Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập khoa Marketing Công ty TNHH thương mại và dịch vụ audio hà nội

MỤC LỤC
Phần 1: Giới thiệu chung về công ty.............................................................................1
1.1. Sự hình thành và phát triển của công ty.....................................................................1
1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty........................................................................................2
1.3. Ngành nghề lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty..............................................3
1.4. Một số kết quả sản xuất kinh doanh chủ yếu của công ty trong 3 năm qua...............4
Phần 2. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.................................................5
2.1. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường vĩ mô, ngành tới hoạt động kinh doanh của
công ty.............................................................................................................................. 5
2.1.1. Ảnh hưởng của nhân tố môi trường vĩ mô tới hoạt động kinh doanh của công ty. .5
2.2. Thực trạng hoạt động marketing của công ty.............................................................6
2.2.1. Đặc điểm thị trường và các yếu tố nội bộ của công ty/thị trường...........................6
2.2.2. Thực trạng nghiên cứu và phân tích marketing của công ty...................................7
2.3. Thực trạng hoạt động marketing thương mại của công ty.........................................8
2.3.1. Thực trạng về mặt hành kinh doanh của công ty....................................................8
2.3.2. Thực trạng về giá mặt hàng của công ty.................................................................9
2.3.3. Thực trạng về phân phối mặt hàng của công ty....................................................10
2.3.4. Thực trạng về xúc tiến thương mại và truyền thông marketing của công ty..............11
2.3.5. Biến số con người.................................................................................................12
2.4. Thực trạng hoạt động quản trị chất lượng của công ty.............................................12
2.5. Thực trạng quản trị logicstic của công ty.................................................................12

Phần 3. Một số vấn đề cấp thiết của công ty và định hướng đề tài khóa luận tốt
nghiệp............................................................................................................................ 13
3.1. Đánh giá về thực trạng hoạt động marketing và kinh doanh của công ty TNHH
thương mại và dịch vụ Audio Hà Nội.............................................................................13
3.1.1. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh và marketing.......................................13
3.2. Định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp...................................................................14


DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ

Hình 1.1: Sơ đồ bộ máy tổ chức công ty TNHH TM & DV Audio Hà Nội......................2
Hình 1.2. Sơ đồ phòng marketing..................................................................................... 3
Hình 1.3.Một số kết quả kinh doanh qua các năm của Audio Hà Nội..............................4
Hình 2.1. Bảng ngân sách xúc tiến................................................................................. 12


Phần 1: Giới thiệu chung về công ty
1.1. Sự hình thành và phát triển của công ty
Tên công ty: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Audio Hà Nội
Tên giao dịch: AUDIO HA NOI CO.,LTD
Trụ sở chính: Số 50 Lê Ngọc Hân - Phường Phạm Đình Hổ - Quận Hai Bà Trưng TP.Hà Nội
Thành lập: 03/12/2014
Mã số thuế doanh nghiệp: 0106705095
Điện thoại: 0985547788 - Fax: 0437327653
Website: www.audiohanoihifi.com/ www.audiohanoi.com
Số TK: 0451000309985 - Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công
Logo:

Vào ngày 03/12/2014 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Audio Hà Nội được
thành lập với mã số thuế 0106705095 tại phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và
đầu tư thành phố Hà Nội
Với phương châm “Sự hài lòng của khách hàng là thành công của chúng tôi” công
ty TNHH thương mại và dịch vụ Audio Hà Nội luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng cung
cấp những thiết bị: dàn âm thanh, hi- end, hi- fi, phụ kiện, karaoke, máy chiếu, tai nghe
chất lượng cao đưa khách hàng đến với thế giới kỳ diệu của âm thanh.
Cùng với sứ mệnh hoạt động:
+ Chất lượng sản phẩm tốt nhất
+ Giá thành đảm bảo nhất
+ Phục vụ tận tình chuyên nghiệp nhất


1


1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty
Hình 1.1: Sơ đồ bộ máy tổ chức công ty TNHH TM & DV Audio Hà Nội
Giám đốc

Phó giám đốc kỹ
thuật

Phó giám đốc tài
chính

Nguồn: Phòng hành chính – nhân sự công ty TNHH TM & DV Audio Hà Nội
- Mô hình công ty được
tổ chức theo phương thức trực tuyến chức
năng.hành
Người
Phòng
Phòng
Phòng kế toán
Phòng kỹ thuật
sự
đứng đầu công ty là giámmarketing
đốc, hỗ trợ cho giám đốc là phó giám đốc kỹchínhthuật, nhân
phó giám
đốc tài chính và các phòng ban như phòng kỹ thuật, phòng marketing, phòng kế toán và
phòng hành chính- nhân sự
+ Giám đốc: Là người đứng đầu công ty, nắm quyền điều hành cao nhất quản lý
các vấn đề hàng ngày của công ty, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, đề ra các
chiến lược phát triển công ty trong dài hạn, đại diện cho công ty ký các các hợp đồng
hay các giấy tờ liên quan và duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp, khách hàng và các
đối tác
+ Phó giám đốc: bao gồm phó giám đốc tài chính chịu trách nhiệm về các công
việc quản lý bán hàng, tài chính, hành chính và phó giám đốc kỹ thuật phụ trách quản lý
kỹ thuật
+ Phòng kỹ thuật: gồm 8 người có nhiệm vụ xây dựng các dịch vụ kỹ thuật phù
hợp định hướng của công ty, hỗ trợ khách hàng, các đối tác trong việc giải quyết các vấn
đề liên quan đến kỹ thuật và chất lượng sản phẩm
+ Phòng kế toán: gồm 3 người có chức năng lên kế hoạch tài chính dựa và mục
tiêu về doanh thu của công ty, hoạch toán các khoản thu, chi và phụ trách các vấn đề liên
quan đến tiền lương, thưởng, phạt,…của toàn bộ nhân viên trong công ty
+ Phòng hành chính- nhân sự: gồm 3 người thực hiện chức năng tiếp nhận, lưu trữ
các công văn, tuyển dụng lao động trong trường hợp cần thiết, quản lý các thiết bị văn

2


phòng và hỗ trợ các phòng ban khác trong công viêc liên quan đến giấy tờ hợp đồng và
các giấy tờ có liên quan khác
Hình 1.2. Sơ đồ phòng marketing
Trưởng phòng
marketing

Bộ phận bán
Bộ phận quản lý
Bộ phận quản lý
hàng
content
+ Phòng marketing: gồm 20website
người thực hiện hoạt động nghiên
cứu thị trường,
khảo sát hành vi của khách hàng, thu thập và phân tích thông tin, lập hồ sơ thị trường,
phân khúc thị trường, xác định mục tiêu, định vị thương hiệu, xây dựng và thực hiện các
kế hoạch, chiến lược marketing của công ty.
1.3. Ngành nghề lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty
Nghành nghề kinh doanh của công ty bao gồm:
- Thiết bị âm thanh, hệ thống âm thanh
- Âm thanh bar, cafe, nhà hát
- Âm thanh hội trường, phòng họp, hội nghị, hội thảo,..
- Dàn âm thanh karaoke, gia đình
- Loa, micro, âm li, trộn âm

3


1.4. Một số kết quả sản xuất kinh doanh chủ yếu của công ty trong 3 năm qua
Hình 1.3.Một số kết quả kinh doanh qua các năm của Audio Hà Nội
( đơn vị: triệu đồng)
STT

Chỉ tiêu

Năm
2015

1
2
3

Năm
2016

19188,9 22265,6
Doanh
Thu
16829
19384,26
Chi Phí
Lợi Nhuận 2359,9 2881,34

2017

2016/2015
2017/2016
Số tiền
Tỷ lệ Số tiền
Tỷ lệ
%
%
25958,81 +3076,7
16
+3693,21 19,41
22402,66
3556,15

+2555,26 15,18
+521,44 22,1

+3018,4
+674,81

15,57
23,42

Báo cáo kết quả kinh doanh trong 3 năm 2015- 2017 cho biết các chỉ số doanh thu và
lợi nhuận tăng liên tục qua các năm. Biến số chi phí cũng tăng lên nhưng với chiều
hướng giảm dần. Năm 2016/2015 doanh thu tăng 16% cao hơn 0,82% so với tăng chi
phí và tỷ lệ tăng lợi nhuận là 22,1%. Năm 2017/2016 chi phí tăng 15,57% thấp hơn so
với tăng doanh thu là 3,84% tỷ lệ tăng lợi nhuận là 23,42% nhiều hơn so với tỷ lệ tăng
lợi nhuận 2016/2015 là 1,32%. Cho thấy tình hình hoạt động kinh doanh của Audio Hà
Nội đang trên đà phát triển triển. Có được kết quả như vậy là nhờ có sự nỗ lực cố gắng
không ngừng của ban lãnh đạo cũng như toàn thể công nhân viên trong công ty. Công ty
đã áp dụng các chiến lược hiệu quả nhằm thu hút khách hàng, mở rộng thị trường và
tăng doanh thu của mình. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động thì công ty cũng gặp
không ít khó khăn và còn nhiều hạn chế cần khắc phục. Vì vậy đòi hỏi doanh nghiệp
phải luôn tiến hành phân tích, nghiên cứu thị trường, đa dạng hóa các dòng sản phẩm,
nâng cao chất lượng phục vụ và tận dụng những thế mạnh của mình để khắc phục những
khó khăn nâng cao hiệu quả kinh doanh hơn nữa.

Phần 2. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty
4


2.1. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường vĩ mô, ngành tới hoạt động kinh
doanh của công ty
2.1.1. Ảnh hưởng của nhân tố môi trường vĩ mô tới hoạt động kinh doanh của
công ty
Các nhân tố của môi trường vĩ mô như: nhân tố kinh tế, chính trị- luật pháp, văn
hóa- xã hội và công nghệ tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Chính vì thế doanh nghiệp phải dựa trên tình hình hiện tại của các nhân tố để đưa ra các
chiến lược sao cho phù hợp với từng thời điểm
Môi trường kinh tế
Nhìn chung nền kinh tế nước ta từ năm 2015 đến 2017 đang trên đà phục hồi và
phát triển. Năm 2015 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong quá trình hội nhập kinh tế
quốc tế của Việt Nam khi đã hoàn tất đàm phán hàng loạt các hiệp định thương mại tự
do thế hệ mới. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2015 ở mức 6,68%. Năm 2016 có nhiều
điểm sáng trong điều hành chính sách, tiến hành cải cách hành chính mạnh mẽ, kiềm
chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Năm 2017 đánh dấu kỷ lục về tăng trưởng kinh tế
Việt Nam. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất trong 10 năm qua GDP đạt 6,81% . Sự
phục hồi và phát triển của nền kinh tế đã có những tác động tích cực tới hoạt động sản
xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên cả nước
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Audio Hà Nội hoạt động trong lĩnh vực
kinh doanh thương mại với sản phẩm là các thiết bị âm thanh. Là một trong những lĩnh
vực phát triển nhất hiện nay nên mức cạnh tranh giữa các doanh nghiệp là khá cao
không chỉ cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước mà còn phải cạnh tranh với các
doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Vì vậy đòi hỏi
Audio Hà Nội phải luôn cố gắng phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ
của mình hơn nữa
Môi trường chính trị - luật pháp
Nước ta là nước có nền chính trị ổn định so với các nước trong cùng khu vực. Đây
là cơ hội tốt để ra các quyết định đầu tư cũng như thực hiện các hoạt động kinh doanh
thương mại
Hệ thống pháp luật của nước ta đang được phát triển và hoàn thiện hơn nữa. Nhà
nước ban hành hệ thống pháp luật buộc các doanh nghiệp phải kinh doanh chân chính,
có trách nhiệm tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh và bình đẳng. Do đó hoạt
động kinh doanh thương mại diễn ra thuận lợi, ít gặp các rủi ro hơn so với các doanh
nghiệp khác trong cùng khu vực
Văn hóa- xã hội
5


Yếu tố môi trường văn hóa xã hội có tác động mạnh mẽ đến hành vi mua của
khách hàng làm ảnh hưởng tới các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các khía
cạnh của môi trường văn hóa xã hội bao gồm: những quan niệm về đạo đức, thẩm mỹ,
lối sống, nghề nghiệp, những phong tục tập quán, trình độ nhận thức và học vấn,...Chính
vì thế mà doanh nghiệp cần phải tiến hành các nghiên cứu, khảo sát, đánh giá,...để biết
được những yêu cầu, cảm nhận,..của khách hàng từ đó xây dựng được các chiến lược
phù hợp
Trình độ khoa học- công nghệ
Để nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế
ngày càng sâu sắc, sự phát triển không ngừng của internet và xu hướng toàn cầu hóa thì
các doanh nghiệp cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu. Áp dụng khoa học công
nghệ, tiến bộ kỹ thuật, các máy móc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa vào hoạt
động kinh doanh và công tác quản lý sẽ mang lại hiệu quả cao hơn cho các doanh
nghiệp
Sự cạnh tranh với đối thủ tranh từng khu vực
Trên thị trường hiện nay có rất nhiều công ty lớn kinh doanh mặt hàng thiết bị âm
thanh như: Việt Mới Audio, Nguyễn Audio, Hoàng Audio,..Vì vậy sự cạnh tranh trong
nghành khá cao, đòi hỏi Audio Hà Nội phải nghiên cứu thị trường, phân tích các chiến
lược của đối thủ cạnh tranh, nâng cao chất lương phục vụ và dịch vụ của mình hơn nữa.
Từ đó đưa ra các chiến lược nhằm nâng cao doanh thu, thị phần và khẳng định thương
hiệu của mình trong tâm trí khách hàng
Đe dọa ra nhập mới
Nghành điện tử, âm thanh tăng trưởng mạnh về doanh thu cũng như số lượng trong
những năm gần đây. Thu hút khá nhiều các doanh nghiệp trong và ngoài nước gia nhập
ngành. Đây là thách thức lớn đối với Audio Hà Nội, đòi hỏi công ty phải đưa ra những
chiến lược marketing thật sự hiệu quả
2.2. Thực trạng hoạt động marketing của công ty
2.2.1. Đặc điểm thị trường và các yếu tố nội bộ của công ty
Thị trường
Audio Hà nội là một trong số những công ty có tiếng cung cấp các sản phẩm thiết
bị âm thanh chất lượng cao đến với hàng nghìn khách hàng trên khắp cả nước. Với 2 cơ
sở phục vụ cho hoạt động kinh doanh được đặt tại Hà Nội. Là nơi có nhiều khách hàng
tiềm năng công ty có thể khai thác. Tuy nhiên sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trên
thị trường cũng khá lớn kèm theo yêu cầu của khách hàng ngày càng cao. Vì vậy công ty
càng phải đa dạng hóa các dòng sản phẩm cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm và
dịch vụ của mình hơn nữa
6


Khách hàng mục tiêu
Khách hàng mục tiêu mà công ty TNHH TM & DV Audio Hà Nội hướng đến là:
+ Khách hàng tổ chức: các hộ gia đình, quán karaoke, quán bar, trung tâm hội
nghị, các câu lạc bộ,..
+ Khách hàng cá nhân: nam giới có độ tuổi tập trung từ 25-45 tuổi hiểu biết công
nghệ nghe nhìn, đam mê âm thanh tập trung phần lớn ở các khu đô thị, thành phố lớn
Yếu tố nội bộ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty
Các yếu tố bên trong doanh nghiệp tác động trực tiếp đến hoạt đông kinh doanh
của công ty. Từ các yếu tố này công ty có thể xác định được ưu, nhươc điểm của mình
để đưa ra các kế hoạch cũng như chiến lược sao cho phù hợp
Nhân lực
Con người là yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành- bại của công ty. Vì vậy,
công ty luôn đầu tư cho nhân viên tham gia các khóa học về kỹ năng, đào tạo nghiệp vụ
và chuyên môn. Hiện nay, tổng số cán bộ công nhân viên trong công ty khoảng 40 người
đều là những nhân tố tài năng, đóng góp cho sự phát triển của công ty.
Nguồn tài chính
Vốn điều lệ của công ty là 5 tỷ đồng, thấy rằng nguồn lực tài chính từ vốn chủ sở
hữu của công ty không có nhiều. Tuy nhiên với khả năng điều động vốn từ các đối tác,
tổ chức tài chính,..cũng khá thuận lợi nên công ty cũng không gặp quá nhiều khó khăn
liên quan về tài chính
Cơ sở vật chất
Công ty có các phòng làm việc rộng rãi, thoáng mát, có nhiều cửa sổ để ánh sáng
tự nhiên có thể chiếu vào khắp phòng, điều hòa, quạt thông gió,.. giúp cho nhân viên có
được không gian làm việc thoải mái
Sử dụng các phần mềm quản lý mạng nội bộ Teamview, phần mềm văn phòng
Microsoft office, Office Web App, SPSS,… để quản lý và kinh doanh.
Bên cạnh đó thì vẫn còn một số mặt hạn chế như: Máy tính làm việc thì chưa được
trang bị cho tất cả nhân viên nên vẫn còn tình trạng nhân viên phải sử dụng máy tính cá
nhân của mình trong quá trình làm việc
2.2.2. Thực trạng nghiên cứu và phân tích marketing của công ty
Thực trạng hoạt động nghiên cứu và thu thập thông tin
Nghiên cứu thị trường và thu thập thông tin là hoạt động vô cùng quan trọng trước
khi doanh nghiệp muốn thực hiện bất kỳ 1 hoạt động kinh doanh nào. Áp dụng phương
pháp nghiên cứu sơ cấp và thứ cấp. Sử dụng kênh online và offline.
Với nghiên cứu sơ cấp:
Kênh online đó là:
7


+ Sử dụng email trao đổi trực tiếp với khách hàng
+ Đặt các mẫu điều tra trên mạng
+Dùng phần mềm thông minh để theo dõi khách hàng như Cookies, Webmining,
Data Mining
+ Google adwords, seo web, facebook
Kênh offline: sử dụng các bản khảo sát trực tiếp tại cửa hàng về chất lượng phục
vụ cũng như mức độ hài lòng của khách hàng
Nghiên cứu dữ liệu thứ cấp thông qua các báo cáo trên mạng internet, khảo sát
thực nghiệm, số liệu từ công ty…
Hoạt động nghiên cứu và thu thập thông tin do phòng marketing phụ trách lên kế
hoạch xác định mục tiêu điều tra, thiết kế bảng câu hỏi, thuyết phục khách hàng tham
gia. Sau đó các nhân viên phòng marketing sẽ thu thập lại kết quả điều tra, phân tích và
đánh giá
Thực trạng chương trình và chiến lược marketing của công ty
Là công ty chuyên cung cấp các sản phẩm thiết bị âm thanh với tập khách hàng
mục tiêu là cá nhân, hộ gia đình, quán bar, quán karaoke, các trung tâm hội nghị, các tổ
chức,…
Mục tiêu marketing chung hướng tới: mở rộng thị phần và khẳng định vị thế
thương hiệu của mình trên thị trường. Audio Hà Nội trở thành nhà cung cấp các sản
phẩm thiết bị âm thanh cao cấp hàng đầu trên thị trường Việt Nam, cùng với sự phát
triển không ngừng và mở rộng các showroom tại các thành phố lớn và mở rộng thị phần,
nâng cao
2.3. Thực trạng hoạt động marketing thương mại của công ty
2.3.1. Thực trạng về mặt hành kinh doanh của công ty
Danh mục mặt hàng kinh doanh của công ty
Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng Audio Hà Nội đã cung cấp các sản
phẩm thiết bị âm thanh rất phong phú từ bình dân đến cao cấp với chất lượng cao, được
nhập từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như: Focal, Dynaudio, B&W, JBL,
KEF… Ngoài ra, công ty còn là đại lý lớn của các hãng Sony, JVC, Panasonic, Sharp,
Hitachi, LG, Pioneer, Samsung…
Danh mục mặt hàng của công ty bao gồm các thiết bị:
+ Âm thanh hi- end bao gồm: loa hi- end; đầu hi-end; chân kệ hi-end; phụ kiện hiend; pre- amplifiers hi- end; power amplifiers hi- end; dac, clock, upsampler; intergrated
amplifiers hi- end

8


+ Âm thanh hi- fi bao gồm: loa hi- fi; đầu hi-fi; chân kệ hi-fi; phụ kiện hi-fi; preamplifiers hi- fi; power amplifiers hi- fi; dac, clock, upsampler; intergrated amplifiers
hi- fi
+ Dàn âm thanh: dàn âm thanh xem phim; dàn âm thanh nghe nhạc, dàn âm thanh
hi- fi
+ Phụ kiện: dây tín hiệu; dây loa, dây nguồn; lọc nguồn; ổ cắm; phụ kiện khác
+ Karaoke: Amplifier karaoke
+ Máy chiếu
+ Tai nghe: tai nghe over- ear; tai nghe on- ear; headphone amplifier
Hoạt động R&D mặt hàng
Trong 3 năm trở lại đây, sản phẩm của Công ty TNHH TM&DV Audio Hà Nội ngày
càng đa dạng và phong phú về chủng loại cũng như giá cả. Để mở rộng tuyến sản phẩm
của mình, Audio Hà Nội nghiên cứu thị trường nhu cầu của khách hàng, từ đó nhập
thêm nhiều dòng sản phẩm thiết bị âm thanh của các thương hiệu khác nhau để đa dạng
hóa sản phẩm của mình.
Ngoài các sản phẩm thiết bị âm thanh Audio Hà Nội còn cung cấp thêm máy chiếu, áp
dụng các chính sách bảo hành sửa chữa chu đáo và tận tâm mong muốn mang đến cho
khách hàng sự hài lòng trước và sau khi mua hàng
2.3.2. Thực trạng về giá mặt hàng của công ty
2.3.2.1. Căn cứ định giá, phương pháp xác định giá của công ty và khung giá
sản phẩm
Căn cứ định giá: Audio Hà Nội sử dụng phương pháp định giá cộng lãi vào chi
phí và dựa vào sự cạnh tranh
Kỹ thuật định giá:
Giá bán = Giá thành + Thuế giá trị gia tăng + Tổng chi phí + Lợi nhuận dự kiến
Giá thành : giá nhập sản phẩm
Thuế giá trị gia tăng: bằng 10% giá thành
Tổng chi phí: chi phí thuê nhân viên, chí phí thuê cửa hàng,..
Lợi nhuận dự kiến: Do đặc thù của ngành có sự cạnh tranh cao vì vậy Audio Việt
Nam cần phải phân tích giá của đối thủ cạnh tranh để đưa ra mức giá sao cho hợp lý.
Giá các sản phẩm được phân khúc tầm trung và tầm cao cụ thể là:
+ Dưới 2 triệu: Dây tín hiệu Optical AudioQuest Cinnamon, power ampli Plinius
SB 301, đầu SACD/CD T+A PDP 3000 HV,..
+ 2 triệu đến 5 triệu: Loa Focal Custom IC 105, amply Jarguar PA 303XG, JBL
Venue Voice, KLIPSCH R- 14 S,..

9


+ 5 triệu đến 10 triệu: Pioneer A- 20, Loa Dali Zensor Vokal, âm ly NAD
326BEE,...
+ 10 triệu đến 15 triệu: Ampli Harman Kardon AVR 151, Loa Dali Zensor 3, AAP
K900,…
+ 15 triệu đến 100 triệu: Loa Triangle Genese Quartet, Loa Monitor Silver 100,
Pioneer A70DA,..
+ 100 triệu đến 1 tỷ: Monoblock power ampli PrimaLuna ProLogue Premiun, loa
Audio Physic Avanti, loa Audio Physic Avantera Plus+,…
+ 1 tỷ đến 2 tỷ: JBL DD, VTL Siegfried Reference Series II Power Amplifier,
Goldmund Mimesis 22H,..
+ 2 tỷ đến 4 tỷ: FOCAL STELLA UTOPIA III EM, Goldmund Telos 1000 Power
Aplifier, loa Dynaudio Evidence Master
2.3.2.2. Các bước định giá và phân biệt giá mặt hàng của công ty
- Bước 1: mục tiêu định giá
Mục tiêu định giá của doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận. Doanh nghiệp sau khi
tính toán chi phí, giá của đối thủ cạnh tranh sẽ cộng thêm một phần lợi nhuận sao cho
hợp lý để duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh của mình.
Bước 2: Phân tích nhu cầu của khách hàng và tập khách hàng mục tiêu mà Audio
Hà Nội hướng đến.
Bao gồm việc phân tích nhu cầu của khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng
về sẩn phẩm. Sẽ ảnh hưởng đến việc quyết định phương pháp định giá cho sản phẩm
Bước 3: Lượng giá chi phí: giá sản phẩm bằng tổng của giá nhập sản phẩm, thuế
giá trị gia tăng, chi phí thuê mặt bằng, nhân viên, lợi nhuận dự kiến…
Bước 4: Phân tích sản phẩm và giá của đối thủ cạnh tranh: đặc điểm, thông số kỹ
thuật, công năng,…
Bước 5: Áp dụng phương pháp định giá cộng lãi vào chi phí và phân tích giá của
đối thủ cạnh tranh. Đây là phương pháp đơn giản dễ áp dụng và phù hợp với mục tiêu
định giá của công ty
Bước 6: Đưa ra giá bán cho sản phẩm: tham khảo ý kiến của phòng marketing sau
đó ban giám đốc sẽ đưa ra mức giá bán cho sản phẩm của mình
2.3.3. Thực trạng về phân phối mặt hàng của công ty
Kênh phân phối cũng được xem là một nhân tố quan trọng quyết định sự thành
công trong marketing. Audio Hà Nội đã sử dụng kênh phân phối trực tiếp để đưa các sản
phẩm chất lượng đến tận tay người tiêu dùng. Chính vì vậy cửa hàng của công ty được
đặt tại 50 Lê Ngọc Hân – Hai Bà Trưng – Hà Nội và 2T10 Grand Building, 30- 32 Hòa

10


Mã- Q.Hai Bà Trưng – Hà Nội. Đây đều là những địa điểm trung tâm thành phố, dễ tìm
kiếm đối với khách hàng, thuận lợi cho việc vận chuyển sản phẩm.
Công nghệ bán hàng mà Audio Hà Nội đang áp dụng hiện nay chủ yếu là công
nghệ bán hàng tự chọn. Khách hàng có thể tự lựa chọn thiết bị âm thanh cho mình hoặc
có thể yêu cầu sự giúp đữ từ nhân viên bán hàng tại cửa hàng. Khách hàng dễ dàng nắm
bắt thông số về sản phẩm qua hệ thống cơ sở dữ liệu được cập nhật đầy đủ chi tiết được
đặt cạnh sản phẩm. Ngoài ra, tại cửa hàng luôn có nhân viên bán hàng sẵn sàng tư vấn
giải đáp và trả lời trực tiếp các câu hỏi của khách hàng
2.3.4. Thực trạng về xúc tiến thương mại và truyền thông marketing của công ty
Mục tiêu truyền thông của công ty: Các chương trình truyền thông đều hướng đến
một mục tiêu truyền thông xuyên suốt trong từng giai đoạn. Tăng sự nhận diên thương
hiệu Audio Hà Nội: Là địa chỉ tin cậy của các tín đồ yêu âm nhạc.
Phương pháp xác lập ngân sách hoạt động truyền thông marketing: dựa vào
phương pháp % doanh số đạt được. Sau khi được sự thống nhất của ban giám đốc và
tham khảo ý kiến phòng Marketing sẽ đưa ra chỉ tiêu về doanh số, lợi nhuận trước khi
hoạch định ngân sách chi cho hoạt động truyền thông. Ngân sách cho hoạt động xúc tiến
thương mại của công ty là 2,5 % so với doanh thu công ty
+ Xúc tiến bán: công ty thực hiện các chương trình giảm giá, khuyến mại. Vào những
đợt kỷ niệm ngày thành lập công ty, hay những dịp lễ tết đặc biệt nhằm thu hút khách
hàng hơn. Các chương trình rất khả quan mang lại hiệu quả cao và thu về doanh thu khá
lớn.
+ Quảng cáo: Công ty đã tạo lập nhiều website, fanpage, chạy quảng cáo google,
facebook, seo web,..để quảng cáo sản phẩm, dịch vụ đến với khách hàng
+ Hoạt động quan hệ công chúng (PR): Audio Hà Nội có tham gia các cuộc triển
lãm AV Show, mang đến cho khách tham dự những màn trình diễn phối gép âm thanh
mới lạ và độc đáo, cùng nhiều thiết bị tiện ích đến từ nhiều thương hiệu lớn trên thế giới
để tiếp cận đến lượng lớn khách hàng
+ Marketing trực tiếp: Quảng cáo qua tờ rơi, sử dụng email marketing và đưa ra
các phiếu khảo sát khách hàng trực tiếp,…
+ Bán hàng cán nhân: Nhân viên của công ty quan hệ trực tiếp với khách hàng
nhằm truyền đạt thông tin và thuyết phục khách hàng mua hàng của mình

11


Hình 2.1. Bảng ngân sách xúc tiến
(đơn vị: triệu đồng)
Năm

2015
2016
2017

Tổng
sách

479,72
556,64
648,97

ngân Phân chia ngân sách
Quảng
Marketi
cáo
ng trực
tiếp
18%
18,4%
18,5%
19%
19.1%
19,7%

Xúc tiến Quan hệ Bán hàng
bán
công
cá nhân
chúng
22,1%
17.5%
24%
22%
18,3%
22,2%
21,3%
19,6%
20,3%

2.3.5. Biến số con người
Con người là yếu tố quan trọng tạo nên sự thành công của công ty. Chính vì vậy,
Audio Hà Nội đã và đang áp dụng nhiều chính sách để đãi mộ nhân tài, những chiến
lược để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của mình
- Đội ngũ nhân viên: 100% nhân viên có bằng đại học trở lên. Một số vị trí quan
trọng như trưởng phòng marketing, trưởng phòng kỹ thuật, trưởng phòng kế toán,…có
bằng thạc sỹ và được đào tạo tại nước ngoài. Là người có nhiều năm kinh nghiệm
chuyên môn, đưa ra chiến lược hiệu quả nâng cao doanh thu cho doanh nghiệp.
- Hàng tháng, tất cả các nhân viên sẽ được đào tạo nghiệp vụ sao cho phù hợp với
từng bộ phận để nâng cao kỹ năng của mình hơn nữa nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng
cao của khách hàng
2.4. Thực trạng hoạt động quản trị chất lượng của công ty
Các sản phẩm, thiết bị sau khi được nhập từ nhà sản xuất về, sẽ được chuyển đến
phòng kỹ thuật. Các nhân viên phòng kỹ thuật sẽ tiến hành đo lường các thông số kỹ
thuật, độ méo của sản phẩm, tần số đáp ứng, độ can nhiễu và một số yếu tố khác bởi các
thiết bị đo lường, kiểm tra và so sánh chuyên dụng. Ngoài ra còn áp dụng phương pháp
nghe thẩm định- nghe để đánh giá chất lượng thiết bị audio bằng cách lắng nghe và phân
tích khác hoàn toàn so với nghe thưởng thức. Sau khi kiểm tra, những sản phẩm nào đạt
chuẩn sẽ được đưa ra cửa hàng để phục vụ khách hàng còn những sản phẩm không đạt
sẽ được trả lại cho nhà sản xuất
2.5. Thực trạng quản trị logicstic của công ty
Để giảm thiểu chi phí và tập trung cho hoạt động kinh doanh nên hoạt động
logictis không được công ty chú trọng phát triển nhiều, chủ yếu là thuê ngoài- bên thứ 3.
Vì vậy, Audio Hà Nội đã liên kết với hãng chuyển phát nhanh Viettel để thực hiện quá
trình vận chuyển đơn hàng của mình:
Phần 3. Một số vấn đề cấp thiết của công ty và định hướng đề tài khóa luận
tốt nghiệp

12


3.1. Đánh giá về thực trạng hoạt động marketing và kinh doanh của công ty
TNHH thương mại và dịch vụ Audio Hà Nội
3.1.1. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh và marketing
- Trải qua hơn 3 năm hoạt động dưới sự lãnh đạo của ban giám đốc với nhiều kinh
nghiệm và năng lực chuyên môn cao cùng với sự cố gắng nỗ lực không ngừng của toàn
thể nhân viên, Audio Hà Nội đã có những:
Thành công:
+ Được người tiêu dùng đánh giá là địa chỉ âm thanh số tin cậy cùng những định
hướng sắc bén, đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, phong cách phục vụ chuyên
nghiệp cùng với chính sách hậu mãi chu đáo
+ Mở rộng thị trường, thị phần tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị
âm thanh của công ty không ngừng tăng lên qua mỗi năm được được thể hiện qua số
lượng khách hàng mua sản phẩm càng ngày càng tăng
+ Mang đến cho khách hàng những thiết bị âm thanh với chất lượng tốt nhất giúp
họ trải nghiệm thế giới kỳ diệu của âm thanh
Hạn chế:
+ Việc phát triển thương hiệu Audio Hà Nội ở khu vực miền nam chưa được đẩy
mạnh
+ Ngân sách còn hạn hẹp và thụ động: dựa vào ngân sách được ấn định trước để
lên kế hoạch marketing, gây thụ động và khó khăn khi xây dựng và phát triển ý tưởng
mới.
+ Việc xây dựng kế hoạch marketing, truyền thông, quảng cáo, quản trị nội dung
website, fanpage, blog, tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ,.. còn gặp
nhiều khó khăn
Vấn đề đặt ra:
+ Chiến lược phát triển thương hiệu Audio Hà Nội trên thị trường miền nam vẫn
chưa được chú trọng nhiều
+ Đề cao hoạt động nghiên cứu tìm hiểu nhu cầu khách hàng trên thị trường
+ Xây dựng các chiến lược marketing nhằm mang lại hiệu quả cao hơn nữa về
doanh thu cũng như lợi nhuận của công ty
Đề xuất một số định hướng giải quyết các vấn đề đặt ra đối với công ty
+ Đẩy mạnh phát triển thương hiệu Audio Hà Nội
+ Tăng cường các hoạt động nghiên cứu thị trường, đưa ra các chiến lược
marketing nhằm nâng cao doanh thu cho công ty
+ Xây dựng chiến lược phát triển thị trường cho sản phẩm của công ty

13


3.2. Định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp
Định hướng 1: Ứng dụng marketing online để phát triển thương hiệu Audio Hà
Nội của công ty TNHH thương mại và dịch vụ Audio Hà Nội
Định hướng 2: Xây dựng chiến lược marketing phát triển thị trường sản phẩm loa
Hi- end của công ty TNHH thương mại và dịch vụ Audio Hà Nội trên thị trường miền
bắc
Định hướng 3: Nghiên cứu nhu cầu của người tiêu dùng về sản phẩm loa Hi- end
và giải pháp marketing cho công ty TNHH thương mại và dịch vụ Audio Hà Nội trên thị
trường miền bắc

14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×