Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 3 tuần 12

Giáo án lớp 3

Ngày soạn: 03/11/2013
Ngày dạy: 11/11/2013

Tuần 12

Thứ hai ngày 11 tháng 11 năm 2013
TẬP ĐỌC-KỂ CHUYỆN
Tiết 34 + 35: NẮNG PHƯƠNG NAM

I/MỤC TIÊU:
A/Tập đọc:
- Bước đầu diễn tả được giọng các nhân vật trong bài , phân biệt được lời người dẫn
chuyện với lời các nhân vật
- Hiểu được tình cảm vẽ đẹp đẽ, thân thiết và gắn bó giữa thiếu nhi miền Nam – Bắc ( Trả
lời được các CH trong SGK ) .
* HS khá , giỏi Nêu được lí do chọn một tên truyện ở CH5
B/Kể chuyện:
- Kể lại được từng đoạn của câu chuyện theo ý tóm tắt .
II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 Tranh minh họa bài học trong SGK. Tranh hoa mai, hoa đào.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
1’ 1/Ổn định:
4’ 2/ Bài cũ: Vẽ quê hương
-GVgọi 3 HS đọc thuộc toàn bài
+Kể tên những cảnh vật được tả trong bài
thơ ?
+Hãy kể tên những màu sắc có trong bài
thơ ?
+Vì sao bạn nhỏ lại vẽ bức tranh quê
hương đẹp đến vậy?
-GV nhận xét- ghi điểm.
35’ 3/ Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài : Các em đã
biết cảnh đẹp 3 miền Nam – Trung – Bắc.
Bài học hôm nay, cho ta thấy được tình
bạn thân thiết, đẹp đẽ giữa thiếu nhi 2
miền Nam - Bắc - ghi tựa bài.
Hoạt động 2: Luyện đọc:
-GVđọcmẫu:Giọng thong thả, nhẹ nhàng.
-Hướng dẫn HS đọc từng câu cả bài và
luyện phát âm từ khó.

HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
-3 HS đọc lại bài. kết hợp TLCH
+Tre, lúa, sông, máng, trời mây…
+Tre xanh, lúa xanh, sông máng xanh
mát…
+Vì bạn nhỏ yêu quê hương.

-HS quan sát tranh chủ đề
-HS nhắc lại tựa bài.
-HS đọc câu nối tiếp bài, kết hợp luyện
đọc từ khó có trong bài thường sai do
tiếng địa phương. Đọc trôi chảy từng
câu.

-GV nhận xét từng HS, uốn nắn kịp thời


các lỗi phát âm theo phương ngữ.
-Đọc đoạn và giải nghĩa từ:
- HS đọc đoạn
-Luyện đọc câu dài/ câu khó
-Luyện đọc câu văn dài.
-Đọc nối tiếp theo đoạn đến hết bài.
-Luyện đọc đoạn nối tiếp bài.
-Giảng thêm: hoa đào, hoa mai
- Đọc ngắt nghỉ đúng chỗ ở dấu chấm,
phẩy, cụm từ. chú ý phân biệt lời từng
nhân vật.
-Đọc theo nhóm kiểm tra chéo lẫn nhau.
-Thi đọc bài theo nhóm: 3 HS đọc
-Y/C: Học sinh đọc thầm theo.
-1HS đọc cả bài
35’ Hoạt động 3: Tìm hiểu nội dung bài:
GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 12

-Gọi HS đọc thầm đoạn 1.
-Uyên và các bạn đang đi đâu? Vào dịp
nào?
- Gọi HS đọc đoạn 2:
-Các bạn Uyên, Huệ, Phương,…nói
chuyện về ai? Ở đâu?

4’

-1 HS đọc đoạn 1 SGK.
-Uyên cùng các bạn đi chợ hoa, vào
ngày 28 tết.
-1 HS đọc đoạn 2.
-Uyên, Huệ, Phương cùng một số bạn ở
TP Hồ Chí Minh. Cả bọn nói chuyện về
Vân ở ngoài Bắc.
-Uyên và các bạn ra chợ hoa ngày Tết để -Để chọn quà gởi cho Vân.
làm gì?
-Vân là ai? Ở đâu?
-Vân là bạn của Phương, Uyên, Huệ, ở
tận ngoài Bắc.
-Vậy, các bạn đã quyết định gửi gì cho -Gửi tặng Vân ở miền Bắc 1 cành mai.
Vân?
-Vì sao các bạn lại chọn gửi cho Vân một -Tùy HS trả lời theo nhiều ý kiến.
cành mai?
*GV chốt: Vì theo các bạn cành mai chở
nắng phương Nam ra Bắc, ngoài ấy đang
có mùa đông lạnh giá và thiếu nắng ấm.
Vì mai là loài hoa đặc trưng cho Tết của
miền Nam, giống như hoa đào là đặc
trưng cho Tết miền Bắc. Hình ảnh cành
mai giúp Vân thêm nhớ, thêm yêu các
bạn miền Nam của mình và tình bạn của
các bạn càng thêm thắm thiết.
Giáo dục MT: HS ý thức yêu quý cảnh
quan môi trường của quê hương miền
Nam
Dành cho HS khá giỏi
-Yêu cầu HS suy nghĩ tìm tên khác cho -HS trả lời và giải thích tại sai em chọn
câu chuyện trong các tên gọi: Câu chuyện tên gọi đó.
cuối năm; Tình bạn; Cành mai ngày Tết.
d.Luyện đọc lại:
-GV đọc 1 đoạn trong bài, sau đó gọi HS -HS thi đọc bài theo nhóm từng đọan,
đọc các đoạn còn lại.
toàn bài. HS đọc theo cách phân vai.
-Chia nhóm và luyện đọc theo vai.
Chú ý phân biệt lời dẫn chuyện và từng
-Gọi 2 nhóm trình bày trước lớp.
nhân vật.
-Lớp nhận xét- tuyên dương.
 KỂ CHUYỆN.
-GV gọi HS nêu yêu cầu của phần kể -HS nêu yêu cầu
chuyện.
HS nghe
-Kể mẫu
-GV HD kể từng đọan của câu chuyện, -HS dựa vào các gợi ý SGK nhớ và kể
lại từng đoạn của câu chuyện.
nếu HS ngập ngừng GV gợi ý.
-Từng cặp kể cho nhau nghe.
-3 HS kể theo đoạn. HS thi nhau kể
-Kể theo nhóm.
- Lớp nhận xét chọn người kể hay nhất.
-Thực hành kể trước lớp.
-HS tự trả lời: câu chuyện ca ngợi tình
bạn thân thiết, gắn bó giữa thiếu nhi các
miền Nam, Bắc nước ta.
-GV nhận xét –tuyên dương.
4/ Củng cố:
-GV hỏi : Điều gì làm em xúc động nhất
trong câu chuyện trên?
GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

1’

Tuần 12

-GDMT: Tình Đoàn kết bạn bè không
những trong nước mà cả trên thế giới.
5/ Dặn dò:
-Về nhà đọc lại kĩ bài và cho mọi người
trong gia đình nghe lại câu chuyện
-Xem trước bài”Cảnh đẹp non sông”
-GV nhận xét tiết học, khen những HS
học tốt, nhắc nhở những HS chưa tốt.
TOÁN
Tiết 56: LUYỆN TẬP

I/ MỤC TIÊU:
- Biết đặt tính và tính nhân số có ba chữ số với một số có một chữ số.
- Biết giải bài toán có phép nhân số có ba chữ số với số có một chữ số và biết thực hiện
gấp lên, giảm đi một số lần.
- HS có ý thức cẩn thận khi làm toán.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Bảng phụ
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
1’
4’

30’

Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
1/Ổn định:
2/Bài cũ: Nhân số có 3 chữ số với số
có 1 chữ số
-Gọi HS lên bảng làm bài tập
-3 HS lên bảng làm bài :
- Nêu cách nhân số có 3 chữ số với
124
218
105số có 1 chữ số?
-Nhận xét- ghi điểm.
3/ Bài mới:
Hoạt động 1:Giới thiệu bài: Ôn
luyện kĩ năng thực hiện tính nhân số
có 3 chữ số với số có 1 chữ số-Ghi
tựa.
Hoạt động 2: HD luyện tập:
Bài tập 1: Kẻ bảng nội dung BT 1
lên bảng .
-BT yêu cầu chúng ta làm gì?
-Muốn tính tích chúng ta làm như thế
nào?

7
868

3
654

5
525

-HS nhắc tựa bài.

-HS đọc yêu cầu bài.
-BT yêu cầu chúng ta tính tích.
-… thực hiện phép nhân giữa 2 thừa số với
nhau.
-Cho HS làm bài nhóm đôi (HS khá - HS 2 nhóm nhóm đôi làm bài..
giỏi làm thêm cột thứ 2)
Thừa số
423
210
105
241
Thừa số
2
3
8
4
-GV nhận xét – tuyên dương
Tích
846
630
840
964
Bài 2:
 Gọi HS đọc yêu cầu bài
 Bài tập yêu cầu gì?
-HS đọc yêu cầu bài.
- Muốn tìm số bị chia ta làm như thế + Tìm x:
-……ta lấy thương nhân với số chia.
nào?
-2 HS lên bảng- Lớp bảng con.
-Gọi HS lên bảng làm bài.
GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 12

-Nhận xét sửa bài cho HS.
Bài 3:
- Gọi HS đọc đề bài.
-Bài toán cho biết gì?
-Bài toán hỏi gì?
-Yêu cầu HS tự làm bài vào vở nháp
-Chữa bài và cho điểm HS.
Bài 4:
-Gọi 1 HS đọc đề bài.
-Bài toán cho biết gì?

4’

1’

a/ x : 3 = 212
b/ x : 5 = 141
x = 212 x 3
x = 141 x 5
x = 636
x = 705
-HS đọc yêu cầu bài.
+…có 120 cái kẹo
+có 4 hộp như thế có bao nhiêu cái kẹo?
-1 HS lên bảng - lớp làm vào vở.
Bài giải
Số gói kẹo 4 hộp có là:
120 x 4 = 480 (gói kẹo)
Đáp số: 480 gói kẹo

-1 HS đọc yêu cầu bài .
-có 3 thùng dầu, mỗi thùng chứa 120l dầu,
-Bài toán hỏi gì?
người ta đã lấy ra 185l dầu
-Bài toán yêu cầu tính số dầu còn lại sau khi
-Muốn biết sau khi lấy ra 185l dầu, ta lấy ra 185l dầu.
phải biết được điều gì trước?
-Ta phải biết lúc đầu có bao nhiêu lít dầu.
-Yêu cầu HS tự làm bài.
-Cả lớp làm vở + 1 HS làm bảng nhóm.
Bài giải
Số lít dầu có trong 3 thùng là:
125 x 3 = 375(l)
Số lít dầu còn lại là:
-GV chấm 5 vở - nhận xét
375 – 185 = 190 (l)
Bài tập 5
Đáp số: 190 ldầu
Cho HS đọc Y/C bài GV HD mẫu
Cho HS thi đua
2 đội thi đua
Số đã cho
6
12
24
Gấp 3 lần 6x3=18 12x3=36 24x3=72
4/ Củng cố:
Giảm 3lần
6:3=2
12:3=4
24:3=8
-GV hỏi : Muốn tìm số bị chia ta làm
như thế nào?
-……ta lấy thương nhân với số chia.
-Ghi nhớ để vận dụng tốt vào làm bài
5/ Dặn dò:
-Ôn lại các bảng cửu chương. Chuẩn
bị bài sau: So sánh số lớn gấp mấy
lần số bé.
-GV nhận xét chung tiết học.
PHỤ ĐẠO TIẾNG VIỆT

RÈN ĐỌC: NẮNG PHƯƠNG NAM
I.MỤC TIÊU:
- Học sinh trung bình đọc đúng, rõ ràng. Ngắt nghỉ hơi hợp lý.
- Học sinh khá, giỏi đọc hay, diễn cảm, thể hiện đúng giọng nhân vật.
- Hiểu ý nghĩa câu chuyện.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
1’
28’

HOẠT ĐỘNG CỦA GV
A. Ổn định:
B. Ôn tập:
1. Giới thiệu bài:
2.Phụ đạo HS yếu

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
- Hát.

GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

1’

Tuần 12

- Tổ chức cho HSTB đọc đoạn
1 em khá, giỏi đọc mẫu toàn bài.
- Theo dõi hướng dẫn thêm cho một số em - Đọc theo nhóm đôi.
đọc còn yếu.
- Gọi 1 số HSTB thi đọc.
2 nhóm, mỗi nhóm 3 em đọc nối tiếp .
- Thi đọc trước lớp.
- Nhận xét các nhóm đọc.
- Khen ngợi em có tiến bộ, cho điểm.
3. Bồi dưỡng học sinh khá giỏi:
-Tổ chức cho HS khá giỏi đọc cả bài.
- Đại diện mỗi nhóm 1 em đọc cả bài.
-Chọn bạn đọc hay.
-Nhận xét, tuyên dương, cho điểm những
em đọc tốt.
4. Tìm hiểu bài:
- Hỏi lại các câu hỏi / SGK, mời một số -Một số em TB trả lời.
em TB trả lời.
-Nhận xét.
5. Tổ chức cho HS thi đọc lại bài:
-Chia 2 dãy đại diện cho 2 nhóm.
-2 nhóm thi đọc theo cách phân vai.
(Xen kẽ học sinh TB và học sinh khá, -HS nhận xét chọn nhóm đọc tốt.
giỏi).
Nhận xét tuyên dương
C. Củng cố – dặn dò:
- Chốt nội dung, ý nghĩa, nhắc nhở HS
-Nhận xét tiết học.

Ngày soạn: 04/11/2013

Thứ ba ngày 12 tháng 11 năm 2013

Ngày dạy: 12/11/2013
TOÁN
Tiết 57: SO SÁNH SỐ LỚN GẤP MẤY LẦN SỐ BÉ
I/ MỤC TIÊU:
 Biết so sánh số lớn gấp mấy lần số bé.
 HS rèn tính cẩn thận khi làm toán.
II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Bảng phụ – phiếu học tập
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
1’ 1/ Ổn định:
4’ 2/ Bài cũ: Luyện tập
-Gọi 1 HS lên bảng
- GV kiểm tra 1 số VBT của HS.
- GV nhận xét- ghi điểm.
30’ 3/ Bài mới:
GV giới thiệu bài - Ghi tựa.
Hoạt động 1:HD số lớn gấp mấy lần
số bé:
*Giải toán : Gọi HS đọc bài toán SGK.
- GV hướng dẫn cách làm như SGKTrang 57.
Tóm tắt :
A

HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
Hát
-1 HS lên bảng giải bài BT5.
Số đã cho
12
24
Gấp 3 lần
12 x 3 = 36 24 x 3 = 72
Giảm 3 lần
36 : 3 = 12 24 : 3 = 24
-HS nhắc lại.
-Đoạn thẳng AB dài 6cm, đoạn thẳng CD
dài 2cm. Hỏi đoạn thẳng AB dài gấp mấy
lần đoạn thẳng CD?

6cm
B
2cm

GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 12

-GV hỏi: Muốn tính xem đoạn thẳng
AB dài gấp mấy lần đoạn thẳng CD ta
làm như thế nào?
-HD HS cách trình bày bài giải.
-Bài toán trên là bài toán so sánh số lớn
gấp mấy lần số bé.

4’

1’

-Ta lấy độ dài đoạn thẳng AB chia cho độ
dài đoạn thẳng CD.
Bài giải
Độ dài đoạn thẳng AB gấp độ dài đoạn
thẳng CD một số lần là:
6 : 2 = 3 (lần)
Đáp số: 3 lần
-Vậy muốn so sánh số lớn gấp mấy lần - Muốn biết số lớn gấp mấy lần số bé chỉ
số bé ta làm như thế nào?
cần lấy số lớn chia cho số bé.
Hoạt động 2: HD luyện tập:
Bài 1:
-Gọi HS đọc đề bài.
-1 HS đọc.
- Yêu cầu HS quan sát các hình và tự -Bước 1: HS đếm hình tròn màu xanh rồi
làm.
đếm hình tròn màu trắng.
-Bước 2: so sánh số hình tròn màu xanh
gấp mấy lần chỉ cần thực hiện tính chia.
a) 6 : 2 = 3 lần
b) 6 : 3 = 2 lần.
-GV nhận xét ghi điểm.
c/16 : 4 = 4 lần
Bài 2:
-Gọi 1 HS đọc đề bài.
- HS đọc bài toán- nêu yêu cầu của bài.
-Bài toán thuộc dạng toán gì?
+Số lớn gấp mấy lần số bé
-Muốn SS số lớn gấp mấy lần số bé ta +Lấy số lớn chia cho số bé
làm ntn?
- 2HS thi đua + cả lớp làm nháp.
- GV tổ chức cho HS thi đua
Bài giải
Số cây cam gấp cây cau một số lần là:
20 : 5 = 4 (lần)
-Nhận xét – tuyên dương
Đáp số: 4 lần.
Bài 3:
-Gọi 1 HS đọc đề bài.
HS đọc bài toán- nêu yêu cầu của bài.
-Bài toán thuộc dạng toán gì?
+Số lớn gấp mấy lần số bé
-Muốn SS số lớn gấp mấy lần số bé ta +Lấy số lớn chia cho số bé
làm ntn?
1 HS làm bảng nhóm- lớp làm vào vở.
- Yêu cầu HS tự giải vào vở.
Bài giải
Con lợn nặng hơn con ngỗng một số lần là:
42 : 6 = 7(lần)
-GV chấm 5 vở - Nhận xét.
Đáp số: 7 lần
Bài 4: (Dành cho HS khá giỏi)
- Yêu cầu HS nêu cách tính chu vi của -……ta tính tổng độ dài của các cạnh.
một hình rồi tự làm
-HS nêu miệng
Câu a: 3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm)
3 x 4 = 12 (cm)
-Nhận xét, sửa bài cho HS.
Câu b: 3 + 4 + 5 + 6 = 18 (cm)
4/ Củng cố:
-Muốn SS số lớn gấp mấy lần số bé ta +Lấy số lớn chia cho số bé
làm ntn?
-Áp dụng tính trong thực tế
5/Dặn dò:
-Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài:
Luyện tập.
-GV nhận xét chung tiết học.
GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 12

TẬP VIẾT
Tiết 12: ÔN CHỮ HOA H
I/ Mục tiêu:
- Viết đúng chữ hoa H (1 dòng ), N,V (1 dòng); viết đúng tên riêng Hàm Nghi (1 dòng) và
câu ứng dụng “Hải Vân . . . .vịnh Hàn” (1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ.
- HS có ý thức rèn chữ viết của mình, trình bày vở sạch sẽ.
II/ Đồ dùng dạy học:
- Chữ mẫu chữ viết hoa: H, N, V.
- Câu ứng dụng viết sẵn.
- Vở TV 3 tập một.
III/ Các hoạt động:
TG
Hoạt động của giáo viên
1’ 1/Ổn định:
4’ 2/ Bài cũ: Ôn chữ hoa G
-GV kiểm tra vở viết ở nhà
-GV đọc cho HS viết một số từ khó.
-GV nhận xét ghi điểm.
30’ 3/ Bài mới:
a. Gtb: Nêu mục đích, yêu cầu tiết học,
giáo viên ghi tựa.
b. Hướng dẫn viết bài:
-Luyện viết chữ hoa:
+GV treo chữ mẫu : H, N, V.
+Các chữ có độ cao mấy dòng li?
+Có mấy nét?
+Viết mẫu: Kết hợp nhắc cách viết nét
chữ của các con chữ.

Hoạt động của học sinh

- HS viết bảng con + 1HS lên bảng con
- HS đọc lại câu ứng dụng

-HS nhắc lại
- HS chú ý theo dõi GV hướng dẫn.
-HS đọc
+2 dòng li rưỡi
+HS trả lời
-HS viết bảng lớp, Viết bcon: H, N, V.

+Nhận xét sửa chữa.
-Hướng dẫn viết từ ứng dụng.
+Đọc từ ứng dụng.
+1 học sinh đọc: Hàm Nghi
Hàm Nghi: Đây là tên một ông vua -Học sinh viết bảng lớp, b. con.
nước ta, ông làm vua khi 12 tuổi, ông
có tinh thần yêu nước, chống thực dân
Pháp và bị đưa đi dày ở An-giê-ri rồi
mất ở đó.
+HD HS cách viết từ.

-Hướng dẫn viết câu ứng dụng:
-Học sinh đọc câu ứng dụng + giải nghĩa.
+GV đính câu ca dao:
Hải Vân bát ngát nghìn trùng
+ Câu ca dao tả cảnh thiên nhiên hùng Hòn Hồng sừng sững đứng trong vịnh Hàn.
vĩ ở đèo Hải Vân và vịnh Sơn Trà.
+HS tìm: Hải Vân, Hòn Hồng, Hàn.
GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 12

+Yêu cầu tìm từ viết hoa:
+GV viết mẫu:

*Hướng dẫn học sinh viết tập viết:
-Giáo viên chú ý theo dõi, giúp đỡ học
sinh yếu. nhắc nhở viết đúng độ cao,
khoảng cách.

-Học sinh mở vở viết bài.
-1 dòng chữ H, cỡ nhỏ.
-1 dòng chữ V, N, cỡ nhỏ.
-1 dòng chữ Hàm Nghi, cỡ nhỏ.
-Viết câu ca dao : 1 lần.

H
V
N
Hàm Nghi
Hải Vân bát ngát nghìn trùng
Hòn hồng sừng sững đứng trong
vịnh Hàn.

4’
1’

-Thu chấm 1 số vở.
-HS lắng nghe.
-Nhận xét cách viết.
4.Củng cố :
-GD: HS viết đẹp
5.Dặn dò
-Về nhà luyện viết thêm các phần còn
lại.
-Chuẩn bị bài sau: Ôn chữ hoa I
-Giáo viên nhận xét chung giờ học.
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Tiết 23: PHÒNG CHÁY KHI Ở NHÀ

I/ MỤC TIÊU:
 Nêu được những việc nên và không nên làm để phòng cháy khi đun nấu ở nhà.
 Biết cách xử lý khi xảy ra cháy.
* Nêu được một số thiệt hại do cháy gây ra.
- GDKNS: KN tìm kiếm và giải quyết thông tin; KN làm chủ bản thân
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 Các hình vẽ SGK.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
1’ 1/Ổn định:
4’ 2/Bài cũ: Thực hành: phân tích và vẽ sơ đồ mối
quan hệ họ hàng (T2)
- GV gọi HS lên bảng: trình bày sơ đồ họ hàng -3 HS trình bày
gđ mình đã chuẩn bị ở nhà? Cho biết gđ em là
gđ mấy thế hệ?
- GV nhận xét- tuyên dương.
30’ 3/ Bài mới: Phòng cháy khi ở nhà
GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 12

a.Giới thiệu bài -Ghi tựa.
b. Phát triển bài:
Hoạt động 1: Thu thập tin
*Mục tiêu: Xác định vật dễ cháy, giải thích vì
sao không được đặt chúng gần lửa
-Nói về thiệt hại do cháy gây ra
* KN tìm kiếm và giải quyết thông tin
Cách tiến hành
Yêu cầu HS quan sát hình 1, 2 trang 44, 45. để
trả lời các câu hỏi theo gợi ý.
-Em bé trong hình có thể gặp tai nạn gì?
-Chỉ ra những gì dễ cháy trong hình 1.
-Điều gì xảy ra nếu can dầu hỏa hoặc đống củi
khô bị bắt lửa?
-Theo bạn bếp ở hình 1 hay ở hình 2 an toàn
hơn trong việc phòng cháy? Tại sao?

-HS nhắc lại

 Quan sát - thảo luận, giải quyết
vấn đề.
-Quan sát hình 1, 2 trang 44, 45.
để trả lời các câu hỏi theo gợi ý.
-Có thể bị bỏng lửa
-Củi khô, dầu hỏa
-Cháy nhà

+ Bếp ở H2 an toàn hơn trong việc
phòng cháy chữa cháy, vì mọi đồ
dùng được xếp đặt gọn gàng, ngăn
nắp; các chất dễ bắt lửa như củi
khô, can dầu hỏa được để xa bếp.
-Gọi HS trình bày
-HS làm việc theo nhóm đôi.
- GV theo dõi giúp đỡ HS.
-Đại diện 1 số HS báo cáo kết quả
-GV và HS kể một vài câu chuyện ngắn về thiệt -HS kể
hại do cháy gây ra.
-Tìm hiểu nguyên nhân cháy?
-HS nêu: cẩu thả, sơ ý, mọi người
-GV chốt cho HS hiểu bài.
phải có ý thức phòng cháy
Hoạt động 2:
Mục tiêu: Nêu những việc cần làm để phòng
cháy
* KN làm chủ bản thân: đảm nhận trách nhiệm
của bản thân đối với việc đun nấu ở nhà
Cách tiến hành
Thảo luận và đóng vai.
-GV đặt vấn đề: Cái gì có thể gây ra cháy bất -HS nêu những vật dễ cháy ở nhà
ngờ ở nhà bạn?
mình, nơi cất giữ
Yêu cầu HS thảo luận nhóm đóng vai
-GV chia lớp 4 nhóm, phân công mỗi nhóm thảo -Các nhóm thảo luận - Đại diện
luận 1 vấn đề
các nhóm lên bảng trình bày bằng
cách sắm vai các tình huống.
-Nhóm 1: Bạn sẽ làm gì khi thấy diêm hay bật +Mang đi cất
lửa vứt lung tung trong nhà mình?
-Nhóm 2: Theo bạn những thứ dễ bắt lửa như +Cất xa nơi bếp
xăng, dầu hỏa, … nên được cất giữ ở đâu trong
nhà? Bạn sẽ nói thế nào với bố, mẹ hoặc người
lớn trong nhà để chúng được cất giữ nơi xa đun
nấu của gia đình?
-Nhóm 3: Bếp ở nhà bạn còn chưa thật gọn +Dọn dẹp, sắp xếp gọn gàng
gàng, ngăn nắp. Bạn có thể nói hoặc làm gì để
người lớn dọn dẹp, sắp xếp lại hoặc thay đổi chỗ
cất giữ những thứ dễ cháy có trong bếp?
-Nhóm 4: Trong khi đun nấu bạn và những
người trong gia đình cân chú ý điều gì để phòng +Phải canh lửa, tắt bếp khi đã nấu
cháy?
xong
GV kết luận: Cách tốt nhất để phòng cháy khi -Nhận xét- bổ sung.
GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 12

đun nấu là không để những thứ dễ cháy ở gần
bếp. Khi đun nấu phải trông coi cẩn thận và
nhớ tắt bếp sau khi sử dụng xong.
Hoạt động 3: Chơi trò chơi: gọi cứu hỏa
Mục tiêu: HS biết phản ứng đúng khi cháy
* KN tự bảo vệ: ứng phó nếu có tình huống hỏa
hoạn: tìm kiếm sự giúp đỡ.
Cách tiến hành
GV nêu 1 tình huống “ Cháy”
Yêu cầu HS thực hiện báo động
-GV hướng dẫn cách thoát hiểm: khi cháy phải -HS hô to gọi người hàng xóm
chạy ra ngoài
sang cứu
- GV tổ chức cho lớp chơi trò chơi “ Gọi cứu -Thành phố gọi điện thoại: 114
hỏa”
- GV nêu cách chơi, phổ biến luật chơi
- HS nghe
- Tổ chức cho Hs chơi
- HS tham gia chơi trò chơi sôi nổi
- Gv nhận xét – tuyên dương đội chơi tốt
hứng thú.
4’ 4/ Củng cố:
- Nêu một số tình huống có thể xảy ra sự cháy?
- Khi cháy em cần làm gì?
GDMT: Khi đun nấu phải trông coi cẩn thận và
nhớ tắt bếp sau khi sử dụng xong để phòng cháy
chữa cháy cho mình và không ảnh hưởng đên
mọi ngưòi xung quanh
1’ 5/ Dặn dò:
-Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau: Một số hoạt
động ở trường
- GV nhận xét chung tiết học.
THỦ CÔNG
Tiết 12: CẮT DÁN CHỮ I, T (tiết 2)
I/ MỤC TIÊU:
 Biết cách kẻ, cắt, dán chữ I,T
 Kẻ, cắt ,dán được chữ I ,T
 Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau . Chữ dán tương đối phẳng
* Với HS khéo tay :
Kẻ ,cắt ,dán được chữ I ,T. Các nét chữ thẳng và đều nhau . Chữ dán phẳng
 HS thích cắt, dán chữ
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 Tranh qui trình kẻ, dán chữ I, T.
 Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì , kéo thủ công, hồ dán.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
1’ 1/ Ổn định:
4’ 2/ Bài cũ: Cắt dán chữ I, T
-GV hỏi: Nêu quy trình cắt, dán chữ I, T
-Nhận xét, đánh giá
30’ 3/ Bài mới:
a.Giới thiệu bài: GV gt bài trực tiếp-Ghi
tựa.
b/Phát triển bài:

HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
Hát
-2 HS nêu
-2 HS lên thực hành cắt
-HS lắng nghe, nhắc lại.

GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

4’
1’

Tuần 12

Hoạt động 3: HS thực hành cắt dán chữ
I T.
- Yêu cầu HS nhắc lại các bước cắt, dán - HS nhắc lại các bước cắt, dán theo qui
theo qui trình.
trình.
- Bước 1: Kẻ chữ I T.
- GV nhận xét các bước.
- Bước 2: Cắt chữ I T.
- Bước 3: Dán chữ I T.
-Cho HS thực hành cắt dán chữ I T.
- HS thực hành cắt dán chữ I T.
- GV theo dõi uốn nắn nhắc nhở.
- HS trưng bày sản phẩm.
-GV nhận xét tuyên dương những sản
phẩm đẹp.
Với HS khéo tay :
 Kẻ ,cắt ,dán được chữ I ,T
 Các nét chữ thẳng và đều nhau . Chữ
dán phẳng
-GV đánh giá sản phẩm thực hành của
HS
4/ Củng cố :
- GV thu vở chấm điểm.
-GDTT: HS cắt chữ trong các buổi lễ,
5/Dặn dò:
-Về nhà chuẩn bị cho tiết sau các dụng
cụ để cắt, dán chữ H, U
-Nhận xét chung tiết học.
THỂ DỤC
TIẾT 23: ÔN CÁC ĐỘNG TÁC CỦA BÀI TD PHÁT TRIỂN CHUNG
(GV BỘ MÔN DẠY)

Ngày soạn: 05/11/2013

Thứ tư ngày 13 tháng 11 năm 2013

Ngày dạy: 13/11/2013
TẬP ĐỌC
Tiết 36: CẢNH ĐẸP NON SÔNG
I/ MỤC TIÊU:
 Biết đọc ngắt nhịp đúng các dòng thơ lục bát, thơ 7 chữ trong bài .
 Bước đầu cảm nhận được vẽ đẹp và sự giàu có của các vùng miền trên đất nước ta , từ
đó thêm tự hào về quê hương đất nước (Trả lời được các CH trong SGK thuộc 2 – 3 câu ca
dao trong bài ).
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 Tranh cảnh đẹp đất nước.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
1’ 1/ Ổn định:
4’ 2/ Bài cũ:
-GV kiểm ta bài” Nắng Phương Nam”

HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
Hát

-3 HS kể lại câu chuyện “Nắng Phương
Nam” và trả lời câu hỏi.
+Uyên và các bạn đang đi đâu? Vào dịp + Uyên cùng các bạn đi chợ hoa, vào
nào?
ngày 28 tết.
+Uyên và các bạn ra chợ hoa ngày Tết để + Để chọn quà gởi cho Vân.
GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 12

làm gì?
+Vậy, các bạn đã quyết định gửi gì cho
Vân?
- GV nhận xét- ghi điểm.
30’ 3/ Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Đất nước
ta có rất nhiều cảnh đẹp đặc trưng cho
mỗi miền. Đó là những cảnh đẹp nào,
chúng ta cùng tìm hiểu bài hôm nay
Hoạt động 2: Luyện đọc:
-Đọc mẫu lần 1: Giọng thong thả, nhẹ
nhàng.
-Hướng dẫn luyện đọc.
+HD HS đọc từng câu và luyện phát âm
từ khó.
-GV nhận xét từng HS, uốn nắn các lỗi
phát âm theo phương ngữ.
-Đọc từng khổ thơ và giải nghĩa từ:
-Luyện đọc câu khó.
-Kết hợp giải nghĩa các từ: Đồng Đăng;
la đà; canh gà; nhịp chài Yên Thái; Tây
Hồ; xứ Nghệ; Hải Vân; Nhà Bè; Đồng
Tháp Mười. Tô Thị; Tam Thanh; Trấn
Vũ; Thọ Xương, Gia Định ( SGK).
-Yêu cầu HS đọc chú giải SGK
-Đọc lại bài 1 lượt: (2 nhóm).
-Đọc theo nhóm bàn kiểm tra chéo lẫn
nhau.
Hoạt động 3: Tìm hiểu nội dung bài:
- Gọi 1 HS đọc lại toàn bài.
-Mỗi câu ca dao nói đến cảnh đẹp của
một vùng. Đó là những vùng nào?

+ Gửi tặng Vân ở miền Bắc 1 cành mai.

-HS nhắc lại

-HS đọc nối tiếp từng câu mỗi em đọc 2
dòng. Kết hợp luyện đọc các từ khó
thường sai do tiếng địa phương.
-6 HS nối tiếp đọc 6 câu ca dao
- Luyện đọc từng khổ thơ.
-Luyện đọc câu khó.
VD: Đồng Đăng / có phố Kì Lừa/
Có nàng Tô Thị,/có chùa Tam Thanh//
Đường vô xứ Nghệ / quanh quanh/
Non xanh nước biếc/như tranh hoạđồ//
……
-HS đọc chú giải SGK.
-6 HS đọc.

- Đọc bài theo nhóm 3 (theo bàn).
-1 HS đọc, lớp đọc thầm và trả lời.
-Câu 1: Lạng Sơn; 2. Hà Nội; 3. Nghệ
An, Hà Tĩnh; 4. Thừa Thiên Huế và Đà
Nẵng; 5. TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai. 6.
Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp.
-Các câu ca cho ta thấy được vẻ đẹp của -HS nói về cảnh đẹp trong từng câu ca
ba miền Bắc (1,2) – Trung (3,4) – Nam dao theo ý hiểu của mình. Nêu cảnh đẹp
(5,6) trên đất nước ta. Mỗi vùng có cảnh của từng vùng dựa theo câu ca dao.
gì đẹp?
-GV cho HS quan sát một số tranh ảnh
nói về cảnh đẹp của nước ta.
-Theo em ai đã giữ gìn tô điểm cho non - Cha ông ta từ bao đời nay đã gây dựng
sông ta ngày càng đẹp hơn?
nên đất nước này; giữ gìn tô điểm cho
non sông ngày càng tươi đẹp thêm.
Hoạt động 4: HD đọc diễn cảm và học
thuộc lòng bài thơ.
-GV đọc mẫu lần 2.
-HD HS học thuộc lòng từng câu ca dao, -HS tự đọc thuộc lòng bài thơ.
cả bài
-Lớp đọc đồng thanh toàn bài.
-Thi đọc thuộc theo nhóm trước lớp: mỗi
nhóm 6 HS.
-GV nhận xét bình chọn bạn đọc thuộc, -3,4 HS thi đọc cả bài
hay đúng nhất
GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

4’

1’

Tuần 12

-Nhận xét tuyên dương.
4/ Củng cố:
+ Bài học giúp em biết được điều gì?

-HS nêu : cảm nhận được vẻ đẹp và sự
giàu có của các vùng miền trên đất nước
ta , từ đó thêm tự hào về quê hương đất
nước
+Trong bài thơ em thích câu thơ nào -HS nêu ý kiến theo ý thích.
nhất? Vì sao?
-GDMT: Qua bài học em càng thêm yêu
quý cảnh đẹp của quê hương đất nước,
chúng ta cần có ý thức bảo vệ môi
trường thiên nhiên
5/ Dặn dò:
-Về nhà học bài và xem trước bài Luôn
nghĩ đến miền Nam.
- GV nhận xét tiết học.
TOÁN
Tiết 58: LUYỆN TẬP

I/ MỤC TIÊU:

Biết thực hiện gấp một số lên nhiều lần và vận dụng giải bài toán có lời văn.

HS rèn tính cẩn thận trong khi làm bài.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Bảng phụ
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
1’ 1/Ổn định:
4’ 2/Bài cũ: So sánh số lớn gấp mấy
lần số bé
- GV gọi HS lên bảng giải bài 2

-GV nhận xét – ghi điểm.
30’ 3/ Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài: GV
giới thiệu trực tiếp - Ghi tựa.
Hoạt động 2: Luyện tập:
Bài 1:
- Gọi HS nêu yêu cầu bài, sau đó
tự làm và nêu miệng trước lớp.
- Gv sửa bài – nhận xét

HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
Hát
- 1 HS lên bảng, làm bài 2SGK.
Bài giải
Số cây cam gấp cây cau một số lần là:
20 : 5 = 4 (lần)
Đáp số: 4 lần
-HS nhắc lại.

- HS nêu yêu cầu bài.
- HS nêu miệng:
a. 18 : 6 = 3 (lần)
b. 35 : 5 = 7 (lần)

Bài 2:
- HS đọc bài toán- HS nêu yêu cầu bài.
-Gọi 1 HS đọc đề bài.
-Ta lấy số lớn chia cho số bé
-Bài toán thuộc dạng toán gì?
-Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần - 1HS lên bảng lớp nháp.
Bài giải
số bé ta là ntn?
Số con bò gấp số con trâu một số lần là:
-Yêu cầu HS làm nháp.
20 : 4 = 5 (lần)
-Nhận xét – ghi điểm
GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 12

Bài 3:
-Gọi 1 HS đọc đề bài.
-Muốn biết cả hai thửa ruộng thu
được bao nhiêu kg cà chua ta phải
biết được gì?
-Yêu cầu HS làm bài vào vở.

Đáp số: 5 lần
-HS đọc bài toán - nêu yêu cầu bài.
-Ta phải biết được số lượng cà chua ở thửa
ruộng thứ 2
-1 HS làm bảng nhóm – lớp làm vào vở.
Bài giải
Số ki-lô-gam cà chua thu được thửa ruộng thứ
hai là:
127 x 3 = 381 (kg)
Số ki-lô-gam cà chua thu hoạch ở cả hai thửa
ruộng có là:
127 + 381 = 508 (kg)
Đáp số: 508kg.

- GV nhận xét- sửa sai.
Bài 4:
-Yêu cầu HS nêu nội dung của cột -Ta lấy số lớn trừ đi số nhỏ.
đầu tiên của bảng.
-Muốn tính số lớn hơn số bé bao
-Ta lấy số lớn chia cho số nhỏ.
nhiêu đơn vị ta làm ntn?
-Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần - HS 2 đội thi tiếp sức
Số lớn
15 30 42 42 70 32
số bé ta là ntn?
-Gv tổ chức cho HS thi tiếp sức
Số bé
3 5 6 7 7 4
SL hơn SB bao
12 25 36 35 63 28
nhiêu đơn vị?
Số lớn gấp mấy
5 6 7 6 10 8
lần số bé?
-Nhận xét – tuyên dương
4’ 4/ Củng cố:
-Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần 2 HS nêu – HS khác nhận xét
số bé ta là ntn?
-Muốn tính số lớn hơn số bé bao
nhiêu đơn vị ta làm ntn?
-GD HS: áp dụng nhiều trong thực
tế
1’ 5/ Dặn dò:
-Về nhà xem lại bài.
-Chuẩn bị bài sau: Bảng chia 8
- GV nhận xét chung tiết học.
CHÍNH TẢ (nghe – viết)
Tiết 23: CHIỀU TRÊN SÔNG HƯƠNG
Phân biệt oc/ooc, tr/ch, at/ac
I/ MỤC TIÊU:
- Nghe - viết đúng bài CT ; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi .
- Làm đúng BT điền tiếng có vần oc / ooc ( BT2)
- Làm đúng BT(3) a / b
- HS có ý thức rèn luyện tính cẩn thận.
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 Bảng phụ, tranh minh hoạ bài tập 3: trầu, thóc, trấu.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
1’ 1/ Ổn định:

HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
Hát

GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 12

4’

2/Bài cũ: Vẽ quê hương
-GV gọi 3 HS lên bảng, sau đó đọc cho
HS cho HS viết các từ lên bảng.
- GV nhận xét- sửa sai.
30’ 3/ Bài mới:
Hoạt động1: GT bài: GV gt trực tiếpghi tựa.
Hoạt động2: HD viết chính tả:
-GV đọc mẫu bài lần 1
+ Tác giả tả những hình ảnh và âm
thanh nào trong dòng sông Hương?

4’

1’

-3 HS lên bảng, lớp viết bảng con từ: khu
vườn, mái trường, dòng suối, xứ sở,…
-HS nhắc lại

- Khói thả nghi ngút cả một vùng tre trúc
trên mặt nước; tiếng lanh canh của thuyền
chài gõ những mẻ cá cuối cùng, khiến mặt
GDMT:Sông Hương là cảnh vật thiên sông nghe như rộng hơn…
nhiên trên đất nước ta. Để cảnh đẹp đó
ngày càng thêm đẹp , môi trường không
khí trong lành các em phải có ý thức HS nghe
bảo vệ môi trường.
-Đoạn văn có mấy câu
-Đoạn văn có 3 câu.
-Những chữ nào trong bài phải viết hoa? - Chữ Cuối, Phía, Đâu (đầu câu) Hương,
Vì sao?
Huế, Cồn Hến (tên riêng).
-Những dấu câu nào được sử dụng?
-Dấu chấm, dấu phẩy, dấu ba chấm.
-Luyện viết đúngcác từ khó vào bảng - HS tìm các từ ngữ khó trong bài.
con:
Lạ lùng, nghi ngút, tre trúc, vắng lặng,
buổi chiều, yên tĩnh, quanh, thuyền chài.
-HS viết các từ khó vào bảng con +2HS
-GV nhận xét – sửa sai.
lên bảng viết .
GV đọc mẫu bài lần 2
HS nghe
-GV đọc cho HS viết chính tả.
-HS nghe- viết bài vào vở.
- Gv treo bảng phụ đọc cho HS soát lại -HS soát lại bài.
bài.
-Chấm 5 bài - nhận xét
Hoạt động 3: Luyện tập:
Bài 2:.
Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- HS đọc yêu cầu bài tập.
Gv treo bảng phụ tổ chức cho HS thi + Điền vào chỗ trống oc hay ooc
đua.
-HS sửa bài theo lời giải đúng:
Gv cùng HS nhận xét chốt ý đúng.
“ Con sóc, quần soóc, cần cẩu móc hàng,
Bài 3:
kéo xe rơ moóc.”
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- HS đọc yêu cầu bài tập.
-GV treo tranh minh họa.
- HS quan sát tranh viết lời giải cho các
-Yêu cầu HS viết lời giải các câu đố:
câu đố
Lời giải đúng
a. Trâu – trầu – trấu.
-GV nhận xét – sửa sai.
b. Hạt cát.
4/ Củng cố:
-GV đọc 1 số từ HS viết sai: yêu cầu HS
viết vào bảng con.
-HS viết:
-GDTT: HS nhớ để không bị sai.
5/ Dặn dò:
-Về nhà học thuộc các câu đố.
-Chuẩn bị bài sau: Đêm trăng trên hồ
Tây.
GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 12

-GV nhận xét chung tiết học.
THỂ DỤC
TIẾT 24: ĐỘNG TÁC NHẢY CỦA BÀI TD PHÁT TRIỂN CHUNG
(GV BỘ MÔN DẠY
PHỤ ĐẠO TOÁN
LUYỆN TẬP
I/ MỤC TIÊU :
- Củng cố về giải toán dạng: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
- Rèn tính đúng, giải toán nhanh, chính xác
II/ CHUẨN BỊ : 1.Giáo viên : Các bài tập.
2.Học sinh : Vở làm bài, nháp, bảng con.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
TG
1’
32’

2’

HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS.
A. Ổn định:
- Hát
B. Luyện tập
Bài 1: GV treo bảng phụ ghi ND bài tập: - HS đọc đề bài - nêu cách giải
có 28 con gà và 7 con vịt. Hỏi số con gà - Cả lớp làm bài vào vở nháp
gấp số con vịt mấy lần?
Giải
Số lần con gà gấp số con vịt là :
28 : 7 = 4 (lần)
GV sửa bài – nhận xét
Đáp số : 4 lần
Bài 2: Đặt đề toán theo tóm tắt sau rồi - Một số HS nêu đề toán
giải.
- Một số em nêu câu lời giải.
Cây chanh có :72 cây
- Một em lên bảng giải.
Cây cam có
: 8 cây
- Cả lớp viết bảng con phép tính giải.
Cậy chanh gấp cây cam : … lần?
Giải
- Gọi 1HS lên bảng giải, lớp viết phép
Số cây chanh gấp số cay cam là :
tính vào bảng con
72 : 8 = 9 (lần)
Đáp số : 9 lần
- Gv theo dõi sửa bài
- HS làm vào bài vào vở
Bài 3:
a. 48m gấp mấy lần 6m?
a. 48 m gấp 6m, 8 lần ( vì 48: 6 = 8)
b. 18 kg gấp mấy lần 9kg?
b.18kg gấp 9kg, 2 lần ( vì 18:9 = 2)
c. 125 lít gấp mấy lần 5 lít?
c. 125l gấp 5l, 25 lần( vì 125: 5= 25)
C. Củng cố - Dặn dò:
Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số bé -Học thuộc quy tắc.
ta làm như thế nào?
- Xem lại bài.
- Nhận xét tiết học.

Ngày soạn: 06/11/2013

Thứ năm ngày 14 tháng 11 năm 2013

Ngày dạy: 14/11/2013
TOÁN
Tiết 59: BẢNG CHIA 8
I / MỤC TIÊU:
 Bước đầu thuộc bảng chia 8 và vận dụng được trong giải bài toán (có một phép chia 8).
 HS rèn tính cẩn thận trong khi làm bài.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 12

 Các tấm bìa có 8 chấm tròn.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
1’ 1/ Ổn định:
4’ 2/ Bài cũ:
- GV hỏi lại bài tiết trước.
- GV nhận xét – ghi điểm.
30’ 3/ Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài: GV gt
bài trực tiếp - Ghi tựa.
Hoạt động 2: HD lập bảng chia 8.
-Gắn lên bảng một tấm bìa có 8 chấm
tròn và hỏi: Lấy một tấm bìa có 8
chấm tròn. Vậy 8 lấy 1 lần được mấy?
-Hãy viết phép tính tướng ứng với “8
được lấy 1 lần bằng 8”.
-Trên tất cả các tấm bìa có 8 chấm
tròn, biết mỗi tấm bìa có 8 chấm tròn.
Hỏi có bao nhiêu tấm bìa?
-Hãy nêu phép tính để nêu số tấm bìa?
-Vậy 8 chia 8 được mấy?
-Ghi bảng 8 : 8 = 1, gọi HS đọc.
*Tương tự HDHS lập phép tính
16 : 8 = 2 và các phép tính còn lại.
* Cho HS học thuộc bảng chia 8:
- Yêu cầu HS nhìn đọc bảng chia 8 .
- Em có nhận xét gì về các số bị chia,
số và thương trong bảng chia 8?

HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
Hát
-1 HS lên nêu miệng bài tập 2
-1 số HS đọc lại bảng nhân 8.
- HS nhắc lại.

- 8 lấy 1 lần được 8.
-8x1=8
- Có 1 tấm bìa.
- 8 : 8 = 1 (tấm bìa).
- 8 chia 8 bằng 1.
- Đọc.
* HS thực hiện theo sự HD của GV để lập
bảng chia 8.

- HS đọc cá nhân – đồng thanh
-Các phép chia trong bảng chia 8 đều có
dạng 1 số chia cho 8.
-Số bị chia là dãy số đếm thêm 8 bắt đầu từ
8.
-Kết quả là các số từ 1 đến 10.
- Yêu cầu HS đọc thuộc bảng chia 8 tại - Tự học thuộc lòng bảng chia 8.
lớp.
- Tổ chức cho HS thi đọc.
- Thi đọc cá nhân.
Hoạt động 3: Luyện tập:
Bài 1:
-Gọi HS nêu yêu cầu bài.
- HS nêu yêu cầu bài.
- Bài tập yệu cầu gì?
+ Tính nhẩm:
- Yêu cầu HS tự làm bài, nêu kết quả - HS lần lượt nêu miệng các phép tính.
trước lớp.
24 : 8 = 3 16 : 8 = 2
56 : 8 = 7
40 : 8 = 5 48 : 8 = 6
64 : 8 = 8
32 : 8 = 4
8:8=1
72 : 8 = 9
Dành cho HS khá giỏi
80 : 8 = 10
48 : 8 = 6
-GV nhận xét, sửa sai.
56 : 8 = 7
Bài 2: Tính nhẩm.
- HD tương tự như bài tập 1.
-Ta lấy tích chia cho thừa số đã biết
-Muốn tìm thừa số chưa biết ta làm - 2 HS lên bảng làm, cả lớp làm bảng con
sao?
8 x 5 = 40 8 x 4 = 32 8 x 6 = 48
- Yêu cầu 2 HS lên bảng làm, cả lớp 40 : 8 = 5
32 : 8 = 4 48 : 8 = 6
GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 12

làm bảng con
-Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3:
-Gọi HS đọc đề bài.
-Bài toán cho biết gì?
-Bài toán hỏi gì?

- Yêu cầu HS tự giải vào vở nháp.
- Sửa bài Nhận xét.

Bài 4:
-GV HD tương tự bài tập 3.
Yêu cầu HS tự giải vào vở

4’
1’

- GV chấm 5 vở - nhận xét
4/ Củng cố:
- Gọi HS đọc lại bảng chia 8
- GV nhận xét tuyên dương
5/ Dặn dò:
-Về nhà học lại bảng chia 8.
-Chuẩn bị bài sau: Luyện tập
- GV nhận xét chung tiết học.

40 : 5 = 8
32 : 4 = 8 48 : 6 = 8
Dành cho HS khá giỏi
8 x 3 = 24
24 : 8 = 3
24 : 3 = 8
-HS đọc: Một tấm vải dài 32m được cắt
thành 8 mảnh bằng nhau. Hỏi mỗi mảnh dài
bao nhiêu mét?
-Một tấm vài dài 32m được cắt thành 8
mảnh bằng nhau.
- Mỗi mảnh dài bao nhiêu mét?
-1 HS làm bảng nhóm - lớp làm vào vở nháp
Bài giải (C1)
Mỗi mảnh vải dài là:
32 : 8 = 4 (m)
Đáp số: 4m
Bài giải(C2)
Số mảnh vải cắt được là:
32 : 8 = 4 (mảnh)
Đáp số: 4 mảnh.
- HS đọc lại bảng chia 8

LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Tiết 12: ÔN TẬP VỀ TỪ
CHỈ HOẠT ĐỘNG TRẠNG THÁI. SO SÁNH
I/ MỤC TIÊU:
 Nhận biết được các từ chỉ hoạt động tráng thái trong khổ thơ ( BT1) .
 Biết thêm được một số kiểu so sánh : so sánh hoạt động với hoạt động . (BT2)
 Chọn được những từ ngữ thích hợp để ghép thành câu ( BT3 )
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 Viết sẵn các đoạn thơ vào bảng phụ, giấy khổ to
 Bảng phụ kẻ sẵn Nội dung so sánh BT2
Sự vật con vật
Hoạt động
Từ SS
Hoạt động
Con trâu đen
(chân) đi
như
đập đất
Tàu cau
vươn
như
(Tay) vẫy
-đậu (quanh thuyền lớn)
Như
Nằm (quanh bụng mẹ)
Xuồng con
-húc húc (vào mạn thuyền mẹ)
như
-đòi(bú tí)
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

TG
1’
4’

30’

4’

1’

Tuần 12

HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
1/Ổn định:
2/ Bài cũ: MRVT Quê hương. Ôn tập
câu Ai làm gì?
- GV gọi HS lên bảng làm BT 4/90
- GV nhận xét – ghi điểm.
3/ Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài: GV gt
bài trực tiếp - Ghi bảng.
Hoạt động 2:. HD làm bài tập:
Bài 1: Đọc khổ thơ dưới đây và trả lời
câu hỏi:

HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
Hát
-2HS lên bảng làm 4.

-HS nhắc tựa bài.

-HS đọc yêu cầu của bài tập và làm bài vào
vở BT.
-1 HS lên bảng gạch dưới các từ ngữ chỉ
hoạt động
a) Tìm các từ chỉ hoạt động trong các -Chạy, lăn.
khổ thơ trên.
b) Hoạt động chạy của các chú gà con -Chạy như lăn tròn như hòn tơ nhỏ. Đó là
được miêu tả bằng cách nào? Vì sao miêu tả bằng cách so sánh. Có thể miêu tả
có thể miêu tả như thế?
như vậy vì đây là cách so sánh hoạt động
-Nhận xét và ghi điểm HS.
với hoạt động
Bài 2:
-Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
-HS đọc yêu cầu của bài tập, cả lớp đọc
thầm suy nghĩ làm bài cá nhân
-Trong các đoạn trích sau những hoạt -HS gạch chân dưới các câu thơ, câu văn có
động nào được so sánh với nhau
HD được so sánh với nhau:
-Gọi 3 HS lên bảng thi làm bài nhanh,
lớp làm bài vào vở.
*GV hỏi thêm
-Theo em, vì sao có thể so sánh trâu -Vì trâu đen rất to khoẻ, đi rất mạnh, đi đến
đen đi như đập đất?
đâu đất lún đến đấy nên có thể nói đi như
đập đất.
-Hỏi tương tự với các hình ảnh còn lại.
-Nhận xét, ghi điểm
Bài 3:
-Gọi HS nêu yêu cầu bài.
-1 HS nêu yêu cầu bài tập.
-Nối cột A và B để ghép thành câu
+Những ruộng lúa cấy sớm - đã trổ bông.
-GV chia lớp thành 2 đội, cùng làm +Những chú voi thắng cuộc - huơ vòi chào
bài tập và cùng chơi đối đáp với nhau. khán giả.
+Cây cầu làm bằng thân dừa - bắc ngang
dòng kênh.
-Nhận xét tuyên dương các bạn nối tốt. +Con thuyền cắm cờ đỏ - lao băng băng
-Tổng kết trò chơi yêu cầu HS làm bài trên dòng sông.
vào vở.
HS làm bài vào vở.
4/ Củng cố:
-GV thu 7 vở chấm bài – nhận xét.
-Yêu cầu HS đọc lại các BT, khuyến
khích HS học thuộc các câu thơ
5/ Dặn dò:
-Về nhà xem lại bài.
-Chuẩn bị bài sau: Từ ngữ địa
phương-dấu chấm hỏi, chấm than
-GV nhận xét chung tiết học.
GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 12

ĐẠO ĐỨC
Tiết 12: TÍCH CỰC THAM GIA VIỆC LỚP, VIỆC TRƯỜNG
I/MỤC TIÊU:
 Biết : HS phải có bổn phận tham gia việc lớp, việc trường.
 Biết tham gia việc lớp , việc trường vừa là quyền vừa là bổn phận của HS.
 Tự giác tham gia việc lớp , việc trường phù hợp với khả năng và hoàn thành được
những nhiệm vụ được phân công .
* Biết tham gia việc lớp, việc trường vừa là quyền, vừa là bổn phận của HS.
Biết nhắc nhở bạn bè cùng tham gia việc lớp việc trường.
- GDKNS: lắng nghe tích cực ý kiến của lớp của tập thể. Trình bày suy nghĩ của mình;
-GDTNMTBĐ: Tham gia các hoạt động giáo dục tài nguyên, môi trường biển, đảo phù hợp
với lứa tuổi ở lớp, ở trường.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 Tranh ảnh cho các tình huống. Phiếu học tập.
 Các bài hát chủ đề nhà trường.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
1’ 1/ Ổn định:
4’ 2/Bài cũ: Chia sẻ vui buồn cùng bạn
-HS đọc mục ghi nhớ của tiết trước.
-Nhận xét đánh giá. Nhận xét chung
30’ 3/ Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
-Giáo viên giới thiệu trực tiếp- ghi tựa bài
b. Hướng dẫn:
 Hoạt động 1: HS hát: Bài hát “Em yêu trường
em”.
Mục tiêu: HS biết 1 biểu hiện của sự tích cực
tham gia việc lớp, việc trường
* Kĩ năng lắng nghe tích cực ý kiến của lớp của
tập thể
Cách tiến hành
-HD HS phân tích tình huống:
+GVtreo tranh, yêu cầu HS quan sát tranh nhận
xét và cho biết nội dung tranh.
+GT tình huống: Trong khi cả lớp đang tổng vệ
sinh sân trường: bạn thì cuốc đất, bạn thì trồng
hoa,.. riêng Thu lại ghé tai rủ Huyền bỏ đi nhảy
dây. Theo em bạn Huyền có thể làm gì? Vì sao?
-Các nhóm thảo luận, mỗi nhóm chuẩn bị đóng
vai một cách ứng xử.
-GV kết luận: Cách giải quyết d là phù hợp nhất
vì thể hiện ý thức tích cực tham gia việc lớp,
việc trường và biết khuyên nhủ các bạn khác
cùng làm.
Hoạt động 2:
Mục tiêu: HS phân biệt hành vi đúng, sai trong
những tình huống có liên quan đến việc trường,
việc lớp

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hát
-2 HS nêu – HS khác nhận xét.

-HS nhắc lại

 Đóng vai xử lí tình huống
-HS nêu các cách giải quyết có
thể:
a/Huyền đồng ý đi chơi với bạn.
b/Huyền từ chối không đi……
c/Huyền doạ sẽ mách cô giáo.
d/Huyền khuyên ngăn ………
-Các nhóm trình bày, lớp quan sát
nhận xét.

GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 12

* Trình bày suy nghĩ của mình
Cách tiến hành GV phát phiếu học tập.
Em hãy ghi vào ô chữ Đ hay S trước các cách
ứng xử sau:
 Trong khi cả lớp đang bàn việc tổ chức kỉ
niệm ngày 20/11 thì Nam bỏ ra ngoài chơi.
 Minh và Tuấn lảng ra một góc chơi đá cầu
trong khi cà lớp đang làm vệ sinh sân trường,
 Nhân ngày 8/3, Hùng và các bạn trai rủ nhau
chuẩn bị những món quà nhỏ để chúc mừng cô
giáo và các bạn trong lớp.
 Nhân dịp Liên Đội trường phát động phong
trào “Điểm 10 tặng thầy cô”, Hà đã xung phong
nhận giúp một bạn HS yếu trong lớp.
GV kết luận:
Hoạt động 3
Mục tiêu: Củng cố ND bài học
*Kĩ năng tự trọng đảm nhận trách nhiệm khi
nhận việc của lớp giao.
Cách tiến hành
-GV lần lượt đọc từng ý kiến, HS suy nghĩ và
bày tỏ thái độ tán thành hay không tán thành.

4’

1’

Đánh giá hành vi
-HS đọc yêu cầu, quan sát tranh
phân tích
-HS làm bài tập cá nhân.
Đại diện nhóm trình bày ý kiến.

+ Việc làm của các bạn trong tình
huống c, d là đúng.
+ Việc làm ……a, b là sai.

- Bày tỏ ý kiến
-HS thảo luận lý do có thái độ tán
thành hay không tán thành hoặc
lưỡng lự đối với từng ý kiến.
(dùng thẻ xanh, thẻ đỏ)
+Trẻ em có quyền được tham gia làm những + Tán thành
công việc lớp mình, trường mình.
+Tham gia việc lớp, việc trường mang lại niềm + Tán thành
vui cho em.
+Chỉ nên làm những việc lớp, việc trường đã + Không tán thành
được phân công, còn những việc khác không cần
biết.
+Tích cực tham gia việc lớp, việc trường là tự + Tán thành
giác làm và làm tốt các công việc của lớp, của -HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.
trường phù hợp với khả năng.
-GV kết luận: Các ý kiến a, b, d là đúng. Ý kiến
c là sai.
4/ Củng cố:
+Thế nào là tích cực tham gia việc trường, việc - 2HS nêu + cả lớp theo dõi nhận
xét.
lớp?
+Vì sao phải tham gia việc trường, việc lớp?
GDTNMTBĐ: Tham gia việc trường, việc lớp -HS lắng nghe.
là nhiệm vụ của mỗi HS. Nếu có dịp đi tham
quan ở những nơi có biển các em phải biết giữ
gìn môi trường biển, đảo phù hợp với khả năng
của mình.
5/ Dặn dò:
-Chuẩn bị bài sau: Tích cực tham gia việc
trường, việc lớp (tiết 2)
- GV nhận xét chung giờ học.
MĨ THUẬT
GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 12

Tiết 12: VẼ TRANH ĐỀ TÀI: NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
(GV BỘ MÔN DẠY)
ÂM NHẠC
TIẾT 12: CON CHIM NON

Ngày soạn: 07/11/2013
Ngày dạy: 15/11/2013

(GV BỘ MÔN DẠY)
Thứ sáu ngày 15 tháng 11 năm 2013
TOÁN
Tiết 60: LUYỆN TẬP

I/MỤC TIÊU:
 Thuộc bảng chia 8 và vận dụng được trong giải bài toán (có một phép chia 8).
 HS có ý thức rèn luyện tính cẩn thận
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bảng phụ
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA GV
1’ 1/Ổn định:
4’ 2/Bài cũ:Bảng chia 8
-Gọi HS đọc thuộc bảng chia 8
- Gọi HS làm lại BT3
-KT 3 vở HS
- GV nhận xét – ghi điểm
30’ 3/ Bài mới: Luyện tập
Hoạt động 1: Giới thiệu bài: GV
giới thiệu trực tiếp - Ghi tựa.
Hoạt động 2: Luyện tập:
Bài 1:Tính nhẩm:
-Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
-Yêu cầu HS tự làm bài.
-Gọi HS nêu trước lớp 1 bài , GV ghi
bảng.
VD: 8 x 6 = 48
48 : 8 = 6
-HS nêu miệng các bài còn lại
(HS khá giỏi làm thêm cột 4)
-GV nhận xét, sửa sai.
Bài 2:Tính nhẩm:
-GV HD tương tự bài tập 1.

-Nhận xét tuyên dương.
Bài 3:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
-Bài toán cho biết gì?

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hát
-3 HS lên bảng đọc
-1 HS làm lại BT3
Bài giải
Mỗi mảnh vải dài là:
32 : 8 = 4 (m)
Đáp số: 4m
-HS nhắc lại

- HS đọc yêu cầu bài tập.
- HS lần lượt nêu miệng các kết quả phép
tính.
a/ 8 x 7= 56 8 x 8= 64 8 x 9 = 72
56 : 8 = 7
64 : 8 = 8 72 : 8 = 9
b/16 : 8 = 2
24 : 8 = 3
32 : 8 = 4
16 : 2 = 8
24 : 3= 8 32 : 4= 8
40 : 8 = 5
40 : 5 = 8
-HS nêu yêu cầu bài. 2 HS lên bảng làm
cột 1,2; 3; cả lớp làm bảng con.
32 : 8 = 4
24 : 8 = 3
40 : 5 = 8
42 : 7 = 6
36 : 6 = 6
48 : 8 = 6
Dành cho HS khá giỏi
16 : 8 = 2
48 : 6 = 8
- HS đọc yêu cầu bài tập.
-1 người nuôi 42 con thỏ, bán 10 con, nhốt

GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 12

-Bài toán hỏi gì?
- Yêu cầu HS tự giải.
-Nhận xét – ghi điểm.

GV chấm 5 vở – nhận xét
Bài 4:
Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
-Bài toán yêu cầu gì?

4’

1’

đều số còn lại vào 8 chuồng
-Mỗi chuồng đó nhốt mấy con thỏ?
-1 HS lên bảng, cả lớp làm vào vở
Giải
Số con thỏ còn lại là:
42 - 10= 32(con)
Số con thỏ mỗi chuồng có là:
32 : 8 = 4 (con)
Đáp số: 4 con
-HS đọc yêu cầu
+ Tìm

1
số ô vuông
8

-Hướng dẫn HS cách làm bài
- HS 2 đội tham gia thi đua
+Bước 1: Đếm số ô vuông ở mỗi
1
a/
số ô vuông là:
hình.
8
+Bước 2: Đem chia cho 8
16 : 8 = 2 (ô vuông)
GV tổ chức cho HS thi đua
1
b/ số ô vuông là:
8
24 : 8 = 3 (ô vuông)
-Nhận xét, tuyên dương
4/ Củng cố:
- HS đọc bảng chia 8
-Gọi HS đọc bảng chia 8?
-GD: nhớ để áp dụng nhiều trong thực
tế.
5/ Dặn dò:
- Về nhà xem lại bài.
-Chuẩn bị bài sau: So sánh số bé = 1
phần mấy số lớn.
-GV nhận xét chung tiết học.
CHÍNH TẢ(nghe- viết)
Tiết 24: CẢNH ĐẸP NON SÔNG
Phân biệt ch/tr; oc/at

I/ MỤC TIÊU:
-Nghe - viết đúng bài CT ; trình bày đúng hình thức các câu thơ thể lục bát, thể song thất.
 Làm đúng BT(3) a / b.
 Viết đẹp, trình bày đúng các câu ca dao.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 GV viết bài vào bảng phụ.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
1’ 1. Ổn định:
Hát
4’ 2/ Bài cũ: Chiều trên sông Hương
- GV hỏi lại bài tiết trước.
-Viết 3 từ có chứa vần ooc, viết 3 từ bắt - HS lên bảng viết 3 từ có chứa vần ooc.
đầu từ âm đầu tr/ ch.
1HS viết 3 từ bắt đầu từ âm đầu tr/ ch.
- GV nhận xét- ghi điểm.
30’ 3/ Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài: - Ghi tựa.
GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 12

Hoạt động 2: HD viết chính tả:
- GV đọc mẫu bài lần 1.
-Các câu ca dao đều nói lên điều gì?

4’
1’

-HS lắng nghe, nhắc lại.
-1 HS đọc lại bài, cả lớp đọc thầm
-……ca ngợi cảnh đẹp của non sông đất
nước ta.
-Bài chính tả có những tên riêng nào?
-Nghệ Tĩnh, Hải Vân, Hòn Hồng, Nhà Bè,
Gia Định, Đồng Nai, Tháp Mười.
-Bài ca dao thể lục bát trình bày thế -Dòng 6 chữ bắt đầu viết cách lề chì 2 ô.
nào?
Dòng 8 chữ bắt đầu viết sát lề chì.
-Câu ca dao cuối trình bày như thế nào? -Cả hai chữ dầu dòng cách lề 1 ô li.
-Trong bài chính tả những chữ nào viết -Các chữ đầu câu và tên riêng phải viết
hoa?
hoa.
-Yêu cầu HS nêu các từ khó, dễ lẫn khi -HS tìm từ khó có trong bài.
viết chính tả.
- Gv đọc cho HS viết các từ vừa tìm -HS viết bài vào bảng con: Quanh quanh,
được.
nghìn trùng, sừng sững, bát ngát,…
-GV nhận xét- sửa sai.
-3 HS lên bảng, cả lớp viết vào bảng con.
-GV cho 1 HS đọc lại các từ vừa viết -HS viết bài vào vở. Chú ý viết đúng các từ
sau đó lấy vở viết bài vào vở.
do tiếng địa phương.
-GV đọc lại bài
-HS soát lại bài.
-GV treo bảng phụ.
-HS đổi chéo vở kiểm tra nhau
-Chấm 5 bài. Nhận xét bài cho HS.
Hoạt động 3: HD làm bài tập:
Bài 2:
Gọi HS đọc yêu cầu bài.
-1 HS đọc yêu cầu bài tập.
-Gọi 2 HS lên bảng thi đua, lớp làm vào - 2 HS lên bảng thi đua
vở bài tập.
Giải: a/Cây chuối - chữa bệnh - trông.
-GV nhận xét, sửa bài chốt lời giải
b/ Vác - khát - thác.
đúng:
4/ Củng cố:
-GV thu vở BT chấm.
-HS lắng nghe.
-Cho HS viết lại các từ bị sai.
5/Dặn dò: Về nhà xem lại bài
-Chuẩn bị bài sau: Đêm trăng trên hồ
Tây
-GV nhận xét chung tiết học.
TẬP LÀM VĂN
Tiết 12: NÓI, VIẾT VỀ CẢNH ĐẸP ĐẤT NƯỚC

I/ MỤC TIÊU:
 Nói được những điều em biết về một cảnh đẹp ở nước ta dựa vào một bức tranh (hoặc
một tấm ảnh) theo gợi ý (BT1) .
 Viết được những điều nói ở BT1 thành một đoạn văn ngắn (khoảng 5 câu ).
 Bộc lộ tình cảm với cảnh đẹp trong tranh.
-GDKNS: Tư duy sáng tạo; tìm kiếm và xử lí thông tin.
-GDTNMTBĐ: Yêu vẻ đẹp của biển…
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 Tranh ảnh nói về cảnh đẹp đất nước.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
1’ 1/ Ổn định:

HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 12

4’

2/ Bài cũ: Nói về quê hương
- GV gọi HS lên bảng
- GV nhận xét- Ghi điểm.
30’ 3/ Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài: GV giới
thiệu bài trực tiếp-Ghi tựa.
Hoạt động 2: Hướng dẫn kể:
Bài 1:
Gọi HS đọc yêu cầu bài
-Kiểm tra các bức tranh ảnh của HS.
-Nhắc HS không chuẩn bị tranh được thì
dựa vào tranh bãi biển Phan Thiết để tìm
hiểu bài.
-Treo bảng phụ có viết sẵn các nội dung
gợi ý và yêu cầu cả lớp quan sát bức
tranh bãi biển Phan Thiết.
-Gọi HS khá nói mẫu về bãi biển Phan
Thiết theo các câu hỏi gợi ý.

4’

- 2 HS làm bài tập 2 “Nói về quê hương”.
-HS nhắc lại

-HS đọc yêu cầu và gợi ý SGK
-HS trình bày các bức tranh, ảnh đã
chuẩn bị.

-Quan sát hình.
-HS có thể nói: Đây là bãi biển Phan
Thiết, 1 cảnh đẹp nổi tiếng ở nước ta.
Đến bãi biển Phan Thiết bạn sẽ gặp 1
không gian xanh rộng lớn, mênh mông.
Biển xanh, trời xanh, núi xanh, rừng dừa
xanh. Nổi bật lên giữa màu xanh ấy là
bãi biển với dải cát vàng nhạt, tròn như
giọt nước. Thật là một cảnh đẹp hiếm
thấy.

*GDTNMTBĐ: Cảnh biển Phan Thiết
(nước xanh, cát vàng, gió nắng…), qua
đó HS biết được vẻ đẹp của biển, giáo
dục tình yêu đối với biển cả.
- Yêu cầu HS quan sát tranh ảnh của -Làm việc theo cặp, sau đó một số HS lên
mình và giới thiệu với bạn bên cạnh trước lớp cho cả lớp quan sát tranh ảnh
những điều em biết về cảnh đẹp đó.
của mình và GT cho cả lớp biết về cảnh
đẹp đó (viết tích cực)
-GV nhận xét sửa chữa về câu từ cho -HS cả lớp nhận xét và bổ sung.
HS.
-Tuyên dương những HS nói tốt.
- 2 HS đọc trước lớp.
GDMT: Đất nước ta nơi nào cũng đẹp.
Qua đây các em càng yêu mến cảnh đẹp
của thiên nhiên và môi trường trên đất
nước ta.
Hoạt động 3:Viết đoạn văn:
-Gọi HS đọc yêu cầu 2 trong SGK.
- Yêu cầu HS tự làm bài, chú ý nhắc HS -Làm bài vào vở theo yêu cầu.
viết phải thành câu.
-Gọi một số HS đọc bài làm của mình - 3HS đọc, cả lớp theo dõi và nhận xét
trước lớp.
bài của bạn.
-Nhận xét sửa lỗi cho HS.
-Ghi điểm cho những HS làm bài tốt.
4/Củng cố :
-Gọi 1-2 HS đọc bài cho cả lớp nghe
-2 HS đọc, cả lớp lắng nghe
-GDTT: HS biểu lộ cảm xúc trước cảnh
đẹp
GV: Trần Thị Vân


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×