Tải bản đầy đủ

ATGT lớp 1 Bài 4 Văn minh, lịch sự khi đi bộ

Trường Tiểu học - THCS Đức Trí
BÀI GIẢNG LỚP 1


1. Trải nghiệm
Các em hãy hồi tưởng và chia sẻ những trải nghiệm của
bản thân về những lần mình đi bộ trên vỉa hè theo các
câu hỏi sau:
Câu 1: Ở lớp, có em nào đã từng đi bộ trên vỉa
hè chưa?
Câu 2: Khi đi trên vỉa hè mà bị vật liệu xây dựng choán
chỗ hết thì em phải làm sao?


2. Hoạt động cơ bản: Nghe chuyện “Vỉa hè là lối đi chung”


Câu 1: Minh, Sơn và Hồng đi đâu?
Câu 2: Theo em, ba bạn ấy đi bộ như thế đã đúng chưa?
Câu 3: Ba bạn ấy có nên đi như thế không? Tại sao?
Câu 4: Theo em, khi đi trên vỉa hè, chúng ta nên đi như thế

nào cho văn minh, lịch sự ?


Câu 1: Minh, Sơn và Hồng đi đâu?

Minh, Sơn và Hồng đi đến hiệu sách để mua
hộp bút chì màu.


Câu 2: Theo em, ba bạn ấy đi bộ như thế đã đúng chưa?

Ba bạn ấy đi bộ như thế chưa đúng.


Câu 3: Ba bạn ấy có nên đi như thế không?
Tại sao?


Câu 4: Theo em, khi đi trên vỉa hè, chúng ta nên đi như
thế nào cho văn minh, lịch sự?

Khi đi trên vỉa hè, chúng ta nên đi hàng một
cho văn minh, lịch sự.


Bài 4:

Văn minh, lịch sự khi đi bộ

1. Trải nghiệm
2. Hoạt động cơ bản: Đọc truyện “Vỉa hè là lối đi
chung”

“Vỉa hè đâu phải lối riêng
Nên đi hàng một để đừng phiền ai?”


Bài 4:

Văn minh, lịch sự khi đi bộ1. Trải nghiệm
2. Hoạt động cơ bản: Đọc truyện “An toàn là trên hết”
3. Hoạt động thực hành


Em hãy đánh dấu x vào ô trống ở hình ảnh thể hiện điều
không nên làm. (Thảo luận nhóm 4)

1

2

4

3

5Bài 4:

Văn minh, lịch sự khi đi bộ

1. Trải nghiệm
2. Hoạt động cơ bản: Đọc truyện “An toàn là trên hết”
3. Hoạt động thực hành

Đi đứng cũng phải văn minh
Tác phong lịch sự, nét xinh mỗi người
Chớ nên nói lớn, giỡn cười
Gây phiền cho cả những người xung quanh.


4. Hoạt động ứng dụng: Xử lí tình huống trong câu
chuyện sau:


Nếu có mặt ở đó, nhìn thấy cụ già em sẽ
làm gì?Có những việc dù nhỏ
Ta nên cần làm ngay
Những cụ già, em nhỏ
Hay phụ nữ mang thai
Nếu ai cần giúp đỡ
Hãy sẵn lòng chung tay.Kính chào
Tạm biệt
Thầy cô giáo và
các emTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×