Tải bản đầy đủ

Phân tích chuỗi cung ứng của samsung v6 (1)

MỤC LỤC
MỤC LỤC..................................................................................................................... 1
PHẦN 1: BA VẤN ĐỀ TRONG QUẢN LÝ CHUỖI CUNG CẤP............................2
1.1.

Lựa chọn ba vấn đề của quản lý chuỗi cung cấp............................................2

1.2. Quản lý chuỗi cung cấp......................................................................................2
1.2.1. Quản lý nhà cung cấp.....................................................................................3
1.2.2. Quản lý nhà phân phối...................................................................................4
1.2.3. Quản lý nhà bán lẻ.........................................................................................5
PHẦN 2: PHÂN TÍCH CHUỖI CUNG CẤP CỦA CÔNG TY ĐIỆN THOẠI SAM
SUNG............................................................................................................................. 6
2.2. Phân tích chuỗi cung cấp của Công ty điện tử Sam Sung.................................6
2.2.1. Mô hình chuổi cung cấp.................................................................................6
2.2.2. Nhà cung cấp.................................................................................................8
2.2.3. Nhà Phân Phối..............................................................................................9
2.2.4. Nhà Bán lẻ...................................................................................................10
KÊT LUẬN.................................................................................................................12

1PHẦN 1: BA VẤN ĐỀ TRONG QUẢN LÝ CHUỖI CUNG CẤP
1.1.

Lựa chọn ba vấn đề của quản lý chuỗi cung cấp

Quản trị chuỗi cung ứng có vai trò rất lớn trong công ty, vì nó giải quyết cả đầu
vào lẫn đầu ra của doanh nghiệp một cách hiệu quả. Nhờ có thể thay đổi các nguôn
nguyên vật liệu đầu vào hoặc tối ưu hóa quá trình luân chuyển nguyên vật liệu, hàng
hóa, dịch vụ mà quản trị chuỗi cung ứng có thể giúp tiết kiệm chi phí, tăng khả năng
cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, quản trị chuỗi cung ứng còn hỗ trợ cho hoạt động marketing mà đôi
khi người ta còn coi chức năng của hai hoạt động này là một. Chính quản trị chuỗi
cung ứng đóng vai trò then chốt trong việc đưa sản phẩm đến đứng nơi, đúng khách
hàng, đúng số lượng, đúng thời điểm…với tổng chi phí thấp nhất. Nhờ có chuỗi cung
ứng, doanh nghiệp có thể tăng cường quản lý thông qua việc sử dụng công suất, tồn
kho dự trữ từ các nhà cung ứng khác. Ngoài ra quản trị chuỗi cung ứng còn là nền tảng
của chương trình cải tiến và quản lý chất lượng.
Có không ít công ty đã gặt hái nhiều thành công lớn nhờ biết soạn thảo chiến lược
hậu cần và giải pháp quản trị chuỗi cung ứng thích hợp, ngược lại, có nhiều công ty
gặp khó khăn, thất bại do đưa ra quyêt định sai lầm như lựa chọn sai nguồn cung cấp
nguyên vật liệu, chọn sai nhà phân phối và nhà bán lẻ.
Do đó việc quản lý nhà cung cấp, quản lý nhà phân phối và quản lý nhà bán lẻ là
ba trong số các vấn đề vô cùng quan trọng trong chuỗi cung cấp của doanh nghiệp.
1.2. Quản lý chuỗi cung cấp

Quản trị chuỗi cung ứng là tập hợp những phương thức sử dụng một cách thích
hợp và hiệu quả nhà cung cấp, nguời sản xuất, hệ thống kho bãi và các cửa hàng nhằm
phân phối hàng hóa được sản xuất đến đúng địa điểm, đúng lúc với đúng yêu cầu về
2


chất luợng, với mục đích giảm thiểu chi phí toàn hệ thống trong khi vẫn thỏa mãn
những yêu cầu về mức độ phục vụ.
1.2.1. Quản lý nhà cung cấp


Xác định nhà cung cấp. tìm ra được các nhà cung ứng tiềm năng thoả


mãn các nhu cầu.


Đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp, xác định xem nhà cung ứng có đủ

năng lực để thoả mãn nhu cầu không?.


Quản lý nhà cung ứng, quá trình quản lý liên tục đối với tất cả các nhà

quản lý đang quan hệ


Phát triển và hoàn thiện các nhà cung ứng - nâng cao hiệu quả hoạt động

và giúp đỡ họ để hoàn thiện.


Hội nhập nhà cung ứng vào các quá trình của doanh nghiệp, nhà cung

ứng tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm mới và các quá trình sản xuất.
Quản trị nhà cung cấp là một phần trong các quản trị khác, nhà quản trị khâu
này được yêu cầu có kiến thức sâu và rộng về chuyên môn, có khả năng tổ chức hoạch
định, đi kèm với giám sát quản lý thông tin nhà cung cấp để phù hợp với tài chính và
ngân sách hoạt động. Qua đó dựa vào nguồn vốn có sẵn và sinh lời, không phát sinh
những vấn đề như: ứ đọng hàng, thanh toán thiếu cân nhắc. Quản lý nhà cung cấp bao
gồm:
Quản lý thông tin nhà cung cấp;
Quản lý được đơn đặt hàng với nhà cung cấp;
Quản lý được công nợ với nhà cung cấp;
Quản lý được hạn thanh toán với nhà cung cấp;
3


Quản lý được xuất nhập tồn với từng nhà cung cấp;
Lập được phiếu nhập kho lấy dữ liệu từ đơn đặt hàng.
1.2.2. Quản lý nhà phân phối
Để quản lý được các nhà phân phối sản phẩm cho Công ty thì điều đầu tiên là
Công ty phải lựa chọn các nhà phân phối phù hợp, thông qua tiêu chí:
Không mâu thuẫn quyền lợi: Lý tưởng nhất là tuyển chọn được nhà phân
phối độc quyền, chỉ tập trung kinh doanh sản phẩm cho riêng một nhà sản xuất.
Khả năng về tài chính: Nhà phân phối cần phải có khả năng tài chính đủ để
đáp ứng được nhu cầu đầu tư cho hàng hoá ,công nợ trên thị trường và các trang thiết
bị phục vụ cho việc phân phối như kho bãi, phương tiện vận tải, máy móc quản lý…
Kinh nghiệm phân phối: Tốt nhất, nhà sản xuất nên chọn các nhà phân phối đã
có kinh nghiệm kinh doanh hoặc phân phối hang hoá trong cùng lĩnh vực với mình.
Bộ phận phân phối độc lập: Khi nhà sản xuất hỗ trợ lương và tiền thưởng cho
nhân viên bán hàng, nhất thiết nhà phân phối phải có bộ phận bán hàng riêng biệt, chỉ
phục vụ cho lợi ích của nhà sản xuất.
Khả năng hậu cần: Nhà phân phối phải thiết lập được hệ thống giao nhận từ
các kho của mình đến tất cả những cửa hàng trong khu vực được chỉ định.
Kho chứa hàng: Nhà phân phối phải có đủ chỗ để chứa hàng, bảo đảm không
để thiếu hụt hay thất thoát hàng trong bất kỳ trường hợp nào
Khả năng quản lý: Nhà phân phối phải điều hành, quản lý được các bộ phận
hỗ trợ cho phân phối như: kế toán, hậu cần, tin học… một cách nhịp nhàng và đồng bộ.
Nhà phân phối cũng cần phải có hệ thống thông tin và tin học quản lý đủ mạnh để đáp

4


ứng được yêu cầu của nhà sản xuất về phương thức đặt hàng, các loại số liệu báo cáo
bán hàng và tồn kho.
Tư cách pháp nhân: Nhà phân phối phải là một pháp nhân theo Luật pháp Việt
Nam, có chức năng phân phối hàng hoá. Đối với các mặt hàng kinh doanh đặc biệt, có
quy định riêng của Nhà nước, nhà phân phối còn phải đáp ứng đủ các yêu cầu hoặc quy
định này.
Sự nhiệt tình, tinh thần hợp tác: Sự nhiệt tình và tinh thần hợp tác trong việc
triển khai mọi chính sách phân phối của nhà sản xuất cũng là một tiêu chí chọn lựa
quan trọng mà các nhà sản xuất đều quan tâm trong quá trình xây dựng hệ thống phân
phối.
1.2.3. Quản lý nhà bán lẻ
Lựa chọn nhà bản lẻ cho kênh phân phối trong chuỗi cung cấp cũng cần có
những sự lựa chọn một cách phù hợp với từng doanh nghiệp, từng chủng loại mặt
hàng. Do đó cần xây dựng một hợp đồng giữa nhà sản xuất và nhà bán lẻ cũng như
nhà phân phối để đảm bảo lợi ích giữa các bên:
-

Chính sách giá: bảng giá sỉ, lẻ, cấu trúc chiết khấu theo cấp trung gian,
Các chính sách công nợ, thanh toán.

-

Điều kiện bán hàng: Quy định giao hàng,Các bảo đảm của NSX: hàng
hỏng,giảm giá, hàng tồn, hàng hết hạn…

-

Lãnh thổ bán hàng của nhà bán lẻ: Quy định lãnh thổ bán hàng độc
quyền,Quy định về mở thêm NPP khác, Các hỗ trợ để bao phủ bán hàng

-

Hỗ trợ bán hàng và quản lý: Chương trình khuyến mãi cho cửa hiệu,
Huấn luyện nhân viên bán hàng, Xây dựng hệ thống quản lý, báo cáo.
5


PHẦN 2: PHÂN TÍCH CHUỖI CUNG CẤP CỦA CÔNG TY ĐIỆN THOẠI SAM
SUNG
2.1.

Giới thiệu chung về Công ty điện thoại Sam Sung
Samsung Electronics (hãng điện tử Samsung) được thành lập năm 1969, là bộ

phận lớn nhất của Tập đoàn Samsung, và là một trong những công ty điện tử lớn nhất
thế giới.
-

2005: Samsung đã trở thành thương hiệu hàng điện tử tiêu dùng hàng đầu và

được biết đến nhiều nhất trên toàn cầu, thay thế vị trí mà Sony nắm giữ nhiều năm liền.
-

2007: trở thành hãng sản xuất ĐTDĐ thứ 2 thế giới.

2.2. Phân tích chuỗi cung cấp của Công ty điện tử Sam Sung

2.2.1. Mô hình chuổi cung ứng

6


Hình 2.1: Chuỗi cung cấp của Công ty điện tử Sam Sung
Nhà Cung Cấp

Doanh Nghiệp
Trung Tâm

Nhà Phân Phối

Nhà Bán Lẻ

Khách Hàng
Cuối Cùng

VIETTEL

Cabot Microelectronics

Hệ Thống Các Siêu
Thị
Broadcom

SAMSUNG

Tập Đoàn Phú
Thái

GSi Lumonics iNC

Nhà phân phối
Khác

7

Cửa Hàng Bán Lẻ


2.2.2. Nhà cung cấp.
Các nhà cung cấp cung cấp linh kiện, phụ kiện, hóa chất hỗ trợ quá trình sản xuất
điện thọai của Samsung.Hầu hết các nhà cung cấp linh kiện, phụ kiện cho Samsung Việt
Nam đều là ở nước ngoài hoặc là các doanh nghiệp nước ngoài đi theo Samsung vào Việt
Nam.
Năm 2010, trong tổng số 37 doanh nghiệp, nhà cung cấp các linh kiện, phụ kiện cho
nhà máy sản xuất điện thoại Samsung Việt Nam (SEV) thì có tới 12 nhà cung cấp là ở
trong nước, 25 nhà cung cấp là ở nước ngoài. Vì cậy Samsung đã tự sản xuất các link kiện
chính cho việc sản xuất của mình và cung cấp cho những nhà máy sản xuất điện thọai
khác như: Nokia, Motorola.
Với công ty Samsung Vina cho biết trong tỷ lệ nhà cung cấp linh kiện, phụ kiện nội
địa thì các doanh nghiệp Việt Nam hầu như không có chủ yếu là các doanh nghiệp cung
cấp bao bì và in ấn. Samsung Vina còn sử dụng rất nhiều nhà cung cấp bên ngoài mà nổi
trội trong đó phải kể đến các nhà cung cấp như:


Cabot Microelectronics chuyên cung cấp các vi mạch điện tử.Broadcom cung cấp các con chip điện tử cho một vài dòng điện thoại của

Samsung như SGH-J750 và SGH-A401


GSi Lumonics iNC là nhà cung câp các thiết bị như: hệ thống WaferRepairT

M430.
Samsung đã thực hiện chương trình “Eco-Đối tác”. Chương trình này áp dụng cho
tất cả các nhà cung cấp các sản phẩm cốt lõi, phụ tùng, linh kiện và nguyên vật liệu
(bao gồm cả nguyên vật liệu đóng gói) của Samsung. Với chương trình này, Samsung
yêu cầu các nhà cung cấp nguyên vật liệu, linh kiện như đã nói ở trên phải đảm bảo 2
tiêu chí chính:
8


Phù hợp với tiêu chuẩn điện tử Samsung về các họat động trong các sản


phẩm.

Trình diễn của hệ thống quản lý môi trường đầy đủ.
Vấn đề trên có thể được lý giải rằng các nhà cung cấp linh kiện, phụ kiện của Việt
Nam còn yếu chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn của Samsung vì quá trình sản xuất ra sản
phẩm điện thọai khá khắt khe, 1 chi tiết nhỏ bị lỗi là cả sản phẩm bị hỏng nên đòi hỏi yêu
cầu cao hơn. Do đó việc lựa chọn nhà cung cấp linh kiện của Sam Sung với các tiêu chí
rất cao và các doanh nghiệp Việt Nam khó có thể đáp ứng.webiste
Có thể thấy rằng trong việc lựa chọn nhà cung cấp linh kiện đầu vào cho sản phẩm
điện thoại của mình Sam Sung đã đưa ra các tiêu chí rất cao. Đây cũng chính là rào cản
của các doanh nghiệp Việt Nam, tuy nhiên nhờ có sự khắc khe trong khâu lựa chọn các
linh kiện đầu vào mà các sản phẩm điện thoại của Sam Sung ngày càng khảng định vị trí
dẫn đầu trên thị trường, không chỉ bởi chất lượng sản phẩm mà cả các dịch vụ khác mà
Sam Sung đem lại trong sản phẩm điện thoại của mình.
2.2.3. Nhà Phân Phối.
Hiện nay Sam sung sử dụng kết hợp cả phân phối trung gian và phân phối trực
tiếp đến khách hàng cuối cùng. Trên thị trường Việt Nam hiện tại có 2 nhà phân phối
chính thức đó là Viettel và tập đoàn Phú Thái. Trước đây còn cò FPT cũng là nhà phân
phối chính thức của Samsung nhưng từ ngày 25/12/2009 thì FPT Mobile không còn là
nhà phân phối điện thoại của di động của Samsung.
Phú Thái là một trong những nhà phân phối lớn tại Việt Nam, chuyên phân phối
các sản phẩm tiêu dùng với hơn 15 năm kinh nghiệm. Hệ thống phân phối của Phú Thái
có hơn 30 công ty con, 8 nhà kho chính và 5 nhà kho phụ trên toàn quốc. Vì vậy khi
Samsung sử dụng Phú Thái làm nhà phân phối chính thức của mình giúp làm mở rộng
9


mạng lưới phân phối điện thoại đến người tiêu dùng rộng rãi hơn và mang đến những lợi
ích tốt hơn cho các đại lý của Samsung
Ngoài ra còn một số nhà phân phối chính thức của Samsung như: công ty cổ
phần TIE – nhà phân phối chính thức mà hình ti vi Samsung năm 2000; Digiword
Corporation. Công ty Digiword Corporation cũng đã ký kết hợp tác nhà phân phối máy
tính cho Samsung vào tháng 11/2010 và ngày 23/2/2011 công ty lai ký kết hợp tác là nhà
phân phối chính thức máy in Samsung tại Việt Nam. DGW là một trong những nhà phân
phối sản phẩm CNTT uy tín và cung ứng dịch vụ bảo hành ủy quyền chuẩn mực hàng đầu
tại Việt Nam. Ngoài hệ thống kênh phân phối rộng lớn với 1200 đại lý trên cả nước,
DGW còn có 3 trung tâm bảo hành ủy quyền DGCare, 4 trung tâm kinh doanh, cùng
chuỗi hệ thống quản lý - cung ứng hàng hóa DGSuply Chain với tổng diện tích 7.000m2..
Sau khi sản phẩm có mặt tại các nhà phân phối chính thức của tập đoàn Samsung,
nó sẽ nhanh chóng được phân phối đến toàn quốc thông qua các đại lý, của hàng bán lẻ
điện thọai di động trên toàn quốc. Với cách phân phối thông qua các nhà phân phối
chính thức giúp Samsung tiết kiệm được một số chi phí (chi phí thuê mặt bằng, chi phí
điện, nước….) đem lại hiệu quả kinh doanh. Mặt khác thông qua hình thức này thì
Samsung dễ dàng kiểm sóat được hệ thống phân phối của mình hơn việc phân phối đến
các nhà bán lẻ hoặc bán hàg trực tiếp thông qua lực lượng bán hàng của công ty không
qua trung gian phân phối.
2.2.4. Nhà Bán lẻ
Các sản phẩm của công ty Samsung như: điện thọai, máy in, máy ảnh tivi…..được
bán ở hầu hết các siêu thị điện máy, các cửa hàng bán lẻ điện thọai, các thiết bị điện tử,
văn phòng……
Về hệ thống bán lẻ điện thoại di động ở thành phố HCM nổi lên như: Thế Giới Di
Động, Viễn Thông A, Phước Lập Mobie. Nguyễn Kim….Tại đây khách hàng có thể
10


mua bất cứ sản phẩm điện thọai nào của Samsung. Ngoài ra trên thị trường còn mạng
lưới các cửa hàng kinh doanh điện thọai, siêu thị điện máy khá dày đặc cung cấp sản
phẩm điện thọai cũng như các linh kiện đi kèm cho khách hàng.
Tại thị trường Hà Nội thì mạng lưới các siêu thị điện máy phân bố khắp các
quận,một số siêu thị như topcare, trần anh, pico… bên cạnh đó còn có hệ thống các cửa
hàng bán lẻ dày đặc cũng phân phối sản phẩm của Samsung.
Ở các địa phương, các tỉnh thì mạng lưới các cửa hàng bán lẻ điện thọai dày đặc,
khách hàng cũng dễ dàng để mua được sản phẩm của Samsung. Đặc biệt ngày này hệ
thống cửa hàng của Thế Giới Di Động có mặt hầu hết ở các tỉnh
Với hệ thống bán lẻ như trên các sản phẩm của Samsung dễ dàng đến tay được
người tiêu dùng => đem lại hiệu quả kinh doanh cho công ty.
Việc lựa chọn nhà bán lẻ của Công ty Sam Sung cũng rất khắt khe, các nhà bán lẻ
cho Sam Sung tại thị trường Việt Nam chủ yếu là các Công ty đã có uy tín, có tiềm lực
về tài chính cũng như có nhiều năm kinh nghiệm trong thị trường bán lẻ. Đây cũng là
những cách quản lý nhà bán lẻ hiệu quả mà Sam Sung đã sử dụng và đạt được thành
công to lớn trong việc bán sản phẩm điện thoại của mình.

11


KÊT LUẬN
Sự thành công của Công ty điện tử Sam Sung đó chính là nhờ một phần vào việc
Công ty đã thực thiện tôt việc quản lý chuỗi cung cấp của mình. Sam Sung đã sử dụng
chiến lược chuỗi cung ứng vừa linh hoạt vừa tinh gọn. Tính linh hoạt thể hiện ở chỗ
Samsung luôn đáp ứng nhu cầu của khách hàng ở mọi nơi trên thế giới. Điều này đạt
được nhờ vào quá trình chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng trong hệ thống chuỗi
cung ứng và đưa thông tin từ nhà sản xuất đến các khách hàng cuối cùng. Tính tinh
gọn được thể hiện thông qua việc giảm thiểu chi phí tồn kho, sử dụng ít nguồn lực
nhất.
Samsung cạnh tranh dựa trên khả năng đổi mới vượt trội, nghĩa là đổi mới tập
trung vào việc phát triển các chủng loại sản phẩm “mũi nhọn” nhằm thu hút và lôi cuốn
những khách hàng quan trọng. Do đó, trong mô hình chuỗi cung ứng của mình,
Samsung không sản xuất hàng loạt các sản phẩm giống nhau mà thông qua hệ thống
thông tin chia sẻ xuyên suốt từ khách hàng đến nhà cung ứng để nhìn thấy một cách
chính xác nhu cầu người sử dụng cuối cùng.
Khách hàng có thể đặt hàng thông qua các trung gian hay một cách trực tiếp
thông qua Internet hoặc các lực lượng bán hàng trực tiếp. Có hai cách để samsung đưa
sản phẩm đến với khách hàng là giao hàng trực tiếp và thông qua hệ thống kênh bán sỉ
và bán lẻ. Khi có nhu cầu bât ngờ thì nhà phân phối sẽ là người trữ hang để đáp ứng
nhu cầu một cách nhanh nhất.

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×