Tải bản đầy đủ

ATGT lớp 1 Bài 8 Nhắc nhở người thân chấp hành tín hiệu đèn giao thông

ỦỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU
TRƯỜNG TiỂU HỌC TÂY HỒ

BÀI 8 : NHẮC NHỞ NGƯỜI THÂN CHẤP HÀNH TÍN HIỆU
ĐÈN GIAO THÔNG


I/ MỤC TIÊU
1/ Kiến thức
- Học sinh biết ý nghĩa các tín hiệu đèn giao thông.
2/ Kĩ năng
- Học sinh biết nhắc nhở người thân chấp hành tín hiệu
đèn giao thông khi tham gia giao thông.
3/ Thái độ
- Học sinh biết bày tỏ thái độ trước những hành động
không chấp hành tín hiệu đèn giao thông.


+ Hằng ngày ba mẹ đưa em đến
trường bằng phương tiện gì ?+ Khi đi đến ngã tư có đèn tín hiệu
giao thông, em thấy mọi người
thường làm gì ?


BÀI 8 : NHẮC NHỞ NGƯỜI THÂN CHẤP
HÀNH TÍN HIỆU ĐÈN GIAO THÔNG
HOẠT ĐỘNG 1:
Phân tích truyện: “Nhanh vài phút chẳng
ích gì”


BÀI 8 : NHẮC NHỞ NGƯỜI THÂN CHẤP
HÀNH TÍN HIỆU ĐÈN GIAO THÔNG
- Đọc truyện: Nhanh vài phút chẳng ích gì


- Thảo luận nhóm đôi, trả lời các câu hỏi:
Câu 1: Tại sao ở ngã tư thứ nhất, anh Hai
không chấp hành đèn tín hiệu giao thông ?
Câu 2: Mai đã làm gì để nhắc anh Hai chấp
hành đèn tín hiệu giao thông?
Câu 3: Nếu Mai không nhắc anh Hai chấp
hành đèn tín hiệu giao thông thì điều gì có
thể xảy ra với anh Hai và Mai?


Đại diện các nhóm trình bày


Qua câu chuyện, em học hỏi được
điều gì?


Vì sợ trễ giờ nên khi thấy đèn vàng anh Hai
không những không giảm tốc độ mà còn
chạy thật nhanh qua. Nhưng bạn Mai đã
nhắc anh Hai phải chấp hành đèn tín hiệu
giao thông. Nếu bạn Mai không nhắc anh


Hai thì có lẽ cả hai đã bị tai nạn.

Chúng ta cần nhớ :
Nhắc nhau vàng chuẩn bị dừng
Đỏ dừng quay lại, xanh cùng nhau đi
Nhanh chân vài phút ích gì
Xảy ra tai nạn còn chi cuộc đời.


BÀI 8 : NHẮC NHỞ NGƯỜI THÂN CHẤP
HÀNH TÍN HIỆU ĐÈN GIAO THÔNG
HOẠT ĐỘNG 2:
Bày tỏ ý kiến


+ Nêu ý kiến của em về việc làm
của các bạn trong tranh?

+ Theo em, việc làm nào nên?
Việc làm nào không nên?
+ Em sẽ nói gì với người lớn về
các hành động thể hiện điều không
nên làm đó.


Chúng ta cần nhớ :
Nhắc nhau những việc nên làm
Người thân tuyệt đối an toàn bạn ơi
Chấp hành luật lệ nơi nơi
Em luôn ghi nhớ cho đời an vui.


BÀI 8 : NHẮC NHỞ NGƯỜI THÂN CHẤP
HÀNH TÍN HIỆU ĐÈN GIAO THÔNG
HOẠT ĐỘNG 3:
Đóng vai xử lý tình huống


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×