Tải bản đầy đủ

ATGT lớp 1 Bài 5 Văn minh, lịch sự khi ngồi sau xe đạp, xe máy


Thứ hai ngày 28 tháng 8 năm 2017
ATGT:
1. Trải nghiệm
Các em hãy hồi tưởng và chia sẻ những
trải nghiệm của bản thân về những lần
mình đi xe đạp, xe máy
câu hỏi sau:
Câu 1: Khi ngồi sau xe đạp, xe máy
mà em uống hết hộp sữa thì em phải
làm sao?
Câu 2: Ở lớp, có em nào đã từng ngồi sau xe
đạp, xe máy ?


Thứ hai ngày 28 tháng 8 năm 2017
ATGT:
2. Hoạt động cơ bản: Nghe chuyện “Em sẽ
làm thế nào?”Câu 1: Ăn hết hộp xôi, An đã làm gì?
Câu 2: An có nên làm như thế không ?
Vì sao?
Câu 3: Nếu em là An, em sẽ nói gì với
anh thanh niên?
Câu 4: Theo em, bạn An nên bỏ cái hộp
như thế nào cho đúng?


Câu 1: Ăn hết hộp xôi, An đã làm gì?
Ăn hết hộp xôi, An đã ném cái hộp về
phía thùng rác trên lề đường nhưng gió
thổi làm cái hộp bay vào mặt anh đi xe


Câu 2: An có nên làm như thế không ?
Vì
sao? Vì sẽ gây nguy hiểm cho người
Không.


Câu 3: Nếu em là An, em sẽ nói gì với
anh thanh niên?
Nếu em là An, em sẽ nói xin lỗi với anh


Câu 4: Theo em, bạn An nên bỏ cái hộp
như thế nào cho đúng?
An nên nói mẹ dừng xe và đến gần thùng rác


1. Trải nghiệm
2. Hoạt động cơ bản: Đọc truyện “Em sẽ
làm thế nào?”Đi đường cần luôn lịch sự, văn
minh”1. Trải nghiệm
2. Hoạt động cơ bản: Đọc truyện “An toàn
là trên hết”
3. Hoạt động thực hành


3. Hoạt động thực hành
THẢO LUẬN NHÓM 4
Hãy nhìn mỗi hình ảnh sau và cho biết em có
nên làm theo các bạn trong hình không. Tại
sao?


Không nên. Vì sẽ choáng tầm nhìn của xe đi
sau, vô tình gió làm hoa bay vào mặt người đi
xe sau.


Không nên. Vì sẽ làm ồn, làm ảnh hưởng đến
sự tập trung khi tham gia giao thông của mọi
người xung quanh.


Không nên. Vì sẽ choáng tầm nhìn của người
đi xe sau.


Không nên. Vì sẽ dễ gây tai nạn, nguy hiểm
cho mọi người.


1. Trải nghiệm
2. Hoạt động cơ bản: Đọc truyện “An toàn
là trên hết”
3. Hoạt động thực hành

Trên dòng xe cộ lưu thông
Gây ra phiền nhiễu, điều không
nên làm.


1. Trải nghiệm
2. Hoạt động cơ bản: Đọc truyện “An toàn
là trên hết”
3. Hoạt động thực hành
4. Hoạt động ứng dụng


4. Hoạt động ứng dụng:

TRÒ CHƠI

“ Chuyển đồ chơi an toàn,
lịch sự”


4. Hoạt động ứng dụng:
Qua trò
Muốn
thắng
chơi,trong
chúng
tròtachơi
rút ra
vừa
được
rồi, bài
cáchọc
em gì
phảitham
khi
làm như
gia giao
thế nào?
thông?


1. Trải nghiệm
2. Hoạt động cơ bản: Đọc truyện “An toàn
là trên hết”
3. Hoạt động thực hành
4. Hoạt động ứng dụng

Đi xe mang, xách đồ hàng
Ai ơi, vén gọn, kẻo quàng người
ta
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×