và hoa .+ Ở sân trường, vườn trường, công
viên, đường phố… người ta trồng cây và
hoa để làm gì ?


+ Để sân trường, vườn trường, công
viên, đường phố luôn đẹp luôn mát mẻ,
em cần phải làm gì ?


BÀI 9:

KHÔNG HÁI HOA, BẺ CÂY
TRÊN ĐƯỜNG
HOẠT ĐỘNG 1:

Phân tích truyện: “Bông hoa này là của
chung”


BÀI 9:

KHÔNG HÁI HOA, BẺ CÂY
TRÊN ĐƯỜNG

Nghe kể chuyện: “Bông hoa này là của chung”


BÀI 9:

KHÔNG HÁI HOA, BẺ CÂY
TRÊN ĐƯỜNG

Nghe kể chuyện: “Bông hoa này là của chung”


- Thảo luận nhóm đôi, trả lời các câu hỏi:
Câu 1: Theo em, vì sao không nên hái hoa,


bẻ cây trên đường ?
Câu 2: Em sẽ làm gì để góp phần bảo vệ
cây xanh?


Đại diện các nhóm trình bày


Qua câu chuyện, em học hỏi được
điều gì?


Cây và hoa giúp cho con đường em đi,
nơi em sống thêm đẹp, thêm trong lành. Vì
vậy chúng ta phải có ý thức bảo vệ và nhắc
nhở mọi người cùng bảo vệ, đó là tài sản
chung của xã hội.

Nghe vẻ, nghe ve
Nghe vè hoa lá
Cây xanh đẹp quá
Rực rỡ sắc hương
Con đường xanh mát
Nở ngàn yêu thương
Bạn ơi hoa đẹp
Chỉ để ngắm thôi
Đừng đưa tay bẻ
Còn gì đẹp đâu


BÀI 9:

KHÔNG HÁI HOA, BẺ CÂY
TRÊN ĐƯỜNG
HOẠT ĐỘNG 2:
Bày tỏ ý kiến


+ Nêu ý kiến của em về việc làm
của các bạn trong tranh?


H1

H2

H3

H4


+ Theo em, việc làm nào nên?
Việc làm nào không nên?
+ Em sẽ nói gì với các bạn về các
hành động thể hiện điều không nên
làm đó.


Chúng ta cần nhớ :
Thường xuyên bảo vệ cây xanh
Cho con đường đẹp như tranh lụa màu.


BÀI 9:

KHÔNG HÁI HOA, BẺ CÂY
TRÊN ĐƯỜNG
HOẠT ĐỘNG 3:
Đóng vai


Thảo luận nhóm :
Phân công đóng vai các nhân vật
trong các hình ảnh thể hiện điều
không nên làm ở H1, H3.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×