Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 3 tuần 9

Giáo án lớp 3

Tuần 9

Ngày soạn: 06/10/2013
Ngày dạy: 14/10/2013

Thứ hai ngày 14 tháng 10 năm 2013
TẬP ĐỌC –KỂ CHUYỆN
TIẾT 25+26: ÔN TẬP(Tiết 1 + 2)

I. MỤC TIÊU:
− Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học( tốc độ đọc khoảng 55 tiếng / phút); trả
lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài.
− Tìm đúng những sự vật được so sánh với nhau trong các câu đã cho (BT2)
− Chọn đúng từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để tạo phép so sánh (BT3)
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Phiếu viết tên từng bài tập đọc ( từ tuần 1 đến tuần 8).
- Bảng phụ viết các câu văn ở BT2 và BT3
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG

1’
4’

30’

HOẠT ĐỘNG CỦA GV
1/ Ổn định:
2/ Bài cũ: Tiếng ru
Mời 3HS lên bảng đọc bài và trả lời câu
hỏi.
- Bài thơ khuyên con người sống phải như
thế nào?
- Gv nhận xét – ghi điểm
3/Bài mới:
a/ Giới thiệu: Nội dung học tập trong tuần
ôn tập, củng cố kiến thức và kiểm tra kết
quả học môn Tiếng Việt trong 8 tuần đầu
của học kì 1.
b/ Kiểm tra tập đọc:
-Gọi HS lên bốc thăm bài tập đọc (HS đọc
1 đoạn theo chỉ định trong phiếu, xem lại
bài trong 2 phút).
-GV đặt 1 câu hỏi về đoạn vừa đọc
–Nhận xét – ghi điểm.
Bài tập 2:
Gọi HS đọc yêu cầu bài:
-GV treo bảng phụ đã viết 3 câu văn,
GV gọi đại diện từng nhóm trả lời
Gv cùng HS nhận xét
Bài tập 3:
Chọn các từ ngữ trong ngoặc đơn thích
hợp với mỗi chỗ trống để tạo thành hình
ảnh so sánh.
(một cánh diều, những hạt ngọc, tiếng
sáo.)
- Yêu cầu 2HS lên bảng thi viết

1

HOẠT ĐỘNG CỦA HS


Hát
3HS lên bảng đọc bài và trả lời câu
hỏi.
+ Bài thơ khuyên con người sống giữa
cộng đồng phải yêu thương anh em bạn
bè đồng chí.

-HS lắng nghe.

HS lên bốc thăm bài tập đọc, xem
lại bài – đọc bài theo yêu cầu ghi trong
thăm.
- HS trả lời câu hỏi
-Cả lớp theo dõi trong SGK- nhận xét
-

HS đọc yêu cầu bài
HS thảo luận nhóm đôi – trình bày
+Hồ nước - chiếc gương bầu dục
khổng lồ.
+Cầu Thê Húc - con tôm.
+Đầu con rùa - trái bưởi.
-1 HS đọc thành tiếng yêu cầu của bài
tập. Cả lớp theo dõi SGK.
-Giải vào vở.
-2HS lên bảng thi viết. Sau đó từng em
đọc lại bài làm.
Cả lớp nhận xét .
+Mảnh trăng non đầu tháng lơ lửng
giữa trời như cánh diều.
+Tiếng gió rừng vi vu như tiếng sáo.
+ Sương sớm long lanh tựa những

GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 9

hạt ngọc.
35’

4’

1’

2

Tiết 2
Kiểm tra tập đọc: (1/ 4 số HS) Gọi HS
lên bốc thăm bài tập đọc (HS đọc 1 đoạn
theo chỉ định trong phiếu, xem lại bài
trong 2 phút).
-GV đặt 1 câu hỏi về đoạn vừa đọc
–Nhận xét – ghi điểm.
Hoạt động: Bài tập:
Bài tập 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- HS lên bốc thăm bài tập đọc, xem lại

bài – đọc bài theo yêu cầu ghi trong
thăm.
- HS trả lời câu hỏi
-Cả lớp theo dõi SGK- nhận xét

1 em đọc yêu cầu của bài. Cả lớp đọc
thầm theo.
- Bài tập yêu cầu gì?
+ Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu
- GV nhắc HS: Để làm đúng bài tập, các được in đậm.
em phải xem các câu văn được cấu tạo
theo mẫu câu nào.
- Trong 8 tuần vừa qua các em đã học -Ai là gì? Ai làm gì?
những mẫu câu nào?
- Gv cho HS làm vở
HS làm vở
- Yêu cầu HS nối tiếp nhau nêu câu mình - HS nối tiếp nhau nêu câu mình vừa
vừa đặt.
đặt.
a/ Ai là hội viên của câu lạc bộ thiếu
nhi phường?
-GV nhận xét, viết lên bảng câu hỏi đúng. b/ Câu lạc bộ thiếu nhi là gì?
Bài tập 3:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
-1 em đọc yêu cầu của bài.
- Bài tập yêu cầu gì?
+ Kể lại một câu chuyện đã học trong 8
tuần đầu.
-HS nêu tên truyện đã học.
Cậu bé thông minh; Ai có lỗi?; Chiếc
áo len; Chú sẻ và bông hoa bằng lăng;
Người mẹ; Người lính dũng cảm; Bài
tập làm văn; Trận bóng dưới lòng
đường; Lừa và ngựa; Các em nhỏ và
cụ già.
-Truyện trong tiết TLV: Dại gì mà đổi,
không nỡ nhìn……
- Gv treo bảng phụ ghi sẵn tên các truyện -HS tự chọn nội dung để kể
đã học cho HS suy nghĩ, chọn và kể lại
chuyện.
-HS thi đua kể.
Gv theo dõi – nhận xét, tuyên dương
-Cả lớp nhận xét.
4/ Củng cố :
GV khen ngợi, biểu dương những HS kể
chuyện hấp dẫn, nhắc những HS chưa
kiểm tra đọc hoặc kiểm tra chưa đạt ôn lại HS lắng nghe
bài tiết sau thi tiếp.
5/ Dặn dò:
- Về nhà tiếp tục luyện đọc tiết sau kiểm
tra.
- Nhận xét tiết học
GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 9

TOÁN
TIẾT 41: GÓC VUÔNG, GÓC KHÔNG VUÔNG
I/ MỤC TIÊU:
- Bước đầu có biểu tượng về góc, góc vuông và góc không vuông.
- Biết sử dụng ê ke để nhận biết góc vuông, góc không vuông (theo mẫu)
- HS yêu thích môn học
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Ê ke, thước, góc. Bộ đồ dùng học toán.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1’ 1/ Ổn định:
Hát
4’ 2/Bài cũ: Luyện tập.
- Gv gọi 2HS lên bảng làm bài tập 2HS lên bảng làm bài tập
32
20
2a,b( 2 phép tính cuối)
×
×
- Chấm vở 5 em – nhận xét.
6
7
192

140

64 2
99 3
04 32
09 33
0
0
HS nhắc lại tựa

Nhận xét - ghi điểm
30’ 3/ Bài mới:
Giới thiệu bài: Ghi tựa
Hoạt động 1: Tìm hiểu bài
- HS quan sát để có biểu tượng về góc
a. Giơí thiệu cho HS xem hình ảnh của 2
gồm có 2 cạnh xuất phát từ 1 điểm từ kim
kim đồng hồ tạo thành 1 góc vuông.
đồng hồ.
-

-GV đưa ra hình vẽ góc.

b/Giới thiệu góc vuông và góc không
vuông.

-GV vẽ 1 góc vuông:AOB,và giới thiệu
đây là góc vuông, sau đó yêu cầu HS nêu
tên đỉnh, cạnh của góc vuông?
- Gv chỉ 2 góc còn lại là góc không
vuông- yêu cầu HS nêu đỉnh, cạnh của
các góc.

HS theo dõi – nhận xét
- Góc vuông: AOB
+Đỉnh O; Cạnh OA, OB
- Góc MPN có đỉnh P, cạnh PM, PN.
- Góc CED có đỉnh E, cạnh EC, ED.
HS quan sát và nêu ý kiến.

c/ Giới thiệu êke.
- GV cho HS xem xét êke và giới thiệu
đây là êke.
- Dùng để nhận biết hoặc kiểm tra góc
vuông, hoặc góc không vuông.
Hoạt động 2: Thực hành bài tập:
- HS đọc yêu cầu bài
Bài 1:
3

GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 9

- Gọi HS đọc yêu cầu bài
+ Gv cho HS dùng êke để kiểm tra 4
góc của hình chữ nhật, là có góc vuông
hay không?(đánh dấu theo mẫu)

+Dùng êke vẽ góc vuông, góc không
vuông.
- HS dùng êke để kiểm tra 4 góc của
hình chữ nhật
+ Hình chữ nhật có 4 góc vuông.
A
C

GV cho HS vẽ cạnh OA và OB theo
O
B
M
N
cạnh êke và tự vẽ góc CMN.
- Cho HS tự vẽ góc vuông đỉnh M, cạnh
MC và MD vào vở.
C

GV cùng HS nhận xét.
Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài
- Nêu tên đỉnh và cạnh của mỗi góc sau:
( 3hình dòng sau dành cho HS khá
giỏi)
D
G
A

B

C

K

H

I
D

M

D

- Cả lớp quan sát, sau đó HS nêu tên đỉnh
và cạnh
a)Đỉnh và cạnh góc vuông của mỗi hình :
+ Góc vuông đỉnh A, cạnh AD. AE
(dành cho HS khá giỏi)
+ Góc vuông đỉnh D ,cạnh DN.DM
+ Góc vuông đỉnh G ,cạnh GY,GX
b) đỉnh và cạnh góc không vuông :
+ Góc đỉnh B ,cạnh BG ,BH
+ Góc đỉnh C , cạnh CI,CK
(dành cho HS khá giỏi)
+ Góc đỉnh E ,cạnh EQ,EP

N
M
E

X
Q

G
Y

P
Bài 3: Trong hình tứ giác MNPQ góc
nào là góc vuông, góc nào là góc không
vuông.
Yêu cầu HS quan sát hình và làm bài vào
vở.
Gv chấm 1 số vở – nhận xét
Bài 4:
Gọi HS đọc yêu cầu bài
Gv tổ chức cho HS thi đua

4’
4

Gv nhận xét tuyên dương
4/ Củng cố
-Cho 1 số hình để HS kiểm tra

HS đọc yêu cầu bài, quan sát hình và làm
bài vào vở.
+ Trong hình tứ giác MNPQ
- Góc vuông: PQM; QMN
- Góc không vuông: MNP; NPQ.
- HS đọc yêu cầu bài
- HS thi đua

Số góc vuông trong hình là 4 khoanh vào
ýD

HS lên kiểm tra góc vuông và góc không
góc vuông

GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 9

vuông và góc không vuông.
HS nhận xét tiết học
5/ Dặn dò:
1’ -Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài:
Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông
bằng êke.
- GV nhận xét tiết học.
PĐ TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP
I.MỤC TIÊU:
- Học sinh đọc đúng, rõ ràng. Ngắt nghỉ hơi hợp lý các bài tập đọc: Người lính dũng cảm,
Bài tập làm văn, Trận bóng dưới lòng đường, Cụ già và các em nhỏ, ….
- Học sinh khá, giỏi đọc hay, diễn cảm, thể hiện đúng giọng nhân vật.
- Hiểu thêm một số từ ngữ và ý nghĩa câu chuyện.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
1’
29’

Hoạt động của giáo viên
1 Ổn định :
2 Bài học.
Giới thiệu bài: Nêu yêu cầu của tiết
học.
Tổ chức luyện đọc::
-Yêu cầu đọc nhóm.
- Gọi 1-2 em đọc toàn bài
- Đọc phân vai.
Gv nhận xét – tuyên dương
 Thi đọc diễn cảm (phân vai):
- Thi đọc theo nhóm, tổ.

- Nhận xét.
- Bình chọn nhóm diễn hay nhất.

Hoạt động của học sinh
- Lắng nghe yêu cầu tiết học.
- Đọc theo nhóm 3.
- Học sinh đọc
- Nhận xét.

- Nhóm có thể chọn một trong đoạn để thi
đọc
- Trao đổi, nội dung ý nghĩa câu chuyện
HS nhận xét bình chọn nhóm đọc hay nhất,
nhóm biểu diễn hay nhất

4’

- HS nhận xét tiết học
3 Củng cố:
- GV nhận xét tuyên dương những HS
đọc bài tốt.
1’
4. Dặn dò:
- Chuẩn bị bài sau.
- Nhận xét tiết học.
Ngày soạn: 07/10/2013
Thứ ba ngày 15 tháng 10 năm 2013
Ngày dạy: 15/10/2013
THỂ DỤC
TIẾT 17: ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ, TAY
CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
I. MỤC TIÊU:
- Học 2 động tác vươn thở và tay của bài TD phát triển chung. Yc hs bước đầu biết cách
thực hiện động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung.
- Chơi trò chơi “Chim về tổ”. Yc hs biết cách chơi và tham gia chơi được.
- Có thái độ nghiêm túc trong giờ học, chơi vui, đoàn kết, an toàn.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
5

GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 9

1.Địa điểm: Sân trường vệ sinh sạch sẽ.
2.Phương tiện: Còi, kẻ sân cho trò chơi.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
PHẦN & NỘI DUNG GIẢNG DẠY
KLVĐ
A. Phần mở đầu:
6 – 10’
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ
2 – 3’
học.
1’
- Chạy chậm theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập.
1 – 2’
- Tại chỗ khởi động các khớp
- Trò chơi “Đứng ngồi theo lệnh”.
1’
B. Phần cơ bản:
18-22’
1. Học động tác vươn thở và tay của bài TD phát
10’
triển chung:
+ Động tác vươn thở:
4 – 5’
GV nêu tên động tác, sau đó vừa làm mẫu vừa
giải thích động tác và cho HS làm theo. Lần đầu
nên thực hiện chậm từng nhịp để HS nắm phương
hướng và biên độ của động tác rồi mới tập theo
nhịp hô của GV. Sau một số lần tập GV uốn nắn
động tác chưa đúng rồi cho thực hiện lại.
N1: Chân trái bước ra trước 1 bước ngắn, trọng
tâm dồn vào chân trái, chân phải kiễng gót, đồng
thời vươn người, 2 tay đưa ra trước – lên cao
chếch chữ V, lòng bàn tay hướng vào nhau, mặt
ngửa và từ từ hít sâu vào bằng mũi.
N2: Thu chân trái về vị trí ban đầu, 2 tay từ từ hạ
xuống dưới về tư thế dọc thân người, đồng thời
hóp bụng, thân người hơi cúi và thở ra từ từ bằng
miệng.
N3: Như nhịp 1 nhưng đổi chân (hít vào).
N4: Về TTCB (thở ra)
N5, 6, 7, 8 như nhịp 1, 2, 3, 4
Lưu ý: Nhịp hô chậm.
+ Động tác tay:
4 – 5’
Hướng dẫn tương tự như động tác vươn thở.
N1: Bước chân trái sang ngang rộng bằng vai,
đồng thời 2 tay đưa ra trước thẳng hướng (song
song và ngang vai), lòng bàn tay hướng vào nhau.
N2: Hai tay đưa lên cao vỗ tay vào nhau.
N3: Hai tay từ từ hạ xuống thành dang ngang,
bàn tay sấp mắt nhìn thẳng phía trước.
N4: Về TTCB
N5, 6, 7, 8 như 1, 2, 3, 4 nhưng đổi chân.
2. Trò chơi “Chim về tổ”:
6 – 8’
Tổ chức trò chơi như bài 15, nhưng cần tăng
thêm các yêu cầu cho trò chơi thêm phần hào
hứng. Khi tổ chức chơi, GV nhắc HS đề phòng
chấn thương, GV có thay đổi các yêu cầu hay qui
định cho trò chơi thêm phần phong phú nhưng
phải phù hợp với trình độ HS. Sau một số lần thì
6

GV: Trần Thị Vân

TỔ CHỨC
GV
LT





GV
LT





GV
LT




GV


Giáo án lớp 3

Tuần 9

đổi vị trí người chơi.
C. Phần kết thúc:
- Đi thường theo nhịp và hát.
- GV cùng HS hệ thống bài
- Nhận xét và giao bài tập về nhà.

4 – 6’
2’
2’
1 – 2’

GV
LT





TOÁN
TIẾT42: THỰC HÀNH, NHẬN BIẾT VÀ
VẼ GÓC VUÔNG BẰNG Ê KE
I/ MỤC TIÊU:
− Biết sử dụng êke để kiểm tra, nhận biết góc vuông góc không vuông và vẽ được góc
vuông trong trường hợp đơn giản.
− HS rèn luyện sự khéo léo khi vẽ hình.
II / ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: :
- Thước cm, Ê ke
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1’ 1/ Ổn định:
Hát
4’ 2/Bài cũ: Góc vuông, góc không
vuông.
-HS lên bảng sửa bài 4.
Gv chấm vở một số em.
- 2HS lên bảng vẽ góc vuông đặt tên, nêu
Gv gọi HS lên vẽ góc vuông đặt tên, tên đỉnh và cạnh.
nêu tên đỉnh và cạnh .
- Nhận xét - tuyên dương
30’ 3/ Bài mới:
Hoạt động1: GV giới thiệu bài - Ghi
tựa
Hoạt động 2: Bài tập ở lớp.
Bài 1:
GV hướng dẫn HS dùng êke vẽ góc -Đặt êke sao cho đỉnh góc vuông của êke
vuông đỉnh O.
trùng với điểm và 1 cạnh êke trùng với
N
cạnh cho trước.
-Đọc theo cạnh của êke vẽ tia ON.
Ta được góc vuông đỉnh O, cạnh OM và
ON.
HS tự vẽ góc vuông đỉnh A, đỉnh B chẳng
hạn.
0
M
H
D
C
N
A
B
Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài
- HS đọc yêu cầu bài
- Bài tập yêu cầu gì?
+ Dùng êke kiểm tra trong mỗi hình sau có
- Yêu cầu HS quan sát có thể dùng êke mấy góc vuông.
để kiểm tra góc nào là góc vuông, góc HS quan sát hình dùng êke để kiểm tra góc
7
GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 9

nào là góc không vuông rồi đếm số nào là góc vuông, trong mỗi hình .
góc vuông có trong mỗi hình
+ Hình bên trái có 4 góc vuông.
- Yêu cầu HS làm bài vào vở
+ Hình bên phải có 2 góc vuông.
Gv chấm 5 vở nhận xét – tuyên dương
Bài 3:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài
- 1HS đọc yêu cầu
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi
HS thảo luận nhóm đôi
-Hai miếng bìa nào có thể ghép lại -HS quan sát hình vẽ SGK tưởng tượng rồi
được 1 góc vuông như hình A, hoặc chỉ ra 2 miếng bìa có đánh số 1 và 4 hoặc
hình B.
2 và 3 có thể ghép lại để được góc vuông
- GV cho HS thực hành ghép các -2 dãy HS thi đua thực hành ghép các
miếng bìa đã cắt sẵn để được góc miếng bìa đã cắt sẵn để được góc vuông .
vuông .
Gv nhận xét – tuyên dương nhóm
thắng
HS nhìn hình vẽ SGK gấp góc vuông
Dành cho HS khá giỏi
Bài 4:
Cho HS tự làm bài
GV kiểm tra một số em
4’ 4.Củng cố :
-Nêu cách sử dụng êke?
- GV nhận xét – tuyên dương
1’ 5. Dặn dò:
-Về nhà tập nhận biết vẽ góc vuông và
chuẩn bị bài: Đề- ca- mét, Héc-tômét.
- Nhận xét tiết học.
TẬP VIẾT
TIẾT 9: ÔN TẬP (Tiết 3)
I/ MỤC TIÊU:
- Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 55 tiếng / phút); trả
lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài.
- Đặt được 2-3 theo mẫu Ai là gì ?( BT 2)
- Hoàn thành đơn xin tham gia sinh hoạt câu lạc bộ thiếu nhi phường (xã, quận, huyện )
theo mẫu ( BT3)
II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Phiếu ghi tên từng bài tập đọc như tiết 1
- 4 tờ giấy A4 cho HS làm BT2.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
1’ 1/Ổn định:
2’ 2/ Bài cũ:
32’ 3/ Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài – ghi tựa
- Tiếp tục ôn tập, kiểm tra lại kiến thức đã
học
Hoạt động 2: KT tập đọc ¼ số HS.
Gọi HS lên bốc thăm bài tập đọc (HS đọc 1
đoạn theo chỉ định trong phiếu, xem lại bài
trong 2 phút).
8

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hát

-HS nhắc lại
- HS lên bốc thăm bài tập đọc
-HS lên đọc bài và TLCH.

GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 9

-GV đặt 1 câu hỏi về đoạn vừa đọc
- Nhận xét – ghi điểm.
Hoạt động 3: HD làm bài tập
Bài tập 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
HS đọc yêu cầu
- Bài tập yêu cầu gì ?
+ Đặt 3 câu theo mẫu Ai là gì?
-GV HD HS cách làm phát giấy A4 cho -Học sinh làm vào nháp.
một số em
+Bạn Hà là HS giỏi toán của huyện.
+Bố em là công nhân nhà máy điện.
+Chúng em là những học trò ngoan.
HS làm bài vào giấy A4 trình bày trên
bảng.
Gv sửa bài, nhận xét- tuyên dương
Bài tập 3:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
-HS đọc yêu cầu, cả lớp đọc thầm.
- Bài tập yêu cầu gì ?
+ Em hãy hoàn thành đơn tham gia
sinh hoạt câu lạc bộ thiếu nhi phường
(xã, quận, huyện) theo mẫu.
- Cho HS làm bài vào vở
-Làm bài vào vở.
- 4 em đọc lá đơn của mình trước lớp.
- Nhận xét về nội dung điền và hình thức
trình bày đơn.
Gv chấm 7 vở – nhận xét
4’ 4/ Củng cố:
-Gv gọi HS đặt câu theo mẫu Ai là gì ?
-HS tiếp nối nhau đặt câu
Nhắc HS ghi nhớ mẫu đơn để biết viết một
lá đơn đúng thủ tục khi cần thiết.
1’ 5/Dặn dò:
- Tiếp tục luyện đọc chuẩn bị kiểm tra
- Nhận xét tiết học.
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
TIẾT 17: ÔN TẬP: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ(T1)
I/MỤC TIÊU:
− Khắc sâu kiến thức đã học về cơ quan hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu và thần kinh:
cấu tạo ngoài, chức năng, giữ vệ sinh.
− Biết không dùng các chất độc hại đối với sức khỏe như thuốc lá, ma túy, rượu
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Các hình trong SGK trang 36
- Phiếu rời ghi các câu hỏi.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
1’ 1/ Ổn định:
4’ 2/ Bài cũ: Vệ sinh thần kinh (TT)
- Khi ngủ cơ quan nào được nghỉ ngơi ?

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hát

-Cơ quan thần kinh đặt biệt là bộ não
được nghỉ ngơi tốt nhất
- Sinh hoạt và làm việc theo thời gian -Bảo vệ được hệ thần kinh giúp nâng cao
biểu có lợi gì ?
hiệu quả công việc học tập
- Tại sao chúng ta phải lập thời gian -Chúng ta lập thời gian biểu để làm mọi
biểu ?
việc 1 cách khoa học .
Gv nhận xét - đánh giá

9

GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 9

30’ 3/ Bài mới:
- GV giới thiệu bài -Ghi tựa.
HS nhắc lại tựa
Hoạt động 1: Chơi trò chơi: Ai nhanh?
Ai đúng?
Mục tiêu : Giúp HS hệ thống các kiến
thức: cấu tạo ngoài va chúc năng của các
cơ quan: hô hấp, tuần hoàn bài tiết nước
tiểu và thần kinh . Nên làm gì và không
nên làm gì để bảo vệ và giữ gìn vệ sinh
các cơ quan hô hấp, tuần hoàn, bài tiết
nước tiểu và thần kinh.
* Cách tiến hành
Bước 1: Tổ chức
- GV chia lớp ra thành 4 nhóm và sắp
xếp lại bàn ghế trong lớp cho phù hợp - Chia 4 nhóm
với hoạt động trò chơi.
- Cử 3 – 5 HS làm ban giám khảo cùng - Cử 3 – 5 HS làm ban giám khảo cùng
theo dõi, ghi lại các câu trả lời của các theo dõi, ghi lại các câu trả lời của các
đội.
đội.
- GV đính tranh và nôi dung câu hỏi
-Các thành viên trong nhóm hội ý trước
+Chỉ trên sơ đồ và nói tên từng cơ quan khi vào cuộc chơi
trong các hình.
+Nêu chức năng của từng cơ quan.
-HS lắng nghe GV phổ biến.
+ Để giữ vệ sinh các cơ quan hô hấp,
tuần hoàn, bài tiết nước tiểu và thần kinh,
bạn nên làm gì và không nên làm gì?
+ Nêu chức năng của mỗi cơ quan?
Bước 2:
- Phổ biến cách chơi và luật chơi.
- HS các nhóm nghe câu hỏi nhóm nào
có câu trả lời, lắc chuông trước được trả
lời trước.
Nhận xét – tuyên dương
Bước 3:
- GV hội ý với HS được cử vào ban giám
khảo, phát cho các em câu hỏi và đáp án
để theo dõi, nhận xét các đội trả lời.
GV HD và thống nhất cách đánh giá.
Bước 4:
-Tiến hành chơi. Sau mỗi lần báo cáo
BGK nhận xét nhanh và tuyên dương.
- Các đội tham gia chơi tích cực.
Bước 5: Ban giám khảo hội ý thống nhất
điểm và tuyên bố đội thắng .
4’ 4/ Củng cố:
- Để bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu ta - 2HS trả lời
phải làm gì ?
1’ 5/ Dặn dò:
− Về nhà tiếp tục ôn tập chuẩn bị 1 số đồ
dùng để vẽ tranh.
− Nhận xét tiết học.
THỦ CÔNG
10

GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 9

Tiết 9: ÔN TẬP CHỦ ĐỀ: PHỐI HỢP GẤP, CẮT, DÁN HÌNH(T1)
I/ MỤC TIÊU:
- Ôn tập củng cố được kiến thức, kĩ năng phối hợp gấp, cắt ,dán để làm đồ chơi
- Làm được ít nhất hai đồ chơi đã học ôn tập củng cố được kiến thức, kĩ năng phối hợp
gấp, cắt, dán để làm đồ chơi
- Làm được ít nhất hai đồ chơi đã học
- Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 Mẫu của các bài 1, 2, 3, 4.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
1’ 1/ Ổn định:
4’ 2/ Bài cũ: Gấp cắt dán bông hoa (TT)
Gv gọiHS lên nêu quy trình gấp cắt dán bông
hoa
-Giáo viên nhận xét.
30’ 3/ Bài mới:
-GV giới thiệu – ghi tựa:
*Tiết kiểm tra:
-Giáo viên ghi đề lên bảng: Em hãy gấp, hoặc
phối hợp cắt, gấp, 1 trong những hình đã học ở
chương I.
⇒Giáo viên hướng dẫn
-Chọn hình rồi thực hiện các thao tác theo từng
hướng dẫn để hoàn thành theo yêu cầu
-Giáo viên cho học sinh xem lại các bài mẫu
vàquan sát lại các bước tiến hành.
Thực hành:
-Giáo viên theo dõi nhận xét, giúp đỡ học sinh
yếu.
Dành cho HS khéo tay
- Làm được ít nhất ba đồ chơi đã học
- Có thể làm được sản phẩm mới có tính sáng
tạo
4’ 4/ Củng cố:
HS nêu lại quy trình hình mình chọn
-Giáo viên thu sản phẩm.
1’ 5/ Dặn dò:
- Về nhà xem lại bài, chuẩn bị vật liệu, dụng cụ
cho tiết sau.
-Nhận xét chung giờ học.
Ngày soạn: 08/10/2013
Ngày dạy: 16/10/2013

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hát
Hs đọc

HS nêu tên các sản phẩm đã thực
hành gấp ở tiết trước
-Tàu thủy
-Con ếch
- Ngôi sao 5 cánh
- Những bông hoa

-Học sinh tự chọn mẫu bài thực
hành.
-Học sinh thực hành gấp theo
nhóm, bàn cá nhân.

Thứ tư ngày 16 tháng 10 năm 2013
TẬP ĐỌC
TIẾT 27: ÔN TẬP (Tiết 4)

I/ MỤC TIÊU:
− Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 55 tiếng/phút); trả
lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài.
11

GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 9

− Đặt được câu hỏi cho từng bộ phận câu Ai làm gì ?( BT 2)
− Nghe- viết đúng , trình bày sạch sẽ, đúng quy định bài CT (BT3); tốc độ viết 55 chữ/15
phút, không mắc quá 5 lỗi trong bài.
− HS có ý thức rèn chữ viết, giữ vở sạch sẽ
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Phiếu ghi tên từng bài tập đọc như tiết 1.
- Bảng phụ chép sẵn nội dung BT2
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:
TG
1’
34’

HOẠT ĐỘNG CỦA GV
1/ Ổn định:
2/ Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài – ghi tựa
Hoạt động 2: KT tập đọc (số HS còn
lại)
-GV nhận xét ghi điểm.
Hoạt động 3: HD làm bài tập
Bài tâp 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- Bài tập yêu cầu gì ?

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hát
-HS nhắc lại tựa
-HS bốc thămđọc bài và TLCH.

-1 HS đọc yêu cầu bài
+ Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in
đậm
- Hai câu này được cấu tạo theo mẫu + Mẫu câu Ai làm gì?
câu nào?
-HS làm bài vào vở nháp.
Yêu cầu HS đọc câu của mình trước -HS tiếp nối nhau đọc câu của mình.
lớp.
a/ Ở câu lạc bộ, chúng em làm gì ?
b/ Ai thường đến câu lạc bộ vào các ngày
-Nhận xét - tuyên dương
nghỉ?
Bài 3: Nghe viết :Gió heo may.
- GV đọc mẫu đoạn văn lần 1
- 1 HS đọc lại
- GV ghi bảng từ khó
- HS tự tìm từ khó
- GV đọc cho HS viết từ khó
- HS viết bảng con từ khó
- GV đọc từng cụm từ , từng câu
- HS viết bài vào vở
- Chấm 7 bài nhận xét
4’ 3/ Củng cố:
- Cho HS đọc lại các câu ở bài tập 2
- 2 HS đọc lại bài
1’ 4. Dặn dò:
-Về nhà đọc bài
- Nhận xét tiết học.
TOÁN
TIẾT43: ĐỀ-CA–MÉT. HÉC-TÔ-MÉT
I/ MỤC TIÊU:
− Biết tên gọi, kí hiệu quan hệ của đề-ca-mét và héc - tô-mét.
− Biết quan hệ giữa đề-ca-mét, héc-tô-mét.
− Biết đổi từ đề-ca-mét, héc-tô-mét ra mét.
− HS ham tìm hiểu toán học.
II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Thước có vạch cm - Ê ke
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1’ 1/ Ổn định:
12
GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

4’

Tuần 9

2/ Bài cũ: Góc vuông và góc không
vuông
- HS nhận biết góc vuông, góc không
- Mời HS lên bảng vẽ:
vuôngbằng cách vẽ hình
a. hình tam giác có 1 góc vuông.

b. Hình tứ giác có hai góc vuông
- Gv nhận xét tuyên dương
30’ 3/ Bài mới:
Giới thiệu bài:
- Các em đã học những đơn vị đo độ
dài nào?
- Bài học hôm nay các em sẽ tìm hiểu
về mối quan hệ giữa hai đơn vị đo độ
dài đề-ca-mét và héc –tô-mét.
Hoạt động 1: Giới thiệu về đề-ca-mét
và héc –tô-mét.
- Yêu cầu HS nêu những đơn vị đo độ
dài các em đã học ?
- Từ đó GV giới thiệu cho HS biết đơn
vị đo độ dài đề-ca-mét, héc –tô-mét.
+ Đề-ca-mét viết tắt là dam,
1dam = 10m
Héc-tô-mét viết tắt là hm,
1hm = 100m
1hm= 10dam
Hoạt động 2: Thực hành:
Bài tập 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- Bài tập yêu cầu gì?
- GV HD làm cột thứ nhất, phần còn lại
HS tự làm.

-HS nêu lại cac đơn vị đo độ dài đã học: kilô-mét, mét, đề-xi-mét, xăng-ti-mét, mi-limét.

-2HS nêu lại:ki-lô-mét, mét, đề-xi-mét,
xăng-ti-mét, mi-li-mét.

3HS nhắc lại.
5HS nhắc lại

- HS đọc yêu cầu bài.

+ Điền số:
-HS làm bảng con
1hm = 100 m
1m = 10dm
1dam = 10 m
1m = 100 cm
-GV sửa bài, nhận xét.
1hm = 10 dam
1 cm= 10 mm
Dành cho HS khá giỏi
Bài tập 2
1 km= 1000 m
1m = 1000 mm
- Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- HS đọc yêu cầu bài.
- Bài tập yêu cầu gì?
+ Viết số vào chỗ chấm theo mẫu
GV hướng dẫn làm mẫu 1 bài
4 dam = 1dam x 4
Tương tự HD 8hm = 800m
= 10m x 4
= 40m
- Gv treo bảng phụ tổ chức cho HS thi HS 2 nhóm thi đua “ Tiếp sức”
đua.
7dam = 70m
7hm = 700m
9dam =90m
9hm = 900m
- Gv nhận xét tuyên dương
Dành cho HS khá giỏi
6 dam = 60m
5hm = 500m
Bài tập 3
- Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- HS đọc yêu cầu bài
- Bài tập yêu cầu gì?
+ Tính (theo mẫu )
- GV hướng dẫn mẫu cho HS làm vở
HS làm bài vào vở
2dam + 3 dam = 5 dam
25 dam + 50 dam = 75 dam
24dam – 10 dam = 14 dam
8 hm + 12 hm = 20 hm

13

GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

4’

1’

Tuần 9

45 dam – 16 dam = 29 dam
- GV thu 5 vở chấm điểm - nhận xét 67 hm - 25hm = 42 hm
tuyên dương
Dành cho HS khá giỏi
36 hm + 18 hm = 54 hm
72 hm - 48 hm = 24 hm
4/Củng cố:
+ Đề-ca-mét viết tắt là gì?
-HS tiếp nối nhau nêu
1dam = …m
Héc-tô-mét viết tắt là gì?
1hm = …..m
1hm= …..dam
5/. Dặn dò:
-Học thuộc đơn vị đề-ca-mét, héc-tômét. Chuẩn bị bài “ Bảng đơn vị đo độ
dài”
- Nhận xét tiết học
CHÍNH TẢ
TIẾT 17: ÔN TẬP (Tiết 5)

I/ MỤC TIÊU:

Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 55 tiếng / phút); trả
lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài.

Lựa chọn từ ngữ thích hợp bổ sung ý nghĩa cho từ ngữ chỉ sự vật (BT2)

Đặt được 2-3 câu theo mẫu Ai làm gì ?( BT 3)
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Phiếu ghi tên bài thơ, văn và mức độ yêu cầu HTL ( Hai bàn tay; Khi mẹ vắng nhà;
Quạt cho bà ngủ; Mùa thu của em; Ngày khai trường; Nhớ lại buổi đầu đi học; Bận; Tiếng
ru).
 Bảng phụ chép đoạn văn Bài tập 2.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
1’ 1/ Ổn định:
34’ 2/ Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài – ghi tựa
- Tiếp tục ôn tập, kiểm tra lại kiến thức
đã học
Hoạt động 2: KT tập đọc (1/3 số HS
trong lớp )
-GV nhận xét ghi điểm.
Hoạt động 3: HD làm bài tập
Bài tâp 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- Bài tập yêu cầu gì ?

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hát

-HS nhắc lại tựa
-Từng HS lên bốc thăm chọn bài, sau khi
bốc thăm, xem lại trong bài vừa chọn 1 ,2
phút.

-HS đọc bài theo yêu cầu.
+ Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn để
bổ sung ý nghĩa cho các từ in đậm
-HS đọc, trao đổi nhóm đôi .
- GV đính bảng đoạn văn, yêu cầu HS - 2 HS lên bảng giải và giải thích tại sao?
thảo luận nhóm đôi.
+ Mỗi bông hoa cỏ may như một cái tháp
xinh xắn nhiều tầng. Trên đầu mỗi bông
hoa lại đính một hạt sương.
Em chọn từ nào? Vì sao em chọn từ đó?
- Chọn từ xinh xắn vì hoa cỏ may giản dị

14

GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 9

không lộng lẫy.
+ Khó có thể tưởng tượng bàn tay tinh
xảo nào có thể hoàn thành hàng loạt công
trình đẹp đẽ tinh tế đến vậy.
- Chọn từ tinh xảo vì tinh xảo là khéo
léo, còn tinh khôn là khôn ngoan.
Bài tập 3:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- HS đọc yêu cầu bài tập.
- Bài tập yêu cầu gì ?
+ Đặt 3 câu theo mẫu Ai làm gì?
- Phát giấy A4 cho 3HS làm bài rồi dán 3HS làm bài vào giấy A4 rồi dán lên
lên bảng- đọc kết quả.
bảng- đọc kết quả.
-Ví dụ:
+Chúng em đang lao động.
+Mẹ dẫn tôi đến trường.
Gv nhận xét – ghi điểm một số em.
+Nam đang học bài.
4’ 4. Củng cố:
- GV cho HS tự đặt câu theo mẫu ai làm HS đặt câu
gì ?
1’ 5. Dặn dò:
-Nhắc HS chưa có điểm HTL về nhà tiếp
tục luyện đọc.
- Về nhà tập làm nháp phần luyện tập tiết
6.
- Nhận xét tiết học.
ĐẠO ĐỨC
Tiết 9: CHIA SẺ BUỒN VUI CÙNG BẠN (tiết 1)
I/ Mục tiêu:
- Biết được những việc trẻ em cần làm để thể hiện quan tâm chăm sóc những người thân
trong gia đình
- Biết được vì sao mọi người trong gia đình cần quan tâm chăm sóc lẫn nhau
- Quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em trong cuộc sống hàng ngày ở gia đình
- HS biết chia sẻ chuyện vui, chuyện buồn với bạn bè, người thân.
- GDKNS: Kĩ năng nghe ý kiến của người thân
II/Đồ dùng dạy học:
 Tranh minh hoạ cho tình huống cho từng hoạt động.
III/ Các hoạt động dạy học:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
1’ 1/ Ổn định:
4’ 2/ Bài cũ: Quan tâm chăm sóc ông bà
anh chị em
Nhận xét – tuyên dương
30’ 3/ Bài mới:
a. GV giới thiệu bài: Ghi tựa.
Hoạt động 1: Thảo luận phân tích tình
huống.
Mục tiêu :HS biết biểu hiện sự quan tâm
chia sẽ buồn vui cùng bạn .
Cách tiến hành.
1/ Yêu cầu HS quan sát tranh tình huống
và cho biết nội dung.
15

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hát
- 2HS lên bảng kể mẩu chuyện quan tâm
chăm sóc ông bà cha mẹ.

Nói cách khác
-HS quan sát và cho biết nội dung tranh.

GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 9

-GV giới thiệu tình huống: đặt câu hỏi.
+ Nếu là bạn cùng lớp với em, em sẽ
làm gì để an ủi, giúp đỡ bạn? Vì sao?
GV kết luận: Khi bạn có chuyện buồn,
em cần động viên, an ủi bạn hoặc giúp
đỡ bạn bằng những việc phù hợp với
khả năng (như giúp bạn chép bài, giảng
lại bài cho bạn nếu bạn nghỉ học; giúp
bạn làm tốt việc nhà...), để bạn có thêm
sức mạnh vược qua khó khăn.
Hoạt Động 2: Đóng vai:
Mục tiêu : HS biết cách chia sẻ buồn
vui của bạn trong các tình huống .
Cách tiến hành
-GV chia nhóm, yêu cầu các nhóm HS
xây dựng kịch bản và đóng vai trong
một các tình huống.

4’
16

-HS thảo luận nhóm nhỏ về các cách ứng
xử trong tình huống và phân tích kết quả
của mỗi cách ứng xử.

- Đóng vai:
Chung vui với bạn (khi bạn được điểm tốt,
khi bạn làm được một việc tốt, khi sinh
nhật bạn.... )
-Chia sẻ với bạn khi bạn gặp khó khăn
trong học tập, khi bạn bị ngã đau, bị ốm
mệt, khi nhà bạn nghèo không có tiền mua
sách vở....
-HS thảo luận nhóm xây dựng kịch bản và
chuẩn bị đóng vai.
-Các nhóm HS lên đóng vai.
-HS cả lớp nhận xét rút kinh nghiệm.

GV kết luận:
-Khi bạn có chuyện vui, cần chúc mừng,
chung vui với bạn.
- Họat động 3: Bày tỏ thái độ
Mục tiêu :HS bày tỏ thái độ trước các ý
kiến có liên quan đến nôi dung bài học
Cách tiến hành:
GV lần lượt đọc từng ý kiến.
-HS suy nghĩ và bày tỏ thái độ tán thành,
không tán thành bằng cách giơ các tấm bìa
màu đỏ, màu xanh
a/ Chia sẻ vui buồn cùng bạn làm thêm
Đ
thân thiết, gắn bó.
b/ Niềm vui, nỗi buồn là của riêng mỗi
S
người, không nên chia sẻ với ai.
c/ Niềm vui sẽ được nhân lên,nỗi buồn
Đ
sẽ được vơi đi nếu được cảm thông chia
sẻ.
d/ Người không quan tâm đến niềm vui,
Đ
nỗi buồn của bạn bè thì không phải là
người bạn tốt.
đ/ Trẻ em có quyền được hổ trợ, giúp đỡ
Đ
khi gặp khó khăn.
e/ Phân biệt đối xử với các bạn nghèo,
Đ
bạn có hoàn cảnh khó khăn là vi phạm
quyền trẻ em.
*GV kết luận:
-HS thảo luận về lí do, có thái độ tán
-Các ý kiến a, c, d, đ, e.là đúng.
thành, không tán thành đối với từng ý
-Ý kiến b là sai.
kiến.
4/ Củng cố:
GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 9

- Giáo dục BVMT: Cần quan tâm giúp HS lắng nghe
đỡ bạn khi gặp niềm vui hay nỗi buồn
trong lớp, trong trường và nơi em đang
ở.
1’ 5/Dặn dò:
-Về nhà học bài và chuẩn bị tiết sau
- Nhận xét tiết học
PĐ TOÁN
LUYỆN TẬP
I/ Mục Tiêu:
- Củng cố kiến thức chuẩn bị thi GKI
- Giải toán có lời văn
II/ Các hoạt động dạy học:
TG
1’
30’

Hoạt động của giáo viên
1. Ổn định lớp:
2. Bài BDPĐ
Bài 1: Đặt tính và tính
Gọi HS lên bảng đặt tính, cả lớp làm
nháp.

Gv cùng HS sửa bài – nhận xét
- Nêu cách đặt tính
Bài 2: Tính :
Gv tổ cho HS làm bài vào vở + 2 HS
lên bảng
Gv nhận xét tuyên dương
Bài 3: Giải toán
GV chép đề bài lên bảng: Một cửa
hàng có 32 m vải hoa và số vải trắng
bằng

Hoạt động của học sinh

- HS lên bảng đặt tính, cả lớp làm nháp.
+

356
257
613

+

346
148
494984
356
628

53
8
424

×

- HS sửa bài
- HS nêu
HS làm bài vào vở + 2 HS lên bảng
38dam + 45dam = 83dam
78hm - 28hm = 50hm
54km x 4 = 216km

1
số mét vải hoa. Hỏi của hàng
4

có tất cả bao nhiêu mét vải.
- Yêu cầu HS nêu cách giải và giải vào
vở

HS nêu cách giải và giải vào vở
Bài giải
Số mét vải trắng cửa hàng có là:
32 : 4 = 8( m)
Số mét vải cửa hàng có tất cả là:
32 + 8 = 40(m)
Đáp số: 40m

- GV chấm một số bài nhận xét
2’ 3. Củng cố :
GV nhận xét chung kết quả các em đạt
được
1’ 4. Dặn dò:
- Tích cực ôn tập các bảng nhân chia đã
học.
Ngày soạn: 09/10/2013
Thứ năm ngày 17 tháng 10 năm 2013
Ngày dạy: 17/10/2013
17

45
8
360

×

GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 9

THỂ DỤC
TIẾT 18: ÔN ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ, TAY
CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
I. MỤC TIÊU:
- Ôn 2 động tác vươn thở và tay của bài TD phát triển chung. Yc hs bước đầu biết cách
thực hiện động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung.
- Chơi trò chơi “Chim về tổ”. Yc hs biết cách chơi và tham gia chơi được.
- Có thái độ nghiêm túc trong giờ học, chơi vui, đoàn kết, an toàn.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
1.Địa điểm: Sân trường vệ sinh sạch sẽ.
2.Phương tiện: Còi, kẻ sân cho trò chơi.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
PHẦN & NỘI DUNG
A. Phần mở đầu:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ
học.
- Chạy chậm theo 1 hàng dọc xung quanh sân
tập.
- Tại chỗ khởi động các khớp
- Trò chơi “Đứng ngồi theo lệnh”.
B. Phần cơ bản:
1. Ôn động tác vươn thở và tay của bài TD
phát triển chung:
- Ôn từng động tác sau đó tập liên hoàn cả 2
động tác.
- Tập liên hoàn 2 động tác vươn thở và tay, mỗi
động tác 2 x 8 nhịp. GV vừa làm mẫu vừa hô
nhịp. Hô liên tục hết động tác này tiếp đến động
tác kia. Trước khi chuyển sang động tác tay, cần
nêu tên động tác.
* Một số sai thường mắc và cách sửa.
+ Động tác vươn thở: Thở không sâu, hoặc chưa
biết cách hít thở sâu. GV cho tập lại riêng cách
hít thở sâu, sau đó thở kết hợp với động tác.
+ Động tác tay: Hai tay duỗi không thẳng, tay
cao tay thấp, lòng bàn tay không hướng vào
nhau. GV vừa thực hiện động tác vừa nhắc HS về
hướng chuyển động phải duỗi tay hoặc cho HS
tập lại tư thế của động tác tay.
* Ôn 2 động tác của bài TD phát triển chung
Lần 1: GV làm mẫu, hô nhịp.
Lần 2: Cán sự làm mẫu.
2. Trò chơi “Chim về tổ”:
Tổ chức trò chơi như bài 17, nhưng cần tăng
thêm các yêu cầu cho trò chơi thêm phần hào
hứng. Sau một số lần thì đổi vị trí người chơi.
C. Phần kết thúc:
- Đi thường theo nhịp và hát.
- GV cùng HS hệ thống bài
- Nhận xét và giao bài tập về nhà.
18

KLVĐ
6 – 10’
1 – 2’

TỔ CHỨC
GV
LT





2–3’
1 – 2’
1 – 2’
18-22’
8 – 10’

GV
LT





GV
LT




4-5 lần
6 – 8’

4 – 6’
2’
2’
1 – 2’

GV: Trần Thị Vân

GV


Giáo án lớp 3

Tuần 9

GV
LT




TOÁN
TIẾT 44: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI
I/ Mục tiêu:
− Bước đầu thuộc bảng đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ nhỏ đến lớn và ngược lại.
− Biết mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ thông dụng (km và m; m và mm).
− Biết làm các phép tính với các số đo độ dài.
II/ Đồ dùng dạy học:
− 1 bảng có kẻ sẵn các dòng các cột như ở trong khung bài học nhưng chưa viết chữ và số.
III/ Các hoạt động trên lớp:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
1’ 1/ Ổn định:
4’ 2/ Bài cũ: Đề-ca-mét, Héc-tô-mét.
Gọi 2HS lên bảng làm lại BT2
1dam = …m
1hm = …..m
1hm= …..dam
GV chấm vở một số em – nhận xét
Nhận xét chung bài cũ.
30’ 3/ Bài mới:
Giới thiệu bài - Ghi tựa
Hoạt động 1: Bảng đo độ dài
Yêu cầu HS kể tên các đơn vị đo độ
dài đã học từ lớn đến bé?
-GV nêu: Bảng đo độ dài gồm: km,
hm, dam, m, dm, cm, mm.
-GV viết ra bảng.
- Trong các đơn vị đo độ dài thì đơn vị
nào thường hay được sử dụng?
-GV điền chữ mét vào cột giữa của
bảng kẻ sẵn ghi kí hiệu “m”ở dòng
dưới cùng 1 cột.
- Lớn hơn mét có những đơn vị nào?
- GV ghi chữ lớn hơn mét vào bên trái
bảng kẻ sẵn.
- Nhỏ hơn mét có những đơn vị nào?
- GV ghi chữ “nhỏ hơn mét “ vào bên
phải bảng kẻ sẵn
Yêu cầu HS nhìn bảng và nêu lên quan
hệ giữa hai đơn vị liền nhau
- GV giới thiệu:

1km = 10 hm; 1km = 1000m;
19

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hát
- 2 HS lên bảng sửa BT2.
7dam = 70m
7hm = 700m
9 dam = 90m
9hm = 900m
1dam = …10 m
1km = 1000 m

-Học sinh nhắc lại tựa
- Các đơn vị đo độ dài từ lớn đến bé:km,
hm, dam, m, dm, cm, mm.
2HS đọc lại
- Đợn vị mét .

+ dam, hm, km
+ mm, cm, dm
-HS nhận xét có những đơn vị đo nhỏ hơn
mét ta ghi ở các cột bên phải của cột mét.
-HS nhìn bảng và lần lượt nêu lên quan hệ
giữa hai đơn vị liền nhau như:
1m = 10 dm; 1dm = 10 cm.
1 cm= 10mm
1 hm = 10 dam; 1dam = 10 m.

GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 9

- Hai đơn vị đo độ dài liên tiếp gấp HS nhận xét: 2 đơn vị đo độ dài liên tiếp

hoặc kém nhau bao nhiêu lần?

4’

1’

gấp hoặc kém nhau 10 lần.
1km = 1000m
- Yêu cầu HS đọc lại bảng đơn vị đo độ
1m = 1000mm
dài
-Cả lớp đọc lại nhiều lần để ghi nhớ ỏ bảng
Hoạt động 2: Thực hành:
đơn vị đo độ dài.
Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- HS đọc yêu cầu bài.
- Bài tập yêu cầu gì?
+ Điền số:
- HD HD làm cột đầu, những cột tiếp - Cột đầu làm miệng –cột tiếp theo HS làm
theo HS làm bảng con+ 1 HS lên bảng bảng con+ 1 HS lên bảng
1km = 10hm
1m = 10dm
Gv nhận xét – tuyên dương
1km = 1000m
1m = 100cm
1hm = 10 dam
1m = 1000mm
Dành cho HS khá giỏi
1hm = 100m
1dm = 10cm
1 dam = 10 m
1cm = 10 mm
Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- HS đọc yêu cầu bài.
- Bài tập yêu cầu gì?
+ Điền số:
- HD tương tự bài tập 1.
Gv tổ chức cho HS thi đua “ Tiếp sức” - HS 2 đội thi đua “ Tiếp sức”
8hm = 800m
8m = 80dm
9hm = 900m
6m = 600cm
7 dam = 70m
8cm = 80 mm
Dành cho HS khá giỏi
Gv nhận xét – tuyên dương đội thắng
3 dam = 30 m
4dm = 400mm
Bài 3:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- HS đọc yêu cầu bài
- Bài tập yêu cầu gì?
+ Tính (theo mẫu)
- Gọi 2 HS lên bảng làm bài, lớp làm - 2 HS lên bảng làm,lớp làm bài vào vở
vào vở .
25m x 2 = 50m 36hm : 3 = 12 hm
15km x 4 = 60km 70km : 7 = 10km
-Thu 5 bài chấm điểm – nhận xét
Dành cho HS khá giỏi
34cm x 6 = 204cm 55dm : 5 = 11 dm
4/ Củng cố:
-HS đọc lại bảng đơn vị đo độ dài.
-3 HS đọc.
- Hai đơn vị đo độ dài liên tiếp gấp - Hai đơn vị đo độ dài liên tiếp gấp hoặc
hoặc kém nhau bao nhiêu lần?
kém nhau 10 lần
5/ Dặn dò:
-Về nhà học thuộc bảng đơn vị đo độ
dài. Chuẩn bị bài: Luyện tập
- Nhận xét tiết học.
ÂM NHẠC
GV BỘ MÔN DẠY
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
TIẾT 9: ÔN TẬP (Tiết 6)

I/ MỤC TIÊU:
20

GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 9

-

Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học( tốc độ đọc khoảng 55 tiếng / phút); trả lời
được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài.
- Chọn từ ngữ thích hợp bổ sung ý nghĩa cho từ ngữ chỉ sự vật(BT2)
- Đặt đúng dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu( BT3)
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 Chín phiếu, mỗi phiếu ghi tên một bài thơ, văn và mức độ yêu cầu HTL.
 Bảng phụ viết nội dung bài tập 2.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
1’ 1.Ổn định:
4’ 2/ Bài cũ:
- GV cho HS tự đặt câu theo mẫu Ai làm
gì ?
Gv nhận xét – tuyên dương
30’ 3/ Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài – ghi tựa
- Tiếp tục ôn tập, kiểm tra lại kiến thức
đã học
Hoạt động 2: KT tập đọc ( số HS còn
lại )
-GV nhận xét ghi điểm.
Hoạt động 3: HD làm bài tập
Bài tâp 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- Bài tập yêu cầu gì ?
GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi

Bài tập 3:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- Bài tập yêu cầu gì ?
- GV mời 3HS lên bảng làm bài
- GV cho HS làm bài vào vở

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hát
2 HS lên bảng đặt câu
Cả lớp theo dõi nhận xét
- HS nhắc lại tựa
- HS bốc thăm, xem lại bài, đọc bài và trả
lời câu hỏi

- HS đọc yêu cầu bài tập.

+ Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn
để bổ sung ý nghĩa có các từ ngữ ( đỏ
thắm, trắng tinh, xanh non, vàng tươi, rực
rỡ ) .
- “Xuân về cây cỏ trải một màu xanh
non trăm hoa đua nhau khoe sắc .nào chị
hoa huệ, trắng tinh chị hoa cúc vàng
tươi ,chị hoa hồng đỏ thắm. Bên cạnh
cô em vi-ô-lét tím nhat ,mảnh mai .Tất
cả tạo nên một vườn xuân rực rỡ”
- HS đọc yêu cầu bài tập + cả lớp theo

dõi SGK
+ Em có thể đặt dấu phẩy vào chỗ nào
trong những câu
- 3HS lên bảng + Cả lớp làm bài vào vở
a) Hàng năm, cứ vào đầu tháng 9, các
trường lại khai giảng năm học mới .
b)Sau ba tháng hè, tạm xa trường chúng
em lại náo nức tới trường gặp thầy ,gặp
bạn .
c) Đúng 8 giờ, trong tiếng Quốc ca hùng
tráng, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên
ngọn cột cờ .

- GV chấm điểm 10 vở – nhận xét

4’
21

4/ Củng cố:
GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 9

- GV cho HS đọc lại BT 2,3
- Giáo dục tư tưởng HS

1’

- 2HS đọc lại bài

5/ Dặn dò:
- Về nhà làm bài luyện tập ở tiết 7, để
chuẩn bị kiểm tra HKI.
- Nhận xét tiết học.

MĨ THUẬT
GV BỘ MÔN DẠY
Ngày soạn: 10/10/2013
Ngày dạy: 18/10/2013

Thứ sáu ngày 18 tháng 10 năm 2013
TOÁN
TIẾT 45: LUYỆN TẬP

I/ MỤC TIÊU:
− Bước đầu biết đọc, viết số đo độ dài, có hai tên đơn vị đo.
− Biết cách đổi số đo độ dài có một tên đơn vị đo( nhỏ hơn đơn vị đo kia).
−HS áp dụng kiến thức đã học vào cuộc sống.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bảng con, phiếu chép sẵn nội dung BT2
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
1’
4’

30’

22

HOẠT ĐỘNG CỦA GV
1/ Ổn định :
2/ Bài cũ: Bảng đơn vị đo độ dài .
-Gọi 1, 2 HS lên bảng làm lại bài 3.
-Nhận xét ghi điểm.
- Cho HS đọc bảng đơn vị đo độ dài theo
thừ tự từ nhỏ đến lớn, từ lớn đến nhỏ.
Nhận xét - ghi điểm
3/ Bài mới.
a.Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ
củng cố kiến thức về đơn vị đo độ dài,
qua bài toán “Luyện tập” -GV ghi tựa
Hoạt đông1: GT về số đo có hai đơn vị
đo:
- Vẽ lên bảng đoạn thẳng AB dài 1m9cm
và yêu cầu HS đo độ dài đoạn thẳng này
bằng thước mét.
-Đoạn thẳng AB dài 1m và 9cm là
1m9cm và đọc là 1mét 9 xăng-ti- mét.
-Viết lên bảng 3m2dm = ……dm và yêu
cầu HS đọc.
-Muốn đổi 3m2dm thành dm ta thực hiện
như sau:
+ 3m bằng bao nhiêu dm?
+ Vậy 3m2dm bằng 30 cộng 2dm bằng
32 dm.
-Vậy khi muốn đổi số đo có hai đơn vị
thành số đo có một đơn vị nào đó ta đổi
từng thành phần của số đo có hai đơn vị
cần đổi, sau đó cộng các thành phần đã

HOẠT ĐỘNG CỦA GV
Hát
-2 HS lên bảng làm BT.
25m x 2 = 50m
36hm : 3 =12hm
15km x 4 = 60km 70km : 7 =10km
- 4 HS đọc.

-HS nhắc lại
-Đoạn thẳng AB dài 1m và 9cm.
-Đọc: 1 mét 9 xăng-ti-mét.
-Đọc 3 mét 2 đề-xi-mét bằng 32 đề-ximét.

+3m = 30 dm.
+Thực hiện phép cộng: 30dm + 2dm =
32dm

GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

4’

1’

Tuần 9

được đổi với nhau.
Hoạt đông2: Bài tập
Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài:
- HS đọc yêu cầu bài:
- Bài tập yêu cầu gì?
+ Viết số thích hợp vào chỗ chấm theo
- GV hướng dẫn mẫu
- Yêu cầu HS làm bảng con + 1HS lên mẫu.
-1HS lên bảng lớp + cả lớp làm bảng
bảng lớp.
con
3m2dm= 32dm
4m7dm = 47dm
-Nhận xét – tuyên dương
4m7cm = 407cm
Dành cho HS khá giỏi
9m3dm = 93dm 9m3cm = 903cm
Bài 2
- Gọi HS đọc yêu cầu bài:
- HS đọc đề bài.
- Bài tập yêu cầu gì?
+ Viết số thích hợp vào chỗ chấm(theo
GV phát phiếu cho HS + 2HS làm bảng mẫu):
HS làm phiếu + 2HS làm bảng phụ
phụ
a/
8dam + 5dam = 13dam
57hm - 28hm = 29hm
12km x 4 = 48km
b/
720m + 43m = 763m
403cm - 52cm = 351cm
GV kiểm tra một số phiếu – sửa bài.
27mm : 3 = 9mm
Bài 3:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài:
- HS đọc đề bài
- Bài tập yêu cầu gì?
-GV HD HS làm bài, trước hết phải đổi + So sánh:( <; >; =)
các số về cùng 1 đơn vị đo. Sau đó so HS làm bài vào vở.
6m3cm < 7m
5m6cm > 5m
sánh hai số như so sánh hai số tự nhiên.
603cm 700cm
506cm 500cm
Cho HS làm bài vào vở.
-Tương
tự
các
bài
khác.
( HS khá giỏi làm thêm cột 2)
6m3cm > 6m
5m6cm < 6m
Gv thu 5 vở chấm điểm – nhận xét
6m3cm< 630cm 5m6cm = 506cm
4/ Củng cố :
6m3cm= 603cm 5m6cm < 560m
GV HS đọc bảng đơn vị đo độ dài
- Hai đơn vị đo độ dài liên tiếp gấp hoặc
3 HS đọc và trả lời câu hỏi
kém nhau bao nhiêu lần
5/ Dặn dò:
- Về nhà luyện tập thêm về các số đo độ
dài.
-Nhận xét tiết học.
CHÍNH TẢ
Tiết 18: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GKI
(Đọc, hiểu – Luyện từ và câu)
TẬP LÀM VĂN
Tiết 9: KIỂM TRA ĐỊNH GKI
(Chính tả– Tập làm văn)
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
TIẾT 18: ÔN TẬP: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ (T2)

23

GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 9

I/ MỤC TIÊU:
− Khắc sâu kiến thức đã học về cơ quan hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu và thần kinh:
cấu tạo ngoài, chức năng, giư vệ sinh.
− Biết không dùng các chất độc hại đối với sức khỏe như thuốc lá, ma túy, rượu
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giấy, bút vẽ.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
1’ 1/ Ổn định:
4’ 2/ Bài cũ:
- Kể một số việc nên và không nên làm để
bảo vệ cơ quan thần kinh, cơ quan bài tiết
nước tiểu?
- GV nhận xét – tuyên dương
30’ 3/ Bài mới:
Giới thiệu bài - ghi tựa
Hoạt động 1: Vẽ tranh:
Bước1: Tổ chức và hướng dẫn
-GV yêu cầu mỗi nhóm chọn 1 nội dung để
vẽ tranh vận động: không hút thuốc lá;
không sử dụng ma tuý, không uống
rượu,bia
Bước 2: Thực hành:
-GV đi tới các nhóm kiểm tra và giúp đỡ
đảm bảo rằng mọi HS đều tham gia.
Bước 3: Trình bày và đánh giá

4’

1’

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
2 HS lên bảng kể
-HS nhắc lại

Ví dụ:
-Nhóm1 & 2 chọn đề tài: vận động
không hút thuốc lá.
-Nhóm 3 chọn đề tài: vận động không
sử dụng ma tuý.
-Nhóm trưởng điều khiển các bạn cùng
thảo luận để đưa ra các ý tưởng nên vẽ
như thế nào và ai đảm nhiệm phần nào.
-Các nhóm treo sản phẩm của nhóm
mình và cử đại diện nêu ý tưởng của
bức tranh vận động do nhóm vẽ. Các
nhóm khác có thể bình luận góp ý.

Gv cùng HS nhận xét đánh giá sản phẩm
cùa từng nhóm.
4/ Củng cố:
-Thu vở, nhận xét, đánh giá.
-HS lắng nghe.
Giáo dục HS: Để đảm bảo sức khoẻ tốt,
hằng ngày cần giữ vệ sinh các cơ quan sạch
sẽ và sống cuộc sống lành mạnh, không sử
dụng các chất kích thích ảnh hưởng nhiều
đến cơ quan thần kinh.
5/ Dặn dò:
- Học bài và chuẩn bị cho bài sau.
- Nhận xét tiết học
SINH HOẠT TẬP THỂ
ĐÁNH GIÁ TUẦN 9

I. MỤC TIÊU:
- Đánh giá kết quả học tập tuần qua, lên kế hoạch hoạt động cho tuần tới.
- Nêu những ưu , khuyết điểm của HS trong tuần qua.
II/NỘI DUNG:
* GV nhận xét chung
24

GV: Trần Thị Vân


Giáo án lớp 3

Tuần 9

a/ Nề nếp:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
b/ Đạo đức:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
c/ Học tập:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
d/ Văn thể mĩ:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
e/ Hoạt động khác:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
f/ Tồn tại:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2/ Phương hướng tuần tới:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

25

Đã soạn xong giáo án tuần 9
Ngày: 10/10/2013

Khối trưởng ký duyệt
Ngày:…………

Trần Thị Vân

Hà Thị Sĩ

GV: Trần Thị Vân


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×