Tải bản đầy đủ

ATGT lớp 1 Bài 3 ngồi sau xe đạp, xe máy an toàn


VĂN HÓA GIAO THÔNG

Bài 3: Ngồi sau xe đạp, xe máy
an toàn.


Trải nghiệm
Em nào đã được người thân chở
đi bằng xe đạp, xe máy?


VĂN HÓA GIAO THÔNG

Bài 3: Ngồi sau xe đạp, xe máy
an toàn.


Hoạt động cơ bản

Kể chuyện: Chỉ đùa thôi


Chúng
ta khi
có nên
khi ngồi
trên
Theo em,
thấyđùa
chịgiỡn
em Nghĩa
bị ngã,
Thấyxechị
Tại
em
sao
Nghĩa
chị
em
bị
Nghĩa
ngã,
ba
lại
Tấn
bị
ngã
đã
làm
?
gì?
như
sao ?
Tấn
nênTấn
làmkhông?Tại
gì ?


Khi xe đang chạy trên đường, ngồi
trên xe em không nên đùa giỡn.
Hoạt động thực hành
Em hãy nối hình ảnh thể hiện điều nên làm vào mặt cười và
hình ảnh thể hiện điều không nên làm vào mặt khóc.


Bài vè
Nghe vẻ, nghe ve

Biết giữ an toàn

Nghe vè xe máy

Không quấy, không càn

Người nào cầm lái

Giỡn đùa quá trớn

Phải thật tập trung

Hành vi ngả ngớn

Không nhìn lung tung

Tai nạn đến ngay

Nghênh ngang một cõi

Bạn ơi, lắng tai

Người ngồi sau phải

Nghe vè xe máy


Hoạt
động
dụng
Sinh
hoạtứng
nhóm

Tại sao chân của Hải bị thương?
Nếu em là Mai, em sẽ nói gì với Hải để Hải
không cố lấy lon nước ngọt cho bằng được?


Ngồi sau xe giữ nghiêm mình
Kẻo không tai nạn, cảnh tình xót đau.


Củng cố dặn dò
Khi ngồi sau xe đạp, xe máy em ngồi
như thế nào để đảm bảo an toàn?
Em hãy thực hiện bài tự đánh giá theo
phiếu ở trang 39


Bài học kết thúc
Chúc các em chăm ngoan, học tốt.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×